0

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi thành phố vinh nghệ an

88 3,132 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 10:38

GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp Lời cảm ơn Đề tài này đợc thực hiện tại Khoa Giáo dục tiểu học Trờng Đại học Vinh và Trờng Tiểu học Lợi, thành phố Vinh, với sự hớng dẫn khoa học của Thầy giáo Nguyễn Nh An. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận đợc sự giúp đỡ tận tình của các Thầy giáo, Cô giáo trong khoa Giáo dục tiểu học, các Cô giáo, Thầy giáo trờng Tiểu học Lợi. Nhân dịp đề tài đợc hoàn thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo Nguyễn Nh An, ngời đã tận tâm, hớng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và làm khoá luận tốt nghiệp. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Giáo dục tiểu học đã đóng góp những ý kiến quý báu và giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành khoá luận này. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi của ban lãnh đạo và giáo viên trờng tiểu học Lợi Tp Vinh Tỉnh Nghệ An, đã giúp đỡ em thu thập đợc nhiều t liệu quý báu phục vụ cho việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Chân thành cảm ơn tất cả bạn bè, ngời thân đã động viên, giúp đỡ, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp. Bản luận văn của em không thể tránh khỏi những sai sót, hạn chế Em xin kính mong những ý kiến đóng góp của những ngời quan tâm, tác giả xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm này ! Tác giả Hoàng Thị Thiện SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp mục lục Trang Quy ớc viết tắt trong khoá luận . 1 * Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài . 2 2. Mục đích nghiên cứu . 3 3. Khách thể, đối tợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4 6. Phơng pháp nghiên cứu 4 Chơng 1: Cơ sở lý luận của công tác tổ chức HĐGDNGLL 1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 2. Lý luận về công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học 9 2.1. Một số khái niệm cơ bản 9 2.2. Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học 11 2.3. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của HĐGDNGLL . 14 2.4. Các nội dung của HĐGDNGLL 17 2.5. Đặc điểm của các HĐGDNGLL tiểu học 19 Chơng 2: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL tr- ờng tiểu học Lợi TP Vinh Tỉnh Nghệ An 1. Thực trạng công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học Lợi Tp Vinh Tỉnh Nghệ An 21 1.1. Khảo sát thực trạng 21 1.2. Kết quả khảo sát . 21 2. Phân tích nguyên nhân của thực trạng 41 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL các trờng tiểu học 42 3.1. Cơ sở đề xuất biện pháp . 42 3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp . 43 SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp 3.3. Các biện pháp đề xuất: . 44 4. Khảo nghiệm các biện pháp đề xuất 52 4.1. Mục đích khảo nghiệm 52 4.2. Phạm vi và nội dung khảo nghiệm 52 4.3. Phơng pháp khảo nghiệm 53 4.4. Kết quả khảo nghiệm . 53 * Kết luận và kiến nghị . 62 * Tài liệu tham khảo . 66 * Phụ lục 68 SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp Quy ớc viết tắt trong khoá luận GD ĐT : Giáo dục và Đào tạo HS : Học sinh GV : Giáo viên GVTH : Giáo viên tiểu học HSTH : Học sinh tiểu học HĐ : Hoạt động HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp SL : Số lợng % : Tỷ lệ % UNESCO : Tổ chức Văn hoá Khoa họcGiáo dục của Liên hợp quốc SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học 1 GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định: Giáo dục - Đào tạo cùng với Khoa học Công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dụcđộng lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng tr- ởng kinh tế nhanh và bền vững. Muốn đào tạo nguồn lực con ngời đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội cần quan tâm đến việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh [19]. Để thực hiện quá trình giáo dục, một mặt chúng ta phải tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp có chất lợng, mặt khác phải tổ chức các HGDNGLL để xây dựng và phát triển một cách toàn diện về trí tuệ, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ và thể chất của trẻ, nhằm hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển nhân cách của một con ngời Việt Nam XHCN. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là bộ phận hợp thành của giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trờng. Chính từ những hoạt động nh lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội đã góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện con ngời Có thể nói khái quát hơn việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho các em mối quan hệ phong phú, đa dạng, một cách có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và phơng pháp nhất định. Biến các yêu cầu khách quan của xã hội thành những nhu cầu của bản thân học sinh. Các công trình nghiên cứu về sự phát triển nhân cách đã xác định: Nhân cách trẻ đợc hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý thức [8]. A.Binet xem trí thông minh là hoạt động có chủ đích đợc điều khiển từ nội tâm bằng cách xác lập những mối quan hệ giữa chủ thể và hành động. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính trong quá trình sống, học tập, giao lu, vui chơi giải trí Con ngời đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Vì thế, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, t tởng, tình cảm, năng lực, nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần học sinh. Do vậy, cần phải kết hợp việc SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học 2 GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp học tập trên lớp với việc rèn luyện kỹ năng thực hành, giúp học sinh hiểu sâu hơn và nắm vững bản chất của sự vật, hiên tợng Tạo niềm tin và óc sáng tạo cho các em khi con ngồi trên ghế nhà trờng. Trong điều lệ trờng tiểu học nêu rõ yêu cầu giáo dục ngoài giờ lên lớp điều 27 chơng 3: HĐGDNGLL do nhà trờng phối hợp với các lực lợng giáo dục ngoài nhà trờng tổ chức, bao gồm hoạt động ngoại khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao Nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dỡng học sinh có năng khiếu. Các hoạt động vui chơi (tham quan, du lịch ), các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trờng, các hoạt động công ích, từ thiện Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học (là lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, sống bằng tình cảm ) Qua phân tích trên cho thấy tầm quan trọng của HĐGDNGLL, góp phần rất lớn cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung và mục đích dạy học của nhà trờng nói riêng. Nhng trong thực tế, việc tổ chức các HĐGDNGLL hiệu quả còn nhiều hạn chế, các hình thức tổ chức còn đơn điệu, việc giáo dục học sinh đa phần mới đợc quan tâm chủ yếu trong giờ lên lớp các môn văn hoá. Làm thế nào để tổ chức các HĐGDNGLL có hiệu quả? Đó là vấn đề đặt ra cho các nhà giáo dục hiện nay. Chính vì thế mà chúng tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu cho bài luận văn của mình là: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trờng tiểu học Lợi Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An . 2. Mục đích nghiên cứu Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL, góp phần nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện trờng tiểu học. 3. Khách thể, đối tợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh tiểu học. 3.2. Đối tợng nghiên cứu Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học. SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học 3 GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp 3.3. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận về vấn đề HĐGDNGLL nói chung và HĐGDNGLL trờng tiểu học nói riêng. Phản ánh thực trạng công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học Lợi Tp Vinh Nghệ An. Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học. 4. Giả thuyết khoa học Hiện nay, việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh tiểu học còn nhiều hạn chế và khó khăn. Nếu phản ánh đợc thực trạng này và đa ra đợc những biện pháp tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế thì công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao chất lợng giáo dục. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học. 5.2. Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức HĐGDNGLL trờng tiểu học Lợi Tp Vinh Tỉnh Nghệ An. 5.3. Đề xuất biện pháp phù hợp để nâng cao công tác tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh tiểu học. 6. Phơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này, chúng tôi đã sử dụng phối hợp nhiều phơng pháp nghiên cứu. 6.1. Các phơng pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài. 6.2. Các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1. Phơng pháp lấy ý kiến chuyên gia Trao đổi, tham khảo ý kiến và chỉ dẫn của các chuyên gia trong một số lĩnh vực: Giáo dục học, tâm lí học, văn học, giáo dục thể chất, Đội, Đoàn 6.2.2. Phơng pháp điều tra Sử dụng phiếu xin ý kiến đối với giáo viên, giáo viên tổng phụ trách đội, học sinh trờng tiểu học Lợi Tp Vinh Tỉnh Nghệ An. SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học 4 GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp 6.2.3. Kết hợp giữa quan sát và phỏng vấn - Thu thập thông tin, phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu. - Tìm hiểu sự hứng thú của học sinh khi tham gia các HĐGDNGLL. 6.2.