0

Khả năng cạnh tranh của các khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và các nước ASEAN

11 1 0
  • Khả năng cạnh tranh của các khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và các nước ASEAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:41

Khả năng cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khi đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh khả năng cạnh tranh của các KKT, KCN ở Việt Nam với các nước thuộc ASEAN,từ đó chỉ ra các điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục đối với các KKT, KCN ở Việt Nam. Journal of Mining and Earth Sciences Vol 62, Issue (2021) 57 - 67 57 Competitiveness of economic zones and industrial zones: A comparative study between Vietnam and ASEAN countries Le Thi Le 1,*, Hieu Tien Nguyen 2, Chien Minh Le 3, Cuong Quoc Nguyen 1 Thu Dau Mot University, Binh Duong, Vietnam Board of Management, Nghi Son economic zone, Thanh Hoa, Vietnam Agency for Enterprise Development, Ministry of Planning and Investment, Vietnam ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Received 21st May 2021 Accepted 16th July 2021 Available online 31th Aug 2021 Competitiveness plays a crucial role in attracting investors and supporting them to operate effectively when investing in economic zones and industrial zones (EZs, IZs) This study is conducted to compare the competitiveness of EZs and IZs in Vietnam to those in other ASEAN countries This points out the strengths that need to be promoted, weaknesses that need to be overcome for the EZs and IZs in Vietnam Both qualitative and quantitative research methods are applied Data is collected from many reliable sources such as reports of the World Bank (WB), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Data screening, processing and analyzing give the following specific results: Firstly, the ability to support business start-ups, tax and social obligations, and support to resolve corporate bankruptcy are considered as the biggest weaknesses of the EZs and IZs in Vietnam Secondly, the ability to support various types of permits, support for access to input resources and credit access are the areas that need to be further improved in the future Keywords: Board of management, Nghi Son economic zone, Thanh Hoa province Copyright © 2021 Hanoi University of Mining and Geology All rights reserved _ *Corresponding author E - mail: lethile@tdmu.edu.vn DOI: 10.46326/JMES.2021.62(4).07 58 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 62, Kỳ (2021) 57 - 67 Khả cạnh tranh khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh Việt Nam nước ASEAN Lê Thị Lệ 1, *, Nguyễn Tiến Hiệu 2, Lê Minh Chiến 3, Nguyễn Quốc Cường 1 Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu Tư, Việt Nam THƠNG TIN BÀI BÁO TĨM TẮT Q trình: Nhận 21/5/2021 Chấp nhận 16/7/2021 Đăng online 31/8/2021 Khả cạnh tranh đóng vai trị quan trọng việc thu hút nhà đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) Nghiên cứu thực nhằm so sánh khả cạnh tranh KKT, KCN Việt Nam với nước thuộc ASEAN,từ điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục KKT, KCN Việt Nam Cả hai phương pháp nghiên cứu định tính định lượng áp dụng Dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn đánh tin cậy báo cáo Ngân hàng giới (WB), Hội nghị Liên Hiệp Quốc Thương mại Phát triển (UNCTAD),… Dữ liệu sau sàng lọc, xử lý cho kết cụ thể: khả hỗ trợ khởi kinh doanh; nộp thuế nghĩa vụ xã hội; hỗ trợ giải phá sản doanh nghiệp xem điểm yếu lớn KKT, KCN Việt Nam Khả hỗ trợ xin loại giấy phép, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đầu vào hỗ trợ tiếp cận tín dụng khía cạnh cần tiếp tục cải thiện thời gian tới Từ khóa: ASEAN, Cạnh tranh, Khu cơng nghiệp, Khu kinh tế © 2021 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tất