0

Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 41 đến 50_Tuyến

25 127 2
  • Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 41 đến 50_Tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2020, 21:37

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 41 – TIẾT 50 GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TUYẾN Bài 15: CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực bật nhảy trước bật cao tay, với vật chuẩn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - Gv HD học sinh khởi động LV Đ - Trị chơi “tìm người huy” II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - Ôn động tác bật nhảy trước - GV hướng dẫn chơi 16-18’ x 8N Nhắc lại cách thực động tác bật nhảy trước GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện Gv đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo €€€€ khu vực €€€ Tập theo cặp đôi lần € € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo duổi chuột” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi đua thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € - HS hô: “Khỏe !” Bài 15: CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực bật nhảy trước bật cao tay, với vật chuẩn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - Gv HD học sinh khởi động LV Đ - Trò chơi “Nhảy dây” II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức Động tác bật cao, tay với vật chuẩn - GV hướng dẫn chơi - HS chơi 16-18’ -Cho HS quan sát tranh x 8N -Hô lệnh thực động tác mẫu -GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện Gv đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo €€€€ khu vực €€€ Tập theo cặp đôi € € lần €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo duổi chuột” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi đua thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn động tác học chuẩn bị € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sau - GV hô: “Giải tán” * Xuống lớp - HS hô: “Khỏe !” Bài 15: CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực bật nhảy trước bật cao tay, với vật chuẩn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 5– 7’ Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - Gv HD học sinh khởi động - Trị chơi “tìm người huy” II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - Ôn Động tác bật cao, tay với vật chuẩn - GV hướng dẫn chơi 16-18’ x 8N Nhắc lại cách thực - Đội hình HS quan động tác bật nhảy sát €€€€€€€€ trước €€€€€€€ GV làm mẫu động tác € kết hợp phân tích kĩ HS quan sát GV làm thuật động tác mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện Gv đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo €€€€ khu vực €€€ Tập theo cặp đôi lần € € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo duổi chuột”; “Thỏ nhảy tiếp sức” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi đua thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học HS - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € - HS hô: “Khỏe !” Bài 15: CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực bật nhảy trước bật cao tay, với vật chuẩn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS 5– 7’ Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - Gv HD học sinh khởi động LV Đ - Trò chơi “Nhảy dây” II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức Ôn động tác bật nhảy trước động tác bật cao, tay với vật chuẩn - GV hướng dẫn chơi - HS chơi 16-18’ -Cho HS Nhắc lại cách - Đội hình HS quan x 8N thực động tác bật sát €€€€€€€€ nhảy trước động tác bật cao, tay với vật €€€€€€€ chuẩn € -Hô lệnh thực HS quan sát GV làm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ động tác mẫu mẫu -GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện Gv đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo €€€€ khu vực €€€ Tập theo cặp đôi € € lần €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo duổi chuột”; “ Thỏ nhảy tiếp sức” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi đua thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn động tác học chuẩn bị € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sau - GV hô: “Giải tán” * Xuống lớp - HS hô: “Khỏe !” Bài 15: CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CƠ THỂ (6 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực bật nhảy trước bật cao tay, với vật chuẩn tích cực tham gia tập luyện Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực bật nhảy trước bật cao, tay với vật chuẩn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, 5– 7’ Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp 2x8N cho GV - Gv HD học sinh khởi động - Trị chơi “tìm người huy” - GV hướng dẫn chơi II Phần bản: 16-18’ Hoạt động *Kiến thức - Ôn động tác bật nhảy x 8N trước động tác bật cao, tay với vật chuẩn - Nhắc lại cách thực động tác bật nhảy trước động tác bật cao, tay với vật chuẩn - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện Gv đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo €€€€ khu vực €€€ Tập theo cặp đôi lần € € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thi đua tổ lần * Trò chơi “mèo duổi chuột”; “Thỏ nhảy tiếp sức” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ - GV tổ chức cho HS - Từng tổ lên thi đua thi đua tổ - GV hướng dẫn - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học HS - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ €€€€€€€ € - HS hô: “Khỏe !” CHỦ ĐỀ 4: THỂ THAO TỰ CHỌN BÓNG ĐÁ MI NI Ngày soạn: Bài 16: CHUYỀN BÓNG BẰNG HAI TAY THEO HÀNG DỌC (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, cịi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “bật qua chướng ngại vật” LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€ €€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác chuyền bóng 16-18’ Lần - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hai tay đầu sau tranh sát tranh €€€€€€€€ - GV thực động tác mẫu €€€€€€€ € - GV làm mẫu động HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác - Động tác chuyền