0

SKKN sử dụng phương pháp tình huống để giáo dục pháp luật trong môn giáo dục công dân ở lớp 8 trường THCS

36 28 0
  • SKKN sử dụng phương pháp tình huống để giáo dục pháp luật trong môn giáo dục công dân ở lớp 8 trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:49

Xuất phát từ tầm quan trọng của các bộ môn Giáo dục công dân nói chung, mảng kiến thức giáo dục pháp luật nói riêng trong việc hình thành, phát triển nhân cách, rèn giũa, định hướng, giáo dục hành vi đúng đắn cho học sinh. Đặc biệt, trong điều kiện phát triển xã hội chủ yếu dựa trên nền kinh tế tri thức, cộng với trình độ phát triển cao của hoạt động dạy học và giáo dục trên thế giới thì việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực (trong đó có phương pháp dạy học tình huống) là việc làm cần thiết đối với giáo viên dạy môn Giáo dục công dân. Xuất phát từ thực trạng dạy và học bộ môn Giáo dục công dân trong nhà trường phổ thông hiện nay còn nhiều hạn chế về tất cả các mặt từ nội dung, đến phương pháp cũng như hình thức tổ chức. Giảng dạy môn Giáo dục công dân trong nhà trường phổ thông những năm gần dây gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, phương pháp dạy học ở nhiều nơi vẫn chủ yếu vẫn được diễn ra theo lối truyền thống, dạy chay học chay, truyền thụ thụ động, một chiều, thầy giảng, cho ghi chép. MỤC LỤC I MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Lịch sử đề tài 2.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Điểm kết nghiên cứu Những đóng góp đề tài: II CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI .4 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .5 I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề II CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 17 Thực trạng chung tình hình dạy học môn Giáo dục công dân Trường THCS Nguyễn Trung Trực, Vạn Ninh, Khánh Hòa 17 Thực trạng sử dụng Phương pháp dạy học nói chung, Phương pháp dạy học tình (hay nghiên cứu tình huống) nói riêng dạy học mơn Giáo dục công dân trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trung Trực, Vạn Ninh .17 CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .20 I PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 Thuận lợi – khó khăn .20 Kết nghiên cứu 20 Biện pháp giải quyết: .20 II KẾT QUẢ THỰC HIỆN 31 III KẾT LUẬN 32 Bài học kinh nghiệm 32 Biện pháp triển khai áp dụng thực tiễn .33 3.Một số kiến nghị .33 Hướng phát triển đề tài 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: - Xuất phát từ tầm quan trọng mơn Giáo dục cơng dân nói chung, mảng kiến thức giáo dục pháp luật nói riêng việc hình thành, phát triển nhân cách, rèn giũa, định hướng, giáo dục hành vi đắn cho học sinh Đặc biệt, điều kiện phát triển xã hội chủ yếu dựa kinh tế tri thức, cộng với trình độ phát triển cao hoạt động dạy học giáo dục giới việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực (trong có phương pháp dạy học tình huống) việc làm cần thiết giáo viên dạy môn Giáo dục công dân - Xuất phát từ thực trạng dạy học môn Giáo dục công dân nhà trường phổ thông nhiều hạn chế tất mặt từ nội dung, đến phương pháp hình thức tổ chức Giảng dạy môn Giáo dục công dân nhà trường phổ thông năm gần dây gặt hái nhiều thành công Tuy nhiên, phương pháp dạy học nhiều nơi chủ yếu diễn theo lối truyền thống, dạy chay học chay, truyền thụ thụ động, chiều, thầy giảng, cho ghi chép - Phương pháp nghiên cứu tình (PPNCTH) phương pháp dạy học tích cực với có nhiều ưu điểm trội, giúp việc dạy học mang lại hiệu cao, làm tăng tính thực tiễn mơn học, giúp học sinh dần hình thành lực giải vấn đề thực tiễn, làm tăng hứng thú học tập học sinh, … Giáo dục công dân môn học có ý nghĩa cao việc hình thành hoàn thiện nhân cách học sinh Việc áp dụng phương pháp dạy học tình vào giảng dạy mơn GDCD cấp thiết Xuất phát từ lý nêu trên, chúng tơi chọn: “Sử dụng phương pháp tình để giáo dục pháp luật môn Giáo dục công dân lớp trường THCS Nguyễn Trung Trực” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử đề tài PPNCTH sử dụng lần cách Đại học kinh doanh Havard Tại đây, vào khoảng năm 1870, Christopher Columbus Langdell người khởi xướng việc sử dụng tình giảng dạy quản trị kinh doanh Đến năm 1910, bên cạnh phương pháp giảng dạy truyền thống, sinh viên Đại học kinh doanh Harvard thường xuyên thảo luận tình kinh doanh Sau đó, từ khoảng năm 1909 nhà trường liên tục mời đại diện doanh nghiệp đến trường để trình bày thực tiễn quản trị kinh doanh, đưa tình yêu cầu sinh viên phải nghiên cứu, tranh luận đưa giải pháp Năm 1921, sách tình đời (tác giả Copeland) Tác giả sách