De thi HKII sinh 7

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:08

- Chức năng nội tiết: Tiết hoocmon insulin và glucagon điều hoà hàm lượng đường trong máu (do các tế bào đảo tụy thực hiện). PXCĐK là phản xạ được hình thành trong đời sống của cá thể, l[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 Môn: sinh học 8 (Thời gian 45 phút – không kể thời gian chép đề) Câu (2,5 điểm) Trong phạm vi kiến thức học, chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc chức sống Câu (3 điểm) Những đặc điểm cấu tạo ruột non giúp đảm nhiệm tốt vai trị hấp thụ chất dinh dưỡng? Câu (2,5 điểm) Nêu vai trò huyết tương tế bào máu Câu (1 điểm) Giải thích xương động vật hầm (đun sơi lâu) bở? Câu (1 điểm) (2)ĐÁP ÁN – BIÊU ĐIỂM Câu (2,5 điểm) Tế bào đơn vị cấu trúc chức sống vì: - TB đơn vị cấu trúc quan thể cấu tạo từ TB 1đ - TB đơn vị chức vì: + Tất hoạt động sống thể sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, xảy TB 0,5đ + Sự phân chia TB giúp thể lớn lên 0,5đ + Sự tổn thương nhóm TB ảnh hưởng tới hoạt động toàn thể 0,5đ Câu (3 điểm) Những đặc điểm cấu tạo ruột non giúp đảm nhiệm tốt vai trị hấp thụ chất dinh dưỡng là: - Lớp niêm mạc ruột non có nếp gấp vàc lơng ruột lơng cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt ngồi - Ruột non dài (2,8 – m người trưởng thành), phận dài quan tiêu hoá 1đ - Mạng mao mạch máu mao mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới lông ruột 1đ Câu (2,5 điểm) Nêu vai trò huyết tương tế bào máu: - Huyết tương: +Duy trì máu trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng mạch 0,5đ +Vận chuyển chất: chất dinh dưỡng, hoocmơn,muối khống, chất thải, 0,5đ - Các tế bào máu: + hồng cấu: Vận chuyển khí O2 khí CO2 0,5đ + Bạch cầu: Tham gia bảo vệ thể, diệt khuẩn 0,5đ + Tiểu cầu: Làm đông máu, bịt kín vết thương 0,5đ Câu (1 điểm) - Khi hầm xương bò lợn… chất cốt giao bị phân hủy, nước hầm xương sánh, ngọt, phần xương cịn lại chất vơ khơng cịn liên kết cốt giao nên xương bở 1đ Câu (1 điểm) (3)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: sinh học 7 (Thời gian 45 phút – không kể thời gian chép đề) Câu ( điểm) Nêu đặc điểm chung ngành Chân khớp Kể tên số đại diện ngành Chân khớp có địa phương em? Câu (1,5 điểm) Kể tên số động vật nguyên sinh gây bệnh người cách truyền bệnh? Câu (3 điểm) Sán gan, sán dây, sán máu xâm nhập vào thể vật chủ qua đường nào? Chúng thuộc ngành động vật nào? Tại lại có tên đó? Câu (2,5 điểm) (4)ĐÁP ÁN – BIÊU ĐIỂM Câu (3 điểm) - Đặc điểm chung ngành Chân khớp: + Có vỏ kitin che chở bên ngồi làm chỗ bám cho 0,5đ + Phần phụ phân đốt, đốt khớp động với 0,5đ + Sự tăng trưởng phát triển gắn liền với lột xác 0,5đ - Một số đại diện ngành Chân khớp có địa phương em: + Lớp Giáp xác: Tôm, cua đồng, mọt ẩm 0,5đ + Lớp Hình nhện: Nhện nhà, ghẻ, ve bị 0,5đ + Lớp Sâu bọ: Châu chấu, chuồn chuồn, ve sầu, 0,5đ Câu 2: (1,5 điểm) Một số động vật nguyên sinh gây bệnh người cách truyền bệnh là: - Trùng kiết lị: Bào xác chúng qua đường tiêu hóa vào kí sinh ruột người > Gây bệnh kiết lị 0,5đ - Trùng