0

Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

22 628 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tuần 22 Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2010 Toán Tiết 106: Kiểm tra định kì (giữa học kì II) I. Mục tiêu : Kiểm tra HS về: - Bảng nhân 2, 3, 4, 5 - Nhận dạng và gọi đúng tên đờng gấp khúc, tính độ dài đờng gấp khúc. - Giải toán có lời văn bằng một phép nhân. II. Chuẩn bị : Giáo viên ghi đề bài kiểm tra lên bảng . III. Các hoạt động dạy và học : 1. Đề bài: - Giáo viên viết đề lên bảng và yêu cầu học sinh làm bài vào vở kiểm tra. - Học sinh làm bài theo yêu cầu của giáoviên . *Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 3 x . = 15 4 x . = 16. 3 x . = 21 5 x . = 45 *Bài 2: Tính : a) 2 x 7 + 9 = c) 3 x 8 16 = b) 5 x 8 + 15 = d) 4 x 9 + 27 = *Bài 3 : Tính độ dài đờng gấp khúc sau : B C A *Bài 4: Mỗi can chứa 5 lít dầu . hỏi 6 can nh thế chứa bao nhiêu lít dầu ? 2. Giáo viên thu bài và chấm 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét bài kiểm tra của cả lớp - Dặn về xem lại các bài tập, chuẩn bị bài Phép chia Tập đọc Tiết 64 + 65: Một trí khôn hơn trăm trí khôn I. Mục tiêu : - Biết ngắt , nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ ràng lời nhân vật trong câu chuyện. - Hiểu bài học rút ra từ câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh của mỗi ngời; chớ kiêu căn, xem thờng ngời khác - Trả lời đợc CH 1, 2, 3, 5 HS khá, giỏi trả lời đợc CH 4 Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 1 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy II. Chuẩn bị : - Tranh minh hoạ bài tập Tập đọc . - Bảng phụ ghi sẵn các câu, từ cần luyện đọc . III. Các hoạt động dạy và học : TIếT 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài Vè chim. - Gọi học sinh lên đọc thuộc lòng bài vè chim và trả lời câu hỏi : +Tìm tên các loại chim đợc tả trong bài ? +Em thích loài chim nào ? Vì sao ? +Nêu nội dung bài . - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Bài mới : Giáo viên giới thiệu bài, ghi đề. a. Hoạt động 1: Luyện đọc từ khó - Giáo viên đọc mẫu bài một lợt, sau đó gọi học sinh đọc lại. - Yêu cầu học sinh đọc từ khó trong bài . *Cuống quýt , nấp , reo lên, lấy gậy, thình lình . - Nghe và bổ sung, sửa sai . b. Hoạt động2: Luyện đọc từng đoạn và ngắt giọng. - Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn . - Gọi HS giải nghĩa các từ mới, giáo viên ghi bảng. - Giáo viên giảng thêm từ mới . - Giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh tìm cách đọc và luyện đọc câu khó. - Chia nhóm học sinh, mỗi nhóm có 4 học sinh và yêu cầu đọc bài trong nhóm. Theo dõi học sinh đọc bài theo nhóm . *Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân / nhng Chồn vẫn coi th ờng bạn.// . - Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân - Tuyên dơng các nhóm đọc tốt . - Gọi học sinh đọc lại cả bài . - Dặn chuẩn bị học tiết 2 . - 3 em lên bảng đọc bài và TLCH - 2 HS nhắc lại tên bài. - Cả lớp theo dõi, 1 HS khá đọc lại bài, cả lớp đọc thầm . - Tìm và nêu từ sau đó đọc cá nhân và đồng thanh. - Mỗi em đọc 1 đoạn - Học sinh đọc phần chú giải - Nghe và ghi nhớ . - Học sinh tìm cách đọc và luyện đọc. - Lần lợt từng học sinh đọc bài trong nhóm mình các bạn khác nghe và bổ sung, sửa sai - Các nhóm cử đại diện thi đọc cá nhân từng đoạn . - 1, 2 em đọc cả bài. - Học sinh nghe và ghi nhớ. TIếT 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh c. Hoạt động 3: Tìm hiểu bài . - Gọi học sinh đọc đoạn 12. - 1 em đọc , cả lớp đọc thầm. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 2 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh - Yêu cầu giải nghĩa từ: ngầm , cuống quýt . +Ngầm: là kín đáo, không lộ ra ngoài . +Cuống quýt : vội đến mức rối lên . +Coi thờng nghĩa là gì? +Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn với Gà Rừng ? +Chuyện gì xảy ra với đôi bạn khi chúng dạo chơi trên cánh đồng ? +Khi gặp nạn Chồn ta xử lí thế nào ? - Gọi học sinh đọc đoạn 3, 4 . - Yêu cầu giải nghĩa từ: đắn đo, thình lình. +Gà Rừng đã nghĩ ra mẹo gì để cả hai cùng thoát nạn? + Gà Rừng có tính tốt gì ? +Sau lần thoát nạn thái độ của Chồn đối với Gà Rừng ra sao? +Vì sao Chồn lại thay đổi nh vậy ? +Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? - Gọi học sinh đọc câu hỏi 5 . +Em chọn tên nào cho truyện ? Vì sao? +Câu chuyện nói lên điều gì? d. Hoạt động 4: Đọc lại bài . - Yêu cầu các nhóm đọc lại bài . - Gọi học sinh đọc cả bài . 3.Củng cố dặn dò : - Gọi học sinh đọc toàn bài và trả lời câu hỏi: Em thích con vật nào trong truyện ? - Nhận xét tiết học . - Dặn về học bài . - Học sinh giải nghĩa . *Tỏ ý coi khinh . *Chồn vẫn ngầm coi thờng bạn: ít thế sao? Mình thì có hàng trăm . *Chúng gặp một ngời thợ săn *Chồn lúng túng sợ hãi nên không còn trí khôn nào trong đầu. - 2 HS đọc *Đắn đo: Cân nhắc xem có lợi hay có hại . *Thình lình: bất ngờ . *Gà giả vờ chết để lừa ngời thợ săn, tạo cơ hội cho Chồn trốn thoát . *Gà rất thông minh, dũng cảm, biết liều mình vì bạn *Chồn trở nên khiêm tốn hơn. *Vì Gà Rừng đã dùng một trí khôn của mình mà cứu đợc cả hai thoát nạn . *Khuyên hãy bình tĩnh trong khi gặp hoạn nạn . - 2 em đọc, cả lớp đọc thầm. - 1 số em chọn tên truyện và nêu ý kiến của mình . *Lúc gặp khó khăn hoạn nạn mới biết ai khôn. - Mỗi nhóm 4 em đọc, mỗi em đọc 1 đoạn . - 3, 4 học sinh đọc cả bài . - 2 em đọc bài và trả lời theo suy nghĩ của mình. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 3 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán Tiết 107: Phép chia I. Mục tiêu: - Nhận biết đợc phép chia - Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành 2 phép chia - Làm đợc BT 1, 2. II. Chuẩn bị : 6 bông hoa , 6 hình vuông. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét và sửa bài kiểm tra 1 tiết. 2. Bài mới: a. Hoạt động 1: Giới thiệu bài b. Hoạt động 2: Giới thiệu phép chia. *Phép chia 6 : 2 = 3 - Giáo viên đính 6 bông hoa và nêu bài toán: Có 6 bông hoa chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy bông hoa ? - Yêu cầu học sinh lên nhận 6 bông hoa và chia cho 2 bạn ngồi bàn 1. - Mỗi bạn có mấy bông hoa? - Giáo viên thực hiện ví dụ tơng tự với 6 hình vuông và hình thành phép chia 6 : 2 = 3 ghi bảng và giới thiệu dấu chia ( : ) . *Đọc là : Sáu chia hai bằng ba. *Phép chia 6 : 3 = 2 - Giáo viên đính 6 bông hoa và nêu bài toán: Có 6 ô vuông chia thành mấy phần để mỗi phần có 3 ô vuông? - Giáo viên giới thiệu phép chia 6 : 3 = 2 ghi bảng và hớng dẫn đọc : Sáu chia ba bằng hai. *Quan hệ giữa phép nhân và phép chia: +Mỗi phần có 3 ô, hai phần có mấy ô? +Có 6 ô chia 2 phần bằng nhau, hỏi mỗi phần có mấy ô vuông ? +Có 6 ô chia mỗi phần 3 ô thì đợc mấy phần? - Giáo viên giới thiệu từ một phép nhân ta có thể lập đợc hai phép chia tơng ứng. 6 : 2 = 3 - HS nghe và rút kinh nghiệm. - Nghe và phân tích đề. - 1 HS thực hiện, cả lớp theo dõi. *Mỗi bạn có 3 bông hoa . - Học sinh thực hành theo yêu cầu của giáo viên . - 3 đến 5 em đọc phép chia trên bảng. - Nghe và phân tích đề. - Chia 6 ô thành 2 phần. - 3 đến 5 em đọc phép chia trên bảng . *Có 6 ô vuông vì 3 x 2 = 6. *Có 3 ô vì 6 : 2 = 3. *Đợc 2 phần vì 6 : 3 = 2. - Nghe và ghi nhớ. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 4 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 3 x 2 = 6 6 : 3 = 2 c. Hoạt động 3: Luyện tập , thực hành. *Bài 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 1. - Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trong sách, đọc phần mẫu . - Yêu cầu nhìn các hình a, b, c và viết 2 phép tính chia tơng ứng . - Giáo viên nhận xét và nêu kết quả đúng *Bài 2: - Gọi học sinh đọc đề bài 2 và yêu cầu học sinh tự làm bài. - Giáo viên nhận xét và sửa bài. 3. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn xem lại các bài tập. *Cho phép nhân, viết phép chia theo mẫu - 1 em đọc phần mẫu. - Học sinh làm bài vào vở, 2 em lên bảng. - HS đổi chéo vở để sửa bài. - Học sinh tự làm bài theo yêu cầu. Kể chuyện Tiết 22: Một trí khôn hơn trăm trí khôn I. Mục tiêu : - Biết đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện.(BT1) - Dựa vào trí nhớ và gợi ý của GV kể lại từng đoạn của câu chuyện (BT2) - HS khá , giỏi biết kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện.(BT 3) - Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn. II. Chuẩn bị : Bảng viết sẵn gợi ý nội dung từng đoạn . III. Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh lên bảng kể lại chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng - Giáo viên nhận xét , cho điểm . 2. Bài mới: Giáo viên giới thiệu bài, ghi đề. a. Hoạt động 1: Đặt tên cho từng đoạn truyện. - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 1, đọc luôn phần mẫu. +Đoạn 1: Chú Chồn kiêu ngạo. +Đoạn 2: Trí khôn của Chồn. - 4 em lên kể mỗi em 1 đoạn - 2 HS nhắc lại tên bài. - 1 học sinh đọc đề bài 1 và phần mẫu, cả lớp theo dõi. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 5 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Vì sao tác giả đặt tên cho đoạn 1 là: Chú Chồn kiêu ngạo ? - Yêu cầu hhọc sinh đặt tên khác cho đoạn 1 - Y/c HS chia nhóm, mỗi nhóm 4 HS cùng đọc truyện, thảo luận và đặt tên cho các đoạn tiếp theo của truyện. - Gọi các nhóm trình bày ý kiến . - Giáo viên và cả lớp nhận xét, đánh giá. b. Hoạt động 2: Hớng dẫn kể từng đoạn chuyện *Bớc 1: Kể trong nhóm . - Giáo viên chia nhóm 4 học sinh và yêu cầu kể lại từng đoạn chuyện trong nhóm. *Bớc 2: Kể trớc lớp . - Gọi mỗi nhóm kể lại nội dung từng đoạn, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng. c. Hoạt động 3: Hớng dẫn kể toàn bộ câu chuyện. - Yêu cầu học sinh nối tiếp kể toàn bộ câu chuyện, mỗi em kể một đoạn. - Gọi học sinh đóng vai, có thể mặc trang phục ( nếu có ) để kể câu chuyện. - Gọi học sinh kể lại câu chuyện. - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng và cho điểm học sinh . 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Giáo dục học sinh phải suy nghĩ chính chắn trớc một việc làm nào đó. - Dặn học sinh về nhà ôn lại câu chuyện và kể cho ngời thân nghe. *Chú ý: 3 HS học hoà nhập không y/c kể lại toàn câu chuyện *Vì đoạn truyện này kể về sự kiêu ngạo, hợm hĩnh của Chồn. Nó nói với Gà Rừng là nó có một trăm trí khôn. *Ví dụ: + Chú Chồn hợm hĩnh. - Học sinh thảo luận nhóm và đặt tên cho từng đoạn chuyện. - Các nhóm nêu tên cho từng đoạn chuyện . - Mỗi học sinh kể một lần từng đoạn chuyện các bạn trong nhóm nhận xét bổ sung . - Đại diện các nhóm kể từng đoạn - 4 em nối tiếp kể câu chuyện . - HS kể theo vai: Ngời dẫn