0

Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31

28 406 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tuần 32 Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2010 Toán Tiết 156: Luyện tập I. Mục tiêu - Biết sử dụng một số loại giấy bạc : 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng. - Biết làm các phép tính cộng, trừ các số với đơn vị là đồng. - Biết trả tiền và nhận lại tiền thừa trong trờng hợp mua bán đơn giản. II. Chuẩn bị - Các tờ giấy bạc loại 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng. - Các thẻ từ ghi: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 1 Gi¸o ¸n buæi 2- Líp 2 Phan ThÞ Thñy III. C¸c ho¹t ®éng d ¹y häc : Trêng tiÓu häc B Xu©n Vinh N¨m häc 2009-2010 2 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm BT3 tiết trớc. - GV nhận xét. 2. Bài mới: Hớng dẫn luyện tập. *Bài 1: - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK. (Có thể vẽ hình túi lên bảng, sau đó gắn các thẻ từ có ghi 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng để tạo thành các túi tiền nh hình vẽ trong SGK). - Hỏi: Túi tiền thứ nhất có những tờ giấy bạc nào? - Muốn biết túi tiền thứ nhất có bao nhiêu tiền ta làm thế nào? - Vậy túi tiền thứ nhất có tất cả bao nhiêu tiền? - Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại, sau đó gọi HS đọc bài làm của mình trớc lớp. - Nhận xét và cho điểm HS. *Bài 2: - Gọi 1 HS đọc đề bài. - Mẹ mua rau hết bao nhiêu tiền? - Mẹ mua hành hết bao nhiêu tiền? - Bài toán yêu cầu tìm gì? - Làm thế nào tìm ra số tiền mẹ phải trả? - Yêu cầu HS làm bài. - Chữa bài và cho điểm HS. *Bài 3: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài. - Khi mua hàng, trong trờng hợp nào chúng ta đợc trả tiền lại? - Nêu bài toán: An mua rau hết 600 đồng, An đa cho ngời bán rau 700 đồng. Hỏi ngời bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền? - Muốn biết ngời bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền, chúng ta phải làm phép tính gì? - Yêu cầu HS tự làm tiếp các phần còn lại. - Chữa bài và cho điểm HS. 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về ôn bài, chuẩn bị bài sau. - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp sửa bài. - HS quan sát. - Túi thứ nhất có 3 tờ giấy bạc, 1 tờ loại 500 đồng, 1 tờ loại 200 đồng, 1 tờ loại 100 đồng. - Ta thực hiện phép cộng 500 đồng + 100 đồng. - Túi thứ nhất có 800 đồng. - Làm bài, sau đó theo dõi bài làm của bạn và nhận xét. - 2 HS đọc. - Mẹ mua rau hết 600 đồng. - Mẹ mua hành hết 200 đồng. - Bài toán yêu cầu chúng ta tìm số tiền mà mẹ phải trả. - Thực hiện phép cộng 600 đồng + 200 đồng. - 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. Tóm tắt. Rau : 600 đồng. Hành : 200 đồng. Tất cả : . . . đồng? Bài giải Số tiền mà mẹ phải trả là: 600 + 200 = 800 (đồng) Đáp số: 800 đồng. - Viết số tiền trả lại vào ô trống. - Trong trờng hợp chúng ta trả tiền thừa so với số hàng. - Nghe và phân tích bài toán. - Thực hiện phép trừ: 700 đồng 600 đồng = 100 đồng. Ngời bán phải trả lại An 100 đồng. - HS làm bài. 3 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tập đọc Tiết 94 + 95: Chuyện quả bầu I. Mục tiêu - Đọc mạch lạc toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng. - Hiểu ND: Các dân tộc trên đất nớc Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc có chung một tổ tiên. (trả đợc CH 1, 2, 3, 5 HS khá, giỏi trả lời đợc CH 4) II. Chuẩn bị - Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK. - Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 4 Gi¸o ¸n buæi 2- Líp 2 Phan ThÞ Thñy III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TiÕt 1: Trêng tiÓu häc B Xu©n Vinh N¨m häc 2009-2010 5 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Gọi HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài Bảo vệ nh thế là rất tốt. - Nhận xét, cho điểm HS. 2. Bài mới: Giới thiệu bài: a. Hoạt động 1: Luyện đọc *Đọc mẫu - GV đọc mẫu đoạn toàn bài. *Luyện phát âm - Hỏi: Trong bài có những từ nào khó đọc? (Nghe HS trả lời và ghi những từ này lên bảng lớp) - Đọc mẫu các từ trên và y/c HS đọc bài. *Luyện đọc đoạn - Nêu yêu cầu đọc đoạn sau đó hỏi: Câu chuyện đợc chia làm mấy đoạn? Phân chia các đoạn ntn? - Tổ chức cho HS tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn trớc lớp. - Yêu cầu HS đọc tiếp nối theo đoạn trớc lớp, GV và cả lớp theo dõi để nhận xét. - Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc . *Thi đọc - 2 HS đọc tiếp nối, mỗi HS đọc 1 đoạn, 1 HS đọc toàn bài. Trả lời các câu hỏi 2, 3, 4 của bài. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Theo dõi và đọc thầm theo. - Từ: lạy van, ngập lụt, gió lớn; chết chìm, biển nớc, sinh ra, đi làm nơng, lấy làm lạ, lao xao, lần lợt, - Một số HS đọc bài cá nhân, sau đó cả lớp đọc đồng thanh. - Câu chuyện đợc chia làm 3 đoạn. + Đoạn 1: Ngày xửa ngày xa hãy chui ra. + Đoạn 2: Hai vợ chồng không còn một bóng ngời. + Đoạn 3: Phần còn lại. - Tìm cách đọc và luyện đọc từng đoạn. Chú ý các câu sau: Hai ngời vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng,/ mây đen ùn ùn kéo đến.// Ma to,/ gió lớn,/ nớc ngập mênh mông.// Muôn loài đều chết chìm trong biển nớc.// (giọng đọc dồn dập diễn tả sự mạnh mẽ của cơn ma) Lạ thay,/ từ trong quả bầu,/ những con ngời bé nhỏ nhảy ra.// Ngời Khơ-mú nhanh nhảu ra trớc,/ dính than/ nên hơi đen. Tiếp đến,/ ngời Thái,/ ngời Mờng,/ ngời Dao,/ ngời Hmông,/ ngời Ê-đê,/ ngời Ba-na,/ ngời Kinh,/ lần lợt ra theo.// (Giọng đọc nhanh, tỏ sự ngạc nhiên) - Tiếp nối nhau đọc các đoạn 1, 2, 3 (Đọc 2 vòng). - Lần lợt từng HS đọc trớc nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Đại diện các nhóm thi đọc 1 đoạn. 6 Gi¸o ¸n buæi 2- Líp 2 Phan ThÞ Thñy TiÕt 2: Trêng tiÓu häc B Xu©n Vinh N¨m häc 2009-2010 7 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của GV Hoạt động của HS b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - GV đọc mẫu lần 2. - GV hỏi: - Con dúi là con vật gì? - Sáp ong là gì? - Con dúi làm gì khi bị hai vợ chồng ngời đi rừng bắt đợc? - Con dúi mách cho hai vợ chồng ngời đi rừng điều gì? - Hai vợ chồng làm cách nào để thoát nạn lụt? - Tìm những từ ngữ miêu tả nạn lụt rất nhanh và mạnh. - Sau nạn lụt mặt đất và muôn vật ra sao? - Gọi 1 HS đọc đoạn 3. - Nơng là vùng đất ở đâu? - Em hiểu tổ tiên nghĩa là gì? - Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? - Những con ngời đó là tổ tiên của những dân tộc nào? - Hãy kể tên một số dân tộc trên đất nớc ta mà con biết? - GV kể tên 54 dân tộc trên đất nớc. - Câu chuyện nói lên điều gì? - Ai có thể đặt tên khác cho câu chuyện? 3. Củng cố Dặn dò: - Chúng ta phải làm gì đối với các dân tộc anh em trên đất nớc Việt Nam? - Nhận xét tiết học, cho điểm HS. - Dặn HS về nhà đọc lại bài. - Chuẩn bị bài: Quyển sổ liên lạc. - Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Là loài thú nhỏ, ăn củ và rễ cây sống trong hang đất. - Sáp ong là chất mềm, dẻo do ong mật luyện để làm tổ. - Nó van lạy xin tha và hứa sẽ nói ra điều bí mật. - Sắp có ma to, gió lớn làm ngập lụt khắp miền và khuyên họ hãy chuẩn bị cách phòng lụt. - Hai vợ chồng lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày bảy đêm rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn bảy ngày mới chui ra. - Sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến, ma to, gió lớn, nớc ngập mênh mông. - Mặt đất vắng tanh không còn một bóng ngời, cỏ cây vàng úa. - 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm. - Là vùng đất ở trên đồi, núi. - Là những ngời đầu tiên sinh ra một dòng họ hay một dân tộc. - Ngời vợ sinh ra một quả bầu. Khi đi làm về hai vợ chồng nghe thấy tiếng nói lao xao. Ngời vợ lấy dùi dùi vào quả bầu thì có những ngời từ bên trong nhảy ra. - Dân tộc Khơ-me, Thái, Mờng, Dao, Hmông, Ê-đê, Ba-na, Kinh. - Tày, Hoa, Khơ-me, Nùng, - HS theo dõi đọc thầm, ghi nhớ. - Các dân tộc cùng sinh ra từ quả bầu. Các dân tộc cùng một mẹ sinh ra. - Nguồn gốc các dân tộc Việt Nam./ Chuyện quả bầu lạ./ Anh em cùng một tổ tiên./ - Phải biết yêu thơng, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. 