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp Kiểm chứng sự đúng đắn và tính khả thi của quy trình đã đề xuất. 6.3. Phơng pháp thống kê toán học Sử dụng công thức thông kê toán học để xử lí số liệu. SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học 5 GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp Chơng 1: Cơ sở lí luận của công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1. Các nghiên cứu trên thế giới Mục tiêu của giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách con ngời. Sự phát triển nhân cách đó bao hàm sự phát triển về mặt thể chất, tâm trí và xã hội HĐGDNGLL là một trong những con đờng quan trọng để thực hiện toàn vẹn mục tiêu giáo dục. Muốn đạt đợc mục tiêu giáo dục thì giáo dục không chỉ giới hạn trong không gian trên lớp mà còn mở rộng trong nhiều không gian khác. Học sinh không phải là khách thể mà cuối cùng phải là chủ thể của quá trình giáo dục. Việc giáo dục không chỉ diễn ra trên lớp, trong trờng học mà phải thực hiện ngoài lớp, ngoài trờng học theo phơng thức kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà tr- ờng và xã hội, thông qua các hoạt động nh: Học tập, lao động, vui chơi, sinh hoạt ngoài trời, sinh hoạt tập thể . Những nhà giáo dục tiêu biểu cho các thời kì lịch sử từ cổ đại đến hiện đại luôn thể hiện t tởng này trong quan điểm giáo dục của mình: Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trờng gắn với giáo dục xã hội, giáo dục gia đình. Khổng Tử (551 479 TCN), một triết gia, một nhà giáo dục lỗi lạc của Trung Hoa cổ đại muốn rằng qua giáo dục để đào tạo ra lớp ngời trị quốc. Ông khẳng định: Đọc thuộc ba trăm thớc kinh th giỏi, giao việc hành chính không làm đợc, giao việc đi sứ không có khả năng đối đáp, học kiểu nh vậy chẳng có ích gì. [1] Đặc biệt J.A.Kômenxki (1592 -1670) đợc coi là ông tổ của nền s phạm cận đại đã có những đóng góp lớn lao cho nền giáo dục thế giới. Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến việc kết hợp học tập trên lớphoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giải phóng hình thức học tập giam hãm trong bốn bức tờng của các hệ thống nhà trờng thời trung cổ. Ông khẳng định: Học tập không phải là lĩnh hội kiến thức trong sách vở mà lĩnh hội kiến thức từ bầu trời, mặt đất, cây sồi, cây dẻ [1] SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học 6 GVHD: Th.S. Nguyễn Nh An Khóa luận tốt nghiệp Cacmac (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) ngời sáng lập ra học thuyết cộng sản. Hai ông xác định mục đích của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là đào tạo ra con ngời phát triển toàn diện. Muốn vậy, phải theo phơng thức giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, đây chính là phơng thức giáo dục hiện đại. A.X.Macarenco (1888-1939) nhà giáo dục Xô Viết vĩ đại, ngời có công làm một cuộc thực nghiệm giáo dục gần 20 năm trại lao động Goocki và Deczinxki, nhằm cải tạo trẻ em phạm pháp. Thành công của cuộc thực nghiệm này chính là chỗ ông không chỉ giáo dục trẻ phạm pháp trong trờng học mà ông đã gắn liền giáo dục trong lao động, trong sinh hoạt tập thể và hoạt động xã hội. 1.2. Nghiên cứu trong nớc nớc ta, cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến các khía cạnh khác nhau của HĐGDNGLL nh vai trò, hình thức tổ chức, biện pháp quản lý trong nhà trờng và ngoài nhà trờng các bậc khác nhau nh: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông, giáo dục đại học Đặc biệt quan tâm đến đối t ợng học sinh tiểu học. Đỗ Nguyên Hạnh, trong nghiên cứu đã xuất phát từ đặc điểm ham thích hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh để đề xuất các hình thức hoạt động phù hợp với sở thích của các em. Đó là các hình thức hoạt động nh: Bình thơ, bình tranh, tham quan Hà Nhật Thăng, đã nghiên cứu về vị trí, vai trò của HĐGDNGLL và biên soạn cuốn sách Tổ chức HĐGDNGLL trờng phổ thông, và sách giáo viên HĐGDNGLL từ lớp 6 đến lớp 9, nhằm cung cấp những t liệu tham khảo, giới thiệu một số hình thức tổ chức HĐGDNGLL có hiệu quả với hi vọng giúp các thầy cô giáohọc sinh trung học thực hiện tốt chơng trình giáo dục chính thức của Bộ giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách đã đề cập đến một chơng trình mới đợc thực hiện một cách hệ thống theo một số chủ điểm nhằm giúp học sinh mở rộng sự hiểu biết, hình thành tình cảm, niềm tin với những giá trị tốt đẹp của con ngời Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo GS. Đặng Vũ Hoạt: Nhân cách học sinh đợc hình thành qua 2 con đ- ờng cơ bản: con đờng dạy học và con đờng HĐGDNGLL [8]. SVTH: Hoàng Thị Thiện Lớp 46A Tiểu học 7 . mình là: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ở trờng tiểu học Lê Lợi Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An . 2 hiểu: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh ở trờng tiểu học Lê Lợi Tp Vinh Tỉnh Nghệ An. 2. Lý luận về công tác tổ chức HĐGDNGLL
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi thành phố vinh nghệ an ,