chuyện, Gà Rừng, Chồn, bác thợ săn. - 2 học sinh kể, cả lớp nhận xét và bổ sung. Chính tả Tiết 41: MộT TRí KHÔN HƠN TRĂM TRí KHÔN I. Mục tiêu: - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời của nhân vật. - Làm đợc BT 2 a/b hoặc BT 3 a/b Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 6 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy II. Chuẩn bị : - Bảng phụ ghi sẵn các quy tắc chính tả. - Ghi sẵn bài tập 3a trên bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên bảng viết các từ: trảy hội, nớc chảy, trồng cây, chứng giám, quả trứng, con cuốc, chuộc lỗi - Giáo viên nhận xét, cho điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài a. Hoạt động 1: Hớng dẫn viết chính tả. *Ghi nhớ nội dung đoạn viết: - Giáo viên đọc đoạn viết chính tả 1 lần. - Đoạn văn kể lại chuyện gì? *Hớng dẫn cách trình bày: - Đoạn văn có mấy câu? - Trong đoạn văn những chữ nào phải viết hoa? Vì sao? - Tìm câu nói của bác thợ săn? - Câu nói của bác thợ săn đợc đặt trong dấu gì? *Hớng dẫn viết từ khó: - Yêu cầu học sinh viết từ khó vào bảng con. *cánh đồng, thợ săn, cuống quýt, nấp, reo lên, đằng trời . - Giáo viên theo dõi, sửa lỗi sai. *Viết chính tả: - Giáo viên đọc bài cho học sinh viết lần lợt từng câu vào vở. - Đọc lại bài cho học sinh soát lỗi. - Giáo viên chấm bài và nhận xét. b. Hoạt động 2: Hớng dẫn làm bài tập chính tả. *Bài 3a: - Gọi học sinh đọc đề bài tập. - Treo bảng phụ và yêu cầu học sinh làm bài. - Giáo viên nhận xét, sửa bài. Đáp án : + Giọt, riêng, giữa. + Vẳng, thỏ thẻ, ngẩn. 3. Củng cố, dặn dò: - 3 HS lên bảng viết - Cả lớp viết vào vở nháp - 2 HS nhắc lại tên bài - Nghe và đọc thầm theo. *Gà và Chồn đang dạo chơi thì gặp bác thợ săn. Chúng sợ hãi trốn vào hang, bác thợ săn thích chí và tìm bắt chúng. *Có 4 câu. *Chữ: Chợt, Một, Ông, Có, Nói. Vì đây là các chữ đầu câu. *Có mà trốn đằng trời. *Đợc viết trong dấu ngoặc kép. - Học sinh viết các từ vào bảng con. - Học sinh viết bài vào vở theo yêu cầu của giáo viên. - Soát lỗi. - 1 học sinh đọc đề. - 2 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm vào vở. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 7 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau. Thứ t, ngày 27 tháng 1 năm 2010 Toán Tiết 108: Bảng chia 2 I. Mục tiêu: - Lập và nhớ đợc bảng chia 2. - Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 2) - Làm đợc BT 1, 2. II. Chuẩn bị: Các tấm bìa, mỗi chấm bìa có 2 chấm tròn. III. Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 em lên làm bài tập. 3 x 2 = 4 x 3 = 6 : 2 = 12 : 3 = 6 : 3 = 12 : 4 = - Cả lớp làm vào vở nháp. - Giáo viên nhận xét cho điểm. 2. Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề. a. Hoạt động 1: Lập phép chia. - GV gắn 2 tấm bìa lên bảng, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn, sau đó nêu bài toán: Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi có tất cả có bao nhiêu chấm tròn? - Yêu cầu nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong 2 tấm bìa. - Nêu bài toán: Trên các tấm bìa có tất cả 4 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi có tất cả bao nhiêu tấm bìa? - Hãy đọc phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa mà bài toán yêu cầu. GV ghi lên bảng và yêu cầu học sinh đọc. - Tiến hành tơng tự với 1 vài phép tính khác. Giáo viên ghi lên bảng để lập bảng chia 2. b. Hoạt đông 2: Học thuộc bảng chia 2. - Yêu cầu cả lớp nhìn bảng đọc đồng thanh bảng chia 2 vừa lập đợc. - Yêu cầu học sinh tìm điểm chung của các phép - 