0

Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_TRỌN BỘ

191 221 0
  • Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_TRỌN BỘ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 17:16

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TRỌN BỘ MÔN TN&XH LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TÂM BÀI 1: GIA ĐÌNH EM (Tiết 1) I MỤC TIÊU:Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi - Kể công việc thành viên gia đình Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình cơng việc họ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên đình cơng việc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK Vở Bài tập TN&XH Bảng phụ Phiếu tự đánh giá - Video/nhạc hát gia đình Tranh vẽ, ảnh gia đình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Ổn định: GV cho HS nghe hát theo lời hát gia đình: Cả nhà thương - Bài hát nhắc đến gia đình? - Từ nói tình cảm người gđ? - HS hát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Bài hát nói đến thành viên gia đình : ba, mẹ, tình cảm thành viên gia đình Hơm nay, tìm hiểu gia đình gia đình bạn Hà, bạn An chia sẻ gia đình ND 1: Thành viên tình cảm thành viên gia đình - HS trả lời - HS lắng nghe B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu gia đình bạn Hà gia đình bạn An *Mục tiêu + Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên gia đình+ Nhận xét tình cảm thành viên gia đình bạn Hà, gia đình bạn An.+ Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên gia đình * Cách tiến hành: - GV chiếu tranh gia đình bạn Hà bạn An - HS quan sát trao đổi trả lời câu hỏi theo cặp + Gia đình bạn Hà có bố, mẹ, anh trai Hà; Gia đình An có ông, bà, bố, mẹ, em gái An Gia đình Hà Gia đình An Bước Làm việc theo cặp- Y/c HS quan sát trả lời câu hỏi:+ Gia đình nhà bạn Hà, bạn An có ai? + Họ làm đâu? Bước Làm việc lớp- GV cho nhóm báo cáo kết làm việc - GV HS nhận xét+ Theo em, thành viên gia đình bạn Hà, gia đình bạn An có khơng khí gia đình nào?+ Hành động thể thành viên yêu thương quan tâm đến nhau? * GV nhận xét, kết luận: Trong gia đình có nhiều thành viên Tình cảm gia đình yêu + HS nói hoạt động người tranh: Gia đình bạn Hà chơi cơng viên; Gia đình bạn An nhà -Đại diện số cặp trình bày kết trước lớp - HS nhận xét nhóm bạn + Gia đình bạn vui vẻ, yêu thương https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thương, vui vẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Hoạt động 2: Giới thiệu gia đình + Hành động nắm tay, vui chơi bên thể tình cảm * Mục tiêu : - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình cơng việc họ Bước Làm việc theo cặp - Y/C thành viên cặp giới thiệu cho nghe thân, gia đình - GV HD nhóm làm việc: bạn hỏi bạn trả lời gia đình qua câu hỏi: + Gia đình bạn có người? Đó ai? + Trong lúc nghỉ ngơi, gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy ntn? Bước 2: Làm việc lớp - HS giới thiệu với bạn : tên, tuổi, sở thích, khiếu - Theo dõi hướng dẫn - GV cho HS lên trình bày kết làm việc bước + HS thay hỏi trả lời - số HS lên trình bày trước lớp: Bước Làm việc nhóm - GV cho HS lên trình bày kết làm việc bước 1: Chia sẻ với bạn nhóm tranh vẽ ảnh gia đình lúc nghỉ ngơi vui chơi cách dán tranh ảnh vào bảng phụ nhóm - GV HS nhận xét SP nhóm.D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG + Giới thiệu thân + Giới thiệu gia đình + HS cịn lại vấn bạn gia đình bạn - Nhận xét phần giới thiệu bạn - Các nhóm treo SP lên https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS làm câu 1,2 Bài ( VBT ) - GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau bảng chia sẻ -HS làm câu 1,2 Bài ( VBT ) ……………………………………………………… BÀI 1: GIA ĐÌNH EM (Tiết 2) I MỤC TIÊU:Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi - Kể công việc thành viên gia đình Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình công việc họ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên đình cơng