0

Van Kien dai hoi

13 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:54

Có từ 2 hs thi hs giỏi cấp huyện -Tổ chức hội thảo về phương thức học tập, phương pháp giảng dạy, vận động xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng các nguồn quỹ giúp đỡ học sin[r] (1)XÃ ĐOÀN XÃ HOÀ CHÁNH CHI ĐOÀN THCS HOÀ CHÁNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Hoà Chánh, ngày 15 tháng 10 năm 2011 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUỜNG THCS HOÀ CHÁNH NHIỆM KỲ VIII năm 2011 – 2012 I- NGHI THỨC: 1/ Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca 2/ Tuyên bố lý 3/ Giới thiệu đại biểu 4/ Bầu đoàn chủ tịch, thư ký 5/ Thông qua nội dung chương trình II/ NỘI DUNG : 1/ Thông qua diễn văn khai mạc 2/ Báo cáo nhiệm kỳ 2010 –2011 và phương huớng nhiệm kỳ : 2011- 2012 3/ Gợi ý thao luận văn kiện đại hội ( Đoàn chủ tịch ) 4/ Ý kiến phát biểu BTV xã Đoàn 5/ Ý kiến phát biểu chi 6/ Tiếp thu ý kiến, giải trình, biểu các tiêu 7/ BCH khóa củ tuyên bố hết nhiệm kỳ 8/Thông qua đề án nhân sự, yêu cầu, cấu, số lượng UVBCH khóa - Đại biểu thảo luận và biểu thống đề án và danh sách dự kiến nhân BCH khóa - Bầu ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu thông qua danh sách ứng cử và thể lệ hướng dẫn bỏ phiếu (Bỏ phiếu) Ban kiểm phiếu làm việc, đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu thông qua danh sách trúng cử - BCH khóa mắt, hứa hẹn 9/ Thư kí thông qua nghị ( biểu quyết) III/ BẾ MẠC 1/ Diễn văn bế mạc 2/ Chào cờ bế mạc XÃ ĐOÀN XÃ HOÀ CHÁNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (2) CHI ĐOÀN THCS HOÀ CHÁNH Hoà Chánh, ngày 15 tháng 10 năm 2011 DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS HOÀ CHÁNH Kính thưa : Trong khí vui mừng, phấn khởi hòa cùng tuổi trẻ nước sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2011 Kính thưa quý vị đại biểu! Tuổi trẻ Hòa Chánh sức học tập, phát huy tính xung kích, thực nghị đại hội Đảng Xã Hòa Chánh lần thứ nhiệm kỳ 2010-2015 Thời gian qua Đoàn viên chi đoàn đã sức tích cực tham gia các phong trào Đoàn phát động phong trào “ xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “4 đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp” Và hôm chúng ta có dịp tổng kết hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua từ đó thấy mặt mạnh , hạn chế, tìm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng hoạt động thời gian tới tốt Thay mặt đại hội tôi xin chào mừng toàn thể đại biểu dự đại hội, mang niềm tin và trí tuệ, sức trẻ và trách nhiệm phong trào tuổi trẻ nước nói chung huyện nhà Kính thưa toàn thể đại hội ! Cũng từ đại hội hôm nay, chúng ta chọn người đủ đức, đủ tài, đủ sức hoạt động để bầu vào BCH khóa mới, đảm bảo số lượng và chất lượng nhằm bước đưa phong trào chi Đoàn theo phong trào xã, huyện nhà nói riêng và cuả tỉnh, nước nói chung Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi Đoàn trường THCS Hòa Chánh nhiệm kỳ VIII năm 2011 - 2012 Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đại biểu! XÃ ĐOÀN XÃ HOÀ CHÁNH CHI ĐOÀN THCS HOÀ CHÁNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (3) Hoà Chánh, ngày tháng 08 năm 2010 BÁO CÁO Tổng kết công tác Đòan và phong trào thiếu nhi Nhiệm kỳ VII năm 2010 - 2011 Kính thưa Đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu và toàn thể đại hội ! Năm học: 2010-2011 diễn thời điểm nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đội TNTPHCM( 15/05/1941-15/05/2010) năm tiếp tục thực nghị Đại hội Đoàn toàn quốc - Được quan tâm đạo xã Đoàn, và chi trường, BCH chi Đoàn trường THCS Hoà Chánh và toàn thể Đoàn viên đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để hoàn thành nhiệm vụ giao - Thay mặt BCH chi Đoàn trường THCS