0

Ki Thuat 5 tuan 5

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:22

- GV nêu cách thức thực hiện hoạt động 2: HS thảo luận nhóm về đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình. - Nêu nhiệm vụ thảo luận nhóm và hướng dẫ[r] (1)Ngày soạn:……… Ngày dạy:……… Tuần: 05 MÔN: KĨ THUẬT Tiết: 05 Bài: MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH. I.MỤC ĐÍCH U CẦU: - Kiến thức: Biết đặt điểm, cách sử dụng, bảo quản số dụng cu, nấu ăn ăn uống thông thừng gia đình - Kĩ năng: Biết giữ vệ sinh, an tồn q trình sử dụng dụng cụ nấu ăn , ăn uống - Thái độ: u thích mơn học kĩ thuật Một số dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình II CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, bảng phụ, đồ dùng dạy học cần thiết môn học kĩ thuật - HS : Đồ dùng học tập cần thiết môn học kĩ thuật III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1.Ổn định: Hát 2.KTBC : Yêu cầu hs hôm trước chưa xong trình bày sản phẩm cho lớp xem Nhận xét 3.Bài mới: Một số dụng cụ nấu ăn ăn uống gia đình HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS GHI CHÚ Hoạt động 1: Xác định dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường gia đình - GV đặt câu hỏi gợi ý để HS kể tên dụng cụ thường dùng để đun, nấu, ăn uống gia đình - GV ghi tên dụng cụ đun, nấu lên bảng theo nhóm - Nhận xét nhắc lại dụng cụ đun, nấu, ăn uống gia đình Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản số dụng cụ đun, nấu, ăn uống gia đình - GV nêu cách thức thực hoạt động 2: HS thảo luận nhóm đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản số dụng cụ đun, nấu, ăn uống gia đình - Nêu nhiệm vụ thảo luận nhóm hướng dẫn HS ghi cách thảo luận nhóm vào phiếu - Hướng dẫn HS tìm thơng tin để hoàn thành phiếu học tập - GV sử dụng tranh minh họa để kết luận nội dung SGK Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập - GV sử dụng câu hỏi cuối (SGK) để đánh giá kết học tập HS - Nhận xét, đánh giá kết học tập HS - HS kể tên dụng cụ thường dùng để đun, nấu, ăn uống gia đình - HS thảo luận nhóm đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản số dụng cụ đun, nấu, ăn uống gia đình - Thảo luận - Báo cáo kết thảo luận, lớp nhận xét (2)4.Củng cố: - Nhận xét chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kết thực hành HS 5.Dặn dò: - Dặn HS sưu tầm tranh ảnh thực phẩm thường dùng nấu ăn để học “Chuẩn bị nấu ăn” tìm cách thực số công việc chuẩn bị trước nấu ăn gia đình Điều chỉnh bổ sung :
- Xem thêm -

Xem thêm: Ki Thuat 5 tuan 5, Ki Thuat 5 tuan 5