sốt rét: Kí sinh tuyến nước bọt muỗi Anophen, bị muỗi Anophen đốt chúng truyền vào máu > Gây bệnh sốt rét 0,5đ - Trùng gây bệnh ngủ: truyền qua loài ruồi Tse – Tse Châu phi, bị nhiễm sễ gây bệnh ngủ li bì, dẫn tới tử vong 0,5đ Câu (2,5 điểm) - Sán gan, Sán dây: xâm nhập vào thể vật chủ qua đường tiêu hóa( Khi ăn thức ăn sống, tái rau sống, tiết canh, ) 1đ - Sán máu: Ấu trùng chui qau da người tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm 0,5đ - Cả loại thuộc ngành giun dẹp Người ta dùng đặc điểm thể dẹp để đặt tên cho ngành 1đ Câu (3 điểm) Vai trị ngành Thân mềm: - Lợi ích: + Làm thực phẩm cho người: Trai, ốc, hến, 0,25đ + Nguyên liệu xuất khẩu: Mực, sò, 0,25đ + Làm thức ăn cho động vật: trai, ốc, 0,25đ + Làm môi trường nước: trai, hến 0,25đ + Làm đồ trang trí, trang sức: Lớp xà cừ, ngọc trai 0,5đ + Có giá trị mặt địa chất: Hóa thạch mộ số vỏ sò, vỏ ốc, 0,5đ - Tác hại: (5)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012 Môn: sinh học 7 (Thời gian 45 phút – không kể thời gian chép đề) Câu (2.5 điểm) Trình bày cấu tạo ngồi Chim thích nghi với đời sống bay lượn Ý nghĩa thích nghi Câu (2 điểm) So sánh cấu tạo hệ tuần hoàn, hệ hô hấp Ếch Thằn lằn Câu 3.(3 điểm) a Nêu đặc điểm chung lớp Thú b Giải thích tai Thú mỏ vịt có nhiều đặc điểm giống động vật thuộc lớp Chim (Mỏ giống mỏ vịt, đẻ trứng, chi có màng bơi, ) lại xếp vào lớp Thú ? Câu (1.5 điểm) Kể tên lớp động vật ngành động vật có xương sống ? Mỗi lớp lấy ví dụ động vật đại diện Câu (1 điểm) (6)ĐÁP ÁN – BIÊU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 2.5 điểm Cấu tạo ngồi Chim thích nghi với đời sống bay lượn : - Thân hình thoi, giảm sức cản khơng khí bay - Chi trước biến thành cánh, quạt gió (động lực bay), cản khơng khí hạ cánh - Chi sau (3 ngón trước, ngón sau), giúp chim bám chặt vào cánh hạ cánh - Lơng ống có sợi lơng làm thành phiến mỏng, chim bay tạo diện tích rộng - Lơng tơ có sợi lơng mảnh tạo thành chùm lông xốp, giữ nhiệt làm thể nhẹ - Mỏ sừng bao lấy hàm, khơng có răng, làm đầu chim nhẹ - Cổ dài, khớp đầu với thân, phát huy tác dụng giác quan, bắt mồi, rỉa lông 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 2 điểm So sánh cấu tạo hệ quan Lưỡng cư Bò sát : + Hệ tuần hoàn : - Lưỡng Cư : Tim ngăn (2 tâm nhĩ, tâm thất), vịng tuần hồn Máu pha trộn nhiều - Bị sát : Tim ngăn (Tâm thất có vách hụt), vịng tuần hồn Máu pha trộn + Hệ hô hấp : - Lưỡng Cư : Phổi da (chủ yếu da), phổi đơn giản, vách ngăn Khi thở nhờ nâng lên hạ xuống thềm miệng - Bò Sát : Phổi có nhiều vách ngăn Khi thở nhờ co dãn liên sườn lồng ngực 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Câu điểm a Đặc điểm chung lớp Thú : - Là lớp ĐVCXS, có tổ chức cao nhất: + Có tượng thai sinh nuôi sữa mẹ + Có lơng mao bao phủ thể + Bộ phân hóa thành loại: cửa, nanh, hàm + Tim ngăn, máu đỏ tươi nuôi thể + Bộ não phát triển thể rõ bán cầu não tiểu não - Là động vật nhiệt 0.25đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ Câu 1.5 điểm Các lớp động vật ngành động vật có xương sống : - Lớp Cá : cá chép, cá trắm, cá