Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn học: Tản Đà trong tiến trình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX

27 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:07

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm tìm hiểu, phân tích những đặc điểm quan trọng liên quan đến các đặc điểm tính cách con người, ứng xử của ông và những đặc điểm quan trọng nhất trong văn nghiệp của Tản Đà. Mời các bạn cùng tham khảo! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ===================== NGUYỄN HƯƠNG NGỌC TẢN ĐÀ TRONG TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX Chuyên ngành : Lý luận văn học Mã số: 66 22 01 20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Long Hà Nội - 2020 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Long Phản biện 1: ………………………………………………….…… Phản biện 2: ……………………………………………….……… Phản biện 3: ……………………………………………….……… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp sở đào tạo họp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, DDHQGHN Vào hồi……….giờ … ngày … tháng ….năm……… Cụ thể tìm hiểu luận án : - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những thay đổi phức tạp thời đại đầy biến động việc hình thành nên hệ giá trị đan xen với cũ ảnh hưởng nhiều đến Tản Đà sáng tác ông, tạo nên Tản Đà vừa gắn với truyền thống, vừa bước thoát khỏi nó, hướng đến đại Q trình xảy lần, mang đầy đủ nét chung mà riêng trình hình thành kiểu nhà văn từ lòng quan niệm cũ áp lực thời đại Hiểu ơng góp thêm nhìn, nét hiểu thực tế văn hóa, lịch sử thời kì Các tác phẩm Tản Đà khơng người phân tích, lý giải, đánh giá song nghiên cứu có hệ thống người tạo tác phẩm với tư cách tác giả, cá tính sáng tạo, đẻ buổi giao thời… cịn chưa lý giải cặn kẽ gắn với trình vừa tự nguyện, vừa bị ép buộc phải thay đổi Việc chuyển Tản Đà ví dụ sinh động cho vận động văn học dân tộc đặc biệt nhà nho cựu học bảo thủ trước thời Chọn hướng nghiên cứu này, muốn góp tiếng nói vào việc lý giải thành công hạn chế văn nghiệp Tản Đà để rút kết luận vị trí, vai trị ơng văn học Việt Nam Chúng tơi khơng có tham vọng phân tích tồn vấn đề liên quan đến Tản Đà lý giải cặn kẽ, tường tận vấn đề nghiệp ông song cố gắng để phân tích, giải thích rõ ràng nhiều khía cạnh ơng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án người nghệ sĩ Tản Đà tồn văn nghiệp ơng với tư cách kiểu nghệ sĩ sản phẩm giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ văn học theo hướng đại hóa Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận án Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu, tập trung vào vấn đề lớn sau: Thứ nhất, luận án sâu phân tích vấn đề liên quan đến lịch sử, xã hội, văn hóa 30 năm đầu kỉ XX bối cảnh xã hội thông thường mà để thấy tác động thời đại đến Tản Đà từ nhận thức, tình cảm, quan niệm nghề văn chủ thể sáng tạo vận động, thay đổi sáng tác ông-sản phẩm trực tiếp q trình Thứ hai, chúng tơi đặt Tản Đà hệ giá trị khác liên quan đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp tư cách công việc khác để thấy đặc điểm, biểu ứng xử ông chi phối văn nghiệp ông Thứ ba, sáng tác nghiệp Tản Đà (bao gồm thơ ca, văn xuôi, luận thuyết) phân tích để thấy tranh tổng quát vận động Tản Đà bối cảnh thời đại Với luận án này, chúng tơi mong muốn tìm hiểu, phân tích đặc điểm quan trọng liên quan đến đặc điểm tính cách người, ứng xử ơng đặc điểm quan trọng văn nghiệp Tản Đà Đồng thời, với đề tài này, lý giải thành công hạn chế ông tư cách “dấu nối” hai thời đại văn học lớn văn học Việt Nam thấy kế thừa ông từ truyền thống phát triển ông văn học nguồn cảm hứng ông để lại cho hậu Đóng góp luận án Luận án mong muốn có nhìn vừa khái qt vừa cụ thể tượng văn học đặc biệt mối quan hệ, tác động yếu tố lịch sử - xã hội tới người (mà cụ thể trước