0

Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

28 347 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tuần 24 Thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2010 Toán Tiết 116: LUYệN TậP I. Mục tiêu : - Biết cách tìm thừa số x trong các bài tập dạng: x x a = b; a x x = b. - Biết tìm một thừa số cha biết. - Biết giải bài toán có 1 phép tính chia (trong bảng chia 3) - Làm đợc BT 2, 3, 4. II. Đồ dùng dạy và học Chuẩn bị một số bài tập III. Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ : - Giáo viên gọi học sinh làm bài tập sau: Tìm x : x x 3 = 18 ; 2 x x = 14 ; x x 3 = 21 - Giáo viên nhận xét và ghi điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài . a. Hoạt động 1: Hớng dẫn luyện tập . *Bài 1: - Nêu yêu cầu của bài . - Giáo viên hỏi : + x là gì trong các phép tính của bài? +Muốn tìm một thừa số trong phép nhân ta làm nh thế nào ? - Yêu cầu học sinh tự làm bài - Yêu cầu các em khác nhận xét bài làm của bạn - Nhận xét, tuyên dơng *Bài 3: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài tập 3 . - Treo bảng đã viết sẵn nội dung bài tập, chỉ bảng cho học sinh đọc tên các dòng trong bảng. - Hỏi lại cách tìm tích, cách tìm thừa số trong phép nhân và yêu cầu tự làm bài. - Gọi học sinh sửa bài . - Giáo viên sửa bài và nhận xét kết quả đúng - 2 em lên bảng làm bài. - Cả lớp làm vào giấy nháp. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Một em nêu. *x là một thừa số trong phép (x) *Ta lấy tích chia cho thừa số đã biết . - Hai em lên bảng làm, lớp làm vào vở . - Một vài em nhận xét . *Viết số thích hợp vào ô trống - HS đọc - 2 em nhắc quy tắc. - 2 em lên bảng, dới lớp làm vào vở - Học sinh đổi vở sửa bài . - Hai em đọc và nêu câu hỏi mời bạn trả lời . Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 1 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh b. Hoạt động 2: Hớng dẫn giải toán có lời văn. *Bài 4: - Gọi học sinh đọc đề bài và nêu câu hỏi, mời bạn trả lời: *Hỏi: Bài toán cho biết gì ? *Bài toán hỏi gì ? - Yêu cầu sinh làm bài. - Giáo viên sửa bài và nhận xét đa ra kết quả đúng: Tóm tắt 3 túi : 12 kg gạo 1túi :.kg gạo ? - Giáo viên chấm một số bài nhận xét tuyên d- ơng . 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học, tuyên dơng những em học tốt. - Về học bài, chuẩn bị bài sau. - Có 12 kg gạo chia đều 3 túi. - Mỗi túi có bao nhiêu kg. - 1 học sinh tóm tắt bài, 1 học sinh giải, dới lớp làm vào vở. - Đổi vở sửa bài. Bài giải Số ki lô gam gạo 1 túi có là: 12 : 3 = 4 (kg) Đáp số: 4 kg Tập đọc Tiết 70 + 71: Quả tim khỉ I. Mục tiêu: - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. - Hiểu ND: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhng Khỉ đã khôn khéo thoát nạn. Những kẻ bội bạc nh Cá Sấu không bao giờ có bạn. (trả lời đợc CH 1,2,3, 5) HS khá, giỏi trả lời đợc CH 4. II. Đồ dùng dạy và học : - Tranh minh họa bài tập đọc. - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hớng dẫn luyện đọc. III. Các hoạt động dạy và học. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 2 Thừa số 2 2 2 3 3 3 Thừa số 6 6 3 2 5 5 Tích 12 12 6 6 15 15 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy TIếT 1 TIếT 2 : Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi bài S Tử xuất quân : +S Tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào? +Voi, Gấu, Cáo, Khỉ đợc giao những việc gì? - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng, ghi điểm. 2. Bài mới: Giới thiệu bài. a. Hoạt động 1: Luyện đọc *Đọc mẫu: - Giáo viên đọc mẫu toàn bài một lợt. - Cho học sinh đọc, tập trung vào những học sinh mắc lỗi phát âm: leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhọn hoắt, lỡi ca, trấn tĩnh, lủi mất . - Theo dõi uốn nắn, nhận xét tuyên dơng. b. Hoạt động 2: Luyện đọc đoạn và ngắt giọng. - Giáo viên y/c HS giải nghĩa từ nh trong SGK * Luyện đọc theo nhóm: - Yêu cầu học sinh đọc trong nhóm. - Giáo viên theo dõi uốn nắn. * Thi đọc: - Yêu cầu HS thi đọc đoạn hoặc cả bài. - Giáo viên và HS khác nhận xét tuyên d- ơng. - 2 HS lên bảng đọc và TLCH - 2 HS nhắc lại tên bài. - Học sinh lắng nghe. - 1 học sinh khá đọc lại toàn bài, lớp đọc thầm theo. - 5 đến 7 học sinh đọc cá nhân, - Học sinh đọc nối tiếp trong nhóm. - Đại diện các nhóm thi đọc đoạn hoặc cả bài. 3 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2010 Toán Tiết 117: BảNG CHIA 4 I. Mục tiêu: - Lập và nhớ đợc bảng chia 4. - Biết giải bài toán có một phép tính chia, thuộc bảng chia 4. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh c. Hoạt động 3 : Tìm hiểu bài. - Gọi học sinh đọc đoạn 1 của bài. - Giáo viên hỏi : +Tìm những từ ngữ miêu tả hình dáng của Cá Sấu? +Khỉ gặp Cá Sấu trong hoàn cảnh nào? - Gọi học sinh đọc đoạn 2, 3, 4. - Giáo viên hỏi : +Cá Sấu định lừa Khỉ nh thế nào ? +Tìm những từ ngữ miêu tả thái độ của Khỉ khi biết Cá Sấu lừa mình ? +Khỉ đã nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn? +Vì sao Khỉ lại gọi Cá Sấu là con vật bội bạc? +Tại sao Cá Sấu lại tẽn tò lủi mất? +Theo em Khỉ là con vật nh thế nào? +Còn Cá Sấu thì sao? +Qua chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ? d. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại bài . - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc lại bài theo hình thức phân vai . 3. Củng cố, dặn dò: - Giáo dục học sinh cảnh giác đối với ngời xấu và phải chân thật trong tình bạn. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Về học bài và chuẩn bị bài sau. *Chú ý: 3 HS học hoà nhập không y/c đọc phân vai. - 1 học sinh đọc, lớp nhẩm theo. *Da sần sùi, dài thợt, răng nhọn hoắt, mắt ti hí. *Cá Sấu nớc mắt chảy dài vì không có ai chơi. *Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến nhà chơi và định lấy quả tim của Khỉ. *Đầu tiên Khỉ hoảng sợ, sau đó lấy lại bình tĩnh. *Khỉ lừa lại Cá Sấu bằng cách hứa vẫn giúp và nói rằng quả tim của Khỉ đang để ở nhà nên phải quay về nhà mới lấy đợc. *Vì Cá Sấu xử tệ với Khỉ trong khi Khỉ coi Cá Sấu là bạn thân. *Vì nó lộ rõ bộ mặt là kẻ xấu. *Khỉ là ngời bạn tốt và rất thông minh. *Cá Sấu là con vật bội bạc, là kẻ lừa dối, xấu tính. *Qua chuyện muốn nói với chúng ta là không ai muốn chơi với kẻ ác./ Phải chân thật trong tình bạn./ Những kẻ giả dối, bội bạc thì không bao giờ có bạn . - Luyện đọc lại bài theo vai (ngời dẫn chuyện, Cá Sấu, Khỉ.) - Học sinh nghe và ghi nhớ. 4 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy II. Đồ dùng dạy và học : - Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 4 hình tròn . III. Các hoạt động dạy và học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 5 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên bảng : +Tìm x: x + 3 = 18 ; 2 + x = 18 ; x x 3 = 27 +Đọc thuộc lòng bảng nhân 4. - Giáo viên nhận xét và ghi điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài . a. Hoạt động 1: Lập bảng chia 4. - Giáo viên gắn lên bảng 3 tấm bìa có 4 chấm tròn, sau đó nêu bài toán: Mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn và hỏi: +3 tấm bìa có mấy chấm tròn ? +Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong cả 3 tấm bìa . +Nêu bài toán; Trên các tấm bìa có tất cả 12 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn . Hỏi có tất cả bao nhiêu tấm bìa ? +Hãy đọc phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa mà bài toán yêu cầu . - Giáo viên viết lên bảng phép tính: 12 : 4 = 3 và yêu cầu học sinh đọc phép tính này . - Tiến hành tơng tự với 1 vài phép tính khác . b. Hoạt động 2: Học thuộc lòng bảng chia 4 . - Yêu cầu học sinh đọc bảng chia 4 vừa xây dựng đợc. Giáo viên xóa dần kết qủa học sinh đọc . - Yêu cầu học sinh tìm điểm chung của các phép tính chia trong bảng chia 4? - Gọi 1 số em luyện học thuộc tại lớp. - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng, ghi điểm. c. Hoạt động 3: Luyện tập thực hành *Bài 1: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài. - Học sinh tự làm bài. - Giáo viên nhận xét sửa bài đa ra kết quả đúng *Bài 2 : - Yêu cầu học sinh đọc đề +Bài toán cho biết gì ? +Bài toán hỏi gì ? +Muốn biết mỗi tổ có mấy bạn chúng ta làm nh thế nào ? - Yêu cầu học sinh tóm tắt và giải bài toán . - Gọi học sinh nhận xét bài bạn làm trên bảng . - Giáo viên nhận xét sửa bài đa ra đáp án đúng, chấm 1 số bài. Tóm tắt 4 hàng : 32học sinh . 