0

van hay

7 3 0
  • van hay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:52

Có lẽ ở nhà các em được cưng chiều nhiều nên khi vào học quí Thầy Cô sẽ là những người dạy cho các em lẽ sống công bằng, phân biệt đúng - sai và phải làm đúng theo lẽ phải, dạy cho các [r] (1)Bác dạy: “Đâu cần, niên có Đâu khó, có niên”. Bạn hiểu lời dạy Bác nào, bày tỏ ý kiến mình? Đáp: Đây nói vai trị niên Thanh niên chủ nhân tương lai nước nhà, lực lượng tương lai kiến thiết nước nhà, niềm kỳ vọng đất nước mai sau. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên: “Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng nhờ phần lớn vào cơng học tập em” Đồn viên niên nước ta có nhiều phẩm chất, ưu điểm: trẻ, khỏe, thông minh, động, sáng tạo, có chí mạo hiểm, siêng năng, cần cù, hiếu học, kiên trì, vượt khó, mang bầu nhiệt huyết tuổi trẻ với nhiều hồi bão lớn, có khả “dời non, lấp biển”, đầu nhiều cơng việc, có khả tiếp cận tri thức nhanh nhạy… Chính vai trị ấy, điều kiện, ưu điểm ấy, đồn viên niên khơng thể người: “Ăn cỗ trước, lội nước theo sau” mà phải biết vượt qua khó khăn, gian khổ, hăng hái, xung phong đầu nhiều công việc, tự nguyện xơng pha cống hiến tâm sức của mình vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đó tinh thần: “Đâu cần, niên có Đâu khó, có niên”. Vấn đề 4: Bạn hiểu câu thơ sau Bác?Trẻ em búp cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành ngoan”. Đáp: Ý nghĩa: biết tự giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ cho thân học tập cho thật tốt là nhiệm vụ niên học sinh. (Có thể mời vài bạn có thành tích tốt học tập lên trình bày kinh nghiệm học tốt của mình, chia sẻ với bạn để tất củng học tốt hơn). Vấn đề 5: Trách nhiệm niên học sinh thời đại ngày nào? Đáp: - Phải thực đầy đủ nghĩa vụ đạo đức người niên Việt Nam Cụ thể là: + Chăm lo rèn luyện đạo đức thân, có ý thức quan tâm đến người xung quanh, bảo vệ thiện, xây dựng xã hội tốt đẹp. + Không ngừng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại, nâng cao nhận thức trị, xã hội để làm chủ đất nước, thực thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước mà Đảng ta đề ra. + Tự giác, tích cực, cần cù, sáng tạo lao động sản xuất, góp phần xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Trong tình hình đất nước nay, niên học sinh cần phải thực trách nhiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc Được thể việc làm cụ thể sau đây: Về trách nhiệm xây dựng Tổ quốc, niên học sinh cần phải: (2)giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, đấu tranh với hành vi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. + Quan tâm đến đời sống trị - xã hội địa phương, đất nước; thực tốt mọi chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước. + Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng. Về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, niên học sinh cần phải : + Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa; cảnh giác, đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động lực thù địch gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm độc lập, chủ quyền Tổ quốc. + Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ sức khỏe. + Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc vận động bạn bè, người thân thực tốt nghĩa vụ này. + Tích cực tham gia hoạt động an ninh, quốc phòng địa phương. In trang Đọc đạo đức niên học sinh nay, thực trạng và giải pháp giáo dục Cập nhật lúc : 12:11 16/04/2013 Hơn lúc hết, việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh, lý tưởng sống, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh quan trọng cấp thiết Nó góp phần xây dựng thành công người xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước thời kỳ mới. ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN, HỌC SINH HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN Phải thừa nhận rằng, ảnh hưởng từ mặt trái kinh tế thị trường xu tồn cầu hóa, đặc biệt, khơng nghiêm túc rèn luyện, phấn đấu, phận học sinh nước ta có biểu tiêu cực đáng lo ngại, phai nhạt lý tưởng Học chẳng muốn tiếp thu, Đủ trị gian dối, mịt mù lương tri, Học tập chủ yếu cốt vì, Mẹ cha gị ép, thân, chạy theo lối sống buông thả, lười học tập tu dưỡng đạo đức, thích hưởng thụ, ngại lao động, chuộng sinh hoạt thiếu lành mạnh phản văn hóa, nghiện ngập, chí vi phạm pháp luật Thiếu lễ phép lại trời ơi, Thầy cô, cha mẹ nhẹ lời chẳng nghe, Nhiều vô lễ, máu me, Ta lớn thân nè to Thích gây gỗ, tự do, Trị an quấy rối lỗi này, Cướp giật, chiếm giết gớm tay, Bởi lẻ mê say bạc đề… Những biểu làm ảnh hưởng đến quan điểm tình bạn, tình yêu lứa tuổi thiếu niên, chưa trang bị thiếu kiến thức vấn đề (3)Đêm tụ tập hét la om sòm, Cha đau, mẹ ốm, lom thom, Chẳng dòm, chẳng hối lại cịn ối ăm Động học tập dập bầm, Bạn khuyên chẳng thấm, lại hầm mày tao, Chẳng phấn đấu để vươn cao, Khó khăn chùn bước, gian lao nao lòng Tất suy nghĩa lệch lạc ảnh hưởng xấu đến động cơ, ước mơ hoài bảo vướn lên Lý tưởng sống, lại rỗng khơng, Mờ nhạt mục đích cầu trông, mông nhờ, Thực dụng tệ hại trơ trơ Ngày thêm què quặt phai mờ nhân tâm Những tượng đó, trước hết nguy đe dọa tương lai thân họ, gia đình học, đồng thời cản trở phát triển theo hướng lành mạnh, tiến văn minh xã hội ta Mặt khác, cần nói rằng, lực thù địch “chờ đợi” sức khai thác, lợi dụng tượng để tiến hành chiến lược “diễn biến hịa bình” hịng chống phá ngăn chặn phát triển cách mạng Việt Nam - Đứng trước thực trạng đáng lo ngại trở thành nguy đe doa đến tiền đồ giang sơn, tương lai đất nước, lúc không ngậm ngùi suy ngẫm lời răn dạy Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trước binh lính đất nước lâm nguy : “Nay nhìn chủ nhục mà khơng biết lo, thấy nước nhục mà thẹn, làm tướng triều đình phải hầu qn giặc mà khơng biết tức, nghe nhạc thái thường để đãi yến ngụy sứ mà khơng biết căm…” Trần Quốc Tuấn nói với tướng sĩ đời Trần nhục vinh, thắng bại, còn, sống chết, vận mệnh Tổ quốc lâm nguy Mất cảnh giác, biết hưởng lạc như: lấy việc chọi gà làm vui đùa, …, lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển,(…) lo làm giàu mà quên việc nước, ham săn bắn quên việc binh, thích rượu ngon, mê tiếng hát,… bại vong tất yếu Nếu có giặc Mơng Cổ tràn sang ta bị bắt, đau xót biết chừng nào? Bại vong thảm họa Đứng cương vị vị chủ soái, Trần Quốc Tuấn vừa chân tình bảo vừa nghiêm khắc phê phán thái độ bang quan, thờ tướng sĩ Cũng đứng cương vị vị chủ sối, Trần Quốc Tuấn vừa chân tình bảo vừa nghiêm khắc phê phán thói ăn chơi hưởng lạc tầm thường tướng sĩ, vui trọi gà, cờ bạc, thích rượu ngon, mê tiếng hát, ham săn