hết luận án với nhà văn) Đánh giá Tản Đà việc mà nhiều nhà nghiên cứu trước làm song chọn cách tiếp cận vừa tiếp tục người trước, vừa theo nhánh khác nghiên cứu Tản Đà cá tính sáng tạo, chủ thể chuyển động, đổi thay mang nhiều nét điển hình cho thay đổi lớp nhà văn từ kiểu cũ sang kiểu với hi vọng cố gắng mình, luận án kiến giải thêm số điều bị coi “mâu thuẫn”, “phức tạp”, “uẩn khúc” người sáng tác Tản Đà Có thể thấy rằng, giai đoạn diễn chuyển hệ song chuyển đổi thể Tản Đà đa dạng Tất khó khăn thử thách hội, thuận lợi thể rõ ràng, đa dạng thông qua nhân vật Tản Đà, trở thành đối tượng nghiên cứu tác giả Qua kiến giải luận án, nhận thấy kế thừa giá trị dân tộc, Nho gia ông phát triển văn học tiến lên đại hố Qua chúng tơi tiến tới kết luận khẳng định vị trí có khơng hai, vị trí tất yếu tài Tản Đà văn học Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng là: - Phương pháp tiểu sử - Phương pháp lịch sử - xã hội - Phương pháp tiếp cận thi pháp học - Phương pháp so sánh - Phương pháp loại hình Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận án gồm chương: Chương Tổng quan đề tài nghiên cứu Những tiền đề văn hoá lịch sử hình thành kiểu nhà văn Tản Đà Chương Con người Tản Đà toạ độ giá trị Chương Tản Đà – người đứng níu kéo truyền thống sức hút đại Chương Đánh giá lý giải tượng Tản Đà Chương TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHỮNG TIỀN ĐỀ VĂN HỐ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KIỂU NHÀ VĂN TẢN ĐÀ 1.1 Tổng quan nghiên cứu tác giả Tản Đà 1.1.1 Nghiên cứu người Tản Đà Trước hết, Tản Đà người nặng tình đa tình Cuộc đời Nguyễn Khắc Hiếu Tản Đà có hai biến cố lớn làm ảnh hưởng đến tinh thần ông mà sau trực tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng thơ văn ông hỏng thi ý trung nhân lấy chồng Con người đa tình Tản Đà có ảnh hưởng nhiều đến sáng tác ơng Đó chất liệu, nguồn cảm hứng, đối tượng cho nhiều hình tượng tình cảm tác phẩm ơng Bên cạnh đó, đa phần cơng trình nghiên cứu thống khái qt ơng mẫu hình “ngơng” tiêu biểu thời đại Cái ngông cần nhìn nhận đặc trưng, cá tính, đa diện văn học lãng mạn, vừa có điểm chung với ngạo đời, khinh đời giới quan Nho giáo, vừa phong phú gắn với cá tính sáng tạo theo góc nhìn đại Sự nghiệp văn học Tản Đà phản chiếu rõ ngông, ông 1.2.2 Nghiên cứu văn nghiệp Tản Đà 1.1.2.1 Nghiên cứu văn nghiệp Tản Đà trước năm 1945 Thơ văn ông năm đầu kỉ XX nhận nhiều phản ứng tích cực từ người đọc giới nhà văn, nhà phê bình Phan Khôi, Xuân Diệu Tuy nhiên, bênh cạnh ý kiến thể yêu mến ngưỡng mộ tài văn học Tản Đà, có ý kiến phản biện Trương Tửu, Thiếu Sơn hay Phạm Quỳnh Ông thấy thất bại Tản Đà mà ơng khơng khuyến khích nhà văn trẻ học theo Việc đánh giá văn nghiệp Tản Đà trước Cách mạng chưa có thống rõ ràng Một nhóm nhà nghiên cứu, phê bình đánh giá cao tài ơng, đặc biệt mảng thơ ca Họ coi thơ ông tiếng nói người tiên phong thời kì Một nhóm khác cho văn xi Tản Đà không thành công, giá trị ông đem đến thơ ca nhóm (chủ yếu nhà thơ trẻ tranh luận thơ thơ cũ) coi thơ ca Tản Đà đại diện tiêu biểu cho cách viết cũ, cách tư cũ khơng cịn phù hợp 1.1.2.2.NghiêncứuvềvănnghiệpTảnĐàtừsaunăm1945đếnnay Sau Cách mạng tháng Tám, báo tranh luận lịng u nước Tản Đà (chủ yếu thơng qua việc phân tích thơ gây tranh cãi Thề non nước) xuất nhiều số báo Tạp chí văn học Tất nhiên tranh luận không đến kết luận thống cuối nhóm thơ khơng dễ để tìm lời giải đáp đa nghĩa thân hình tượng câu chuyện xoay quanh liên quan đến tác phẩm văn xuôi truyện thề non nước Tản Đà viết Sau năm 1975, cơng trình nghiên cứu, phê bình Tản Đà phong phú đến thống khẳng định vai trò dấu nối tài ơng q trình đại hoá thể loại tinh thần dân tộc, lịng u nước ơng dù ơng không trực tiếp làm cách mạng Nhiều nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu, Trương