0

giao an lop 4 ky 1

30 408 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:11

Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B TUẦN 16 Không ù hoà nhập Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2009 CHÀO CỜ : / T ẬP Đ ỌC : Kéo co TOÁN : Luyện tập Đ ẠO Đ ỨC : Lòch sự với mọi người –Tiết 1 L ỊCH S Ử : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2009 HÁT NHẠC : / CHÍNH TẢ : Kéo co TOÁN : Thương có chữ số 0 MĨ THUẬT : / KHOA HỌC : Không khí có những tính chất gì ? Thứ tư ngày 09 tháng 12 năm 2009 THỂ DỤC : Bài thể dục rèn luyện tư thế và kó năng vận động cơ bản Trò chơi “Lò cò tiếp sức” T ẬP Đ ỌC : Trong quán ăn “Ba cá bóng” TOÁN : Chia cho số có 3 chữ số LUYỆN T Ừ VÀ CÂU: Mở rộng vốn từ : Đồ chơi-Trò chơi Đ ỊA LÍ : Thủ đô Hà Nội Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2009 T ẬP LÀM VĂN : Luyện tập giới thiệu đòa phương K Ể CHUYỆN : Kể chuyện được chúng kiến hoặc tham gia TOÁN : Luyện tập KHOA HỌC : Không khí cónhững thành phần nào ? LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Câu kể Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 T ẬP LÀM VĂN : Luyện tập miêu tả đồ vật THỂ DỤC : Bài thể dục rèn luyện tư thế và kó năng vận động cơ bản Trò chơi “Nhảy lướt sóng” TOÁN : Chia cho số có 3 chữ số (tiếp theo) KĨ THUẬT : Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn SINH HOẠT LỚP GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 1 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2009 T Ậ P Đ Ọ C : Tiết 31: Kéo co A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Hiểu nội dung : Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được gìn giữ , phát huy (trả lời được câu hỏi trong SGK) 2.Kó năng : Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nổi trong bài 3.Thái độ : Yêu thích các môn học B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh minh hoạ nội dung bài học trong SGK. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I.Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút - Kiểm tra 2 HS: • HS 1: Đọc thuộc lòng bài thơ Tuổi Ngựa. H: Bạn nhỏ tuổi gì? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết thế nào? • HS 2: Đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi. H: Trong khổ thơ cuối “ngựa con” nhắn nhủ với mẹ điều gì? - GV nhận xét + cho điểm. II. Hoạt động 2 : Giới thiệu bài mới: Kéo co - 1 phút III. Hoạt động 3 : Hướng dẫn bài mới : 28 phút a.Luyện đọc. 12 phút a/ Cho HS đọc. - GV chia đoạn: 3 đoạn . +Đoạn 1 : Năm dòng đầu +Đoạn 2 : Bốn dòng tiếp +Đoạn 3 : Sáu dòng còn lại - Cho HS đọc. - Cho HS luyện đọc những từ ngữ khó đọc: Hữu Trấp, Quế Võ, Vónh Yên. - Cho HS luyện đọc những câu khó: Hội làng Vũ Trấp/thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm/bên nam thắng, có năm, bên nữ thắng. b/ Cho HS đọc chú giải + giải nghóa từ. - Cho HS đọc. - Trả lời. - Trả lời. -HS dùng viết chì đánh dấu đoạn. -HS nối tiếp đọc đoạn (2, 3 lần). -HS luyện đọc theo hướng dẫn của GV. -1 HS đọc chú giải. -2 HS giải nghóa từ. -Từng cặp luyện đọc. GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 2 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B c/ GV diễn cảm toàn bài. b.Tìm hiểu bài. 8 phút + Đoạn 1 - Cho HS đọc + quan sát tranh. H: Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi đó như thế nào? + Đoạn 2 - Cho HS đọc. H:Em hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp. + Đoạn 3 - Cho HS đọc. H: Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt? H: Vì sao trò chơi kéo co bào giờ cũng vui? c.Đọc diễn cảm. 8 phút - Cho HS đọc nối tiếp. - Hướng dẫn cả lớp luyện đọc. - GV đưa bảng phụ đã chép đoạn văn cần luyện đọc lên bảng. - Cho thi đọc. - GV nhận xét + khen HS đọc hay. IV. Hoạt động nối tiếp ø: 2 phút - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà luyện đọc bài văn,kể lại cách chơi kéo co cho người thân nghe. -2 HS đọc cả bài. -HS đọc thành tiếng. -HS đọc thầm-quan sát tranh. - Trả lời. -HS đọc thành tiếng. -HS đọc thầm + trả lời câu hỏi. -HS thi giới thiệu. -Lớp nhận xét. -HS đọc thầm + trả lời câu hỏi. -3 HS nối tiếp đọc 3 đoạn văn. -Cả lớp luyện đọc theo hướng dẫn. -34 HS thi đọc đoạn. -Lớp nhận xét. TOÁN : Tiết 75: Luyện tập A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Biết cách chia cho số có hai chữ số 2.Kó năng : -Thực hiện phép chia cho số có hai chữ số -Giải bài toán có lời văn 3.Thái độ : Cẩn thận , chính xác B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút - Làm lại BT 1 - HS1 thực hiện. GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 3 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B - Làm lại BT 2 II. Hoạt động 2 : Giới thiệu bài : Luyện tập - 1 phút III. Hoạt động 3 : Luyện tập: 28 phút Bài 1/84(dòng 1,2) : Đặt tính rồi tính Bài 2/84: Tóm tắt: 25 viên gạch: 1 m 2 1050 viên gạch: …?m 2 Giải: Số mét vuông nền nhà lát được là: 1050 : 25 = 42 (m 2 ) Đáp số: 42 m 2 Bài 3: Các bước giải: - Tính tổng số sản phẩm của đội làm trong 3 tháng. - Tính số sản phẩm trunh bình mỗi người làm. IV. Hoạt động nối tiếp : 2 phút - Về nhà xem trước bài: Thương có chữ số 0 - Nhận xét tiết học. - HS2 thực hiện. - HS đặt tính rồi tính. - HS tự tóm tắt rồi giải. - HS đọc đề rồi giải. - HS nêu ý kiến. -HS khá, giỏi : Bài 3 Đ Ạ O Đ Ứ C : Tiết 16 : Lòch sự với mọi người –tiết 1 A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Biết ý nghóa của việc cư xử lòch sự với mọi người 2.Kó năng : Nêu được ví dụ về cư xử lòch sự với mọi người 3.Thái độ : Biết cư xử lòch sự với những người xung quanh B. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ, trắng. -Đồ dùng, đò vật phục vụ cho trò chơi đóng vai. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I.Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ : (4phút) - Gọi HS đọc thuộc ghi nhớ bài Kính trọng biết ơn người lao động. II.Hoạt động 2 : Giới thiệu bài : Nêu MT của tiết học-1 phút III.Hoạt động 3 : Tổ chức các hoạt động tìm hiểu bài mới : 1/ Thảo luận lớp “Truyện ở tiệm may”. (15phút) - Yêu cầu các nhóm HS đọc truyện rồi thảo luận câu -3 HS đọc trước lớp. -Lắng nghe-nhắc lại đầu bài. -Các nhóm thảo luận. GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 4 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B hỏi 1, 2/SGK trang 31. - Kết luận : Trang là người lòch sự. 2/Luyện tập. (14phút) +Bài tập 1. - Bỏ ý a, thay tình huống d. - Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm. - Kết luận : Ý b, d là đúng; ý a, c, đ là sai. +Bài tập 3. - Bỏ từ phép, thay từ để nêu bằng từ tìm. - Chia nhóm và giao nhiệm vụ. - Kết luận: Nội dung - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK IV.Hoạt động nối tiếp : (2phút) - Sưu tầm cao dao, tục ngữ, truyện, tấm gương về cư xử lòch sự với bạn bè và mọi người. - Nhận xét tiết học. -Đại diện nhóm trình bày -Thảo luận theo nhóm. -Đại diện nhóm trình bày. -Các nhóm tiến hành làm việc. -Đại diện nhóm trình bày. -2 HS đọc. -Lắng nghe. L Ị CH S Ử : Tiết 16 : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Biết một vài sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông- Nguyên của dân tộc ta 2.Kó năng : Nêu được một vài sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông- Nguyên , thể hiện : +Quyết tâm chống giặc của quân dân nhà Trần : tập trung vào các sự kiện như Hội nghò Diên Hồng , Hòch tướng só , việc chiến só thích vào tay hai chữ “Sát thát” và chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam +Tài thao lược của các tướng só mà tiêu biểu là Trần Hưng đạo (thể hiện ở việc khi giặc mạnh , quân ta chủ động rút khỏi kinh thành , khi chúng suy yếu thì quân ta tiến công quyết liệt và dành được thắng lợi ; hoặc quân ta dùng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt đòch trên sông Bạch Đằng 3.Thái độ : Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng , lòng quết tâm chống giặc của nhân dân và tài thao lược của các tướng só B.