0

Giao an 4 tuan 2 day co ly

22 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:18

- Nh.xét,điểm 2.Bài mới : Giới thiệu bài+ ghi đề - Th.dõi Hoạt động 1: Tập phân loại thức ăn: -HS quan sát các hình trong trang 10 và - HS quan sát hình sgk+ kể tên các thức ăn có trong [r] (1)TUÂN : Thứ hai ngày 26 tháng năm 2013 Tập đọc ( tiết ) : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I.Mục tiêu: Đọc thành tiếng: - Đọc trôi chảy toàn bài: Ngắt nghỉ đúng nhịp, ngắn giọng các từ gợi tả gợi cảm - Đọc diễn tả toàn bài Đọc hiểu: - Hiểu các từ ngữ khó bài: nặc nô, chóp bu… - Nội dung: ca ngợi Dế Mèn có long nghĩa hiệp, ghét áp bất công… Học thuộc lòng bài thơ - Tăng cường Tiếng Việt: Đọc đúng các tiếng từ khó dễ lẫn: Nặc nô, co rúm lại … *KNS: - Thể cảm thông - Tự nhận thức thân II Phương pháp dạy học tích cực : Đàm thoại, hỏi đáp, giảng giải III.Đồ dung dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 15 SGK IV.Hoạt động dạy học ( 40 phút ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ: Mẹ ốm HS lên bảng đọc thuộc bài thơ Nhận xét cho điểm Mẹ ốm Bài mới: Treo tranh minh hoạ giới thiệu Nhận xét bài đọc bạn + Hướng dẫn luyên đọc và tìm hiểu bài: a Luyện đọc - GV yêu cầu HS mở SGK trang 15, gọi HS nối tiếp đọc - Gọi HS đọc toàn bài - HS đọc theo trình tự,của GV đã - GV Luỵên đọc các từ ngữ sau: sừng sững nêu lối, lủng cũng… - GV luyện đọc đoạn (giọng đọc nhanh dức - HS đọc thành tiếng khoát kiên quyết) - Nhấn giọng các từ ngữ: im đá, quay phắt, co rúm … - GV hỏi các từ chú giải - GV đọc mẫu đoạn đã nêu - HS luyện đọc cá nhân b Tìm hiểu bài : -Đọc thầm+thảo luận cặp +trả lời: - Trận địa mai phục bạn Nhện đáng sợ - Bọn Nhện tơ kín ngang nào ? đường, bố trí Nhện gộc canh gác, tất nhà Nhện núp kín các hang đá với dáng -Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải - Lời lẽ oai, giọng thách thức sợ ? kẻ mạnh : Muôn nói chuyện với tên chóp bu, dùng các - Hs đọc đoạn 3: Đại diện nhóm trình bày từ xưng hô: ai, bọn này, ta - Dế Mèn đã nói nào để bọn nhện nhận - Dế Mèn phân tích theo cách so lẽ phải? sánh để bọn Nhện thấy hành động hèn hạ, không quân tử, đáng xấu hổ, đồng thời đe doạ - Bọn nhện sau đó đã hành động - Chúng sợ hãi, cùng ran, cuống nào? cuồng chạy dọc, chạy ngang, phá hết các dây tơ (2) -Yêu cầu hs khá, giỏi - Chọn danh hiệu thích hợp cho Dế Mèn - Vì các em chọn cái danh hiệu đó - HS khá, giỏi: - .hiệp sĩ - Dế Mèn đã hành động mạnh mẽ, kiên và hào hiệp để chống lại áp bức, bất công c, Hướng dẫn đọc diễn cảm: - Bảng phụ+ hướng dẫn luyện đọc diễn cảm - Gv đọc mẫu đoạn văn -3 hs tiếp nối đọc lại đoạn - Lớp theo dõi tìm giọng đọc hay -Theo +thầm - Hs luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp - Hs thi đua đọc diễn cảm trước -H.dẫn nh.xét,bình chọn lớp -Nh.xét ,điểm -Nhận xét + biếu dương -Hỏi +chốt nội dung bài -Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp,ghét áp bức,bất công,bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối,bất hạnh Củng cố - Dặn dò:Về nhà xem lại bài,tìm - Lắng nghe - Thực đọc truyện Dế Mèn phiêu lưu kí + xem bài: Truyện cổ nước mình/sgk trang 19,20 -Nh.xét tiết học ………………………………………………………… Toán ( tiết ) : CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I.Mục tiêu: 1- viết, đọc các số có đến chữ số 2- Biết mối quan hệ đơn vị các hàng liền kề -Biết viết, đọc các số có đến chữ số 3.Giáo dục HS yêu môn học; kĩ đọc ,viết ,phân tích cấu tạo số có chữ số II Đồ dung dạy học: 1- GV Bảng phụ kẻ sẵn (T8- SGK) Bảng cài, các thẻ số có ghi 100000; 10000; 1000; 100; 10; 1; - Các ghi các chữ số 1; 2; 3; có đồ dạy học 2- HS đồ dựng học toán III Các hoạt động dạy học ( 40 phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 1: Kiểm tra : -Tính giá trị biểu thức -2 hs làm bảng –lớp ,nh.xét - Gv nhận xét - ghi điểm 37 x (18 : y) với y =9 2: Bài mới: Giới thiệu bài+ghi đề 37 x (18 : 9) = 37 x = 74 -Ôn luyện các hàng đơn vị, trăm, nghìn, chục nghìn -Theo dõi - Hãy nêu quan hệ đơn vị -10 đơn vị = chục ;10 chục = trăm các hàng liền kề 10 trăm = nghìn; * Hàng trăm nghìn 10 nghìn = chục nghìn 10 chục nghìn trăm nghìn 10 chục nghìn =100 nghìn trăm nghìn viết là 100 000 -Đọc + viết :100 000 - GV :Viết và đọc số có sáu chữ -Đọc +viết số có chữ số số -Quan sát+ đọc,phân tích (3) - Gv cho hs quan sát bảng có viết - Hs lên viết các số 100000; 10000 lên các cột các hàng từ đơn vị đến trăm ứng trên bảng nghìn T-ngh C-ngh Ngh Tr Ch Đv 100000 10000 1000 100 10 -Với số 432516 - Viết số:432 516 + Đọc số ,viết số -Đọc số:Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm -H.dẫn nhận xét bổ sung mười sáu -Nh.xét ,chốt - Tiếp tương tự : Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươI ba - Cả lớp nhận xét Thực hành: -Đọc đề +quan sát Bài 1: Yêucầu - Viết số,đọc số+phân tích - Cho hs phân tích - Hs viết số:523 453 b, Gv đưa hình vẽ SGK+yêu -Đọc số cầu hs nêu kết -Nh.xét,bổ sung+b.dương -Gv nh.xét,b.dương Bài 2: Viết theo mẫu: -Đọc đề+quan sát - Gv nhận xét- bổ sung -Vài hs bảng –lớp nhận xét,biểu dương Bài 3: Đọc các số sau: -Nối tiếp đọc số+phân tích 96 315; 79 315; 106 315; 106 -Lớp- nhận xét+biểu dương 827 - Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm - Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm - Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm -H.dẫn