Chính, Phong Lê, Nguyễn Huệ Chi, Văn Tâm, Lê Trí Viễn, Trần Ngọc Vương… khẳng định thể nghiệm thành công nhiều thể loại khác Tản Đà Các nhà nghiên cứu đại bắt đầu có nhìn đa chiều, chuyên sâu nhiều bình diện tượng Tản Đà để thấy nhân vật phức tạp chứa nhiều mâu thuẫn Một số nhà phê bình, lý luận sâu vào vấn đề đường sáng tạo nghệ thuật ơng để xác định xác đặc điểm chất Tản Đà Giới nghiên cứu, chi phối bối cảnh trị, văn hóa, nghiên cứu đánh giá phần Tản Đà, lại phần trội, đặc biệt Ngay vấn đề tư tưởng trị, quan niệm xã hội, nhân sinh lại tập trung vào việc lý giải, cắt nghĩa mặt mâu thuẫn ông Hầu vai trò gạch nối hai hệ “văn cũ văn mới” ông vừa nghệ sĩ buổi giao thời, sáng tác ông diện mạo tinh thần đặc điểm thời kỳ văn chương “gió mưa Âu-Á” khơng nghiên cứu 1.2 Những yếu tố văn hoá lịch sử thời đại ảnh hưởng đến nghiệp sáng tác Tản Đà Có bốn yếu tố lịch sử thời đại ảnh hưởng đến nghiệp Tản Đà Tân thư, phong trào Duy Tân, hình thành nhà trường Đơng kinh nghĩa thục kết thúc Hán học Tất thay đổi nêu ảnh hưởng đến nhận thức, tư Tản Đà, đưa ông từ nhà Nho truyền thống dần bước sang lãnh địa trí thức Tây học đại Ở ơng có đồng giá trị truyền thống yếu tố mẻ du nhập từ phương Tây Tuy nhiên, thân ông bị dùng dằng, đặt vào nằm ranh giới Tản Đà chưa trọn đường cách tân văn học Tiểu kết: Các cơng trình nghiên cứu Tản Đà có nhiều Gần đây, nghiên cứu ơng cịn tiếp tục Điều chứng tỏ sức sống lâu bền tượng Tản Đà đời sống phê bình, nghiên cứu văn chương nói riêng văn học nghệ thuật nói chung Trong khuôn khổ luận án này, kiến giải cách hệ thống vấn đề liên quan đến Tản Đà tư cách người, nhà văn đặt dòng chuyển động thời Qua đó, chúng tơi làm rõ ngập ngừng q trình thay đổi ơng để hiểu vị trí ơng dịng chảy “gió Á mưa Âu” đầy biến động văn học Chương CON NGƯỜI TẢN ĐÀ TRONG NHỮNG TOẠ ĐỘ GIÁ TRỊ 2.1 Con đường công danh Tản Đà 2.1.1 Sự nghiệp sáng tác văn học Trong bối cảnh văn hoá xã hội mới, Tản Đà chọn bước đường văn chương chuyện nghiệp Từ năm 1916, lời đề Khối tình thứ nhất, Tản Đà thức đưa “tuyên bố” việc thức “bán” văn khắp phố phường Dù viết văn thú chơi tao nhã, mang lại nhiều niềm vui cần phải có ích cho tác giả cho xã hội Có lẽ lý để ơng, nhà nho cựu học tương đối bảo thủ phải cố gắng xoay trở tìm cách để chuyển mình, thay đổi, để thích nghi với khơng khí tiếp nhận văn chương mẻ buổi giao thời Và ơng số nhà văn nước nhà đặt vấn đề nghề viết phải tính đến nhu cầu thị trường, đến hệ thống phân phối, lưu thông tâm thức không cịn người xưa thích viết, viết theo ý mình, cho khơng phải cho xã hội Chỗ khác biệt hoàn cảnh cũ mới, tư cũ văn chương, nhà văn, nghiệp văn Tàn Đà nhiều day dứt 2.1.2 Sự nghiệp báo chí Trong khơng khí sơi động báo chí, Tản Đà thử sức lĩnh vực Ơng cộng tác với nhiều báo nhiều mục viết khác Năm 1925, ông định thành lập tờ báo riêng Tuy nhiên, thuyền An Nam tạp chí ơng khơng thuận buồm xi gió mong ước nhà thơ Trong vịng bảy năm (1926 - 1933), tạp chí mở đóng vào tổng cộng sáu lần (trung bình năm đóng mở tạp chí lần) Trong q trình lận đận tạp chí, Tản Đà làm việc cho số tờ báo khác Quá trình làm báo Tản Đà đầy nhiệt huyết song lại đứt đoạn không bền vững người thời lý tài phong cách làm việc Việc Tản Đà định vị ngồi tư cách nhà văn cịn có tư cách nhà báo thể tiến định nhà nho Tuy vậy, tư ông chịu ràng buộc quan điểm Nho giáo truyền thống Đây điểm đặc biệt ơng so với nhiều nhà báo thời 2.1.3 Sự nghiệp giáo dục Trong đời mình, Tản Đà soạn ba sách có tính giáo dục lấy tên Lên sáu (1919), Đài gương kinh (1919) Lên tám (1920) Những quan điểm giáo dục phần lớn tư tưởng Nho gia truyền 2.2.3 Vấn đề yêu nước văn chương Tản Đà Yêu nước vấn đề nhiều nhà nghiên cứu, phê bình văn học nhắc đến phân tích Tản Đà, giai đoạn 1945 - 1975 Bài thơ Thề non nước nhà nghiên cứu, phê bình