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC: Phiếu học tập - Hình trong SGK (phóng to). C.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút -Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi SGK và đọc phần ghi nhớ. GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 5 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B II. Hoạt động 2 : Giới thiệu và ghi tên đề bài : 1 phút- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên III. Hoạt động 3 : Hướng dẫn bài mới : 28 phút 1/Làm cá nhân. 10 phút - GV phát phiếu học tập cho HS với nội dung sau: +Trần Thủ Độ khảng khái trả lời:“ Đầu thần .đừng lo” +Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão: “ .” +Trong bài Hòch tướng só có câu:“ . phơi ngoài nội cỏ, .gói” +Các chiến só tự mình thích vào cánh tay 2 chữ: “ .” Tinh thần quyết tâm đánh giặc của quân dân nhà Trần. 2/Làm việc cả lớp. 10 phút - GV gọi 1 HS đọc SGK. - GV yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi sau: + Việc quân dân nhà Trần 3 lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng hay sai? Vì sao? 3/Làm việc cả lớp. 8 phút - GV yêu cầu HS kể về tầm gương quyết tâm đánh giặc của Trần Quốc Toản. IV. Hoạt động nối tiếp ø: 2 phút - Một vài HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. - Về nhà học thuộc ghi nhớ và trả lời các câu hỏi cuối bài, chuẩn bò bài sau. -HS lắng nghe và nhắc lại. - HS điền vào chỗ trống. - HS dựa vào SGK và kết quả làm việc trên phiếu trình bày tinh thần quyết tâm đánh giặc Mông- Nguyên của quân dân nhà Trần. -HS đọc đoạn: “Cả 3 lần .xâm lược nước ta nữa”. - HS thảo luận và trả lời. -HS trình bày. -2HS đọc Ghi nhớ Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2009 CHÍNH T Ả : Tiết 16 : Kéo co A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Nghe-viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn 2.Kó năng : Làm đúng BT 2b 3.Thái độ : Yêu q và giữ gìn Tiếng Việt B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Một số tờ giấy A4,1 tờ giấy khổ to. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút - Kiểm tra 2 HS.GV đọc các từ ngữ sau: tàu thuỷ , thả diều, nhảy day II. Hoạt động 2 :Giới thiệu bài mới: -2 HS lên bảng viết. -HS còn lại viết vào giấy nháp. GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 6 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B Kéo co - 1 phút III. Hoạt động 3 : Hướng dẫn bài mới : 28 phút 1/Nghe-viết. 18 phút a/ Hướng dẫn chính tả. -Cho HS đọc đoạn văn + nói lại nội dung đoạn chính tả. -Hướng dẫn viết những từ ngữ dễ viết sai: Hữu Trấp, Quế Võ, Vónh Phú, ganh đua, khuyến khích, trai tráng b/ GV đọc cho HS viết. -GV đọc cả câu hoặc cụm từ cho HS viết. -GV đọc lại một lượt. c/ Chấm,chữa bài. -GV chấm 5-7 bài. -Nhận xét chung. 