nh.xét,bổ sung -Một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi -Nh.xét ,điểm bảy Bài 4: Viết các số sau: -Đọc đề+ vài hs bảng-lớp - Yêu cầu hs viết các số tương a, 63 115 ứng vào b, 723 936 -H.dẫn nh.xét HS khá, giỏi làm thêm câu c,d: -Nhân xét ,điểm c, 943 103 d, 863 720 -Nhận xét ,chữa 4.Củng cố - Dặn dò Dặn dò :Về -Theo dõi nhà làm lại các bài tập - Nhận xét tiết học …………………………………………………… Đạo đức ( tiết ): TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP( tiết );( Đ/C );( KNS ) I.Mục tiêu: - Giúp HS biết: 1.Kiến thức : - Chúng ta cần phải trung thực học tập - Trung thực học tập giúp ta học tập tốt hơn, người tin tưởng, yêu quý Không trung thực học tập khiến cho kết học tập giả dối, gây niềm tin - Trung thực học tập, không gain lận bài làm, bài thi, kiểm tra Thái độ:- Dũng cảm nhận lỗi mắc lỗi học tập và thành thật học tập - Đồng tình với hành vi trung thực - phản đối hành vi không trung thực (4) Hành vi: - Nhận biết hành vi không trung thực - Biêt thực hành không trung thực - Phê phán hành vi giả dối *KNS: - Tự nhận thức trung thực học tập thân - Bình luận, phê phán hành vi không trung thực học tập II Phương pháp dạy học tích cực : Thảo luận, giải vấn đề II.Đồ dung dạy học: - Tranh vẻ tình SGK.- Giấy, bút cho các nhóm III.Các hoạt động dạy học ( 35 phút ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài cũ :- Chúng ta cần làm gì để trung - Chúng ta cần thành thật học thực học tập? tập, dũng cảm nhận lỗi mắc phải - Trung thực học tập nghĩa là chúng - Không nói dối, không quay cóp, ta không làm gì? chép bài bạn, không nhắc bài 2.Bài : GV giới thiệu bài , ghi mục cho bạn kiểm tra Hoạt động1: Kể tên việc làm đúng sai - HS hoạt động nhóm - Các em hãy thảo luận nhóm 4, kể hành động trung thực và hành động không trung thực - Gọi đại diện nhóm trình bày, nhóm khác - Đại diện nhóm trình bày, nhóm nhận xét khác nhận xét Kết luận: Trong học tập, chúng ta cần phải - lắng nghe trung thực , thật thà để tiến và người yêu quí Hoạt động 2: Xử lý tình *KNS: Kĩ làm chủ thân học tập - Treo bảng phụ viết sẵn tình BT Các em hãy thảo luận nhóm đôi tìm cách - HS thảo luận nhóm đôi xử lý cho tình và giải thích vì lại giải theo cách đó - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác - Đại diện nhóm trình bày nhận xét + Tình 1: Em chấp nhận bị điểm kém lần sau em học bài tốt Em không chép bài bạn + Tình 2: Em báo lại cho cô giáo điểm em để cô ghi lại + Tình 3: Em động viên bạn cố gắng làm bài và em - Hỏi: Cách xử lý nhóm … thể không cho bạn chép bài trung thực hay không? - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét, khen ngợi các nhóm - HS trả lời Hoạt động3: Đóng vai thể tình - Các em hãy thảo luận nhóm 4, xây dựng tiểu phẩm “Trung thực học tập” và đóng vai thể tính đó - HS thảo luận nhóm (5) - Gọi nhóm lên thể hiện, hs làm giám khảo theo tiêu chí: cách thể hiện, cách - Các nhóm lên thể xử lý - Giám khảo cho điểm, đánh giá, - Em có suy nghĩ gì tiểu phẩm vừa xem? nhận xét Kết luận: Việc học tập tiến em trung thực 4.Củng cố - Dặn dò : GV Nhắc lại nội dung, Giáo dục Nhận xét tiết học …………………………………………………… Buổi sáng : Thứ ba ngày 27 tháng năm 2013 Khoa học (tiết ) : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( ) I Mục tiêu : - Nêu tên số quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất người: tiêu hóa; hô hấp; tuần hoàn; bài tiết - Biết các quan trên ngừng hoạt động thì thể người chết - Giáo dục học sinh : Yêu thích môn học I Đồ dùng dạy học : - Hình minh hoạ trsng SGK Phiếu học tập : III Các hoạt động dạy học ( 35 phút ) Hoạt động giáo viên 1: Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là quá trình trao đổi chất ? - Con người động vật thực vật sống là nhờ gì ? Bài : Giới thiệu bài Hoạt động : Tìm hiểu chức các quan tham gia quá trình trao đổi chất - H1,H2,H3,H4 : Minh hoạ quan nào quá trình trao đổi chất ? Cơ quan đó có chức gì? Hoạt động học sinh - hs trả lời - Lớp nhận xét - HS quan sát hình trang 85 - Lắng nghe, nắm nội dung cần học - Cơ quan tiêu hoá có chức biến dổi thức ăn nước uống thành chất dinh dưỡng - H2 vẽ quan hô hấp có chức thể quá trình trao đổi chất - H3 Vẽ quan tuần hoàn - H4 Vẽ quan bài tiết Kết luận: quá trình trao đổi chất - Lắng nghe quan có chức Hoạt động 2: Sơ đồ quá trình trao dổi chất - Nêu yêu cầu thảo luận Kết luận :Sự phối hợp HĐ các quan tiêu hoá tuần hoàn hô hấp bài tiết việc thựchiện quá trình trao đổi chất - Đính sơ sồ trang * Kết luận : Củng cố -dặn dò: Điều gì xảy các quan tham gia quá trình - Thảo luận nhóm đai diện nhóm trình bày - Đọc phần thực hành - Khi quan ngừng HĐ Thì quá trình trao đổi chất không diển và người người không lấy thức ăn , nước uống (6) trao đổi chất ngừng hoạt động - Xem bài sau …………………………………………… Kể chuyện ( tiết ) : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu : Qua bài học giúp hs: - Hiểu câu chuyện thơ Nàng tiên ốc, kể lại đủ ý lời mình - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người cần thương yêu , giúp đỡ lẫn - Bồi dưỡng tình cảm, tình thương yêu và say mê truyện kể II Đồ dùng dạy học : - GV tranh minh hoạ truyện ( Nàng tiên ốc) - Bảng phụ ghi câu hỏi III Các hoạt động dạy - học ( 35 phút ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ : - em kể câu chuyện Sự tích Hồ Ba - Nhận xét ghi diểm Bể ( 3em kể đoạn ) Bài : Giới thiệu bài : - Lắng nghe, nắm nội dung cần học Hoạt động 1: a.Tìm hiểu câu chuyện - Đọc diễn cảm bài thơ - em nối tiếp đọc đoạn - Đọc thầm đoạn + Bà lão nghèo làm gì để sinh sống ? - Bà lão mò cua bắt ốc kiếm sống + Bà lão đã làm gì bắt ốc - Không bán mà thả vào chum để nuôi xinh xinh ? - Đọc đoạn + Từ có ốc bà lão thấy nhà có gì - Nhà cửa quét dọn , đàn lạ ? lợn ăn no , cơm nước nấu sẵn vườn rau nhổ - HS đọc thầm đoạn + Khi rình xem bà lão đã nhìn thấy gì ? Bà thấy 1nàng tiên từ chum nước bước - Đính tranh lên bảng - Quan sát tranh + Câu chuyện kết thúc nào ? - Bà lão và nàng tiên sống bên Hoạt động 2: HS kể câu chuyện lời hạnh phúc mình - Đọc yêu cầu bài tập Giải thích yêu cầu bài tập - Đính bảng phụ ghi câu hỏi - 1em kể mẫu - kể theo nhóm 3em - GV nhận xét - Đại diện nhóm thi kể - Câu chuyện có ý nghĩa gì ? - Câu chuyện nói tình yêu thương Củng cố - Dặn dò : bà lão và nàng tiên -Tập kể lại câu chuyện -Chuẩn bị bài sau …………………………………………………………… Toán ( tiết ) : LUYỆN TẬP I Mục tiêu : - Kiến thức: Viết và đọc các số có đến chữ số Kĩ năng:Nắm thứ tự các số có chữ số Thái độ: Rèn tính cẩn thận, sáng tạo… II Đồ dùng dạy học : - Vở ,bảng con, phấn III Các HĐ dạy học chủ yếu ( 40 phút ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh (7) 1.Kiểm tra bài cũ Đọc và viết các số a Số gồm bốn trăm nghìn, bảy chục nghìn 3nghìn hai trăm sáu chục bốn đơn vị b.Số gồm trăm nghìn 3nghìn trăm chục đơn vị c Số gồm trăm nghìn 3chục đơn vị 2.Bài : Giới thiệu bài + Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Viết theo mẫu - Gắn bảng phụ lên bảng - hs lên bảng - 473267 - 703854 - 200035 - Lắng nghe, nắm nội dung cần học - hs lên bảng, lớp làm vào - Nhận xét Bài : Đọc các số Bài 2: Đọc các số Lần lược hs đọc và 2453 hai nghìn bốn trăm năm mươi ba nêu - Nhận xét, kết luận -Nhận xét đọc kết đúng Bài ( a,b,c): Đọc các số cho Hs Bài Đọc , viết vào bảng viết bảng a, 4300 b, 24316 c, 24301 - Nhận xét, sửa sai - Nhận xét qui luật Bài 4( a,b):Viết các số Bài 4( a,b):Làm bài vào vở, hs lên bảng a, 300.000 ; 400.000 ; 500.000 ; - Nhận xét, ghi điểm 600.000 ; 700.000…… - Chấm bài , nhận xét b, 350.000 ; 360.000 ; 370.000 ; Củng cố dặn dò: 380.000 ; 390.000…… - xem bài sau Hàng và lớp ……………………………………………… Luyên từ và câu( tiết ) : MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT ( Đ/C ) I Mục tiêu : - Biết thêm số từ ngữ( gồm thành ngữ, tục ngữ và từ hán việt thông dụng) chủ điểm thương người thể thương thân( BT 1, BT4) * Đối với Hs khá giỏi : Nêu ý nghĩa các câu tục ngữ ( BT4) - Nắm cách dùng số từ có tiếng “ nhân” theo nghĩa khác nhau: người, lòng thương người ( BT2, BT3) - Giáo dục tình cảm, lòng thương người cho hs II Đồ dùng dạy học : + GV: Bảng phụ ghi bài tập + HS: SGK III Các hoạt động dạy học ( 40 phút ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ : - Viết tiếng người gia - Phần vần có âm ba, mẹ ;cô đình mà phần vần có âm ấm - Có âm bác ,thím ,cháu , 2.Bài : Giới thiệu bài - Lắng nghe, nắm nội dung cần học Hoạt động 1: Làm bài tập Bài 1: Tìm các từ ngữ - HS đọc yêu cầu bài - Làm bài cặp - Nhận xét ghi bảng - nhóm trình bày (8) a) Từ ngữ thể lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đồng loại yêu quí bao dung tình thân ái b) Từ trái nghĩa với nhân hậu yêu thương là : độc ác, dằn, tàn bạo, ác nghiệt Bài : Tìm nghĩa các từ - GV giao nhiệm vụ - Gọi HS làm bài mình Bài 3: - Đặt câu - Nhận xét, ghi điểm Bài : Tìm nội dung các câu TN a) Câu tục ngữ : Ở hiển gặp lành khuyên ta điều gì ? - Đọc yêu cầu - Thảo luận theo cặp - Làm vào - Tiếp nối đặt câu Hs khác nhận xét, bổ xung - Khuyên người sống hiền lành , thương yêu người, không làm điều ác thì gặp điều tốt đẹp b) “Trâu buộc ghét trâu ăn” chê điều gì? - Chê người có tính xấu hay ghen tị c) Một cây …núi cao Khuyên ta điều gì ? - Khuyên người phải đoàn kết ,gắn Củng cố - dặn dò bó, thương yêu - Chuẩn bị bài sau - Đọc thuộc các câu thành ngữ tụcngữ …………………………………………………… Buổi sáng : Thứ tư ngày 28 tháng năm 2013 Tập Đọc ( tiết ) : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH I.Mục tiêu: - Đọc đúng các tiếng từ khó dễ lẫn: vàng nắng, đẽo cày, khúc gỗ,… - Đọc trôi chảy toàn bài ngắt nghỉ đúng nhịp,nhấn giọng các từ gợi tả gợi cảm Đọc diễn tả toàn bài với giọng nhẹ nhàng, thiết tha, tự hào, trầm lắng - Hiểu các từ ngữ khó bài: độ trì, độ lượng, đa tình, đa mang,… - Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi kho tang truyện cổ nước ta Đó là câu chuyện đề cao phẩm chất tốt đẹp cảu ông cha ta Học thuộc lòng bài thơ - Tăng cường Tiếng Việt: Luyện đọc : vàng nắng, đẽo cày, khúc gỗ,… II.Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 19 SGK - Bảng phụ viết sẵn 10 đòng thơ đầu III.Hoạt động dạy học ( 40 phút ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ : HS lên bảng tiếp nối đọc đoạn Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - HS lên bảng thực yêu cầu Bài :Giới thiệu bài: Treo tranh minh Nhận xét bài đọc bạn hoạ giới thiệu + Hướng dẫn luyên đọc và tìm hiểu bài - Lắng nghe a Luyện đọc - GV phân đoạn: đoạn - HS nối tiếp đọc bài trước lớp GV kết - HS đọc hợp sữa lỗi phát âm, ngắt giọng các từ: vàng - HS đọc nối tiếp nắng, đa mang… - Gọi HS đọc lại toàn bài, lưu ý cách ngắt - HS đọc thành tiếng nhịp các câu thơ - Nhấn giọng từ: thông minh độ (9) - GV đọc mẫu b Tìm hiểu bài : HS đọc thầm H1: Vì tác giả yêu truyện cổ nước nhà? lượng - Vì truyện cổ nước mình nhân hậu và có ý nghĩa H2: Từ “nhận mặt” đây nghĩa là nào? - Nhận mặt là giúp cháu nhận truyền thống tốt đẹp, sắc dân tộc, ông cha ta H3: Đoạn thơ này nói lên điều gì? - Đoạn thơ ca ngợi truyện cổ đề cao lòng nhân hậu, ăn hiền lành - Ghi bảng ý chính - HS nhắc lại H: Bạn nào có thể nêu ý nghĩa hai truyện - HS tự trả lời Tấm Cám, Đẽo Cày đường - Ghi ý chính đoạn - HS nhắc lại - Ghi nội dung bài thơ lên bảng - HS nhắc lại c Học thuộc lòng bài thơ: - Gọi HS đọc toàn bài - Học thầm, đọc thuộc - HS đọc 10 dòng thơ đầu -HS đọc thuộc khổ thơ -HS đọc thuộc lòng đoạn thơ - Tổ chức HS thi đọc thuộc lòng bài - HS thi đọc Cũng cố dặn dò : - Nhận xét lớp học - Lắng nghe - Dặn vể nhà học thuộc long bài thơ và xem - Thực trước bài ………………………………………………………… Toán ( tiết ) : HÀNG LỚP I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết các hàng lớp đơn vị (gồm ba hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm), lớp nghìn( gồm hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn) - Biết giá trị chữ số theo vị trí chữ số đó số - Biết viết số thành tổng theo hàng -Giáo dục nhận biết hàng-lớp để đọc,viết thành thạo II.Đồ dùng dạy học: - Bảng kẻ sẵn các lớp, hang số có sáu chữ số phần bài học SGK: III.Các hoạt động dạy học chủ yếu ( 40 phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ : Kiểm tra đồ dung học tập học sinh 2.Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi mục a, Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn - Hãy nêu tên các hàng đã học - Hàng đơn vị, hàng chục,hàng xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trăm,hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn -HS trả lời ? Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trămhợp thành lớp đơn vị Hàng nghìn, hàng - .hợp thành lớp đơn vị chục nghìn, hàng trăm nghìn- hợp thành lớp nghìn - hợp thành lớp nghìn - hs lên bảng điền vào các cột (10) - Gv viết số 321 lên bảng phụ cho hs - Làm tương tự với các số lên viết số tương ứng vào các cột 654000 Tương tự với số : 654 000; 654 321 - Hs đọc thứ tự các hàng từđơn vị đến trăm nghìn b Thực hành -Đọc yêu cầu Bài 1: Viết theo mẫu - Hs quan sát và phân tích mẫu -H.dẫn ph.tích mẫu+yêu cầu SGK Bài 2: Đọc các số sau và cho biết chữ số - Vài hs điền bảng –lớp nh.xét số đó thuộc hàng nào, lớp nào -Đọc đề,thầm - Vài hs trả lời –lớp nh.xét,bổ sung: 46 307: Bốn mươi sáu nghìn ba trăm linh bảy- chữ số thuộc hàng trăm,lớp đơn vị 56 032: Năm mươi sáu nghìn, không trăm ba hai- chữ số3 thuộc hàng chục,lớp đơn vị -Vài hs bảng - lớp + nhận xét, biểu b, Ghi giá trị chữ số số dương bảng sau số 67021 79518 302671 75519 giá trị 7000 70000 70 700000 số 503060= 500000+ 3000+ 60 Bài 3: Viết số sau thành tổng 83760= 80000+ 3000+700+ 60 503060; 83760; 176091 176091= 100000+ 70000+ 6000+ 90+ +HS khá, giỏi làm thêm BT4và BT5 + HS khá, giỏi làm BT4 và BT5 -Vài hs bảng –lớp +nhậnxét Bài 4: Viết số, biết số đó gồm: a,500 735 trăm nghìn,7trăm,3 chụcvà đơn vị b,300 402 c,204 060 trăm nghìn, trăm và đơn vị d,80 002 trăm nghìn nghìn và chục -Vài hs bảng- Lớp +nhận xét chục nghìn và đơn vị - Lớp nghìn số 603785 gồm : 6;0;3 Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 4.Củng cố: Lớp nghìn,lớp đơn vị gồm - Lớp đơn vị số 603785 gồm: 7; 8; - Lớp đơn vị số 532004 gồm: 0;0;4 hàng nào ? -Dặn dò: Về nhà xem lại bài+bài ch.bị trang 12/sgk - Nhận xét tiết học+biểu dương …………………………………………………………… Tập làm văn ( tiết 3) : KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT I.Mục tiêu: 1- Hiểu : Hành động nhân vật thể tính cách nhân vật; nắm cách kể hành động nhân vật ( Nội dung Ghi nhớ ) 2- Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật ( Chim Sẻ,Chim Chích), bước đầu biết xếp các hành động theo thứ tự trước-sau để thành câu chuyện (11) 3- Giáo dục HS yêu môn học, có hành động và việc làm tốt II Đồ dung dạy học: - Một vài tờ giấy khổ to viết sẵn các câu hỏi phần nh.xét và để khoảng trống hs làm bài - Vở TLV III Các hoạt động dạy học ( 40 phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 1: Kiểm tra : - Thế nào là kể chuyện ? -Kể chuyện :là kể lại chuỗi -Nh.xét +điểm việc có đầu có cuối, liên quan đến hay số nhân vật - Mỗi câu chuyện cần nói lên điều có ý nghĩa 2.Bài mới: Giới thiệu bài - Lắng nghe Hoạt động 1: Đọc truyện Bài văn bị điểm không Gv đọc diễn cảm bài văn - Th.dõi sgk - Hai hs nối tiếp đọc lần toàn bài-lớp thầm sgk Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài: - 1Hs đọc yêu cầu BT2; 3-thầm -Gv nhận xét bài làm hs ghi bảng - hs giỏi lên bảng thực BT2 - Cho hs trình bày kết - Lớp làm việc theo nhóm - Nh.xét ,chốt lại -….a-b-c(hành động xảy trước thì Hỏi :Các hành động trên kể theo kể trước,xảy sau thì kể sau) thứ tự nào ? - Hai, Ba hs đọc ghi nhớ-lớp thầm -Nh.xét +chốt lại - hs đọc nội dung bài tập- Cả lớp Phần ghi nhớ : đọc thầm lại + Phần luyện tập: Yêu cầu -Th.dõi h.dẫn - Giúp hs hiểu đúng yêu cầu bài: -Th.luận cặp (5’) Điền tên nhân vậy(Chích Sẻ) vào -1 hs làm các băng giấy+đính bảng trước hành động nhân vật theo thứ tự đẫ xếp Sắp xếp các hành động thành câu -Lớp nh.xét,bổ sung chuyện Một hôm, Sẻ bà gửi cho Kể lại c/chuyện đó theo dàn ý đã hộp hạt kê xếp hợp lí Sẻ không muốn chia cho