quyền bảo đảm Mở đầu Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) khu vực Đông Nam Á (ASEAN) nói riêng tồn giới nói chung, nhằm thu hút dòng vốn đầu tư rút từ Trung Quốc mà chiến thương mại Mỹ - Trung ngày trở nên gay gắt _ *Tác giả liên hệ E - mail: lethile@tdmu.edu.vn DOI: 10.46326/JMES.2021.62(4).07 chưa có dấu hiệu dừng lại, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh KKT, KCN lại trở nên cấp thiết (Aggarwal, 2019) Đến nay, khu vực Đông Nam Á có khoảng 1720 khu kinh tế khu cơng nghiệp (UNIDO, 2019) Với nhiều hình thức đa dạng như: khu kinh tế đặc biệt (SEZs), khu thương mại tự (FTZ), khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN), khu công nghiệp sinh thái (EIP), khu công nghệ (TP) khu đổi sáng tạo (ID) Tùy thuộc vào đặc thù cụ thể mức độ phát triển, điều kiện nguồn lực chiến lược cạnh tranh thu hút FDI, quốc gia lại có tập trung khác vào loại KKT, KCN kể (Ayman, Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 2020) Các KKT, KCN coi công cụ quan trọng không để thúc đẩy xuất thu ngoại tệ mà cịn để kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư bổ sung, chuyển giao công nghệ tạo việc làm (Farole and Akinci, 2011) Tuy trọng thúc đẩy hình thành mở rộng, khả cạnh tranh KKT, KCN nước thuộc ASEAN lại không đồng (Aggarwal, 2019) Singapore xem hình mẫu tiêu biểu cho việc phát triển KKT, KCN; Ngược lại, Philippines có số lượng KKT, KCN lớn, hiệu hoạt động lại Bên cạnh đó, đa phần KKT chủ yếu dựa vào yếu tố miễn giảm thuế phí, lao động giá rẻ để thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thiếu phương án hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu dài hạn để khai thác tối đa doanh nghiệp lớn đầu tư, tạo tảng thu hút doanh nghiệp lĩnh vực có giá trị gia tăng cao (Đỗ Minh Triết, 2019) Liên quan đến khía cạnh học thuật, có nhiều nghiên cứu ngồi nước phân tích nội dung thang đo đánh giá khả cạnh tranh KKT, KCN (Nguyễn Tiến Hiệu, Lê Thị Lệ, 2021) Tuy nhiên, nghiên cứu đa phần tập trung vào yếu tố mang tính lợi đặc trưng KKT, KCN Chưa có thang đo thực tập trung vào khía cạnh khả hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hoạt động KKT, KCN (Bogoviz nnk., 2016; Wang, 2013; Ishida, 2009) Từ vấn đề cấp thiết trên, dựa thông tin thứ cấp thu thập từ nhiều nguồn, nghiên cứu thực nhằm hai mục tiêu: thứ nhất, phân tích so sánh chế hỗ trợ doanh nghiệp, từ làm rõ mức độ cạnh tranh KKT, KCN Việt Nam nước ASEAN; thứ hai, đề xuất hàm ý sách nhằm hỗ trợ KKT, KCN Việt Nam nâng cao khả hỗ trợ doanh nghiệp, từ cải thiện khả cạnh tranh thời gian tới Tổng quan nghiên cứu KKT, KCN hiểu khu vực có khơng gian kinh tế riêng biệt với mơi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo điều kiện, trình tự thủ tục quy định nước sở (Nghị định phủ, 2018) Các đặc điểm 59 KKT, KCN thành công liên quan đến khả cung cấp sở hạ tầng chất lượng cao, nguồn nhân lực kỹ cao sẵn có, dịch vụ hỗ trợ rõ ràng (Zeng, 2010) Bên cạnh đó, việc thực thi pháp lý xếp hợp lý, quy tắc thành lập doanh nghiệp đơn giản; quản lý hải quan, quản lý hành hình thức phê duyệt đặc biệt khác hỗ trợ thực nhanh chóng đặc điểm quan trọng để tạo nên thành công cho KKT, KCN (Wahyuni nnk., 2010) Khả cạnh tranh KKT, KCN hiểu tổng hòa yếu tố nhằm thu hút hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu đầu tư vào KKT, KCN (Porter, 2011; Hsu nnk., 2013) Một KKT, KCN xem có khả cạnh tranh cao sở hữu sách thu hút đầu tư thơng thống, linh hoạt; quy trình thủ tục đầu tư nhanh gọn, chi phí thấp; có khả cung cấp nhanh chóng nguồn lực đầu vào (lao động, sở hạ tầng, vốn tín dụng,…) mà doanh nghiệp cần khởi kinh doanh; có thuận tiện việc thúc đẩy hoạt động xuất nhập hàng hóa vào/ra KKT, KCN (Farole, Akinci, 2011) Liên quan đến thang đo đánh giá khả cạnh tranh KKT, KCN nước, đa