0

Cong nghe 12

4 0 0
  • Cong nghe 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:07

a.Hãy giải thích số liệu ghi trên bóng đèn?1đ b.3 bóng đèn trên có thể mắc theo cách mắc nào?. Giải thích?Vẽ hìnhSơ đồ đấu dây.2,5đ c.Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi bóng đèn[r] (1)TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN:CÔNG NGHỆ 12 THỜI GIAN: 45 PHÚT I.Mục tiêu: Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Máy thu Hệ thống điện Biết các quốc gia cấp điện áp lưới điện việt nam nhà nước qui định Số câu:0,5 Số câu Số điểm :1đ Số điểm 10% Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng Số câu Cấp độ cao Dựa vào các hệ phát AM,FM Học sinh liên hệ thực tế Số câu:1 Số điểm :1 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Mạch điện xoay chiều ba pha Cộng Biết khái niệm mạch điện xoay chiều ba pha Số câu:0,5 Số điểm :2,5 25% Số câu:1 Số điểm :3,5đ Số câu:1 Số điểm :1 10% Vẽ sơ đồ lưới điện quốc gia thực tế Số câu:0,5 Số điểm :1,5 15% Vẽ cách nối dây mạch điện ba pha theo yêu cầu Số câu:1 Số điểm : 1,5 15% Số câu:0,5 Số câu:1 Số điểm : 2,5đ 25% Giải số bài toán mạch điện xoay chiều ba pha Số câu:0,5 Số điểm :2,5 25% Số câu:1,5 Số điểm :3,5đ Số câu:2 Số điểm : 6,5 65% Số câu:0,5 Số điểm :1,5đ (2) Số điểm Tỉ lệ % 35% Số điểm : 1,5đ 15% 35% 15% TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN:CÔNG NGHỆ THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ Và Tên HS: Lớp: Môn công nghệ lớp 12 Thời gian: 45 phút CÂU 01: Kể các cấp điện áp lưới điện việt nam theo qui định hành?Vẽ sơ đồ hệ thống điện gồm nguồn điện 220kv,truyền tải trên đường dây 500kv và hạ áp phân nhánh:66kv;10,5kv;0,4kv và 110kv;6kv.2,5đ CÂU 02: Kể tần số máy thu mà em thường nghe trên Radio?thuộc loại sóng nào? 1đ CÂU 03: Nêu cách tạo mạch điện xoay chiều pha ?1,5đ CÂU 04: Cho mạch điện pha bốn dây,điện áp dây là 380v, điện áp pha là 220V.Tải là bóng đèn có ghi(p=100w,U=220v) a.Hãy giải thích số liệu ghi trên bóng đèn?1đ b.3 bóng đèn trên có thể mắc theo cách mắc nào? Giải thích?Vẽ hình(Sơ đồ đấu dây).2,5đ c.Tính dòng điện pha và dòng điện dây bóng đèn?1,5đ TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN:CÔNG NGHỆ CÂU 01: 800kv;500kv;220kv; 110kv; 66kv; 35kv; 22kv; 10,5kv; 6kv; 0,4kv (3) 110kv 6kv Nhà máy 110kv 500kv 66kv 10,5kv Đc điện (4) CÂU 02:92,5MHz sóng FM bình dương 96,9MHz sóng FM Long An 1170KHz sóng AM An Giang CÂU 03: 1- Nguồn điện ba pha: Máy phát điện ba pha: Ba cuộn dây quấn đặt lệch 120o (2 π /3) - Dây quấn pha A: AX - Dây quấn pha B: BY - Dây quấn pha C: CZ SĐĐ eA= eB = eC (Nhưng lệch pha góc 120o (2 π /3) 2- Tải ba pha: - Thường là các động điện ba pha, lò điện ba pha - Tổng trở các pha: ZA,ZB,ZC CÂU 04: a p=100w: công suất bóng đèn , điện áp đạt U=220v thì P=100w b Mắc theo kiểu hình c ADCT: P=U.I P=Up.Ip 100=220 Ip Ip=100/220=0,22A Ip=Id Ud = Up (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong nghe 12, Cong nghe 12