Chích cùng -H.dẫn nh.xét,bổ sung ăn - Nh.xét,chốt+ điểm Thế là ngày Sẻ nằm tổ ăn hạt kê mình Khi ăn hết, Sẻ bèn quẳng hộp Gió đưa hạt kê sót hộp bay xa Chích kiếm mồi, tìm hạt kể ngon lành Chích bèn gói cẩn thận hạt kê còn sót lại vào lá, tìm người bạn 11han mình .Chích vui vẻ đưa cho Sẻ nửa .Sẻ ngượng nghịu nhận quà (12) 4.Củng cố: Khi kểchuyện cần chú ý Chích và tự nhủ:“ Chích đã cho mình điều gì ? bài học quý tình bạn’’ -Dặn dò :Về nhà học thuộc ghi nhớ,viết -Vài hs nhắc lại ghi nhớ-lớp thầm vào thứ tự đúng c/ch Chim Sẻ - Theo dõi và Chim Chích –Nh.xét tiết học ………………………………………………………… Lịch sử ( tiết ): LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I.Mục tiêu: Nêu các bước sử dụng đồ: đọc tên đồ,xem bảng chú giải,tìm đối tượng lịch sử hay địa lí trên đồ - Biết đọc đồ mức độ đơn giản: nhận biết vị trí,đặc điểm đối tượng trên đồ;dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi,cao nguyên, đồng bằng,vùng biển -Giáo dục HS yêu môn học,biết sử dụng đồ II Đồ dung dạy học: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hành chính V Nam III Các hoạt động dạy học ( 35 phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra : Đính đồ +yêu cầu - Nêu tên,các yếu tố đồ;phương - Nêu các yếu tố đồ? hướng,tỉ lệ đồ 2.Bài mới: Giới thiệu bài - Lắng nghe Hoạt động1:Làm việc lớp - Gv treo các loại đồ lên bảng theo thứ tự ; Địa lí tự nhiên, Hành chính - Học sinh mở SGK trang 7, quan sát đồ trang - Đọc tên đồ cho ta biết điều gì? - Hs đọc tên các đồ treo trên bảng Gv kết luận: Bản đồ Địa lí VN là lãnh - Cho ta biết phạm vi lãnh thổ địa lí thổ nước ta nước ta - Đọc bảng chú giải để làm gì? - Để biết kí hiệu đối tượng lịch sử - Tìm đối tượng lịch sử, địa lí trên địa lí đồ ta dựa vào đâu ? - Ta dựa vào các kí hiệu trên bảng chú giải Hoạt động 2: - Làm bài tập a (SGK) quan sát hình em hãy: - Hs quan sát H1 và thảo luận N4 (5’) - Chỉ hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên Đại diện nhóm trình bày trước lớp lược đồ? - Lớp th.dõi +nh.xét bổ sung -Hoàn thành bảng sau vào phiếu: Đối tượng lịch sử Kí hiệu thể Đối tượng lịch sử Kí hiệu thể Quân ta công Quân ta mai phục Quân ta công Địch tháo chạy - Tỉ lệ đồ là :1 : 000 000 -Đại diện nhóm lên trình bày kết - Làm bài tập b: Quan sát hình em Đối tượng địa lí Kí hiệu thể hãy: Biên giới quốc - Đọc tỷ lệ đồ? gia - Hoàn thành bảng sau? (13) Đối tượng địa lí Kí hiệu thể Sông Thủ đô Sông Thủ đô -Chỉ đường biên giới quốc gia đồ? - Đại diện nhóm lên trên đồ - Kể tên các nước láng giềng và biển, - Các nước láng giềng Việt Nam: đảo, quần đảo Việt nam? Trung Quốc, Lào, Cam-Pu-Chia Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà… - Kể tên số sông thể - Sông Hồng, 13ong Thái Bình, 13ong trên đồ? Tiền, 13ong Hậu… - Gv sửa chữa và giúp hs hoàn thiện câu -Th.dõi ,nh.xét ,bổ sung trả lời - Th.luận Hoạt động 3: Làm việc nhóm - G/V treo đồ địa lí, hành chính lên - Bốn h/s đại diên nhóm lên bảng thực bảng lớp + yêu cầu: -Đọc tên đồ, hướng Bắc, Nam, - Bốn h/s khác đại diên nhóm lên bảng thực Đông, Tây -Vài hs trình bày –lớp nh.xét ,bổ sung - Chỉ tỉnh mình trên đồ? - Nêu tỉnh, thành phố giáp với tỉnh mình - Đăk lăl : Giáp có tỉnh Gia Lai, Đăk Nông,… ở? - Lắng nghe, thực -Nh.xét +chốt lại 4.Củng cố - Dặn dò : Về nhà xem lại bài -Th.dõi +b.dương –Nh.xét tiết học +b.dương …………………………………………………… Buổi chiều Địa lí ( Tiết ) : DÃY HOÀNG LIÊN SƠN I.Mục tiêu : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu dãy Hoàng Liên Sơn : + Dãy núi cao và đồ sộ Việt Nam : có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng thường hẹp và sâu + Khí hậu nơi cao lạnh quanh năm - Chỉ dãy Hoàng Liên Sơn trên đồ ( lược đồ ) tự nhiên Việt Nam - Sử dụng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu mức độ đơn giản : dựa vào bảng số liệu đã cho sẵn để nhận xét nhiệt độ Sa Pa vào tháng và tháng - Học sinh khá, giỏi : +Chỉ và đọc tên dãy núi chính Bắc Bộ : Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều +Giải thích Sa Pa trở thành nơi du lịch nghỉ mát tiếng vùng núi phía Bắc - Giáo dục học sinh : Tự hào cảnh đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam II.Đồ dùng: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng III.Các hoạt động dạy học ( 35 phút ) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ôn định tổ chức: Hát “Cùng múa hát trăng” (14) 2.Kiểm tra bài cũ : Bài : Giới thiệu bài mới: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - GV treo đồ Việt Nam yêu cầu HS xác định vị trí dãy Hoàng Liên Sơn -Kể tên dãy núi chính phía bắc nước ta (Bắc Bộ)? - HS xác định vị trí, lớp dựa vào kí hiệu để tìm vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn lược đồ hình -HS dựa vào kênh hình & kênh chữ SGK để trả lời các câu hỏi -HS trên đồ Việt Nam vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn & mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn (vị trí, chiều dài, độ cao, đỉnh, sườn & thung lũng dãy núi Hoàng Liên Sơn -HS làm việc nhóm theo các gợi ý -Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS các nhóm nhận xét, bổ sung Tiểu kết: dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao & đồ sộ Việt Nam Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -HS dựa vào lược đồ hình 1, xác định đỉnh núi Phan-xi-păng & cho biết độ cao nó -HS quan sát hình (hoặc tranh ảnh đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng Tiểu kết: Mô tả đỉnh núi Phan – xi – păng HS đọc thầm mục SGK & cho biết khí hậu vùng núi cao Hoàng Hoạt động 3: Làm việc lớp Liên Sơn nào? - HS lên vị trí Sa Pa trên đồ - HS lên vị trí Sa Pa trên đồ Việt Nam địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường -Dãy núi Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh -HS trả lời các câu hỏi mục quanh năm Sa Pa có khí hậu mát mẻ Tiểu kết: Trình bày số đặc điểm dãy núi Hoàng Liên Sơn (vị trí, địa hình, quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở khí hậu) Mô tả đỉnh núi Phan – xi – păng thành nơi du lịch, nghỉ mát lí tưởng vùng núi phía Bắc 4.Củng cố - Dặn dò :GV nhắc lại nội dung bài, giáo dục Nhận xét tiết học …………………………………………………………… Chính tả ( tiết ) : MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC I.Mục tiêu - Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn Mười năm cõng bạn học - Viết đúng đẹp các tên riêng: Vinh Quang … - Làm đúng các bài tập phân biệt, tiếng có vần ăn/ăng, âm đầu s/x II.Đồ dùng dạy - học: - Bảng lớp viết lần bài tập 2a III.Hoạt động dạy - học ( 35 phút ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ - Gọi HS lên bảng Bài : Giới thiệu bài: a Hướng dẫn HS nghe viết - HS đọc đoạn văn - HS đọc thành tiếng - HS nêu các từ khó - Ki-lô-mét, gập ghềnh, khúc khuỷu … - GV đọc cho HS viết theo đúng yêu cầu (15) b.Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2: HS đọc yêu cầu - HS tự làm bài - Gọi HS nhận xét sữa bài - HS đọc thuyện vui tìm chỗ ngồi - Hỏi: Truyện đáng cười chi tiết nào? Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS tự làm bài - HS đọc yêu cầu SGK - HS lên bảng làm bài - Cả lớp chữa bài theo lời đúng + Lát sau- rằng- phẳi chăng- xin bà, - HS đọc thành tiếng - Ở chi tiết: Ông khách … tìm lại chỗ ngồi - Hs đọc câu đố + thảo luận cặp - Cả lớp thi giải nhanh, viết đúng chính tả lời giải đố a,Dòng thơ 1: Chữ sáo Dòng thơ 2: Chữ sáo bỏ dấu sắc thành chữ Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà viết lại truyện vui và chuẩn b,Dòng thơ 1: Chữ trăng bị bài sau Dòng thơ 2: Chữ trăng thêm sắc thành trắng …………………………………………………………… Toán ( tiết ) SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ I.Mục tiêu Giúp HS: - Biết so sánh các số có nhiều chữ số cách so sánh số các chữ số với nhau, so sánh các chữ số cùng hang với - Biết tìm số lớ nhất, số nhỏ nhóm các số có nhiều chữ số - Xác định số bé nhất, số lớn có chữ số, số bé nhất, lớn có chữ số II/ Các hoạt động dạy - học ( 40 phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ : Kiểm tra BT nhà Hs lắng nghe 2.Bài : Giới thiệu bài: + So sánh các số có số chữ số khác nhau: - Viết lên bảng các số: 99 578 và 100 000 - Hãy so sánh số này? - HS nêu: 99 578 < 100 000 - Vì em biết? Vì 99 578 có chữ số còn 100 000 Kết luận: Khi so sánh các số có nhiều chữ có chữ số số với nhau, ta thấy số nào có nhiều chữ số thì lớn và ngược lại số nào có ít chữ số thì bé +So sánh các số có số chữ số nhau: - Viết bảng So sánh 693 251 và 693 500 - Hãy so sánh số chữ số 693 251 và 693 500 - Cả số có chữ số - So sánh chữ số hàng cao nhất? - nhau, là trăm nghìn - So sánh tiếp đến hàng chục nghìn? - nhau, là chục nghìn - So sánh hàng kế tiếp? - Hàng nghìn nhau, là nghìn - chữ số hàng trăm thì nào? - thấy < (16) - Bạn nào có thể kết luận kết so sánh số này? - Khi só sánh các số có nhiều chữ số vơi nhau, chúng ta làm nào? - 693 251 < 693 500 hay 693 500 > 693251 -Chúng ta cần: + So sánh số các chữ số số với nhau, số nào có nhiều chữ số thì số đó lớn và ngược lại + Nếu số có cùng chữ số thì ta so sánh các cặp chữ số cùng hàng 16ung cao nhất, chữ số nào lớn thì số đó lớn và ngược lại Bài 1: So sánh các số điền dấu <,>,= vào chỗ chấm cho thích hợp 3) Luyện tập, thực hành: Bài 1: Gọi hs nêu y/c bài - HS tự làm bài + Gọi hs nêu kết và giải thích Bài 2: Y/c hs thảo luận nhóm đôi tìm Bài 2: HS 16ung viết chì thực số lớn và giải thích vào SGK + Nhận xét: Số 932 018 lớn Bài 3: Để xếp các số theo thứ tự từ bé Bài 3: So sánh các số với nhau, số đến lớn ta phải làm gì? nào bé ta viết ra, sau đó tìm số bé các số còn lại, tiếp - HS thực vào giấy nháp, gọi hs lên tục đến số cuối cùng bảng thực 2467, 28092, 932 018, 943 567 - chữa bài, nhận xét Bài : Gv hỏi, hs trả lời ( dành cho HS - Bài 4: Số lớn có ba chữ số: 999 Khá, giỏi ) - Số bé có ba chữ số: 100 Củng cố, dặn dò: - Về nhà xem lại bài - Số lớn có sáu chữ số: 999 999 Số bé có sáu chữ số: 100 000 Bài sau: Triệu và lớp triệu -Nhận xét tiết học ………………………………………………………… Thứ sáu ngày 30 tháng năm 2013 Luyện từ và câu ( tiết ): DẤU HAI CHẤM I.Mục tiêu:-Hiểu tác dụng dấu hai chấm câu: báo hiệu phận đứng sau nó là lời nói nhân vật lời giải thích cho phận đứng trước nó - Biết cách dung dấu hai chấm viết văn - Giáo dục học sinh sử dụng dấu câu chính xác viết II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ III.Các hoạt động dạy học chủ yếu ( 40 phút ) Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra bài cũ - HS đọc(mỗi HS đọc bài) - HS đọc các từ ngữ đã tìm bài - Lắng nghe 2.Bài mới:Giới thiệu bài: - Đọc yêu cầu SGK a.Tìm hiểu ví dụ: HS đọc yêu cầu H: Trong câu văn dấu hai chấm có tác dụng - Dấu chấm báo hiệu phần sau là lời nói Bác Hồ gì? Nó dùng phối hợp với dấu câu nào? - KL: (như SGK) - HS đọc ghi nhớ: -Ghi nhớ: (17) b.Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu và ví dụ - HS thảo luận cặp đôi tác dụng dấu hai chấm câu văn - HS sữa bài và nhận xét - Nhận xét câu trả lời HS Bài 2: HS đọc yêu cầu H1: Khi dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật có thể phối hợp với dấu nào? H2: Còn nó dung để giải thích thì sao? - HS đọc to trước lớp - Thảo luận cặp đôi - Tiếp nối trả lời và nhận xét có câu trả lời đúng - HS đọc to yêu cầu SGK - Khi dấu chấm dùng để dẫn lời nhân vật có thể dung phối hợp với dấu ngoặc kép xuống dòng phối hợp với dấu gạch đầu dòng -Khi dùng để giải thích nó không cần dùng phối hợp với dấu nào - Viết đoạn văn - Lắng nghe - HS viết đoạn văn - Nhận xét cho điểm HS viết tốt và giải thích đúng - Lắng nghe Cũng cố dặn dò: Nhận xét tiết học ……………………………………………… Tập làm văn ( tiết ) : TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN ( Đ/C) KNS ) I.Mục tiêu: - HS hiểu bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật là cần thiết để thể tính cách nhân vật.( Nội dung ghi nhớ ) - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (BT1,mục III ); kể lại đoạn c/chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên (BT2 ) -Giáo dục hs yêu môn học,biết quan sát và tả ngoại hình nhân vật * KNS : - Tìm kiếm và xử lí thông tin ; Tư sang tạo II Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực : - Làm việc nhóm, chia sẻ thông tin III Đồ dung dạy học: - tờ phiếu giấy khổ to viết yêu cầu bài tập (phần nhận xét) - để trống chỗ để HS điền các đặc điểm ngoại hình nhà trò IV Các hoạt động dạy học ( 40 phút ) Hoạt động dạy 1.Kiểm tra :- Kiểm tra kiến thức cần ghi nhớ bài học Kể lại hành động nhân vật - Trong bài học trước, em đã biết tính cách nhân vật thường biểu qua phương diện nào ? - Nh.xét + điểm 2.Dạy bài :Giới thiệu bài +ghi đề a Nhận xét : - HS thảo luận cặp: đọc thầm đoạn văn và ghi vắn tắt vào nháp đặc điểm ngoại hình chị Nhà Trò Hoạt động học - HS nhắc lại ghi nhớ - h.dáng,hành động,cử chỉ,lời nói,ý nghĩ - HS chú ý lắng nghe - HS nối tiếp đọc bài tập 1,2,3/sgk - Lớp thầm+ th.luận cặp+ ghi lại đặc điểm ngoại hình Nhà Trò: - Sức vóc: gầy yếu, bự phấn (18) -Gv gợi ý,giúp đỡ - Cánh: mỏng cánh bướm non; ngắn chùn chùn, yếu, chưa quen mở - Trang phục: áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng - Ngoại hình Nhà Trò nói lên điều gì - Ngoại hình chị Nhà Trò thể tính tính cách và thân phận nhân vật cách yếu đuối, thân phận tội nghiệp, này? đáng thương, dễ bị bắt nạt - GV phát phiếu cho HS làm bài (ý 1)? - Vài nhóm trình bày- Gọi hs trả lời miệng (ý 2) -Lớp th.dõi nh.xét,bổ sung - H.dẫn nh.xét,bổ sung - GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng b Gv chốt lại ghi nhớ -Vài hs đọc ghi nhớ sgk-lớp thầm b Luyện tập Bài tập 1: HS đọc đoạn văn, suy nghĩ trả - HS đọc bài tập 1-lớp thầm lời câu hỏi: - Th.luận cặp + trình bày kết + Tác giả chú ý miêu tả chi tiết -Tác giả chú ý miêu tả chi tiết nào ngoại hình chú bé liên lạc:người gầy,tóc húi ngắn,hai túi áo ,quần ,đôi bắp chân ,đôi mắt -Các chi tiết nói lên điều gì chú -Các chi tiết nói lên chú bé là bé? gia đình nông dân nghèo,quen chịu đựngvất vả,hiếu động, thông minh,gan dạ,nhanh nhẹn, + H.dẫn nhận xét, bổ sung -Theo dõi,nhận xét,bổ sung -Nh.xét ,chốt ý Bài tập 2: Kể đoạn, kết hợp tả ngoại -Đọc yêu cầu-lớp thầm - + Theo dõi làm việc theo cặp hình bà lão nàng tiên ? -Vài cặp trình bày + Quan sát tranh minh hoạ truyện thơ Nàng tiên ốc, để tả ngoại hình bà lão và - Lớp nhận xét, bổ sung nàng tiên ốc? -HS khá, giỏi: Kể toàn c/chuyện,kết -HS khá, giỏi: Kể toàn c/chuyện,kết hợp tả ngoại hình bà lão và nàng tiên hợp tả ngoại hình nhân vật bà lão - .cần chú ý tả hình dáng, vóc và nàng tiên người, khuôn mặt, đầu tóc, trang phục, 3.Củng cố :- GV nói thêm: -Khi tả cử cần chú ý tả đặc điểm ngoại hình tiêu biểu Tả hết đặc điểm dễ làm cho bài viết dài dòng,nhàm chán,không HS Lắng nghe đặc sắc - Dặn dò : Về nhà xem lại bài, học thuộc ghi nhớ+ xem bài ch.bị( trang 32/sgk ) -Nh.xét tiết học + b.dương …………………………………………………… Toán ( tiết 10 ) : TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I.Mục tiêu: Giúp hs ; 1- Nhận biết hàngtriệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu 2- Biết viết các số đến lớp triệu (19) 3- Giáo dục hs tính cẩn thận,chính xác; yêu thích môn học II Đồ dung dạy học: -Bảng phụ + phiếu bài III Các hoạt động dạy học ( 40 phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Kiểm tra : GV viết số : 653 720 -Vài hs nêu-lớp nh.xét - HS nêu chữ số thuộc hàng nào lớp - Chữ số thuộc hàng trăm nghìn, lớp nào nghìn; - Lớp đơn vị gồm hàng nào? - đơn vị, chục, trăm - Lớp nghìn gồm hàng nào? - .nghìn, chục nghìn, trăm nghìn -Nh.xét + điểm 2.Bài mới: Giới thiệu bài+ghi đề a Giới thiệu lớp triệu gồm các hàng : -Th.dõi triệu, chục triệu, trăm triệu -1 HS lên bảng viết số:một nghìn; - 1hs viết bảng –lớp nháp + nh.xét mười nghìn; trăm nghìn; mười trăm - 1000 ; 10 000 ; 100 000 ; nghìn: 1000 000 - Giới thiệu: Mười trăm nghìn gọi là - Vài hs nhắc lại: Mười trăm nghìn triệu.Một triệu viết là: 1000 000 gọi là triệu - GV yêu cầu HS nêu cấu tạo số - Một triệu viết là: chữ số và 000 000 chữ số bên phải chữ số -Hỏi :Sổ 000 000 có chữ số không? - chữ số không - GV giới thiệu tiếp : mười