8 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2010 Toán Tiết 157: Luyện tập chung I. Mục tiêu: - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số. - Phân tích số có 3 chữ số theo các trăm,chục, đơn vị. - Biết giải bài toán về nhiều hơn có kèm đơn vị đồng. - Làm đợc BT 1, 3, 5. II. Chuẩn bị Viết sẵn nội dung bài tập 1, 2 lên bảng. III. Các hoạt động dạy- học Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 9 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Kể chuyện Tiết 32: Chuyện quả bầu Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Yêu cầu HS lên bảng làm các bài tập sau: Viết số còn thiếu vào chỗ trống: 500 đồng = 200 đồng + . . . . đồng 700 đồng = 200 đồng + . . . . đồng 900 đồng = 200 đồng + . . . . đồng + 200 đồng - Nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới : Hớng dẫn luyện tập. *Bài 1: - Yêu cầu HS tự làm bài. - Yêu cầu HS đổi vở để kiểm tra bài nhau. *Bài 3: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - Hãy nêu cách ss các số có 3 chữ số với nhau. - Yêu cầu HS cả lớp làm bài. - Chữa bài. - Hỏi: Tại sao điền dấu < vào: 900 + 90 + 8 < 1000? - Hỏi tơng tự với: 732 = 700 + 30 + 2 *Bài 5: - Gọi 1 HS đọc đề bài - Hớng dẫn HS phân tích đề bài, vẽ sơ đồ sau đó viết lời giải bài toán. - Chữa bài và cho điểm HS. 3. Củng cố Dặn dò : Nhận xét tiết học và yêu cầu HS ôn luyện về đọc viết số có 3 chữ số, cấu tạo số, so sánh số. - 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm nháp. - 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Bài tập yêu cầu so sánh số. - 1 HS trả lời. - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Vì 900 + 90 + 8 = 998 mà 998 < 1000. - 1 HS đọc. Tóm tắt. 700 đồng Bút chì: 300 đồng Bút bi: ? đồng Bài giải Giá tiền của bút bi là: 700 + 300 = 1000 (đồng) Đáp số: 1000 đồng. 10 [...]... chấm: 357 400 6 01 563 23 8 25 8 *Bài 3 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 3 01 29 7 999 10 00 4 32 + 23 5 8 72 - 320 2 51 + 346 786 - 13 5 *Bài 4 (2 điểm): Tính 25 m + 17 m = 700 đồng 300 đồng = 900km 20 0km = 20 0 đồng + 5 đồng = 63mm 8mm = *Bài 5 (1 điểm): Viết mỗi số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị: 608; 573 *Bài 6 (2 điểm): Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 24 cm, 32cm và 40cm 2 HS làm bài vào... các số trong phạm vi 10 00 - So sánh các số có 3 chữ số - Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) - Chu vi hình đã học Trờng tiểu học B Xuân Vinh 24 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 2- Lớp 2 II Chuẩn bị: Đề kiểm tra Phan Thị Thủy III Các hoạt động dạy học: 1 GV ghi đề bài lên bảng: *Bài 1( 1 điểm): Số? 25 5 ; ; 25 7 ; 25 8 ; ; 26 0 ; ; *Bài 2( 2 điểm): Điền dấu >;... t ngày 21 tháng 4 năm 2 010 Toán Trờng tiểu học B Xuân Vinh 14 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tiết 15 8: Luyện tập chung I Mục tiêu - Biết sắp thứ tự các số có 3 chữ số - Biết cộng, trừ (không nhớ) các ssố có 3 chữ số - Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm có kèm đơn vị đo - Biết xếp hình đơn giản - Làm đợc BT 2, 3, 4, 5 II Chuẩn bị Viết sẵn nội dung bài tập 1, 2 lên... tiết học - Dặn HS về nhà học lại bài Tập viết Tiết 32: Chữ hoa Q (kiểu 2) Trờng tiểu học B Xuân Vinh 16 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy I Mục tiêu: Viết đúng chữ q hoa - kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Quân (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Quân dân một lòng (3 lần) II Chuẩn bị: - GV: Chữ mẫu Q kiểu 2 Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, vở tập viết III... thái độ lịch sự, nhã nhặn (BT 1, BT 2) ; biết đọc và nói lại nội dung 1 trang sổ liênlạc (BT 3) II Chuẩn bị Sổ liên lạc từng HS Trờng tiểu học B Xuân Vinh 21 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy III Các hoạt động