bắn, lo làm giàu, quyến luyến vợ con… Theo quan niệm Trần Quốc Tuấn, thái độ bàng quan không thờ nơng cạn mà cịn vong ân bội nghĩa trước mối ân tình chủ tướng Sự ham chơi hưởng lạc không vấn đề nhân cách mà cịn vơ trách nhiệm vận mệnh đất nước ngàn cân treo sợi tóc thời Trần Quốc Tuấn rõ cho họ thấy hậu tai hại khôn lường : nước nhà tan, danh mai một, tiếng xấu để đời, cảnh đau xót - Đánh giá thực trạng đạo đức đồng thời nêu lên định hướng cho giải pháp, Nghị Trung ương lần thứ Hai Đảng khóa VIII nhấn mạnh: “Đặc biệt đáng lo ngại phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp tương lai thân đất nước Trong năm tới cần tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức, ý thức cơng dân, lịng u nước, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao phù hợp với lứa tuổi với yêu cầu giáo dục toàn diện” (4)Hiền thần chẳng nhớ, lạt lờ tình quê, Tinh hoa dân tộc lại chê, Mãi mê “ngoại quốc” , đua đòi “hoại ta” Một phận học sinh rơi vào tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; khơng kính trọng thầy cơ, xem thường bạn bè, người xung quanh; không hiếu thảo với ông bà cha mẹ; thiếu tính nhân đạo; em mê games bỏ học tự tử games; … Tham gia tệ nạn ê chề, Mại dâm, ma tuý, bảo kê hại người,… Xưng hùng, xưng bá nực cười, Mặt da đầy xẹo, bù xù Từ làm suy thối giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc Vì việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức học sinh phổ thông vô quan trọng điều cấp thiết để thúc đẩy hoàn thiện người nói riêng đẩy nhanh phát triển đất nước nói chung Trước thực trạng trên, có khơng tác giả quan tâm nghiên cứu tìm nguyên nhân gây suy thối đạo đức Vì vậy, tồn Đảng toàn dân ta phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ nói chung học sinh nói riêng, coi nhiệm vụ hàng đầu, liên quan trực tiếp đến tương lai đất nước - Trong di chúc Bác Hồ kính yêu dặn dò lại chúng ta: “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" Phân tích nguyên nhân gây suy thoái đạo đức học sinh nay Bất kỳ lỗi lầm xuất phát từ nguyên nhân sâu xa Đạo đức học sinh ngày suy thối, bị “tha hóa” xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Thứ nhất, trẻ thiếu quan tâm giáo dục gia đình. Gia đình tế bào xã hội, nơi hình thành phát triển nhân cách cá nhân Trẻ sinh tâm hồn tờ giấy trắng, vô tư, sáng Do vậy, việc nuôi nấng chăm sóc trưởng thành việc làm khơng khó bậc cha mẹ việc giáo dục trở thành công dân tốt dễ Hiện nay, vấn đề “cơm áo gạo tiền” nguyên nhân làm ảnh hưởng sâu sắc đến việc giáo dục đạo đức bậc cha mẹ đời sống vật chất góp phần chi phối đời sống tinh thần cá nhân Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, việc mưu sinh kiếm sống gặp khơng khó khăn Chẳng hạn, gia đình cha mẹ sống hịa thuận, có điều kiện phát triển kinh tế, cha mẹ có điều kiện thời gian chăm sóc, u thương quan tâm đến việc ni dạy trẻ có phẩm chất đạo đức tốt Cịn gia đình thiếu vật chất, cha mẹ phải bơn ba lo sống việc giáo dục bị lãng Bên cạnh điều kiện sống gia đình, gương đạo đức cha mẹ đuốc soi sáng giáo dục đạo đức cho Cha mẹ có lối sống lành mạnh, hòa nhập, sống thiện, sống tốt, có lịng nhân nghĩa biết quan tâm giúp đỡ người xung quanh, hiếu thảo với ông bà cha mẹ,… học tập có phẩm chất tốt đẹp cha mẹ “gần mực đen, gần đèn sáng” Ngược lại, trẻ sống gia đình mà cha mẹ gây cãi, đánh nhau, rượu chè cờ bạc, hút chích ma túy, cá độ, đá gà,… ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách đạo đức trẻ Tuy nói “gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn” trường hợp có biểu đạo đức tốt gia đình thiếu văn hóa vơ văn hóa (5)Hơn nữa, sống hôn nhân cha mẹ định trình hình thành ðạo ðức trẻ Cha mẹ có sống nhân hạnh phúc, quan tâm, thýõng yêu giúp ðỡ chia lẫn khó khãn sống tạo niềm tin ðịnh hýớng cho phát triển Ngýợc lại, sống hôn nhân cha mẹ không hạnh phúc, ðỗ vỡ tạo áp lực lớn tinh thần cho cái, làm cho chán nản, bi quan sống, dễ rõi vào tệ nạn xã hội, đạo đức bị suy thối Có thể nói, gia đình nơi, tảng hình thành nhân cách hồn thiện đạo đức cho Thời gian trẻ tiếp xúc với gia đình nhiều thời gian trẻ bên xã hội Do vậy, cha mẹ cần phải quan tâm giáo dục trưởng thành trở thành công dân tốt cho xã hội Đồng thời với giáo dục cha mẹ, muốn có phẩm chất cao đẹp phải có đóng góp to lớn ngành giáo dục Thứ hai, tảng giáo dục nhà trường góp phần hồn thiện đạo đức nhân cách học sinh Bản chất người sinh thánh thiện, tốt Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Hiền phải đâu tính sẵn, phần nhiều giáo dục mà nên” Do vậy, bên cạnh giáo dục đạo đức gia đình, việc giáo dục đạo đức nhà trường quan trọng Mỗi chúng ta, trải qua khoảng thời gian khơng để đến trường học tập Ngay từ bé, đến trường mầm non để học cách giao tiếp, “học ăn, học nói, học gói, học mở”… Đến vào học Tiểu học, em học sinh bắt đầu Thầy Cô dạy chữ, dạy cách làm người. Rồi đến bậc Trung học sở nhân cách em hoàn thiện Bậc Trung học phổ thông, học sinh xem hoàn thành việc học chữ, học làm người có đủ trình độ bước vào cổng trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp để trở thành trí thức góp phần xây dựng đất nước Thực tế cho thấy, nay, học sinh cấp học có biểu suy thối đạo đức Nguyên nhân có số giáo viên trọng dạy chữ mà chưa quan tâm đến việc dạy học sinh cách làm người Một phần thời lượng chương trình khơng cho phép giáo viên môn dừng lại để uốn nắn học sinh nhiều theo tơi, giáo viên có đủ thời gian để dạy cho em điều hay lẽ phải Một phần nhận thức sai lệch giáo viên cho rằng, giáo dục đạo đức học sinh trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn, Giáo dục công dân mà quên trách nhiệm chung tất giáo viên đứng lớp Thông qua tiết dạy, giáo viên vừa trang bị kiến thức, vừa trang bị kỹ sống vừa giáo dục đạo đức học sinh Bên cạnh giáo dục gia đình, nhà trường, để học sinh ngày hồn thiện đạo đức nhân cách khơng thể thiếu quan tâm giáo dục xã hội Thứ ba, giáo dục đạo đức xã hội q trình hồn thiện đạo đức học sinh Trong trình hội nhập phát triển nay, với phát triển vũ bão khoa học công nghệ làm cho giá trị đạo đức người đứng trước nguy suy thoái trầm trọng Việc giao lưu văn hóa ngoại ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đạo đức học sinh Khoa học công nghệ phát triển, học sinh tiếp xúc với internet học nhiều điều hữu ích từ Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, internet có nhiều điểm tiêu cực có hình ảnh, phim ảnh khơng phù hợp với giá trị đạo đức người Việt Nam Học sinh xem thiếu người định hướng giáo dục nên dễ nhận thức sai lầm kéo theo hành vi sai phạm tội Mặt khác, xã hội ngày phát triển đa dạng, phong phú Những mặt trái phát triển kinh tế thị trường để lại hậu suy thoái đạo đức Con người lợi nhuận bất chấp thủ đoạn hại nhau, lợi sẵn sàng giết nhau,… Mơi trường sống xung quanh với tệ nạn xã hội diễn tràn lan ngày xâm nhập sâu vào học đường nguyên nhân gây suy thoái đạo đức… Do vậy, cần tạo môi trường xã hội thật sạch, lành mạnh phát triển để giáo dục đạo đức học sinh ngày tốt đẹp (6)-Tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh yếu, có giảm so với năm học trước cịn mức cao Tình trạng học sinh vi phạm nội qui nhà trường cịn, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm trung bình yếu cao Sự quan tậm gia đình chưa mức, nhiều gia đình cịn khốn trắng việc giáo dục em cho nhà trường - Một phận cha mẹ, gia đình lo làm ăn, gia đình bất hịa, có lối sống bng thả, ỉ lại nên coi thường việc học em -Một số giáo viên chủ nhiệm lớp thiếu gắn bó, sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng học sinh; tư tưởng, phương hướng, phương pháp, biện pháp giáo dục học sinh không phù hợp, hiệu chưa cao; công tác phối hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh chưa kịp thời, thiếu thường xuyên, hiệu thấp -Tiết hoạt động giáo dục lên lớp tuần, sinh hoạt lớp; sinh hoạt 15 phút có lớp thực hiệu nhìn chung chưa đồng chưa phát huy hiệu thật -Một số hoạt động ngoại khố cịn gặp nhiều khó khăn dẫn đến hiệu thấp, chưa thường xuyên, chưa thu hút học sinh tham gia tích cực 3 Một số giải pháp để giáo dục đạo đức học sinh Trước thực trạng nguyên nhân trên, để giúp cho học sinh trở thành công dân tốt, thơng qua q trình trải nghiệm cơng tác chủ nhiệm giảng dạy thân, xin rút số giải pháp sau: Thứ nhất, phải thiết lập mối quan hệ bền vững gia đình – nhà trường – xã hội Trong sống ln có khó khăn nhiều lí khác Cha mẹ phải chăm lo sống vật chất tinh thần cho gia đình nên đơi lúc khơng thể có thời gian theo sát để có biện pháp giáo dục thích hợp hướng theo tốt, thiện Do vậy, cha mẹ muốn trở thành công dân tốt phải tạo gắn kết với nhà trường (đặc biệt thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm) xã hội Với nhà trường phải khơng ngừng liên lạc với phụ huynh (nhất học sinh yếu kém, thường vi phạm nội qui, nề nếp…) để hiểu nhiều học sinh có giải pháp khắc phục hữu hiệu Đồng thời gia đình, nhà trường xã hội phải có kết nối thống hoạt động vui chơi giải trí biện pháp giáo dục trẻ Nhà nước phải can thiệp quản lý hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo tạo môi trường sống lành mạnh cho trẻ Chính thế, phải đặt quan hệ gia đình, nhà - trường - xã hội mối quan hệ biện chứng tách rời Đây giải pháp để hoàn thiện việc giáo dục đạo đức cho hệ trẻ Thứ hai, phải tạo môi trường sống, môi trường giao tiếp học tập tốt gia đình, nhà trường xã hội. Đây yếu tố cần thiết cho phát triển nhân cách trẻ Có môi trường sống, làm việc học tập tốt, học sinh có hội trở thành người xấu, phạm tội Hiện nay, môi trường sống xung quanh phức tạp, diễn tệ nạn xã hội ảnh hưởng khơng tốt đến việc hình thành tư tưởng, đạo đức lối sống học sinh Do vậy, thân bậc phụ huynh, giáo viên phải nắm hoạt động văn hóa, thương mại, trị chơi giải trí người xung quanh nhà trường Vì mơi trường xã hội gần gũi trực tiếp ảnh hưởng góp phần hình thành hoàn thiện nhân cách học sinh Nếu mơi trường xung quanh phức tạp có biện pháp phịng