phần nghiên cứu tập trung vào yếu tố mang tính lợi đặc trưng KKT, KCN đó, như: vị trí địa lý, tài ngun tự nhiên (nhân cơng giá rẻ có trình độ tay nghề cao, tài ngun thiên nhiên sẵn có), quy mơ kinh tế, khả chi đầu tư sở hạ tầng, ưu đãi thuế Đây khía cạnh mang tính cố định cao, khó thay đổi thời gian ngắn (Bogoviz nnk., 2016; Wang, 2013; Ishida, 2009) Ngược lại, khơng có nghiên cứu tập trung vào khía cạnh khả hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hoạt động KKT, KCN Vì vậy, khuôn khổ nghiên cứu này, báo tập trung vào khung phân tích khả cạnh tranh đề xuất Ngân hàng Thế giới (WB) (Bảng 1) Mục tiêu khung phân tích cung cấp thông tin chi tiết để KKT, KCN xác định lĩnh vực nên cải cách hoàn thiện Qua việc so sánh dựa tiêu chí khung phân tích này, thực tiễn tốt triển khai Từ đó, thúc đẩy việc học hỏi để tác động tích cực lên lực cạnh tranh, suất hiệu KKT, KCN Khung phân 60 Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 Bảng Bộ tiêu so sánh khả cạnh tranh KKT, KCN sau hiệu chỉnh từ bước nghiên cứu định tính Nhóm tiêu chí Chỉ tiêu đo lường Chỉ tiêu bổ sung từ bước nghiên cứu định tính Hỗ trợ khởi kinh Khả hỗ trợ thực thủ tục, thời gian, chi phí Khả rút ngắn/giảm số doanh yêu cầu vốn tối thiểu bước thủ tục Hỗ trợ xin loại Thời gian chi phí để hoàn thành tất thủ tục Khả rút ngắn/giảm số giấy phép xin loại giấy phép bước thủ tục Khả hỗ trợ/rút ngắn/giảm số thủ tục, thời gian, Thời gian, chi phí để Hỗ trợ tiếp cận chi phí để cung cấp sở hạ tầng (điện, cung cấp nguồn nhân lực nguồn lực đầu vào nước) Hỗ trợ đăng ký tài Khả hỗ trợ/rút ngắn/giảm số thủ tục, thời gian Chất lượng quy định quản lý sản chi phí để chuyển nhượng tài sản hành đất đai Hỗ trợ tiếp cận tín Khả hỗ trợ thúc đẩy giao dịch bảo đảm dụng hệ thống thơng tin tín dụng Bảo vệ nhà đầu tư Khả hỗ trợ thúc đẩy Khả hỗ trợ thúc đẩy quyền nhà đầu tư quyền nhà đầu tư trong giao dịch bên có liên quan quản trị doanh nghiệp Khả hỗ trợ/rút ngắn/giảm loại thuế số Nộp thuế lần nộp, thời gian, tổng mức thuế suất khoản nghĩa vụ xã hội đóng góp (BHXH) doanh nghiệp, số sau nộp thuế Giao dịch thương Khả hỗ trợ/rút ngắn/giảm thời gian, chi phí để mại qua biên giới thực thủ tục xuất nhập qua biên giới Khả hỗ trợ/rút ngắn/giảm thời gian chi phí Giải tranh để giải tranh chấp thương mại, số chất chấp hợp đồng lượng quy trình tư pháp Khả hỗ trợ, chi phí, kết tỷ lệ thu hồi Khả rút ngắn/giảm thời Giải phá sản vụ việc phá sản thương mại, số chất lượng gian thu hồi vụ việc doanh nghiệp khung khổ pháp lý giải phá sản phá sản thương mại (Nguồn: WB, 2021; kết điều tra định tính, 2021) tích hướng đến việc đánh giá cách độc lập, khách quan thay hướng đến việc đề cao tính ưu việt KKT, KCN nước phát triển thang đo đánh giá khác Các số chủ yếu đánh giá tiêu chí: số lượng thủ tục, thời gian, chi phí số đo lường chất lượng quy định (Wahyuni nnk., 2013) Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng đồng thời hai phương pháp: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Trước tiên bước nghiên cứu định tính thơng qua vấn chun gia thực dựa phương pháp Delphi Cụ thể, quy trình sử dụng để đưa ý kiến định nhóm cách khảo sát nhóm chuyên gia (8 người, bao gồm nhà nghiên cứu có kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu cạnh tranh nói chung cạnh tranh KKT, KCN nói riêng) Các chuyên gia trả lời số vịng bảng câu hỏi định tính câu trả lời tổng hợp chia sẻ với nhóm sau vịng Kết bước điều tra định tính giúp: hiệu chỉnh khung phân tích đề xuất, tiêu chí sử dụng để so sánh KKT, KCN nước; giải nghĩa vấn đề KKT, KCN Việt Nam (Bảng 1) Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 Tiếp đến, bước nghiên cứu định lượng, nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập liệu thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau, như: liệu báo