Hoà Chánh tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo tổng kết phong trào hoạt động Đoàn nhiệm kỳ: 2010-2011 sau : I Tình hình chung: - Chi đoàn tường THCS Hòa Chánh thành lập từ năm 2004 đến đã trải qua bảy nhiệm kì Chi đoàn chịu đạo trưc tiếp chi quan và BTV xã đoàn Hòa Chánh, chi đoàn có 13 đoàn viên, nữ (chiếm 30,8%) Có đồng chí là đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn chiếm tỉ lệ 46,2% - Đội ngũ Đoàn viên giáo viên trẻ, khỏe nhiệt tình công tác vì hệ trẻ, luôn tiếp thu và thực chủ trương, NQ Đảng, NQ Đoàn với tinh thần nghiêm túc khách quan, chi Đoàn trường THCS Hoà Chánh báo cáo tổng kết hoạt động Đòan nhiệm kỳ vừa qua, trên sở đó đề phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ : 2011- 2012 phù hợp thực tế chi Đoàn và thực các nhiệm vụ nhà truờng đề Trong quá trình hoạt động BCH chi Đoàn có mặt thuận lợi và khó khăn sau : Thuận lợi : - Trong quá trình hoạt động và công tác quan tâm đạo sâu sát thường vụ xã Đoàn, Chi giáo dục, nhiệt tình thành viên chi Đoàn, phối hợp công tác Đoàn vừa qua có nhiều chuyển biến Các đoàn viên chi Đoàn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đội ngũ Đoàn viên củng cố, kiện toàn, có lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống tốt, động sáng tạo và nhiệt tình công tác giảng dạy - BCH thể hết vai trò và trách nhiệm thân phong trào nhà trường và phong trào Đoàn Khó khăn : - Về vai trò trách nhiệm công tác tham mưu tổ chức thực còn nhiều hạn chế so với yêu cầu đề - Công tác giảng dạy Đoàn viên bám sát chuyên môn việc phối hợp tham gia các phong trào phần nào bị hạn chế II Công tác tuyên truyền giáo dục (4) - Trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, chủ trương, NQ Đảng, Đòan, chính sách pháp luật Nhà nước, kết hợp triển khai quy chế làm việc, các luật “ luật ATGT, giáo dục phổ cập, chăm sóc trẻ em và kế hoạch hoá gia đình”, ngoài còn tuyên truyền tốt cam kết thực chương trình phòng chống tội phạm, ma tuý, ATGT - Thực cuôc vận động “ học tập và làm theo gương đạo đức Hố Chí Minh “ đăng kí làm theo tổ chức các buổi sinh hoạt theo chủ đề , có 100% đoàn viên và học sinh làm theo Tuyên truyền phong trào xanh hóa lớp học và vệ sinh trường lớp, dân số sức khẻo sinh sản, cách tuyền truyền họp lệ , sinh hoạt lớp , sinh hoạt cờ , có 100% đoàn viên và học sinh tiếp thu - Tích cực vận động công tác PC- CMC, địa bàn nhằm tạo điều kiện cho em nghèo gặp khó khăn không có điều kiện đến trường lớp - Kết hợp công Đoàn, BGH tổ chức thành công các ngày lễ lớn : Đêm hội trăng rằm, ngày 20/11, 26/03, - Tổ chức 01 đợt sinh hoạt học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh đoàn viên giáo viên và học sinh có 450 thành viên tham gia - Đẩy mạnh nghiên cứu học tập, sáng tạo, đổi phương pháp giảng dạy, thi đua dạy tốt chi đoàn (100% đồn viên tham gia ),dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 4đ/c đạt 0% so với tiêu là đ/c - Chi Đoàn kết hợp TPT giáo dục ý thức đạo đức thường xuyên cho 425 học sinh tiết sinh hoạt cờ, hoạt động giáo dục ngoài và buổi ngoại khóa - Bình chọn và giới thiệu cho chi Đảng 05 đ/c học tập bồi dưỡng kết nạp Đảng; và 01 đồng chí đã xem xét kết nạp vào hàng ngũ Đảng vượt 25% so với tiêu tiêu đ/c ,Vận động đòan viên và học sinh tham gia văn nghệ mừng đại hội LHTN - Kết hợp BGH định hướng nghề cho 87 em học sinh khối theo hàng tháng -Vận động Đòan viên ủng hộ phong trào vui cùng thiếu nhi U Minh Thượng -100% Đoàn viên chi Đoàn học tập chính trị hè III Công tác tổ chức Đòan –Đội Tình hình Đoàn viên chi Đoàn : Tổng số đoàn viên nhiệm kỳ : 29/ 15 nữ /3 DT ( Tăng đó : Trưởng thành đoàn đ/c, kết nạp đ/c).Thực theo chương trình dự bị có 38 đội viên theo học lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đ/c đạt 40% so với tiêu Trình độ văn hoá ĐVGV : 12/12(100%) Trình độ chuyên môn 100% tốt nghiệp trường CĐSP, tốt nghiệp đại học: 08 đ/c Đang theo học từ xa: 10 đ/c Đảng viên sinh hoạt đoàn : đ/c, độ tuổi chi Đoàn không quá: 30 tuổi * Thống kê xếp loại đoàn viên cuối năm: - Xuất sắc: 25 ; Khá : ; TB: ; không có đoàn viên yếu kém Tài chính Đoàn: - Tổng thu : 2372000đ ; tồn : 809000 đ ( Năm trước ) - Tổng chi :2457000 đ (5) - Quỹ tồn : 724000 đ 3.Công tác xây dựng đội : Vào đầu năm học đạo TPT, phụ trách chi đội đại hội các chi đội, tiến tới đại hội liên đội bầu BCH liên Đội có 10 em, thành lập đội cờ đỏ16 em vào hoạt động thực tiễn có chiều rộng và chiều sâu,thành lập đội trống có 15 em, đồng thời thành lập đội văn nghệ gồm em hoạt động có hiệu cao và cam kết thực ATGT, PCMT, TP 100% đội viên tham gia tích cực Nhìn chung công tác đội vào hoạt động nhiều hình thức : xây dựng đôi bạn cùng tiến, vòng tay bạn bè … qua đó huớng dẫn đội viên thực tốt năm điều Bác dạy, thực tốt yêu cầu người đội viên - Liên đội trì sinh hoạt cờ đạt 100%,ø sinh hoạt đội, đội viên giảm so với đầu năm là 25 đo bỏ học chừng, giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn là 37 - Thi làm báo tường các chi đội , tổ chức hai giải bóng đá mi ni cấp trường - Phát triển cho đội viên đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngủ đoàn - Chỉ đạo liên đội tham gia tốt các hoạt động phong trào cấp trên đề - Chọn cử đội viên tham gia sân chơi tìm hiểu kiến thức lịch sử - Tham gia thi phòng chống ma túy, đại hội thể dục thể thao đạt kết cao - Thực phong trào kế hoạch nhỏ thu gom 48 kg giấy vụn - Viết thư, thi tranh ảnh, thi tìm hiệu ATGT - Cuối năm liên đội kiểm tra công nhận liên đội vững mạnh, có 85% đội viên công nhận cháu ngoan Bác Hồ vượt tiêu ( 80%) - Kết hợp với GVCN vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn người và giáo dục đạo đức HS qua các lần vi phạm - Đoàn viên với trò là GVCN và môn luôn bám sát và đạo các hoạt động chi đội tuyên truyền, hương dẫn thực Công tác phối hợp liên tịch : Trong nhiệm kỳ qua BCH chi Đoàn liên tịch với số ngành sau: + Liên tịch với công an xã việc phòng chống các tệ nạn xã hội, ATGT + Phối hợp với phụ huynh học sinh tạo điều kiện cho em đến lớp học đều, không bỏ học chừng và tạo điều kiện tốt cho các em công việc học tập gia đình + Liên tịch với ngành giao thông cam kết chấp hành tốt không vi phạm luật ATGT tham gia phương tiện giao thông  Tóm lại : Trong quá trình công tác BCH chi Đoàn đã đạt số kết trên trước hết là nhờ quan tâm đạo ban thường vụ Xã Đòan, chi giáo dục, BGH , công Đoàn và phối hợp các Đoàn viên chi đoàn IV Nhận xét đánh giá chung và kinh nghiệm rút ra: Ưu điểm : - Nhiệm kỳ qua công tác phong Đoàn đã hoàn thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề cụ thể phong trào TDTT, mít tinh chào mừng các ngày lễ lớn đồng thời sinh hoạt theo các chủ điểm và phong trào cấp trên đề (6) - Được đạo thường vụ xã Đoàn, phối hợp chặt chẽ với BGH, Công Đoàn đạo cho chi Đoàn hoạt động -Từng thành viên chi Đoàn có nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao tập thể có đoàn kết thống luôn giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ - BCH chi Đoàn nhiệt tình công tác hoạt động, luôn có quan điểm lập trường vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao Tu dưỡng rèn luyện nghiên cứu học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 2.Hạn chế :  Bên cạnh mặt tiến còn số mặt hạn chế cần khắc phục là: - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có quan tâm nhiều việc triển khai phối hợp với xã Đoàn còn chậm - Sự phối hợp các Đoàn thể chưa phát huy mạnh tổng hợp chi đoàn và cá nhân Chưa mặc đồng