trích, - Lớp Lưỡng Cư : Ếch đồng, cóc, ếch giun, - Lớp Bò sát : Thằn lằn, sấu, rùa, - Lớp Chim : Chim bồ câu, Hảo âu, cánh cụt, (7)- Lớp Thú : Thỏ, hổ, ngựa, 0,5đ Câu 2 điểm - Đấu tranh sinh học biện pháp sử dụng sinh vật sản phẩm chúng nhằm ngăn chặn giảm bớt thiệt hại sinh vật có hại gây - Ví dụ : HS lấy ví dụ trở lên (8)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012 Môn: sinh học 8 (Thời gian 45 phút – không kể thời gian chép đề) Câu 1: (1.5 điểm) a Nêu cấu tạo hệ tiết nước tiểu? b Bài tiết đóng vai trị quan trọng với thể sống? Câu 2:(2.5 điểm) a Hoocmon gì? Nêu tính chất hoocmon b Giải thích gọi tuyến tuỵ tuyến pha? Câu 3: (3 điểm) a Phản xạ có điều kiện gì? Cho ví dụ b Điều kiện để thành lập phản xạ có điều kiện gì? Câu 4.(1 điểm) Muốn trành thai cần tuân thủ nguyên tắc nào? Câu 5: ( điểm) a Da có chức gì? (9)ĐÁP ÁN – BIÊU ĐIỂM Câu Nội dung Điểm Câu 1.5 điểm a Cấu tạo hệ tiết nước tiểu: - Hệ tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái Trong thận quan quan trọng b Vai trò tiết: - Giúp thể loại bỏ chất cạn bã hoạt động trao đổi tế bào tạo chất dư thừa - Đảm bảo tính ổn định mơi trường 0.5đ 0.5đ 0.5đ Câu 2.5 điểm a + Hoocmom sản phẩm tuyến nội tiết + Tính chất hoocmon: - Tính đặc hiệu hoocmon: Mỗi hoocmon ảnh hưởng tới quan định - Hoocmon có hoạt tính sinh học cao - Hoocmon khơng mang tính đặc trưng cho lồi b Tuyến tuỵ tuyến pha vì thực chức nội tiết và chức ngoại tiết: - Chức ngoại tiết: tiết dịch tụy đổ vào tá tràng để tiêu hoá thức ăn (do tế bào tiết dịch tụy thực hiện) - Chức nội tiết: Tiết hoocmon insulin glucagon điều hoà hàm lượng đường máu (do tế bào đảo tụy thực hiện) 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ Câu 3 điểm a PXCĐK phản xạ hình thành đời sống cá thể, kết q trình học tập, rèn luyện - Ví dụ : b Điều kiện để thành lập PXCĐK + Phải có kết hợp kích thích có điều kiện với kích thích khơng điều kiện, kích thích có điều kiện xảy trước thời gian ngắn + Q trình kết hợp phải lặp lặp lại nhiều lần 0.5đ 0.5đ Câu điểm - Muốn trành thai cần tuân thủ nguyên tắc sau: + Ngăn trứng chín rụng + Tránh khơng để tinh tùng gặp trứng + Trống làm tổ trứng thụ tinh Câu điểm *Chức da: (10)- Nhận biết kích thích mơi trường - Tham gia hoạt động tiết qua tuyến mồ hôi - Điều hoà thân nhiệt - Da sản phẩm da tạo nên vẻ đẹp người * Trong chức trên, chức bảo vệ thể quan trọng nhất ngồi da khơng có phận khác thực chức năng thay cho da Còn chức khác điều hòa thân nhiệt, tiết, có phận khác thay da đảm nhiệm (11)ĐÁP ÁN – BIÊU ĐIỂM Câu 1: (1.5 điểm) a Cấu tạo hệ tiết nước tiểu: - Hệ tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái ống đái Trong thận quan quan trọng 0,5đ b Vai trò tiết: - Giúp thể loại bỏ chất cạn bã hoạt động trao đổi tế bào tạo chất dư thừa 0,5đ - Đảm bảo tính ổn định mơi trường 0,5đ Câu 2:(2.5 điểm) a Hoocmom sản phẩm tuyến nội tiết 0,5đ Tính chất hoocmon: - Tính đặc hiệu hoocmon: Mỗi hoocmon ảnh hưởng tới quan định 0,5đ - Hoocmon có hoạt tính sinh học cao 0,25đ - Hoocmon khơng mang tính đặc trưng cho lồi 0,25đ b Tuyến