cáo mức độ thuận lợi môi trường kinh doanh (Ease of Doing Business) Ngân hàng Thế giới (WB); liệu từ báo cáo khả cạnh KKT, KCN khu vực AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN); liệu từ báo cáo phân tích hoạt động phát triển mơi trường kinh doanh KKT, KCN Việt Nam phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; nguồn liệu khác Nhằm phân tích so sánh chế hỗ trợ doanh nghiệp, từ làm rõ mức độ cạnh tranh KKT, KCN Việt Nam nước ASEAN, tập trung vào nước có khả cạnh tranh với KKT, KCN Việt Nam, gồm: Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore Campuchia 61 Nhằm đảm bảo tính cập nhật, liệu thu thập chủ yếu giai đoạn 2015 đến 2021 Liên quan đến phương pháp phân tích, liệu sau xác thực, sàng lọc tổng hợp thông quan phần mềm Nvivo 20, áp dụng số phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh thống kê suy luận Kết nghiên cứu 4.1 So sánh quy mô khu kinh tế, khu công nghiệp Việt Nam nước ASEAN Khả cạnh tranh KKT, KCN nước ASEAN phần phản ánh thông qua quy mô, lượng vốn FDI thu hút giá trị sản phẩm sản xuất (manufacturing products) xuất Trong đó, tổng giá trị xuất sản phẩm sản xuất tính dựa tỷ trọng sản phẩm sản xuất quy mơ xuất nước Kết Bảng 2, cho thấy: Việt Nam, Bảng Bộ tiêu so sánh khả cạnh tranh KKT, KCN Quốc gia Số lượng Việt Nam 18 KKT ven biển; 369 KCN; Khu công nghệ cao 12 KKT, 300 KCN; 22 KKT Philippines Kinh doanh nông nghiệp; Khu công nghệ cao Thái Lan Malaysia Indonesia Singapore 10 KKT dọc biên giới; 74 KCN; Khu công nghệ cao hành lang đầu tư (loại KKT kiểu mới); 18 KKT; 304 KCN; Khu công nghệ cao 14 KKT thành lập; KKT xây dựng; 329 KCN; KCN sinh thái; Khu công nghệ cao KCN, Khu công nghệ cao Malaysia & Indonesia; KCN sinh thái; Khu đổi sáng tạo Campuchia 31 KKT Lượng vốn FDI Xuất sản phẩm Các hình thức ưu đãi phổ (tỷ USD) sản xuất (tỷ USD) biến Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 70,2 227,73 thuế thu nhập cá nhân Miễn thuế nhập nguyên liệu thô; miễn giảm đến thuế 35,8 62,77 TNDN; hỗ trợ cấp thị thực tối đa Miễn giảm thuế TNDN thơng qua sách “Thailand 34,2 192,31 Plus” Miễn thuế thu nhập 10 năm; miễn thuế đất 46,1 180,95 đai, hạ tầng 85,1 92,89 Miễn giảm thuế TNDN (TNDN) 20 năm trị giá 1,4 tỷ USD 381,0 304,85 Miễn thuế thu nhập 10 năm; miễn thuế đất đai, hạ tầng 13,6 14,14 Miễn giảm thuế TNDN tối đa năm; miễn thuế xuất nhập (Nguồn: Ayman, 2020; UNIDO, 2019; UNCTAD, 2020; WB, 2021) 62 Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 Bảng Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp nước ASEAN giai đoạn 2015 – 2019 (tỷ USD) Việt Nam Philippines Thái Lan Malaysia Indonesia Singapore Campuchia 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng 11,8 5,6 8,9 10,2 16,6 59,7 1,7 12,6 8,3 2,8 11,3 3,9 73,9 2,3 14,1 10,3 9,3 20,6 75,7 2,7 15,5 16,2 70,2 6,6 5,0 35,8 10,4 4,1 34,2 7,6 7,7 46,1 20,6 23,4 85,1 79,7 92,0 381,0 3,2 3,7 13,6 (Nguồn: CARI Captures, 2020) Bảng Tổng giá trị sản phẩm sản xuất tổng kim ngạch xuất nước ASEAN năm 2019 Việt Nam Philippines Thái Lan Malaysia Indonesia Singapore Campuchia Quy mô xuất (Tỷ USD) 264,19 70.93 233.67 238,09 167,68 390,33 14,82 Tỷ trọng sản phẩm sản xuất 86,2% 88,5% 82,3% 76,0% 55,4% 78,1% 95,4% Tổng giá trị sản phẩm sản xuất (Tỷ USD) 227,73 62,77 192,31 180,95 92,89 304,85 14,14 (Nguồn: TrendEconomy, 2021; ASEAN Secretariat 2020) Indonesia Philippines ba nước có đầu tư lớn vào việc thúc đẩy phát triển KKT, KCN Singapore với đặc thù giới hạn diện tích lãnh thổ nên việc phát triển hạn chế số lượng Tuy vậy, xét khía cạnh hiệu quả, KKT, KCN Singapore mang lại giá trị sản phẩm sản xuất để xuất cao khu vực 4.2 Các số cạnh tranh tổng thể mức độ hỗ trợ doanh nghiệp khu kinh tế, khu công nghiệp Việt Nam nước ASEAN Các số cạnh tranh tổng thể mức độ hỗ trợ doanh nghiệp rằng: điểm mạnh tương