0

Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 51 đến 63_Tuyến

31 84 1
  • Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 51 đến 63_Tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2020, 21:37

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 51 – TIẾT 63 GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TUYẾN Bài 17: NÉM BÓNG BẰNG HAI TAY TRÊN ĐẦU RA TRƯỚC (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực ném bóng hai tay đầu trước sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực ném bóng hai tay đầu trước tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực ném bóng hai tay đầu trước II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “bật qua chướng ngại vật” 5– 7’ - GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€ €€€€ € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - - Ơn động tác ném bóng hai tay đầu trước 16-18’ Lần lần *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần Nhắc lại cách thực - Đội hình HS quan động tác ném sát tranh €€€€€€€€ bóng hai tay đầu trước €€€€€€€ - GV thực động € tác mẫu HS quan sát GV làm mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - GV thổi còi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€ € €€€€€€€ - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ €€€€ bạn luyện tập theo €€€ khu vực € Thi đua tổ 3-5’ - GV tổ chức cho HS thi đua tổ €€€€€ GV - Từng tổ lên thi đua, trình diễn € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Trị chơi “lăn bóng” III Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ € - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 18: LÀM QUEN DỪNG BÓNG BẰNG GAN BÀN CHÂN (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực dừng bóng gan bàn chân sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực dừng bóng gan bàn chân tích cực tham gia tập luyện https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác dừng bóng gan bàn chân II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “kết bạn” Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ - GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - GV HD học sinh khởi động LV Đ - GV hướng dẫn chơi II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Động tác dừng bóng lần - Cho HS quan sát gan bàn chân tranh - GV thực động tác mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV thổi cịi cho HS tập - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV quan sát, sửa sai cho HS Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực € €€€€€€€€ ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Thi đua tổ lần * Trò chơi “ai nhanh khéo hơn” 3-5’ III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ HS thực thả - GV hướng dẫn lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn động tác học chuẩn bị € sau - GV hô: “Giải tán!” - HS hô: “Khỏe!” Bài 18: LÀM QUEN DỪNG BÓNG BẰNG GAN BÀN CHÂN (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực dừng bóng gan bàn chân sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực dừng bóng gan bàn chân tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác dừng bóng gan bàn chân II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “kết bạn” Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ - GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - GV HD học sinh khởi động LV Đ - GV hướng dẫn chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II Phần bản: 16-18’ Hoạt động *Kiến thức - Ôn động tác dừng bóng lần - Nhắc lại cách thực gan bàn chân động tác động tác dừng bóng gan bàn chân - GV thực động tác mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt Tập theo tổ nhóm lần - GV thổi còi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - Đội hình HS quan sát €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ € €€€€€€€€ ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Thi đua tổ lần * Trò chơi “ai nhanh khéo hơn” 3-5’ III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ HS thực thả - GV hướng dẫn lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ €€€€€€€ hs - VN ôn động tác € học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” - HS hô: “Khỏe!” Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp Bài 18: LÀM QUEN DỪNG BÓNG BẰNG GAN BÀN CHÂN (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực dừng bóng gan bàn chân sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực dừng bóng gan bàn chân tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác dừng bóng gan bàn chân II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 5– 7’ Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ - GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - GV HD học sinh khởi động - Trò chơi “kết bạn” - GV hướng dẫn chơi II Phần bản: 16-18’ Hoạt động *Kiến thức - Ơn động tác dừng bóng lần - Nhắc lại cách thực gan bàn chân động tác động tác dừng bóng gan bàn chân - GV thực động tác mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt Tập theo tổ nhóm lần - GV thổi còi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - Đội hình HS quan sát €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ € €€€€€€€€ ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € €€€€€ GV € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thi đua tổ lần * Trò chơi “ai nhanh khéo hơn” 3-5’ III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € - HS hô: “Khỏe!” Bài 19: LÀM QUEN DẪN BĨNG BẰNG LỊNG BÀN CHÂN (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực dẫn bóng lịng bàn chân sách giáo khoa https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi thi đua tổ đua, trình diễn * Trị chơi “dẫn bóng” 3-5’ - GV nêu tên trị chơi, €€€€ -hướng dẫn cách chơi €€€€ Cho HS chơi thử € chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học 4- 5’ *Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € - HS hô: “Khỏe!” Bài 20: LÀM QUEN ĐÁ BĨNG BẰNG LỊNG BÀN CHÂN (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực đá bóng lòng bàn chân sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực đá bóng lịng bàn chân tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác đá bóng lịng bàn chân https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp Khởi động x N - GV HD học sinh cho GV - Xoay khớp cổ tay, cổ khởi động chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “nhảy ô tiếp - GV hướng dẫn chơi €€€€ sức” €€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác đá bóng lịng bàn chân *Luyện tập Tập đồng loạt 16-18’ lần lần - Cho HS quan sát tranh - GV thực động tác mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - GV thổi còi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € lần Tập theo tổ nhóm Thi đua tổ lần - YC Tổ trưởng cho €€€€€€€€ bạn luyện tập theo khu vực - GV tổ chức cho HS ĐH tập luyện theo tổ €€€€ thi đua tổ €€€ * Trị chơi “lăn bóng” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp € €€€€€ GV € - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua, trình diễn - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ €€€€ -€€€€ € € - HS hô: “Khỏe!” Bài 20: LÀM QUEN ĐÁ BĨNG BẰNG LỊNG BÀN CHÂN (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực đá bóng lịng bàn chân sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực đá bóng lịng bàn chân tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác đá bóng lịng bàn chân II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp Khởi động x N - GV HD học sinh cho GV - Xoay khớp cổ tay, cổ khởi động chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “nhảy ô tiếp - GV hướng dẫn chơi €€€€ sức” €€€€ € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - Ơn động tác đá bóng 16-18’ lần Nhắc lại cách thực - Đội hình HS quan https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lòng bàn chân *Luyện tập Tập đồng loạt động tác đá bóng sát €€€€€€€€ lịng bàn chân - GV thực động €€€€€€€ tác mẫu € lần HS quan sát GV làm - GV làm mẫu động mẫu tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - GV thổi cịi cho HS - Đội hình tập luyện tập đồng loạt €€€€€€€€ - GV quan sát, sửa sai cho HS € lần Tập theo tổ nhóm Thi đua tổ lần - YC Tổ trưởng cho €€€€€€€€ bạn luyện tập theo khu vực - GV tổ chức cho HS ĐH tập luyện theo tổ €€€€ thi đua tổ €€€ * Trị chơi “lăn bóng” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp 10 € €€€€€ GV € - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua, trình diễn - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ €€€€ -€€€€ € € - HS hô: “Khỏe!” https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 20: LÀM QUEN ĐÁ BĨNG BẰNG LỊNG BÀN CHÂN (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực đá bóng lịng bàn chân sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực đá bóng lịng bàn chân tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác đá bóng lịng bàn chân II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, cịi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trị chơi “nhảy tiếp sức” khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€ €€€€ € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - Ôn động tác đá bóng lịng bàn chân *Luyện tập Tập đồng loạt 16-18’ lần lần Nhắc lại cách thực - Đội hình HS quan động tác đá bóng sát €€€€€€€€ lịng bàn chân - GV thực động €€€€€€€ tác mẫu € HS quan sát GV làm - GV làm mẫu động mẫu tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - GV thổi cịi cho HS - Đội hình tập luyện tập đồng loạt €€€€€€€€ - GV quan sát, sửa sai cho HS € lần Tập theo tổ nhóm Thi đua tổ lần - YC Tổ trưởng cho €€€€€€€€ bạn luyện tập theo khu vực - GV tổ chức cho HS ĐH tập luyện theo tổ €€€€ thi đua tổ €€€ * Trị chơi “lăn bóng” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật € €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn động tác € học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” - HS hô: “Khỏe!” 11 Bài 21: LÀM QUEN ĐÁ BĨNG BẰNG LỊNG BÀN CHÂN VÀO CẦU MƠN(3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực đá bóng lịng bàn chân vào cầu môn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - NL vận động bản: Biết cách thực đá bóng lịng bàn chân vào cầu mơn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác đá bóng lịng bàn chân vào cầu môn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, cịi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ - GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trò chơi “mèo đuổi chuột” - GV hướng dẫn chơi II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác đá bóng lịng bàn chân vào cầu môn 16-18’ *Luyện tập Tập đồng loạt lần lần - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - GV thực động tác mẫu €€€€€€€ - GV làm mẫu động € tác kết hợp phân tích HS quan sát GV làm kĩ thuật động tác mẫu - GV thổi còi cho HS tập - Đội hình tập luyện đồng loạt https://www.thuvientailieu.edu.vn/ €€€€€€€€ - GV quan sát, sửa sai cho HS € Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực €€€€€€€€ ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Thi đua tổ lần * Trị chơi “dẫn bóng” 3-5’ III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân 4- 5’ * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€ GV € - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua, trình diễn - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ €€€€ -€€€€ € € - HS hô: “Khỏe!” 12 Bài 21: LÀM QUEN ĐÁ BĨNG BẰNG LỊNG BÀN CHÂN VÀO CẦU MƠN(3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực đá bóng lịng bàn chân vào cầu môn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực đá bóng lịng bàn chân vào cầu mơn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác đá bóng lịng bàn chân vào cầu mơn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, cịi phục vụ trị chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ - GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hơng, gối, khởi động - Trị chơi “mèo đuổi chuột” - GV hướng dẫn chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II Phần bản: 16-18’ Hoạt động *Kiến thức - Ơn động tác đá bóng lần lịng bàn chân vào cầu môn *Luyện tập Tập đồng loạt lần - Nhắc lại cách thực động tác đá bóng lịng bàn chân vào cầu mơn - GV thực động tác mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - GV thổi còi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình HS quan sát €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ € Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực €€€€€€€€ ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Thi đua tổ lần * Trị chơi “dẫn bóng” 3-5’ III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân 4- 5’ * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn động tác € học chuẩn bị https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sau - GV hô: “Giải tán!” * Xuống lớp - HS hơ: “Khỏe!” 13 Bài 21: LÀM QUEN ĐÁ BĨNG BẰNG LỊNG BÀN CHÂN VÀO CẦU MƠN(3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực đá bóng lịng bàn chân vào cầu mơn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực đá bóng lịng bàn chân vào cầu mơn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực động tác đá bóng lịng bàn chân vào cầu mơn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động GV I Phần mở đầu Nhận lớp Hoạt động HS 5– 7’ - GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hơng, gối, khởi động - Trị chơi “mèo đuổi chuột” - GV hướng dẫn chơi II Phần bản: 16-18’ Hoạt động *Kiến thức - Ôn động tác đá bóng lần lịng bàn chân vào cầu môn *Luyện tập Tập đồng loạt lần - Nhắc lại cách thực động tác đá bóng lịng bàn chân vào cầu môn - GV thực động tác mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu - GV thổi cịi cho HS - Đội hình tập luyện tập đồng loạt €€€€€€€€ - GV quan sát, sửa sai cho HS € Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực €€€€€€€€ ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Thi đua tổ lần €€€€€ GV - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Trị chơi “dẫn bóng” 3-5’ III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân 4- 5’ * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp thi đua tổ đua, trình diễn - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi €€€€ Cho HS chơi thử €€€€ -chơi thức € - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán!” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € - HS hô: “Khỏe!” ... GV I Phần mở đầu Nhận lớp Hoạt động HS 5– 7’ - GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo... tác dẫn bóng chân thuận - GV hướng dẫn chơi Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV €€€€€€€€ €€€€€€€ € 16-18’ lần - Cho HS quan sát... học sinh chân, vai, hơng, gối, khởi động Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 51 đến 63_Tuyến, Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 51 đến 63_Tuyến

Mục lục

Xem thêm