2/Bài tập : Làm BT2b. 10 phút b/ Tìm từ chứa tiếng có vần âc hoặc ât. -Cho HS đọc yêu cầu của bài. -Cho HS làm bài. GV phát giấy A4 cho một bài HS. -Cho HS trình bày. -GV nhận xét + chốt lại lời giải đúng: đấu vật, nhấc, lật đật. IV. Hoạt động nối tiếp : 2 phút - GV nhận xét tiết học. - Về nhà đố người thân giải đúng yêu cầu của BT2. - Lắng nghe. -1HS đọc to, lớp theo dõi trong SGK. -HS đọc thầm lại đoạn văn. -HS luyện viết từ ngữ khó. -HS viết chính tả. -HS soát lại bài. -HS đổi tập cho nhau, soát lỗi ghi ra bên lề. -1 HS đọc to, lớp lắng nghe. -Những HS được phát giấy làm bài vào giấy. HS còn lại làm vào VBT hoặc giấy nháp. -HS làm bài vào giấy lên dán trên bảng lớp, một số HS khác lần lượt trình bày. -Lớp nhận xét. -HS chép lời giải đúng vào vở TOÁN : Tiết 77: Thương có chữ số 0 A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Biết cách chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương. 2.Kó năng : Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương. 3.Thái độ : Cẩn thận , chính xác B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 7 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B I. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: Không - 4 phút II. Hoạt động 2 : Giới thiệu bài: Thương có chữ số 0 - 1 phút III. Hoạt động 3 : Hướng dẫn bài mới : 28 phút 1/Trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vò. 5 phút - Viết lên bảng: 9450: 35 = ? - Hướng Dẫn: a) Đặt tính: như các tiết trước. b) Thực hiện tính : Từ trái sang phải . 2/Trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng chục. 5 phút - Viết lên bảng 2448 : 24 = ? - GV hướng dẫn: Tiến hành như hoạt động 1. 3/Thực hành: 18 phút Bài 1/85(dòng1,2): Bài 2/85: Giải: 1 giờ 12 phút = 72 phút Trung bình mỗi phút bơm được là: 97200 (l) : 72 = 1350 (l) Đáp số: 1350 l IV. Hoạt động nối tiếp : 2 phút - Xem lại và làm bài tập 3. - Xem bài chia cho số có 3 chữ số. - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe. -HS đọc phép tính. -1 HS lên bảng, lớp làm nháp. -1 HS đọc phép tính. -1 HS lên bảng, lớp làm nháp. -HS tự đặt tính rồi tính. -Đọc đề, tóm tắt và giải vào vở bài tập. -HS khá, giỏi : Bài 2 KHOA H Ọ C : Tiết 31 : Không khí có những tính chất gì ? A.MỤC TIÊU : Học xong bài, HS biết: 1.Kiến thức : Những tính chất của không khí 2.Kó năng : -Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của không khí : trong suốt , không màu . không mùi , không có hình dạng nhất đònh ; không khí có thể bò nén lại và giãn ra -Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống : bơm xe , . . . 3.Thái độ : Yêu thích môn học B.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC: - Hình trang 64, 65 SGK. - Chuẩn bò theo nhóm: + 8-10 quả bóng bay với hình dạng khác nhau. Chỉ hoặc chun để buộc bóng. + Bơm tiêm, bơm xe đạp GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 8 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B C.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút + Không khí có ở đâu ? Lấy ví dụ chứng minh ? + Hãy nêu đònh nghóa về khí quyển ? - GV yêu cầu HS nộp các tư liệu, tranh ảnh, đồ dùng học tập đã sưu tầm được. II. Hoạt động 2 : Giới thiệu bài. 1 phút Không khí có những tính chất gì ? III. Hoạt động 3 : Hướng dẫn bài mới : 28 phút 1/Phát hiện màu, mùi, vò của không khí. 14 phút GV nêu câu hỏi: + Em có nhìn thấy không khí khôn Tại sao? (Mắt ta không nhìn thấy không khí vì không khí trong suốt và không màu). - Dùng mũi ngửi, dùng lưỡi nếm, em nhận thấy không khí có mùi gì ? Có vò gì ? (không khí không mùi, không vò). - Đôi khi ta ngửi thấy 1 hương thơm hay 1 mùi khó chòu, đó có phải là mùi của không khí không? Cho ví dụ. (Khi ta ngửi thấy 1 mùi thơm hay 1 mùi khó chòu, đấy không phải là mùi của không khí không mà là mùi của những chất khác có trong không khí. Ví dụ mùi của nước hoa hay mùi của rác thải .). Kết luận: Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vò. 2/Chơi thổi bóng phát hiện hình dạng của không khí. 14 phút Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn. - GV chia lớp thành 4 nhóm, nhóm trưởng báo cáo về số bóng mỗi nhóm