0

Giáo án Ngữ văn lớp 12, soạn chuẩn cv 5512 (học kì 1, chất lượng)

482 178 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2021, 16:18

Giáo án Ngữ văn lớp 12, soạn chuẩn cv 5512 và cv 3280 (học kì 1, chất lượng) Giáo án được soạn theo các hoạt động chi tiết, cụ thể, chất lượng. GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 Trường: Tổ: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX Môn học/ hoạt động: …………… ; Lớp:……… Thời gian thực hiện…… tiết I MỤC TIÊU KIẾN THỨC - Nhận biết: Nêu hoàn cảnh lịch sử xã hội văn hóa giai đoạn VH-Nêu chủ đề, thành tựu thể loại qua chặng đường phát triển - Thông hiểu:Ảnh hưởng hồn cảnh lịch sử xã hội văn hóa đến phát triển văn học.Những đóng góp bật giai đoạn văn học 45-75, 75 đến hết XX Lý giải nguyên nhân hạn chế - Vận dụng thấp: Lấy dẫn chứng để chứng minh - Vận dụng cao: Vận dụng hiểu biết hoàn cảnh lịch sử xã hội để lí giải nội dung,nghệ thuật tác phẩm văn học NĂNG LỰC - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến giai đoạn văn học từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết kỉ XX - Năng lực đọc – hiểu tác tác phẩm văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết kỉ XX - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân giai đoạn văn học - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận thành tựu, hạn chế, đặc điểm bản, giá trị tác phẩm văn học giai đoạn - Năng lực phân tích, so sánh đặc điểm giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết kỉ XX so với giai đoạn khác - Năng lực tạo lập văn nghị luận PHẨM CHẤT - Hình thành thói quen: đọc hiểu văn GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 - Hình thành tính cách: tự tin trình bày kiến thức văn học sử - Hình thành nhân cách: có tinh thần yêu nước, yêu văn hoá dân tộc II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Bước 1: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Phương tiện, thiết bị: + SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 1Bước 2: thiết kế học + Máy tính, máy chiếu, loa - PPDH: Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trị chơi CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH - Sách giáo khoa, soạn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực nhiệm vụ học tập HS khắc sâu kiến thức DỰ KIẾN SẢN PHẨM b) Nội dung: GV chiếu ngữ liệu hình chiếu câu hỏi trắc nghiệm c) Sản phẩm: Nhận thức thái độ học tập HS d) Tổ chức thực hiện: - GV giao nhiệm vụ: Hoạt động GV HS Dự kiến sản phẩm Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn học HS suy nghĩ trả lời sinh tìm hiểu văn học văn học đại Việt Nam từ xác câu hỏi: năm 1945 đến hết kỉ XX bằng câu hỏi trắc nghiệm trả lời: 1d;2b sau: Ai tác giả thơ Đồng chí: a/ Xuân Diệu b/ Tố Hữu c/ Chính Hữu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 d/ Phạm Tiến Duật 2/ Nguyễn Duy tác giả thơ sau đây: a/ Mùa xuân nho nhỏ b/ Ánh trăng c/ Đoàn thuyền đánh cá d/ Viếng Lăng Bác Bước Thực nhiệm vụ: Bước 3: Báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá: - GV nhận xét dẫn vào mới: chương trình Ngữ văn 9, em học số nhà thơ, nhà văn tiêu biểu văn học Việt Nam qua thời kì kháng chiến chống Pháp ( Chính Hữu), chống Mĩ sau 1975 (như Ánh trăng Nguyễn Duy) Như vậy, văn học Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX có bật? B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Tìm hiểu Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945- 