0

Giáo án ngữ văn lớp 12

142 399 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2015, 14:22

Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 Tiết 55 + 56 : V CHNG A PH (Trớch) Tụ Hoi A. Mc tiờu bi hc: I> Mc cn t: Giỳp hc sinh hiu c: - Giỏ tr nhõn vn ca tỏc phm: s khng nh, ngi ca v p tõm hn ca ngi dõn lao ng min nỳi Tõy Bc - Nhng c sc v ngh thut ca tỏc phm. - Bi dng tỡnh yờu thng con ngi II> Trng tõm kin thc, k nng: 1. Kin thc: - Hiu c cuc sng c cc, ti tm ca ng bo cỏc dõn tc thiu s vựng cao di ỏch ỏp bc ca thc dõn v chỳa t thng tr, quỏ trỡnh ngi dõn cỏc dõn tc thiu s tng bc giỏc ng cỏch mng v vựng lờn t gii phúng i mỡnh, i theo ting gi ca ng. - Nhng úng gúp ca nh vn trong ngh thut khc ha tớnh cỏch nhõn vt,s tinh t trong din t th gii ni tõm, phong tc tp quỏn ngi Mèo, li vn tinh t, y cht th 2. K nng: - Cú k nng c hiu tỏc phm t s II. Phng tin thc hin: - SGK, SGV, - Ti liu, Cụng c: tranh nh minh ha III. Cỏch thc tin hnh: Kt hp nhiu phng phỏp: m thoi (Phỏt vn phỏt hin ,lớ gii minh ho tỡm tũi, i chiu), trao i tho lun, din ging IV.Tin trỡnh bi dy: 1. n nh, kim tra s s: 2. Kim tra bi c: Giỏ tr ni dung v ngh thut ca on trớch Nhng ngy u ca nc Vit Nam mi? 3. Bi mi: HOT NG CA GV V HS NI DUNG BI HC Tiết 55 : * Hot ng 1: Hng dn HS tỡm hiu chung. - Thao tỏc 1: Hng dn HS tỡm hiu tỏc gi + GV: Nờu nhng nột chớnh v tỏc gi? I- Tỡm hiu chung: 1. Tỏc gi: - Tụ Hoi tờn khai sinh l Nguyn Sen, sinh nm 1920. - Quờ ni Thanh Oai, H ụng (nay l H Tõy) nhng sinh ra v ln lờn quờ ngoi: lng Ngha ụ, huyn T Liờm, ph Hoi c, tnh H ụng (nay l phng Ngha ụ, qun Cu Giy H Ni). - Vit vn t trc cỏch mng, ni ting vi truyn ng thoi D mốn phiờu lu kớ. - L nh vn ln, sỏng tỏc nhiu th loi. S lng tỏc phm t k lc trong nn vn hc Vit Nam hin i. - Sỏng tỏc thiờn v din t nhng s tht i thng: Vit vn l mt quỏ trỡnh u tranh núi ra s tht. ó l s tht thỡ khụng tm thng, cho dự phi p v nhng thn tng trong lũng ngi giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 1 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 - Thao tỏc 2: Hng dn HS tỡm hiu tỏc phm + GV: Nờu xut x tỏc phm? + GV: Hng dn hc sinh tỡm hiu ct truyn * Hot ng 3: Hng dn HS c hiu vn bn. - Thao tỏc 1: Hng dn HS tỡm hiu nhõn vt M. + GV: c on vn gii thiu s xut hin ca nhõn vt M? + GV: Qua s xut hin ca M, em cm nhn ban u nh th no v M? + GV: Nhn xột v cỏch gii thiu nhõn vt ca Tụ Hoi? + GV: Trc khi lm dõu cho nh thng lớ Pỏ Tra, M l cụ gỏi cú gỡ c bit? + HS: Tỡm chi tit M rt p, rt ti hoa, rt t trng. c. - Cú vn hiu bit sõu sc, phong phỳ v phong tc, tp quỏn ca nhiu vựng khỏc nhau. - Li trn thut rt húm hnh, sinh ng nh vn t vng giu cú, phn ln l bỡnh dõn v thụng tc nhng nh s dng c a nờn y ma lc v mang sc mnh lay chuyn tõm t. 2. Vn bn: a. Xut x v hũan cnh sỏng tỏc: - In trong tp Truyn Tõy Bc c tng gii nht gii thng Hi vn ngh Vit Nam 1954-1955 - Hon cnh sỏng tỏc: Trong chuyn i thc t cựng b i vo gii phúng Tõy Bc nm 1952. b. Túm tt: - M, mt cụ gỏi xinh p, yờu i, cú khỏt vng t do, hnh phỳc b bt v lm con dõu gt n cho nh Thng lớ Pỏ Tra. - Lỳc u M phn khỏng nhng dn dn tr nờn tờ lit, ch "lựi li nh con rựa nuụi trong xú ca". - ờm tỡnh mựa xuõn n, M mun i chi nhng b A S (chng M) trúi ng vo ct nh. - A Ph ỏnh A S nờn nờn ó b bt, b pht v v tr thnh k tr n cho nh Thng lớ. - Khụng may h v mt 1 con bũ, A Ph ó b ỏnh, b trúi ng vo cc n gn cht. - M ó ct dõy trúi cho A Ph, 2 ngi chy trn n Phing Sa. - M v A Ph c giỏc ng, tr thnh du kớch II. c - hiu vn bn: 1. Nhõn vt M: a. S xut hin ca M: - Hỡnh nh: Mt cụ con gỏi ngi quay si gai bờn tng ỏ trc ca, cnh tu nga. Mt cụ gỏi l loi, õm thm nh ln vo cỏc vt vụ tri vụ giỏc: cỏi quay si, tu nga, tng ỏ - Lỳc no cng vy, dự quay si, thỏi c nga, dt vi, ch ci hay i cừng nc di khe sui, cụ y cng cỳi mt, mt bun ri ri Lỳc no cng cỳi u nhn nhc v luụn u bun => Cỏch gii thiu nhõn vt n tng dn dt vo trỡnh tỡm hiu s phn nhõn vt. b. Cuc i cc nhc, kh au ca M: * Trc khi lm dõu gt n nh thng lớ Pỏ Tra: - L cụ gỏi tr p, cú ti thi sỏo: Trai n ng nhn c chõn vỏch u buụng M, M thi sỏo gii, M un chic lỏ trờn mụi, thi lỏ cng hay nh thi sỏo. Cú bit bao nhiờu ngi mờ, ngy ờm ó thi sỏo i theo M giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 2 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 + GV: Vỡ sao M v lm dõu nh thng lớ Pỏ Tra? + GV: Vỡ sao b M ó qua i m M khụng n lỏ ngún t t? + GV: Bỡnh ging + GV: Ban u, M cú nhng phn khỏng gỡ? + GV: c on vn th hin ni cc kh ca M? + GV: c on vn th hin ni au v tinh thn ca M? + GV: Thỏi ca M lỳc ny nh th no? Tiết 56 : + GV: c on vn miờu t cnh mựa xuõn? - L ngi con hiu tho, t trng: Con nay ó bit cuc nng lm ngụ, con phi lm nng ngụ gi n thay cho b. B ng bỏn con cho nh giu *Khi v lm dõu nh thng lớ: - Nguyờn nhõn: Vỡ mún n truyn kip b m vay gia ỡnh nh thng lớ Pỏ Tra nờn M b bt v lm dõu gt n M l con n ng thi cng l con dõu nờn s phn ó trúi buc M n lỳc tn i. - Lỳc u: M phn khỏng quyt lit. + Cú n hng my thỏng, ờm no M cng khúc + M tớnh chuyn n lỏ ngún tỡm s giải thoỏt. + Vỡ lũng hiu tho nờn phi nộn ni au riờng, quay tr li nh thng lớ. - Nhng ngy lm dõu: + B vt kit sc lao ng: Tt xong thỡ lờn nỳi hỏi thuc phin, gia mùa thỡ git ay, xe ay, n mựa thi i nng b bp, v dự lỳc i hỏi ci, lỳc bung ngụ, lỳc no cng gi mt bú ay trong cỏnh tay tc thnh si Con nga con trõu lm cũn cú lỳc, ờm nú cũn ng gói chõn, ng nhai c, n b con gỏi nh ny thỡ vựi vo vic lm c ờm c ngy B bin thnh mt th cụng c lao ng l ni cc nhc m M phi chu ng. + Chu ni au kh v tinh thn: B giam cm trong cn phũng kớn mớt,cú mt chic ca s mt l vuụng bng bn tay. Lỳc no trụng ra cng ch thy trng trng, khụng bit l sng hay l nng Sng vi trng thỏi gn nh ó cht. - Thỏi ca M: + lõu trong cỏi kh, M cng quen ri. + Bõy gi M tng mỡnh cng l con trõu, cng l con nga () nga ch bit n c, bit i lm m thụi + Mi ngy M khụng núi, lựi li nh con rựa nuụi trong xú ca. => Sng tm ti, nhn nhc, au kh, tờ lit v tinh thn, buụng xuụi theo s phn. c. Sc sng tim tng ca M: * Cnh mựa xuõn: - Hng Ngi nm y n tt gia lỳc giú thi vo c gianh vng ng, giú v rột tt d di. Nhng trong cỏc lng Mốo , nhng chic vỏy hoa ó em ra phi trờn