phục áo đòan vào ngày tuần - Là chi Đoàn trường nên phần lớn thời gian dành cho chuyên môn - Tham gia phong trào chưa đạt hiệu Không tham gia hiến máu nhân đạo  NGUYÊN NHÂN : Một số đ/c BCH, số đ/c Đoàn viên kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đôi lúc còn chưa cao công tác phong trào và hoạt động Đoàn Những kinh nghiệm rút từ thực tiễn : - Mọi lợi ích Đoàn phải xuất phát từ nhu cầu lợi ích chính đáng tuổi trẻ, luôn gắn liền với nghị Đảng, Đoàn, giải tốt quyền lợi và nghĩa vụ Đoàn viên niên - Tăng cường đổi nội dung và phuơng thức hoạt động Đoàn - Tăng cường đạo Đội hoạt động - Làm tốt công tác tham mưu và đồng thời xây dựng đoàn kết trí BCH chi Đoàn hoạt động - Kịp thời tổng kết khen thưởng và nhân rộng điển hình tiêu biểu, phê bình trường hợp sai phạm trước các họp chi đoàn  Trên đây là kết mà BCH chi Đoàn đạt thời gian qua và kinh nghiệm Rất mong Đại hội đóng góp ý kiến để nhiệm kỳ tới chi Đoàn hoạt động tốt hơn, đạt kết khả quan hơn, bước đưa chi Đoàn phát triển vững mạnh, thực là cánh tay đắc lực Đảng TM BCH CHI ĐOÀN Bí Thư Ngô Văn Thạnh (7) XÃ ĐOÀN XÃ HOÀ CHÁNH CHI ĐOÀN THCS HOÀ CHÁNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Hoà Chánh, ngày tháng 08 năm 2010 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ : 2010 – 2011 I/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG Thuận lợi : - Trong quá trình hoạt động và công tác quan tâm đạo sâu sắc thường vụ xã Đoàn, Chi giáo dục, nhiệt tình thành viên chi Đoàn, phối hợp công tác Đoàn vừa qua có nhiều chuyển biến Các đoàn viên chi Đoàn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đội ngũ Đoàn viên củng cố, kiện toàn, có lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống tốt, động sáng tạo và nhiệt tình công tác giảng dạy -BCH thể hết vai trò và trách nhiệm thân phong trào nhà trường và phong trào Đoàn Khó khăn : - Các tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, đạo đức học sinh ngày càng xuống - Công tác giảng dạy Đoàn viên bám sát chuyên môn việc phối hợp tham gia các phong trào phần nào bị hạn chế - Căn vào tình hình thực tế chi Đoàn Trên sở đó BCH chi Đoàn trường THCS Hoà Chánh đề phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thiếu niên nhiệm kỳ 2010 – 2011 sau : II MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG : Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và củng cố BCH chi Đoàn có đủ lĩnh chính trị, đạo đức lối sống kiên định theo đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng - Xây dựng chi Đoàn thành chi Đoàn vững mạnh, tâm thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Xây dựng đoàn kết nội chi Đoàn kiện toàn tổ chức Đoàn, Đội nhà trường *Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng Tiếp tục triển khai thực các vận động ngành và chủ đề năm học *Cụ thể hóa nội dung và triển khai thực phong trào “4 đồng hành và xung kích” và chương trình “ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” đoàn viên niên *Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và sinh hoạt chi đoàn, là đoàn viên học sinh III NHIỆM VỤ CỤ THỂ MHIỆM KỲ: 2010 – 2011 Công tác tuyên truyền giáo dục: a.Mục tiêu: (8) - Tuyên truyền, lý tưởng niềm tin đạo đức cách mạng cho Đoàn viên, Đội viên Thực tốt chủ trương nghị Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, 100% đoàn viên chi đoàn tiếp thu các nội dung tuyên truyền Đòan - Mỗi đòan viên phải đăng ký đến việc làm thiết thực để học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Luôn giữ gìn truyền thống quý báo dân tộc, truyền thống cách mạng, thực tốt nội quy, quy chế làm việc quan và ngành đề b Nội dung và giải pháp: - Tuyên truyền giáo dục qua các buổi sinh hoạt hội họp chi