đối KKT, KCN Việt Nam so với nước ASEAN nằm khả hỗ trợ xin loại giấy phép; hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đầu vào hỗ trợ tiếp cận tín dụng Trong đó, khả hỗ trợ khởi kinh doanh; nộp thuế nghĩa vụ xã hội giải phá sản doanh nghiệp xem điểm yếu lớn Liên quan đến đánh giá so sánh nỗ lực cạnh tranh KKT, KCN quốc gia nhận thấy: KKT, KCN Singapore dẫn đầu số So với nước cịn lại, KKT, KCN Malaysia có điểm mạnh tương đối khả hỗ trợ xin loại giấy phép, hỗ trợ đăng ký tài sản; Thái Lan có điểm mạnh tương đối khả hỗ trợ khởi kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế nghĩa vụ xã hội; KKT, KCN Philippines có điểm mạnh tương đối khả hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đầu vào; Indonesia có điểm mạnh tương đối khả giải phá sản; KKT, KCN Campuchia có điểm mạnh khả hỗ trợ tiếp cận tín dụng (Bảng 5) 4.3 Các số cạnh tranh thành phần mức độ hỗ trợ doanh nghiệp khu kinh tế, khu công nghiệp Việt Nam nước ASEAN - Cạnh tranh khả hỗ trợ khởi kinh doanh hỗ trợ tiếp cận địa điểm (Bảng 6) Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 63 Bảng Chỉ số cạnh tranh chung mức độ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam Philippines Thái Lan Malaysia Indonesia Singapore Campuchia Hỗ trợ khởi kinh doanh 115 171 47 126 140 4* 187 Hỗ trợ xin loại giấy phép 25 85 34 2* 110 178 Hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đầu vào 27 32 4* 33 19 146 Hỗ trợ đăng ký tài sản 64 120 67 33 106 21* 129 Hỗ trợ tiếp cận tín dụng 25* 132 48 37 48 37 25* Bảo vệ nhà đầu tư 97 72 2* 37 128 Nộp thuế nghĩa vụ xã hội 109 95 68 80 81 7* 138 Giao dịch thương mại qua biên giới 104 113 62 49 116 47* 118 Giải tranh chấp hợp đồng 68 152 37 35 139 1* 182 Giải phá sản DN 122 65 24* 40 38 27 82 Chú thích: * giá trị số tốt số quốc gia so sánh – theo tiêu chí đánh giá (Nguồn: WB, 2021) Bảng Cạnh tranh khả hỗ trợ khởi kinh doanh hỗ trợ tiếp cận địa điểm Khả hỗ trợ khởi kinh doanh Khả hỗ trợ xin loại giấy phép Quốc gia Số lượng thủ tục Thời gian thực (ngày) Chi phí (% thu nhập) Số lượng quy trình Thời gian thực (ngày) Chi phí (% thu nhập) Việt Nam Philippines Thái Lan Malaysia Indonesia Singapore Campuchia 13 11 2* 16 33 17 13 1,5* 99 5,6 23,3 11,1 5,7 0,4* 53,4 10 22 14 18 9* 20 166 120 113 53 200 35,5* 652 0,5 2,3 0,6* 1,3 4,5 3,3 Hỗ trợ tiếp cận Khả hỗ nguồn lực đầu trợ đăng ký vào tài sản Xếp Chỉ số Chỉ số hạng hỗ Chi hỗ trợ chất trợ tiếp phí tiếp cận lượng cận (% nguồn quản nguồn giá trị lực đầu trị đất lực đầu tài vào (0đai 0vào sản) 100) 30 (RANK) 88,2 27 0,6* 14 87,4 32 4,3 12,5 98,7 7,2 19 99,3* 4* 3,5 26,5 87,3 33 8,3 15,5 91,8 19 2,9 28,5* 57,5 146 4,3 7,5 Chú thích: * giá trị số tốt số quốc gia so sánh – theo tiêu chí đánh giá (Nguồn: WB, 2021; UNIDO, 2019; UNCTAD, 2020) Nhóm tiêu chí liên quan đến mức độ cắt giảm thủ tục hành chính; khả ngăn ngừa hành vi tiêu cực (tham nhũng, quan liêu, sách khơng minh bạch,…) làm gia tăng thời gian chi phí thực thủ tục; tăng cường hỗ trợ kết nối với quan chuyên trách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cách tối đa Kết phân tích Bảng cho thấy: xét khía cạnh hỗ trợ khởi sự, Việt Nam có lợi với nước ASEAN chi phí khởi kinh doanh (ở mức 5,6% thu nhập), số lượng thủ tục, thời gian thực cịn chậm (tương ứng 8÷16 ngày) Xét khía cạnh hỗ trợ xin loại giấy phép, Việt Nam làm tốt khâu số lượng quy trình chi phí thực (tương ứng 10 0,5% thu nhập), thời gian thực chậm, doanh nghiệp đầu tư vào KKT, KCN Việt Nam trung bình tới 166 ngày để hoàn thành việc xin loại giấy phép Xét khía cạnh hỗ trợ tiếp cận nguồn lực đầu vào (như nguồn nhân lực, sở hạ tầng điện, nước) Việt Nam đạt số 88,2 thang đo 100, tương đối tốt Tuy nhiên, khoảng cách xa so với KKT, KCN Thái Lan, Malaysia, 64 Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 Singapore (chỉ số tương ứng 98,7; 99,3 91,8) Cuối cùng, xét khía cạnh hỗ trợ đăng ký tài sản, khả giúp thúc đẩy việc chuyển nhượng đất đai, tài sản, khuyến khích đầu tư cho phép doanh nghiệp tiếp cận thị trường tín dụng thức Có thể thấy: Việt Nam có lợi mặt chi phí đăng ký tương đương 0,6% giá trị tài sản Tuy vậy, số chất lượng quản trị tài sản KKT, KCN Việt Nam tương đối thấp so với Malaysia, Singapore (14 so với 26,5; 28,5) - Cạnh tranh khả hỗ trợ tiếp cận tài vận hành doanh nghiệp Nhóm tiêu chí liên quan đến mức độ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư vận hành hoạt động kinh doanh KKT, KCN thông qua: minh bạch hóa thơng tin tín dụng gia tăng quyền hợp pháp người vay, người cho vay; giảm bớt khoản thuế nghĩa vụ xã hội khơng cấp bách, đơn giản hóa quy trình nộp thuế; tăng cường mức độ thuận tiện q trình xuất/nhập hàng hóa KKT, KCN Kết phân tích Bảng cho thấy: xét khía cạnh hỗ trợ tiếp cận tín dụng, Việt Nam đứng đầu khu vực số độ sâu thơng tin tín dụng mức độ dễ dàng tiếp cận tín dụng (lần lượt đạt mức 80,0) Ngược lại, xem điểm yếu KKT, KCN Philippines (với số sức mạnh quyền hợp pháp đạt mức thang đo 12) Xét khía cạnh nộp thuế nghĩa vụ xã hội, KKT, KCN Việt Nam nỗ lực cắt giảm khoản mục thuế chi cho nghĩa vụ xã hội doanh nghiệp xuống cịn trung bình khoản Nhưng thời gian thực lại điểm yếu cố hữu, cụ thể Việt Nam xếp hạng thấp số nước ASEAN với tổng thời gian nộp thuế nghĩa vụ xã hội lên đến 384 ngày Mức thuế chi cho nghĩa vụ xã hội mức tương đối cao (tương ứng 37,6% lợi nhuận), thấp Malaysia (38,7%) Philippines (43,1%) Xét khía cạnh thúc đẩy giao dịch thương mại qua biên giới, thời gian xuất (55 giờ, tốt Indonesia - 56 giờ) chi phí nhập (373 USD, thấp nhiều so với Thái Lan, Malaysia, Singapore Campuchia) hai khía cạnh Việt Nam cần cải thiện nhanh chóng - Cạnh tranh khả hỗ trợ vấn đề khó khăn doanh nghiệp Nhóm tiêu chí liên quan đến việc: xây dựng chế sách, luật hiệu minh Bảng Cạnh tranh khả hỗ trợ khởi kinh doanh hỗ trợ tiếp cận địa điểm Khả hỗ trợ tiếp cận tín dụng Nước Việt Nam Philippines Thái Lan Malaysia Indonesia Singapore Campuchia Chỉ số độ sâu thông tin tín dụng (0-8) 8* 7 8* 8* Chỉ số sức mạnh quyền hợp pháp (012) 7 10* Nộp thuế nghĩa vụ xã hội Khả thúc đẩy giao dịch thương mại qua biên giới Mức độ dễ dàng tiếp cận tín dụng Số lượng khoản nộp/trích Thời gian thực (ngày) Tổng thuế suất (% lợi nhuận) Thời gian xuất (giờ) Chi phí xuất (USD) Thời gian nhập (giờ) Chi phí nhập (USD) 80,0* 40,0 70,0 75,0 70,0 75,0 80,0* 13 21 26 5* 40 384 171 229 174 191 64* 173 37,6 43,1 29,5 38,7 30,1 21,0* 23,1 55 42 44 28 56 10* 48 290 456 223 213 211* 335 375 56 120 50 36 99 33 8* 373 690 233 213* 383 220 240 Chú thích: * giá trị số tốt số quốc gia so sánh – theo tiêu chí đánh giá (Nguồn: WB, 2021; UNIDO, 2019; UNCTAD, 2020) Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 bạch nhằm giải xác, nhanh chóng tranh chấp phát sinh; minh bạch hóa thông tin hoạt động doanh nghiệp nội địa nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng, từ thúc đẩy tất doanh nghiệp KKT, KCN phát triển; cuối phân bố lại hiệu tài sản nguồn lực doanh nghiệp trường hợp bị phá sản Kết phân tích Bảng cho thấy: xét khía cạnh bảo vệ nhà đầu tư, Việt Nam có số sức mạnh bảo nhà đầu tư thấp (đạt mức 27 thang 50), khu vực ASEAN cao Campuchia Tương ứng xếp hạng mức độ an tâm nhà đầu tư, Việt Nam xếp thứ 97 Tiếp đến, xét khả giải tranh chấp hợp đồng, thời gian chi phí xử lý doanh nghiệp hoạt động KKT, KCN Việt Nam mức trung bình (lần lượt 400 ngày 29% giá trị thu hồi), nhiên số chất lượng quy trình tư pháp lại thấp (ở mức 7,5 thang đo 18) Đáng ý, khía cạnh giải tranh chấp hợp đồng xem điểm yếu trầm trọng KKT, KCN Philippines (thời gian xử lý lên đến 962 ngày) Campuchia (chi phí lên đến 103,4% giá trị thu hồi số chất lượng