phân tích nhiều lần để tìm hiểu xem liệu Tản Đà có tồn hay không chủ nghĩa yêu nước Trong luận án này, chúng tơi khơng phân tích thơ hay tác phẩm văn xuôi để đánh giá quan điểm nhà văn thiên lệch quy chụp Để tránh điều đó, chúng tơi thơng qua tồn tư liệu đời, hành trạng văn nghiệp để đưa kết luận vấn đề yêu nước văn chương Tản Đà nói riêng đời Tản Đà nói chung Hình ảnh q hương đất nước lên đa dạng, độc đáo, đầy sinh khí sáng tác thơ ca Tản Đà Ông tự hào nước Việt Nam nhỏ bé tầm vóc người khơng nhỏ bé Trong Lên sáu Lên tám, ông viết lịch sử ngàn năm dựng nước giữ nước người Việt với giọng điệu tự hào Ông mong trẻ em học, biết yêu trang lịch sử điều thể phẩm chất “uống nước nhớ nguồn” Càng yêu nước bao nhiêu, Tản Đà lại đau xót trước thực đất nước Điều lý giải cho thái độ ông với bọn tay sai việt gian Tản Đà cổ vũ cho người dám đứng lên chống lại thực dân Pháp, điển hình việc ơng viết Ba Đình ký lời khóc thương cho Đề đốc Đinh Công Tráng chiến chống thực dân Pháp Tản Đà yêu nước trước sau ông nhà cách mạng Ông không làm cách mạng làm cách mạng hạn chế cá tính quan điểm mà quan điểm (bao gồm nhận thức, tình cảm) giữ vai trị định Vì lẽ mà ơng thể tình cảm với đất nước kín đáo trang văn, 11 trang thơ Nhưng phủ nhận rằng, thơ văn tư tưởng ơng có tinh thần u nước, lịng tự tơn dân tộc rõ nét 2.3 Ứng xử Tản Đà mối quan hệ với gia đình xã hội 2.3.1 Tản Đà mối quan hệ với thành viên gia đình Theo tư liệu cịn lại, có hai mối quan hệ để lại nhiều ảnh hưởng đến đời ơng mối quan hệ với hai người mẹ (mẹ đẻ mẹ già) với người anh trai cha khác mẹ Nguyễn Tài Tích Tản Đà thiếu thốn tình cảm cha (vì ơng Tản Đà cịn nhỏ) tình cảm mẹ đẻ (vì bà rời bỏ ông sau cha mất) Nỗi buồn đời đến với ơng q sớm Có lẽ mà thơ văn ông không thiếu nỗi buồn Cũng nguyên nhân dẫn đến việc ông khao khát có tri âm thực Ngay việc thực hành chữ hiếu, chữ quan trọng bậc quan điểm Nho giáo (Hiếu vi tiên), Tản Đà bị đặt vào phải lựa chọn đau lòng từ sớm Những điều dự báo cho quãng đường phía trước ông, đường đầy biến động, mâu thuẫn lựa chọn khó khăn Mối quan hệ thứ hai gia đình ảnh hưởng nhiều đến Tản Đà mối quan hệ với người anh Nguyễn Tài Tích Sự chăm sóc, ni dưỡng anh trai góp phần làm nên tài trí, phẩm cách ông Những kiến thức ông học phần lớn tích luỹ thời kì với anh trai Những chuyến lại có phần bất đắc dĩ cơng việc phần làm nên chí thú chu du cậu ấm Hiếu Sự đột ngột anh trai tạo nên trang khác đời Tản Đà Đây lúc ơng xác định tư cách nhà văn, nhà báo rõ ràng kiên trì theo đường 2.3.2 Tản Đà mối quan hệ với đồng nghiệp hậu bối Tản Đà người phóng khống, rộng lượng với hậu bối Trên thực tế, văn chương Nguyễn Tuân thời kì đầu có gặp gỡ với sáng tác 12 Tản Đà đặc điểm hoài cổ ưa xê dịch Tản Đà nhà văn, nhà thơ trẻ ngưỡng mộ tài Nhưng nhắc đến mối quan hệ văn giới Tản Đà, người ta thường nhắc đến bốn mối quan hệ để lại nhiều câu chuyện, cụ thể mối quan hệ với Ngô Tất Tố, Phạm Quỳnh, Phan Khôi với nhà thơ Cả Ngô Tất Tố Phan Khơi thừa nhận điều khó chấp nhận tính cách Tản Đà khơng phải lý mà họ tranh cãi Điểm xuất phát mâu thuẫn vấn đề tư tưởng đạo đức, luân lý quan điểm sáng tác văn học, báo chí, cung cách làm việc Họ xung khắc chủ yếu trí tuệ khơng phải điều nhỏ nhặt sống mưu sinh Chính khác biệt điều mà dù có tranh cãi nảy lửa mặt báo song họ tơn trọng nhau, thừa nhận kính trọng tài Tiểu kết: Tản Đà nhân vật vơ đặc biệt, đặc biệt từ tính cách cá nhân, quan điểm sống, ý thức hệ, đến gia đình mối quan hệ xã hội khác Thật ra, Tản Đà người sống thành thật với người hệ giá trị nào, ông bộc lộ người cá nhân rõ Điều vừa gần với Nho gia lại vừa khác Con người nhà nho in dấu ấn tinh thần văn nghiệp mối quan hệ khác người khắc kỉ, có tu dưỡng, tiết chế rõ ràng Sự biểu Tản Đà hệ giá trị khác có ngơng nghênh nhà nho tài tử hệ trước