Đoàn, tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống, NQ và chủ trương chính sách pháp luật Đảng và nhà nước Luôn nhận thức đúng đắn chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn - Tiếp tục tổ chức thực có hiệu các vận động phong phú phù hợp với đối tượng Đòan viên và thiếu nhi - Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống dân tộc, Đảng, Đòan, Đội, ý nghĩa các ngày lễ lớn - Tăng cường giáo dục lý tưởng, ý thức pháp luật, đạo đức lối sống và định hướng nghề nghiệp cho Đòan viên, Đội viên học sinh lớp - Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục dân số -Sức khỏe sinh sản vị thành niên ;phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, maị dâm thông qua nhiều hình thức hoạt động, sân chơi …lồng ghép tuyên truyền giáo dục cho đòan viên, thiếu nhi - Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và đặc điểm Đoàn viên chi đoàn để tiến hành thường xuyên công tác tuyên truyền, thực đổi đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi Đoàn, phối hợp chặt chẽ và đồng với BGH cùng với các đoàn thể và ngoài nhà trường 2.Nâng cao công tác xây dựng Đoàn – Đội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền : a Mục tiêu : - Thực nghị TW Đoàn tập trung tổ chức kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt đội nhà trường - Đa dạng hóa các hoạt động Đoàn, Đội nhà trường, hàng tháng phải tổ chức sinh hoạt đoàn lần, triển khai NQ và điều lệ Đoàn Từ đó giúp cho thành viên chi Đoàn có ý thức và trách nhiệm cao hoạt động - Trong nhiệm kỳ làm lễ trưởng thành đoàn cho các đ/c đoàn viên hết tuổi đoàn, thực tốt quy chế dân chủ, giới thiệu cho chi các đ/ c có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong vững vàng và có lĩnh chính trị cao tạo nguồn cung cấp cán cho Đảng -Phát huy vai trò Đoàn viên chi đoàn tạo nguồn lực cho xã hội chăm lo giáo dục cho thiếu niên nhi đồng Nâng cao trách nhiệm TPT Đội nhà trường, Thực tốt NQ Đoàn công tác thiếu niên nhi đồng và luật bảo vệ chăm sóc trẻ em - Kiện toàn tổ chức BCH liên đội, phát triển đoàn viên đội viên và bình xét công nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ năm (9) - Đẩy mạnh thi đua học tập “ vì ngày mai lập nghiệp ” giúp bạn vượt khó học tốt, tạo môi trường xanh- – đẹp, xanh hoá phòng học qua đó giáo dục cho học sinh đạo đức, nếp sống và thực tốt 05 điều Bác dạy b Nội dung và giải pháp thực từ đến hết nhiệm kỳ: 2010 -2011: - Cần quán triệt và triển khai rộng rãi đến Đoàn viên- đội viên- học sinh mục tiêu phương hướng nhiệm vụ đoàn - đội mà đại hội đề -Xây dựng nội dung và kế hoạch cụ thể cho hoạt động - Thông tin và tham mưu kịp thời, phản ánh báo cáo đến các cấp vấn đề tiêu cực tổ chức Đoàn – Đội đơn vị (nếu có ) - Cần mở rộng phối hợp mối quan hệ với các ngành, các cấp, thực tốt công tác thi đua khen thưởng chi đoàn, tạo điều kiện tốt cho đoàn viên hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào chung nhà trường đem lại hiệu qủa cao các hoạt động Đoàn – Đội - Xây dựng đội ngũ Đoàn viên chi đoàn vững mạnh, có lực, uy tín, có sức thuyết phục cao đáp ứng nhu cầu BCH nhiệm kỳ - Thường xuyên tham gia đóng góp các chương trình, kế hoạch chi ủy lãnh đạo các hoạt động nhà trường nói chung và công tác Đoàn nói riêng - Mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và tích cực bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng - Tích cực tham gia xây dựng và thực quy chế dân chủ đơn vị, tham gia góp ý xây dựng chương trình thực nhiệm vụ chuyên môn nhà trường  Chỉ tiêu phấn đấu: + Phát triển đoàn viên học sinh khối và cuối năm cộng nhận TN 98% + Chi Đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ + 100% Thực đồng phục áo Đoàn chi đoàn + Có 85% Đoàn viên chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao + Giới thiệu đ/c cho chi bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp Đảng + Phấn đấu có 30% Đoàn viên giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường,10% Đoàn viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện +100% Đoàn viên thực tốt các phong trào Đoàn cấp trên đề và phong trào nhà trường, các ngày lễ lớn năm + 100% thiếu nhi kết nạp vào đội, 85% đội viên đạt danh hiệu” cháu ngoan Bác Hồ” + 100% đòan viên học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh + 100% liên đội và đội viên triển khai,đăng ký thực chương trình rèn luyện đội viên ,TPT Đội thực chương trình rèn luyện phụ trách và tập huấn chuyên mơn nghiệp vụ + 50% chi đội hoạt động xuất sắc, 50% chi đội hoạt động khá và không có chi đội hoạt động trung bình Triển khai thực có hiệu phong trào đồng hành xung kích 3.1 Phong trào đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp : * Nâng cao chất lượng giảng dạy: a Mục tiêu : (10) - Bước vào năm học 2010 – 2011 là tiếp tục đổi nội dung và phương pháp dạy và học, thường xuyên tổ chức sinh hoạt lệ theo đúng định kỳ, công tác họp hội, thao giảng, rút kinh nghiệm thường xuyên để bước nâng cao chất lượng mặt giáo dục nhà trường - Luôn tạo điều kiện cho học sinh đến lớp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi b Nội dung và giải pháp - Là Đoàn viên giáo viên phải luôn gương mẫu cho học sinh noi theo kiến thức đã học và kinh nghiệm rút từ thực tế, từ đó giáo dục cho các em hứng thú say mê học tập - Tự giác ý thức chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn nhà trường và ngành đề - Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát động rộng rãi các phong trào đến đoàn viên, giáo viên và toàn thể học sinh nhà trường - Tổ chức tốt các phong trào TDTT,theo các chủ điểm, các ngày lễ - Tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội , hưởng ứng và thực tốt luật an toàn giao thông - Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đề xuất kiến nghị lên cấp trên để xin ý kiến đạo - Mua trang bị cần thiết cho các hoạt động đoàn - đội và phong trào nhà trường c.Biện pháp thực : - Tổ chức nhiều hoạt động mang tính thi đua học tập chi đoàn, nhà trường - Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến đoàn viên, học sinh - Cần phối hợp đồng với các ban ngành, BGH, Công Đoàn và các lực lượng và ngoài chi Đoàn hỗ trợ các nguồn lực kinh phí hoạt động *.Đồng hành với niên học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học: -Vận động đoàn viên niên tham gia các thi kiến thức chuyên nghành, thi học sinh giỏi, hướng dẫn khai thác thu thập tài liệu học tập và nghiên cứu khoa học Có từ hs thi hs giỏi cấp huyện -Tổ chức hội thảo phương thức học tập, phương pháp giảng dạy, vận động xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng các nguồn quỹ giúp đỡ học sinh nghèo nhiệm kỳ có ít cuôc hội thảo phương thức học tập, phương pháp giảng dạy * Đồng hành với niên nghề nghiệp và việc làm: - Đẩy mạnh các hoạt dộng tư vấn, định hướng nghề nghiệp giúp đoàn viên niên lựa chọn nghành nghề phù hợp với khiếu sở trường thân tư vấn cho 100% học sinh lớp * Đồng hành với niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần: - Thường xuyên tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao 100% đoàn viên tham gia - Thành lập và trì các đội, nhóm thể thao theo yêu thích có ít nhóm (11) -Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao các đơn vị, tham gia các hoạt động huyện tổ chức * Đồng hành với niên phát triển kỹ xã hội : -Thường xuyên hướng dẫn cho đoàn viên niên kỹ giao tiếp, làm việc nhóm , làm việc tập thể (HS) 100% chi đội thực hiên -Tổ chức tư vấn tâm lý giới tính, tình bạn, tình yêu và