1975 a) Mục tiêu: Tìm hiểu khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 19451975 b) Nội dung: GV yêu cầu HS vận dụng sgk, kiến thức để thực hoạt động cá nhân c) Sản phẩm: Câu trả lời HS d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động GV - HS Dự kiến sản phẩm GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Cho I/ Khái quát văn học Việt Nam từ cách HS tìm hiểu (qua trao đổi nhóm, cá mạng tháng Tám 1945- 1975: nhân: HS thảo luận theo nhóm, chia Bước 1: Vài nét hoàn cảnh lịch sử, thành nhóm :( 5-7 phút) xã hội, văn hố: Nhóm 1: VHVN 1945 – 1975 tồn - Văn học vận động phát triển phát triển hoàn cảnh lịch sử lãnh đạo sáng suốt đắn Đảng nào?Văn học giai đoạn 1945 đến 1975 phát triển qua chặng?Nêu chủ - Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vơ đề thành tựu chủ yếu chặng? ác liệt kéo suốt 30 năm Nhóm 2: Từ HCLS đó, VH có - Điều kiện giao lưu văn hố với nước đặc điểm nào?Nêu giải thích, chứng ngồi bị hạn chế, kinh tế nghèo nàn minh đặc điểm thứ thứ hai chậm phát triển 2.Q trình phát triển thành Nhóm 3: Thế khuynh hướng sử tựu chủ yếu: thi? Điều thể a Chặng đường từ năm 1945-1954: VH? - VH tập trung phản ánh kháng chiến văn học giai đoạn này? Nhóm 4: VH mang cảm hứng lãng mạn VH nào? Hãy giải thích phân tích đặc điểm VH 45-75 sở hoàn cảnh XH? chống thực dân Pháp nhân dân ta - Thành tựu tiêu biểu: Truyện ngắn kí Từ 1950 trở xuất số truyện, kí dày dặn.( D/C SGK) Bước Thực nhiệm vụ: HS thực nhiệm vụ b Chặng đường từ 1955-1964: - Văn xuôi mở rộng đề tài Bước 3: Báo cáo kết quả: HS báo cáo - Thơ ca phát triển mạnh mẽ sản phẩm - Kịch nói có số thành tựu đáng Bước Nhận xét, đánh giá: GV cho kể.( D/C SGK) nhóm khác nhận xét sau bổ sung c Chặng đường từ 1965-1975: chốt lại kiến thức - Chủ đề bao trùm đề cao tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng - Văn xuôi tập trung phản ánh sống chiến đấu lao động, khắc hoạ thành công hình ảnh người VN anh dũng, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 kiên cường, bất khuất.( Tiêu biểu thể loại Truyện-kí miền Bắc miền Nam) - Thơ đạt nhiều thành tựu xuất sắc, thực bước tiến thơ ca VN đại - Kịch có thành tựu đáng ghi nhận.( D/C SGK) d Văn học vùng địch tạm chiếm: - Xu hướng thống: Xu hướng phản động ( Chống cộng, đồi truỵ bạo lực ) - Xu hướng VH yêu nước cách mạng : + Nội dung phủ định chế độ bất công tàn bạo, lên án bọn cướp nước, bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước tinh thần dân tộc - GV nói them văn học vùng bị tạm + Hình thức thể loại gon nhẹ: Truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút kí chiếm - Ngồi cịn có sáng tác có nội dung lành mạnh, có giá trị nghệ thuật cao Nội dung viết thực xã hội, đời sống văn hoá, phong tục, thiên nhiên đất nước, vẻ đẹp người lao động Bước 3: Những đặc điểm VHVN 1945-1975: a Một VH chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hố, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung đất nước - Văn học xem vũ khí phục vụ đắc lực cho nghiệp cách mạng, nhà văn chiến sĩ mặt trận văn hoá - Văn học tập trung vào đề tài lớn Tổ quốc Chủ nghĩa xã hội ( thường gắn GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 bó, hồ quyện tác phẩm)=> Tạo nên diện mạo riêng cho Vh giai đoạn b Một văn học hướng đại chúng - Đại chúng vừa đối tượng phản ánh phục vụ vừa nguồn cung cấp bổ sung lực lượng sáng tác cho văn học - Nội