nhìn thấy tầm quan trọng tác dụng to lớn việc áp dụng PPNCTH giảng dạy quản trị nên nỗ lực phổ biến phương pháp giảng dạy toàn trường Phương pháp sau áp dụng phổ biến hầu hết ngành nghề đào tạo y, luật, hàng không, trường học tất cấp bậc đào tạo, đặc biệt đào tạo đại học Không lĩnh vực giảng dạy kinh doanh mà y học, phương pháp tình đưa vào giảng dạy tương đối sớm Ngay từ năm đầu kỷ XX, William Osler áp dụng PPNCTH vào đào tạo y bác sĩ kết đáng khích lệ: Chỉ sau hai năm hoc, sinh viên Osler trở nên thục với kỹ y học Giải thích cho thành cơng này, Osler viết “Với phương pháp tình huống, sinh viên bắt đầu với bệnh nhân, học với bệnh nhân hồn thành khố học với bệnh nhân; sách giảng sử dụng phương tiện đưa họ đến đích mà thơi” (McAnich, A, R (1993) Được áp dụng mạnh mẽ giảng dạy kinh doanh từ sau Thế chiến thứ nhất, trải qua thời gian, PPNCTH ngày đưa người học tiến tới vị trí trung tâm buổi học, cịn giáo viên có vai trị người hỗ trợ sinh viên việc liên hệ lý thuyết với thực tiễn cách đắn chuẩn xác Ngày nay, PPNCTH vượt khỏi ranh giới môn quản trị kinh doanh hay y học để tiếp tục sử dụng rộng rãi tỏ rõ tính ưu việt đào tạo sư phạm, đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu sách thiết kế v.v Ở Việt Nam, từ số năm trở lại đây, PPNCTH nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu đưa vào áp dụng giảng dạy lĩnh vực Quản trị kinh doanh với tác Nguyễn Hữu Lam (2003), Vũ Từ Huy (2003), Ngơ Q Nhâm, Vũ Thế Dũng (2007, Nguyễn Thị Lan (2006), Nguyễn Quang Vinh (2008), lĩnh vực Luật với tác giả Vũ Thị Thúy (2010),… hay lĩnh vực Quản lý giáo dục với tác giả Trần Văn Hà (2002), Đặng Quốc Bảo (2002), Phan Thế Sủng Lưu Xn Mới (2000),… Ngồi ra, cịn số cơng trình nghiên cứu khác việc áp dụng PPNCTH vào môn học cụ thể mơn Tốn tác giả Nguyễn Bá Kim (1998), Đỗ Thế Hưng (2003) hay môn Kỹ thuật công nghiệp tác giả Nguyễn Đức Thọ (2002),… Các cơng trình nghiên cứu áp dụng PPNCTH giảng dạy môn Giáo dục học dừng mức luận văn thạc sĩ khoa học, ví dụ Lê Thị Thanh Chung (1999), Nguyễn Thị Thanh (2002), Phạm Ngọc Tâm (2002), Nguyễn Văn Sia (2003), Hồ Thị Nhật (2004),… 2.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 2.2.1.Tình hng Có nhiều định nghĩa khác tình Theo Từ điển Tiếng Việt, tình tồn thể việc xảy địa điểm, thời gian cụ thể, buộc người ta phải suy nghĩ, hành động, đối phó, tìm cách giải Tình hiểu mơ tả hay trình bày trường hợp có thật thực tế mô nhằm đưa vấn đề chưa giải qua địi hỏi người đọc (người nghe) phải giải vấn đề Ở góc độ Tâm lý học, tình hệ thống kiện bên ngồi có quan hệ với chủ thể, có tác dụng thúc đẩy chủ thể Trong quan hệ khơng gian, tình xảy bên nhận thức chủ thể Trong quan hệ thời gian, tình xảy trước so với hành động chủ thể Trong quan hệ chức năng, tình độc lập kiện chủ thể thời điểm mà người thực hành động [Từ điển Tâm lý học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2000] Mục tiêu nghiên cứu Trên sở tìm hiểu sở lý luận liên quan đến phương pháp nghiên cứu tình đặc thù môn Giáo dục công dân, đề tài sâu nghiên cứu việc áp dụng phương pháp dạy học mảng kiến thức pháp luật thuộc môn Giáo dục cơng dân với mục đích góp phần hình thành phát triển lực thực tiễn, thái độ, hành vi đắn cho học sinh Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu 4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Điều tra thực trạng việc dạy học môn GDCD trường THCS Nguyễn Trung Trực - Nghiên cứu, tổng hợp khái quát hóa sở lý luận đề tài - Nghiên cứu hiệu việc áp dụng PPNCTH vào dạy học môn Giáo dục công dân trường THCS Nguyễn Trung Trực, Vạn Ninh, Khánh Hòa - Xây dựng tuyển tập hệ thống tập tình dạy học mơn Giáo dục cơng dân 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu lý luận: đọc sách, nghiên cứu tài liệu tổng kết lý thuyết - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp thực nghiệm, khảo sát điều tra, đo đạc xử lý kết thống kê toán học phương pháp khác vấn sâu, tổng kết kinh nghiệm, quan sát, lịch sử, logic Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Thời gian: Năm học 2018- 2019 - Không gian: Tại trường THCS Nguyễn Trung Trực - Nội dung: nghiên cứu phương pháp dạy học tình áp dụng vào thực tiễn giảng dạy môn GDCD trường THCS Nguyễn Trung Trực Điểm kết nghiên cứu - Bộ mơn Giáo dục cơng dân nói chung, mảng kiến thức giáo dục pháp luật nói riêng đóng vai trị quan trọng việc hình thành, phát triển nhân cách, rèn giũa, định hướng, giáo dục hành vi đắn cho học sinh Đặc biệt, điều kiện phát triển xã hội chủ yếu dựa kinh tế tri thức, cộng với trình độ phát triển cao hoạt động dạy học giáo dục giới việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực (trong có phương pháp dạy học tình huống) việc làm cần thiết giáo viên dạy môn Giáo dục công dân - Để nâng cao chất lượng môn Giáo dục công dân giáo viên trường không ngừng đổi phương pháp dạy học để tạo hứng thú học tập cho học sinh.Giáo viên biết kết hợp nhiều phương pháp dạy học để tăng thêm hấp dẫn hứng thú cho học sinh chẳng hạn lấy gương tiêu biểu sống nhà trường, Học sinh tham gia kể chuyện, đóng vai, hoạt động nhóm… tạo ấn tượng, hứng thú học - Đặc biệt phương pháp dạy học tình vận dụng phổ biến giảng dạy.Học sinh say mê với phương pháp với phương pháp em phân tích, xử lý tình diễn sống ngày dẫn dắt giáo viên Những đóng góp đề tài: 7.1 Đề tài nghiên cứu tổng kết, hệ thống hóa sở lý luận, quan điểm PPNCTH dạy học 7.2 Bước đầu vận dụng rút kinh nghiệm cho công việc giảng dạy giáo viên GDCD 7.3 Đề tài làm tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh II CẤU TRÚC CỦA ĐỀ TÀI Chương I: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài nghiên cứu Chương II: Tiến trình thực nghiên cứu kết nghiên cứu CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề PPNCTH sử dụng lần cách Đại học kinh doanh Havard Tại đây, vào khoảng năm 1870, Christopher Columbus Langdell người khởi xướng việc sử dụng tình giảng dạy quản trị kinh doanh Đến năm 1910, bên cạnh phương pháp giảng dạy truyền thống, sinh viên Đại học kinh doanh Harvard thường xuyên thảo luận tình kinh doanh Sau đó, từ khoảng năm 1909 nhà trường liên tục mời đại diện doanh nghiệp đến trường để trình bày thực tiễn quản trị kinh doanh, đưa tình yêu cầu sinh viên phải nghiên cứu, tranh luận đưa giải pháp Năm 1921, sách tình đời (tác giả Copeland) Tác giả sách nhìn thấy tầm quan trọng tác dụng to lớn việc áp dụng PPNCTH giảng dạy quản trị nên nỗ lực phổ biến phương pháp giảng dạy toàn trường Phương pháp sau áp dụng phổ biến hầu hết ngành nghề đào tạo y, luật, hàng không, trường học tất cấp bậc đào tạo, đặc biệt đào tạo đại học Không lĩnh vực giảng dạy kinh doanh mà y học, phương pháp tình đưa vào giảng dạy tương đối sớm Ngay từ năm đầu kỷ XX, William Osler áp dụng PPNCTH vào đào tạo y bác sĩ kết đáng khích lệ: Chỉ sau hai năm hoc, sinh viên Osler trở nên thục với kỹ y học Giải thích cho thành cơng này, Osler viết “Với phương pháp tình huống, sinh viên bắt đầu với bệnh nhân, học với bệnh nhân hoàn thành khố học với bệnh nhân; cịn sách giảng sử dụng phương tiện đưa họ đến đích mà thơi” (McAnich, A, R (1993) Được áp dụng mạnh mẽ giảng dạy kinh doanh từ sau Thế chiến thứ nhất, trải qua thời gian, PPNCTH ngày đưa người học tiến tới vị trí trung tâm buổi học, cịn giáo viên có vai trị người hỗ trợ sinh viên việc liên hệ lý thuyết với thực tiễn cách đắn chuẩn xác Ngày nay, PPNCTH vượt khỏi ranh giới môn quản trị kinh doanh hay y học để tiếp tục sử dụng rộng rãi tỏ rõ tính ưu việt đào tạo sư phạm, đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu sách thiết kế v.v Ở Việt Nam, từ số năm trở lại đây, PPNCTH nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu đưa vào áp dụng giảng dạy lĩnh vực Quản trị kinh doanh với tác Nguyễn Hữu Lam (2003), Vũ Từ Huy (2003), Ngơ Q Nhâm, Vũ Thế Dũng (2007, Nguyễn Thị Lan (2006), Nguyễn Quang Vinh (2008), lĩnh vực Luật với tác giả Vũ Thị Thúy (2010),… hay lĩnh vực Quản lý giáo dục với tác giả Trần Văn Hà (2002), Đặng Quốc Bảo (2002), Phan Thế Sủng Lưu Xuân Mới (2000),… Ngoài ra, cịn số cơng trình nghiên cứu khác việc áp dụng PPNCTH vào môn học cụ thể mơn Tốn tác giả Nguyễn Bá Kim (1998), Đỗ Thế Hưng (2003) hay môn Kỹ thuật công nghiệp tác giả Nguyễn Đức Thọ (2002),… Các công trình nghiên cứu áp dụng PPNCTH giảng dạy mơn Giáo dục học dừng mức luận văn thạc sĩ khoa học, ví dụ Lê Thị Thanh Chung (1999), Nguyễn Thị Thanh (2002), Phạm Ngọc Tâm (2002), Nguyễn Văn Sia (2003), Hồ Thị Nhật (2004),… 1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1.Tình hng Có nhiều định nghĩa khác tình Theo Từ điển Tiếng Việt, tình toàn thể việc xảy địa điểm, thời gian cụ thể, buộc người ta phải suy nghĩ, hành động, đối phó, tìm cách giải Tình hiểu mơ tả hay trình bày trường hợp có thật thực tế mô nhằm đưa vấn đề chưa giải qua địi hỏi người đọc (người nghe) phải giải vấn đề Ở góc độ Tâm lý học, tình hệ thống kiện bên ngồi có quan hệ với chủ thể, có tác dụng thúc đẩy chủ thể Trong quan hệ khơng gian, tình xảy bên nhận thức chủ thể Trong quan hệ thời gian, tình xảy trước so với hành động chủ thể Trong quan hệ chức năng, tình độc lập kiện chủ thể thời điểm mà người thực hành động [Từ điển Tâm lý