0

Tiểu luận_hội liên hiệp phụ nữ xã quảng lãng - huyện ân thi với công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay

33 1,284 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 18:16

MỞ ĐẦU Gia đình là các nôi nuôi dưỡng, là tổ ấm của mỗi người là xã hội đầu tiên của con người nên nó có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi cá nhân. Gia đình là tế bào của xã hội, một tế bào khoẻ mạnh là nền tảng cho một xã hội tốt , vì vậy muốn cho xã hội phát triển trước hết trong mỗi gia đình phải có trách nhiệm giáo dục con cái cách ứng xử trong gia đình, dòng họ, thông qua tình yêu, sự gắn bó với làng xóm, quê hương, gia đình là tấm gương cho con cái noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy " Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hật nhân của xã hội là gia đình " . ( Trích bài nói tại Hội nghị cán bộ thảo luận " Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình " ngày 10 / 10 / 1959 ). Gia đình là điểm khởi phát sự nghiệp và cũng là cái đích cuối cùng của mỗi người - chính là trường học đầu tiên, in dấu ấn không thể phai mờ trong suốt cả cuộc đời. Ngày nay cùng với sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế Việt nam là một thành viên chính thức của WTO . Vì vậy vấn đề gia đình càng cần quan tâm hơn. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định : Nâng cao chất lượng của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống văn hoá làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người . Phát huy vai trò quan trọng của gia đình, đồng thời làm chuyển biến nhận thức của mỗi người và toàn xã hội về xây dựng gia đình trong Hiến pháp, Luật pháp như Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật hình sự, Luật chăm sóc bảo vệ giáo dục trẻ em, có các chương , điều đều đã đề cập đến các vấn đề 1 gia đình như bình đẳng nam nữ, giáo dục gia đình Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28 / 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam. Đảng đã quan tâm định hướng và chỉ đạo vấn đề xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " , đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giáo dục gia đình trong những năm tiếp theo. Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã phát động phong trào thi đua " Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo , xây dựng gia đình hạnh phúc " và đề ra một trong 6 chương trình trọng tâm xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức về mọi mặt, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập , nuôi dạy con tốt, ngăn ngừa phòng chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình. Hiện nay vấn đề gia đình tại xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi là một vấn đề cấp bách như bất bình đẳng giới, ly hôn, giáo dục con trong gia đình, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Xuất phát từ nhận thức về gia đình và tình hình thực tế tại địa phương là một cán bộ hội trong quá trình học tập và qua hoạt động thực tiễn của Hội LHPN xã Quảng Lãng cần quan tâm vấn đề bức xúc . Vì vậy tôi chọn đề tài : " Hội LHPN xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi với công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay " làm Tiểu luận tốt nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy phong trào của Hội không ngừng phát triển. 2 NỘI DUNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận a. Một số vấn đề chung về gia đình * Khái niệm gia đình : Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng từ xã hội lạc hậu đến thời đại văn minh , mỗi con người đều được sinh ra và trưởng thành cho đến khi từ biệt cõi đời đều gắn bó với gia đình . Theo từ điển tiếng Việt - 1992 : Gia đình là tập hợp người cùng sống chung thành một đơn vị nhỏ nhất trong xã hội gắn bó với nhau bằng quan hệ hôn nhân và dòng máu, thường gồm có vợ chồng, cha mẹ và con cái. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 : Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau theo hôn nhân quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền lợi giữa họ với nhau theo quy định của luật này. Theo các nhà xã hội khoa học : Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt được hình thành duy trì và củng cố trên cơ sở hôn nhân và huyết thống, nên các yếu tố tình cảm là nét bản chất của gia đình. Gia đình không chỉ là một đơn vị tình cảm tâm lý mà còn là một tổ chức kinh tế - tiêu dùng, một môi trường giáo dục văn hoá và là một cơ cấu thiết chế xã hội. * Vị trí vai trò của gia đình Gia đình là nền tảng của xã hội có vai trò rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội thông qua việc thực hiện chức năng sinh sản, nuôi dưỡng, tâm lý, tình cảm, giáo dục hình thành nhân cách con người và là đơn vị kinh tế, đồng thời gia đình còn có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn 3 và phát huy những giá trị văn hoá từ thế hệ này sang thế hệ khác những chuẩn mực đạo đức và phấn đấu thực hiện. * Chức năng của gia đình - Chức năng sinh sản bảo tồn nòi giống : Việc sinh con, nuôi dưỡng con và tạo cho con cái có thể chất tốt để duy trì và phát triển nòi giống nhầm đáp ứng yêu cầu tái sản xuất dân số của xã hội, thoả mãn nhu cầu của cha mẹ tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho mỗi gia đình. Hiện nay chức năng sinh sản của gia đình liên quan mật thiết đến nguy cơ " Bùng nổ dân số " nguy cơ ô nhiễm môi trường cạn kiệt tài nguyên. Vậy chức năng sinh sản, tái tạo ra sức lao động phải đảm bảo số lượng và chất lượng cuộc sống của đứa trẻ của các thành viên trong gia đình là vấn đề khẩn cấp có tính toàn cầu. Ở Việt Nam chúng ta đang đặt ra trách nhiệm cho mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh đẻ 1 hoặc 2 con nhằm thực hiện triệt để chương trình Dân số - KHHGĐ. - Chức năng nuôi dưỡng giáo dục : " Con người muốn trở thành người thì phải có giáo dục ", đó là chân lý đã được đúc kết trong lịch sử phát triển loài người. Quá trình nuôi dưỡng, giáo dục con người bắt đầu từ lúc trẻ trong bào thai của mẹ và khi cất tiếng khóc chào đời là ở trong môi trường gia đình, vậy trong cuộc sống , gia đình ngay từ thửa lọt lòng, trẻ đã được thừa hưởng những di sản văn hoá gia đình đó là gia phong bao gồm những kinh nghiệm truyền thống, tập quán, thói quen, nếp sinh hoạt tốt. Tự tiếp nhận những di sản văn hoá đó trong quá trình cha mẹ dạy dỗ, chỉ bảo từng lời nói, cử chỉ, từng thao tác sử dụng đồ vật trong nhà nhờ sự giáo dục của gia đình tạo lên cho trẻ có đủ khả năng thích nghi và tiếp nhận có hiệu quả tác động giáo dục của nhà trường, của xã hội , dần dần trẻ tiếp xúc với nền văn hoá xã hội rộng lớn hơn, phong phú thông qua giao tiếp học tập vui chơi, lao động, hoạt động xã hội từ cái nôi gia đình. Trẻ lớn lên trưởng thành và trở thành người công dân, người lao động của xã hội. 4 - Chức năng kinh tế bảo đảm sự tồn tại và phát triển của mọi thành viên trong gia đình : Chức năng kinh tế gia đình chính là sự bảo đảm cho mọi thành viên có cuộc sống ấm no, đó chính là việc ăn, ở, mặc nhu cầu thiết yếu nhất của con người, những nhu cầu đó ngày càng cao theo sự phát triển xã hội. Vì vậy gia đình ( người cha , người mẹ ) phải biết tổ chức hoạt động kinh tế nhằm tăng nguồn thu nhập từ các ngành nghề chính và phụ, biết huy động và sử dụng hợp lý sức lao động của mỗi thành viên trong gia đình, tổ chức lao động có hiệu quả cao trong đó có việc giáo dục tình cảm, thái độ lao động cho con cái và các thành viên khác để phát huy được tinh thần tự giác, sáng tạo trong lao động làm cho kinh tế gia đình ngày càng dồi dào. Chức năng kinh tế trong gia đình có ý nghĩa quyết định đối với sự sống của mọi thành viên đồng thời quyết định chi phối các chức năng khác như sinh đẻ, giáo dục, văn hoá, quan hệ trong đời sống hàng ngày của gia đình. - Chức năng thoả mãn tinh thần tâm lý : Chức năng này có vị trí rất quan trọng trong việc củng cố tính bền vững của gia đình, hạnh phúc gia đình ngày càng được quyết định bởi sự thoả mãn nhu cầu về tâm lý , tình cảm của các thành viên trong mối quan hệ gia đình. Gia đình chính là nơi mọi thành viên có điều kiện quan tâm, chăm sóc đến nhau, tạo nên sự thoả mãn , những nhu cầu vật chất và tinh thần thiết yếu cho mỗi con người. - Chức năng chăm sóc người già cả, ốm đau, tàn tật : Dân tộc ta vốn có truyền thống đạo lý tôn trọng người cao tuổi " Kính lão đắc thọ ". Đối với gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ già là thể hiện đạo đức hiếu thảo của con cháu trong gia đình là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã vượt qua đã chịu đựng biết bao gian khổ, vất vả , thiếu thốn để chắt chiu những dòng sữa ngọt ngào, những miếng cơm manh áo nuôi dạy con cháu trưởng thành và tạo lập nên cơ nghiệp gia đình góp phần xây dựng đất nước hôm nay. 5 - Bảo vệ chăm sóc ông bà, cha mẹ lúc tuổi già không những là đạo đức hiếu thảo của con cháu mà còn giáo dục cho thế hệ con cháu lòng biết ơn ông cha, nhưng trong thực tế có gia đình khá giả đã thuê người ở để chăm sóc bố mẹ già, hoặc thuê khoán cho gia sư toàn bộ việc nuôi và chăm sóc trẻ. b. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề gia đình Gia đình là tổ chức cơ sở đầu tiên đối với mỗi cá nhân, là tế bào hợp thành đời sống xã hội không có gia đình để tái sản xuất ra con người, sản xuất ra sức lao động thì xã hội không thể tồn tại và phát triển, vì vậy việc xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình để có được gai đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc không chỉ là mục tiêu mỗi cá nhân cần đạt được mà còn là mục tiêu chung của toàn xã hội. Gia đình được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đóng góp để đạt được mục tiêu trên cần phải thiết lập được các mối quan hệ gắn bó trong gia đình và tổ chức tốt đời sống vật chất ,tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Đảng và nhà nước ta luôn có nhận thức đúng đắn và đánh giá cao vai trò của Phụ nữ trong việc xây dựng gia đình như trong Hiến pháp, luật pháp ( Luật hôn nhân và gia đình, bộ luật hình sự, Luật dân sự, Luật chăm sóc bảo vệ giáo dục trẻ em ). Luật lao động có các chương , điều đều đã đề cập đến các vấn đề như gia đình nhưu bình đẳng nam nữ, giáo dục gia đình lao động, sức khoẻ nhiều vấn đề liên quan đến việc xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ". Trong Nghị quyết 04 - NQ/ TW ngày 12 / 7 / 1993 của Bộ chính trị đã đề ra mô hình gia đình Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ", Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đưa vào Nghị quyết tạo điều kiện để phục nữ thực hiện tốt thiên chức người mẹ xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ". 6 Vấn đề gia đình cũng là vấn đề quan tâm chung của toàn thế giới. Năm 1994 Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố là năm quốc tế về gia đình với chủ đề " Gia đình các nguồn lực, các trách nhiệm trong thế giới đang biến động ", tư tưởng chỉ đạo là sự thay đổi thế giới cần gắn liền với sự tiến bộ, sự tăng trưởng các phúc lợi cho cá nhân và thúc đẩy sự ổn định của gia đình Hưởng ứng năm quốc tế gia đình của Liên hợp quốc Chính phủ Việt Nam đã soạn thảo một chương trình hành động cụ thể cho năm quốc tế gia đình ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 72 / 2001 / QĐ- TTg lấy ngày 28 / 6 hàng năm là " Ngày gia đình Việt Nam ". Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII đã đưa vấn đề gia đình vào nhiệm vụ trọng tâm " Xây dựng văn hoá, gia đình văn hoá mới có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay, góp phần phát triển lực lượng sản xuất ổn định và cải thiện cuộc sống , thực hiện kế hoạch hoá dân số, giữ gìn và phát huy truyền thống đạo đức , văn hoá tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức và nghĩa vụ giáo dục với mọi người kết hợp phát huy vai trò của xã hội, các đoàn thể nhà trường, tập thể lao động , tập thể dân cư trong việc chăm lo bồi dưỡng tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách cao đẹp và nếp sống có văn hoá".(1) Và đến Đại hội Đảng lần thứ X : " Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất , tinh thần, thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân , người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, bồi dưỡng đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội. Các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động,bảo hiểm xã hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, các hành vi và bạo lực xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ ".(2) ( (1) , (2 ) TRích văn kiện Đại hội Đảng VII, X ) 7 c. Chủ trương công tác của Hội LHPN Việt Nam về vấn đề gia đình Trên cơ sở đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ , hội viên và các tầng lớp phụ nữ lần đầu tiên Đại hội phụ nữ toàn quốc đề ra một chương trình riêng về xây dựng gia đình , đây là một trong sáu chương trình trọng tâm của Hội giai đoạn 2002 - 2007 và là một bộ phận của phong trào thi đua yêu nước " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Tập trung đầu tư tổ chức đồng bộ thống nhất các hoạt động, giải quyết các vấn đề đang đặt ra ở cấp gia đình có liên quan 4 chuẩn mực : " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " , các chuẩn mực này có nội dung toàn diện cả về Kinh tế, Văn hoá, Xã hội. Cụ thể : - No ấm : Là yếu tố đầu tiên gia đình cần đạt tới là biểu hiện phát triển kinh tế của gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của các thành viên. Những yếu tố đảm bảo no ấm, gia đình đủ ăn và đảm bảo dinh dưỡng, đủ mặc phù hơp với thuần phong mỹ tục, có các tiện nghi sinh hoạt thiết yếu trong gia đình, kinh tế gia đình phát triển có tích luỹ để mở rộng sản xuất và cải thiện mức sống. - Bình đẳng : Trong gia đình không có sự phân biệt đối xử nam nữ, vợ chồng bình đẳng, bàn bạc, quyết định các công việc gia đình. Mọi người tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc như học tập, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con cái, nội trợ, phát triển kinh tế gia đình. Bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá tinh thần, hưởng mọi quyền lợi về học tập, nghỉ ngơi, giải trí, chăm sóc sức khoẻ và tham gia hoạt động trong cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em gái không có bảo lực trong gia đình. - Tiến bộ : Là yếu tố hướng tới xây dựng gia đình hiện đại, các thành viên gia đình luôn có ý thức rèn luyện phấn đấu vươn lên về mọi mặt để có kiến thức trình độ, năng lực , có đạo đức, lối sống lành mạnh phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và xu thế phát triển của thời đại. Cụ thể thực 8 hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, thực hiện tốt quy ước của cộng đồng dân cư nếp sống mới, tương trợ giúp đỡ mọi người các thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh, không có người vi phạm pháp luật hoặc mắc tệ nạn xã hội, tiết kiệm , không xa hoa lãng phí , trẻ em đến độ tuổi đi học đều đến trường. - Gia đình hạnh phúc : Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ là cơ sở của gia đình hạnh phúc. Trong gia đình mọi thành viên biết kết hợp hài hoà nhu cầu cá nhân với nhu cầu chung của gia đình, làm tốt bổn phận của mình, thực hiện mục đích chung của gia đình, nó biểu hiện trong cách sống lành mạnh,cách ứng xử ,tôn trọng nhau, thương yêu nhau, chân thành, nhường nhìn, giúp đỡ , khuyên bảo nhau trong cuộc sống làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội. Để làm tốt chương trình công tác xây dựng gia đình theo chuẩn mực Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã xác định mục tiêu và các giải pháp sau : * Mục tiêu : - Xây dựng gia đình chuẩn mực : " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ", hàng năm có 60 % trở lên gia đình cán bộ, hội viên đạt các chuẩn mực nêu trên. - Góp phần cải thiện sức khoẻ Phụ nữ - Trẻ em, tạo điều kiện để các bà mẹ sinh con khoẻ mạnh, nuôi dạy con tốt. - Góp phần hạn chế ngăn ngừa, phòng chống tệ nạn xã hội có hiệu quả từ trong gia đình. Các mục tiêu có mối quan hệ chặt chẽ tác động lẫn nhau trong khi thực hiện các mục tiều cần có sự phối hợp chặt chẽ với các chương trình khác đặc biệt là chương trình 2 để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ đạt chuẩn mực " No 9 ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ". Kết hợp với chương trình quốc gia về Dân số - KHHGĐ , công tác phòng chống suy dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội. * Những giải pháp chủ yếu : - Xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực, Nghị quyết đưa ra bẩy giải pháp mang tính chiến lược định hướng cả về tổ chức và quản lý, truyền thống, giáo dục thay đổi hành vi và công tác nghiên cứu. 1. Tổ chức nghiên cứu xây dựng tài liệu giáo dục giáo dục, tổ chức tập huấn triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục gia đình. 2. Tuyên truyền, vận động và tổ chức để phụ nữ đang ký thực hiện xây dựng gia đình chuẩn mực " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " , tổ chức hội nghị biểu dương các gương điển hình phụ nữ về xây dựng gia đình ở các cấp hội. 3. Củng cố và nhân rộng các mô hình hoạt động lồng ghép đạt hiệu quả cao và bền vững, tăng cường công tác tư vấn, phối hợp với các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược về dân số và sức khoẻ sinh sản phòng chống HIV / AI DS. 4. Phối hợp tuyên truyền, vậnđộng phụ nữ thực hiện Luật hôn nhân và gia đình đẩy mạnh công tác tư vấn, can thiệp để giải quyết những vụ việc vi phạm luật hôn nhân và gia đình. 5. Phối hợp với Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức thay đổi về hành vi tệ nạn xã hội. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em , vệ sinh môi trường. 6. Nghiên cứu đề xuất hỗ trợ chính sách, hỗ trợ phát triển gia đình, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chính sách. 7. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện trong các tầng lớp phụ nữ . 10 [...]... hoạch bản thân 25 26 27 29 KẾT LUẬN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRƯỜNG CÁN BỘ PHỤ NỮ TRUNG ƯƠNG  32 TIỂU LUẬN hội liên hiệp phụ nữ xã quảng lãng - huyện ân thi với công tác xây dựng gia đình : no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay ****** Họ và tên : Lưu Thị Thanh Đơn vị công tác : Xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi - tỉnh Hưng Yên Lớp : Trung cấp ngành công tác Phụ nữ Khoá... LHPN XÃ QUẢNG LÃNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1 Đặc điểm tình hình xã Quảng Lãng 2 Thực trạng vấn đề gia đình tại xã 3 Hội LHPN xã Quảng Lãng với công tác xây dựng gia đình " No 13 15 17 ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " a Công tác chỉ đạo của Hội LHPN xã b Các hoạt động xây dựng " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " 17 19 của Hội LHPN xã c Một số tồn tại và nguyên nhân 23 III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP... viên và các tầng lớp phụ nữ trong xã, thực hiện chương trình xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc " 3 Hội LHPN xã Quảng Lãng với công tác xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc " 17 a Công tác chỉ đạo của Hội LHPN xã Ban chấp hành Hội LHPN xã đã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, thực hiện chỉ thị Nghị quyết... chúng, trong các trường học nhằm nâng cao ý thức của mọi người về nhiệm vụ gia đình Chính vì vậy Hội phụ nữ cơ sở cần có những định hướng giúp gia đình đi theo hướng tích cực để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đã đề ra về xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" Xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " là những mục tiêu mà hầu hết các gia. .. Vấn đề gia đình cũng là vấn đề quan tâm chung của toàn thế giới mà ở nước ta phong trào cuộc vận động về gia đình đã được phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân Nhằm nâng cao ý thức của mỗi người dân,mỗi gia đình trong việc xây dựng gia đình nhưu gia đình 5 tốt ,gia đình văn hoá, phong trào xây dựng cuộc sống mới khu dân cư, chương trình xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc. .. phấn đấu thực hiện những mục tiêu " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc ", là hầu hết các gia đình Việt Nam hiện nay mong muốn * Các loại gia đình ở Việt Nam Trong xã hội hiện nay có nhiều loại hình gia đình khác nhau : Căn cứ vào số thế hệ : - Có gia đình 1 thế hệ ( chỉ có 2 vợ chồng ) - Gia đình 2 thế hệ ( gồm cha mẹ và con cái) đây là gia đình hạt nhân - Gia đình đa thế hệ là gia đình mở rộng (... triển kinh tế gia đình nhằm mang lại quyền lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em 12 Với những kết quả thực hiện công tác xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc ", của Hội LHPN xã đã đạt được những kết quả đáng kể, trong công tác chỉ đạo phong trào phụ nữ chương trình hoạt động xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực trong thời đại cơ chế thị trường nên các hoạt động của Họi phụ nữ còn gặp... các chi, tổ phụ nữ trong toàn xã hướng dẫn cho hội viên phụ nữ và các gia đình thực hiện phong trào thi đua " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc " và 4 chuẩn mực " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc ", mở lớp tập huấn về chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi, dân số KHHGĐ Vận động phụ nữ có thai, các cháu trong độ tuổi đến trạm y tế xã tiêm phòng... để Hội LHPN xã nâng cao hiệu quả hoạt động - Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở phát huy vai trò và tầm quan trọng công tác xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đến các tầng lớp phụ nữ tại các chi, tổ để nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về các vấn đề Luật hôn nhân gia đình, pháp lệnh dân số, xây dựng nếp sống... nghĩa quan trọng đối với vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, làm tốt chương trình này để giúp cho phụ nữ có điều kiện xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc " Hội phụ nữ xã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ xã để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm tập trung chỉ đạo trực tiếp xuống chi, tổ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình bằng các hoạt . đề tài : " Hội LHPN xã Quảng Lãng - Huyện Ân Thi với công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay " làm Tiểu luận tốt nghiệp nhằm góp phần. lớp phụ nữ trong xã, thực hiện chương trình xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc ". 3. Hội LHPN xã Quảng Lãng với công tác xây dựng gia đình " No ấm, bình đẳng,. chức để phụ nữ đang ký thực hiện xây dựng gia đình chuẩn mực " No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc " , tổ chức hội nghị biểu dương các gương điển hình phụ nữ về xây dựng gia đình ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận_hội liên hiệp phụ nữ xã quảng lãng - huyện ân thi với công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận_hội liên hiệp phụ nữ xã quảng lãng - huyện ân thi với công tác xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay,

Từ khóa liên quan