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở nháp - 2 HS nhắc lại tên bài - Quan sát và phân tích câu hỏi của giáo viên. *Hai tấm bìa có 4 chấm tròn. *Phép tính : 2 x 2 = 4. *Có tất cả 2 tấm bìa. *Phép tính : 4 : 2 = 2. *Bốn chia hai bằng hai. - Cả lớp đọc đồng thanh . *Các phép chia trong bảng chia 2 Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 8 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh tính chia trong bảng chia 2. - Có nhận xét gì về kết quả của các phép chia trong bảng chia 2. - Yêu cầu học sinh tự học thuộc bảng chia 2. - Tổ chức cho học sinh thi đọc bảng chia 2. - Tuyên dơng những em học thuộc tại lớp. c. Hoạt động 3 : Luyện tập thực hành. *Bài 1: - Yêu cầu học sinh tự làm bài sau đó đổi chéo sách để kiểm tra bài lẫn nhau. *Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu của đề bài. - Gọi 2 em đặt câu hỏi phân tích đề bài. - Yêu cầu học sinh tự làm bài . - GV nhận xét, chữa bài Tóm tắt: 2 bạn: 12 cái kẹo 1 bạn: . cái kẹo? Giải: Mỗi bạn nhận số kẹo là: 12 : 2 = 6 ( Cái kẹo ) Đáp số : 6 cái kẹo - GV nhận xét bài làm của học sinh và cho điểm. 3. Củng cố, dặn dò: - Gọi 1 vài em đọc thuộc lòng bảng chia 2. - Dặn về nhà học thuộc lòng bảng chia 2 và xem lại các bài tập. *Chú ý: 3 HS học hoà nhập không y/c thi đọc thuộc bảng chia 2 tại lớp đều có dạng 1 số chia cho 2. *Các kết quả lần lợt là : 1, 2, 3, 4, 5, 6 .10. Số bắt đầu đợc lấy để chia cho 2 là 2, sau đó là 4, số 6 .và kết quả là số 20 - Học sinh tự học bảng chia 2. - Cá nhân thi đọc. - Làm bài theo yêu cầu của giáo viên, sau đó sữa bài lẫn nhau. - 1 em đọc y/cầu, lớp theo dõi. - 2 em thực hành. - 1 em lên bảng làm. Dới lớp làm bài vào vở . - 3 em đọc bảng chia 2. Luyện từ và câu Tiết 22: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy I. Mục tiêu: - Nhận biết đúng tên một số loài chim vẽ trong tranh (BT1); điền đúng tên loài chim đã cho vào chỗ trống trong thành ngữ (BT2) - Đặt đúng dấu phẩy, dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn (BT3) II. Chuẩn bị : - Tranh minh họa các loài chim trong bài. - Viết sẵn bài tập 2 và 3. III. Các hoạt động dạy và học : Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 9 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. 1. Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên bảng, từng cặp HS thực hành hỏi nhau theo mẫu câu: ở đâu? - Giáo viên nhận xét câu, sửa sai và cho điểm. 1. Bài mới: Giới thiệu bài. a. Hoạt động 1: Gắn tên các loài chim cho phù hợp trong tranh. - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 1. - Giáo viên treo tranh minh họa và giới thiệu HS quan sát kĩ từng hình và sử dụng thẻ từ gắn tên cho phù hợp từng con vật. - Giáo viên nhận xét và sửa bài. b. Hoạt động 2: Chọn tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ chấm. - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 2. - Yêu cầu học sinh tự điền vào vở bài tập. - Gọi học sinh nhận xét sữa bài. - Giáo viên kết luận và nêu đáp án đúng. c. Hoạt động 3: Hớng dẫn điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào đoạn văn. - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài 3. - Gọi 1 em đọc đoạn văn. - Yêu cầu học sinh tự làm bài vào vở. - Giáo viên nhận xét sửa bài. - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn văn. - Khi nào ta dùng dấu chấm? Sau dấu chấm chữ cái đầu câu phải viết thế nào? 