dung, hình thức hướng đối tượng quần chúng nhân dân cách mạng c Một văn học mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn - Khuynh hướng sử thi thể văn học mặt sau: + Đề tài: Tập trung phản ánh vấn đề có ý nghĩa sống cịn đất nước: Tổ quốc hay mất, tự hay nơ lệ + Nhân vật chính: người đại diện cho phẩm chất ý chí dân tộc; gắn bó số phận cá nhân với số phận đất nước; đặt lẽ sống dân tộc lên hàng đầu + Lời văn mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng đẹp tráng lệ, hào hùng GV: nêu ví dụ: + Người cầm bút có tầm nhìn bao quát lịch sử, dân tộc thời đại “Người gái Việt Nam – trái tim vĩ - Cảm hứng lãng mạn: đại - Là cảm hứng khẳng định tơi dạt Cịn giọt máu tươi cịn đập tình cảm hướng tới cách mạng Khơng phải cho em Cho lẽ phải đời - Biểu hiện: Cho quê hương em Cho tổ quốc, loài + Ngợi ca sống mới, người GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 người!” mới, (Người gái Việt Nam - Tố Hữu) + Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM Hay: Người mẹ cầm súng – chị Út Tịch tin tưởng vào tương lai tươi sáng dân xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà tộc Vinh, người mẹ sáu đứa con,  Cảm hứng nâng đỡ người vượt lên tiếng với câu nói Cịn lai quần chặng đường chiến tranh gian khổ, đánh; Đất quê ta mênh mơng – Lịng mẹ máu lửa, hi sinh rộng vô cùng… => Khuynh hướng sử thi cảm hứng GV: Nói thêm: lãng mạn kết hợp hồ quyện làm cho văn Họ trận, vào mưa bom bão đạn học giai đoạn thấm đẫm tinh thần lạc quan, tin tưởng VH làm tròn mà vui trẩy hội: nhiệm vụ phục vụ đắc lực cho nghiệp “Xẻ dọc Trường Sơn cứu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc thống Mà lòng phơi phới dậy tương lai” đất nước (Tố Hữu) “Những buổi vui nước lên đường Xao xuyến bờ tre hồi trống giục” (Chính Hữu) “Đường trận mùa đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây” (Phạm Tiến Duật) Hoạt động 2: Tìm hiểu văn học VN từ sau 1975 đến hết TK XX a) Mục tiêu: HS hiểu nắm đặc điểm văn học VN b) Nội dung: Văn học VN từ sau 1975 đến hết TKXX c) Sản phẩm: Trả lời miệng d) Tổ chức thực hiện: Bước Chuyển giao nhiệm vụ:( HS II/ Văn học VN từ sau 1975 - hết kỉ GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 làm việc cá nhân) XX -Theo em hoàn cảnh LS đất nước giai đoạn có khác trước? Hồn cảnh chi phối đến trình phát triển VH nào? 1/ Hồn cảnh lịch sử, xã hội, văn hố VN từ sau 1975: - Đại thắng mùa xuân năm 1975 mở thời kì mới-thời kì độc lập tự -Những chuyển biến văn học diễn thống đất đất nước-mở vận hội cụ thể sao? cho đất nước -Ý thức quan niệm nghệ thuật - Từ năm 1975-1985 đất nước trải qua biểu nào? khó khăn thử thách sau chiến tranh -Theo em VH phải đổi mới? Thành - Từ 1986 Đất nước bước vào cơng tựu chủ yếu q trình đổi gì? đổi tồn diện, kinh tế bước ( Câu hỏi SGK) chuyển sang kinh tế thị trường, văn -Trong quan niệm người VH hố có điều kiện tiếp xúc với nhiều nước giới, văn học dịch, báo chí sau 1975 có khác trước? phương tiện truyền thông phát triển mạnh Hãy chứng minh qua số tác phẩm mẽ mà em đọc? => Những điều kiện thúc đẩy Bước Thực nhiệm vụ: HS thực văn học đổi cho phù hợp với nguyện nhiệm vụ: HS theo dõi SGK trình vọng nhà văn, người đọc bày gọn ý chính.Nêu D/C phù hợp quy luật phát triển khách quan Bước 3: Báo cáo kết : HS báo cáo văn học sản phẩm 2/Những chuyển biến số thành Bước Nhận xét, đánh giá: GV cho tựu ban đầu văn học sau 1975 đến HS lại nhận xét, sau