mm ỏ xũe nh nhng con bm sc s - ỏm tr i tt, chi quay ci m trờn sõn chi giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 3 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 + GV: Cnh thiờn nhiờn vo xuõn cú nh hng gỡ n nhõn vt M? + GV: Tõm trng M lỳc ung ru trong ờm mựa xuõn nh th no? Nhn xột v iu ú? + GV: Tõm trng M lỳc nghe ting sỏo gi bn ờm tỡnh mựa xuõn? Bỡnh lun? + GV: Lỳc ú, M cú ý ngh gỡ? + GV: Ting sỏo cú ý ngha gỡ? + GV: Nhng sc sụi trong tõm hn ó thụi thỳc M cú nhng hnh ng gỡ? trc nh - M nghe ting sỏo gi bn vng li thit tha, bi hi. M ngi nhm bi hỏt ca ngi ang thi: My cú con trai con gỏi ri My i lm nng Ta khụng cú con trai con gỏi Ta i tỡm ngi yờu * Tõm trng ca M trong ờm tỡnh mựa xuõn: - Lỳc ung ru ún xuõn: - M lộn ly h ru, c ung c tng bỏt M ang ung cỏi ng cay ca phn i ó qua, ung cỏi khao khỏt ca phn i cha ti. Ru lm c th v u úc M say nhng tõm hn ó tnh li sau bao ngy cõm nớn, m m vỡ b y a. - Khi nghe ting sỏo gi bn: + Nh li nhng k nim ngt ngo ca quỏ kh: thi sỏo, thi lỏ gii, cú bit bao ngi mờ, ngy ờm ó thi sỏo i theo M + M thy phi phi tr li, trong lũng t nhiờn vui sng nh nhng ờm Tt ngy trc M mun i chi + M cú ý ngh l lựng m rt chõn thc: Nu cú nm lỏ ngún trong tay lỳc ny, M s n cho cht ngay ch khụng bun nh li na. Nh li ch thy nc mt a ra M ó ý thc c tỡnh cnh au xút ca mỡnh. + Trong u M vn ang rp rn ting sỏo: Anh nộm Pao, em khụng bt Em khụng yờu qu Pao ri ri. Ting sỏo biu tng cho khỏt vng tỡnh yờu t do ó thi bựng lờn ngn la tõm hn M + Nhng sc sụi trong tõm hn ó thụi thỳc M cú nhng hnh ng: Ly ng m sn mt ming b thờm vo a du M mun thp sỏng lờn cn phũng vn by lõu ch l búng ti, thp ỏnh sỏng cho cuc i tm ti ca mỡnh. Qun li túc, vi tay ly cỏi vỏy hoa vt phớa trong vỏch M mun c i chi xuõn, quờn hn s cú mt ca A S. - Khi b A S trúi ng: + Trong búng ti, M ng im lng, nh khụng bit mỡnh ang b trúi. Hi ri cũn nng nn, M vn nghe ting sỏo a M i theo nhng cuc chi, nhng ỏm chi Quờn hn mỡnh ang b trúi, vn th hn theo giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 4 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 + GV: Tõm trng M khi b A S trúi ng trong ờm mựa xuõn di bin nh th no? Bỡnh lun? + GV: c on vn th hin tõm trng M lỳc thy A Ph trúi ng trong ờm? Bỡnh lun? + GV: Nguyờn nhõn no ó khin M cú hnh ng ct dõy trúi cho A Ph? nhng cuc chi, nhng ting sỏo gi bn tỡnh tha thit bờn tai. + M vựng bc i. Nhng tay chõn au khụng ca c Khỏt vng i chi xuõn ó b chn ng. + M nớn khúc, M li bi hi (). Lỳc li nng nn tha thit nh (). M lỳc mờ lỳc tnh Tụ Hoi t s hi sinh ca M vo tỡnh hung bi kch: khỏt vng mónh lit hin thc ph phng, khin cho sc sng ca M cng thờm mónh lit. => T tng ca nh vn: Sc sng ca con ngi cho dự b gim p, trúi buc nhng vn luụn õm v cú c hi l bựng lờn. * Tõm trng v hnh ng ca M khi thy A Ph b trúi ng: - Lỳc u, khi chng kin cnh thy A Ph b trúi my ngy ờm: Nhng M vn thn nhiờn thi la h tay Du n ca s tờ lit tinh thn. - Khi nhỡn thy mt dũng nc mt lp lỏnh bũ xung hai hừm mỏ ó xỏm en li ca A Ph: M thc tnh dn. + M cht nh li ờm nm trc A S trúi