0

Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Tuyến

25 121 0
  • Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2020, 20:41

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 21 – TIẾT 30 GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TUYẾN Bài 11: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA (1 tiết) I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực, chăm tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác điều hòa sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết hô nhịp, cách thực động tác điều hòa đúng nhịp phương hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác điều hòa II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng, cịi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “Ném bóng” hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác điều hòa 16-18’ - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - Hô lệnh thực động tác €€€€€€€ mẫu € - GV làm mẫu động - HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác Nhịp 5,6,7,8 thực nhịp 1,2,3,4 bước chân phải sang ngang *Luyện tập Tập đồng loạt - GV hô - HS tập theo lần Gv x 8N - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ x 8N bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ Tập theo cặp đôi lần € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thi đua tổ * Trò chơi “Vượt chướng ngại vật” III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp lần - GV tổ chức cho HS x 8N thi đua tổ 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn động tác điều € hòa chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” CHỦ ĐÊ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN (24 tiết) Bài 12: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động đầu cổ sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động đầu cổ tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động đầu cổ II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hơng, gối, khởi động - Trị chơi “đứng ngồi theo - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ lệnh” €€€€€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Tư cúi đầu, ngửa đầu 16-18’ x 8N Cho HS quan sát tranh Hô lệnh thực động tác mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo đuổi chuột” 3-5’ III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 12: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động đầu cổ (Tư nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động đầu cổ (Tư nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động đầu cổ (Tư nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học 2x8N Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “nhảy nhảy nhanh” - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Tư nghiêng đầu sang x 8N trái, nghiêng đầu sang phải Cho HS quan sát tranh Hô lệnh thực động tác mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần Thi đua tổ lần * Trò chơi “Giành cờ chiến thắng” 3-5’ €€€€€ GV € - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - ĐH tập luyện theo cặp đôi - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€ -€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 12: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động đầu cổ tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trò chơi “đứng ngồi theo - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ lệnh” €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Ôn tư cúi đầu, ngửa x 8N đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải Cho HS nhắc lại tư thực động tác mẫu GV quan sát, sửa sai động tác cho HS kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình €€€€€€€€ €€€€€€€ € tổ HS tập - lớp quan sát *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hơ - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi Thi đua tổ lần lần * Xuống lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà € - ĐH tập luyện theo cặp đôi - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “mèo đuổi chuột” €€€€€ GV - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 12: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hơng, gối, khởi động - Trị chơi “Diệt vật có - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ hại” €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Ôn tư cúi đầu, ngửa x 8N đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải - Cho HS nhắc lại tư thực động tác mẫu - Đội hình €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV quan sát, sửa sai tổ HS tập - lớp động tác cho HS kết quan sát hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần € - ĐH tập luyện theo cặp đôi Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “mèo đuổi chuột”; “Giăng lưới bắt cá.” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc €€€€€ GV €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Thả lỏng toàn thân 4- 5’ * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 12: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động đầu cổ tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực thành thạo tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trị chơi “Truyền bóng - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ theo hàng ngang” €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Ôn tư cúi đầu, ngửa x 8N đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải - Cho HS nhắc lại tư thực động tác mẫu - Đội hình €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV quan sát, sửa sai tổ HS tập - lớp động tác cho HS kết quan sát hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo đuổi chuột” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 12: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động đầu cổ tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động đầu cổ (Ôn tư cúi đầu, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trò chơi “đứng ngồi theo - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ lệnh” €€€€€€€ € II Phần bản: Hoạt động 16-18’ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Kiến thức - Ôn tư cúi đầu, ngửa x 8N đầu, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải - Cho HS nhắc lại tư thực động tác mẫu - Đội hình €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV quan sát, sửa sai tổ HS tập - lớp động tác cho HS kết quan sát hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần Thi đua tổ lần * Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”; Vượt chướng ngại vật” 3-5’ III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ - GV hướng dẫn HS thực thả - Nhận xét kết quả, ý lỏng thức, thái độ học - ĐH kết thúc hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Xuống lớp - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 13: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA TAY (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động tay tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động tay II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phổ biến nội dung, yêu cầu học €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hơng, gối, khởi động - Trị chơi “nhảy - GV hướng dẫn chơi nhảy nhanh” €€€€ €€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Tư tay chếch sau, tay đưa trước 16-18’ x 8N Cho HS quan sát tranh Hô lệnh thực động tác mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi Thi đua tổ lần lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi 12 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Trò chơi “Giành cờ chiến thắng” 3-5’ III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hơ: “Giải tán” đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 13: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA TAY (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay (Tư hai tay chếch sau, Hai tay trước bàn tay úp) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động tay (Tư hai tay chếch sau, Hai tay trước bàn tay úp) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động tay (Tư hai tay chếch sau, Hai tay trước bàn tay úp) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “cướp cờ” TLV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo 2x8N sĩ số, tình hình lớp - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ €€€€€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Ôn Tư tay chếch sau, tay đưa trước 16-18’ Cho HS quan sát tranh x 8N Hô lệnh thực động tác mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “Giành cờ chiến thắng” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp 4- 5’ - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” 10 Bài 13: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA TAY (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay (Tư tay dang ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động tay (Tư tay dang ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động tay (Tư tay dang ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Khởi động 2x8N - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “đứng ngồi theo lệnh” khởi động - GV hướng dẫn chơi cho GV €€€€€€€€ €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Tư tay dang ngang x 8N bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan Hô lệnh thực sát tranh €€€€€€€€ động tác mẫu €€€€€€€ GV làm mẫu động tác € kết hợp phân tích kĩ HS quan sát GV làm thuật động tác mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “mèo đuổi chuột” € 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” ... chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” CHỦ ĐÊ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN (24 tiết) Bài 12 : TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1. Về phẩm chất: Bài học... https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Xuống lớp - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 13 : TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA TAY (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho... tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 12 : TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA ĐẦU VÀ CỔ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Tuyến, Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 21 đến 30_Tuyến

Mục lục

Xem thêm