học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2000] 1.1.2 Tình có vấn đề Có nhiều quan niệm, định nghĩa khác tình có vấn đề Tình có vấn đề “tình có điều đặt chưa sáng tỏ, không xác định trước mà đặt mối quan hệ tới có tình huống” (X.L Rubinstein) Hay “tình có vấn đề tình đặc trưng trạng thái tâm lý xác định người, kích thích tư trước người nảy sinh mục đích điều kiện hoạt động mới, phương tiện phương thức hoạt động trước cần chưa đủ để đạt mục đích nào” (A.V Petropski) Hoặc I.Ia Lecne quan niệm “tình có vấn đề khó khăn chủ thể ý thức rõ rang hay mơ hồ, mà muốn khắc phục phải tìm tịi tri thức mới, phương thức hành động mới” Nói tóm lại, định nghĩa tình có vấn đề đề cập chung đến điểm sau: Tình ln chứa đựng vấn đề/ mâu thuẫn kích thích người học mong muốn, hứng thú giải 1.2 Tình dạy học 1.2.1 Khái niệm Theo Boehrer (1995) thì: “Tình câu chuyện, có cốt chuyện nhân vật, liên hệ đến hồn cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay nhóm, thường hành động chưa hồn chỉnh Đó câu chuyện cụ thể chi tiết, chuyển nét sống động phức tạp đời thực vào lớp học” Tình đưa vào giảng dạy thường dạng tập nghiên cứu Đặc điểm bật loại hình tập “xoay quanh kiện có thật hay gần gũi với thực tế chứa đựng vấn đề mâu thuẫn cần phải giải quyết” (Center for Teaching and Learning of Stanford University, 1994) Một tập nghiên cứu tình tốt, theo Boehrer and Linsky (trang 45) cần phải trình bày vấn đề có tính khiêu khích tạo thấu cảm với nhân vật Có học giả chí minh hoạ điều hình ảnh sinh động sau: “Cũng giống mồi cho cá, tình tốt cần phải có ‘lưỡi câu’ để giúp cho người tham giá cảm thầy thực thích thú với ‘con mồi’” Muốn mặt nội dung, tình khơng phải chứa đựng vấn đề mà phải tạo điều kiện dẫn dắt người học tìm hiểu sâu qua nhiều tầng, lớp vấn đề Người nói thêm: “Một tình hay tựa củ hành với nhiều lớp vỏ”, lần bóc lớp vỏ lớp vỏ lại ra, người học tiếp cận lõi - tức cốt lõi, chất vấn đề Thơng thường, tình sử dụng giảng dạy trình bày loại ấn đa dạng dạng phim, băng video, CDROM, băng cassette, đĩa, hay kết hợp phương tiện Tuy nhiên, tình in ấn phổ biến thuận tiện chi phí thấp Việc viết tình tập trung trước tiên loại tình truyền thống 1.3.2 Tiêu chuẩn tình tốt Herreid (1997/98) tiêu chí tình tốt, là: Một tình tốt kể câu chuyện Một tình tốt xoay quanh vấn đề hấp dẫn Một tình tốt xảy vịng 05 năm trở lại Một tình tốt gây dựng người học thấu cảm với nhân vật Một tình tốt bao gồm trích dẫn Một tình tốt phù hợp với người đọc Một tình tốt phải có tính sư phạm Một tình tốt gây dựng xung đột Một tình tốt có tính thúc ép người học đưa định 10.Một tình tốt có tính khái qt 11.Một tình tốt ngắn gọn Trong đồng tình với Herreid hầu hết tiêu chí trên, chúng tơi nhấn mạnh cần phải có linh hoạt việc đánh giá tình huống, tiêu chí 3, Thêm nữa, tiêu chí 8, thường liền với Trong thực tế, tình tốt khơng thiết bao gồm trích dẫn, cần phải gần gũi với sống, không tạo cảm giác gượng ép, giả tạo tình tiết lời thoại nhân vật Theo quan điểm chúng tôi, tiêu chí cho tình tốt nên phân thành tiêu chí nội dung tiêu chí hình thức đây:  Về mặt nội dung, tình phải:  Mang tính giáo dục  Chứa đựng mâu thuẫn mang tính khiêu khích  Tạo thích thú cho người học  Nêu vấn đề quan trọng phù hợp với người học,  Về mặt hình thức, tình phải:  Có cách thể sinh động  Sử dụng thuật ngữ ngắn gọn, súc tính ẩn danh  Được kết cấu rõ ràng, rành mạch dễ hiểu  Có trọng tâm, tương đối hồn chỉnh để khơng cần phải tìm hiểu thêm q nhiều thơng tin, 1.4 Phương pháp nghiên cứu tình dạy học 1.4.1.Khái niệm phương pháp nghiên cứu tình PPNCTH phương pháp đặc thù dạy học giải vấn đề theo tình huống, đó, tình đối tượng q trình dạy học Như CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC I PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thuận lợi – khó khăn 1.1 Thuận lợi - GV ngày trang bị nhiều kiến thức mới, tập huấn qua nhiều lớp thay sách giao khoa Có điều kiện trao đổi, dự đồng nghiệp - HS có điều kiện học tập tốt hơn, nhạy bén trong việc xử lý tình - GV có hội đánh giá thái độ học tập cách ứng xử HS qua việc xử lý tập tình huống: + Để phát triển tư + Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức + Phân tích kĩ xử lý tình 1.2 Khó khăn - Do đặc thù mơn nên việc biên soạn tập tình phù hợp dạy GDCD GV ln gặp khó khăn - HS chưa quan tâm nhiều đến việc xử lý tình sống Kết nghiên cứu 2.1 Những khó khăn giáo viên thực biên soạn sử dụng tập tình - Nhiều GV chưa nhận hết tính thực tiễn tập tình - GV biên soạn tập tình phù hợp với đặc thù trường lớp tập mang tính thực tế cao 2.2 Định hướng đổi mới: - Hiện tiến hành đổi