M, Nhiu ln khúc, nc mt chy xung ming, xung c, khụng bit lau i c Nh li mỡnh, nhn ra mỡnh v xút xa cho mỡnh. + Nh ti cnh: Ngi n b i trc cng bi trúi n cht Thng ngi, thng mỡnh. + Nhn thc c ti ỏc ca nh thng lớ: Tri i nú bt trúi ng ngi ta n cht. Chỳng nú tht c ỏc + Thng cm cho A Ph: C chng ch ờm mai l ngi kia cht, cht au, cht úi, cht rột T lnh lựng thng cm, dn dn M nhn ra ni au kh ca mỡnh v ca ngi khỏc. + M lo s ht hong, tng tng khi A Ph ó trn c: lỳc y b con s bo l M ci trúi cho nú, M lin phi trúi thay vo y, M phi cht trờn cỏi cc y Ni s nh tip thờm sc mnh cho M i n hnh ng. - Liu lnh hnh ng: ct dõy mõy cu A Ph M rún rộn bc li M rỳt con dao nh ct lỳa, ct nỳt dõy mõy Hnh ng bt ng nhng hp lớ: M dỏm hi sinh vỡ cha m, dỏm n lỏ ngún t t nờn cng dỏm cu ngi. giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 5 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 + GV: Vỡ sao M chy cựng A Ph? + GV: Giỏ tr nhõn o c th hin nhõn vt M m Tụ Hoi mun nờu lờn l gỡ? - Thao tỏc 2: Hng dn tỡm hiu nhõn vt A Ph. + GV: Vỡ sao núi A Ph l nhõn vt cú s phn c bit? + GV: Nhõn vt A Ph cú nhng tớnh cỏch c bit no? c on vn miờu t cnh A Ph ỏnh A S? + GV: Khi tr thnh ngi lm cụng gt n, tớnh cỏch ca A Ph nh th no? Cú thay i so vi trc kia hay khụng? + GV: Tớnh cỏch ca A Ph cũn c bc l nhng chi tit no? + M ng lng trong búng ti. Ri M cng vt chy ra L hnh ng tt yu: ú l con ng gii thoỏt duy nht, cu ngi cng l t cu mỡnh. => Ti nng ca nh vn trong miờu t tõm lớ nhõn vt: Din bin tõm lớ tinh t c miờu t t ni tõm n hnh ng. => Giỏ tr nhõn o sõu sc: + Khi sc sng tim tng trong con ngi c hi sinh thỡ nú l ngn la khụng th dp tt. + Nú tt yu chuyn thnh hnh ng phn khỏng tỏo bo, chng li mi s ch p, lng nhc cu cuc i mỡnh. 2. Nhõn vt A Ph: a. S phn c bit ca A Ph: - T nh m cụi cha m, khụng ngi thõn thớch, sng sút qua nn dch - Lm thuờ, lm mn, nghốo n ni khụng th ly c v vỡ tc l ci xin - 10 tui b bt em bỏn i ly thúc ca ngi Thỏi, sau ú trn thúat v lu lc n Hng Ngi. - Tr thnh chng trai khe mnh, thỏo vỏt, thụng minh: chy nhanh nh nga, bit ỳc li cy, bit c cuc, li cy gii v i sn bũ tút rt bo - Nhiu cụ gỏi m c c ly A Ph lm chng: a no c A Ph cỳng bng c con trõu tt trong nh, chng my lỳc m giu - Nhng A ph vn rt nghốo, khụng ly ni v vỡ phộp lng v tc l ci xin ngt nghốo. b. Tớnh cỏch c bit ca A Ph : - Gan gúc t bộ: A Ph mi mi tui, nhng A Ph gan bng, khụng chu di cỏnh ng thp, A Ph trn lờn nỳi lc n Hng Ngi - Ln lờn: dỏm ỏnh con quan, sn sng trng tr k ỏc: Mt ngi to ln chy vt ra vung tay nộm con quay rt to vo mt A S (). Nú va kp bng tay lờn. A Ph ó xc ti, nm cỏi vũng c, kộo dp u xung, xộ vai ỏo, ỏnh ti tp Hng lot cỏc ng t cho thy sc mnh v tớnh cỏch ca A Ph, khụng quan tõm n hu qu s xy ra. - Khi tr thnh ngi lm cụng gt n: + A Ph vn l con ngi t do: bụn ba rong rui ngoi gũ ngoi rng, lm tt c mi th nh trc õy. + Khụng s cng quyn, k ỏc: mt bũ, im nhiờn vỏc na con bũ h n giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 6 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 + GV: Nhn xột v ngh thut th hin nhõn vt A Ph ca Tụ Hoi? - Thao tỏc 3: Tỡm hiu ngh thut ca tỏc phm + GV: Nờu nhng nột c sc v ngh thut ca tỏc phm ? + HS: Tho lun theo nhúm bn trong 5 phỳt v c i din tr li. + GV: Ghi nhn cỏc ý kin v cht li theo ỏp ỏn. * Hot ng 3: Hng dn hc sinh tng kt. - Thao tỏc 1: Tng kt ni dung. + GV: Nờu giỏ tr ni dung tỏc phm? d v v núi chuyn i bt h mt cỏch thn nhiờn, im nhiờn cói li thng lớ Pỏ Tra. Lng lng i ly cc v dõy mõy ngi ta trúi ng mỡnh. Khụng s cỏi uy ca bt c ai, khụng s c cỏi cht. - B trúi vo ct, A Ph nhai t hai vũng dõy mõy nh trn thoỏt Tinh thn phn khỏng l c s cho vic giỏc ng Cỏch mng nhanh chúng sau ny. Ngh thut xõy dng nhõn vt rt c trng: - Nột khỏc nhau gia hai nhõn vt: + M: c khc ha vi sc sng tim tng bờn trong tõm hn. + A Ph: c nhỡn t bờn ngoi, tớnh cỏch c bc l hnh ng, v p hin lờn qua s gan gúc, tỏo bo, mnh m. - Nột ging nhau: + Tớnh cỏch ca nhng ngi dõn lao ng min nỳi M: B ngoi lng l, õm thm, nhn nhc nhng bờn trong luụn sụi ni, ham sng, khao khỏt t do v hnh phỳc. A Ph: Tỏo bo, gan gúc m cht phỏc, t tin. + C hai: l nn nhõn ca bn chỳa t, quan li tn bo nhng trong h tim n sc mnh phn khỏng mónh lit. 3. Ngh thut: - Khc ha nhõn vt: sng ng v chõn thc. - Miờu t tõm lớ nhõn vt: sinh ng, c sc (din bin tõm trng ca M trong ờm tỡnh mựa xuõn v em M ct dõy trúi cho A Ph). - Quan sỏt, tỡm tũi: Cú nhng phỏt hin mi l trong phong tc, tp quỏn (tc ci v, trỡnh ma, ỏnh nhau, x kin, p ng, ờm tỡnh mựa xuõn, cnh ung ru ngy tt). - Ngh thut k chuyn: uyn chuyn, linh hot, mang phong cỏch truyn thng nhng y sỏng to (k theo trỡnh t thi gian nhng cú an xen hi c, vn dng k thut ng hin ca in nh .). - Ngụn ng: gin d, phong phỳ, y sỏng to, mang bn sc riờng. - Ging iu: tr tỡnh, lụi cun ngi c. III. Tng kt: 1. Ch : Giỏ tr hin thc, nhõn o sõu sc. - Cm thụng sõu sc vi ni kh vt cht v ni au tinh thn ca cỏc nhõn vt M v A ph di ch giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 7 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 - Thao tỏc 2: Tng kt ngh thut. + GV: Nờu giỏ tr ngh thut ni bt ca tỏc phm? thng tr ca phong kin min nỳi. - Khỏm phỏ sc mnh tim n ca nhng nn nhõn: nim khỏt khao hnh phỳc, t do v kh nng vựng dy t gii phúng. 2. Ngh thut: Ghi nh, SGK 1. Cng c: - Giỏ tr nhõn o tỏc phm. - Giỏ tr ngh thut ca tỏc phm. 2. Dn dũ: - Hc thuc lun im v sc sng tim tng ca M . - Chun b bi tp Nhõn vt giao tip./. Tiết 57+58 : VIT BI LM VN S 5 : NGH LUN VN HC I. Mc tiờu bi hc:Giỳp HS: - Cng c v nõng cao trỡnh đ lm vn ngh lun v cỏc mt: xỏc nh , lp dn ý, din t. - Vit c bi vn ngh lun vn hc th hin ý kin ca mỡnh mt cỏch rừ rng, mch lc, cú sc thuyt phc. II. Phng phỏp v phng tin dy hc: 1. Phng phỏp dy hc: Bi hc tp trung vo ngh lun mt vn vn hc. Lu ý HS ụn li nhng tri thc v ngh lun, v thao tỏc lp lun, HS bit cỏch lp lun mt cỏch cht ch, nờu lun im rừ rng, dn chng thuyt phc,hp dn. 2. Phng tin dy hc: SGK, GA, III. Ni dung, tin trỡnh lờn lp: 1. n nh, kim tra s s lp. 2. Ra lm vn cho HS: GV cú th vn dng theo bi trong SGK hoc t ra cho phự hp vi i tng hc sinh. Đề bài : V hỡnh tng súng trong bi th Súng ca Xuõn Qunh. Nờu cm nhn v v p tõm hn ngi ph n trong tỡnh yờu qua hỡnh tng ny Gi ý: Yờu cu hc sinh trỡnh by c nhng ý chớnh sau: 1. V hỡnh tng súng: - Súng l hỡnh tng trung tõm ca bi th v l mt hỡnh tng n d. Cựng vi hỡnh tng em (hai hỡnh tng ny song hnh sut tỏc phm), súng th hin nhng trng thỏi, quy lut riờng ca tỡnh yờu cựng v p tõm hn ngi ph n rt truyn thng m rt hin i. - Súng cú nhiu i cc nh tỡnh yờu cú nhiu cung bc, trng thỏi v nh tõm hn ngi ph n cú nhng mt mõu thun m thng nht - Hnh trỡnh ca súng tỡm ti bin khi nh hnh trỡnh ca tỡnh yờu hng v cỏi vụ biờn, giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 8 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 tuyt ớch, nh tõm hn ngi ph n khụng chu chp nhn s cht hp, tự tỳng - im khi u bớ n ca súng ging im khi u v s mu nhim, khú nm bt ca tỡnh yờu - Súng luụn vn ng nh tỡnh yờu gn lin vi nhng khỏt khao, trn tr khụng yờn, nh ngi ph n khi yờu luụn da dit nh nhung, cn co c vng v mt tỡnh yờu vng bn, chung thy vi kiu giói by tỡnh cm bc trc nh Lũng em nh n anh/ C trong m cũn thc ). - Súng l hin tng thiờn nhiờn vnh cu nh tỡnh yờu l khỏt vng muụn i ca con ngi, trc ht l ngi ph n (nhõn vt tr tỡnh) mun dõng hin c cuc i cho mt tỡnh yờu ớch thc 2. Nờu cm nhn v v p tõm hn ngi ph n trong tỡnh yờu qua hỡnh tng súng - Trc ht, hỡnh tng súng cho ta thy c nhng nột p truyn thng ca ngi ph n trong tỡnh yờu: tht m thm, du dng, tht hn hu d thng, tht chung thy. - Hỡnh tng súng cng th hin c nột p hin i ca ngi ph n trong tỡnh yờu: tỏo bo, mónh lit, dỏm vt qua mi tr ngi gi gỡn hnh phỳc, dự cú php phng trc cỏi vụ tn ca thi gian, nhng vn vng tin vo sc mnh ca tỡnh yờu ./. Tuần 21. Kí duyệt của Tổ tr ởng Cm : Ngày 4 tháng 1 năm 2011 . Lê Văn Thanh . Kí duyệt của ban giám hiệu NT : T iết 59 + 60 tiếng việt : NHN VT GIAO TIP A. Mc tiờu bi hc: - Nm chc khỏi nim nhõn vt giao tip vi nhng c im v v th xó hi, quan h thõn s ca h i vi nhau, cng nhng c im khỏc chi phi ni dung v hỡnh thc li núi ca cỏc nhõn vt trong ot ng giao tip. giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 9 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10 - 2011 . ngày dạy : - 10 - 2011 - Nõng cao nng lc giao tip ca bn thõn v cú th xỏc nh c chin lc giao tip trong nhng ng cnh nht nh. B. Phng tin thc hin: SGK, SGV,Thit k bi hc C. cỏch thc tin hnh Gi ý tr li cõu hi, tho lun ; hng dn lm bi tp thc hnh. D.Tin trỡnh dy hc 1. Kim tra bi c: - Túm tt ni dung tỏc phm. - Phõn tớch s phn ti nhc ca nhõn vt M. - S phn khỏng v hi sinh ca M c th hin trong nhng hon cnh no? - Phõn tớch cnh tng M ci trúi cho A Ph? - Giỏ tr nhõn o tỏc phm. - Giỏ tr ngh thut ca tỏc phm. 2. Bi mi: Hot ng ca thy v trũ Ni dung cu cn t T iết 59 : * Hot ng 1: Phõn tớch cỏc ng liu - Thao tỏc 1: Tỡm hiu ng liu . + GV: Gi 1 HS c ng liu 1 v cỏc yờu cu + GV: Hot ng giao tip trờn cú nhng nhõn vt giao tip no? Nhng nhõn vt ú cú c im nh th no v la tui, gii tớnh, tng lp xó hi? + GV: Cỏc nhõn vt giao tip chuyn i vai ngi núi, vai ngi nghe v luõn phiờn lt li ra sao? Lt li u tiờn ca "th" hng ti ai? + GV: Cỏc nhõn vt giao tip trờn cú bỡnh ng v v th xó hi khụng? + GV: Cỏc nhõn vt giao tip trờn cú quan h xa l hay thõn tỡnh khi bt u cuc giao tip? + GV: Nhng c im v v th xó hi, quan h thõn-s, la tui, gii tớnh, ngh nghip, chi phi li núi ca cỏc nhõn vt nh th no? I. Phõn tớch ng liu: 1. Ng liu 1: a) Hot ng giao tip trờn cú nhng nhõn vt giao tip l: Trng, my cụ gỏi v "th". Nhng nhõn vt ú cú c im : - V la tui: H u l nhng ngi tr tui. - V gii tớnh: Trng l nam, cũn li l n. - V tng lp xó hi: H u l nhng ngi dõn lao ng ngh úi. b) Cỏc nhõn vt giao tip chuyn i vai ngi núi, vai ngi nghe v luõn phiờn lt li nh sau: - Lỳc u: Hn (Trng) l ngi núi, my cụ gỏi l ngi nghe. - Tip theo: My cụ gỏi l ngi núi, Trng v "th" l ngi nghe. - Tip theo: "Th" l ngi núi, Trng (l ch yu) v my cụ gỏi l ngi nghe. - Tip theo: Trng l ngi núi, "th" l ngi nghe. - Cui cựng: "Th" l ngi núi, Trng l ngi nghe. Lt li u tiờn ca "th" hng ti Trng. c) Cỏc nhõn vt giao tip trờn: bỡnh ng v v th xó hi (h u l nhng ngi dõn lao ng cựng cnh ng). d) Khi bt u cuc giao tip: cỏc nhõn vt giao tip trờn cú quan h hon ton xa l. e) Nhng c im v v th xó hi, quan h thõn- s, la tui, gii tớnh, ngh nghip, chi phi li núi ca cỏc nhõn vt khi giao tip: - Ban u cha quen nờn ch l trờu ựa thm dũ. - Dn dn, khi ó quen h mnh dn hn. - Vỡ cựng la tui, bỡnh ng v v th xó hi, li giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 10 [...]... giao tip phự hp 2 Dn dũ:Nm vng lớ thuyt.Lm thờm cỏc bi tp phn SBT / Tuần 22 Kí duyệt của Tổ trởng Cm : Ngày 11 tháng 1 Năm 2011 Kí duyệt của ban giám hiệu NT : Lê Văn Thanh tiết 61 + 62 - đọc văn : V NHT Kim Lõn A Mc tiờu bi hc: giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 13 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : - 10 - 2011 ngày dạy : - 10 - 2011 I> Mc cn t: Giỳp... gia b lóo hng xúm v ch Du l xúm v ch du iu ú chi phi quan h hng xúm lỏng ging thõn tỡnh li núi v cỏch núi ca 2 ngi ra iu ú chi phi li núi v cỏch núi ca 2 ngisao? thõn mt: giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 12 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : - 10 - 2011 ngày dạy : - 10 - 2011 Hot ng ca thy v trũ Ni dung cu cn t + HS tho lun, trỡnh by + B lóo: bỏc trai,... mi ln? giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 31 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : - 10 - 2011 ngày dạy : - 10 - 2011 + ờm trc ngy lờn ng, thỏi ca Vit khỏc vi ch nh th no? + Phỏt biu cm nhn v hỡnh nh ch em, Vit v Chin khiờng bn th ba mỏ sang gi chỳ Năm / Tuần 24 Kí duyệt của Tổ trởng Cm : Ngày 25 tháng 1... nm 1955 c in trong tp + GV: Nờu xut x truyn truyn ngn Con chú xu xớ (1962) ngn V nht ? - Truyn ngn cú tin thõn l tiu thuyt "Xúm ng c", tỏc phm vit sau CMT8 nhng cũn dang d giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 14 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : - 10 - 2011 ngày dạy : - 10 - 2011 v b mt bn tho Sau khi ho bỡnh lp li (1954) tỏc gi da vo ct truyn c t tờn... ma úi: ỏo qun t ti nh t a, th gy sp hn i, trờn cỏi khuụn mt li cy xỏm xt ch cũn thy hai con mt. + Chuyn t tỡnh ca h ch cũn tr tráo, l s vo ming n: Cú n gỡ thỡ n, ch n giu. giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 15 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : + GV: Em cú nhn xột gỡ v tỡnh hung truyn m tg t ra õy? + GV: Em hóy ch ra ch hp lớ ú? (Vỡ nu khụng úi khỏt thỡ... ca gia ỡnh nờn hon ton thay i: tr thnh mt ngi v m ang, ngi con dõu ngoan khi tham gia cụng vic nh chng mt cỏch t nguyn, chm ch - Chớnh ch cng thp lờn nim tin v hi vng ca giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 16 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : + GV: S thay i th trong bui sỏng hụm sau ntn? tiết 62 : + GV: Nhõn vt Trng c tỏc gi gii thiu ntn? Trng cú v... mn man khp da tht Trng, ta h nh cú bn tay vut nh trờn sng lng. - Bui sỏng u tiờn cú v: + Trng cm nhn cú mt cỏi gỡ mi m: Trong ngi ờm ỏi lng l nh ngi va trong gic m i ra giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 17 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : - 10 - 2011 ngày dạy : - 10 - 2011 + Trng bin i hn: - Bng nhiờn hn thy thng yờu gn bú vi cỏi nh ca hn l lựng,... úi ny ko Ngi ta cú gp bc khú khn úi kh ny, ngi ta mi n ly con mỡnh M con mỡnh mi cú v c " Thng cho ngi n b khn kh cựng ng mi ly n con trai mỡnh m khụng tớnh n nghi l ci giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 18 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : + GV: Sau ú b x ntn vi ngi con gỏi m con trai b mi dn v? + GV: Ba sỏng hụm sau, b c cú nhng thay i gỡ? + GV:... : "khi no cú tin ta mua ly ụi gi, ngonh i ngonh li ch my m cú n g cho xem" tỡm mi cỏch nhen nhúm nim tin, nim hi vng cho cỏc con => B l mt ngi m cú tm lũng nhõn hu, bao giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 19 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : - 10 - 2011 ngày dạy : - 10 - 2011 T? dung, y hi sinh, tiờu biu ca ngi m nghốo VN - Thao tỏc 4: Ngh thut 4 Ngh... quỏt v tỏc phm, on trớch vn xuụi cn ngh lun, bn v nhng giỏ tr ni dung v ngh thut ca tỏc phm, on trớch vn xuụi theo nh hng ca ti, ỏnh giỏ chung v tỏc phm, on trớch vn xuụi ú giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân 20 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần ngày soạn : - 10 - 2011 ngày dạy : - 10 - 2011 2 K nng: - Cú k nng vn dng cỏc thao tỏc phõn tớch , bỡnh lun, chng minh, . tháng 1 Năm 2011 . Lê Văn Thanh . Kí duyệt của ban giám hiệu NT : . tiết 61 + 62 - đọc văn : V NHT Kim Lõn A. Mc tiờu bi hc: giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 13 Tổ Ngữ. thõn tỡnh. iu ú chi phi li núi v cỏch núi ca 2 ngi- thõn mt: giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 12 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10. xũe nh nhng con bm sc s - ỏm tr i tt, chi quay ci m trờn sõn chi giáo án ngữ văn khối 12 ban cơ bản gv: hoàng dân. 3 Tổ Ngữ văn Trờng trung học phổ thông triệu sơn 3 Tuần . ngày soạn : - 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 12, Giáo án ngữ văn lớp 12,