quy trình tư pháp mức 4,5) 65 Cuối cùng, xét khả giải phá sản doanh nghiệp, thời gian thực KKT, KCN Việt Nam thường phải tốn gấp đơi, chí gấp ba nước ASEAN khác; tỷ lệ thu hồi tài sản thấp (chỉ đạt 21,3 cents USD tài sản) Kết luận số đề xuất Trong bối cảnh kinh tế khu vực riết cải cách nhằm nâng cao hiệu hoạt động KKT, KCN, vấn đề nghiên cứu so sánh lực cạnh tranh lại thu hút quan tâm giới nghiên cứu lẫn nhà quản lý nước ASEAN Trong nghiên cứu này, thông qua việc sử dụng đồng thời hai phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, nghiên cứu giúp điểm mạnh điểm yếu KKT, KCN Việt Nam so với nước khác, số vấn đề cụ thể cần xúc tiến cải cách gồm: Trước tiên, liên quan đến khả hỗ trợ khởi kinh doanh, số lượng thủ tục, thời gian thực chậm Điều chủ yếu xuất phát từ máy làm thủ tục cồng kềnh, doanh nghiệp phải liên hệ nhiều đơn vị nhiều nơi khác bắt đầu triển khai kinh doanh (Bộ KH&ĐT, 2020) Các KKT, KCN cần tiến Bảng Cạnh tranh khả hỗ trợ vấn đề khó khăn doanh nghiệp Bảo vệ nhà đầu tư Giải tranh chấp hợp đồng Giải phá sản DN Chỉ số sức mạnh bảo vệ nhà đầu tư (050) Xếp hạng mức độ an tâm nhà đầu tư (RANK) Thời gian thực (ngày) Chi phí (% giá trị thu hồi) Chỉ số chất lượng quy trình tư pháp (018) Thời gian thực (ngày) Chi phí (% tài sản) Tỷ lệ thu hồi (cents USD) Việt Nam 27 97 400 29,0 7,5 5,0 14,5 21,3 Philippines 30 72 962 31,0 7,5 2,7 32,0 21,1 Thái Lan 43 420 16,9* 8,5 1,5 18,0 70,1 Malaysia 44* 2* 425 37,9 13,0 1,0 10,0 81,0 Indonesia 35 37 403 70,3 8,9 1,1 21,6 65,5 Singapore 43 164* 25,8 15,5* 0,8* 4,0* 88,7* Campuhia 20 128 483 103,4 4,5 6,0 18,0 14,6 Nước Chú thích: * giá trị số tốt số quốc gia so sánh – theo tiêu chí đánh giá (Nguồn: WB, 2021; UNIDO, 2019; UNCTAD, 2020) 66 Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 tới xây dựng hệ thống “một cửa” việc xử lý thủ tục để đẩy nhanh tốc độ Tương tự, liên quan đến vấn đề nộp thuế nghĩa vụ xã hội, thời gian xử lý thủ tục nộp thuế nhiều thời gian doanh nghiệp Chi phí cịn tương đối cao xuất phát từ việc tần suất kiểm tra, thúc đẩy thực nghĩa vụ thuế nghĩa vụ xã hội cao, việc hạn chế nhũng nhiễu chưa thực triệt để Tiếp đến, thời gian xuất dài chi phí nhập cao Tuy Việt Nam có hệ thống cảng biển xuất nhập dày từ Bắc vào Nam, có số hoạt động hiệu Dẫn đến doanh nghiệp thường phải đưa hàng hóa vận chuyển xa, gây tốn mặt thời gian chi phí điều tất yếu Cuối cùng, liên quan đến khả giải phá sản doanh nghiệp, KKT, KCN Việt Nam dường chưa thực quan tâm đến vấn đề nên thời gian thực hiệu thấp Tuy nghiên cứu đạt kết định, tồn số hạn chế Do giới hạn nguồn liệu thu thập được, nên hệ thống tham số phân tích chưa thực trọn vẹn Do đó, cần có nghiên cứu so sánh làm rõ khía cạnh khác lực cạnh tranh KKT, KCN, như: yếu tố sẵn có (vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên); lực máy quản lý nhà nước; hạ tầng xã hội kỹ thuật; sách tài khóa, đầu tư, tín dụng, cấu Bộ Kế hoạch Đầu Tư, (2020), Báo cáo thực trạng khu kinh tế, Khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Đóng góp tác giả Krainara, C., & Routray, J K., (2015) Cross-border trades and commerce between Thailand and neighboring countries: Policy implications for establishing special border economic zones Journal of Borderlands Studies, 30(3), 345363 Tác giả đề xuất ý tưởng, đề cương hoàn thiện thảo báo; tác giả triển khai nội dung hoàn thành thảo báo; tác giả đánh giá tiêu cạnh tranh Tài liệu tham khảo Aggarwal, A., (2019) Leveraging SEZs for Regional Integration in ASEAN: A Synergistic Approach Asian Survey, 59(5), 795-821 ASEAN Secretariat, (2020) ASEAN Key Figures 2019 Ayman, F M., (2020) Special Economic Zones in ASEAN: Opportunities for US Investors ASEAN Briefing Bogoviz, A V., Ragulina, Y V., & Kutukova, E S., (2016) Economic zones as a factor of increased economic competitiveness of the region International Journal of Economics and Financial Issues, 6(8S) CARI Captures, (2020) Southeast Asia’s FDI inflows increased 5% in 2019 Chia, S Y., (2014) The ASEAN economic community: Progress, challenges, and prospects In A World Trade Organization for the 21st Century Edward Elgar Publishing Farole, T., & Akinci, G (Eds.)