1 hàng : . Học sinh ? Bài giải - 2 em lên bảng làm. - Lớp làm vào vở nháp . - 2 HS nhắc lại tên bài. - Học sinh quan sát và phân tích câu hỏi của giáo viên và trả lời . *Ba tấm bìa có 12 chấm tròn. *Phép tính : 4 x 3 = 12 - Phân tích bài toán , sau đó1 học sinh trả lời : *Có tất cả 3 tấm bìa . *Phép tính : 12 : 4 = 3 - Đọc cá nhân , đọc đồng thanh . - Cả lớp đọc đồng thanh . *Phép tính này đều có dạng một số chia cho 4. - 5 đến 7 em . - 1 em nêu yêu cầu của bài. - 3 học sinh lên bảng làm. Dới lớp làm vào vở, sau đó đổi vở để kiểm tra vở lẫn nhau. - 1 em đọc - 1 em tóm tắt , 1 em giảI , dới lớp làm vào vở . *Có 32 học sinh chia thành 4 hàng. *Mỗi hàng có mấy học sinh . *Chúng ta thực hiện phép chia . - 1 em tóm tắt, 1 em giảI, dới lớp làm vào vở. - Học sinh sửa bài. 6 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Kể chuyện Tiết 24: Quả tim khỉ I. Mục đích yêu cầu : - Dựa vào tranh minh họa kể lại đợc từng đoạn câu chuyện: Quả tim Khỉ. - HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT 2) II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa nội dung câu chuyện trong sách giáo khoa . - Mũ hóa trang để đóng vai Cá Sấu, Khỉ . III. Các hoạt động dạy và học : Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 7 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Chính tả Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Giáo viên học sinh lên bảng kể theo vai câu chuyện: Bác sĩ Sói.( vai ngời dẫn chuyện, vai Sói, vai Ngựa.) - Giáo viên nhận xét, ghi điểm, tuyên dơng. 2. Bài mới: Giới thiệu bài a. Hoạt động1: Hớng dẫn kể từng đoạn câu chuyện. *Bớc 1: Kể trong nhóm. - Giáo viên yêu cầu học sinh chia nhóm, dựa vào tranh minh họa và gợi ý của giáo viên để kể cho các bạn trong nhóm nghe. *Bớc 2: Kể trớc lớp. - Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày trớc lớp. - Yêu cầu các nhóm có cùng nội dung nhận xét. - Khi học sinh kể giáo viên có thể đặt một số câu hỏi gợi ý nếu thấy học sinh còn lúng túng. +Đoạn 1: - Giáo viên hỏi : +Câu chuyện xảy ra ở đâu? +Cá Sấu có hình dáng nh thế nào? +Khỉ gặp Cá Sấu trong trờng hợp nào? +Khỉ hỏi Cá Sấu câu gì? +Cá Sấu trả lời Khỉ ra sao? +Tình bạn giữa Khỉ và Cá Sấu nh thế nào? - Các đoạn còn ại GV tiến hành tơng tự đoạn 1 - Giáo viên nhận xét , tuyên dơng , cho điểm . b. Hoạt động 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện . - Để dựng lại câu chuyện này chúng ta cần mấy vai diễn ? Đó là những vai nào ? - Chia nhóm và yêu cầu học sinh cùng nhau dựng lại câu chuyện theo hình thức phân vai . - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng . 3. Củng cố, dặn dò: - Qua câu chuyện chúng ta rút ra bài học gì? - Giáo viên nhận xét tiết học . - Về tập kể lại câu chuyện cho ngời thân nghe và chuẩn bị bài sau . - 2 em kể theo vai. - 2 HS nhắc lại tên bài - 4 em một nhóm luyện kể từng đoạn. Mỗi em kể 1 bức tranh, các bạn khác nghe và nhận xét, bổ sung cho bạn. - Một số nhóm kể, các nhóm khác nhận xét bổ sung. - Học sinh trả lời . *Xảy ra ở ven sông. *Cá Sấu da sần sùi, dài th- ợt,nhe hàm răng nhọn hoắt nh một lỡi ca sắt. *Cá Sấu hai hàng nớc mắt chảy dài vì buồn bã. *Bạn là ai? Vì sao bạn khóc ? *Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả có ai chơi với tôi. *Ngày nào Cá Sấu cũng đến ăn hoa quả mà Khỉ hái. *Kể câu chuyện cần 3 vai diễn là vai ngời dẫn chuyện, vai Khỉ, vai Cá Sấu. - Các nhóm phân vai và kể. - Phải thật thà trong tình bạn. Không ai muốn kết bạn với những kẻ giả dối. 8 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tiết 47: Quả tim khỉ I. Mục đích yêu cầu: - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôI có lời nhân vật. - Làm đợc BT2 a/b hoặc BT3 a/b. II. Đồ dùng dạy và học: - Bảng phụ ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: -Gọi học sinh lên bảng viết: + Le te, long lanh, nồng nàn, lo lắng. +lớt, lợc, trợt, phớc. - Giáo viên nhận xét, tuyên dơng, ghi điểm. 2. Bài mới: Giới thiệu bài a. Hoạt động 1: Hớng dẫn viết chính tả *Ghi nhớ nội