tuỵ tuyến pha thực chức nội tiết chức ngoại tiết: 0,5đ - Chức ngoại tiết: tiết dịch tụy đổ vào tá tràng để tiêu hoá thức ăn (do tế bào tiết dịch tụy thực hiện) 0,25đ - Chức nội tiết: Tiết hoocmon insulin glucagon điều hoà hàm lượng đường máu (do tế bào đảo tụy thực hiện) 0,25đ Câu 3: (3 điểm) \ a PXCĐK phản xạ hình thành đời sống cá thể, kết trình học tập, rèn luyện 1đ - Ví dụ : 0,5đ b Điều kiện để thành lập PXCĐK + Phải có kết hợp kích thích có điều kiện với kích thích khơng điều kiện, kích thích có điều kiện xảy trước thời gian ngắn 1đ + Quá trình kết hợp phải lặp lặp lại nhiều lần 0,5đ Câu 4.(1 điểm) Muốn trành thai cần tuân thủ nguyên tắc sau: + Ngăn trứng chín rụng (12)*Chức da: - Bảo vệ thể chống tác nhân gây hại mơi trường 0,25đ - Nhận biết kích thích mơi trường 0,25đ - Tham gia hoạt động tiết qua tuyến mồ hôi 0,25đ - Điều hoà thân nhiệt 0,25đ - Da sản phẩm da tạo nên vẻ đẹp người 0,25đ * Trong chức trên, chức bảo vệ thể quan trọng ngồi da khơng có phận khác thực chức thay cho da Còn chức khác điều hịa thân nhiệt, tiết, có phận khác thay da đảm nhiệm 0.75đ Câu (2.5 điểm) Cấu tạo ngồi Chim thích nghi với đời sống bay lượn : - Thân hình thoi, giảm sức cản khơng khí bay 0,5đ - Chi trước biến thành cánh, quạt gió (động lực bay), cản khơng khí hạ cánh 0,5đ - Chi sau (3 ngón trước, ngón sau), giúp chim bám chặt vào cánh hạ cánh 0,5đ - Lơng ống có sợi lơng làm thành phiến mỏng, chim bay tạo diện tích rộng 0,25đ - Lơng tơ có sợi lông mảnh tạo thành chùm lông xốp, giữ nhiệt làm thể nhẹ 0,25đ - Mỏ sừng bao lấy hàm, khơng có răng, làm đầu chim nhẹ 0,25đ - Cổ dài, khớp đầu với thân, phát huy tác dụng giác quan, bắt mồi, rỉa lông 0,25đ Câu (2 điểm) So sánh cấu tạo hệ quan Ếch Thằn lằn : Các cơ quan Ếch Thằn lằn Tuần hoàn - Tim ngăn (2 tâm nhĩ, tâm thất), vịng tuần hồn.0,25đ - Máu pha trộn nhiều0,25đ - Tim ngăn (Tâm thất có vách hụt), vịng tuần hồn.0,25đ - Máu pha trộn 0,25đ Hơ hấp - Phổi da (chủ yếu da), phổi đơn giản, vách ngăn 0,25đ - Khi thở nhờ nâng lên hạ xuống thềm miệng 0,25đ - Phổi có nhiều vách ngăn 0,25đ - Khi thở nhờ co dãn liên sườn lồng ngực 0,25đ Câu 3.(3 điểm) a Đặc điểm chung lớp Thú : - Là lớp ĐVCXS, có tổ chức cao nhất: 0,25đ (13)+ Có lơng mao bao phủ thể 0,25đ + Bộ phân hóa thành loại: cửa, nanh, hàm 0,25đ + Tim ngăn, máu đỏ tươi nuôi thể 0,25đ + Bộ não phát triển thể rõ bán cầu não tiểu não 0,25đ - Là động vật nhiệt 0,25đ b Thú mỏ vịt xếp vào lớp Thú mang đặc điểm động vật thuộc lớp Thú : + Có lơng mao bao phủ thể 0,5đ + Có tuyến sữa nuôi sữa mẹ 0,5đ Câu (1.5 điểm) Các lớp động vật ngành động vật có xương sống : - Lớp Cá : cá chép, cá trắm, cá trích, 0,25 - Lớp Lưỡng Cư : Ếch đồng, cá cóc Tam đảo, cóc, ếch giun, 0,25đ - Lớp Bò sát : Thằn lằn, sấu, rùa, 0,25đ - Lớp Chim : Chim bồ câu, Hảo âu, cánh cụt, 0,25đ - Lớp Thú : Thỏ, hổ, ngựa, 0,5đ Câu 5 (1 điểm) - Đấu tranh sinh học biện pháp sử dụng sinh vật sản phẩm chúng nhằm ngăn chặn giảm bớt thiệt hại sinh vật có hại gây 0,5đ
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKII sinh 7, De thi HKII sinh 7