bóng hai tay sang phải sau lần *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần - GV thổi cịi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€ € €€€€€€€ - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ €€€€ bạn luyện tập theo €€€ khu vực € Thi đua tổ 3-5’ * Trị chơi “lăn bóng” III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” * Xuống lớp Bài 16: CHUYỀN BÓNG BẰNG HAI TAY THEO HÀNG DỌC (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “bật qua chướng ngại vật” 5– 7’ - GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€ €€€€ € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - Động tác chuyền bóng hai tay sang trái sau 16-18’ Lần - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - GV thực động tác mẫu €€€€€€€ € - Động tác chuyền bóng hai tay qua hai chân sau lần *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần - GV làm mẫu động HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác - GV thổi cịi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€ € €€€€€€€ - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ €€€€ bạn luyện tập theo €€€ khu vực € €€€€€ GV € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thi đua tổ 3-5’ * Trị chơi “lăn bóng” III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ € - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 16: CHUYỀN BÓNG BẰNG HAI TAY THEO HÀNG DỌC (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực chuyền bóng hai tay đầu, sang phải, sang trái, qua hai chân sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “bật qua chướng ngại vật” LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€ €€€€ € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - Ơn động tác chuyền bóng hai tay qua đầu, sang phải, sang trái qua hai chân sau 16-18’ Lần Nhắc lại động bóng đầu, sang cách thực - Đội hình HS quan tác chuyền sát tranh €€€€€€€€ hai tay qua €€€€€€€ phải, sang https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lần - Động tác chuyền bóng hai tay qua hai chân sau trái qua hai chân sau € HS quan sát GV làm - GV thực động mẫu tác mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần - GV thổi còi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€ € €€€€€€€ - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ €€€€ bạn luyện tập theo €€€ khu vực € Thi đua tổ 3-5’ * Trò chơi “lăn bóng” III.Kết thúc * Thả lỏng tồn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn động tác học chuẩn bị sau € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Xuống lớp - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 17: NÉM BÓNG BẰNG HAI TAY TRÊN ĐẦU RA TRƯỚC (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực ném bóng hai tay đầu trước sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực ném bóng hai tay đầu trước tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực ném bóng hai tay đầu trước II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, cịi phục vụ trị chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung LV Đ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “mèo đuổi chuột” II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác ném bóng hai tay đầu trước 5– 7’ - GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi 16-18’ Lần - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - GV thực động tác mẫu €€€€€€€ € - GV làm mẫu động HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần - GV thổi cịi cho HS tập - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€ € €€€€€€€ - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ €€€€ bạn luyện tập theo €€€ khu vực € Thi đua tổ * Trị chơi “lăn bóng” 3-5’ €€€€€ GV - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - Từng tổ lên thi đua, trình diễn - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử €€€€ € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ € - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” 10 Bài 17: NÉM BÓNG BẰNG HAI TAY TRÊN ĐẦU RA TRƯỚC (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện TDTT hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trò chơi vận động, rèn luyện tư thế, tác phong có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực ném bóng hai tay đầu trước sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết cách thực ném bóng hai tay đầu trước tích cực tham gia tập luyện - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện Thực ném bóng hai tay đầu trước II Địa điểm – phương tiện https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, bóng mini, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm IV Tiến trình dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “bật qua chướng ngại vật” LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€ €€€€ € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức - Ơn động tác ném bóng hai tay đầu trước 16-18’ Lần lần *Luyện tập Tập đồng loạt lần - Nhắc lại cách thực - Đội hình HS quan động tác ném sát tranh €€€€€€€€ bóng hai tay đầu trước €€€€€€€ - GV thực động € tác mẫu HS quan sát GV làm mẫu - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - GV thổi còi cho HS tập - Đội hình tập luyện đồng loạt https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ €€€€ bạn luyện tập theo €€€ khu vực € Thi đua tổ 3-5’ * Trị chơi “lăn bóng” III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp € - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ € - VN ôn động tác học chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” ... lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 5– 7’ Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, ... lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, 5– 7’ Đội hình nhận lớp GV nhận lớp, thăm €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh €€€€€€€ phổ biến nội dung, € yêu cầu học - Cán tập trung lớp, ... GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 41 đến 50_Tuyến, Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 41 đến 50_Tuyến

Mục lục

Xem thêm