kiểm tra đánh giá đề kiểm tra thường xun kiểm tra định kỳ ln có tập tình để em giải - Mơn GDCD lần cho tiến hành thi HS giỏi vịng huyện vịng tỉnh Những đề thi ln yêu cầu HS phải xử lý tình Biện pháp giải quyết: 3.1 Khái niệm tình huống: 20 Hiện nay, khoa học giáo dục có nhiều cách định nghĩa khác tình huống: + Tình câu chuyện thực tế với thông điệp nhằm mục đích giáo dục + Tình thơng tin có chứa đựng mâu thuẫn nhận thức (muốn biết mà chưa biết) giải tái + Một tình tốt hay không dừng lại mô tả chung chung Đó xếp thơng tin để người đọc có cảm thấy phải đối mặt với thứ tác giả Trong đó, xếp khéo léo gói ghém thứ theo trật tự Nó cho người đọc biết thứ, kể biết trước kết cục Vì thế, người đọc động não + Khi bạn viết tình huống, để giúp người đọc có cảm giác chinh phục thử thách người 3.2 Khái niệm tập tình - Bài tập tình tình xảy trình dạy học cấu trúc dạng tập Trong dạy học GDCD, tình đưa tình giả định hay tình thực tế xảy thực tiễn HS giải tình trên, mặt vừa củng cố khắc sâu kiến thức, vừa có hội trải nghiệm thực tiễn - Bài tập tình phải có tình có vấn đề để HS tư vận dụng kiến thức mà học để giải - Bài tập tình đa dạng phong phú tài liệu nghiên cứu phương tiện truyền thông thực tuyên truyền Pháp luật tình cụ thể đài phát truyền hình Vĩnh Long với chuyên mục “Ai đúng? Ai sai?” ví dụ 3.3 Định hướng biên soạn 3.3.1 Yêu cầu tập tình - Đảm bảo tính khoa học, phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng: Tình phải thực có vấn đề, có mâu thuẫn nhận thức phải tạo nhu cầu nhận thức, gây cho HS niềm tin (cảm thấy cần thiết có nhu cầu giải vấn đề) nhận thức Tình phải đảm bảo phù hợp với trình độ HS, đảm bảo hoạt động tư duy, sáng tạo từ thấp đến cao, từ dễ đến khó… - Đảm bảo tính sư phạm: Đơi lúc có tình ối oăm, khơng phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhà trường không nên sử dụng Những tình lựa chọn phải mang tính sư phạm cao 21 Ví dụ: Tình sau: Có cô gái tự tử ơn Sơn La Được biết nguyên nhân bố mẹ cô ép cô tảo hôn với người trai khác Do mâu thuẩn với cha mẹ mình, tự khơng muốn lập gia đình sớm Trong thư để lại cho người thân, nói lên ước mơ dự định tương lai Em có suy nghĩ chết thương tâm gái đó? Trách nhiệm thuộc ai? Tình khơng sai, chí thực tế HS lớp biết sớm việc tự tử khơng hài lịng hay mâu thuẩn với gia đình điều khơng tốt - Đảm bảo tính thực tiễn: Những tình đưa phải sát với thực tiễn sống mang tính thời cao 3.3.2 Cấu trúc tập tình huống: - Tình có vấn đề: + Vấn đề mà tình đặt phải gắn với nội dung học, em giải tình phải vào kiến thức thể chuẩn kiến thức, kĩ + Vấn đề phải gắn với thực tiễn sống, xảy ra, để từ em cảm thấy trải nghiệm thực tế Ví dụ: Tình huống: Ơng A mang xe máy gửi bãi giữ xe Sau ơng đánh vé gửi xe Những người trông xe không cho ông A dắt xe khỏi bãi giữ xe lập biên yêu cầu ông phải đưa giấy tờ chứng minh chủ sở hữu xe bị vé Ông A phản đối cho người giữ xe không tôn trọng quyền sở hữu tài sản ơng Em có đồng ý với ý kiến ông A hay không? Tại sao? Với tình vấn đề đặt phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ xảy sống em + Tránh vấn đề vượt chuẩn kiến thức, kĩ năng; vấn đề xa rời thực tế sống em + Các em xử lí tình sau: Khơng đồng ý với ý kiến ơng A Bởi vì, trường hợp ông ông A có lỗi đánh vé xe tức chứng minh quyền sở hữu xe máy Người 22 trông xe làm để bảo quyền sở hữu tài sản ông tất người Ví dụ: Thi học kỳ I đến Long ham chơi, chưa muốn học Cũng phải thơi Long vốn học sinh thơng minh có thói quen trước thi Long thức trắng đêm để học thuộc lòng học thi thường đạt kết khả quan Sau thi mệt chí ngã bệnh bồi bổ vài ngày khỏe Em suy nghĩ việc làm Long Với vấn đề đặt tình trên, ta thấy học sinh khơng biết vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ để giải quyết; sống có làm không? - Yêu cầu giải quyết: + Yêu cầu phải đảm bảo tính khoa học: rõ ràng, dễ hiểu; khơng dài dịng, tránh tối nghĩa + u cầu cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, học sinh thường học theo GV hướng dẫn (trong chuẩn kiến thức, kĩ năng) + Yêu cầu buộc học sinh phải tư duy, phân tích khả xảy ra, tránh dễ dãi, đọc nhận liền Ví dụ: Chị Hà người hàng xóm gia đình em Chị có người yêu học chị lớp Anh chị hẹn sau tốt nghiệp đại học làm lễ cưới Nhưng nhà mẹ chị nhận trầu cau ép chị lấy nhà giàu Chị không đồng ý mẹ chị dọa tự tử: - Việc làm mẹ chị Hà hay sai? - Chị Hà nên phải làm để kết với người yêu thương? Chúng ta thấy với tình học sinh phải giải hai yêu cầu: + Yêu cầu thứ học sinh phải dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ để giải + Yêu cầu thứ hai học sinh phải tư duy, phân