đã chuẩn bò. - GV phổ biến luật chơi: Các nhóm cùng có số bóng như nhau, cùng bắt đầu thổi vào 1 thời điểm. Nhóm nào thổi bóng xong trước, bóng đủ căng và không bò vỡ là thắng cuộc. - HS đem bóng ra thổi. Nhóm nào thổi được đảm bảo các tiêu chuẩn đã nêu trên là thắng cuộc. Bước 2: Thảo luận. - GV yêu cầu đại diện các nhóm mô tả hình dạng của các quả bóng vừa được thổi. - GV lần lượt đưa ra các câu hỏi: + Cái gì chứa trong quả bóng và làm chúng có hình dạng như vậy ? - HS 1, 2 trả lời. - HS 3 trả lời. -HS nộp đầu bàn cho GV. - HS thảo luận trả lời câu hỏi của GV. - HS lắng nghe. -HS chia thành nhóm 4, chuẩn bò bóng để làm thí nghiệm. - Cả nhóm thổi bóng. -Đại diện các nhóm mô tả kết quả. -Đại diện các nhóm GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 9 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B + Qua đó rút ra, không khí có hình dạng nhất đònh không? + Nêu 1 số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất đònh. Kế luận: Không khí không có hình dạng nhất đònh mà có hình dạng của toàn bo khoảng trống bên trong vật chứa nó. 3/Tìm hiểu tính chất bò nén và giản ra của không khí. 4 phút Bước 1: Tổ chức hướng dẫn. GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm đọc mục Quan sát trang 65 SGK. Bước 2: Làm việc theo nhóm. HS quan sát hình vẽ và mô tả về hiện tượng xảy ra ở H2b, H2c và sử dụng các từ nén lại và giản ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này. - H2b: Dùng tay ấn thân bơm vào sâu trong vỏ bơm tiêm. - H2c: Thả tay ra, thân bơm sẽ về vò trí ban đầu. - Không khí có thể bò nén lại (H2b) hoặc giản ra (H2c). Bước 3: Làm việc cả lớp. - GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. - HS trả lời tiếp 2 câu hỏi trong SGK: + Tác dụng lên chiếc bơm như thế nào để chứng minh không khí có thể bò nén lại và giản ra. (nếu có bơm tiêm hoặc bơm xe đạp, GV cho HS làm thử, vừa nói vừa làm). + Nêu 1 số ví dụ về việc ứng dụng 1 số tính chất của không khí trong đời sống (làm bơm kim tiêm, bơm xe, .). IV. Hoạt động nối tiếp : 2 phút - Nhắc nhở HS học bài và chuẩn bò bài sau. - Nhận xét lớp học. trả lời câu hỏi của GV. - HS lắng nghe. - HS chia nhóm 4 và đọc các mục Quan sát trang 65 SGK. - Các nhóm quan sát các hình H2b, H2c để thảo luận và mô tả hiện tượng xảy ra. - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. - HS trả lời câu hỏi. Thứ tư ngày 09 tháng 12 năm 2009 THỂ DỤC : Tiết 31 : Thể dục RLTTCB-Trò chơi “Lò cò tiếp sức” A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : - Biết thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang -Biết cách chơi và tham gia trò chơi 2.Kó năng : GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07/12/09-11/12/2009 10 [...]... cho số có 3 chữ số -1 phút III Hoạt động 3 : Hướng dẫn bài mới : 28 phút 1/ Trường hợp chia hết 5 phút - Viết lên bảng: 1 944 : 16 2 = ? - Tính từ trái sang phải , hướng dẫn lần lượt các bước - Theo dõi và làm theo hướng dẫn của GV như SGK GV: Lê Thò Thanh Tân 13 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 2/Trường hợp chia có dư 5 phút - Viết phép tính lên bảng: 846 9 : 2 41 = ? - Tiến hành... Hướng dẫn bài mới : 28phút 1/ Làm BT1 10 phút GV: Lê Thò Thanh Tân 14 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B - Cho HS đọc yêu cầu của BT1 -1 HS đọc, lớp theo dõi trong SGK - Cho HS làm bài GV có thể giới thiệu về -Từng cặp HS trao đổi, làm bài một số trò chơi HS chưa biết GV phát 4 tờ giấy cho các nhóm làm bài - Cho HS trình bày kết quả làm bài -4 nhóm làm bài vào giấy lên... VÀ HỌC: - Các bản đồ: hành chính, giao thông Việt Nam - Bản đồ Hà Nội (nếu có) - Tranh, ảnh về Hà Nội (do HS và GV sưu tầm) GV: Lê Thò Thanh Tân 15 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 C.