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn xem lại các bài tập và chuẩn bị bài mới. - 4 em lên bảng hỏi - đáp - 2 HS nhắc lại tên bài - 1 học sinh đọc yêu cầu bài. - Cả lớp quan sát hình minh họa. - 3 học sinh lên bảng gắn thẻ từ. - 1 học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh tự làm bài và đổi chéo vở để sửa bài. - 1 HS đọc yêu cầu của bài . - 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm theo. - HS làm bài theo yêu cầu, 1 em lên bảng. - 1 học sinh đọc lại đoạn văn sau khi đã điền dấu phù hợp, cả lớp nghe và ghi nhớ. *Hết câu phải dùng dấu chấm, chữ cái đầu câu phải viết hoa. Tập viết Tiết 22: Chữ hoa: S I. Mục tiêu: Viết đúng chữ hoa S (1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Sáo (1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Sáo tắm thì ma (3lần) II. Chuẩn bị: - Giáo viên có mẫu chữ S hoa. - Viết sẵn cụm từ ứng dụng : Sáo tắm thì ma. III. Các hoạt động dạy học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 10 [...]... Vinh 19 Hoạt động của học sinh - 2 HS lên bảng đọc - 1 HS lên bảng làm bài - 2 HS nhắc lại tên bài *Tự nhẩm - Học sinh đọc bài và sửa bài - Học theo nhóm và cá nhân - 1 học sinh nêu - 2 em thực hiện - 1 em lên bảng giải, cả lớp làm vào vở Tóm tắt 2 tổ : 18 lá cờ 1 tổ : lá cờ? Giải Số lá cờ mỗi tổ nhận đợc là : 18 : 2 = 9 ( lá cờ ) Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoạt động của giáo viên Phan... Điền dấu thích hợp vào chỗ trống : 4 : 2 6 : 2 16 : 2 2 x 4 2 x 5 18 : 2 + Gọi 2 HS đọc bảng chia 2 - Giáo viên nhận xét và ghi điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 1: Giới thiệu Một phần hai 1/ 2 - Giáo viên dán hình vuông nh sách giáo khoa lên bảng, yêu cầu học sinh quan sát - Giáo viên lấy kéo cắt hình vuông ra làm hai phần bằng nhau và giới thiệu : Có 1 hình vuông chia làm hai phần bằng nhau... hai là hình a, b, d - 1 học sinh đọc - HS tự làm (Hình b đã khoanh vào một phần 2 số con cá.) *Vì hình b có 6 con cá tất cả, trong đó có 3 con cá đợc khoanh Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Thứ sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2 010 Chính tả I Mục tiêu : Tiết 44: Cò và Cuốc - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời của nhân vật - Làm đợc BT 2 a/b hoặc BT 3 a/b II... văn về loài -2 em : Phúc , Mĩ Vân Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 20 09 -2 010 15 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoạt động của giáo viên chim - Giáo viên nhận xét , ghi điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 1: Hớng dẫn đáp lời - Yêu cầu học sinh đọc đề bài 1 - Giáo viên treo tranh minh họa và đặt câu hỏi +Bức tranh minh họa điều gì? Phan Thị Thủy Hoạt động của học sinh - 2 HS nhắc lại tên bài - 1 HS đọc,... hớng dẫn - Hs đọc phần ghi nhớ Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2 010 Thể dục Tiết 44: Đi kiễng gót hai tay chống hông I MụC TIÊU : - Biết cách đi thờng theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Nhảy ô II ĐịA ĐIểM PHƯƠNG TIệN : - Địa điểm: Trên sân trờng vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện: Chuẩn... 