dung đoạn văn: - Giáo viên treo bảng phụ đọc mẫu và yêu cầu học sinh đọc lại đoạn chép . - Giáo viên hỏi: +Đoạn văn có những nhân vật nào? +Vì sao cá Sấu lại khóc? +Khỉ đã đối xử với Cá Sấu nh thế nào? *Hớng dẫn cách trình bày: - Đoạn văn có mấy câu ? - Chữ đầu đoạn văn ta viết nh thế nào ? - Những chữ nào trong bài cần phải viết hoa ? - Hãy đọc lời của Khỉ. - Hãy đọc lời của Cá Sấu. - Những câu đó đợc đặt sau dấu gì? *Hớng dẫn viết từ khó: - Yêu cầu học sinh tìm trong đoạn chép các chữ bắt đầu bằng c, nh , ngh . - Yêu cầu học sinh viết những từ : Cá Sấu, nghe, những, hoa quả . - Giáo viên theo dõi chỉnh sửa. *Viết bài: - Giáo viên đọc lần lợt từng câu cho HS viết bài vào vở. *Soát lỗi: - Đọc lại bài cho học sinh soát lỗi. - 3 em lên bảng viết. - Lớp viết vào bảng con . - 2 HS nhắc lại tên bài. - 1 học sinh đọc. - Học sinh trả lời . *Khỉ và Cá Sấu. *Vì chẳng có ai chơi với nó. *Thăm hỏi, kết bạn và hái hoa quả cho Cá Sấu ăn. *Đoạn văn có 6 câu. *Viết lùi vào 1 ô và viết hoa chữ cái đầu . *Cá Sấu, Khỉ viết hoa vì tên riêng. *Bạn, Vì, Tôi, Từ viết hoa vì những chữ đầu dòng. *Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc? *Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi. *Đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng. - Tìm và nêu các từ khó . - 2 em lên bảng viết , dới lớp viết vào bảng con. - HS viết bài theo yêu cầu. - Học sinh soát lỗi. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 9 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Chấm bài: - Thu và chấm 1 số bài , nhận xét tuyên dơng b. Hoạt động 2: Hớng dẫn làm bài tập . *Bài 2a: - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu học sinh làm bài . 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học, tuyên dơng 1 số em viết đẹp. - Hớng dẫn về nhà làm tiếp bài tập 3 vào vở. - 1 em nêu yêu cầu: Điền s hoặc x vào chỗ trống. - 2 em lên bảng làm, dới lớp làm vào vở bài tập. - Học sinh nhận xét bài bạn và chữa lại nếu sai . Thứ t, ngày 24 tháng 2 năm 2010 Toán Tiết 118: MộT PHầN TƯ I. Mục tiêu: - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) Một phần t, biết đọc, viết 1/4. - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau. II. Đồ dùng dạy và học : Các hình vuông , hình tròn , hình tam giác đều giống nh hình vẽ trong SGK III. Hoạt động dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh lên bảng điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 12 : 4 . 6 : 2 28 : 4 . 2 x 3 4 x 2 . 32 : 4 - Gọi học sinh đọc bảng chia 4. - Giáo viên sửa bài và ghi điểm . 2. Bài mới: Giới thiệu bài. a. Hoạt động 1: Giới thiệu Một phần t - Giáo viên cho học sinh quan sát hình vuông nh trong phần bài học của sách giáo khoa, sau đó dùng kéo cắt hình vuông ra làm bốn phần bằng nhau và giới thiệu: Có một hình vuông, chia làm 4 phần bằng nhau, lấy 1 phần, đợc 1 phần t hình vuông - Tiến hành tơng tự với hình tròn, hình tam giác để học sinh rút ra kết luận - Trong toán học, để thể hiện một phần t hình vuông , một phần t hình tròn, một phần t hình tam giác, ngời ta dùng số Một phần t , viết là: 1 - 2 em lên bảng làm bài. - Lớp làm vào bảng con. - Học sinh đọc bảng chia 4. - 2 HS nhắc lại tên bài. - Học sinh theo dõi thao tác của giáo viên, phân tích bài toán và trả lời: Đợc một phần t hình vuông. - Học sinh nghe và ghi nhớ. - Học sinh viết vào bảng con, 2 em lên bảng viết. Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 2009-2010 10 [...]... Vinh 21 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2 010 Chính tả Tiết 48: Voi nhà I Mục tiêu: - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật - Làm đợc BT 2 a/b hoặc BT 3 a/b II Đồ dùng dạy và học: Bảng phụ ghi sẵn nội dung các bài tập chính tả III Các hoạt động dạy và học : Trờng tiểu học B Xuân Vinh 22 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án. .. học Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Toán Tiết 11 9: LUYệN TậP I Mục tiêu: - Thuộc lòng bảng chia 4 - Biết giải bài toán có 1 phép chia (trong bảng chia 4) - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau - Làm đợc