Hình ảnh liên quan

Kết quả thu đợc ở bảng 1 - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

t.

quả thu đợc ở bảng 1 Xem tại trang 24 của tài liệu.
Từ bảng 1, ta có thể nhận định: Hầu hết các GVTH đợc hỏi có quan niệm đúng đắn về HĐGDNGLL, nhng cha đầy đủ. - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

b.

ảng 1, ta có thể nhận định: Hầu hết các GVTH đợc hỏi có quan niệm đúng đắn về HĐGDNGLL, nhng cha đầy đủ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 2: Quan niệm của giáo viên tiểu học về vị trí, vai trò của các HĐGDNGLL - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Bảng 2.

Quan niệm của giáo viên tiểu học về vị trí, vai trò của các HĐGDNGLL Xem tại trang 27 của tài liệu.
Kết quả thu đợc ở bảng 3: - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

t.

quả thu đợc ở bảng 3: Xem tại trang 29 của tài liệu.
Kết quả bảng 3 cho thấy: - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

t.

quả bảng 3 cho thấy: Xem tại trang 30 của tài liệu.
Kết quả thu đợc ở bảng 4: - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

t.

quả thu đợc ở bảng 4: Xem tại trang 31 của tài liệu.
Kết quả khảo sát đợc phản án hở bảng 5: - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

t.

quả khảo sát đợc phản án hở bảng 5: Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 6: Thái độ của học sinh tiểu học về các HĐGDNGLL - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Bảng 6.

Thái độ của học sinh tiểu học về các HĐGDNGLL Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 7: Nhận thức của học sinh tiểu học về tác dụng của các HĐGDNGLL - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Bảng 7.

Nhận thức của học sinh tiểu học về tác dụng của các HĐGDNGLL Xem tại trang 37 của tài liệu.
Kết quả khảo sát đợc phản án hở bảng 8 - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

t.

quả khảo sát đợc phản án hở bảng 8 Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 10: Sự cần thiết và mức độ quan trọng của các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Bảng 10.

Sự cần thiết và mức độ quan trọng của các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức HĐGDNGLL Xem tại trang 55 của tài liệu.
5 Thờng xuyên đổi mới hình - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

5.

Thờng xuyên đổi mới hình Xem tại trang 56 của tài liệu.
tham gia. Nếu các HĐGDNGLL đợc tổ chức lặp lại nhiều lần một hình thức sẽ dẫn đến sự tẻ nhạt và nhàm chán đối với học sinh. - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

tham.

gia. Nếu các HĐGDNGLL đợc tổ chức lặp lại nhiều lần một hình thức sẽ dẫn đến sự tẻ nhạt và nhàm chán đối với học sinh Xem tại trang 59 của tài liệu.
5 Thờng xuyên đổi mới các hình thức - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

5.

Thờng xuyên đổi mới các hình thức Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 12: Kết quả % học sinh tham gia các HĐGDNGLL - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Bảng 12.

Kết quả % học sinh tham gia các HĐGDNGLL Xem tại trang 62 của tài liệu.
Kết quả bảng 12, cho thấy: Tỷ lệ % học sinh thích tham gia các hoạt động - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

t.

quả bảng 12, cho thấy: Tỷ lệ % học sinh thích tham gia các hoạt động Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 13: Kết quả về hạnh kiểm và năng lực học tập của học sinh ” - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Bảng 13.

Kết quả về hạnh kiểm và năng lực học tập của học sinh ” Xem tại trang 63 của tài liệu.
Câu 6: ở trờng tiểu học, thầy cô đã tổ chức những hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nào cho học sinh để giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hoá cho học sinh? (đánh dấu + vào phần chọn) - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

u.

6: ở trờng tiểu học, thầy cô đã tổ chức những hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nào cho học sinh để giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hoá cho học sinh? (đánh dấu + vào phần chọn) Xem tại trang 71 của tài liệu.
STT Hình thức Mức độ - Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học lê lợi  thành phố vinh  nghệ an

Hình th.

ức Mức độ Xem tại trang 74 của tài liệu.

Từ khóa liên quan