0

Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 1

100 341 3
  • Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 17:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN HỌC KỲ MÔN TN&XH LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TÂM BÀI 1: GIA ĐÌNH EM (Tiết 1) I MỤC TIÊU:Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi - Kể công việc thành viên gia đình Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình công việc họ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên đình cơng việc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK Vở Bài tập TN&XH Bảng phụ Phiếu tự đánh giá - Video/nhạc hát gia đình Tranh vẽ, ảnh gia đình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Ổn định: GV cho HS nghe hát theo lời hát gia đình: Cả nhà thương - Bài hát nhắc đến gia đình? - Từ nói tình cảm người gđ? - HS hát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Bài hát nói đến thành viên gia đình : ba, mẹ, tình cảm thành viên gia đình Hơm nay, tìm hiểu gia đình gia đình bạn Hà, bạn An chia sẻ gia đình ND 1: Thành viên tình cảm thành viên gia đình - HS trả lời - HS lắng nghe B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu gia đình bạn Hà gia đình bạn An *Mục tiêu + Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên gia đình+ Nhận xét tình cảm thành viên gia đình bạn Hà, gia đình bạn An.+ Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên gia đình * Cách tiến hành: - GV chiếu tranh gia đình bạn Hà bạn An - HS quan sát trao đổi trả lời câu hỏi theo cặp + Gia đình bạn Hà có bố, mẹ, anh trai Hà; Gia đình An có ơng, bà, bố, mẹ, em gái An Gia đình Hà Gia đình An Bước Làm việc theo cặp- Y/c HS quan sát trả lời câu hỏi:+ Gia đình nhà bạn Hà, bạn An có ai? + Họ làm đâu? Bước Làm việc lớp- GV cho nhóm báo cáo kết làm việc - GV HS nhận xét+ Theo em, thành viên gia đình bạn Hà, gia đình bạn An có khơng khí gia đình nào?+ Hành động thể thành viên yêu thương quan tâm đến nhau? * GV nhận xét, kết luận: Trong gia đình có nhiều thành viên Tình cảm gia đình yêu + HS nói hoạt động người tranh: Gia đình bạn Hà chơi cơng viên; Gia đình bạn An nhà -Đại diện số cặp trình bày kết trước lớp - HS nhận xét nhóm bạn + Gia đình bạn vui vẻ, yêu thương https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thương, vui vẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Hoạt động 2: Giới thiệu gia đình + Hành động nắm tay, vui chơi bên thể tình cảm * Mục tiêu : - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình cơng việc họ Bước Làm việc theo cặp - Y/C thành viên cặp giới thiệu cho nghe thân, gia đình - GV HD nhóm làm việc: bạn hỏi bạn trả lời gia đình qua câu hỏi: + Gia đình bạn có người? Đó ai? + Trong lúc nghỉ ngơi, gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy ntn? Bước 2: Làm việc lớp - HS giới thiệu với bạn : tên, tuổi, sở thích, khiếu - Theo dõi hướng dẫn - GV cho HS lên trình bày kết làm việc bước + HS thay hỏi trả lời - số HS lên trình bày trước lớp: Bước Làm việc nhóm - GV cho HS lên trình bày kết làm việc bước 1: Chia sẻ với bạn nhóm tranh vẽ ảnh gia đình lúc nghỉ ngơi vui chơi cách dán tranh ảnh vào bảng phụ nhóm - GV HS nhận xét SP nhóm.D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG + Giới thiệu thân + Giới thiệu gia đình + HS cịn lại vấn bạn gia đình bạn - Nhận xét phần giới thiệu bạn - Các nhóm treo SP lên https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS làm câu 1,2 Bài ( VBT ) - GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dị HS chuẩn bị cho tiết học sau bảng chia sẻ -HS làm câu 1,2 Bài ( VBT ) ……………………………………………………… BÀI 