BT 1, 2, 3, 5 II Đồ dùng dạy và học Chuẩn bị một số bài tập III Các hoạt động dạy và học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh 20 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị... làm - Khi nào phải dùng dấu chấm? - Giáo viên chấm 1 số bài 12 - 2, 3 HS đọc lại bài của mình *KhiNăm hết 20 09 -2 010 ghi viết học câu ta phải dấu chấm Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tập viết Tiết 24 : Chữ hoa: U, Ư I Mục đích yêu cầu : Viết đúng 2 chữ hoa U, Ư (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ U hoặc Ư), chữ và câu ứng dụng: Ươm (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ươm cây gây rừng (3 lần) II Đồ dùng... trên bảng Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Toán Tiết 12 0: Bảng chia 5 I Mục tiêu : - Biết cách thực hiện bảng chia 5 - Lập và nhớ đợc bảng chia 5 - Biết giảI bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5) - Làm đợc BT 1, 2 II Đồ dùng dạy và học : Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 5 hình tròn III Các hoạt động dạy và học: Trờng tiểu học B Xuân Vinh 24 Năm học 20 09 -2 010 Hoạt động của giáo... Xuân Vinh 14 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động dạy 1- Kiểm tra bài cũ: 4 - Hs nêu phần ghi nhớ giờ trớc 2- Bài mới: - Giới thiệu ghi bảng * Hoạt động 1: Trò chơi: Sắm vai 14 - Gv chia lớp thành 3 nhóm tự đóng tình huống sau + Em gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của một bạn cùng lớp bị ốm - Gv nhận xét các tình huống - Gv kết luận * Hoạt động 2: Xử lý tình huống 15 - Gv chia... thế nào? - Yêu cầu học sinh tự làm bài - Giáo viên nhận xét sửa bài đa ra kết quả đúng Trờng tiểu Năm học 20 09 -2 010 25 *Bài 2: học B Xuân Vinh - 2 HS đọc - Yêu cầu học sinh đọc đề *Có 15 bông hoa chia thành 5 bình +Bài toán cho biết gì ? Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tự nhiên và xã hội: Tiết 24 : CÂY SốNG ở ĐÂU ? I Mục tiêu: - Biết đợc cây cối có thể sống đợc ở khắp nơi: trên cạn, dới nớc - Nêu... và đánh giá Thủ công Ôn tập chơng II : Phối hợp gấp, cắt, dán hình Trờng tiểu học B Xuân Vinh 27 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy I Mục tiêu : - Củng cố đợc kiến thức, kỹ năng gấp các hình đã học - Phối hợp gấp, cắt, dán đợc ít nhất một sản phẩm đã học II Đồ dùng dạy học : Các hình mẫu của bài 7, 8, 9, , 12 để HS xem lại III Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên 1 Giới... học : Trờng tiểu học B Xuân Vinh 18 Năm học 20 09 -2 010 Hoạt động của giáo viên 1 Kiểm tra bài cũ: Giáo học sinh Lớp 2 - Gọi án buổi 1- lên bảng thực hành đọc 2, 3 nội quy của nhà trờng - Giáo viên nhận xét , ghi điểm 2 Bài mới : Giới thiệu bài a Hoạt động 1: Đọc lời các nhân vật trong tranh - Giáo viên treo tranh minh hoạ và yêu cầu HS đọc lời của các nhân vật của bài tập 1 - Bức tranh minh họa điều gì?... đọc lại bài - Giáo viên nhận xét tiết học - Về học bài và chuẩn bị bài sau Tập làm văn Tiết 24 : ĐáP LờI PHủ ĐịNH NGHE TRả LờI CÂU HỏI Trờng tiểu học B Xuân Vinh 17 Năm học 20 09 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy I Mục đích yêu cầu : - Biết đáp lời phủ định trong tình huống giao tiếp đơn giản (BT 1, 2) - Nghe kể, trả lời đúng câu hỏi về mẩu chuyện vui (BT 3) II Đồ dùng dạy học : - Ghi sẵn các... 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Kiểm tra bài cũ: - 2 em trả lời - Giáo viên đa một số hình kẻ 1 , 11 để 2 3 4 học sinh quan sát và nêu kết quả với những hình đã lấy đi 1 4 - Giáo viên nhận xét và ghi điểm - 2 HS nhắc lại tên bài 2 Bài mới: Giới thiệu bài a Hoạt động 1: Luyện tập *Bài 1: - Một em nêu - Nêu yêu cầu của bài - Hai em lên bảng làm, lớp - Yêu . Xuân Vinh Năm học 20 09 -2 010 2 Thừa số 2 2 2 3 3 3 Thừa số 6 6 3 2 5 5 Tích 12 12 6 6 15 15 Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy TIếT 1 TIếT 2 : Trờng tiểu. Giáo án buổi 1- Lớp 2 Phan Thị Thủy Tuần 24 Thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2 010 Toán Tiết 11 6: LUYệN TậP I. Mục tiêu : - Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24, Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24,