đồng thời lại có tơi cá nhân thời đại Nói cách khác, thân biểu người ông thể nằm lằn ranh thời đại, nơi mà giá trị truyền thống cách tân đan xen, trừ lẫn Chương TẢN ĐÀ – NGƯỜI ĐỨNG GIỮA NHỮNG NÍU KÉO TRUYỀN THỐNG VÀ SỨC CUỐN HÚT CỦA HIỆN ĐẠI 13 3.1 Mạch ngầm truyền thống văn chương Tản Đà 3.1.1 Tính dân tộc thơ Tản Đà 3.1.1.1 Thể loại Tản Đà số nhà thơ thời kì thể nghiệm nhiều thể loại Trong khn khổ chương này, bàn đến thể thơ Việt mà ông dùng Tản Đà sáng tác nhiều thơ lục bát Chất lượng thơ lục bát ông giới nghiên cứu đánh giá cao Thật vậy, thơ lục bát Tản Đà thể chặt chẽ điệu tinh tế ý tứ, chắn tương thích hình ảnh, hình tượng với tư tưởng, ý nghĩa Các cặp câu đăng đối, chuẩn chỉnh luật Bên cạnh đó, Tản Đà thể lực làm chủ thể song thất lục bát Đa phần thơ song thất lục bát ông thơ dài Ngoài hai thể lục bát song thất lục bát hai thể thơ Việt, Tản Đà sáng tác hát nói xẩm, hai thể diễn xướng Việt Bản thân Tản Đà vốn người yêu thích nghệ thuật diễn xướng, đặc biệt ca trù xẩm Ơng sáng tác nhiều hát nói xẩm theo điệu truyền thống Xẩm thể loại Tản Đà thể thành công Một số tác giả thích, giải nghĩa, bàn luận ý tứ câu hát rõ ràng Sự mẫu mực xẩm Tản Đà giới nghiên cứu đánh cao Chúng ta phủ nhận khả thực hành nhuần nhuyễn thể thơ dân tộc đến mức đưa số sáng tác lên mẫu mực thể loại Tính xác niêm luật tinh tế cách dùng từ Tản Đà góp phần làm nên tác phẩm thơ xuất sắc mà tác giả viết Về mặt đó, đỉnh cao cách viết này, chứa yếu tố gây cản trở để chuyển sang cách viết khác Nhưng dù sao, với Tản Đà, nhuần nhuyễn 14 hoàn mĩ thể lục bát, song thất lục bát hát xẩm-những tiểu loại thơ ca đậm chất truyền thống, lại chứng minh khía cạnh khác: ơng hữu người bảo tồn, lưu giữ phát triển thể thơ dân tộc 3.1.1.2 Ngôn ngữ thơ Tản Đà Ngôn ngữ mà Tản Đà sử dụng thứ tiếng Việt tinh tế giàu sức biểu cảm Ơng hạn chế sử dụng điển tích từ Hán Việt Đôi khi, ý đồ nghệ thuật, ông sử dụng vài cụm từ Hán Việt điển cố, điển tích ơng tự thích, giải nghĩa, chí bàn luận Nhiều nhà nghiên cứu kết luận Tản Đà ưa dùng chữ “mà”, “ai” “ta” Qua trình khảo sát văn nghiệp Tản Đà, nhận thấy ông dùng nhiều chữ nêu Ngồi ra, ơng cịn dùng nhiều “mình” “tớ” Đây từ thường bắt gặp ca dao, dân ca thơ tự trào nhà nho Ngôn ngữ thơ Tản Đà gần gũi, giản dị, chí có lúc thơ ráp Nhiều khi, Tản Đà sử dụng từ ngữ dân dã, có phần thơng tục Ngơn ngữ gần gũi, bình dân kết hợp với thể thơ dân tộc lục bát góp phần dân gian hố nhiều câu thơ Tản Đà chúng trở thành “ca dao dân ca” người Việt đại Tản Đà trước sau nhà thơ bình dân Thơ ông đọc lên thấy rõ âm hưởng dân gian câu chữ, vần nhịp Đó chất riêng ông, điều làm nên phong cách thơ Tản Đà Có lẽ điều mà cho dù thân Tản Đà sau ủng hộ thơ thơ ơng khó theo hướng đại hố 3.1.2 Dấu ấn Nho giáo sáng tác văn xuôi Tản Đà 3.1.2.1 Quan điểm văn chương Tản Đà Tản Đà số nhà văn thời đưa quan điểm văn chương Trước hết, Tản Đà xác định việc viết văn 15 nghề độc lập, không nguyên hợp định danh nghề nghiệp khác; tác phẩm văn học lúc hàng hoá bày bán thị trường, riêng nhà văn dùng để trao đổi hàng hóa Tản Đà đưa quan điểm thân người xem văn, tức độc giả Ông khẳng định nhà văn độc giả có mối quan hệ mật thiết Tác phẩm viết phải có người đọc có người đọc nên có tác phẩm Ơng số người sớm văn học Việt Nam đại nói đến phạm trù độc giả, đến mối quan hệ nhà văn độc giả, tính chất người đọc cần có họ tiếp nhận văn chương Chưa đạt đến độ kỹ lưỡng, hệ thống dựa sở lý thuyết lý luận Tản Đà người số người đầu nước nhà nói đến mối quan hệ Tuy nhận đặc điểm độc giả đại cần phải thay đổi nhà văn biến chuyển Tản Đà chưa thực mẫu mực Khi viết văn xuôi, ông thiên viết cho nhiều quan tâm đến tầm đón đợi độc giả đại, điều mà ông nhận chưa lý giải cách khoa học 3.1.2.2 Quan điểm đạo đức Tản Đà Trong sáng tác mình, Tản Đà thể rõ nhiều