., (2011) Special economic zones: Progress, emerging challenges, and future directions World Bank Publications Hsu, M S., Lai, Y L., & Lin, F J., (2013) Effects of industry clusters on company competitiveness: Special economic zones in Taiwan Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 16(03), 1350017 Hiệu, N T., & Lệ, L T., (2021) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Mỏ - Địa chất tập 62 kỳ (2021)73-82 Ishida, M., (2009) Special economic zones and economic corridors ERIA Discussion Paper Series, 16, 2009 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, (2018) Nghị định quy định quản lý Khu công nghiệp Khu kinh tế, Chính Phủ Porter, M E., (2011) Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance simon and schuster TrendEconomy, (2021) Annual International Trade Statistics by Country (HS02) Đỗ Minh Triết, (2019) Tác động số lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào tỉnh phía Nam Việt Nam Lê Thị Lệ nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 62(4), 57 - 67 UNCTAD, (2020) ASEAN Investment Report 2019 United Nations Conference on Trade and Development UNIDO, (2019) Economic Zones in the ASEAN Industrial Parks, Special Economic Zones, Ecoindustrial Parks, Innovation districts as strategies for industrial competitiveness United Nations Industrial Development Organisation Wahyuni, S., & SA, E A., (2010) What Investors Think About Our FTZ Areas? Case Study On Batam, Bintan, Karimun In Paper submitted to the BBK Conference, Bali Wahyuni, S., Astuti, E S., & Utari, K M., (2013) Critical Outlook at Special Economic Zone in Asia: A Comparison Between Indonesia, Malaysia, Thailand and China Journal of Indonesian Economy and Business, 28(3), 336-346 Wahyuni, S., Djamil, I K., Astuti SA, E S., & Mudita, T., (2010) The study of regional competitiveness in Batam, Bintan and Karimun International Journal 67 of Sustainable Strategic Management, 2(3), 299316 Wang, J., (2013) The economic impact of special economic zones: Evidence from Chinese municipalities Journal of development economics, 101, 133-147 Warr, P., & Menon, J., (2016) Cambodia's special economic zones Journal of Southeast Asian Economies, 273-290 World Bank, (2021) Doing Business 2019: Reforming through Difficult Times, World Bank and IFC Publications World Economic Forum, (2020) Competitiveness Report 2018–2019, World Economic Forum Zeng, D Z (Ed.)., (2010) Building engines for growth and competitiveness in China: Experience with special economic zones and industrial clusters World Bank Publications ... tích thống kê mơ tả, thống kê so sánh thống kê suy luận Kết nghiên cứu 4.1 So sánh quy mô khu kinh tế, khu công nghiệp Việt Nam nước ASEAN Khả cạnh tranh KKT, KCN nước ASEAN phần phản ánh thông qua... Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 62, Kỳ (2021) 57 - 67 Khả cạnh tranh khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh Việt Nam nước ASEAN Lê Thị Lệ 1, *, Nguyễn Tiến Hiệu 2, Lê Minh Chiến 3,... 31/8/2021 Khả cạnh tranh đóng vai trò quan trọng việc thu hút nhà đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) Nghiên cứu thực nhằm so sánh khả cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng cạnh tranh của các khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và các nước ASEAN, Khả năng cạnh tranh của các khu kinh tế, khu công nghiệp: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và các nước ASEAN