triệu còn gọi là chục triệu - Hai HS nhắc lại mười triệu còn gọi - Cho hs tự viết số mười triệu trên bảng là chục triệu -Gv chú ý+ uốn nắn hs viết theo lớp - 10 000 000 (5 em viết bảng lớp-lớp - Nêu tiếp mười chục triệu còn gọi là nháp+ nh.xét trăm triệu và cho HS ghi số trăm - Hai HS nhắc lại mười chục triệu còn triệu bảng: gọi là trăm triệu - GV g.thiệu : hàng triệu, hàng chục triệu, - 100 000 000 (5 em viết bảng lớp) hàng trăm triệu hợp thành lớp triệu - Th.dõi -HS nêu lại lớp triệu gồm các hàng: - Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng - GV cho HS nêu lại các hàng,lớp từ bé trăm triệu đến lớn - Hàng đơn vị, chục, trăm : thuộc lớp đơn vị Hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn: thuộc lớp nghìn b Thực hành hàng triệu, chục triệu, trăm triệu; Bài : HS đếm thêm triệu từ triệu đến thuộc lớp triệu 10 triệu? -Vài hs đếm – lớp thầm -HS đếm thêm 10 triệu từ 10 triệu đến - Một triệu, hai triệu, ba triệu, , 100 triệu? mười triệu - HS đếm thêm 100 triệu từ 100 triệu đến - Mười triệu, hai mươi triệu, ba mươi 900 triệu? triệu, , trăm triệu - Nh.xét,b.dương - Một trăm triệu, hai trăm triệu,ba Bài 2: HS quan sát mẫu, sau đó tự làm trăm triệu, , chín trăm triệu bài: -Đọc đề –thầm+ vài hs bảng-lớp - Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo chục triệu : 30 000 000 ; mẫu): chục triệu : 40 000 000; (20) -Nh.xét,điểm chục triệu : 50 000 000 ; chục triệu : 60 000 000 chục triệu :70 000 000 chục triệu : 80 000 000 chục triệu : 90 000 000 trăm triệu :100 000 000 Bài : trăm triệu : 200 000 000 - Viết các số sau và cho biết số có trăm triệu : 300 000 000 bao nhiêu chữ số, số có bao nhiêu Bài : HS bảng –lớp : Đọc chữ số không? viết số đó, đếm số chữ số+ chữ số -H.dẫn nh.xét,bổ sung+ uốn nắn hs viết số số 15 000 – có chữ số,có 3chữ số theo các lớp 350- có chữ số,có 1chữ số - Nh.xét,điểm 900 000 000-có chữ số,có ch.số - HS khá, giỏi làm thêm BT4: -HS khá, giỏi làm thêm BT4 Củng cố : Chốt lại bài -Dặn dò: Về nhà xem lại bài -Nh.xét tiết học + biểu dương - Theo dõi …………………………………………………………… Khoa học ( tiết ) CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN, VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I.Mục tiêu: Giúp hs : - Kể tên các chất dinh dưỡng có thức ăn : chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng -Kể tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường : gạo, bánh mì, khoai, ngô, sắn, 2- Nêu vai trò chất bột đường thể : cung cấp lượng cần thiết cho hoạt động và trì nhiệt độ thể - Giáo dục hs yêu môn học, có ý thức ăn đầy đủ các loại thức ăn để đảm bảo cho hoạt động sống thể II Đồ dung dạy học: - Hình vẽ trang 10, 11 SGK; phiếu học tập III.Các hoạt động dạy học ( 35 phút ) Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Kiểm tra : -Kể tên các quan tham gia vào quá - Vài hs trả lời – lớp theo dõi trình trao đổi chất - Nh.xét, b/dương - Nh.xét,điểm 2.Bài : Giới thiệu bài+ ghi đề - Th.dõi Hoạt động 1: Tập phân loại thức ăn: -HS quan sát các hình trang 10 và - HS quan sát hình sgk+ kể tên các thức ăn có hình vẽ trang 10 cùng với bạn hoàn thành bảng SGK - GVkết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò chất bột dường:Làm theo nhóm đôi với SGK: - Nói tên thứcăn chứa nhiều chất -HS kể tên các thức ăn có hình bột đường có hình trang 11 SGK? (21) - Kể tên các thức ăn chứa chất bột đường mà các em ăn hàng ngày? vẽ trang 11 SGK, số cặp trình bày kết quả, lớp nh.xét,bổ sung - Nêu vai trò nhóm thức ăn chứa nhiều - Theo nội dung (SGK) Tên thức ăn, Nguồn gốc chất bột đường? đồ uống Thực Động GV nhận xét, kết luận: ( SGK) vật vật Hoạt động 3: Xác định nguồn gốc các Rau cải x thức ăn chứa nhiều chất bột đường: Đậu cô ve x - H.dẫn hs th.luận cặp + làm phiếu x - H dẫn HS trình bày kết - Các HS Bí đao Lạc x khác nhận xét, bổ sung Thịt gà x - Nhận xét, chốt lại bảng bên Sữa x Nước cam x Cá x Cơm Thịt lơn, x 4.Củng cố:- GV hệ thống lại bài Tôm x - Dặn dò : Về nhà học bài và xem bài ch.bị -Theo dõi +trả lời -Nh.xét tiết học -Theo dõi …………………………………………………… SINH HOẠT CUỐI TUẦN I.Mục tiêu : Giúp hs : -Thực nhận xét,đánh giá kết công việc tuần qua để thấy mặt tiến bộ,chưa tiến cá nhân, tổ,lớp 2- Biết công việc tuần tới để xếp,chuẩn bị 3- Giáo dục và rên luyện cho hs tính tự quản,tự giác,thi đua,tích cực tham gia các hoạt động tổ,lớp,trường II.Chuẩn bị: -Bảng ghi sẵn tên các hoạt động,công việc hs tuần -Sổ theo dõi các hoạt động,công việc hs Hoạt động giáo viên: Hoạt động học sinh: A.Nhận xét,đánh giá tuần qua : * Gv hướng dẫn hs đánh giá các hoạt -Tổ trưởng điều khiển các tổ viên động sau: tổ tự nh.xét,đánh giá mình - Đi học đúng đồ dùng học tập -Vệ sinh thân,trực nhật lớp , sân -Tổ trưởng nh.xét,đánh giá,xếp loại trường các tổ viên - Đồng phục,khăn quàng ,bảng tên - Tổ viên có ý kiến - Xếp hàng vào lớp,thể dục,múa hát sân - Các tổ thảo luận +tự xếp loai tổ mình trường.Thực tốt A.T.G.T -* Lần lượt Ban cán lớp nh.xét -Bài cũ,chuẩn bị bài đánh giá tình hình lớp tuần qua + xếp -Phát biểu xây dựng bài loại cá tổ B.Một số việc tuần tới : -Nhắc hs tiếp tục thực các công việc đã đề -Theo dõi tiếp thu - Khắc phục tồn - Thực tốt A.T.G.T (22) - Vệ sinh lớp,sân trường ………………………………………………………… (23)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an 4 tuan 2 day co ly, Giao an 4 tuan 2 day co ly