quan điểm đạo đức niên, đạo cha đặc biệt người phụ nữ xã hội Vì Tản Đà ln lịng bảo tồn quan niệm đạo đức nhà nho phụ nữ nên ơng khơng lịng với lên cao nữ quyền Thậm chí, Tản Đà cịn dùng giọng điệu giễu nhại nói đến nữ quyền 16 3.3 Cách tân văn học nghiệp sáng tác Tản Đà 3.3.1 Thể nghiệm vần Tản Đà, trình sáng tạo đưa loại vần Dựa vào lý giải ông, có lẽ Tản Đà dùng cảm âm thân để đánh giá sức biểu đạt vần cũ Tản Đà không đưa vần hồn tồn, ghi âm tiếng Việt mà cơng việc ơng làm thay đổi hình thức biểu đạt âm Như vậy, với vần quen thuộc, sử dụng lâu dài việc thay khó khăn Chính thân Tản Đà nhận điều Chính khơng có mới, vần cũ hoàn toàn đáp ứng khả biểu đạt tiếng Việt nên thay đổi ông không để lại ấn tượng 3.3.2 Kĩ thuật sáng tác văn xuôi Luận án tập trung phân tích kĩ thuật sáng tác văn xi Tản Đà phương diện kết cấu, thời gian, không gian nghệ thuật, hệ thống nhân vật ngôn ngữ để ưu điểm mà hạn chế Tản Đà q trình cách tân nghệ thuật văn xi Chúng tơi phân tích góc nhìn thi pháp học đặt điểm nhìn từ đương giải mã tác phẩm đời đầu kỉ XX Sử dụng phương pháp nghiên cứu này, chúng tơi mong muốn nhìn nhìn cách tân hạn chế ông bối cảnh văn học Việt Nam trình giao thoa, tiến dần đến với lối viết đại 3.3.2.1 Kết cấu Kết cấu tiểu thuyết ơng chưa bước sang địa hạt đại hồn tồn cuối sáng tác ơng mang tính luận đề với triết lý ảnh hưởng từ tư tưởng Nho giáo Tiểu thuyết ông bị “kẹt” đứng hai hệ tư duy, văn học trung đại văn học đại nên 17 kết cấu tiểu thuyết vừa có cách tân, đổi song khơng định ước sẵn có văn học truyền thống nho gia 3.3.2.2 Thời gian không gian nghệ thuật Cũng kết cấu, không gian thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Tản Đà chịu ảnh hưởng văn chương truyền thống văn chương đại ông chưa thể bước qua lằn ranh cách triệt để 3.3.2.3 Hệ thống nhân vật Hệ thống nhân vật tiểu thuyết Tản Đà khơng phải Nhân vật người vật hai đồng tiền Thần tiền Tuy có điều đặc biệt nhân vật nữ, đặc biệt nhân vật nữ tài hoa, am hiểu thơ ca, triết lý xuất nhiều Các nhân vật thường trở thành tri âm, tri kỉ nhân vật nam khơng tác giả viết với giọng điệu thấu hiếu với họ 3.3.2.4 Ngơn ngữ Ngồi Thần tiền tiểu thuyết có đối thoại mà khơng có trần thuật, miêu tả tâm lý, hành động tiểu thuyết có câu văn trần thuật rõ ràng.Tản Đã sử dụng nhiều ngơn ngữ miêu tả chủ yếu miêu tả thiên nhiên không gian khác Thơ văn nhà Nho có đặc điểm “tả cảnh ngụ tình”, “tức cảnh sinh tình” nên việc miêu tả thiên nhiên thành phần tất yếu tác phẩm ông Ngôn ngữ miêu tả tâm lý nhân vật nhà văn phát triển chưa phải đến độ mẫu mực tinh tế song thấy có sắc thái riêng Tản Đà khơng có biệt tài miêu tả tâm lý xuất sắc bút sau Nhất Linh, Thạch Lam, Nam Cao… nhân vật ơng phản ánh đời sống tinh thần ơng mà Ngôn ngữ đối thoại tiểu thuyết ông nhiều Mặc dù Tản Đà có 18 cách tân đáng kể song ngôn ngữ miêu tả, lời thoại nhân vật cịn tính biền ngẫu rõ ràng, lời nói hoa văn, bóng bẩy, đầy ẩn dụ Về bản, ngôn ngữ đối thoại nhân vật đậm chất triết luận Mặc dù cách tân không thành công song phủ nhận công sức Tản Đà Những cố gắng ông khơi mạch cảm hứng cho nhà văn hậu Tản Đà thực xứng đáng người hai thời đại văn học, người mở cánh cửa giao thời Hoài Thanh Thi nhân Việt Nam khẳng định: “…Tiên sinh dạo đàn mở đầu cho hòa nhạc tân kỳ đương sửa…” (Hoài Thanh) Tiểu kết: Trong chương 3, chúng tơi tập trung phân tích sâu vào nghiệp văn học Tản Đà Từ đó, chúng tơi nhận thấy rõ ràng tính chất, chất sáng tác văn chương Tản Đà Về bản, tác phẩm ông mang hồn cốt, chất liệu thơ ca, du ký, thuyết luận theo kiểu nhà Nho trung đại văn học Việt Nam truyền thống Về thơ ca, diễn xướng dân gian, ơng khơng có cách tân Về văn xuôi, ông cố gắng tạo nên đổi thất bại ơng tạo thay đổi đơn giản hình thức bên ngồi Với mong muốn thay đổi sáng tạo nghệ thuật, Tản Đà cố