tích vấn đề nhân tự nguyện, không cưỡng ép, cha mẹ người sinh ta ta không nghe lời cha mẹ sao? Hay ta khơng nghe lời cha mẹ phải làm để có sống hạnh phúc 3.4 Tiến hành lớp: 3.4.1 Dùng để giới thiệu 23 - Đây thời điểm người dạy phải thu hút ý HS, người GV phải kích thích tị mị, khám phá, muốn tìm hiểu người học - Cho nên, ta nên chọn tình huống, như: + Có thật, xảy trường học hay địa phương tình tiếng nhiều người quan tâm phương tiện thông tin đại chúng + Tình phải thật có vấn đề, gây mâu thuẩn suy nghĩ HS Ví dụ: Khi dạy bài: Quyền khiếu nại tố cáo Trước vào mới, giáo viên cho học sinh xem hình ảnh trả lời câu hỏi: em biết nhân vật ảnh? Vì ơng ngồi tù oan? Nhờ đâu ông giải oan? Học sinh thảo luận trả lời theo hiểu biết em Từ giáo viên cung cấp thêm thơng tin chốt vào “Người tù kỉ´ Huỳnh Văn Nén- 17 năm ngồi tù oan 24 Ông Huỳnh Văn Nén phản cung phiên tòa phúc thẩm (lần 1) “Vụ án vườn điều” ngày 14/6/2001 Ông Huỳnh Văn Nén giải oan trở đoàn tụ gia đình 25 Thơng tin: Diễn biến hành trình oan sai ông Nén Năm 1993, bà Dương Thị Mỹ (ngụ xã Tân Minh) bị giết chết vườn điều (còn gọi vụ án vườn điều) thuộc xã Tân Minh Sau thời gian khơng tìm thủ phạm, Cơng an tỉnh Bình Thuận định đình vụ án.Đêm 23-4-1998, bà Lê Thị Bông (ngụ thôn 2, xã Tân Minh) bị giết.Tháng 5-1998, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ơng Huỳnh Văn Nén, nghi Nén thủ phạm giết chết bà Bông Sau bị bắt, ông Nén khai thủ giết bà Dương Thị Mỹ 10 người, gồm có thân ông Nén anh em họ hàng nhà Từ lời khai ơng Nén, Cơng an tỉnh Bình Thuận phục hồi điều tra vụ án bà Dương Thị Mỹ.Đến năm 2005, trải qua nhiều phiên tịa khơng kết tội bị cáo vụ giết bà Dương Thị Mỹ, quan điều tra đình vụ án đình điều tra bị can Các quan tố tụng phải xin lỗi công khai bồi thường oan sai cho người (riêng ơng Nén chưa bồi thường).Mặc dù trước tịa ông Huỳnh Văn Nén kêu oan hai vụ khai bị ép cung, nhiên người xác định bị oan sai “vụ án vườn điều” mà bị kết án tù chung thân cho ba tội giết người, cố ý hủy hoại tài sản công dân cướp tài sản công dân (1 vàng 24K) vụ án bà Lê Thị Bơng.Huỳnh Văn Nén Tịa án nhân dân tỉnh Bình Thuận (xét xử sơ thẩm ngày 21-8-2000) tuyên mức án chung thân.Tháng 10-2014, định giám đốc thẩm Tịa hình TAND tối cao hủy án chung thân Huỳnh Văn Nén, giao quan điều tra điều tra lại.Sau hai lần gia hạn điều tra, ngày 22-102015 ông Huỳnh Văn Nén ngoại để chữa bệnh.Ngày 28-11-2015, quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trao định đình điều tra bị can ông Huỳnh Văn Nén, chấm dứt 17 năm tháng ngồi tù oan ông cho hai vụ án - Từ hình ảnh thơng tin thực tế tình trên, kích thích em tị mị, hứng khởi tìm hiểu nội dung 3.4.2 Dùng để minh hoạ cho nội dung học - Bước GV phải khai thác phần đặt vấn đề để HS hiểu nội dung học, có vấn đề khơng phù hợp với tình hình lớp học, trường học hay địa phương Cho nên, GV phải linh hoạt thay đổi phần đặt vấn đề khác phù hợp hơn, Ví dụ: Khi dạy quyền nghĩa vụ công dân gia đình Giáo viên đưa tình huống: Lâm 13 tuổi Một lần, Lâm xe máy vào đường ngược chiều đâm phải người xe đạp làm người bị thương hỏng xe Lâm bị quan công an tạm giữ Khi quan công an mời bố mẹ Lâm đến để giải bồi 26 thường cho người bị đâm xe bố mẹ Lâm khơng chịu đến nói rằng, khơng làm việc nên khơng chịu trách nhiệm Theo em, bố mẹ Lâm xự có khơng? Vì sao? Học sinh phân tích tình giáo viên kết luận để em nắm nội dung học Bố mẹ Lâm xử khơng Bởi luật pháp quy định cha mẹ phải có nghĩa vụ ni dạy thành cơng dân có ích cho xã hội Ngồi ra, cha mẹ cịn có trách nhiệm với chưa trưởng thành làm điều trái với pháp luật đạo đức - GV đưa tình sau thơng qua q trình giải để rút học cho HS Chi nữ sinh lớp Một lần, Chi nhận lời chơi xa với nhóm bạn lớp Bố mẹ Chi biết chuyện can ngăn khơng cho Chi với lí nhà trường không tổ chức cô giáo chủ nhiệm không Chi vùng vằng, giận dỗi cho cha mẹ xâm phạm quyền tự Chi Theo em, đúng, sai trường hợp này? Vì sao? Nếu em Chi em ứng xử nào? Trong trường hợp này, Bố Chi can ngăn hợp lý, đáng nhằm bảo vệ Chi trách khỏi mối nguy hiểm Cịn xử Chi sai đánh gia sai từ can ngăn bố Từ hai tình giúp em hiểu nội dung quyền ông bà cha mẹ gia đình 3.4.3 Dùng để luyện tập, củng cố học, kiểm tra đánh giá - Hiện tập tình có SGK đa dạng phong phú đủ để GV có tình để giúp HS khắc sâu kiến thức Cái khó ta nên chọn tình thật cần thiết cho HS - Tình nhiều, khơng đồng nghĩa người GV không biên soạn thêm để làm phong phú cho tiết dạy Đó tình vui, gắn với trường với lớp, tình có phương tiện thơng tin đại chúng chương trình “Ai đúng? Ai sai?” đài truyền hình Vĩnh Long (ta tải trang web