Hình ảnh liên quan

- Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hớng dẫn luyện đọc. - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

Bảng ph.

ụ ghi sẵn nội dung cần hớng dẫn luyện đọc Xem tại trang 2 của tài liệu.
-2 HS lên bảng đọc và TLCH - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

2.

HS lên bảng đọc và TLCH Xem tại trang 3 của tài liệu.
Thứ năm, ngày 25 thán g2 năm 2010 - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

h.

ứ năm, ngày 25 thán g2 năm 2010 Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Giới thiệu – ghi bảng - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

i.

ới thiệu – ghi bảng Xem tại trang 15 của tài liệu.
+Tìm những từ ngữ miêu tả hình dáng của Cá Sấu? - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

m.

những từ ngữ miêu tả hình dáng của Cá Sấu? Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Giáo viên đa một số hình kẻ 1, 1 và 1 để                          2  3    4 - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

i.

áo viên đa một số hình kẻ 1, 1 và 1 để 2 3 4 Xem tại trang 21 của tài liệu.
-Gọi học sinh lên bảng, đọc các từ sau cho học sinh viết: phù sa, xa xôi, ngôi sao, lao xao, cúc áo, chim cút, nhút nhát, nhúc nhắc... - Gián án Buoi 1 lop 2 tuan 24

i.

học sinh lên bảng, đọc các từ sau cho học sinh viết: phù sa, xa xôi, ngôi sao, lao xao, cúc áo, chim cút, nhút nhát, nhúc nhắc Xem tại trang 23 của tài liệu.

Trích đoạn