gắng học hỏi để tạo nên thay đổi văn chương điều quan trọng ơng chưa hiểu chất q trình thay đổi khơng nằm hình thức bề ngồi mà nằm tinh thần, giá trị bên Chính điều hạn chế khả vượt thoát tác phẩm Tản Đà giữ chúng nằm ranh giới truyền thống đại mà chưa thể bước sang bên đổi hoàn toàn 19 Chương ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ GIẢI HIỆN TƯỢNG TẢN ĐÀ 4.1 Khái lược thành công thất bại Tản Đà buổi giao thời Tản Đà số trí thức cựu học cấp tiến hăng hái đường lập nghiệp buổi giao thời Ông sáng tác thơ ca, văn xuôi, viết sách giáo huấn, mở tồ soạn báo nhà in Ở lĩnh vực nào, Tản Đà gặt hái cho thành tựu định, đặc biệt sáng tác thơ ca Nhiều thơ ông trở thành mẫu mực cho thể loại Tuy vậy, hạn chế định, Tản Đà khơng tránh khỏi thiếu sót, chí sai lầm Chính mà ơng phải nhận khơng thất bại Tất ngun nhân dẫn đến điều chúng tơi phân tích cụ thể phần 4.2 Mặc dù thế, phủ nhận tài năng, nhiệt huyết Tản Đà, nhà nho cựu học tích hợp thân chiều sâu văn hoá truyền thống động, mẻ văn hoá Tây phương du nhập vào 4.2 Nguyên nhân thành công thất bại Tản Đà q trình đại hố văn học 4.2.1 Gia đình, thời đại Tản Đà biểu rõ ràng hệ nhà Nho nằm chông chênh đường biên thay đổi Lùi lại bước không lại không đủ điều kiện để xoá bỏ tất mà tiến lên bước Đây có vai trị quan trọng thái độ thái độ khơng phải tất Nó có sở từ nhận thức cịn vấn đề tài năng, khả thực ý đồ sống Hồi Thanh gọi ơng dấu nối văn học không sai từ đầu đến cuối Tản Đà luôn mắc kẹt Tản Đà viết thơ theo lối cũ, làm văn theo kiểu không thành công, viết báo nội dung khơng hồn 20 tồn cấp tiến Vì nên Tản Đà nằm lằn ranh thành cơng Ơng thành cơng khía cạnh sẵn sàng đổi số người tiên phong đổi văn học lại thất bại q trình đổi khởi xướng Đó điều mà người yêu mến ông cảm thấy tiếc nuối 4.2.2 Tính cách người cá nhân Tản Đà Một người tài năng, tài hoa, tài tình Tản Đà khơng tránh khỏi đặc biệt tính cách cá nhân Ở Nguyễn Khắc Hiếu Tản Đà có đặc điểm đặc biệt tính cách ảnh hưởng đến đời nghiệp ông nhiều Trong khn khổ luận án, chúng tơi khơng có ý định phân tích tồn tâm lý, tính cách Tản Đà Điều khơng tưởng Chúng tơi muốn thông qua tư liệu để lại, giai thoại để phân tích khía cạnh tính cách có tác động đến định, thành bại ơng suốt đời 4.2.3 Vốn văn hố, tri thức, giới quan Tản Đà Việc nhập tiếp văn hố, tri thức giúp ích cho Tản Đà nhiều đường nghiệp Nhờ khả sử dụng chữ quốc ngữ thành thạo, điêu luyện, ông sáng tác nên tác phẩm Việt mang tâm hồn người Việt Nhiều sáng tác thơ ông trở thành mẫu mực thể loại Tính dân tộc thơ ơng rõ ràng Ơng sử dụng từ Hán Việt khó hiểu hay điển tích điển cố mà thường viết thứ chữ quốc ngữ gần gũi, quen thuộc Tất vấn đề cốt lõi tư duy, tư tưởng giới quan Tản Đà biểu rõ tác phẩm ông Có nội dung cân nhắc nhà văn có nội dung vơ tình lên văn chương ông thể người nho gia chưa chuyển hồn tồn 21 Mặc dù ơng số người tiên phong viết văn chữ quốc ngữ, viết xuất sắc, sẵn sàng nhập tư nhà nho truyền thống lại kiềm toả, hạn chế sáng tạo ông Trước sau, ông nhà nho từ cội rễ 4.3 Vai trò Tản Đà văn học Việt Nam kỉ XX Trước hết, Tản Đà hình ảnh tiêu biểu cho nhà nho dám dấn thân bối cảnh phức tạp thời đại lúc Chính ơng tạo nguồn động lực cảm hứng không cho nhiều nhà nho cựu học mà cịn trí thức tân học trẻ tuổi Thứ hai, Tản Đà trình làng thơ quốc ngữ Việt Ông trở thành số người có cơng việc gìn giữ, phổ quát phát triển chữ quốc ngữ sau tiếng Việt Thành tựu người Tản Đà gợi cảm hứng cho người tiếp bước Tản Đà viết thơ nhiều thành công Trong địa hạt văn xuôi, Tản Đà không vượt qua ranh giới tư truyền thống để bước sang bên văn chương đại Tản Đà đóng vai trị quan trọng văn học Việt Nam đầu kỉ XX Ông vừa dấu nối, vừa người truyền cảm hứng cho hệ sau Dù khơng phải nhà cách mạng làm thay đổi văn học song ông xứng đáng người đặt móng, kiến