0

NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS

44 24 0
  • NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:49

Như chúng ta đã biết, toán học là bộ môn khoa học đặc biệt quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông cũng như trong các chương trình giáo dục khác. Đây là môn học được coi là nền tảng cho các môn học tự nhiên giúp cho học sinh có được những vốn kiến thức về tự nhiên và thực hiện tính toán một cách nhanh, chính xác, nhờ vào sự hỗ trợ trực tiếp của máy tính casio.Trong các môn học ở phổ thông, môn toán giữ một vị trí quan trọng. Qua việc học toán học sinh được rèn luyện về mọi mặt như: trí thông minh, phương pháp tính toán hợp lý, nhanh gọn, tạo cho bộ óc làm việc ngăn nắp, có kế hoạch. Từ cuộc sống hàng ngày của con người như: cân đo, đong đếm,… cho đến các ngành công nghiệp phát triển đều rất cần đến toán học.Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật như hiện nay, đòi hỏi người học và người dạy phải thường xuyên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản phục vụ cho chuyên môn. Một trong những ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển đó là việc ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình truyền đạt và tiếp thu tri thức ở trường phổ thông, thông dụng và hiệu quả nhất là sự hỗ trợ của máy tính bỏ túi (máy tính cầm tay) Casio fx. MỤC LỤC I TÓM TẮT ĐỀ TÀI II GIỚI THIỆU Hiện trạng 2 Giải pháp thay 3 Một số nghiên cứu gần liên quan đến đề tài .3 Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu .4 III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Quy trình nghiên cứu .5 Đo lường 4.2 Kiểm chứng độ giá trị nội dung IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ Trình bày kết .8 Phân tích liệu Bàn luận V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .11 Kết luận 11 Khuyến nghị 11 VI TÀI LỆU THAM KHẢO 12 VII CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI 13 Phụ lục 1: Các dạng toán phương pháp giải phương trình bậc cao 13 Phụ lục 2: Giáo án mà GV có sử dụng “Giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay để nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực” 28 TIẾT 2: THỰC HÀNH 31 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG MÁY TÍNH CASIO 31 Phụ lục 3: Đề, đáp án kiểm tra trước tác động sau tác động 34 Phụ lục 4: Bảng tổng hợp bảng điểm kiểm tra trước tác động sau tác động .42 I TÓM TẮT ĐỀ TÀI Như biết, tốn học mơn khoa học đặc biệt quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng chương trình giáo dục khác Đây môn học coi tảng cho môn học tự nhiên giúp cho học sinh có vốn kiến thức tự nhiên thực tính tốn cách nhanh, xác, nhờ vào hỗ trợ trực tiếp máy tính casio Trong mơn học phổ thơng, mơn tốn giữ vị trí quan trọng Qua việc học toán học sinh rèn luyện mặt như: trí thơng minh, phương pháp tính tốn hợp lý, nhanh gọn, tạo cho óc làm việc ngăn nắp, có kế hoạch Từ sống hàng ngày người như: cân đo, đong đếm,… ngành công nghiệp phát triển cần đến toán học Cùng với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật nay, đòi hỏi người học người dạy phải thường xuyên tự trang bị cho kiến thức phục vụ cho chuyên môn Một ảnh hưởng trực tiếp phát triển việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào trình truyền đạt tiếp thu tri thức trường phổ thông, thông dụng hiệu hỗ trợ máy tính bỏ túi (máy tính cầm tay) Casio fx Casio fx công cụ hỗ trợ cho học sinh học tốt môn khoa học tự nhiên, thực hành nhiều môn tốn học, bên cạnh máy tính bỏ túi cịn đồng hành em trải qua kỳ thi đầy cam ro thử thách Đặc biệt trình cải cách giáo dục kỳ thi thường áp dụng hình thức trắc nghiệm, địi hỏi người học việc nắm vững kiến thức cần phải tự rèn luyện cho kỹ trả lời trắc nghiệm cách nhanh xác “Giáo dục quốc sách hàng đầu, nhiệm vụ ngành giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Việc bồi dưỡng học sinh giỏi công tác mũi nhọn ngành Giáo dục Đào tạo huyện Vạn Ninh nói chung, trường THCS Nguyễn Trung Trực nói riêng nên việc phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi nuôi dưỡng nhân tài việc làm thường xuyên, liên tục Môn tốn mơn thường xun tổ chức thi học sinh giỏi nên đòi hỏi sở phải xây dựng đội ngũ học sinh giỏi cho đơn vị Với tâm huyết nghề nghiệp tơi cố gắng phấn đấu để đào tạo bồi dưỡng ngày nhiều học sinh giỏi cấp cách sâu nghiên cứu giúp em nắm chắc, sâu phần nội dung chương trình tốn lớp Phương trình bậc cao đề tài hấp dẫn, thú vị tốn học, phương trình bậc cao nhiều nhà tốn học nghiên cứu Tuy nhiên, với người học giải phương trình bậc cao vấn đề khó Qua năm giảng dạy mơn Tốn bậc trung học sở tơi nhận thấy mảng giải phương trình bậc cao đưa sách giáo khoa lớp 8, khiêm tốn, nội dung sơ lược, mang tính chất giới thiệu khái quát, quỹ thời gian giành cho q ỏi, chương trình học lại khơng có học cụ thể Bên cạnh nội dung tập ứng dụng phong phú, đa dạng phức tạp Phương trình bậc cao nội dung thường gặp kỳ thi Bậc THCS đặc biệt kỳ thi tuyển sinh vào THPT Chính tơi định chọn đề tài “Giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay để nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi Trường THCS Nguyễn Trung Trực” Để giúp em tìm hiểu nhiều phương pháp giải, cách giải dạng phương trình bậc cao Qua giúp học sinh dễ hiểu, có kỷ thuật giải tốn cách có hệ thống, chặt chẽ hiệu Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương: Nhóm (lớp 9/4) Nhóm (lớp 9/5) Trường THCS Nguyễn Trung Trực Lớp Nhóm làm lớp thực nghiệm Nhóm làm lớp đối chứng Lớp thực nghiệm thực giải pháp thay hướng dẫn học sinh có sử dụng máy tính cầm tay để giải phương trình bậc cao Kết cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết học tập học sinh lớp thực nghiệm đạt kết học tập cao so với lớp đối chứng Điểm kiểm tra đầu lớp thực nghiệm có giá trị trung bình 8,6 Điểm kiểm tra đầu lớp đối chứng 7,6 kết kiểm chứng T-test cho thấy p = 0,000030653466< 0,05 có nghĩa có khác biệt lớn điểm trung bình lớp thực nghiệm điểm trung bình lớp đối chứng Điều chứng minh giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay có tác động lớn để nâng cao khả giải phương trình bậc cao cho học sinh lớp trường THCS Nguyễn Trung Trực II GIỚI THIỆU Hiện trạng Trong chương trình tốn học trung học sở đề thi thường gặp tốn giải phương trình bậc 3, 4, 5…Khi tiến hành giải phương trình cách đưa phương trình tích để giải Các em học sinh gặp dạng tốn khơng chịu nghiên cứu khảo sát kĩ dạng phương trình theo nhiều cách sử dụng thiếu linh hoạt Xuất phát từ vấn đề qua việc giảng dạy mơn tốn trường THCS, qua đọc tài liệu tham khảo đặc biệt qua việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi khối Tơi nhận thấy giải phương trình bậc 3, 4, 5… tương đối khó học sinh THCS đặc biệt phương pháp giải phương trình khơng có chương trình tốn THCS gây khó khăn khơng nhỏ học sinh gặp phải dạng tốn Học sinh khơng có phương pháp cụ thể mà biết mị mẫm cách vơ hướng Khi tiếp xúc với dạng phương trình bậc cao rèn luyện cho học sinh lực hoạt động trí tuệ để có sở tiếp thu dễ dàng môn học khác trường THCS Mở rộng khả áp dụng kiến thức vào thực tế, cịn góp phần rèn luyện cho học sinh đức tính cẩn thận, sáng tạo… Qua việc dự đồng nghiệp theo dõi trình học tập học sinh nhận thấy: + Giáo viên nặng cung cấp giải sẵn cho học sinh tiếp thu, thường trọng yêu cầu chương trình thực chưa đảm bảo tập, cho học sinh tự phân tích sợ thời gian, thường lịng kết thúc cơng việc tìm cách giải đó, chưa ý hướng dẫn học sinh tìm cách giải (hay phương pháp) khác hay hơn… kết học sinh biết làm chưa hiểu sâu sắc vừa làm + Bên cạnh gặp phải dạng tốn giải phương trình bậc cao em ngại “sợ” lúng túng trước đề tốn: khơng biết làm gì?, đâu? theo hướng nào? liên hệ kiến thức với kiến thức học, khơng phân biệt cho, cần tìm nên khơng biết cách giải + Việc suy luận kém, chưa hiểu cách giải phương trình bậc cao lập luận thiếu cứ, khơng xác, không chặt chẽ, không nắm phương pháp để giải, suy nghĩ hời hợt, máy móc, khơng biết rút kinh nghiệm giải làm, nên thường lúng túng trước tốn có đề khác chút Trình bày giải khơng tốt, rõ ràng, ngôn ngữ, ký hiệu tùy tiện, lập luận thiếu khoa học, logic… Giải pháp thay Bài tập toán giúp cho học sinh củng cố kiến thức cách có hệ thống (về tốn học nói chung phần phương trình bậc cao giải quy phương trình bậc hai chương trình dạy tốn lớp để giải) theo phương pháp tinh giảm dễ hiểu Bài tập “phương pháp quy phương trình bậc hai” nhằm rèn luyện cho học sinh kĩ thực hành giải toán phương trình bậc hai Rèn luyện cho học sinh thao tác tư duy, so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá, tương tự Rèn luyện cho học sinh lực hoạt động trí tuệ để có sở tiếp thu dễ dàng môn học khác trường THCS Mở rộng khả áp dụng kiến thức vào thực tế Bài tập “Phương trình bậc cao quy phương trình bậc hai” cịn góp phần rèn luyện cho học sinh đức tính cẩn thận, sáng tạo Một số nghiên cứu gần liên quan đến đề tài Sáng kiến kinh nghiệm: Giải phương trình bậc cao cô Vũ Thị Thúy Hằng Trường THCS Thuận Tiến- Hòn Đất - Kiên Giang (Sưu tầm tham khảo) Vấn đề nghiên cứu Việc vận dụng máy tính cầm tay để giải phương trình bậc cao có nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực hay không? Mong qua đề tài tổ toán trường THCS nghiên cứu vận dụng ? Giả thuyết nghiên cứu Việc vận dụng máy tính cầm tay để giải phương trình bậc cao nâng cao kết giải phương trình cho học sinh khá, giỏi Trường THCS Nguyễn Trung Trực III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu Giáo viên: Nguyễn Thành Thi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp Trường THCS Nguyễn Trung Trực trực tiếp thực việc nghiên cứu Về phía học sinh tơi chọn hai nhóm lớp 9/4 9/5 để tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng giới tính, thành tích học tập năm học 2016 - 2017 sau: Bảng 1: Giới tính kết học tập lớp trường THCS Nguyễn Trung Trực Nhóm Nhóm thực nghiệm Lớp 9/4 Nhóm đối chứng Lớp 9/5 Số HS nhóm Kết năm học 2016 - 2017 Tổn Na g số m Nữ Giỏi Khá 20 13 12 18 14 12 Về ý thức học tập, tất học sinh hai lớp tích cực chủ động học tập Về chất lượng học tập năm học trước, hai lớp tương đương chất lượng mơn tốn Thiết kế nghiên cứu Chọn lớp: Lớp 9/4 làm nhóm thực nghiệm, Lớp 9/5 làm nhóm đối chứng Dùng kiểm tra 120 phút làm kiểm tra trước tác động Kết kiểm tra cho thấy điểm trung bình hai nhóm có khác nhau, tơi dùng phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm trước tác động kết quả: Bảng 2: Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương Thực nghiệm Đối chứng TBC 7,60 7,50 P 0,751 p = 0,751> 0,05 từ kết luận điểm số trung bình hai nhóm thực nghiệm đối chứng khơng có ý nghĩa tức xảy ngẫu nhiên, hai nhóm coi tương đương Sử dụng thiết kế 2: kiểm tra trước tác động sau tác động nhóm tương đương (được mô tả bảng 3) Bảng 3: Thiết kế nghiên cứu Nhóm Nhóm thực nghiệm Lớp 9/4 Nhóm đối chứng Lớp 9/5 KT TĐ trước Tác động KT TĐ O1 Dạy học có sử dụng “Giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay để nâng cao O3 chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực” O2 Dạy học khơng có sử dụng “Giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay để O4 nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực” sau Ở thiết kế sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị giáo viên Nhóm nhóm thực nghiệm: thiết kế dạy có sử dụng “Giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay để nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực” Nhóm nhóm đối chứng: Thiết kế dạy khơng có sử dụng “Giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay để nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực” * Tiến hành thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm tuân theo kế hoạch dạy học nhà trường theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan, cụ thể: Thời gian thực Thứ ngày Thứ 8/10/2017 Thứ 9/11/2017 Môn /Lớp Tiết theo PPCT Bài tập Đại số 31 tự soạn Đại số 55 tự soạn Đo lường 4.1 Sử dụng công cụ đo, thang đo: Bài kiểm tra viết học sinh Sau thực dạy xong tập chương tiến hành kiểm tra tiết (nội dung kiểm tra trình bày phần phụ lục) Bài kiểm tra trước tác động kiểm tra 120 phút giáo viên dạy với tổ chuyên môn trường đề kiểm tra chung cho học sinh khối Bài kiểm tra sau tác động kiểm tra 120 phút giáo viên dạy với tổ chuyên môn trường đề kiểm tra chung cho học sinh khối Tiến hành kiểm tra chấm theo đáp án xây dựng 4.2 Kiểm chứng độ giá trị nội dung Kiểm chứng độ giá trị nội dung kiểm tra cách giáo viên trực tiếp dạy chấm hai nhóm thực nghiệm (nhóm 1) lớp đối chứng (nhóm 2) Ví dụ: Phân tích đa thức f(x) = x + 5x4 – 3x3 – x2 +58x - 60 thành nhân tử? từ tìm nghiệm phương trình Nhận xét: Nghiệm nguyên đa thức cho Ư(60) Ta có Ư(60) = { �1; �2; �3; �4; �5; �6; �10; �12; �15; �20; �30; �60} Lập quy trình để kiểm tra xem số nghiệm đa thức: Gán: -1 → X Nhập vào máy đa thức: X5 + 5X4 – 3X3–X2 +58X -60 ấn dấu  máy báo kq -112 Gán tiếp: -2 → X / # /  / máy báo kq -108 Gán tiếp: -3 →X/ # /  / máy báo kq Do ta biết x = -3 nghiệm đa thức cho, nên f(x) chia hết cho (x+3) Khi tốn trở tìm thương phép chia đa thức f(x) cho (x-3) Sử dụng sơ đồ Hoocner để tìm đa thức thương đa thức dư Hệ số -3 -1 58 -60 -3 -9 26 -20 Khi ta có f(x) = (x+3)(x4+2x3-9x2+26x-20) * Ta lại xét đa thức g(x) = x4+2x3-9x2+26x-20 Nghiệm nguyên ước 20 Dùng máy ta tìm Ư(20) = { �1; �2; �4; �5; �10; �20} Lập quy trình để kiểm tra xem số nghiệm đa thức g(x): Gán: -1 → X Nhập vào máy đa thức: x4+2x3-9x2+26x-20 ấn dấu  máy báo kq = 96 Gán tiếp: -2 → X / # /  / máy báo kq -148 Gán tiếp: -4 → X / # /  / máy báo kq -180 Gán tiếp: -5 → X / # /  / máy báo kq Do ta biết x = -5 nghiệm đa thức cho, nên g(x) chia hết cho (x+5) Khi tốn trở tìm thương phép chia đa thức g(x) cho (x+5) Sử dụng sơ đồ Hoocner để tìm đa thức thương đa thức dư Hệ số -9 26 -20 -5 -3 -4 Khi ta có g(x) = (x+5)(x3-3x2+6x-4) * Tiếp tục dùng chức giải phương trình bậc để tìm nghiệm nguyên đa thức h(x) = x3-3x2+6x-4 Kết quả, đa thức h(x) có nghiệm x = nên chia h(x) cho (x-1) ta được: h(x) = (x-1)(x2-2x+4) Ta thấy đa thức (x2-2x+4) vô nghiệm nên khơng thể phân tích thành nhân tử Vậy f(x) = (x+3)(x+5)(x-1)(x2-2x+4) Đến học sinh tìm nghiệm phương trình bậc cao nhờ trợ giúp máy tính Nhận xét giáo viên để kiểm chứng độ giá trị nội dung liệu: + Về nội dung đề bài: Phù hợp với trình độ học sinh nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng + Các câu hỏi có phản ảnh vấn đề đề tài nghiên cứu Nhận xét kết hai lớp: Nhóm thực nghiệm có điểm trung bình 8,6 Nhóm đối chứng có điểm trung bình 7,6 thấp nhóm thực nghiệm 1,0 Điều chứng minh lớp thực nghiệm vận dụng Máy tính cầm tay để giải phương trình bậc cao nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực” nên kết cao IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ Trình bày kết * Mô tả liệu: Mốt, trung vị, giá trị trung bình độ lệch chuẩn nhóm thực nghiệm, nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm: Cơng thức Giá trị nhóm TN Mốt =MODE(F8:F27) 9,0 Trung vị =MEDIAN(F8:F27) 9,0 Giá trị TB =AVERAGE(F8:F27) 8,6 Độ lệch chuẩn =STDEV(F8:F27) 0,50 Nhóm đối chứng: Cơng thức Giá trị nhóm ĐC Mốt =MODE(K8:K25) 8,0 Trung vị =MEDIAN(K8:K25) 8,0 Giá trị TB =AVERAGE(K8:K25) 7,6 Độ lệch chuẩn =STDEV(K8:K25) 0,72 Phân tích liệu Phép kiểm chứng T-test so sánh giá trị trung bình kiểm tra nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Bảng 4: So sánh điểm trung bình kiểm tra sau tác động Thực nghiệm Đối chứng ĐTB 8,6 7,6 Độ lệch chuẩn 0,50 0,72 Giá trị p T-test 0,000030653466 Phụ lục 2: Giáo án mà GV có sử dụng “Giải phương trình bậc cao Máy tính cầm tay để nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi trường THCS Nguyễn Trung Trực” Tiết 1: THỰC HÀNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS khắc sâu công thức nghiệm pt bậc hai cách giải pt bậc hai - Hiểu thêm ngơn ngữ máy tính Kĩ năng: Vận dụng thành thạo máy tính cầm tay để giải phương trình bậc hai tốn có liên quan Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, tư lơ gic hợp lí, nhanh nhẹn Năng lực: Phát giải vấn đề, tính tốn hợp tác nhóm II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: + GV: Bảng phụ, phấn màu, loại máy tính cầm tay thơng dụng (fx500A, fx500MS, fx570MS, fx500ES, fx570ES) Tài liệu tham khảo + HS: Chuẩn bị máy tính cầm tay thường dùng (chủ yếu fx500MS) III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (8phút) ? Viết công thức nghiệm phương + HS lên bảng thực yêu cầu trình bậc hai + Cả lớp thực so sánh ax + bx + c = kết với bạn ? Giải phương trình sau: a) x  3x   b) 2x  5x   c) x  x   + Theo dõi, nhận xét cho điểm Hoạt động 2: CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG MTCT ( 32 phút) 28 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS + GV giới thiệu công dụng việc Cách 1: Giải máy không cài sẵn chương biết cách giải phương trình bậc hai trình giải phương trình bậc hai: MT cầm tay thông thường + HS theo dõi thực theo hướng dẫn + Treo bảng phụ hướng dẫn cách dùng thực hành giải phương trình: MTCT khơng có cài sẵn chương trình 3x2 - 4x -7 = giải phương trình +Tính  Tính   b  4ac  /  SHIFT x  �3 �  /   + Nếu  < phương trình vơ (Máy cho kết 100, 100 > nên ta nghiệm thực tiếp việc tìm nghiệm) + Nếu  > 0, ta tìm nghiệm Vì  + Tìm nghiệm: dùng hai lần nên ta dùng phím nhớ M+ Min lưu lại Min   � �3  máy tìm nghiệm Kết x1 �2,333333333 4  , ta dùng phím MR để 2.3  Cụ thể: Để tính x  gọi  MR  �  Kết x2 = -1 + HS thực theo nhóm nhỏ tập + Cho HS giải phương trình phần theo yêu cầu kiểm tra cũ cách chia lớp Cách 2: Giải máy cài sẵn chương trình thành nhóm giải phương trình bậc hai ẩn: Ví dụ: Giải phương trình: + GV cho HS tham khảo ví dụ bảng phụ, yêu cầu thực vận 1,8532x – 3,21458x – 2,45971 = dụng để giải phương trình phần Ấn MODE lần hình EQN kiểm tra cũ: Ấn tiếp + GV kiểm tra kết máy Màn hình Unknowns? vài em, chọn em thành thạo kiểm tra (lưu ý hình ERROR phương trình cho vơ Ấn tiếp  hình Degree? nghiệm) Ấn tiếp + Vận dụng giải phương trình sau Ấn tiếp 1,8532 = (-) 3,21458 = (-) 2, 45971 đây: a) 3x2 – 2x - = = 29 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS b) 1,9815x2 + 6,8321x + 1,0581= Ta x1 � 2,309350782 , ấn tiếp = , ta x2 �- 0,574740378 hai cách (Nếu HS thực tốt yêu cầu thực thêm số ví dụ phức tạp hơn) + GV chốt kiến thức tồn Cách 3: Giải phương trình bậc hai ẩn dịng máy Casio fx500ES trở lên (Chưa thơng dụng với HS địa phương nên có thời gian thực hiện) Hoạt động 3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5 phút) + Yêu cầu HS nhà tự nghĩ cho phương trình bậc hai (ít phương trình) để giải theo cách khác + Nắm vững cơng thức nghiệm để giải phương trình bậc hai ẩn Chuẩn bị kiến thức liên quan đến sau 30 TIẾT 2: THỰC HÀNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG MÁY TÍNH CASIO I MỤC TIÊU: KiÕn thøc: Häc sinh nắm c¸ch dïng m¸y tÝnh casio để giải phơng trình bậc hai mt ẩn Kỹ năng: HS có kỹ thành thạo dùng máy tính để giải phơng trình Thái độ: Bit nhn xét đánh giá bạn tự đánh giá kết mình, biết đưa kiến thức, kĩ kiến thức kĩ quen thuộc Tích cực, hợp tác học tập Giáo dục lịng ham mê học mơn tốn, tính kiên trì, cẩn thận, tích cực, u thích mơn Năng lực: Phát giải vấn đề, tính tốn hợp tác nhóm II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: * Giáo viên: Giáo án điện tử máy tính Casio FX- 500MS, fx- 570MS * Học sinh: Bảng máy tính Casio FX- 500MS III TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bng Hoạt động (5 phút) Gii thiu Gii thiệu số máy tính Chốt lại tiết học ta HS quan sát dùng máy tính Casio fx500MS Casio fx- 570MS, máy có tính tương đương để giải hệ phương trình nhờ chương trình cài đặt sẵn máy Giới thiệu số loại máy tính thường dựng: + Casio FX- 500MS, + Casio fx- 570MS + Casio fx- 500A + Casio fx- 570ES + ViNACAL Vn - 500MS, + ViNACAL Vn- 570MS Hoạt động (10 phút) Các bớc sử dụng C¸c bíc sư dơng m¸y tÝnh casio 31 GV: Thao tác máy Hs quan sát hình nêu, c¸c bíc Phương trình dạng tổng qt ax2 + bx +c =0 (a � ) a) Casio FX- 500MS, (VINACAL Vn -500MS) B1: Ên : MODE MODE MODE B2: NhËp c¸c hƯ sè: Sử dụng máy tính Casio FX570MS có khác so với máy Chỉ khác bước a= ,b = , c = , Casio FX- 500MS n ln mode B3: đọc nghiêm x1 = , x2 = kiểm tra lại b) Casio FX- 570MS, (VINACAL Vn- 570MS) B1: Ên : MODE MODE MODE MODE B2: NhËp c¸c hƯ sè: a= ,b = , c = , B3: ®äc nghiệm x1 = , x2 = kiểm tra lại ã Phương trình vơ nghiệm Phương trình vơ nghiệm máy cho x1, x2 nghiệm ảo hình có chữ Rl Để khỏi chương trình ấn MODE Hoạt động (25 phút) Thực hành 32 Học sinh hoạt Ví dụ 1: Giải phơng động nhóm trình nhỏ ghi kết 15 Gv quan sát giúp đỡ hs vào bảng a ) x x 14 làm Hs lên bảng nhận xét đánh giỏ phơng trình vụ nghim thực Nhận bạn xét Ví dụ 2: Giải phơng trình Học sinh hoạt động nhóm x  x 0 24 24 nhá ghi kÕt vào bảng Nghiệm phơng trình Hs nên bảng 1 x = ; x = thực Nhận bạn xét Hoạt ®éng (5 phót) Hướng dẫn nhà - Sư dụng thành thạo máy tính để tìm nghiệm phơng tr×nh, - Phương trình vơ nghiệm máy R I 33 Phụ lục 3: Đề, đáp án kiểm tra trước tác động sau tác động  Đề , đáp án trước tác động Họ tên: …………… Kiểm Tra Điểm: Lớp:…………… Mơn: Máy Tính Bỏ Túi CASIO LỚP ĐỀ THI GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CASIO Thời gian: 120 Phút Bài (5 điểm) Tìm ƯSCLN 40096920, 9474372 51135438 Bài (5 điểm) Phân số sinh số thập phân tuần hoàn 3,15(321) Bài (5 điểm) Cho biết chữ số cuối bên phải 3411 Bài (5 điểm) Cho biết chữ số cuối bên phải 236 Bài (5 điểm) Cho đa thức P(x) = x3 + ax2 + bx + c a) Tìm a, b, c biết x nhận giá trị 1,2; 2,5; 3,7 P(x) có giá trị tương ứng 1994,728; 2060,625; 2173,653 b) Tìm số dư r phép chia đa thức P(x) cho 2x+5 c) Tìm giá trị x P(x) có giá trị 1989 n Bài (5 điểm) Cho dãy số Un   3    3 = n với n = 0, 1, 2, …… a) Tính U0 , U1 , U2 , U3 , U4 b) Lập cơng thức để tính Un+2 theo Un+1 Un c) Tính U13 , U14 Bài (5 điểm) Tính giá trị biểu thức 12,35.tg 300 25'.sin 23030 ' a) A = 3, 063.cot g 150 45'.cos 350 20 ' b) B = 3344355664 3333377777 Bài (5 điểm) Tìm giá trị x, y viết dạng phân số hỗn số từ phương trình: 34 2x 5 3 5 7 x  1 3 5 8 Bài (5 điểm) Cho dãy số xếp thứ tự U , U2 , U3 ,……… ,Un Biết U5 = 588 ; U6 = 1084 ; Un+1 = 3Un - Un-1 Tính U1 ; U2 ; U25 Bài 10 (5 điểm) Tìm nghiệm gần phương trình x 60  x 20  x12  x9  x  15  Đáp án biểu điểm: Bài (5 điểm) Do máy cài sẵn chương trình đơn giản phân số nên ta dùng chương trình để tìm Ước số chung lớn (ƯSCLN) Ta có: A a  B b ( a tối giản) b ƯSCLN: A ÷ a Ấn 9474372  40096920= Ta được: 6987  29570 ƯSCLN 9474372 40096920 l 9474372 ÷ 6987 = 1356 Ta biết : ƯSCLN(a ; b ; c ) = ƯSCLN(ƯSCLN( a ; b ) ; c ) Do cần tìm ƯSCLN(1356 ; 51135438 ) Ấn 1356  51135438 = Ta được:  75421 Kết luận: ƯSCLN 9474372 ; 40096920 51135438 ĐS: 678 Bài (5 điểm) Ta đặt 3,15(321) = a Hay: 100.000 a = 315321,(321) (1) 100 a = 315,(321) (2) Lấy (1) trừ (2) vế theo vế , ta có: 99900 a = 315006 35 Vậy a  ĐS: 315006 52501  99900 16650 52501 16650 Khi thực hành ta thực phép tính sau cho nhanh: 315321  315 315006 52501   99900 99900 16650 Bài (5 điểm) Ta có 710 �249(mod1000) 7100 �24910 �(2494 )2 �2492 �(001)2 �001 �001(mod1000) 73400 �001(mod1000) 73411 �73400 �710 �7 �001�249 �7 �743(mod1000) ĐS: 743 Khi thực hành ta thực phép tính sau cho nhanh 3411 711 743(mod1000) Bài (5 điểm) Dễ thấy 810 �1824(mod10000) 820 �18242 �6976(mod10000) 840 �69762 �4576(mod10000) 850  840 �810 �4576 �1824 �6624(mod10000) 8200  (850 ) �6624 �66242 �66242 �7376 �7376 �5376(mod10000) Và ta có: 36 (810 ) 8 18243 8 4224 2144 6256(mod10000) Cuối cùng: 236 8 200 8 36 5376 6256 2256(mod10000) ĐS: 2256 Bài (5 điểm) 5.1 Thay lần lược giá trị x = 1,2 ; x =2,5 ; x=3,7 vào đa thức P(x) = x3+ax2 + c ta hệ 36 1,44a  1,2b  c 1993   6,25a  2,5b  c 2045 Giải hệ phương trình ta 13,69a  3,7b  c 2123  X=10 ; Y=3 ; Z = 1975 5.2 Số dư phép chia P(x) = x3+10x2+3x+1975 cho 2x+5 giá trị P(-2,5) đa thức P(x) t ại x=-2,5 ĐS ; 2014,375 5.3 Giải phương trình P(x) = x3+10x2+3x+1975= 1989 hay x3+10x2+3x-14 = x=1 ; x= -9,531128874 ; x= -1,468871126 Bài (5 điểm) a) U0 = ; U1 = ; U2 = ; U3 = 51 ; U4 = 304 ; U5 = 1769 b ) Un+2 = Un+1 - 13 Un c ) U13 = 2081791609 ; U14 = 11932977272 Bài 7: (5 điểm) a) A = 0,0002265623304 b) M = 11.148.000.848.761.678.928 Bài (5 điểm) x = 4752095 95603 45 103477 103477 Bài (5 điểm) Đáp số: U n   U4 = 340 ; U3 = 216 3U n  U n 1 ; U2 = 154 ; U1 = 123 ; U25 = 520093788 Bài 10 (5 điểm) Giải tương tự trên, ta tìm hai nghiệm x = 1.011458 , x =  1.05918 37  Đề, đáp án sau tác động ĐỀ THI MÁYTÍNH BỎ TÚI NĂM HỌC 2016- 2017 Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề) Họ tên:…………… Lời phê giáo viên Lớp:……………… Điểm  Quy ước: Khi tính gần khơng có u cầu khác lấy kết với chữ số thập phân Câu (5 điểm) Cho tam giác ABC có 90o
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Giới tớnh và kết quả học tập của 2 lớp trường THCS Nguyễn Trung Trực - NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS

Bảng 1.

Giới tớnh và kết quả học tập của 2 lớp trường THCS Nguyễn Trung Trực Xem tại trang 6 của tài liệu.
3. Quy trỡnh nghiờn cứu - NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS

3..

Quy trỡnh nghiờn cứu Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 3: Thiết kế nghiờn cứu - NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS

Bảng 3.

Thiết kế nghiờn cứu Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 4: So sỏnh điểm trung bỡnh bài kiểm tra sau tỏc động Thực nghiệm Đối chứng - NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS

Bảng 4.

So sỏnh điểm trung bỡnh bài kiểm tra sau tỏc động Thực nghiệm Đối chứng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Phụ lục 4: Bảng tổng hợp bảng điểm kiểm tra trước tỏc động và sau tỏc động  - NCKH giải phương trình bậc cao bằng máy tính cầm tay để nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh khá, giỏi ở trường THCS

h.

ụ lục 4: Bảng tổng hợp bảng điểm kiểm tra trước tỏc động và sau tỏc động Xem tại trang 44 của tài liệu.

Từ khóa liên quan