dạy- học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Bài cũ: - Gọi HS đọc bài văn viết về Bác Hồ - Nhận xét, cho điểm từng HS 2 Bài mới: Giới thiệu bài *Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Bạn... dung bài tập 1, 2 lên bảng III Các hoạt động dạy hoc: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Bài cũ: - Gọi HS chữa bài 3: 635 + 2 41, 970 + 29 , 896 13 3, 29 5 - 10 5 - GV nhận xét 2 Bài mới: Hớng dẫn luyện tập *Bài 1( a, b): - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài và cho điểm - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặc tính và thực hiện tính cộng, trừ với các số có 3 chữ số *Bài 2( dòng 1 câu a, b): - Bài toán yêu cầu chúng... Xuân Vinh 15 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tiết 32: Từ trái nghĩa Dấu chấm, dấu phẩy I Mục tiêu - Biết xếp các từ có nghĩa trái nghĩa nhau (từ trái nghĩa) theo từng cặp (BT1) - Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có chỗ trống (BT2) II Chuẩn bị Thẻ từ ghi các từ ở bài tập 1 Bảng ghi sẵn bài tập 1, 2 III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Bài cũ:... Vinh 12 Năm học 20 09 -2 010 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Bài cũ: Giáo kể lại 2- Lớp Chiếc rễ đa tròn - Gọi HSán buổichuyện 2 - Nhận xét, cho điểm HS 2 Bài mới : a Hoạt động 1: Giới thiệu bài b Hoạt động 1: Hớng dẫn kể chuyện *Kể từng đoạn chuyện theo gợi ý +Bớc 1: Kể trong nhóm - GV treo tranh và các câu hỏi gợi ý - Chia nhóm HS dựa vào tranh minh hoạ để kể - 3 HS kể mỗi HS Phan Thị Thủy kể 1 đoạn...Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy I Mục tiêu - Dựa theo tranh,theo gợi ý kể lại đợc từng đoạn của câu chuyện (Bt1, Bt2) - HS khá,giỏi kể lại đợc toàn bộ câu chuyện theo mở đầu cho trớc (BT3) II Chuẩn bị - Tranh minh hoạ trong SGK (phóng to, nếu có thể) - Bảng viết sẵn lời gợi ý của từng đoạn truyện Trờng tiểu học B Xuân Vinh 11 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Phan Thị Thủy III... Viết vở Trờng tiểu học B Xuân Vinh - HS quan sát - 5 li - 1 nét - HS quan sát - HS quan sát - HS tập viết trên bảng con - HS đọc câu - Q, l, g cao 2, 5 li; chữ d cao 2 li; chữ t cao 1, 5 li; chữ u, a, n, m, o cao 1 li - Dấu nặng (.) dới ô - Dấu huyền (`) trên o - Khoảng chữ cái o - HS qsát - HS viết bảng con 17 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 2- Lớp 2 Hoạt động của GV - GV nêu yêu cầu viết - GV theo dõi, . học 20 09 -2 010 11 Gi¸o ¸n buæi 2- Líp 2 Phan ThÞ Thñy III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Trêng tiÓu häc B Xu©n Vinh N¨m häc 20 09 -2 010 12 Giáo án buổi 2- Lớp 2. học 20 09 -2 010 1 Gi¸o ¸n buæi 2- Líp 2 Phan ThÞ Thñy III. C¸c ho¹t ®éng d ¹y häc : Trêng tiÓu häc B Xu©n Vinh N¨m häc 20 09 -2 010 2 Giáo án buổi 2- Lớp 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31, Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31,

Hình ảnh liên quan

- Yêu cầu HS lên bảng làm các bài tập sau: Viết số còn thiếu vào chỗ trống: - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31

u.

cầu HS lên bảng làm các bài tập sau: Viết số còn thiếu vào chỗ trống: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Viết sẵn nội dung bài tập 1, 2 lên bảng. - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31

i.

ết sẵn nội dung bài tập 1, 2 lên bảng Xem tại trang 15 của tài liệu.
Thẻ từ ghi các từ ở bài tập 1. Bảng ghi sẵn bài tập 1, 2. - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31

h.

ẻ từ ghi các từ ở bài tập 1. Bảng ghi sẵn bài tập 1, 2 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng ghi sẵn bài thơ. - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31

ranh.

minh hoạ bài tập đọc. Bảng ghi sẵn bài thơ Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Gọi 3 HS lên bảng viết, HS dới lớp viết vào nháp theo GV đọc. - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 31

i.

3 HS lên bảng viết, HS dới lớp viết vào nháp theo GV đọc Xem tại trang 24 của tài liệu.