0

Gui Nhat Nam cau song am

1 1 0
  • Gui Nhat Nam cau song am

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:52

Âm tổng hợp của chúng có tần số A.[r] (1)C1 Một nguồn âm phát âm và các họa âm, xét âm đầu tiên có tần số 20 Hz, 40 Hz và 60 Hz Âm tổng hợp chúng có tần số A 60 Hz B 120 Hz C 40 Hz D.20 Hz Giải : Ta có f1 = 20Hz; f2 = 40 Hz = 2f1; f3 = 60Hz = 3f1; ….fn = nf1 Chu kỳ âm và các họa âm: T1 = 2T2 = 3T3 = ….= nTn  Chu kỳ tổng hợp âm và các họa âm T = T1 Do đó âm tổng hợp có tần số f = f1 = 20Hz Đáp án D (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Gui Nhat Nam cau song am, Gui Nhat Nam cau song am