ngừa để ngăn chặn hậu xấu xảy học sinh Thứ ba, người giáo dục phải gương mẫu, hiểu tâm sinh lý học sinh có tâm huyết với việc giáo dục trẻ thành công dân tốt. Cha mẹ, giáo viên phải gương sáng cho học sinh noi theo, có hình thức khen thưởng xử phạt công thành viên, không phân biệt đối xử học sinh; phải biết cách khen chê lúc, nên khen nhiều chê để động viên khích lệ trẻ Cha mẹ Thầy Cơ phải đặt mình vào vị trí học sinh, phải hiểu tâm sinh lý học sinh để có phương pháp giáo dục đắn phù hợp cho đối tượng học (7)Chúng ta phải có hịa nhập hợp tác với chúng, vừa bậc tiền bối, vừa người bạn vừa nhà tư vấn tâm lý đáng tin cậy để chúng chia vui buồn bế tắt sống, học tập mối quan hệ bạn bè xã hội khác Thứ tư, phải giáo dục đạo đức cho học sinh từ nhỏ giáo dục phải thường xuyên, suốt đời; phải theo dõi mối quan hệ học sinh giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh, lý tưởng sống lòng yêu nước. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh trở thành cơng dân tốt nhà trường phải trọng từ trẻ hình thành nhận thức, lúc nhà việc giáo dục đạo đức trẻ cấp học Quan trọng tảng giáo dục cấp Tiểu học buổi học mà học sinh làm quen với môi trường giáo dục Có lẽ nhà em cưng chiều nhiều nên vào học q Thầy Cơ người dạy cho em lẽ sống công bằng, phân biệt - sai phải làm theo lẽ phải, dạy cho em hiểu vai trò, trách nhiệm người gia đình cách giao tiếp văn hóa xã hội,… Ở bậc Trung học sở thời điểm em có chuyển biến tâm sinh lý hiếu kỳ, tị mị, muốn khám phá giới xung quanh Vì vậy, phải dạy cho học sinh cách tiếp cận thu nhận thông tin từ thực tiễn sống vận dụng cách đắn vào sống Đối với học sinh Trung học phổ thông, giai đoạn em phát triển hoàn thiện mặt, nhận thức sâu sắc chín chắn hơn, nhiên em cịn suy nghĩ bồng bột, nông cạn nên dễ rơi vào cám dỗ sống, sa vào cạm bẫy xã hội trở thành tội phạm mà thân em không hay biết, biết làm không hiểu mức độ nặng nhẹ việc, làm phạm pháp Do việc dạy chữ dạy người cho học sinh phải xuyên suốt từ cấp thấp đến cấp cao, khơng gián đoạn Tóm lại, đạo đức có vai trị lớn đời sống xã hội, đời sống người, vấn đề thường xuyên đặt giải nhằm đảm bảo cho cá nhân cộng đồng tồn phát triển Sống xã hội, phải suy nghĩ vấn đề đạo đức để tìm đường, cách thức phương tiện hoạt động nhằm kết hợp lợi ích cộng đồng, từ bảo đảm cho tồn tại, phát triển cộng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: người có tài mà khơng có đức người vơ dụng, cịn người có đức mà khơng có tài làm việc khó Nếu cá nhân có trình độ lực chun mơn cao khơng có đạo đức tốt gây nhiều thảm họa tệ nạn xã hội, rơi vào nạn tham ơ, lãng phí, lợi ích thân bất chấp thủ đoạn bất lương việc làm phi pháp nhằm cơng kích hại người khác Ngược lại, người có đủ tài đức làm việc họ nghĩ đến lợi ích chung, đặt lợi ích tập thể xã hội lên cao; tạo dung hịa lợi ích cá nhân lợi ích xã hội Học sinh hệ trẻ chủ nhân tương lai đất nước, nguồn nhân lực thúc đẩy thành bại quốc gia Hơn lúc hết, việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ sống cho học sinh, lý tưởng sống, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh quan trọng cấp thiết Nó góp phần xây dựng thành công người xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước thời kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: van hay, van hay