việc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK - Vở Bài tập TN&XH - Bảng phụ Phiếu tự đánh giá - Video/nhạc hát gia đình - Tranh vẽ, ảnh gia đình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ A MỞ ĐẦU: - GV dẫn dắt vào học : Bài học trước chia sẻ thành viên gia đình Bài học hơm nay, tiếp tục tìm hiểu cơng việc thành viên gia đình - HS lắng nghe ND 2:Cơng việc nhà chia sẻ công việc nhà B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu cơng việc nhà thành viên gia đình bạn Hà *Mục tiêu - Kể công việc nhà thành viên gia đình bạn Hà - Biết cách quan sát, trình bà kiến cơng việc thành viên gia đình *Cách tiến hành Bước Làm việc theo cặp - GV trình chiếu lên bảng hình trang 10 SGK - Các thành viên quan sát chia sẻ thống nhóm + Hình vẽ bố, mẹ, anh trai Hà + Bố cắm cơm, mẹ chợ về, Hà lau bàn, anh trai lau nhà Y/C nhóm quan sát trả lời câu hỏi gợi ý: + Hình vẽ thành viên gia đình bạn Hà? + Từng thành viên làm gì? Bước Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên chia sẻ kết thảo luận - GV cho đại diện nhóm lên chia sẻ - GV HS theo dõi, bổ sung + Theo em bạn Hà có vui vẻ tham gia việc nhà khơng? Tại em nghĩ vậy? - HS nhận xét nhóm bạn - HS thi đua trả lời https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B.THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động Giới thiệu việc nhà thành viên gia đình em *Mục tiêu - Kể công việc nhà thành viên gia đình - Đặt câu hỏiđơn giản công việc nhà thành viên gia đình Bước Làm việc theo cặp - GV hướng dẫn cách làm việc đưa câu hỏi + Trong gia đình bạn, thường tham gia việc nhà? + Hãy kể công việc nhà thành viên gia đình bạn Bước Làm việc lớp - GV mời vài cặp lên chia sẻ trước lớp -GV HS khác nhận xét phần trình bày bạn - GV hỏi thêm để khắc sâu: + Vì thành viên gia đình cần chia sẻ việc nhà? + GV hướng HS đến thông điệp: Cùng chia sẻ việc nhà thể quan tâm thành viên gia đình D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - Yêu cầu HS làm câu 3,4 Bài ( VBT ) - GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau - HS cặp trao đổi, chia sẻ với theo câu hỏi gợi ý + thành viên hỏi thành viên trả lời, đổi vai - Lần lượt cặp lên hỏi trả lời trước lớp - HS tham gia đánh giá nhóm bạn - HS trả lời theo quan điểm + HS theo dõi - HS làm câu 3,4 Bài VBT …………………………………………………………… BÀI 1: GIA ĐÌNH EM (Tiết 3) I MỤC TIÊU:Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kể công việc thành viên gia đình Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình công việc họ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên đình cơng việc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK - Vở Bài tập TN&XH - Video/nhạc hát gia đình - Tranh vẽ, ảnh gia đình - Bảng phụ - Phiếu tự đánh gía III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV dẫn dắt vào học : Bài học trước tìm hiểu thành viên gia đình, cơng việc - HS lắng nghe thành viên gia đình Bài học hơm nay, tiếp tục tìm hiểu số cơng việc làmở nhà để giúp bố mẹ ND Em tham gia làm công việc nhà B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu công việc nhà bạn An Mục tiêu: - Nêu số công việc bạn An tham gia làmở nhà - Biết cách quan sát, trình bàyý kiến cơng việc nhà bạn An *Cách tiến hành Bước Làm việc theo cặp - GV trình chiếu tranh trang 11 SGK https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS theo dõi, thảo luận, thống ý kiến trả lời câu hỏi: + Khi nhà, bạn An làm việc như: lau bàn, tưới cây, gấp quần áo, chơi với em, đưa nước cho bà - GV HD HS quan sát hình trang 11, thảo luận để trả lời câu hỏi gợi ý + Khi nhà, bạn An làm cơng việc gì? + Nhìn nét mặt cho thấy bạn An vui vẻ tham gia việc nhà + Bạn An có vui vẻ tham gia việc nhà không? - GV theo dõi, giúp đỡ nhóm cần thiết Bước Làm việc lớp - GV mời số cặp lên chia sẻ trước lớp - Đại diện số cặp lên trình bày trước lớp - GV mời HS nhóm bạn nhận xét - GV nhận xét - Các nhóm đánh giá bạn C THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động Giới thiệu công việc nhà em *Mục tiêu - Nêu số cơng việc em tham gia làmở nhà - Đặt câu hỏiđơn giản công việc nhà phù hợp với lứa tuổi em *Cách tiến hành Bước Làm việc theo cặp - GV hướng dẫn HS làm việc tìm hiểu nội dung cơng việc nhà mội thành viên - GV đưa câu hỏi gợi ý: + Ở nhà, bạn làm cơng việc gì? - HS thảo luận, chia sẻ theo hình thức HS hỏi học sinh trả lời - HS trả lời theo công việc làm hàng ngày + Bạn cảm thấy làm việc nhà https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV quan sát, hỗ trợ nhóm - HS trả lời theo cảm xúc cá nhân Bước Làm việc lớp - GV mời số cặp lên chia sẻ trước lớp - GV mời HS nhóm bạn nhận xét - Đại diện số cặp lên trình bày trước lớp - GV nhận xét đưa thông điệp: Chúng ta làm việc nhà ngày - Các nhóm đánh giá bạn Bước Làm việc cá nhân - GV cho HS làm câu Bài - HS làm - GV nhận xét, kết luận D.CỦNG CỐ, DẶN DÒ - HS trao đổi kết với bạn bên cạnh lớp - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS - Lắng nghe - Về nhà người thân làm công việc nhà ……………………………………………… BÀI NGÔI NHÀ CỦA EM (Tiết 1) I.MỤC TIÊU Về nhận thức khoa học: - Nói địa nhà - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà - Liệt kê số đồ dùng gia đình - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi tìm hiểu số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến nhà đồ dùng gia đình Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc phù hợp để giữ nhà cửa ngăn nắp II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK - Vở Bài tập TN&XH - Video/nhạc hát nhà - Giấy, bút màu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tranh ảnh đồ dùng gia đình - Phiếu tự đánh giá III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS nghe hát theo lời hát - HS hát nhà : Ngôi nhà tơi - Cho HS nói cho nghe địa nhà - HS chia sẻ theo nhóm - Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Như lời hát, lớp có ngơi nhà gần gũi, u thương Hơm tìm hiểu nhà xung quanh nhà ở, chia sẻ ngơi nhà cần phải làm để giữ nhà cửa gọn gàng ngăn nắp - HS trả lời - HS lắng nghe ND 1: Giới thiệu nhà em B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu số dạng nhà *Mục tiêu - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến số dạng nhà * Cách tiến hành: Bước Làm việc theo cặp GV chiếu tranh trang 12, 13 (SGK) - HS quan sát - HS làm việc trao đổi chia 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Mô tả mức độ đơn giản bầu trời Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi mô tả, nhận xét bầu trời ban ngày qua quan sát thực tế Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Có ý thức bảo vệ mắt, khơng nhìn trực tiếp vào Mặt trời chia sẻ với người xung quanh thực II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh, ảnh, video, clip bầu trời ban ngày ban đêm - Hình SGK 20 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - HS hát Cánh chim hòa bình (Em yêu bầu trời xanh xanh ) - HS hát B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động : Thực hành quan sát bầu trời * Mục tiêu - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi mô tả, nhận xét bầu trời ban ngày ban đêm qua quan sát thực tế - Có ý thức bảo vệ mắt, khơng nhìn trực tiếp vào Mặt trời chia sẻ với người xung quanh thực * Cách tiến hành Bước : Làm việc lớp - Cho HS tự đọc phần Em có biết cuối trang 133 SGK Bước 2: Tiến hành quan sát - GV nêu yêu cầu quan sát : sân trường quan sát bầu 177 - HS đọc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trời ghi kết quan sát vào phiếu : + Trên bầu trời có ?+ Bầu trời nhiều mây hay mây ?