bổ sung hết kỉ XX: chốt kiến thức - Từ sau 1975, thơ chưa tạo lôi hấp dẫn giai đoạn trước Tuy nhiên có số tác phẩm nhiều gây ý cho người đọc (Trong có bút thuộc hệ chống Mĩ bút thuộc hệ nhà thơ sau 1975) - Từ sau 1975 văn xi có nhiều thành tựu so với thơ ca Nhất từ đầu GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 năm 80 Xu đổi cách viết cách tiếp cận thực ngày rõ nét với nhiều tác phẩm Nguyễn Mạnh Tuấn, Ma văn Kháng, Nguyễn Khải - Từ năm 1986 văn học thức bước vào thời kì đổi : Gắn bó với đời sống, cập nhật vấn đề đời sống hàng ngày Các thể loại phóng sự, truyện ngắn, bút kí, hồi kí có thành tựu tiêu biểu - Thể loại kịch từ sau 1975 phát triển mạnh mẽ ( Lưu Quang Vũ, Xuân Trình ) Trước 1975: Sau 1975 - Con người cá nhân Con quan hệ đời người lịch thường (Mùa rụng sử vườn- Ma Văn Kháng, Thời xa vắngLê Lựu, Tướng hưu – Nguyễn Huy Thiệp ) - Nhấn Mạnh tính Nhấn nhân loại (Cha mạnh - Nguyễn Khải, tính giai Nỗi buồn chiến tranh – cấp Bảo Ninh ) - Còn khắc hoạ phương diện tự nhiên, - Chỉ khắc hoạ - Con người thể phẩm chất đời sống tâm trị, linh (Mảnh đất GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 tinh thần người nhiều ma cách mạng Nguyễn Khắc Trường, - Tình cảm Thanh minh trời nói sáng Ma Văn đến t/c Kháng ) đồng bào, đồng chí, t/c người - Được mơ tả ời số g ý thức =>Nhìn chung văn học sau 1975 - Văn học bước chuyển sang giai đoạn đổi vận động theo hướng dân chủ hố,mang tính nhân nhân văn sâu sắc - Vh phát triển đa dạng đề tài, phong phú, mẻ bút pháp,cá tính sáng tạo nhà văn phát huy - Nét VH giai đoạn tính hướng nội, vào hành trình tìm kiếm bên trong, quan tâm nhiều đến số phận người hoàn cảnh phức tạp đời sống - Tuy nhiên VH giai đoạn có hạn chế: biểu đà, thiếu lành mạnh nảy sinh khuynh hướng tiêu cực, nói nhiều tới mặt trái xã hội 10 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 hệ có tính qn quan điểm sáng tác với nghiệp văn học người * HS trả lời cá nhân - Hồ Chí Minh coi nghệ thuật thứ vũ khí chiến đấu lợi hại phụng cho nghiệp cách mạng : Quan điểm bộc lộ rõ Tuyên ngôn nghệ thuật : Nay thơ nên có thép Nhà thơ phải biết xung phong (Cảm tưởng đọc thiên gia thi) Sau Thư gửi hoạ sỹ triển lãm hội hoạ năm 1951 Người lại khẳng định : “Văn hoá nghệ thuật mặt trận, anh chị em chiến sỹ mặt trận ấy” - Hồ Chí Minh ln trọng tính chân thật tính chân thật văn chương, Người coi tính chân thật thước đo giá trị văn chương nghệ thuật Người nhắc nhở người nghệ sĩ “Nên ý phát huy cốt cách dân tộc đề cao sáng tạo, gị bó họ vào khn làm vẻ sáng tạo” - Khi cầm bút, Hồ Chí Minh xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để định nội dung hình thức tác phẩm văn học người tự đặt câu hỏi : “Viết cho ai?”(đối tượng) “Viết để làm ?”( mục đích) Sau định “Viết ?”(nội dung) viết “Như nào” (hình thức) Chính ý từ cách tồn diện từ đối tượng tiếp nhận, mục 468 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 đích sáng tác đến nội dung hình thức tác phẩm nên sáng tác Người có tư tưởng sâu sắc nội dung thiết thực mà cịn có hình thức nghệ thuật sinh động, phong phú đa dạng Chứng minh mối quan hệ có tính chất qn quan điểm sáng tác Hồ Chí Minh với nghiệp văn học Người : VD : Chẳng hạn truyện ngắn Vi hành Người sáng tác vào đầu năm 1923 nhằm vạch trần tội ác tên vua bù nhìn Khải Định chuyến Pháp nhục nhã hắn, năm 1922 dự đấu xảo thuộc địa Macxây Lấy việc tố cáo lật tẩy tính chất bù nhìn, tay sai dơ dáy nhân vật nói làm mục đích, tinh thần châm biếm, đả kích trở thành linh hồn tác phẩm Tinh thần thấm vào toàn tác phẩm (từ giọng văn khắc hoạ hình tượng nhân vật, đến chi tiết tác phẩm) Tác phẩm viết nhằm mục đích hướng tới độc giả người Pháp người biết tiếng Pháp phải viết bằng bút pháp Châu Âu đại Hoạt động 4: Làm tập SGK a) Mục tiêu: CÂU 4,5,6,7 b) Nội dung: GV yêu cầu HS vận dụng sgk, kiến thức để thực hoạt động nhóm c) Sản phẩm: Câu trả lời HS 469 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn HS ôn tập tác phẩm Tuyên Tuyên ngôn Độc lập ngơn Độc lập a) Mục đích đối tượng “Tun * Nhóm : Câu 4-SGK ngơn độc lập Về mục đích đối tượng văn - Mục đích Tun ngơn độc lập (căn vào hồn - Đối tượng hướng đến tuyên cảnh cụ thể Hồ Chí Minh đọc Tun ngơn ngơn độc lập) ? b) Làm rõ Tuyên ngôn độc lập vừa - Phân tích nội dung hình thức tác văn luận mẫu mực vừa phẩm để làm rõ Tuyên ngôn độc lập vừa văn chan chứa tình cảm lớn văn luận mẫu mực, vừa - Tun ngơn độc lập văn văn chan chứa tình luận mẫu mực cảm lớn ? - Tun ngơn độc lập cịn văn xúc động lịng người * Nhóm : câu SGK Tố Hữu Tổ chức ôn tập thơ Tố Hữu Tố Hữu số nhà thơ - Vì nói Tố Hữu nhà thơ trữ tình - lớn thơ đại Việt Nam Tố trị Phân tích khuynh hướng sử thi Hữu nhà thơ trữ tình - trị cảm hứng lãng mạn thơ Tố Hữu Bài thơ Việt Bắc * Nhóm 3: câu 6-SGK Nghệ thuật biểu thơ Việt Bắc đậm đà sắc dân tộc Tổ chức ôn tập thơ Việt Bắc Phân tích biểu tính dân tộc thơ Việt Bắc Tố Hữu Tây Tiến Quang Dũng * Nhóm 4: câu 7-SGK Tổ chức ôn tập thơ Tây Tiến Quang Dũng - Phân tích vẻ đẹp hình tượng người lính thơ Tây tiến Quang Dũng (so sánh với hình tượng người lính 470 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 thơ “Đồng chí” Chính Hữu) * HS đại diện nhóm trả lời, nhóm cịn lại góp ý bổ sung * Nhóm a) Mục đích đối tượng “Tun ngơn độc lập - Mục đích + Khẳng định quyền lợi tự độc lập dân tộc Việt Nam + Cuộc tranh luận ngầm vạch trần luận điệu xảo quyệt kẻ địch dư luận quốc tế - Đối tượng hướng đến tuyên ngôn + Nhân dân giới + Đồng bào nứơc + Bọn đế quốc Anh, Mĩ, thực dân Pháp b) Làm rõ Tuyên ngơn độc lập vừa văn luận mẫu mực vừa văn chan chứa tình cảm lớn - Tuyên ngôn độc lập văn luận mẫu mực : + Lập luận chặt chẽ tồn : Trích dẫn văn tuyên ngôn Pháp, Mĩ đồng thời suy rộng vấn đề độc lập dân tộc bên cạnh quyền người quyền công dân + Luận điểm xác đáng có sức thuyết phục Tố cáo chà đạp chân lí 471 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 thực dân Việt Nam, đặc biệt lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác Lên án phản bội trắng trợn, đê hèn, vong ân bội nghĩa chúng, khẳng định quyền tự chủ đáng nhân dân Việt Nam + Lời lẽ đanh thép, giọng văn hùng biện Sức mạnh lí lẽ thật Tác giả dùng hàng loạt thực tế lịch sử để chứng minh thực dân Pháp “đã không bảo hộ” Việt Nam, thực dân Pháp phản bội Việt Nam, TD Pháp reo rắt nhiều tội ác với nhân dân Việt Nam Dùng thực tế để khẳng định : Sự độc lập Việt Nam phù hợp với lẽ phải công lý đạo lý - Tun ngơn độc lập cịn văn xúc động lòng người Chất văn tác phẩm bộc lộ qua lòng Bác nước nhà, dân tộc gây xúc động sâu sắc tới người nghe Đó lịng u nước nồng nàn lòng tự hào dân tộc mãnh liệt, khát vọng độc lập, tự với ý thức tâm giữ vững quyền tự do, độc lập Tất thể câu chữ giọng văn vừa thiết tha, vừa hùng hồn, đanh thép + Ngơn ngữ xác, giàu sắc thái biểu cảm, từ ngữ chọn lọc súc tích Dùng hàng loạt động