đài) để làm phong phú tiết dạy Ví dụ: Khi dạy bài: Quyền tự ngôn luận Phần hoạt động luyện tập, Giáo viên chiếu cho học sinh xem hình ảnh phiên tòa xét xử Mẹ Nấm ( Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) 27 TAND Cấp cao Đà Nẵng xét xử phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hịa 28 Thơng tin : Sáng 30-11, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TAND Cấp cao Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 1979, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hịa) tội "Tun truyền chống Nhà nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Khoản 1, Điều 88, Bộ Luật Hình Câu hỏi: Thơng qua hình ảnh thông tin trên, em cho biết công dân thực quyền tự ngôn luận chó đúng? Em rút học cho thận? - Từ tình giúp em nhận thức khắc sâu nội dung học: Quyền tự ngôn luận muốn nói Sử dụng khơng đúng, lợi dụng quyền tự ngôn luận vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ nặng nhẹ khác mà xử lí vi phạm theo quy định pháp luật - Từ tình thực tế giúp em rút học cho thân: không lợi dụng quyền tự ngôn luận để xuyên tạc dường llois chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước… sử dụng mạng xã hội facebook cách đắn, tránh tình trạng đăng tải, bình luận, cổ súy cho xấu, ảnh hưởng đến nhà nước, xã hội Ví dụ: dạy Quyền tự ngôn luận GV đưa tập: Trong trường hợp sau, trường hợp thực quyền tự ngôn luận (đánh dấu (X) vào sau câu chọn Tự hội họp 29 Nêu ý kiến, quan điểm cá nhân họp Tiết lộ bí mật nhà nước cho nhà báo Góp ý vào dự thảo cương lĩnh, chiến lược, dự thảo văn Luật Chủ tọa phiên tòa yêu cầu hội trường im lặng để nghe phán tịa án Thơng tin sai thật để bôi nhọ người khác Tham gia bàn bạc, thảo luận họp lớp, chi đồn Tun truyền, vận động để nhân dân khơng tin vào mê tín dị đoan Nói xấu lãnh tụ 10 Tuyên truyền nhằm chia rẽ, gây mâu thuẫn tôn giáo GV đưa tập tình sau: Bài tập 1: Bác sĩ A công bố cho người biết thông tin cụ thể tình trạng sức khỏe số bệnh nhân bị nhiễm HIV chưa đồng ý bệnh nhân Khi bị bệnh nhân phản đối, bác sĩ A cho cơng dân có quyền tự ngơn luận nên việc làm khơng sai - Theo em, bác sĩ A giải thích có hay khơng? Tại sao? Bài tập Bệnh nhân M mắc bệnh hiểm nghèo bác sĩ điều trị người nhà cố tình giấu khơng cho người bệnh biết tình trạng sức khỏe - Hành vi nói có vi phạm quyền tự ngôn luận hay không? Tại sao? Gợi ý trả lời: Bài tập 1: Bác sĩ A giải thích sai Bởi vì, theo quy định pháp luật, người nhiễm bệnh HIV có quyền giữ kính thơng tin bệnh tật Bác sĩ có nghĩa vụ giữ kín thơng tin cho bệnh nhân Mọi công bố phải đồng ý bệnh nhân Bài tập 2: Hành vi nói có vi phạm quyền tự ngơn luận Bởi việc cố tình giấu khơng cho người bệnh biết tình trạng sức khỏe để giúp người bệnh lo lăng, sợ hãi làm ảnh hưởng đến trình điều trị cho bệnh nhân GV đưa tập: Trong quan điểm sau, quan điểm đúng, quan điểm bào sai đề cập đến quyền tự ngôn luận công dân 30 Nội dung Đúng Tự ngơn luận thích nói nói Trẻ em có quyền tự ngôn luận X Tự ngôn luận tự báo chí Cung cấp thơng tin khơng xác cho báo chí vi phạm quyền X tự ngôn luận Càn suy nghĩ kỹ kiểm tra nội dung thông tin trước phát X ngơn Chỉ có nhà báo cần đến quyền tự ngôn luận 10 Viết đăng báo phản ánh tiêu cực địa phương vi phạm quyền tự ngôn luận Sai X X X X Giáo viên đặt câu hỏi : GV kết luận: Qua tập cố mặt thấy đời sống cá nhân cộng đồng xã hội, việc thực quyền tự ngôn luận có ý nghĩa quan trọng để cơng dân tham gia đóng góp ý kiến công việc chung, giúp đất nước phát huy sức mạnh người dân Bài học hôm nhấn mạnh cho rằng, quyền tự ngôn luận quyền người lớn mà quyền tất người Các em sử dụng quyền để phát biểu, nêu lên ý kiến riêng thân gia đình cơng việc tập thể hay cộng đồng xã hội Và đương nhiên, em phái ý ủng hộ việc làm đúng, lên án hành vi vi phạm quyền tự ngôn luận trường hợp làm dụng quyền để gây tác hại xấu cho người khác cộng đồng xã hội em phải tích cực đóng góp ý kiến xây dựng vấn đề gần gũi, tích cực tham gia hoạt động dự thi tìm hiểu nêu sáng kiến tìm kiếm, phát triển tài năng, tích cực tham gia thi tìm hiểu, viết thư quốc tế, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tập thể lớp Đó việc làm thể vận dụng tốt quyền tự ngôn luận, vận dụng tốt học ngày hôm thực tiễn sống II KẾT QUẢ THỰC HIỆN Trong trình giảng dạy vận dụng tập tình tiết dạy GDCD 8, tơi nhận thấy:  Bài tập tình đem đến cho HS hứng thú học tập, đặc biệt trong tiết học pháp luật  Qua tình sát với thực tế đời sống, em cảm thấy tự tin sống không vi pháp chuẩn mực đạo đức pháp luật 31  Kết khảo sát hứng thú học tập môn GDCD học sinh giáo viên thường xuyên sử dụng tập