0

Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 31 đến 40_Tuyến

26 119 0
  • Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 31 đến 40_Tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2020, 20:41

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 31 – TIẾT 40 GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TUYẾN Bài 13: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA TAY (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay (Ôn Tư tay dang ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động tay (Ôn Tư tay dang ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động tay (Ôn Tư tay dang ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trị chơi “Diệt vật có - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ hại” €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Ôn Tư tay dang x 8N ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp - Cho HS nhắc lại tư thực động tác mẫu - Đội hình €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV quan sát, sửa sai tổ HS tập - lớp động tác cho HS kết quan sát hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ € €€€€€ GV € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập theo cặp đôi lần - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “mèo đuổi chuột”; “Giăng lưới bắt cá.” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 13: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA TAY (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay (Tư hai tay chếch cao) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động đầu tay tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực thành thạo tư vận động tay (Tư hai tay chếch cao) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hơng, gối, khởi động - Trị chơi “Truyền bóng - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ theo hàng ngang” €€€€€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức 16-18’ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tư hai tay chếch cao x 8N Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan Hơ lệnh thực sát tranh €€€€€€€€ động tác mẫu €€€€€€€ GV làm mẫu động tác € kết hợp phân tích kĩ HS quan sát GV làm thuật động tác mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “mèo đuổi chuột” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn - GV hướng dẫn HS thực thả - Nhận xét kết quả, ý lỏng thức, thái độ học - ĐH kết thúc hs - VN ôn động tác https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhà học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” * Xuống lớp Bài 13: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA TAY (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động tay (Ôn Tư hai tay chếch cao) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động tay tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động tay (Ôn Tư hai tay chếch cao) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I Phần mở đầu Nhận lớp 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trò chơi “đứng ngồi theo - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ lệnh” €€€€€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Ôn Tư hai tay chếch cao 16-18’ x 8N - Cho HS nhắc lại tư thực động tác mẫu - Đội hình €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV quan sát, sửa sai tổ HS tập - lớp động tác cho HS kết quan sát hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ € €€€€€ GV € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập theo cặp đôi lần - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Ôn tư vận động x 8N tay (4 động tác: Tư tay chếch sau, tay đưa trước; Tư tay dang ngang bàn tay ngửa, tay dang ngang bàn tay úp; Tư hai tay chếch cao) - GV hô cho HS tập - GV QS, sửa sai cho HS *Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”; Vượt chướng ngại vật” - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật 3-5’ III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn - Đội hình tập luyện €€€€€€€€ €€€€€€€ € €€€€ -€€€€ - GV hướng dẫn HS thực thả - Nhận xét kết quả, ý lỏng thức, thái độ học - ĐH kết thúc hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Ngày soạn: Bài 14: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN (6 tiết) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động chân tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực tư vận động chân II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “nhảy nhảy nhanh” khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€ €€€€ 12 € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Tư đứng kiễng gót x 8N hai tay chống hông - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - Hô lệnh thực động tác €€€€€€€ mẫu € - GV làm mẫu động HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hơ - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “Giành cờ chiến thắng” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, €€€€ -hướng dẫn cách chơi €€€€ Cho HS chơi thử https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “cướp cờ” TLV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo 2x8N sĩ số, tình hình lớp - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức Cho HS quan sát tranh - Ôn Tư đứng kiễng x 8N Hô lệnh thực gót hai tay chống hơng động tác mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho € ĐH tập luyện theo tổ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bạn luyện tập theo khu vực €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “Giành cờ chiến thắng” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp 4- 5’ - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 14: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân (Tư đứng đưa chân trước, hai tay chống hông) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động chân (Tư đứng đưa chân trước, hai tay chống hơng) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động chân (Tư đứng đưa chân trước, hai tay chống hông) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trò chơi “đứng ngồi theo - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ lệnh” €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Tư đứng đưa x 8N chân trước, hai tay chống hông Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan Hơ lệnh thực sát tranh €€€€€€€€ động tác mẫu €€€€€€€ GV làm mẫu động tác € kết hợp phân tích kĩ HS quan sát GV làm thuật động tác mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo đuổi chuột” 3-5’ € €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi thi đua tổ đua - trình diễn - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 14: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân (Ôn Tư đứng đưa chân trước, hai tay chống hông) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động chân (ôn Tư đứng đưa chân trước, hai tay chống hơng) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động chân (ôn Tư đứng đưa chân trước, hai tay chống hông) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trị chơi “Diệt vật có - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ hại” €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Ôn Tư đứng đưa x 8N chân trước, hai tay chống hông) - Cho HS nhắc lại - Đội hình €€€€€€€€ tư thực động tác mẫu €€€€€€€ € - GV quan sát, sửa sai tổ HS tập - lớp động tác cho HS kết quan sát hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hơ - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo đuổi chuột”; “Giăng lưới bắt cá.” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi thi đua tổ đua - trình diễn - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 14: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân (Tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động chân (Tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hơng) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động chân (Tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trò chơi “đứng ngồi theo - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ lệnh” €€€€€€€ € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Tư đứng đưa x 8N -Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan -Hơ lệnh thực sát tranh chân sang ngang, hai tay €€€€€€€€ động tác mẫu chống hông €€€€€€€ -GV làm mẫu động tác € kết hợp phân tích kĩ HS quan sát GV làm thuật động tác mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo đuổi chuột” 3-5’ III Kết thúc € €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi thi đua tổ đua - trình diễn - GV nêu tên trị chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Thả lỏng toàn thân 4- 5’ * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” Bài 14: TƯ THẾ VẬN ĐỘNG CỦA CHÂN (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tư vận động chân (Ôn Tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông) sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực tư vận động chân (ôn Tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hơng) tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực tư vận động chân (ôn Tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hông) II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Xoay khớp cổ tay, cổ - GV HD học sinh cho GV chân, vai, hông, gối, khởi động - Trị chơi “Diệt vật có - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ hại” €€€€€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức - Ôn Tư đứng đưa x 8N chân sang ngang, hai tay chống hông) - Cho HS nhắc lại - Đội hình €€€€€€€€ tư thực động tác mẫu €€€€€€€ € - GV quan sát, sửa sai tổ HS tập - lớp động tác cho HS kết quan sát hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ * * Ôn tư vận động chân (4 động tác: Tư đứng kiễng gót hai tay chống hông; Tư đứng đưa chân trước, hai tay chống hông; Tư đứng đưa chân sang ngang, hai tay chống hơng) *Trị chơi “mèo đuổi chuột”; “Giăng lưới bắt cá.” lần lần * Xuống lớp - GV hô cho HS tập - GV QS, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện €€€€€€€€ €€€€€€€ € 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi thi đua tổ đua - trình diễn - GV nêu tên trị chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc - HS hô: “Khỏe !” https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 10 Bài 15: CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực bật nhảy trước bật cao tay, với vật chuẩn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo 2x8N sĩ số, tình hình lớp - Gv HD học sinh khởi cho GV động - Trò chơi “tìm người huy” II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác bật nhảy trước - GV hướng dẫn chơi 16-18’ x 8N Cho HS quan sát tranh Hô lệnh thực động tác mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hơ - HS tập theo - Đội hình tập luyện Gv đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo €€€€ khu vực €€€ Tập theo cặp đôi € € lần €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi đua thi đua tổ * Trò chơi “mèo duổi 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chuột” III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € - HS hô: “Khỏe !” ... Nhận lớp 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động 2x8N sĩ số, tình hình lớp. .. Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập... Nhận lớp LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 31 đến 40_Tuyến, Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 31 đến 40_Tuyến

Mục lục

Xem thêm