từ xác giàu sắc thái biểu cảm, điệp từ, điệp ngữ có tính khẳng định nhấn mạnh 472 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 * Nhóm Tố Hữu nhà thơ trữ tình - trị - Tố Hữu thi sỹ - chiến sĩ, kiểu mẫu nhà văn - chiến sĩ thời đại cách mạng - Thơ ông trước hết nhằm phục vụ đấu tranh cách mạng, cho nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng - Tố Hữu đem đến cho dòng thơ cách mạng tiếng nói trữ tình với cảm xúc, tình cảm mang tính cụ thể, trực tiếp nói tơi cá thể bừng sáng thức tỉnh sâu sắc lí tưởng cách mạng Một tơi riêng tư có hồ hợp với chung - người người đời - Thơ Tố Hữu chủ yếu khai thác cảm hứng từ đời sống trị Đất Nước, từ tình cảm trị thân nhà thơ, ơng nhà thơ lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn người cách mạng sống cách mạng thơ hay Tố Hữu thường có kết hợp chủ đề : Lẽ sống cách mạng, niềm vui lớn ân tình cách mạng Trong thơ Tố Hữu chủ yếu dân tộc cách mạng - Thơ Tố Hữu tiêu biểu cho cảm hứng lãng mạn Đó cảm hứng lãng mạn cách mạng Thơ ông tập trung thể vẻ đẹp lí tưởng người sống mới, thể niềm tin 473 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 vững vào tương lai tươi sáng cách mạng, Đất Nước, cịn nhiều khó khăn, hi sinh gian khổ * Nhóm Nghệ thuật biểu thơ Việt Bắc đậm đà sắc dân tộc - Tố Hữu phát huy nhiều mạnh thể thơ lục bát truyền thống + Cấu tứ : Là cấu tứ ca dao với hai nhân vật trữ tình “ta” “mình”, người người lại hát đối đáp với + Nhà thơ ý sử dụng kiểu tiểu đối ca dao, có tác dụng nhấn mạnh ý thơ, tạo nhịp thơ uyển chuyển cân xứng, hài hoà làm cho lời thơ dễ nhớ, dễ thuộc thấm sâu vào tâm tư : - Mình rừng núi nhớ Trám bùi để rụng, măng mai để già - Về ngôn ngữ thơ : Tố Hữu trọng lời ăn tiếng nói nhân dân giản dị, mộc mạc sinh động để tái lại thời cách mạng kháng chiến đầy gian khổ mà dạt tình nghĩa Đó : ngơn ngữ giàu hình ảnh cụ thể, ngơn ngữ giàu nhạc điệu, thơ Tố Hữu sử dụng nhuần nhuyễn phép trùng điệp ngôn ngữ dân gian Tất tạo giọng điệu trữ tình nghe tha thiết, êm ái, ngào âm hưởng lời ru đưa ta vào kỉ niệm 474 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 nghĩa tình thuỷ chung * Nhóm Người lính hồi tưởng biểu tượng xa vời thời gian không gian hồi niệm khơng dứt nỗi nhớ thương mênh mang (nhớ về, nhớ chơi vơi….) - Người lính miêu tả thực sinh hoạt cụ thể hằng ngày, bước nặng nhọc đường hành quân với đói rét bệnh tật với nét vẽ tiều tụy hình hài song phong phú đời sống tâm hồn với khát vọng tuổi trẻ Liên hệ so sánh với người lính Đồng chí để thấy nét tương đồng người lính vệ quốc - Tác giả phát vẻ đẹp đời sống tâm hồn người lính Nhạy cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng với cảnh sắc độc đáo tinh tế : (hùng vĩ, dội, phi thường duyên dáng trữ tình thơ mộng) + Cháy bỏng khát vọng chiến cơng, Ơm ấp giấc mơ đẹp tình yêu tuổi trẻ Vẻ đẹp tâm hồn người lính : lãng mạn, đa tình So sánh với người lính “đồng chí” (là nơng dân chất phác, bình dị gắn bó với làng quê nghèo…) để làm bật nét riêng tài hoà , đa tình 475 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 lãng mạn người lính Tây Tiến - Người lính lên chân thực, thơ mộng lãng mạn đồng thời hào hùng * Thao tác : Hướng dẫn HS ôn tập đề tài quê hương đất nước * Nhóm 1,3 Đề tài quê hương đất nước qua Đất nước (Nguyễn Đình Thi), đoạn trích Đất nước trường ca Mặt đường khát vọng (Nguyễn Khoa Điềm) Khám phá riêng từ quê hương đất nước Những khám phá riêng nhà thơ đất nước quê hương qua thơ Đất nước (Nguyễn Đình Thi a) Nguyễn Đình Thi * Nhóm 2,4 Những khám phá riêng nhà thơ đất nước quê hương qua đoạn trích Đất nước trường ca Mặt đường khát vọng (Nguyễn Khoa Điềm) Tổ chức ôn tập thơ Sóng Xn Quỳnh Phân tích hình tượng sóng thơ tên Xuân Quỳnh Anh (chị) cảm nhận tâm hồn người phụ nữ tình yêu thơ này? * HS đại diện nhóm trả lời, nhóm cịn lại góp ý bổ sung b) Nguyễn Khoa Điềm: Nhận xét: Hai thơ đời hai thời điểm khác nhau, hai nhà thơ có tiếng Khám phá riêng từ quê hương đất nói thời đại khác họ có nước thơng điệp khác đất nước từ * Nhóm 1,3 476 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 a) Nguyễn Đình Thi góc nhìn văn hóa khác - Hình ảnh đất nước qua hai mùa thu Nhưng điểm gặp gỡ hội tụ tình yêu (Mùa thu xưa : đẹp, buồn/ Mùa thu : quê hương đất nước ý thức trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ non sông đất đẹp, vui) nước - Đất nước hào hùng chiến đấu - Đất nước vinh quang chiến thắng Tóm lại, Nguyễn Đình Thi tự hào, ngợi ca đất nước vất vả đau thương, bất khuất, anh hùng chiến thắng chống Pháp * Nhóm 2,4 Đất nước bắt nguồn từ gần gũi nhất, thân thiết bình dị đời sống vật chất đời sống tâm linh người - Đất nước cảm nhận từ phương diện địa lí lịch sử thời gian không gian - Đất nước nơi thống yếu tố lịch sử, văn hoá, phong tục - Từ cảm nhận dẫn đến thái độ đầy trách nhiệm cá nhân cộng đồng Một cảm nhận riêng mang tầm thời đại Tư tưởng đất nước nhân dân Tóm lại, Nguyễn Khoa Điềm thức tỉnh tuổi trẻ người nhận biết cội rễ nguồn mạch Đất Nước Khám phá truyền thống "đất nước nhân dân" Cảm xúc lắng sâu nhận 477 Bài thơ Sóng Xn Quỳnh a)Phân tích hình tượng sóng : GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 thức trách nhiệm, cảm xúc lắng sâu nhận thức trách nhiệm, hình ảnh thơ khơi nguồn ca dao thần thoại * HS trả lời cá nhân a)Phân tích hình tượng sóng : - Sóng hình ảnh ẩn dụ người gái yêu, hoá thân, phân thân tơi trữ tình nhà thơ Cùng với hình tượng sóng thơ cịn có hình tượng em-cái tơi trữ tình nhà thơ “Em” “Sóng” có lúc phân đơi để soi chiếu lại hoa nhập vào (để tạo nên âm vang cộng hưởng) - Hình tượng sóng trước hết gợi từ âm hưởng dạt, nhịp nhàng thơ Đó nhịp sóng biển liên tiếp triền miên Đó cịn nỗi lịng tràn ngập, khao khát tình u vơ hạn, đồng điệu với sóng biển - Qua hình tượng sóng, Xn Quỳnh diễn tả vừa cụ thể vừa sinh động nhiều trạng thái tâm trạng cung bậc tình cảm khác trái tim người phụ nữ rạo rực khát khao yêu đương + Mỗi trạng thái tâm hồn cụ thể người phụ nữ yêu tìm thấy tương đồng với khía cạnh, đặc tính sống 478 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 + Dùng hình tượng sóng để biểu chưa đủ chưa hết, chưa thoả tơi trữ tình nhà thơ nhiều trực tiếp nói lên tình cảm tha thiết mãnh liệt b) Phát biểu cảm nhận - Xuân Quỳnh mượn hình tượng sóng để nói nghĩ tình u + Đó hành trình khởi đầu, từ bỏ chật chội, nhỏ hẹp để tìm đến tình yêu bao la rộng lớn cuối khát vọng sống tình yêu vĩnh viễn hố tình u + Những ý nghĩ tự tản mạn từ chiều sâu thi thứ có vận động quán b) Phát biểu cảm nhận - Qua hình tượng sóng thơ, cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ tình yêu Người phụ nữ mạnh bạo chủ động bày tỏ khát khao yêu đương mãnh liệt rung động rạo rực lòng Câu 12: Điểm thống khác biệt phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trước sau Cách mạng tháng Tám 1945 qua truyện ngắn Chữ người