10 9: Một phần hai - Nhận biết (bằng trực quan) Một phần hai, biết đọc, viết 1/ 2 - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau II Đồ dùng dạy và học - Các hình vuông, hình tam giác giống hình trongsách giáo khoa Trờng tiểu học B Xuân Vinh 16 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy III Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi học sinh lên làm:... - Về nhà học thuộc bảng chia 2 - Học sinh nhận xét bài bạn làm trên bảng và kiểm tra lại bài mình - 2 học sinh nêu - Quan sát *Hình a, c có một phần hai số con chim đang bay *Vì hình a tổng số chim đợc chia thành 2 phần bằng nhau là số chim đang đậu trên cây và số chim đang bay, mỗi phần là 4 con chim Tự nhiên và xã hội I Mục tiêu : Tiết 22 : CUộC SốNG XUNG QUANH (Tiết 2 ) - Nêu đợc một số nghề nghiệp... chữ: Sáo, tắm, thì, ma *Chữ h cao 2 li rỡi *Chữ t cao 1 li rỡi, các chữ còn lại cao 1 li *Bằng một con chữ o - 2 em lên bảng viết, dới lớp viết bảng con - Học sinh viết bài vào vở theo hớng dẫn của giáo viên Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoạt động của giáo viên Phan Thị Thủy Hoạt động của học sinh Đạo đức I-Mục tiêu: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2) - Biết một số yêu cầu, đề nghị lịch... động của giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 học sinh lên bảng đọc bảng chia 2 - Vẽ 1 số hình lên bảng yêu cầu học sinh tô màu một phần hai ô vuông - Giáo viên nhận xét, ghi điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 1: Hớng dẫn luyện tập *Bài 1 và 2: - Bài tập 12 yêu cầu chúng ta điều gì ? - Yêu cầu HS tự nhẩm và điền kết quả vào SGK - Tổ chức học sinh học thuộc các bảng chia 2 - Giáo viên nhận... những nghề gì? - Giáo viên nhận xét, cho điểm 2 Bài mới: Giới thiệu bài - 2 HS nhắc lại tên bài a Hoạt động 1: Kể tên 1 số nghề của ngời dân thành Trờng tiểu học B Xuân Vinh 20 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Hoạt động của giáo viên Phan Thị Thủy Hoạt động của học sinh phố - Yêu cầu học sinh thảo luận từng cặp để kể tên 1 số - Học sinh thảo luận từng ngành nghề của ngời dân thành phố mà em biết . Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 20 09 -2 010 12 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2 010 Thể dục Tiết 44: Đi kiễng gót hai. : 2 . 6 : 2 16 : 2 . 2 x 4 2 x 5 . 18 : 2 + Gọi 2 HS đọc bảng chia 2. - Giáo viên nhận xét và ghi điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài a. Hoạt động 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22, Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22,

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ ghi sẵn các câu, từ cần luyện đọc. - Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

Bảng ph.

ụ ghi sẵn các câu, từ cần luyện đọc Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ trong sách, đọc phần mẫu . - Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

u.

cầu học sinh quan sát hình vẽ trong sách, đọc phần mẫu Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn các quy tắc chính tả.    - Ghi sẵn bài tập 3a trên bảng phụ. - Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

Bảng ph.

ụ ghi sẵn các quy tắc chính tả. - Ghi sẵn bài tập 3a trên bảng phụ Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Bảng phụ ghi sẵn các câu, từ cần luyện đọc. - Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

Bảng ph.

ụ ghi sẵn các câu, từ cần luyện đọc Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng phụ ghi sẵn nội dung các bài tập khó. - Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

Bảng ph.

ụ ghi sẵn nội dung các bài tập khó Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Giáoviên treo các hình lên bảng yêu cầu học sinh  quan sát và cho biết : - Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

i.

áoviên treo các hình lên bảng yêu cầu học sinh quan sát và cho biết : Xem tại trang 20 của tài liệu.
B3. Dán thành hình phong bì. - Tài liệu Giao an buoi 1 Lop 2 tuan 22

3..

Dán thành hình phong bì Xem tại trang 22 của tài liệu.