kiến thức bổ trợ cần thiết sống cho đoàn viên niên 3.2 Phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc * Xung kích phong trào sáng tạo trẻ: - Giáo dục động cơ, thái độ học tập và nghiên cứu khoa học, sáng tạo học tập , lao động và hoạt động đoàn đội có 100% đoàn viên tiếp thu và thực - Phát động và hướng dẫn đoàn viên thực phong trào ngiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến kinh nghiệm học tập, giảng dạy, công tác đoàn và phong trao niên, cải cách hành chính và cải tiến phương pháp làm việc nâng cao chất lượng chuyên môn có ít sáng kiến kinh nghiệm * Xung kích tình nguyện vì sống cộng đồng: - Thực phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tích cực thực các hoạt động tình nguyện chỗ, các hoạt động tình nguyện gắn bó với địa bàn dân cư có ít công trình - Đảm nhận thực các công trình niên trường học tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn ” nhận chăm sóc đền thờ Nguyễn Trung Trực - Tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông 100% đoàn viên, học sinh tham gia * Xung kích thực cải cách hành chính : - Khuyến khích đoàn viên niên ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực học tập và Công tác chuyên môn có từ 85% trở lên đoàn viên giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin - Tổ chức đoàn viên tham gia giám sát việc thực chế chính sách, đồng thời đề xuất kiến ngị bổ sung cho phù hợp * Xung kích đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các tượng tiêu cực: - Đẩy mạnh vận động “hai không”, phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các tượng tiêu cực và ngoài trường học có 100% đoàn viên tham gia - Tổ chức cho đoàn viên đăng ký không tham gia các tệ nạn xã hội, không vi phạm nội quy, quy chế nhà trường, không vi phạm pháp luật có 100% đoàn viên tham gia - Khuyến khích đoàn viên niên học tập và nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ ,trang bị kỹ giao tiếp, hoạt động quốc tế có từ 30% trở lên đoàn viên tham gia 4.Triển khai thực chương trình“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam ” a Mục tiêu : (12) - Tổ chức các hoạt động giúp đoàn viên niên xây dựng ước mơ, hoài bão, lý tưởng sống cao đẹp b Giải pháp: - Tạo điều kiện cho doàn viên niên, học sinh giao lưu, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo địa phương, các danh nhân và tài trẻ, các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang - Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên niên bày tỏ ước mơ, khát vọng lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc - Triển khai thực có hiệu phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Đối với BCH chi đoàn : - Kiện toàn lại văn kiện sau đại hội, đưa kế hoạch cụ thể cho nội dung theo thời gian thích hợp và phân công cụ thể cho đoàn viên - Bám sát với nội dung huyện Đoàn, Xã Đoàn và quan để có kế hoạch hoạt động phù hợp - Các thành viên BCH phải hổ trợ tốt bí thư thực thắng lợi nghị Đối với đoàn viên: - Thực tốt theo kế hoạch BCH đề ra, đoàn viên phải tự đăng kí cho mình tiêu phù hơp với lưc để phấn đấu góp phần làm thắng lợi nghị - Truyên truyền đưa kết hoạch hướng dẫn học sinh, các chi đội thực theo các chị tiêu đề - Cùng BCH thực thắng lợi nghị đề  rên đây là nội dung định hướng cho hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011 T chi đoàn trường THCS Hoà Chánh Đã trình qua trước Đại hội Rất mong đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng để hoàn thiện văn kiện và chính thức đưa vào thực nhiệm kỳ: 2010 – 2011 Rất mong Đại hội nhiệt tình đóng góp ý kiến Xin chân thành cảm ơn ! TM.BCH CHI ĐOÀN BÍ THƯ Ngô Văn Thạnh (13) (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Van Kien dai hoi, Van Kien dai hoi