tử tù tùy bút Người lái đị Sơng Đà: Tâm hồn phụ nữ giàu khao khát, - Những điểm thống nhất: khơng n lặng Đó tâm hồn + Có cảm hứng mãnh liệt trước sáng thuỷ chung vô hạn cảnh tượng độc đáo, tác động mạnh vào -> Quan niệm tình yêu gần giác quan nghệ sĩ gũi với người có gốc rễ tâm + Tiếp cận giới thiên phương diện hồn dân tộc thẩm mỹ, tiếp cận người thiên phương diện tài hoa nghệ sĩ - GV hướng dẫn HS nhà thực + Ngòi bút tài hoa, uyên bác 479 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 câu 12 - Những điểm khác biệt: + Nếu Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân tìm đẹp khứ “vang bóng thời”, Người lái đị Sơng Đà, nhà văn tìm đẹp sống - So sánh Chữ người tử tù (Ngữ văn 11, tập Một) với Người lái đị Sơng Đà, nhận xét điểm thống khác biệt phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân trước sau Cách mạng tháng + Trong Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân Tám năm 1945? tìm chất tài hoa nghệ sĩ tầng lớp người thực nghệ sĩ Cịn Người lái đị Sơng Đà, ơng tìm + GV lưu ý thêm cho HS lại có chất tài hoa nghệ sĩ đại chúng nhân khác biệt phong cách sáng tác dân Cái đập mạnh vào giác quan nghệ sĩ Nguyễn Tn ơng thành tích - Sau nhóm trình bày, GV nhận nhân dân lao động xét chốt ý - GV hướng dẫn HS nhà thực câu 10, 11 C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức, thực hành áp dụng kiến thức vừa học b) Nội dung: Hs hoạt động cá nhân, hoàn thành bảng thống kê c) Sản phẩm: Kết học sinh d) Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ: Bảng thống kê tác giả tác phẩm tiêu biểu văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết kỉ XX: Văn xuôi Từ 1945 …… đến 1954 Thơ ca Kịch … … 480 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 Từ 1955 …… đến 1964 …… …… Từ 1965 …… đến 1975 …… …… Từ 1975 …… đến hết kỉ XX …… …… Bước Thực nhiệm vụ: Bước 3: Báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá: D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu kĩ đọc hiểu văn bản, nắm nội dung bài, có vận dụng mở rộng kiến thức b) Nội dung: HS làm c) Sản phẩm: Kết HS Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: thể lập bảng so sánh nét riêng hình tượng người lính Tây Tiến Quang Dũng Đồng chí Chính Hữu để dễ ghi nhớ: Tây Tiến Đồng chí Xuất thân …… …… Bút pháp miêu tả …… …… Khung cảnh …… …… Tính chất tượng hình …… …… Bước Thực nhiệm vụ: 481 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 Bước 3: Báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá: *Hướng dẫn nhà: - Thống kê tác giả,tác phẩm học HKI? 482 ... hạn chế VH giai đoạn 1975 đến hết kỷ XX 13 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 - Dặn dò: soạn bài: Nghị luận tư tưởng đạo lí 14 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 Trường: Tổ: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT... đầu: khơng sáng cấu tạo câu không 29 + Những chuyển đổi, sáng tạo đảm bảo sáng GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 quy tắc (chuẩn mực) ngữ pháp tiếng Việt tuân thủ theo + Hai câu sau: đạt sáng cấu tạo... với ông giáo: “ Vâng! Ông giáo dạy phải”  Sự trân trọng, tin tưởng có phần ngưỡng mộ lão Hạc với ơng giáo o Các từ ngữ: sáng, rõ ràng, nhã nhặn, lịch 30 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12- KÌ I CV 5512 HS:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 12, soạn chuẩn cv 5512 (học kì 1, chất lượng),

Mục lục

Xem thêm