tạo nên diện mạo văn học đại hôm Tiểu kết: Với đặc điểm, biểu riêng biệt, Tản Đà trở thành gương mặt văn học quan trọng đầu kỉ XX Những đóng góp ông văn học Việt Nam Hiện đại phủ nhận Ơng nhà văn có trải nghiệm phong phú, đa dạng thể loại, lối viết tồn tiến trình vận động văn học Việt Nam Ông sáng tác nhiều cách thể loại khác cố gắng đưa 22 nhiều chất liệu văn học đại vào sáng tác nhiên cách tân ông không thành công mong ước Sự thất bại trình cách tân văn học Tản Đà hạn chế rõ ràng nhận thức, tư duy, giới quan ơng Thật ra, Tản Đà người vơ mâu thuẫn, mâu thuẫn người cá nhân ông Một mặc ông khao khát cờ tiên phong đổi (chẳng mà tranh luận với nhà thơ mơis, ông tự thừa nhận người viết thơ từ sớm, qua ơng gọi thơ mới), mặt khác, ông lại bảo thủ vận động để chuyển Ơng ln ln giữ thiết chế tồn lâu Nho gia tìm cách để có chỗ đứng trang trọng thời buổi đại Đây hạn chế lớn Tản Đà Nó ảnh hưởng đến toàn đời sống cá nhân, mối quan hệ xã hội đặc biệt đời viết văn, làm báo bậc trí thức quan trọng đầu kỉ KẾT LUẬN Tản Đà người đưa tuyên ngôn sáng tạo nghệ thuật với tư cách nhà văn độc lập, sẵn sàng “buôn văn bán chữ” để kiếm sống Lối nói giống phương cách để thách thức, khiêu khích lối viết văn lối tư truyền thống văn học, nghệ thuật Tản Đà thử sức vai trị khác nhau, đặt hệ giá trị khác Trong tư cách nhà văn, Tản Đà thành cơng trình làng thơ Tuy thế, cách tân văn xuôi ông chưa thực đạt Tản Đà chưa thoát khỏi vòng kiềm toả lối tư cũ viết văn xuôi nên ông không thành công Tản Đà không viết kịch đại mà chủ yếu viết kịch diễn xướng dân gian Có thể nói kịch đại cịn xa lạ với ông nên ông không thử sức 23 Trong tư cách nhà báo, Tản Đà hăng hái đường gây dựng tờ báo riêng mình, tờ báo làm quan tiến thủ cho quốc dân Có nhiều nguyên nhân số cách quản lý làm việc chưa thực khoa học phù hợp ông chủ bút Tản Đà Tản Đà viết sách giáo khoa, sách giáo huấn trẻ em, niên đặc biệt phụ nữ Tản Đà trước sau không thay đổi nên sách giáo huấn phụ nữ ơng thật khơng có sức nặng với thay đổi người Tản Đà xứng đáng nhà văn tiêu biểu văn học Việt Nam đại Nhờ có ơng, với bước ban đầu mà thơ ca, văn xi lãng mạn có diện mạo ngày hơm Ơng người mạnh dạn bước khỏi quỹ đạo sáng tác văn học cũ đến đặt chân lên địa hạt văn chương đại Những hạn chế giới quan, tính cách cá nhân kìm hãm cải cách hồn tồn ơng, khiến ông dừng chân vạch thay đổi Ông đứng lằn ranh có lẽ có ơng phù hợp vị trí Ơng khơng phải nhà cách mạng thực thụ hình ảnh để gọi cách mạng nổ Đó ý nghĩa quan trọng mà Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu mang đến 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Tiểu thuyết “Giấc mộng con” Tản Đà nhìn từ góc độ thể loại, Tạp chí Khoa học Xã hội TP Hồ Chí Minh, 2019 Vấn đề “xê dịch” tiểu thuyết “Giấc mộng con” Tản Đà, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, 2019 Tản Đà thể nghiệm vần sáng tác văn học, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, 2020 25 ... tính sáng tạo theo góc nhìn đại Sự nghiệp văn học Tản Đà phản chiếu rõ ngông, ông 1.2.2 Nghiên cứu văn nghiệp Tản Đà 1.1.2.1 Nghiên cứu văn nghiệp Tản Đà trước năm 1945 Thơ văn ông năm đầu kỉ XX. .. thơ Tản Đà Có lẽ điều mà cho dù thân Tản Đà sau ủng hộ thơ thơ ơng khó theo hướng đại hoá 3.1.2 Dấu ấn Nho giáo sáng tác văn xuôi Tản Đà 3.1.2.1 Quan điểm văn chương Tản Đà Tản Đà số nhà văn. .. ……………………………………………….……… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp sở đào tạo họp Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, DDHQGHN Vào hồi……….giờ … ngày … tháng ….năm……… Cụ thể tìm hiểu luận án : -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn học: Tản Đà trong tiến trình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn học: Tản Đà trong tiến trình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX