0

Giáo án TOÁN 1_Vì sự BĐ và DC trong GD (TRỌN BỘ)_BỘ 2

217 134 0
  • Giáo án TOÁN 1_Vì sự BĐ và DC trong GD (TRỌN BỘ)_BỘ 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2020, 16:36

TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2020 TỐN Tiết 1: VỊ TRÍ QUANH TA I MUC TIÊU - Bước đầu nhận biết vị trí tương đối hai vật: Trên - dưới; Bên phải bên trái; Phía trước - phía sau Ở - HS có ý thức học II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Videoo hát: Cả tuần ngoan nhạc sĩ Phạm Tuyên ; SGK Toán 1; Vở tập Tốn - Hình ảnh tranh SGK Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động GV Hoạt động HS 1.HĐ Khởi động - GV mở video hát: Cả tuần ngoan - GVnêu yêu cầu tiết học Hoạt động hình thành kiến thức, thực hành 2.1 Nhận biết quan hệ - - GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK nêu nhận xét: - Lớp phó văn nghệ bắt nhịp, HS hát - GV nêu u cầu HS tơ màu tập Tốn 2.2 Nhận biết quan hệ bên phải bên trái - GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK nêu nhận xét: - HS tô màu theo hướng dẫn Vở tập Toán - GV nêu yêu cầu HS tơ màu tập Tốn - GV nêu u cầu HS tìm ví dụ tương tự quan hệ bên phải - bên trái 2.3 Nhận biết quan hệ trước - sau, - GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK nêu nhận xét: - HS tô màu theo hướng dẫn Vở tập Tốn - HS tìm ví dụ tương tự quan hệ bên phải - bên trái - HS quan sát SGK nêu nhận xét: Lọ hoa mặt bàn, mèo gầm bàn Máy bay bay bên trên, em bé đứng đất - HS quan sát SGK nêu nhận xét: Cửa vào bên phải cô giáo Bàn GV bên trái cô giáo Dãy đèn cao áp bên phải ô tô chạy Bên trái ô tô dãy nhà cao tầng - HS quan sát SGK nêu nhận xét: + Phía trước ba bạn đứng xếp hàng mua kem bán kem; Bạn Hùng đứng - GV nêu yêu cầu HS tô màu tập Tốn - GV nêu u cầu HS tìm ví dụ tương tự quan hệ trước - sau, Hoạt động mở rộng - GV tổng kết nội dung học trước em Hoa cầm thú bông; Chị Mai đứng sau em Hoa; em Hoa đứng bạn Hùng chị Mai + Ơ tơ màu đỏ trước tơ màu vàng, tơ màu tím sau ô tô màu vàng ô tô màu vàng hai ô tô màu đỏ màu tím - HS tơ màu theo hướng dẫn Vở tập Tốn - HS tìm ví dụ tương tự quan hệ trước - sau, - HS lấy ví dụ vị trí tương đối đồ vật mà em vừa học - HS nhận xét, tuyên dương Thứ ngày tháng năm 2020 TỐN Tiết 2: NHẬN BIẾT CÁC HÌNH I MUC TIÊU - Bước đầu nhận dạng biểu tượng hình bản: hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác, hình trịn, khối hộp chữ nhật khối lập phương, nói tên hình - Bước đầu nhận hình vng, hình trịn từ vật thật - HS có ý thức học II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Videoo hát: Ơng trăng trịn ; SGK Tốn 1; Vở tập Tốn - Hình ảnh tranh SGK Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động GV 1.HĐ Khởi động - GV mở video hát: Ông trăng trịn Hoạt động hình thành kiến thức, thực hành 2.1 Nhận biết biểu tượng hình vng - GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK nêu nhận xét: Hoạt động HS - Lớp phó văn nghệ bắt nhịp, HS hát - HS quan sát SGK nêu nhận xét: Hình thứ hình thứ hai tranh hình vng;viên gạch lát có dạng hình vng, khăn tay có dạng hình vng - HS tô màu theo hướng dẫn Vở tập Tốn - GV nêu u cầu HS tơ màu tập Tốn - GV cho HS tìm thêm vật có - HS tìm thêm vật có dạng hình dạng hình vng 2.2 Nhận biết biểu tượng hình chữ nhật - GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK nêu nhận xét: vuông - HS quan sát SGK nêu nhận xét: Hình thứ hình thứ hai tranh hình chữ nhật, SGK Tốn có dạng hình chữ nhật, bảng có dạng hình chữ nhật cửa có dạng hình chữ nhật - HS tơ màu theo hướng dẫn Vở tập Tốn - HS tìm thêm vật có dạng hình chữ nhật - GV nêu yêu cầu HS tô màu tập Tốn - GV cho HS tìm thêm vật có dạng hình chữ nhật 2.3 Nhận biết biểu tượng hình tam giác - GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK nêu nhận xét: - HS quan sát SGK nêu nhận xét: Hình thứ hình thứ hai tranh hình tam giác Lá cờ có dạng hình tam giác, ê ke có dạng hình tam giác, miếng bánh có dạng hình tam giác - HS tìm thêm vật có dạng hình tam giác - GV cho HS tìm thêm vật có dạng hình tam giác 2.4 Nhận biết biểu tượng hình tròn - GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK nêu nhận xét: - HS quan sát SGK nêu nhận xét: Hình thứ tranh hình trịn Mặt đồng hồ có dạng hình trịn, biển báo giao thơng có dạng hình trịn đĩa có dạng hình trịn - HS tơ màu theo hướng dẫn Vở tập Tốn - HS tìm thêm vật có dạng hình tam giác - GV nêu u cầu HS tơ màu tập Tốn - GV cho HS tìm thêm vật có dạng hình tam giác 2.4 Nhận biết biểu tượng khối hộp chữ nhật * Thực tương tự nhận biết hình chữ nhật 2.4 Nhận biết biểu tượng khối lập phương * Thực tương tự nhận biết khối hộp chữ nhật Hoạt động mở rộng - GV tổng kết nội dung học - HS thực tương tự nhận biết hình chữ nhật - HS thực tương tự nhận biết khối hộp chữ nhật - HS lấy ví dụ nhận biết hình mà em vừa học Thứ ngày tháng năm 2020 TOÁN Tiết 3: LUYỆN TẬP I MUC TIÊU - Nhận biết hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác, hình trịn, khối hộp chữ nhật khối lập phương Nhận biết hình dạng số đồ vật đời sống - HS có ý thức học II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - SGK Toán 1; Vở tập Toán - III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động GV 1.HĐ Khởi động - Trò chơi “Truyền điện”: Hoạt động HS - GV phổ biến luật chơi, hướng dẫn cách chơi - HS quan sát lớp vật có dạng hình chữ nhật Một HS nêu vật lớp có dạng hình chữ nhật định bạn thứ hai nêu tiếp, bạn thứ hai lại định bạn thứ ba nêu tiếp,… Hoạt động thực hành * Nhận dạng hình hình học Bài Trong hình đây: - GV nêu yêu cầu tập - GV biểu dương HS có câu trả lời Bài Trong hình đây: - GV nêu yêu cầu tập - GV quan sát, giúp đỡ HS có khó khăn học tập Bài Mỗi đồ vật dạng với hình nào? Hãy gọi tên hình đó? - GV cho HS nêu đồ vật dạng với hình Hoạt động mở rộng - Trị chơi “Ai nhanh hơn”: - Kể tên đồ vật có dạng hình vng; - Kể tên đồ vật có dạng hình trịn; - Kể tên đồ vật có dạng hình tam giác - GV tổng kết nội dung học - HS quan sát SGK làm miệng - HS nhận xét - GV nêu yêu cầu tập - HS làm vào tập Toán( lớp) - HS cho HS nêu đồ vật dạng với hình - HS nhận xét, tuyên dương - GV phổ biến luật chơi, hướng dẫn cách chơi - HS thực chơi Giáo án Toán – Tuần Bài 4: Các số 1, 2, I MỤC TIÊU Sau học, HS: - Nhận dạng, đọc, viết số 1, 2, - Đếm số từ đến từ đến - Bước đầu vận dụng số 1, 2, vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Chuẩn bị học sinh - SGK Toán 1/1; VBT Toán 1/1 Chuẩn bị giáo viên - SGK Toán 1/1; VBT Tốn 1/1 - Máy chiếu tranh vẽ phóng to nội dung học SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh HĐ Khởi động (1-3’) - HS hát múa “Một vịt” - GV tổ chức cho lớp múa hát tập thể “Một vịt” HĐ Hình thành biểu tượng số 1, 2, ( 8-10’) * Bước 1: - GV hướng dẫn HS quan sát nhóm - HS nêu: có đồ vật tranh + Có ba lô SGK (hoặc máy chiếu) yêu cầu HS + Có thước kẻ nêu số lượng + Có hộp bút + Có chấm trịn + Có khối lập phương - GV vào đồ vật vẽ tranh - HS lắng nghe đọc: “một ba lô, thước kẻ, hộp bút, chấm tròn, khối lập phương” Ta viết, đọc “một” (viết lên bảng lớp) * Bước - GV hướng dẫn HS quan sát số in, số viết thường yêu cầu HS vào - HS đọc số số đọc “một” Hình thành biểu tượng số 2, số làm tương tự số HĐ Đếm từ đến đếm từ đến (5’) - GV yêu cầu HS nhìn SGK hướng lên bảng lớp quan sát tranh vẽ khối - HS quan sát lập phương SGK phóng to máy chiếu - GV vào hình vẽ cột khối lập phương để đếm từ đến (một, hai, ba) đếm từ đến (ba, hai, một), Sau - HS đếm từ đến từ đến theo cho HS nhắc lại với hình vẽ hướng dẫn GV SGK HĐ Thực hành – luyện tập (12 14’) Bài Viết số: - Cả lớp viết theo hướng dẫn GV - GV hướng dẫn HS viết theo mẫu lần vào VBT Toán lượt số 1, số 2, số Bài Số? - HS nêu yêu cầu làm vào VBT - GV hướng dẫn HS nêu u cầu BT Tốn (nhìn tranh, tìm số thích hợp thay cho dấu ? theo mẫu) làm vào VBT Toán - HS chữa - GV chữa bài, nhận xét - GV cần tập cho HS nhận số lượng đối tượng tranh vẽ Bài Số? - HS làm vào VBT - GV tập cho HS biết đếm theo thứ tự 1, 2, đếm ngược lại 3, 2, để từ tìm số thay cho dấu ? phù hợp với thứ tự 1, 2, vàngược lại 3, 2, HĐ Vận dụng ( -5’) - HS lắng nghe hướng dẫn GV Bài Số? hoàn thành vào VBT - Dạng tập thường sử dụng học số phạm vi 10, trước hết cần hướng dẫn HS nắm yêu cầu cầu cách làm - GV tập cho HS biết quan sát tranh tổng thể để tìm số lượng (1, 2, 3) đối tượng dùng loại theo u cầu (khối ru-bic, bóng, tơ - HS nhắc lại số 1, 2, thay cho dấu ? ) HĐ CỦNG CỐ (2 -3’) - HS tìm đồ vật có số lượng - GV cho HS nhắc lại số 1, 2, học - GV yêu cầu HS tìm đồ vật lớp (bảng lớp, cửa vào, cửa sổ, hiệu, …), dụng cụ cá nhân (cặp sách, bút, vở, …) có số lượng tương ứng 1, 2, (có thể trả lời miệng) Giáo án Toán – Tuần Bài : Luyện tập I MỤC TIÊU Sau học, HS: - Đọc, viết số 1, 2, - Đếm thành thạo số từ đến từ đến - Vận dụng số 1, 2, vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Chuẩn bị học sinh - SGK Toán 1/1; VBT Toán 1/1 - Bộ ĐDHT cá nhân Chuẩn bị giáo viên - SGK Toán 1/1; VBT Tốn 1/1 - Máy chiếu tranh vẽ phóng to nội dung học SGK - Bộ ĐDHT cá nhân - Các bìa có hình vật, hoa, quả,… bìa ghi số 1, 2, - Máy chiếu tranh vẽ phóng to nội dung học SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động giáo viên HĐ Khởi động ( – 3’) Hoạt động học sinh - GV tổ chức hoạt động trò chơi “Kết - HS chơi trò chơi, tự chọn bạn để kết bạn/Kết hai, kết ba” cách sinh thành nhóm đơi, nhóm ba theo hiệu lệnh động, linh hoạt tùy thuộc tình hình của GV lớp HĐ Luyện tập, củng cố kiến thức số 1, 2, học (14-15’) Bài Số? - GV tập cho HS đọc thầm nội dung BT - HS đọc thầm nội dung tập lắng nêu yêu cầu BT (nhận biết nghe GV hướng dẫn bước để làm số lượng tìm số thích hợp điền vào BT trống) Đây tiết (tuần năm học) nên GV hướng dẫn cụ thể, bước để HS hiểu yêu cầu BT - HS làm vào VBT - GV cho HS làm việc cá nhân, sau cặp đơi HS kiểm tra kết Có thể hướng dẫn HS đọc kết theo hàng, chẳng hạn: hàng đọc là: có ba chấm trịn, số thích hợp; có thìa, số thích hợp; có hai khối lập phương, số thích hợp (hoặc cần - HS chữa đọc một, hai, ba) - GV chữa Bài Viết số - HS viết số vào VBT Toán - GV hướng dẫn HS viết số 1, 2, theo thứ tự VBT Toán GV uốn nắn trường hợp viết sai, chưa chuẩn - GV chữa - HS chữa Bài Khoanh vào số thích hợp (theo mẫu) - HS làm BT vào VBT Toán - Tương tự BT nhắc HS thay lệnh “Tìm số thích hợp cho dấu ? lệnh “Chọn số thích hợp” theo mẫu - Có thể yêu cầu HS đọc số 1, 2, 3, 2, hình trước chọn số thích hợp - HS chữa - GV chữa 10 câu HĐ Vận dụng: Củng cố kĩ giải tốn phép tính trừ - HS nhận xét Bài GV chiếu lên hình cho HS quan sát SGK - HS quan sát đọc đề toán - Thảo luận nhóm đơi phân tích - GV nhận xét toán HĐ Củng cố - Viết phép tính, trả lời câu hỏi vào Vở tập - GV củng cố so sánh thành thạo số Toán phạm vi 100 - HS lên bảng trình bày - Có thể tổ chức chơi trị chơi “Hái hoa dân - HS nhận xét đối chiếu chủ” - GV chiếu hình hoa có nhiều hoa có số 1, , 3, 4… Mỗi bơng hoa có nội dung câu hỏi so sánh số - HS tham gia trò chơi Mỗi e phạm vi 100 ( ví dụ: Số có hai chữ số lớn chọn hoa đọc yêu cầu 90) sau trả lời Cả lớp nhận xét Hs vừa - GV nhận xét trò chơi, nhận xét tiết học thực xong có quyền mời bạn khác tham gia trị chơi đến cuối buổi học 203 BÀI 92: VI 100 ÔN TẬP VỀ SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM I Mục tiêu: - So sánh số phạm vi 100 - Sắp xếp số theo thứ tự phạm vi 100 - Vận dụng so sánh số vào sống II Đồ dùng dạy học: - SGK Tốn1; VBT; bảng phụ; bìa, gồm bìa đánh số từ đến (ó dây đeo) III Hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ1 Khởi động - Cho HS chơi trò chơi “ Sắp xếp số có hai chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn” - HS chơi trò chơi Chia làm ba đội chơi, đội bạn, số bạn lớp cịn lại cổ vũ cho đội chơi.Khi có hiệu lệnh, người chơi chạy đến lấy bìa có đánh số đội trở vị trí xuất pháy kết đơi với bạn đội tạo số có chữ số( chữ số hàng chục bé chữ số hàng đơn vị); Sau tạo thành - HS lớp cổ vũ số có chữ số cặp xếp theo số tìm đội thắng thứ tự từ bé đến lớn Đội nhanh đội thắng - GV HS nhận xét tuyên dương đội thắng - HS lắng nghe HĐ2 Thực hành- Luyện tập: - HS làm vào Bài 1: ;= - HS nêu phép so sánh - Nêu yêu cầu - GV hướng dẫn cho HS làm cá nhân - GV nhận xét chốt kết - HS lắng nghe - HS làm vào vở; Bài 2: Sắp xếp số HS lên bảng làm - Nêu yêu cầu: - HS nhận xét a, Sắp xếp số 60,76,91,89 theo thứ tự từ bé đến lớn b, Sắp xếp số 51,86,47,87 theo thứ tự từ lớn đến bé - GV hướng dẫn cho HS làm cá nhân - HS lắng nghe - GV nhận xét chốt kết - HS thảo luận để tìm Bài 3: Số? kết Nêu yêu cầu - HS phát biểu 204 GV HD HS số lớn có hai chữ số chữ số hàng chục hàng đơn vị phải chữ số lớn Vậy chữ số nào? Vậy số cần tìm số mấy? - GV nhận xét chốt kết HĐ3: Vận dụng Bài 4: Quan sát tranh viết phép cộng thích hợp: Nêu yêu cầu - Cho HS quan sát tranh mô tả - Cho HS suy nghĩ nêu nhanh phép tính - Nhận xét, chốt đáp án; tuyên dương HS Bài 5: - Gọi HS nêu yêu cầu Cho HS làm cá nhân, đứng chỗ nêu kết - Nhận xét, tuyên dương HĐ5: Củng cố, dặn dò - Cho HS so sánh số bạn nam số bạn nữ lớp - HS lắng nghe - HS thực - HS đọc phép tính kết - HS nêu - HS thực - Nhận xét bạn - HS phát biểu TUÂN 32 BÀI 93: ÔN TÂP VÊ PHEP CÔNG,PHEP TRƯ KHÔNG NH Ơ TRONG PHAM VI 100 I MỤC TIÊU: - Thực phep cộng, phep trừ không nh phạm vi 100 - Vận dụng phep cộng, phep trừ không nhớ để tinh tốn x li tình sống II.ĐƠDUNG DAY- HOC: - SGK Tốn1; Vở BTT1 - Bảng phụ III CÁC HOAT ĐÔNG DAY- HOC CHU YÊU: HOAT ĐÔNG CUA GV HOAT ĐÔNG CUA HS Hoạt động 1: Khởi động GV cho HS chơi trò chơiluyện tinh HS chơi trò chơiluyện tinh nhẩm nhẩm, ơn b ảng cộng, 15+ 14 = 29 trừ đa học 30 + 20 =30 GV đưa phep tinh cho HS nhẩm 52 -12 = 40 kết Hoạt động 2: Thực hanh luyện tập Bài Tinh: 205 Tổ chức cho HS đố theo cặp HS đố theo cặp cặp HS lên bảng thực 40 +50= 60 + =67 70+30= 100 GV& HS khác nhận xet kết 90 69 – = 100 - 50=50 cặp 80 -20 60 Bài Đặt tinh tinh: =60 GV cho HStự đặt tinh tinh - HS tự đặt tinh tinh 34 89 65 + + − − 25 22 39 63 GV kiểm tra nhận xet làm HS 59 29 30 02 Bài Tinh: - HS kiểm tra kết làm c GV cho HSnêu cách tinh GV HD cung c ộng nhẩm theo cặp phep tinh, ghi kết phep tinh - HSnêu cách tinh: trung gian nhẩm tiếp Tinh từ trái qua phải tinh 36 -10 + = 29 36 -10 + = 26 + = 29 26 GV kiểm tra nhận xet làm HS 50 + 20 – 40 = 70 - 40 =30 15 + 33 +41 = 89 Bài Điền dấu >, , 78 98 -24 = 74 86 -32 < 20 thành làm +40 Hoạt động 3: Vận dụng - HS khác nhận xet Bài Tìm phep tinh, nêu câu trả lời: Khối Trường Tiểu học Lao - HS đọc toán Chải co 42 bạn nữ va 45 bạn nam - Một HS nêu cách làm Hoi khối Trường Tiểu học Lao - HStự nêu số cần thay cho dấu Chải co học sinh ? 42 + 45 = 87 GV cho học sinh tự tìm phep tinh khối Trường Tiểu học Lao Chải có thich hợp 87 học sinh Hoạt động 4: Củng cố GV tổ chức cho HS chơi trò chơicủng cố v ề d ạng tinh sau:cộng, trừ nhẩm phạm vi 100 tinh - HS chơi trò chơi nhẩm với số tròn chục - GV nhận xet học BÀI 95: ÔN TÂP VÊ HINH HOC I MỤC TIÊU - Xác định số thứ tự day hình - Nhận dạng cáchình đa học - Lắp ghep hình theo u cầu II.ĐƠDUNG DAY- HOC - SGK Tốn1; Vở BTT1, Bộ ĐDHT - Video clip BT 2, SGK III CÁC HOAT ĐÔNG DAY- HOCCHU YÊU: HOAT ĐÔNG CUA GV HOAT ĐÔNG CUA HS HĐ 1: Khởi động GV cho HS chơi trò chơi“ Truyền điện” HS chơi trò chơi“ Truyền điện” -1 HS nêu tên đồ vật có dạng hình trịn tiếp bạn khác đến không nêu thua Với ý lại chơi tương tự nh Đồ vật có dạng hình tam giác.hình dạng khối lập phương HĐ 2: Củng cố ki nhận diện hinh: Bài 1.Cho hình sau ổ chức cho HS làm miệng a.Hình thứ hình thứ tư có màu ? 208 T HS làm miệng a.Hình thứ nh ất hình thứ t có b.Hình màu xanh hình thứ ? màu đỏ c Hình thứ hai hình ? Hình th ứ năm b.Hình màu xanh hình thứ ba hình ? Hình thứ bảy hình ? c.Hình thứ hai hình trịn Hình thứ năm hình vng Hình th ứ Bài 2.Số ? bảy hình chữ nhật GV cho HSquan sát SGK , nêu yêu cầu HS nêu yêu cầu sau thảo luận nhóm đơi làm Đại diện nhóm báo cáo kết Có hình tam giác Có hình trịn GV nhận xet kết làm HS Có hình vng Bài Quan sát tranh: Có 10 hình chữ nhật GVHD tương tự 2:Nêu tên Đồ vật có dạng hình trịn HS nêu yêu cầu sau ,làm Đồ vật có dạng hình tam giác Đồ v ật có dạng hình trịn: Biển báo giao thơng cấm re Đồ vật có dạng hình khối lập phương Đồ v ật có dạng hình tam giác: Biển báo giao thơng dành cho Đồ vật có dạng hình khối hộp chữ nhật người GV nhận xet câu trả lời HS Đồ v ật dạng hình khối lập HĐ3: Củng cố ki lắp ghep hinh phương rôbic Bài 4.Cho mảnh gỗ hình chữ nhật Đồ v ật có dạng hình khối hộp mảnh gỗ hình vng: chữ nhật viên gạch Hay ghep mảnh gỗ để hình vng( SGK): HSquan sát SGK Đáp án có nhiều cách ghep khác nhau, GV gợi HS nêu yêu cầu sau ý để HS ghep thành nhiều cách khác thảo luận nhóm đơi thao tác Bộ ĐDHT Đại diện nhóm báo cáo kết , bạn nhận xet chữa Bài 5.Cho miếng gỗ khối hộp chữ nhật miếng gỗ khối lập phương: Hay ghep miếng gỗ thành : a.Một khối hộp chữ nhật b.Một khối lập phương GV khuyến khich HS đưa nhiều đáp án HS thực ghep hình theo yêu 209 khác cầu ý a, b HĐ4: Củng cố Ghep miếng gỗ thành : - GV củng cố b ằng trò chơi “ Chinh ph ục a.Một khối hộp chữ nhật đỉnh Olimpia”: đ ếm hình; b.Một khối lập phương ghep hình( ) - GV nhận xet học - HS chơi trị chơi MƠN TỐN TUẦN 33 TIẾT 96: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG ( TIẾT) I.MỤC TIÊU: - Đo độ dài số vật thước thẳng có vạch chia xăng- ti- mét -Đọc đồng hồ Liên hệ đồng hồ với số việc ngày II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - SGK Toán 1, VBT Tốn - Thước có vạch chia xăng- ti- mét, mơ hình đồng hồ III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HĐ giáo viên HĐ học sinh HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG - HS hát GV cho HS khởi động ôn thứ, ngày tuầnqua hát: Cả tuần ngoan- nhạc sĩ Phạm Tuyên HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Bài 1: GV cho HS làm việc nhóm đơi, qs ước lượng độ dài băng giấy, thực thao tác đo, nêu kết Bài 2: Tìm phép tính, nêu câu trả lời GV cho HS đọc đề, nêu cách làm, nêu phép tính Bài 3: Tính: GV cho HS tự tính sau thống cách làm kết vào Bài 4: Số? -HS thực hành -HS làm vào tập toán, đọc kết trước lớp -HS làm vào 210 GV cho HS làm việc theo nhóm đơi, sau thống kết HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG Bài 5: Xem tranh cho biết: GV cho HS làm việc theo nhóm, qs tranh -HĐ nhóm, đại diện nhóm báo cáo kết thảo luận câu trả lời HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ H:- em đội nêu kiện thời gian Chơi trị chơi: “ Nêu cơng việc quay -1 em đội 2quay kim đồng hồ kim đồng hồ TIẾT 97: ÔN TẬPCUỐI NĂM ( TIẾT) I.MỤC TIÊU: So sánh thành thạo số phạm vi 100 -Thực thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi 100 -Xem đồng hồ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - SGK Toán 1, VBT Toán III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HĐ giáo viên HĐ học sinh - HS ôn cộng, trừ học HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG GV cho HS khởi động ôn luyện bảng cộng, trừ học HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Bài 1: Số? GV cho HS tựlàm bài, qs, chữa cho hs Bài 2: GV cho HS làm theo nhóm, kiểm tra kết Bài 3: ,=? GV cho HS tự tính sau thống cách làm kết vào Bài 4: Đặt tính tính GV cho HS làm việc theo nhóm đơi, sau thống kết HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG HS kiểm tra chéo kết làm -HS HĐ nhóm - HS làm tập toán -HS làm vào vở, đọc hết trước lớp 211 Bài a.Số GV cho HS qs đồng hồ tìm số phù hợp thay vào dấu b.Trả lời câu hỏi GV gọi đại diện nhóm trả lời câu hỏi, nhận xét HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ GV cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh - GV tổ chức trò chơi -HS quay kim đồng hồ nêu cách làm -HĐ nhóm HĐ lớp: Nêu kết phép tính cộng, trừ khơng nhớ phạm vi 100 TIẾT 98: ÔN TẬPCUỐI NĂM ( TIẾT) I.MỤC TIÊU: - Đếm thành thạo số phạm vi 100 -Thực thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi 100 vận dụng vào sống - Đếm khối hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - SGK Toán 1, VBT Toán III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HĐ giáo viên HĐ học sinh HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG *Mục tiêu: - Đếm thành thạo số phạm vi 100 - Tạo niềm hứng thú cho học sinh - Giới thiệu nội dung học GV cho HS khởi động ôn số phạm vi 100 thông qua trò chơi: Tiếp sức GV treo dõi, nhận xét - HS đội bạn đếm 10 số liên tiếp VD: bạn số đếm từ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNHLUYỆN TẬP *Mục tiêu: Thực thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ phạm -HS làm cá nhân, đổi chéo cho vi 100 Bài 1: Số? GV gợi ý: Số sau lớn số trước 212 đơn vị? GV kiểm tra kết quả, chữa cho HS Bài 2: Số? GV cho HS nêu yêu cầu Gv Theo dõi, giúp đở HS gặp khó khăn làm Bài 3: Tính GV cho HS tự tính sau thống cách làm kết vào Bài GV nêu yêu cầu toán, lưu ý cho HS đếm khối lập phương bị che khuất GV kiểm tra kết nhóm, nhận xét HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG Bài GV gợi ý cho HS dạng toán “bớt đi” -HS làm tập toán - HS nêu cách tính ( Từ trái qua phải) -HS tự làm bài, đọc két trước lớp -HS HĐ nhóm, đại diện nhóm đọc kết -HS làm vào em chữa bảng HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ - GV cho HS chơi trị chơi “xếp hình” HS xếp hình, đại diện nhóm báo cáo kết trươc lớp hình BT4 - GV tổ chức trị chơi, theo dõi, nhận xét TỐN BÀI 99 : ƠN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: - Đọc , viết thành thạo số phạm vi 100 - Xắp xếp nhóm theo thứ tự tăng dần , giảm dần - Thực thành thạo phép cộng , trừ không nhớ phạm vi 100 vận dụng vào sống - Nhận dạng hình học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 213 -SGK Toán 1; Vở tập Toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động - GV cho HS chia nhóm ,thi đố : Nêu tên đồ vật có dạng hình trịn , hình chữ nhật … HĐ Thực hành luyện tập Bài GV cho HS làm việc cá nhân - GV yêu cầu HS nhận xét, GV thống kết quảđúng - Khen ngợi HS làm bàiđúng - HS chơi trò chơi - HS em lamg bảng phụ - HS nhận xét - HS đổi kiểm tra kq - HS làm việc nhóm - Đại diện nhóm chữa bài, nhóm khác nhận xét Bài GV cho HS đọc phân tích yêu cầu theo nhóm đơi - GV u cầu HS đối chiếu với làm Vở tậpToán - HS nhắclại Bài GV yêu cầu HS đọc đề để hiểu đề - GV cho HS làm vào Vở tập - GV chốt cách làm chiếu lên bảng HĐ Vậndụng Bài GV tổ chức linh hoạt - GV yêu cầu HS đọc đề phân tíchđề - GV u cầu HS làm việc theo nhóm - GV nhận xét – kl Bài GV yêu cầu HS đọc đề để hiểu đề - GV yêu cầu HS đọc đề phân tíchđề - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân - GV nhận xét – kl HĐ Củngcố - GV tổ chức củng cố linh hoạt (tuỳ khả họcsinh) - Cho HS vận dụng làm miệng phép cộng trừ khơng nhớ phạm vi 100 - Khích lệ HS nhà vận dụng học - HS làm cá nhân Đổi kt kết - HS làm việc nhóm Đại diện nhóm nêu câu trả lời - HS làm việc cá nhân Làm BT toán - HS nêu câu trả lời - HS thực - HS thực 214 vào cuộcsống TỐN BÀI 100 : ƠN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: - Thực thành thạo phép cộng , trừ không nhớ phạm vi 100 vận dụng vào sống - Nhận dạng hình học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -SGK Toán 1; Vở tập Toán 1, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 215 HĐ Khởi động - GV cho HS chia nhóm ,thi đố : Nêu tên đồ vật có dạng hình trịn , hình chữ nhật … HĐ Thực hành luyện tập Bài GV cho HS làm việc cá nhân - GV yêu cầu HS nhận xét, GV thống kết - Khen ngợi HS làm bàiđúng - HS chơi trò chơi - HS em làm bảng - HS nhận xét - HS đổi kiểm tra kq Bài GV cho HS đọc phân tích yêu cầu - GV yêu cầu HS nhận xét, GV thống kết Bài GV yêu cầu HS đọc đề - GV cho HS làm việc nhóm HD HS ghi kq phép tính vào tảng đá - GV chốt kết HĐ Vậndụng Bài - GV cho HS làm việc nhóm - GV yêu cầu HS đọc đề phân tíchđề - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm - GV nhận xét câu tl nhóm Bài GV yêu cầu HS làm việc cá nhân - GV yêu cầu HS đọc đề phân tíchđề để tìm phép tính thích hợp - GV nhận xét – kl HĐ Củngcố - Cho HS vận dụng làm toán với số liệu : - Có tất bàn học , ghế ngồi lớp ? - Khích lệ HS nhà vận dụng học vào cuộcsống - HS làm việc cá nhân - HS đổi , kt kết - HS nêu kết - HS làm việc nhóm Đại diện nhóm trình bày kết - HS làm việc nhóm Đại diện nhóm nêu câu trả lời - HS làm việc cá nhân Làm BT toán - HS nêu câu trả lời - HS thực 216 217 ... viết số 1, 2, - Đếm số từ đến từ đến - Bước đầu vận dụng số 1, 2, vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Chuẩn bị học sinh - SGK Toán 1/1; VBT Toán 1/1 Chuẩn bị giáo viên - SGK Toán 1/1; VBT Toán 1/1 -... sánh số phạm vi vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Chuẩn bị học sinh - SGK Toán 1/1; VBT Toán 1/1, đồ dùng học Toán Chuẩn bị giáo viên - SGK Toán 1/1; VBT Tốn 1/1 - Các bìa ghi số 1, 2, bìa ghi dấu... ******************************** TOÁN Tiết 22 : LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: So sánh tách số phạm vi10 Vận dụng kiến thức số, so sánh số phạm vi10 vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: SGK toán , Vở tập toán .Hai bìa, gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TOÁN 1_Vì sự BĐ và DC trong GD (TRỌN BỘ)_BỘ 2, Giáo án TOÁN 1_Vì sự BĐ và DC trong GD (TRỌN BỘ)_BỘ 2

Từ khóa liên quan