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của GV I Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút + Kể tên 1 số nghề thủ công của đồng bằng Bắc Bộ? + Em hãy mô tả qui trình làm ra 1 sản phẩm gốm? + Chợ phiên ở đồng... giữ gìn bản sắc dân tộc B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh minh họa một số trò chơi, lễ hội trong SGK C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I Hoạt động1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút +HS 1: Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ trong tiết TLV -1 HS lên bảng trình bày GV: Lê Thò Thanh Tân 17 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 (Quan sát đồ vật) +HS 2: Đọc dàn ý II Hoạt động... cho bài học ở tiết học sau… Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2009 GV: Lê Thò Thanh Tân 24 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B T ẬP LÀM VĂN : Tiết 32 : Luyện tập miêu tả đồ vật A.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Biết viết một bài văn miêu tả đồ chơi em thích với 3 phần : mở bài, thân bài, kết bài 2.Kó năng :Dựa vào dàn ý đã lập (TLV , tuần 15 ), viết được một bài văn miêu tả đồ chơi... củng cố bồn hoa -Nhắc HS : +Các khoản thu GV: Lê Thò Thanh Tân 29 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 +Nề nếp +Tích cực học tập IV Hoạt động 4 : Ôn các bài hát đã triển khai : 16 phút V Hoạt động 5 : Kể chuyện vui : 5 phút Hỏi thật lại trả lời giỡn GV: Lê Thò Thanh Tân Giáo án lớp 4B 30 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 ... TIÊU : GV: Lê Thò Thanh Tân 25 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B 1. Kiến thức : - Biết thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang -Biết cách chơi và tham gia trò chơi 2.Kó năng : -Thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang -Biết cách chơi... chiến thắng kẻ ác đang tìm cách hại mình (trả lời được các câu hỏi trong SGK) 2.Kó năng : Biết đọc đúng các tên riêng nước ngoài (Bu-ra-ti-nô, Toóc-ta-la; A-li-da, A-di-li-ô); bước đầu đọc phân biệt rõ lời người dẫn chuyện với lời nhân vật GV: Lê Thò Thanh Tân 11 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B 3.Thái độ :Thông minh , nhanh nhẹn B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Tranh minh họa truyện... 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B Hoạt động của GV I Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ: 4 phút -Kiểm tra 1 HS: HS kể lại câu chuyện đã nghe đã đọc có nhân vật là đồ chơi trẻ em hoặc những con vật gần gũi với em -GV nhận xét + cho điểm II Hoạt động 2 : Giới thiệu bài mới: 1 phút Kể chuyện được chúng kiến hoặc tham gia III Hoạt động 3 : Hướng dẫn bài mới : 28 phút 1/ HDHS 4 phút... Thanh Tân 19 Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 Trường Tiểu học An Dân số 1 thân nghe - Dặn HS về nhà xem trước nội dung bài kể chuyện tuần 17 Giáo án lớp 4B TOÁN : Tiết 79 : Luyện tập A.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Biết chia cho số có ba chữ số 2.Kó năng : Thực hiện được chia cho số có ba chữ số 3.Thái độ : Cẩn thận , chính xác B.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ hỗ trợ I Hoạt động 1 . luận. GV: Lê Thò Thanh Tân Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 4 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B hỏi 1, 2/SGK trang 31. - Kết luận : Trang là người lòch. Thò Thanh Tân Từ ngày 07 /12 /09 -11 /12 /2009 11 Trường Tiểu học An Dân số 1 Giáo án lớp 4B 3.Thái độ :Thông minh , nhanh nhẹn B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Tranh minh
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 4 ky 1, giao an lop 4 ky 1,