+ Mây màu ? -HSquan sát bầu trời, ghi kết vào phiếu GV lưu ý em không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời để khơng hại mắt - GV tổ chức, hướng dẫn HS quan sát ghi vào phiếu Bước : Làm việc lớp -HS trình bày kết quan sát GVNX, tuyên dương HS quan sát đúng, trình bày tốt- HS làm câu 20 VBT Hoạt động 6: Vẽ tranh bầu trời mà em thích giới thiệu với bạn - HSlàm tập * Mục tiêu : Vận dụng kiến thức học để thể vào hình vẽ bầu trời * Cách tiến hành Bước : Làm việc cá nhân - GV nêu yêu cầu : Các em vẽ bầu trời vào ban ngày đêm theo ý thích hiểu biết em Bước : Làm việc lớp- HS trình bày giới thiệu tranh vẽ - HS làm câu Bài VBT - HS vẽ tranh D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ, VẬN DỤNG - HS giới thiệu- HS làm tập - GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau ………………………………………………………… Chủ đề : TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 21: THỜI TIẾT (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : 178 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Nêu lí phải theo dõi thời tiết Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây,ngày mưa, ngày gió Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Biết chọn dùng trang phục phù hợp với thời tiết( nóng,rét, mưa, nắng) II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh, ảnh, video, clip tượng thời tiết; số tin thời tiết - Hình SGK 21 Vở tập TNXH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS lớp hát Trời nắng, trời mưa - HS hát - GV hỏi : -HS trả lời + Bài hát nhắc tới tượng thời tiết nào? +Tại trời mưa thỏ phải chạy mau? - GV dẫn dắt vào : Để tìm hiểu tượng mưa, nắng, nóng rét tìm hiểu học Thời tiết *ND Một số tượng thời tết B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động ; Quan sát nhận xét tượng thời tết * Mục tiêu - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác nhau.- Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây, ngày mưa, ngày gió * Cách tiến hành Bước : Làm việc nhóm - GV cho HS học theo nhóm 6, giao nhiệm vụ : 179 - HS lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mỗi HS nhóm mơ tả tượng thời tiết hình thảo luận trả lời câu hỏi :+ Bầu trời quang cảnh xung quanh trời mưa có khác với trời nắng?+ Dựa vào dấu hiệu mà em biết trời có gió ? Gió mạnh hay gió nhẹ ? + Khi trời nóng trời lạnh , em cảm thấy nào? - HS thảo luận - HS lắng nghe Bước : Làm việc lớp - Làm việc lớp : Đại diện nhóm trả lời Nhóm khác nhận xét, bổ sung - GVNX, tuyên dương nhóm trả lời C LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG Hoạt động 2: Thi nói tượng thời tiết - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp.- Nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời * Mục tiêu : Trình bày số dấu hiệu số tượng thời tiết khác * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - Thi nói tượng thời tiết + Khi trời nắng : trời xanh, mây trắng, nắng vàng + Khi trời mưa ; Bầu trời xám xịt, không thấy mặt trời, mưa rơi, cỏ mội vật trời ướt - HS làm việc theo hướng dẫn GV Bước : HS trình bày trước lớp - GVNX, hoàn thiện hỏi câu trả lời HS Hoạt động : Thực hành quan sát bầu trời cảnh vật xung quanh * Mục tiêu : Thực hành quan sát, nêu nhận xét bầu trời, quang cảnh xung quanh nhận biết tượng thời tiết * Cách tiến hành Bước : Giao nhiệm vụ - GV nêu yêu cầu thực hành : Quan sát bầu trời cảnh vật xung quanh, ghi vào phiếu kết quan sát: Bầu trời Gió Mây Cảnh vật 180 - HS lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Gợi ý: + Trời có nắng mưa khơng ?+ Trời có gió khơng ? Gió mạnh hay nhẹ?+ Trời có nhiều mây hay mây? Màu sắc mây ?+ Cảnh vật xung quanh nào? Bước : Tiến hành quan sát ghi vào phiếu theo nhómHS tiến hành ngồi lớp học để quan sát, ghi kết quan sát vào phiếu.- GV hướng dẫn học sinh quan sát Bước : Hoạt động cả lớp- GV u cầu nhóm trình bày kết Các nhóm nhận xét, bổ sung.- GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt- GV cho HS đọc phần kiến thức trang 136 SGK - HS quan sát D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ VẬN DỤNG - HS trình bày - Vận dụng quan sát bầu trời để đoán thời tiết ngày xem trời mưa hay nắng, nóng hay lạnh- GVNX, tun dương HS tích cực.- Dặn dị HS chuẩn bị cho tiết học sau ………………………………………………………… Chủ đề : TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 21: THỜI TIẾT (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Nêu lí phải theo dõi thời tiết Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây,ngày mưa, ngày gió Về vận dụng kiến thức , kĩ học : 181 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Biết chọn dùng trang phục phù hợp với thời tiết( nóng,rét, mưa, nắng) II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh, ảnh, video, clip tượng thời tiết; số tin thời tiết - Hình SGK 21 Vở tập TNXH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Cả lớp hát Bài hát chuồn chuồn : Bay thấp bay thấp mưa ngập bờ ao - GV giới thiệu vào học *ND 2:Trang phục phù hợp với thời tiết - HS hát -HS trả lời B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Tìm hiểu việc lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết * Mục tiêu: Chọn trang phục phù hợp với thời tiết* Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - HS làm việc theo cặp, quan sát hình vẽ trang 137 (SGK) Trả lời câu hỏi :+ Hình thể trang phục gì?+ Trang phục phù hợp với thời tiết nào? Vì sao?- Tự nhận xét trang phục thân bạn phù hợp với thời tiết chưa?Bước 2:Hoạt động lớp- GV yêu cầu HS báo cáo kết thảo luận - GV hỏi thêm số trang phục khác phù hợp với thời tiết ( nóng, rét, mưa, nắng, gió)- GV kết luận :+Đi trời nắng phải đội mũ nón,che dể tránh bị ánh sáng chiếu vào đầu gây nhức đầu,sổ mũi,cảm nắng.+ Đi trời mưa phải mắc áo mưa, đội nón, che ô để người không bị ướt, bị lạnh , cảm lạnh, ho + Trời nóng phải chọn trang phục mát, thấm mồ hôi, trời rét phải mặc đủ ấm - HS thảo luận để trả lời -HS báo cáo kết thảo luận - HS lắng nghe - HS trả lời C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Hoạt động 5: Vẽ tranh mơ tả thời tiết mà em thích * Mục tiêu : Vận dụng kiến thức dấu hiệu thời tiết để vẽ tranh thời tiết 182 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Cách tiến hànhBước : Làm việc cá nhân - HS lựa chọn chủ đề kiểu thời tiết để vẽ - HS vẽ tô màu vào tranhđể thể cảnh thời tiết mà em chọn HS giới thiệu với bạn nhóm tranh mình, nêu lí em thích vẽ tranh thời tiết này.- HS giới thiệu tranh trước lớp Bước : Làm việc lớp- GVNX, hoàn thiện hỏi câu trả lời HS - HS vẽ tranh giới thiệu D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ VẬN DỤNG - Yêu cầu HS làm câu 1,2,3 Bài 21 ( VBT ) GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau - HS làm VBT …………………………………………………………… Chủ đề : TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 21: THỜI TIẾT (Tiết3) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Nêu lí phải theo dõi thời tiết Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây,ngày mưa, ngày gió Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Biết chọn dùng trang phục phù hợp với thời tiết( nóng,rét, mưa, nắng) II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC 183 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Một số tranh, ảnh, video, clip tượng thời tiết; số tin thời tiết - Hình SGK 21 - Vở tập TNXH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Cả lớp hát Bài hát chuồn chuồn : Bay thấp bay thấp mưa ngập bờ ao - GV giới thiệu học - HS hát -HS trả lời *ND :Sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Quan sát tình thảo luận cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết * Mục tiêu - Nêu lí phải theo dõi dự báo thời tiết * Cách tiến hành - HS thảo luận để trả lời Bước : Làm việc theo nhóm - HS làm việc theo nhóm, quan sát hình vẽ SGK Trả lời câu hỏi : + Thời tiết vào lúc bạn An tan học so với lúc học thay đổi nào? Nếu An khơng nghe mẹ điều xảy ra? + Việc theo dõi thời tiết ngày có lợi gì?Nêu ví dụ ? Bước 2:Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS báo cáo kết thảo luận Các nhóm góp ý, bổ sung - GV tổng hợp : Cần phải theo dõi dự báo thời tiết ngày thời tiết liên quan đến sức khỏe hoạt động người : Sinh hoạt ngày; Hoạt động học tập,vui chơi,giải trí; Hoạt động lao 184 - HS báo cáo https://www.thuvientailieu.edu.vn/ động sản xuất C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Hoạt động 7: Thực hành xử lí tình * Mục tiêu - Chọn trang phục phù hợp với thời tiết * Cách tiến hành - HS đọc thông tin theo cặp trả lời câu hỏi trang 139 SGK : + Dựa vào bảng dự báo thời tiết sau, đến Hà Nội Hoặc Đà Nẵng vào ngày em cần chuẩn bị ? - GV yêu cầu HS báo cáo kết báo cáo HS nêu lí lựa chọn - GV tun dương nhóm lựa chon phù hợp - Các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung Hoạt động 8: Thảo luận cách để biết thông tin dự báo thời tiết * Mục tiêu - Nêu số cách để biết thông tin dự báo thời tiết * Cách tiến hành Bước : Thảo luận nhóm - HS thảo luận, trả lời câu hỏi : + Chúng ta biết dự báo thơng tin thời tiết - HS liên hệ thực tế: qua cách nào? việc theo dõi thời tiết người nhà Bước : Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS báo cáo kết Nhóm khác bổ sung - GV giới thiệu số tin dự báo thời tiết( lấy từ truyền hình, báo ) Hoạt động 9: Tự đánh giá việc sử dụng trang phục em phù hợp với thời tiết hay chưa? 185 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Mục tiêu - Bước đầu biết tự đánh giá việc sử dụng trang phục phù hợp thời tiết thân - Có ý thức sử dụng trang phục phù hợp thời tiết * Cách tiến hành Bước : Thảo luận nhóm - HS thảo luận cặp, trao đổi: +Đã bạn sử dụng trang phục không phù hợp với thời tiết hay chưa? - HS thảo luận + Vì cần sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết ? Bước : Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS báo cáo kết Nhóm khác bổ sung - GV cho HS đọc nội dung chủ yếu trang 139 Sau cho số HS nhắc lại D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ,VẬN DỤNG - Các nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung - HS theo dõi Hoạt động 10: Theo dõi thời tiết tuần * Mục tiêu - Nêu nhận xét thời tiết thay đổi ngày * Cách tiến hành - HS đọc yêu cầu SGK GV hướng dẫn HS cách lập bảng theo dõi thời tiết tuần theo mẫu trang 139 SGK HS quan sát ghi lại kếtquả, nêu nhận xét từ kết em quan sát - Thực hàng ngày học ỏ nhà - Yêu cầu HS làm câu 4,5,6 Bài 21 ( VBT ) - Dặn dò HS Chuẩn bị cho tiết học sau ……………………………….………………………… Chủ đề : ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI 186 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Ôn lại nội dung học chủ đề Trái Đất bầu trời Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Thu thập thông tin trình bày thơng tin bàu trời ban ngày ban đêm , tượng trời tiết Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Vận dụng kiến thức tượng thời tiết để đưa cách ứng xử phù hợp II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh,ảnh,video clip bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết - Hình SGK Vở tập TNXH -HS sưu tầm số tranh ảnhvề bầu trời ban ngày ban đêm,hiện tượng thời tiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:- Cả lớp hát hát bầu trời, thời tiết- GV giới thiệu - HS hát học.ND1 Em học bầu trời ban ngày, ban đêm thời tiết.B HOẠT ĐỘNGDẠY HỌCHoạt động : Thi đặt câu hỏi bầu trời ban ngày, ban đêm thời tiết* Mục tiêu - Củng cố kiến thức bầu trời ban ngày, ban đêm , tượng thời tiết - Rèn kĩ đặt câu hỏi tượng tự nhiên * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm- GV yêu cầu Nhóm trưởng định cho bạn nhóm luân phiên nnhau đặt câu hỏi bầu trời ban ngày, ban đêm, - HS chơi tượng thời tiết Bước 2:Hoạt động lớp Hướng dẫn HS chơi trò chơi tiếp sức - GV nêu tình Ví dụ : Một bạn muốn du 187 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lịch đến thành phố Hải Phòng Các em đặt câu hỏi cho bạn để tìm hiểu thời tiết Hải Phịng - HS đặt câu hỏi - Hướng dẫn HS chơi : hai đội tham gia đặt câu hỏi tiếp sức tình ,thời gian phút Câu hỏi đặt không trùng Đội đặt nhiều câu hỏi thắng - GV tun dương HS tích cực tham gia Hoạt động : Sưu tầm giới thiệu với bạn hình ảnh bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết * Mục tiêu - Củng cố lại kiến thức bầu trời ban ngày, ban đêm , tượng thời tiết.- Rèn kĩ thu thập trình bày thông tin bầu trời ban ngày, ban đêm, tượng thời tiết.* Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm- GV yêu cầu nhóm xếp, trưng bày tranh ảnh sưu tầm vị trí giao lớp học Các nhóm lựa chọn bố trí sản phẩm cho đẹp khoa học Bước 2:Hoạt động lớp- Cả lớp tham quan khu vực nhóm, nghe thành viên nhóm trình bày thảo luận trao đổi -HS trưng bày tập giới thiệu - HS thảo luận trưng bày C HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ,VẬN DỤNG - Yêu cầu HS rèn luyện thói quen quan sát thời tiết - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau - HS giới thiệu -HS lắng nghe ………………………………………………………………… Chủ đề : ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tiết 2) 188 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Ôn lại nội dung học chủ đề Trái Đất bầu trời Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Thu thập thông tin trình bày thơng tin bàu trời ban ngày ban đêm , tượng trời tiết Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Vận dụng kiến thức tượng thời tiết để đưa cách ứng xử phù hợp II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh,ảnh,video clip bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết - Hình SGK - Vở tập TNXH -HS sưu tầm số tranh, ảnhvề bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠTĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Cả lớp hát hát bầu trời, thời tiết - GV giới thiệu học B HOẠT ĐỘNGDẠY HỌC Cần làm để giữ sức khỏe trường hợp thời tiết khác Hoạt động : Trao đổi với bạn việc nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ trời nắng, mưa, nóng, lạnh * Mục tiêu - Củng cố kiến thức việc nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ trời nắng, mưa, nóng, lạnh * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu 189 - HS hát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhóm trao đổi việc nên làm không nên làm để giữ sức khỏe, đảm bảo an toàn trời nắng, mưa, - HS thảo luận nóng, lạnh; ghi lại kết chung nhóm để chia sẻ với lớp vào bảng sau: Việc nên làm Việc không nên làm Trời nắng Trời mưa Trời nóng Trời lạnh - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt - HS lắng nghe Hoạt động : Đóng vai xử lí tình * Mục tiêu - Thực hành vận dụng kiến thức học việc nên làm không nên làm để giữu sức khỏe trường hợp thời tiết khác vào xử lí tình * Cách tiến hành Bước 2: Thảo luận nhóm - GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm - Từng nhóm trao đổi đưa ý kiến xử lí tình cho; đưa kịch trình bày tình huống; phân cơng bạn đóng vai(bố, mẹ, bạn nhỏ) thêm vào nhân vật khác - Các nhóm thảo luận tập đóng vai Bước 2:Hoạt động lớp - Các nhóm lên thể đóng vai - HS theo dõi nhận xét - Lớp nhận xét Gv nhận xét nhóm xử lí tốt C HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ,VẬN DỤNG - Yêu cầu HS rèn luyện thói quen quan sát thời tiết tự lựa lựa chọn trang phục phù hợp - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 190 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ …………………………………………………… …………………………… 191 ... hỏi tìm hiểu lớp học,các thành viên hoạt động lớp học - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến lớp học , hoạt động lớp học Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Làm việc phù hợp để giữ lớp học , đẹp... lớp - HS khác nhận xét, bổ sung - GVNX, tuyên dương HS trả lời C LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2:Giới thiệu lớp học * Mục tiêu - Nêu tên lớp học số đồ dùng lớp học - Xác định thành viên lớp. .. Đặt câu hỏi đơn giản lớp học thành viên lớp học * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - GV yc HS thảo luận theo cặp đôi 29 + Lớp bạn An có thầy/cơ giáo bạn HS +Thầy / cô giáo hướng dẫn HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_TRỌN BỘ, Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_TRỌN BỘ