1: GIA ĐÌNH EM (Tiết 2) I MỤC TIÊU:Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi - Kể công việc thành viên gia đình Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình cơng việc họ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên đình cơng việc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK - Vở Bài tập TN&XH - Bảng phụ Phiếu tự đánh giá - Video/nhạc hát gia đình - Tranh vẽ, ảnh gia đình III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ A MỞ ĐẦU: - GV dẫn dắt vào học : Bài học trước chia sẻ thành viên gia đình Bài học hơm nay, tiếp tục tìm hiểu cơng việc thành viên gia đình - HS lắng nghe ND 2:Cơng việc nhà chia sẻ công việc nhà B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu cơng việc nhà thành viên gia đình bạn Hà *Mục tiêu - Kể công việc nhà thành viên gia đình bạn Hà - Biết cách quan sát, trình bà kiến cơng việc thành viên gia đình *Cách tiến hành Bước Làm việc theo cặp - GV trình chiếu lên bảng hình trang 10 SGK - Các thành viên quan sát chia sẻ thống nhóm + Hình vẽ bố, mẹ, anh trai Hà + Bố cắm cơm, mẹ chợ về, Hà lau bàn, anh trai lau nhà Y/C nhóm quan sát trả lời câu hỏi gợi ý: + Hình vẽ thành viên gia đình bạn Hà? + Từng thành viên làm gì? Bước Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên chia sẻ kết thảo luận - GV cho đại diện nhóm lên chia sẻ - GV HS theo dõi, bổ sung + Theo em bạn Hà có vui vẻ tham gia việc nhà khơng? Tại em nghĩ vậy? - HS nhận xét nhóm bạn - HS thi đua trả lời https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B.THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động Giới thiệu việc nhà thành viên gia đình em *Mục tiêu - Kể công việc nhà thành viên gia đình - Đặt câu hỏiđơn giản công việc nhà thành viên gia đình Bước Làm việc theo cặp - GV hướng dẫn cách làm việc đưa câu hỏi + Trong gia đình bạn, thường tham gia việc nhà? + Hãy kể công việc nhà thành viên gia đình bạn Bước Làm việc lớp - GV mời vài cặp lên chia sẻ trước lớp -GV HS khác nhận xét phần trình bày bạn - GV hỏi thêm để khắc sâu: + Vì thành viên gia đình cần chia sẻ việc nhà? + GV hướng HS đến thông điệp: Cùng chia sẻ việc nhà thể quan tâm thành viên gia đình D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - Yêu cầu HS làm câu 3,4 Bài ( VBT ) - GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau - HS cặp trao đổi, chia sẻ với theo câu hỏi gợi ý + thành viên hỏi thành viên trả lời, đổi vai - Lần lượt cặp lên hỏi trả lời trước lớp - HS tham gia đánh giá nhóm bạn - HS trả lời theo quan điểm + HS theo dõi - HS làm câu 3,4 Bài VBT …………………………………………………………… BÀI 1: GIA ĐÌNH EM (Tiết 3) I MỤC TIÊU:Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời nghỉ ngơi vui chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kể công việc thành viên gia đình Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình cơng việc họ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên đình cơng việc nhà họ Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK - Vở Bài tập TN&XH - Video/nhạc hát gia đình - Tranh vẽ, ảnh gia đình - Bảng phụ - Phiếu tự đánh gía III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV dẫn dắt vào học : Bài học trước tìm hiểu thành viên gia đình, cơng việc - HS lắng nghe thành viên gia đình Bài học hơm nay, tiếp tục tìm hiểu số cơng việc làmở nhà để giúp bố mẹ ND Em tham gia làm công việc nhà B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu công việc nhà bạn An Mục tiêu: - Nêu số công việc bạn An tham gia làmở nhà - Biết cách quan sát, trình bàyý kiến cơng việc nhà bạn An *Cách tiến hành Bước Làm việc theo cặp - GV trình chiếu tranh trang 11 SGK https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS theo dõi, thảo luận, thống ý kiến trả lời câu hỏi: + Khi nhà, bạn An làm việc như: lau bàn, tưới cây, gấp quần áo, chơi với em, đưa nước cho bà - GV HD HS quan sát hình trang 11, thảo luận để trả lời câu hỏi gợi ý + Khi nhà, bạn An làm cơng việc gì? + Nhìn nét mặt cho thấy bạn An vui vẻ tham gia việc nhà + Bạn An có vui vẻ tham gia việc nhà không? - GV theo dõi, giúp đỡ nhóm cần thiết Bước Làm việc lớp - GV mời số cặp lên chia sẻ trước lớp - Đại diện số cặp lên trình bày trước lớp - GV mời HS nhóm bạn nhận xét - GV nhận xét - Các nhóm đánh giá bạn C THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động Giới thiệu công việc nhà em *Mục tiêu - Nêu số công việc em tham gia làmở nhà - Đặt câu hỏiđơn giản công việc nhà phù hợp với lứa tuổi em *Cách tiến hành Bước Làm việc theo cặp - GV hướng dẫn HS làm việc tìm hiểu nội dung cơng việc nhà mội thành viên - GV đưa câu hỏi gợi ý: + Ở nhà, bạn làm cơng việc gì? - HS thảo luận, chia sẻ theo hình thức HS hỏi học sinh trả lời - HS trả lời theo công việc làm hàng ngày + Bạn cảm thấy làm việc nhà https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV quan sát, hỗ trợ nhóm - HS trả lời theo cảm xúc cá nhân Bước Làm việc lớp - GV mời số cặp lên chia sẻ trước lớp - GV mời HS nhóm bạn nhận xét - Đại diện số cặp lên trình bày trước lớp - GV nhận xét đưa thông điệp: Chúng ta làm việc nhà ngày - Các nhóm đánh giá bạn Bước Làm việc cá nhân - GV cho HS làm câu Bài - HS làm - GV nhận xét, kết luận D.CỦNG CỐ, DẶN DÒ - HS trao đổi kết với bạn bên cạnh lớp - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS - Lắng nghe - Về nhà người thân làm cơng việc nhà ……………………………………………… BÀI NGƠI NHÀ CỦA EM (Tiết 1) I.MỤC TIÊU Về nhận thức khoa học: - Nói địa nhà - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà - Liệt kê số đồ dùng gia đình - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi tìm hiểu số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến nhà đồ dùng gia đình Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Tham gia việc phù hợp để giữ nhà cửa ngăn nắp II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK - Vở Bài tập TN&XH - Video/nhạc hát nhà - Giấy, bút màu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tranh ảnh đồ dùng gia đình - Phiếu tự đánh giá III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS nghe hát theo lời hát - HS hát nhà : Ngôi nhà tơi - Cho HS nói cho nghe địa nhà - HS chia sẻ theo nhóm - Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới thiệu: Như lời hát, lớp có ngơi nhà gần gũi, u thương Hơm tìm hiểu nhà xung quanh nhà ở, chia sẻ ngơi nhà cần phải làm để giữ nhà cửa gọn gàng ngăn nắp - HS trả lời - HS lắng nghe ND 1: Giới thiệu nhà em B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu số dạng nhà *Mục tiêu - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến số dạng nhà * Cách tiến hành: Bước Làm việc theo cặp GV chiếu tranh trang 12, 13 (SGK) - HS quan sát - HS làm việc trao đổi chia 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động : Trị chơi “ Tìm hiểu phận * Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức phận *Cách tiến hành Bước : Chia nhóm -GV chia lớp thành nhóm, nhóm 5HS Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm -HS nhận việc Bước : Hoạt động nhóm - GV yêu cầu thành viên nhóm thi gọi tên phận dựa vào tranh ảnh vật thật mà -HS thi gọi tên GV HS chuẩn bị -GV bao quát , HD HS thực Các thành viên nhóm nhận xét , bổ sung Bước : Hoạt động lớp - GV chọn hai nhóm trình bày trước lớp , nhóm khác nhận xét , đánh giá , để tìm nhóm - HS trình bày tốt -HS nhận xét - GV HS nhận xét D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - GV: Sau phần học , em rút điều ? - GV yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu phận có xung quanh nhà , trường địa phương qua sách báo chia sẻ với bạn nhóm - GVNX, tun dương HS tích cực.- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau -Hầu hết xanh có thân , rễ , , hoa , -HS nghe ……………………………………………………………………… BÀI 10: CÂY XANH QUANH EM ( Tiết 3) I.MỤC TIÊU * Về nhận thức khoa học: - Nêu tên số phận bên 86 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Đặt câu hỏi đơn giản để tìm hiểu số đặc điểm bên xung quanh * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Phân biệt số theo nhu cầu sử dụng người ( bóng mát , ăn , hoa , ) - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến đặc điểm xanh II CHUẨN BỊ: - Một số thường gặp địa phương ( trồng bầu chậu đất , có đủ thân , rễ , Một số có hoa tuỳ thực tế ) - Các hình SGK - Bộ tranh ảnh gồm lồi rau , hoa , bóng mát , đặc biệt lồi có địa phương , - Bảng phụ / giấy A2 - Một số hát , thơ nói tên loài ; phận ; lợi ích ; loại cho rau , hoa , , bóng mát , - Bộ thẻ từ gồm phận : thân , rễ , , hoa , ( có ) Một số đồ vật làm từ thực vật phổ biến địa phương : rổ , rá , quạt nan , đĩa , giỏ mây , tre Một số hình ảnh : Hoa trang trí nhà , đám cưới , bữa tiệc , giường tủ , đồ ăn nước sinh tố , vật dụng khác làm từ thực vật vùng miền khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - HS nghe nhạc hát theo lời hát “Cái xanh xanh”- GV: Bài học hơm tìm hiểu : “ Lợi ích xanh” ND 3.Lợi ích câyB KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚIHoạt động 5.Tìm hiểu lợi ích người động vật * Mục tiêu - Nêu số lợi ích số người động vật - Có tình u ý thức bảo vệ xanh *Cách tiến hành Bước : Tổ chức làm việc theo cặp - Yêu cầu HS quan sát hình trang 71 (SGK ) 87 - HS hát - HS nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ -GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe lợi ích đời sống người động - HS quan sát hình vật qua hình SGK trang 71 SGK + Các Hình , , : Là thức ăn người trả lời câu hỏi động vật + Các Hình : Dùng trang trí nhà cửa , làm đẹp nơi cơng cộng , - HS tóm tắt lợi ích vào bảng + Cây Hình : Là nơi số động vật , cho bóng mát , sản xuất đồ dùng ngày cho người Bước : Tổ chức làm việc nhóm -u cầu HS chia sẻ SP hồn thành bước1 - GV HS nhận xét Bước : Tổ chức làm việc lớp -GV chọn đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm nhóm lợi ích -GV cử số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn - GV HS nhận xét hồn thiện câu trả lời Hoạt động 6: Trị chơi “Tìm hiểu lợi ích cây” -Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp -HS nhận xét bổ sung -HS trình bày sản phẩm nhóm -HS nhận xét * Mục tiêu - Khắc sâu kiến thức lợi ích - Phát triển lực ngôn ngữ qua hát , thơ mà HS học trường mầm non , nhằm tích hợp với môn học TV, Âm nhạc vào môn TNXH - Khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh , tài liệu , bước đầu phát triển lực tự học , tự nghiên cứu * Cách tiến hành Bước : Chia nhóm -GV chia lớp thành nhóm , nhóm - HS - Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm Bước : Hoạt động nhóm -GV yêu cầu thành viên nhóm thi gọi tên số cỏ tranh ảnh vật thật -HD HS nhận xét bình chọn bạn 88 -HS nhận nhiệm vụ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nói nhiều tên gọi Bước : Hoạt động lớp-GV cho hai nhóm - HS thi thi với , nhóm khác nhận xét , đánh giá , để tìm nhóm tốt - GV cho HS thi - HS nhận xét tìm hát , câu thơ , câu chuyện lợi ích phận bên - GV HS bình chọn Bước : Củng cố - GV : Sau phần học , em học ? - Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu lợi ích có xung quanh nhà trường địa phương qua sách báo .và chia sẻ với bạn nhóm / lớp Hoạt động : Phân biệt rau , hoa , ăn bóng mát * Mục tiêu - HS nêu phân biệt số theo nhu cầu người: bóng mát , ăn , hoa , - HS có khả quan sát , tìm hiểu quan tâm đến thực vật có địa phương xung quanh em - Lần lượt nhóm thi với HS nhóm tham gia nhận xét -HS tìm trình bày - Cây xanh có ích đời sống người động vật HS lắng nghe *Cách tiến hành Bước : Hướng dẫn HS quan sát hình -GV Tổ chức cho HS quan sát hình trang 72 ,73 SGK Bước : Tổ chức làm việc theo cặp -GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho -HS quan sát rau , cho bóng mát , cho hoa cho + Cây rau (hình 1,2,3,7): cà rốt, súp lơ, mùng tơi , bầu + Cây ăn (hình 4,5,9 ) : long , bưởi, -HS cặp giới thiệu, đào ( hoa để ngắm vào dịp Tết để ăn ) chia sẻ với + Cây cho bóng mát ( hình ) : bàng + Cây cho hoa làm trang trí ( hình , 10 ) : hoa đào , hoa mai Ngoài , nhiều loại lương thực , lúa , ngô , ; làm thuốc ( GV yêu cầu HS kể thêm ) 89 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HD HS ghi vào bảng phụ giấy A2 nhóm vừa học -GV bao quát HD HS làm việc Bước : Tổ chức làm việc nhóm -HS ghi vào bảng - Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp -Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp ( có thời gian ) - HS chia sẻ nhóm - GV bao quát, HD HS Bước : Tổ chức làm việc lớp - Cử đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm -Nhận xét đánh giá nhóm loại : rau , hoa , ăn , Cử số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn - GV HS nhận xét, đánh giá -Đại diện nhóm giới thiệu SP nhóm C THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động : Tìm hiểu số loại cho : rau hoa , , bóng mát ; Trị chơi “ Tơi ? ” -HS nhận xét * Mục tiêu - Phân biệt khắc sâu số loại cho rau , hoa , , bóng mát - Phát triển lực ngơn ngữ , thuyết trình *Cách tiến hành Bước : Chia nhóm GV chia lớp thành nhóm , nhóm có nhiều cặp HS Bước : Hoạt động cặp -Yêu cầu HS cặp đóng vai vi dụ mô tả SGK trang 73 Một bạn mơ tả cây, vai trị đỏ, bạn trả lời,…cứ với cặp cịn lại, đơi vai cho Bước : Hoạt động lớp - GV chọn nhóm cặp điển hình , có nhiều ý 90 HS phận chia theo nhóm -HS đóng vai https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tưởng sáng tạo lên trình bày trước lớp -GV HS nhận xét , đánh giá bổ sung - GV khen thưởng cho HS có sáng tạo -HS đóng vai trước lớp -HS nhận xét đánh giá D.CỦNG CỐ, VẬN DỤNG - GV : Sau học , em học điều ? - Lắng nghe -GV kết luận, bổ sung- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợiHS.-Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu loại rau , hoa , ăn , cho bóng mát số loài làm thuốc , lương thực có xung quanh nhà trường học địa phương qua -HS trả lời theo ý hiểu sách báo , Internet chia sẻ với bạn nhóm - HS lắng nghe lớp Em nhờ trợ giúp người thân ………………………………………………………………………………… BÀI 11 CÁC CON VẬT QUANH EM ( Tiết 1) I.MỤC TIÊU *Về nhận thức khoa học: - Nêu tên số vật phận chúng *Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đặc điểm bên bật động vật *Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Phân biệt số vật theo lợi ích tác hại chúng người - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến đặc điểm vật II CHUẨN BỊ: - Các hình ảnh SGK Giấy A2 - Hình ảnh vật điển hình có địa phương GV HS chuẩn bị - Hình ảnh vật di chuyển - Bài hát , thơ , câu chuyện vật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: -HS nghe nhạc hát theo lời hát Chú voi Đơn - GV: Bài học nói đến vật Chúng ta tìm 91 - HS hát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hiểu vật em qua 11 - HS lắng nghe ND 1: Nhận biết sô vật B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Nhận biết số vật * Mục tiêu - Gọi tên số vật - Biết đặt câu hỏi tên số vật chiều cao , màu sắc chúng - So sánh chiều cao , độ lớn số vật với * Cách tiến hành: Bước : Hướng dẫn HS quan sát hình đặt câu hỏi - Hướng dẫn HS cách quan sát hình trang 74 , 75 SGK - Hỏi : Trong hình có vật ? -HS quan sát đặt câu hỏi Từng cặp HS giới thiệu cho nghe Bước : Tổ chức làm việc theo cặp - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe vật có SGK hình ảnh mà GV - Một HS đặt câu hỏi , HS chuẩn bị : tên vật , chiều cao , kích thước vật có hình / tranh ảnh ( có ) HS trả lời - Nhà bạn trường hàng xóm / địa phương em thường ni ? - Hãy ghi vào vẽ vào bảng phụ Bước Tổ chức làm việc nhóm + Con ? Nó có đặc điểm ?+ Nó cao hay thấp ? Nó có màu ? -HS thực bảng phụ - Yêu cầu HS chia sẻ nhóm -GV HD HS làm việc - Mỗi HS chia sẻ với bạn nhóm bảng tên vật tranh vẽ Bước : Tổ chức làm việc lớp -GV yêu cầu chọn đại diện giới thiệu số vật nhóm - GV HS nhận xét * GV kết luận hồn thiện câu trả lời 92 -HS trình bày -Các HS nhóm khác https://www.thuvientailieu.edu.vn/ C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP đặt câu hỏi nhận xét phần trả lời bạn Hoạt động 2:Thi gọi tên số vật * Mục tiêu - Khắc sâu, mở rộng vốn từ hiểu biết các vật - Phát triển lực ngôn ngữ qua hát , thơ mà HS học trường mầm non , nhằm tích hợp với mơn học TV, Âm nhạc vào môn TNXH * Cách tiến hành Bước : Chia nhóm -GV chia lớp thành nhóm , nhóm – HS Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm -HS nhận việc Bước : Hoạt động nhóm -GV hướng dẫn thành viên nhóm thi gọi tên số vật tranh ảnh theo nhóm , bạn -HS nói nhanh nói nhanh nhiều người thắng -GV bao quát HD HS nhận xét Bước : Hoạt động lớp - GV chọn hai nhóm trình bày trước lớp , nhóm khác nhận xét , đánh giá để tìm nhóm tốt -HS tham gia nhận xét bạn -HS trình bày - GV cho HS thi tìm hát , câu thơ có nhắc đến tên vật -HS nhận xét ,đánh giả -GV HS nhận xét, đánh giá D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG -HS thi tìm nhanh Bước : Củng cố - GV: Sau phần học , em rút điều ? - GVNX, tuyên dương HS tích cực - Yêu cầu HS nhà tiếp tục tìm hiểu thêm vật có xung quanh nhà , khu nơi em sống vườn trường Ghi chép chia sẻ với bạn buổi học sau , 93 - HS trả lời: Trong tự nhiên có nhiều lồi vật , có vật cao tô nhự , voi , hươucao cổ , có https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vật lại nhỏ kiến , ………………………………………………………………………… BÀI 11 CÁC CON VẬT QUANH EM ( Tiết 2) I.MỤC TIÊU *Về nhận thức khoa học: Nêu tên số vật phận chúng *Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đặc điểm bên bật động vật *Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Phân biệt số vật theo lợi ích tác hại chúng người - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến đặc điểm vật II CHUẨN BỊ: - Các hình ảnh SGK - Hình ảnh vật điển hình có địa phương GV HS chuẩn bị - Hình ảnh vật di chuyển - Bài hát , thơ , câu chuyện vật - Giấy A2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV dẫn dắt vào học : Bài học trước biết nhận biết số vật Bài học hôm nay, tiếp tục tìm hiểu phận bên ngồi vật ND 2: Một số phận bên vật B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Nhận biết số phận bên vật *Mục tiêu - Quan sát nhận biết số phận bên ngồi số vật : đầu , quan di chuyển 94 - HS lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đặt câu hỏi trả lời phận bên số vật thông qua quan sát - Giới thiệu phận bên số vật với bạn nhóm / lớp *Cách tiến hành Bước : Hướng dẫn HS quan sát hình đặt câu hỏi - Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 76 , 77 hỏi HS : Các vật thường có phận bên ? Bước : Tổ chức làm việc theo cặp -Yêu cầu HS quan sát kĩ hình SGK trang 76 , 77 phận bên ngồi vật có hình - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe phận bênngoài vật SGK hình HS chuẩn bị mang tới lớp -Yêu cầu HS vẽ vật có đầy đủ phận mà HS yêu thích vào giấy A2 - GV bao quát, hướng dẫn HS làm việc - HS quan sát, trả lời câu hỏi -HS quan sát -Từng cặp giới thiệu cho nghe - Một HS đặt câu hỏi , HS trả lời:Con , gồm phận nào? (Hầu hết vật có:đầu, quan di chuyển ) Nó di chuyển ? - HS vẽ vào giấy vật mà em yêu thích Bước : Tổ chức làm việc nhóm - Mỗi HS chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm nhóm vừa hồn thành - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp - GV HS nhận xét đánh giá C.THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động Trò chơi “ Cách di chuyển vật” 95 -HS chia sẻ sản phẩm -Nhận xét đánh giá https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Mục tiêu - Khắc sâu kiến thức phận bên vật việc sử dụng phận để di chuyển * Cách tiến hành Bước : Chia nhóm -GV chia lớp thành nhóm , nhóm HS Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm Bước : Hoạt động nhóm -GV HD HS thực : Nhóm trưởng hơ tên vật thành viên nhóm thể theo cách di chuyển vật Nhóm trưởng chọn bạn có cách di chuyển giống vật vừa hô Cứ tiếp tục vật khác -GV bao quát hướng dẫn HS thực Bước : Hoạt động lớp -HS nhận việc -HS thực -Các thành viên nhóm nhận xét , bổ sung - GV cho nhóm bốc thăm vật thi xem nhóm thể tốt sáng tạo - HS trình bày - GV HS nhận xét -HS nhận xét D CỦNG CỐ, VẬN DỤNG - GV: Sau phần học , em rút điều ? - GVNX, tuyên dương HS tích cực -Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu phận vật khác có xung quanh nhà , trường địa phương qua sách báo , Internet chia sẻ với bạn nhóm / lớp Em nhờ trợ giúp người thân -Các vật có ba phận đầu , quan di chuyển …………………………………………………………………………………… BÀI 11 CÁC CON VẬT QUANH EM ( Tiết 3) I.MỤC TIÊU *Về nhận thức khoa học: Nêu tên số vật phận chúng 96 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đặc điểm bên bật động vật *Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Phân biệt số vật theo lợi ích tác hại chúng người - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến đặc điểm vật II CHUẨN BỊ: - Các hình ảnh SGK - Hình ảnh vật điển hình có địa phương GV HS chuẩn bị - Hình ảnh vật di chuyển - Bài hát , thơ , câu chuyện vật - Giấy A2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: -HS nghe nhạc hát theo lời hát Chú cún HS hát - GV: Bài học nói đến vật Chúng ta tìm hiểu lợi ích tác hại vật người - HS lắng nghe ND Lợi ích tác hại vật người B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Tìm hiểu lợi ích số vật người động vật * Mục tiêu - Nêu số lợi ích tác hại số vật người Có tình u ý thức bảo vệ loài vật *Cách tiến hành Bước : Tổ chức làm việc theo cặp - Yêu cầu HS quan sát hình trang 78 , 79 ( SGK ) - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe lợi ích tác hại vật đời sống người có hình SGK - GV tổ chức chia nhóm , nhóm tóm tắt vào bảng giấy A2 lợi ích ( tác hại) vật 97 - HS quan sát hình trang 78, 79 SGK - Từng cặp giởi thiệu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sơ đồ vẽ hình + Hình 1: Con gà cung cấp trứng, thịt cho người Trứng gà chế biến nhiều ăn ngon , bổ dưỡng : trứng ốp - lết , ca - - men , + Hình : Con bỏ cung cấp sữa , - mat , thịt , + Hình : Con mèo bắt chuột , làm bạn thân thiết người , + Hình : Con chuột mang nhiều mầm bệnh lây truyền nhiễm : dịch hạch , sốt Ngồi , có hai nanh ln mọc dài nên chuột hay cằn đồ vật , đặc biệt cắn dây điện gây điện giật , hoả hoạn gây chết người + Hình : Ngồi cung cấp sữa , vùng miền núi nơng thơn , bỏ cịn dùng để chuyên chở hàng hóa kéo cày kéo bừa + Hình : Con ong giúp thụ phân cho , tiêu diệt số loài sâu bệnh cho trồng , hút mật hoa làm mật , mật ong bổ dưỡng cho sức khoẻ người Tuy nhiên , để ong đốt đau , buốt , + Hình : Con ruồi đậu vào phế thải , ăn thức ăn người Vì , ruổi nguyên nhân mang phát tán nhiều mầm bệnh khác tiêu chảy , nhiễm trùng da mắt + Hình : Con gián sống nơi ẩm thấp , bẩn thỉu , ăn chất thải chúng bò vào thức ăn , tủ bát , chúng vật trung gian truyền bệnh cho người tiêu chảy , kiết lị , + Hình : Con chim sâu hay gọi chim chích bơng nhỏ bé trợ thủ đắc lực bắt sâu giúp bác nơng dân Ngồi , chim sâu cịn có tiếng hót hay + Hình 10 : Con muỗi hút máu người gây ngứa ngáy , khó chịu Đặc biệt muỗi Anophen truyền bệnh sốt rét nguy hiểm người Bước : Tổ chức làm việc nhóm - Yêu cầu cặp chia sẻ với bạn nhóm 98 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sản phẩm cặp - Từng cặp chia sẻ sản phẩm cặp nhóm - GV bao qt hướng dẫn HS làm việc Bước : Tổ chức làm việc lớp - Cử đại diện HS giới thiệu sản phẩm nhóm lợi ích tác hại vật người -GV HS nhận xét bổ sung -Đại diện nhóm trình bày -HS tham gia nhận xét C THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động : Trị chơi “ Đó ? ” * Mục tiêu - Phân biệt số vật có ích vật có hại - Phát triển ngơn ngữ , thuyết trình Hoạt động Giới thiệu công việc nhà em *Cách tiến hành Bước : Chia nhóm - GV chia lớp thành nhóm , nhóm HS - Yêu cầu bạn chọn đặt câu hỏi đặc điểm -HS thực vật ( ví dụ : Con vật di chuyển ?) để nhóm nhận vật - HS nhận xét Các bạn nhóm dựa vào hình có để trả lời Cuối , dựa đặc điểm vật , bạn chọn nêu tên vật đó.Cứ vậy,lần lượt bạn lên đặt câu hỏi bạn khác trả lời Bước : Hoạt động lớp - GV chọn nhóm cặp điển hình , có nhiều ý tưởng sáng tạo lên trình bày trước lớp – GV HS nhận xét , đánh giá bổ sung -HS trình bày - HS nhận xét D.CỦNG CỐ, VẬN DỤNG - GV : Sau phần học , em học ? 99 -Con vật cung cấp thức ăn , vận chuyển hàng hoá , kéo cày , kéo bừa , https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trơng nhà , cho người Có lồi vật gây hại cho - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu người : làm vật trung dương HS gian truyền bệnh : muỗi truyền bệnh - Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu lợi ích tác hại sốt xuất huyết , số loài vật có xung quanh nhà , trường địa phương qua sách báo , Internet chia sẻ với bạn nhóm / lớp Em nhờ trợ giúp người thân 100 ... hỏi tìm hiểu lớp học, thành viên hoạt động lớp học - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến lớp học , hoạt động lớp học Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Làm việc phù hợp để giữ lớp học , đẹp ... tìm hiểu lớp học , thành viên hoạt động lớp học - Biết cách quan sát , trình bày ý kiến lớp học , hoạt động lớp học Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Làm việc phù hợp để giữ lớp học , đẹp... học sau - HS lắng nghe ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRƯỜNG HỌC (tiết 1) I MỤC TIÊU:Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Hệ thống nội dung học chủ đề Trường học: lớp học hoạt động diễn lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 1, Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 1