Hình ảnh liên quan

- GV đưa bảng phụ đã chép đoạn văn cần luyện đọc lên bảng. - giao an lop 4 ky 1

a.

bảng phụ đã chép đoạn văn cần luyện đọc lên bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
Phiếu học tập - Hình trong SGK (phóng to). - giao an lop 4 ky 1

hi.

ếu học tập - Hình trong SGK (phóng to) Xem tại trang 5 của tài liệu.
-2HS lên bảng viết. - giao an lop 4 ky 1

2.

HS lên bảng viết Xem tại trang 6 của tài liệu.
-1HS lên bảng,lớp làm nháp. - giao an lop 4 ky 1

1.

HS lên bảng,lớp làm nháp Xem tại trang 8 của tài liệu.
+ Qua đó rút ra, không khí có hình dạng nhất định không? + Nêu 1 số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình  dạng nhất định. - giao an lop 4 ky 1

ua.

đó rút ra, không khí có hình dạng nhất định không? + Nêu 1 số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định Xem tại trang 10 của tài liệu.
Đội Hình - giao an lop 4 ky 1

i.

Hình Xem tại trang 11 của tài liệu.
H: Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba? - giao an lop 4 ky 1

u.

ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba? Xem tại trang 13 của tài liệu.
H: Những hình ảnh chi tiết nào trong truyện ngộ nghĩnh và lí thú? Vì sao?nghĩnh và lí thú? Vì sao? - giao an lop 4 ky 1

h.

ững hình ảnh chi tiết nào trong truyện ngộ nghĩnh và lí thú? Vì sao?nghĩnh và lí thú? Vì sao? Xem tại trang 13 của tài liệu.
-1HS lên làm trên bảng lớp. - Lắng nghe. - giao an lop 4 ky 1

1.

HS lên làm trên bảng lớp. - Lắng nghe Xem tại trang 14 của tài liệu.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: - giao an lop 4 ky 1
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Xem tại trang 14 của tài liệu.
-3 HS lên bảng làm bài trên giấy. -1 HS đọc to, lớp lắng nghe. - giao an lop 4 ky 1

3.

HS lên bảng làm bài trên giấy. -1 HS đọc to, lớp lắng nghe Xem tại trang 15 của tài liệu.
+HS 1: Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ trong tiết TLV -1HS lên bảng trình bày. - giao an lop 4 ky 1

1.

Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ trong tiết TLV -1HS lên bảng trình bày Xem tại trang 17 của tài liệu.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng lớp viết đề bài, 3 cách xây dựng cốt truyện. - giao an lop 4 ky 1

Bảng l.

ớp viết đề bài, 3 cách xây dựng cốt truyện Xem tại trang 18 của tài liệu.
- GV viết lên bảng đề bài và gạch dưới những từ ngữ quan trọng. - giao an lop 4 ky 1

vi.

ết lên bảng đề bài và gạch dưới những từ ngữ quan trọng Xem tại trang 19 của tài liệu.
-1HS lên bảng,lớp làm vào vở. - giao an lop 4 ky 1

1.

HS lên bảng,lớp làm vào vở Xem tại trang 20 của tài liệu.
B.ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC: - Hình trang 66, 67 SGK. - giao an lop 4 ky 1

Hình trang.

66, 67 SGK Xem tại trang 21 của tài liệu.
-2HS lên bảng làm bài. - giao an lop 4 ky 1

2.

HS lên bảng làm bài Xem tại trang 23 của tài liệu.
Gọi 3 HS lên bảng – Đặt tính rồi tính: 708 : 354 ;      7552 : 236  ;     9060 : 453 - giao an lop 4 ky 1

i.

3 HS lên bảng – Đặt tính rồi tính: 708 : 354 ; 7552 : 236 ; 9060 : 453 Xem tại trang 27 của tài liệu.
SINH HOẠT LỚP A.MỤC ĐÍCH, YÊÂU CẦU : - giao an lop 4 ky 1
SINH HOẠT LỚP A.MỤC ĐÍCH, YÊÂU CẦU : Xem tại trang 29 của tài liệu.
-Các tổ báo cáo về tình hình của tổ trong tuần  - giao an lop 4 ky 1

c.

tổ báo cáo về tình hình của tổ trong tuần Xem tại trang 29 của tài liệu.