tình  Khảo sát hiệu dạy: - Trước áp dụng: Chất lượng kiểm tra tiết sồ lớp năm học 2017-2018, HKI, sau: Lớp 8.1 8.2 Sĩ số 32 33 Trên TB/ Tỉ lệ 93.7% 91% Dưới TB/Tỉ lệ 6.3% 9% Ghi - Sau áp dụng: Chất lượng kiểm tra tiết số 2, lớp năm học 2018-2019, HKI, sau: Lớp 8.1 8.2 Sĩ số 33 31 Trên TB/ Tỉ lệ 97% 93.5% Dưới TB/Tỉ lệ 3% 6.5% Ghi III KẾT LUẬN Bài học kinh nghiệm - Sử dụng tập tình tiết dạy GDCD THCS cần thiết người dạy lẫn người học Đặc biệt tình hình xã hội nay, tình giúp em tự tin sống - Tình phải thật có vấn đề để kích thích tư HS phát huy tính tích cực, chủ động người học - Giáo viên dạy GDCD THCS nên linh động việc sử dụng tập tình để tập tình phát huy hết vai trị tiết dạy - Giáo viên phải hiểu rõ yêu cầu, cấu trúc cách sử dụng tập tình dạy - GV phải dành nhiều thời gian chuẩn bị (biên soạn tập tình huống) trước đến lớp - Bài tập tình phải tập trung vào trọng tâm học, phải phù hợp với điều kiện trường lớp - GV kịp thời quan sát lắng nghe, phát lúng túng HS để hỗ trợ điều chỉnh kịp thời sai sót em Đặc biệt, GV phải nắm rõ ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa giáo dục tập tình cá nhân HS, đồng thời người GV có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình cơng tác tâm huyết với nghề 32 Biện pháp triển khai áp dụng thực tiễn Đề tài áp dụng cho 63 học sinh thuộc lớp 8/1 8/2 trường THCS Nguyễn Trung Trực.Với kết đạt mạnh dạn áp dụng tiếp cho học sinh lớp lại khối Cuối năm khảo sát thống kê kết mong muốn tơi đưa kinh nghiệm có bàn bạc, thảo luận với giáo viên đồng nghiệp để áp dụng rộng rãi giảng dạy sinh học tất khối lớp lại nhà trường năm học tới Sau tham khảo ý kiến nhà trường, mở Chuyên đề đưa kinh nghiệm áp dụng suốt q trình giảng dạy nhân rộng môn dạy khác 3.Một số kiến nghị - Giáo viên dạy GDCD THCS nên thường xuyên biên soạn sử dụng tập tình dạy để tăng tính hiệu cho dạy - Trong kiểm tra đánh giá HS nên có câu hỏi tập tình để học sinh vận dụng kiến thức mà học Hướng phát triển đề tài Với đề tài này, tơi nghĩ áp dụng tất khối lớp 6,7,8,9 trường THCS Nguyễn Trung Trực số trường địa bàn huyện Vạn Ninh áp dụng rộng rãi mơn địa lí, ngữ văn số môn khác trường THCS tất cấp học, tùy theo môn mà giáo viên áp dụng linh hoạt cách khác Vạn Khánh, ngày 15, tháng 01, năm 2018 DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO Người viết Lê Thị Minh 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân 6, 7, 8, – NXB Giáo dục – Hà Nhật Thăng tổng chủ biên Sách giáo viên Giáo dục công dân 6, 7, 8, – NXB Giáo dục Thực hành Giáo dục công dân – Tạ Đức Hiền – NXB Hà Nội – 2007 Câu chuyện tình pháp luật – Đặng Thuý Anh – NXB Giáo dục – 2003 Bài tập tình Giáo dục cơng dân 6, 7, 8, – Vũ Xuân Vinh – NXB TP HCM – 2007 Tư liệu Giáo dục công dân – Trần Văn Thắng – NXB Giáo dục – 2005 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên mơn GDCD trường phổ thơng- Vũ Đình Bảy- Cao Thị Hồi Thu- NXB Lý luận trị2016 34 ... trên, chúng tơi chọn: ? ?Sử dụng phương pháp tình để giáo dục pháp luật môn Giáo dục công dân lớp trường THCS Nguyễn Trung Trực” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử đề tài PPNCTH sử dụng lần cách Đại học... học giáo dục giới việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực (trong có phương pháp dạy học tình huống) việc làm cần thiết giáo viên dạy môn Giáo dục công dân - Để nâng cao chất lượng môn Giáo dục. .. sở tìm hiểu sở lý luận liên quan đến phương pháp nghiên cứu tình đặc thù môn Giáo dục công dân, đề tài sâu nghiên cứu việc áp dụng phương pháp dạy học mảng kiến thức pháp luật thuộc môn Giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng phương pháp tình huống để giáo dục pháp luật trong môn giáo dục công dân ở lớp 8 trường THCS,

Hình ảnh liên quan

viên cho học sinh xem hình ảnh và trả lời câu hỏi: em biết gì về nhân vật trong ảnh? Vì sao ông ngồi tù oan? Nhờ đâu ông được giải oan? Học sinh thảo luận trả lời theo sự hiểu biết của các em - SKKN sử dụng phương pháp tình huống để giáo dục pháp luật trong môn giáo dục công dân ở lớp 8 trường THCS

vi.

ên cho học sinh xem hình ảnh và trả lời câu hỏi: em biết gì về nhân vật trong ảnh? Vì sao ông ngồi tù oan? Nhờ đâu ông được giải oan? Học sinh thảo luận trả lời theo sự hiểu biết của các em Xem tại trang 26 của tài liệu.
Câu hỏi: Thông qua hình ảnh và thông tin trên, em hãy cho biết công dân - SKKN sử dụng phương pháp tình huống để giáo dục pháp luật trong môn giáo dục công dân ở lớp 8 trường THCS

u.

hỏi: Thông qua hình ảnh và thông tin trên, em hãy cho biết công dân Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm