0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón và ứng dụng công nghệ bón tự động đến sinh trưởng, phát triển của dưa lưới tại trường đại học nông lâm thái nguyên

58 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THANH TÙNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BĨN VÀ ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ BĨN TỰ ĐỘNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA DƯA LƯỚI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 – TT - N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên HD : ThS Nguyễn Thị Mai Thảo TS Hà Duy Trường Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG THANH TÙNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ BĨN TỰ ĐỘNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA DƯA LƯỚI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 – TT - N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên HD : ThS Nguyễn Thị Mai Thảo TS Hà Duy Trường Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chương trình học tập thực hành sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Trong thời gian thực đề tài tốt nghiệp chuyên ngành trồng trọt, em vận dụng lý thuyết thực tiễn sản xuất Trực tiếp thực thao tác kỹ thuật trình sản xuất dưa lưới nhà lưới từ khâu chuẩn bị gieo hạt tới lúc thu hoạch Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp, trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu nhà trường Ban Chủ Nhiệm khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đề tài Trong trình thực đề tài, em nhận nhiều giúp đỡ quý thầy cô, anh chị bạn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt ThS Nguyễn Thị Mai Thảo TS Hà Duy Trường – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thầy, tận tình giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Qua em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất giúp đỡ quý báu thầy cô anh chị tất bạn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Dương Thanh Tùng ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.2.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Hệ thống phân loại dưa lưới…………………………………………… 2.3 Đặc điểm thực vật học dưa lưới…………………………………… 2.3 Nguồn gốc, giá trị yêu cầu ngoại cảnh dưa lưới 2.3.1 Nguồn gốc dưa lưới 2.3.2 Giá trị dinh dưỡng ý nghĩa kinh tế dưa lưới 2.3.3 Ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh đến dưa lưới 11 2.4 Tình hình nghiên cứu dưa lưới giới Việt Nam 12 2.4.1 Tình hình nghiên cứu giới 12 2.4.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 14 2.5 Tình hình nghiên cứu dinh dưỡng dưa lưới 15 2.6 Kết nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiến sản xuất dưa lưới việt nam 17 iii 2.7 Kết luận rút từ tổng quan 19 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành thí nghiệm 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 21 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4.2 Các biện pháp kỹ thuật trồng trọt 21 3.4.3 Các chi tiêu phương pháp theo dõi 23 3.4.4 Xử lý số liệu 25 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đến khả sinh trưởng giống dưa hàn quốc 27 4.1.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian sinh trưởng giống dưa lưới Hàn Quốc 27 4.1.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao thân giống dưa lưới Hàn Quốc 28 4.1.3 Ảnh hưởng số loại phân bón đến động thái giống dưa lưới Hàn Quốc 31 4.1.3 Ảnh hưởng số loại phân bón đến động thái tăng trưởng đường kính gốc giống dưa lưới Hàn Quốc 33 4.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống dưa lưới Hàn Quốc 37 iv 4.3 Ảnh hưởng số loại phân bón đến suất chất lượng giống dưa lưới Hàn Quốc 38 4.3.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đến tỷ lệ đậu giống dưa lưới Hàn Quốc 38 4.3.2 Ảnh hưởng số loại phân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống dưa lưới Hàn Quốc 40 4.3.3 Ảnh hưởng số loại phân bón đến chất lượng giống dưa lưới Hàn Quốc 42 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CT : Công thức CV : Hệ số biến động ĐH : Đại học FAO : Tổ chức nông lương giới KHCN : Khoa học công nghệ KHKT : Khoa học kĩ thuật LSD0.05 : Sai khác nhỏ có ý nghĩa NNPTNT : Nơng nghiệp phát triển nông thôn NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu VTM : Vitamin vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Phân loại khoa học dưa lưới Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng 100g dưa lưới…………………… Bảng 2.3 Tình hình sản xuất dưa lưới giới giai đoạn 2013 – 2017 12 Bảng 4.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đến thời gian sinh trưởng giống dưa lưới Hàn Quốc 28 Bảng 4.2 Động thái tăng trưởng chiều dài thân giống dưa lưới Hàn Quốc 29 Bảng 4.3 Động thái thân giống dưa lưới Hàn Quốc 31 Bảng 4.4 Động thái tăng trưởng đường kính gốc giống dưa lưới Hàn Quốc 35 Bảng 4.5 Ảnh hưởng sâu bệnh hại đến giống dưa lưới Hàn Quốc 37 Bảng 4.6 Ảnh hưởng số loại phân bón đến tỷ lệ đậu giống dưa lưới Hàn Quốc 39 Bảng 4.7 Ảnh hưởng số loại phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống dưa lưới Hàn Quốc 40 Bảng 4.8 Ảnh hưởng số loại phân bón đến chất lượng giống dưa lưới Hàn Quốc 42 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ biểu diễn động thái tăng trưởng chiều dài thân giống dưa lưới lưới Hàn Quốc 30 Hình 4.2 Đồ thị động thái thân giống dưa lưới Hàn Quốc 32 Hình 4.3 Đồ thị động thái tăng trưởng đường kính gốc giống dưa lưới Hàn Quốc 36 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng lớn kinh tế Việt Nam, tảng kinh tế thời kỳ xây dựng đất nước Trong rau loại trồng có nhiều chất dinh dưỡng (vitamin, muối khoáng, đường, tinh bột, protein, lipid…) thực phẩm cần thiết thiếu phần ăn hàng ngày người Đặc biệt lương thực loại thức ăn giàu đạm đảm bảo nhu cầu rau lại gia tăng nhân tố tích cực cân dinh dưỡng kéo dài tuổi thọ người Hàng năm, ngành sản xuất rau cung cấp sản phẩm cho thị trường nước mà mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Dưa lưới (Cucumis melo L.) thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae), có thời gian sinh trưởng ngắn, trồng nhiều vụ năm với suất cao Quả dưa lưới dùng để ăn tươi, nguyên liệu cho chế biến loại nước ép nước Giá trị dinh dưỡng dưa lưới phụ thuộc nhiều vào giống Dưa lưới cung cấp nhiều tiền vitamin A (β- carotene), Vitamin C Potassium, giống có vỏ màu vàng Cantaloupe, chứa nhiều (β- carotene), tiền tố Vitamin A… Do có hàm lượng dinh dưỡng cao, dưa lưới khơng loại nhiều người tiêu dùng nước ưa chuộng mà mặt hàng xuất đem lại lợi nhuận kinh tế cao, nguồn nguyên liệu quan trọng để cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến Thái Nguyên tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nơi tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng trường Trung cấp chuyên nghiệp tập trung lượng lớn sinh viên nên việc tiêu thụ rau lớn Mặt khác, tỉnh có điều kiện khí hậu thời tiết thích hợp cho nhiều loại rau sinh trưởng, 35 trưởng phụ thuộc vào chất giống, điều kiện ngoại cảnh kỹ thuật chăm sóc Đường kích gốc phản ánh mức độ tăng trưởng cây, động thái phụ thuộc nhiều vào sinh thái điều kiện chăm sóc người Cung cấp đầy đủ cân đối chất dinh dưỡng, chủ động nguồn nước tưới tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng mạnh Theo dõi khả tăng trưởng đường kính gốc cơng thức thí nghiệm kết trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4 Động thái tăng trưởng đường kính gốc giống dưa lưới Hàn Quốc Đơn vị: mm/gốc Ngày sau trồng….(ngày) Công thức 14 21 28 18.33 37.00 77.33b 106.67b 18.86 39.00 97.33a 125.67a 18.00 36.67 78.67b 108.67b P >0.05 >0.05
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón và ứng dụng công nghệ bón tự động đến sinh trưởng, phát triển của dưa lưới tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón và ứng dụng công nghệ bón tự động đến sinh trưởng, phát triển của dưa lưới tại trường đại học nông lâm thái nguyên