0

Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Tuyến

25 141 0
  • Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2020, 20:41

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 11 – TIẾT 20 GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TUYẾN Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY TRÁI, QUAY PHẢI, QUAY SAU (5 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nhận lớp hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp Khởi động x N - GV HD học sinh cho GV - Xoay khớp cổ tay, cổ khởi động chân, vai, hông, gối, €€€€€€€€ - Trị chơi “chuyển bóng - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€ tiếp sức” € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức Động tác quay sau - Khẩu lệnh: “Đằng sau quay!” 16-18’ Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan Hơ lệnh thực sát tranh €€€€€€€€ động tác mẫu - Khẩu lệnh: “Đằng €€€€€€€ sau - quay!” € GV làm mẫu động tác HS quan sát GV làm kết hợp phân tích kĩ mẫu thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần - Đội hình tập luyện - GV hơ - HS tập theo đồng loạt €€€€€€€€ GV - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€ cho HS € - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi Thi đua tổ lần lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi - GV tổ chức cho HS thi đua tổ €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - trình diễn * Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”, “ số chẵn số lẻ” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn học € chuẩn bị sau - HS hô “Khỏe” - GV hô: “Giải tán” Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY TRÁI, QUAY PHẢI, QUAY SAU (5 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp Khởi động x N - GV HD học sinh cho GV - Xoay khớp cổ tay, cổ khởi động chân, vai, hơng, gối, €€€€€€€€ - Trị chơi “chuyển bóng - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€ tiếp sức” € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức Ôn quay trái, quay phải, quay sau *Luyện tập (3 động tác) Tập đồng loạt 16-18’ - Cho HS nhắc lại - HS nhắc lại động tác học - Hô lệnh thực động tác mẫu GV làm mẫu động tác HS quan sát GV làm kết hợp phân tích kĩ mẫu thuật động tác lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập theo tổ nhóm lần € - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”, “ số chẵn số lẻ” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp € - ĐH tập luyện theo cặp đôi Thi đua tổ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học €€€€€ GV €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn học € chuẩn bị sau - HS hô “Khỏe” - GV hô: “Giải tán” Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY TRÁI, QUAY PHẢI, QUAY SAU (5 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp Khởi động x N - GV HD học sinh cho GV - Xoay khớp cổ tay, cổ khởi động chân, vai, hơng, gối, €€€€€€€€ - Trị chơi “Diệt vật có - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€ hại” € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức 16-18’ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ôn quay trái, quay phải, quay sau - Nhắc lại kĩ thuật, - HS nhắc lại cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau - Hô lệnh thực động tác HS quan sát GV làm mẫu mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập (3 động tác) Tập đồng loạt lần - GV hơ - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực €€€€ - GV quan sát, sửa sai €€€ cho HS € € Tập theo cặp đôi lần Thi đua tổ lần * Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”, “số chẵn số lẻ” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo - GV quan sát, sửa sai cặp đôi cho HS €€€€€€€€ - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - VN ôn học € chuẩn bị sau - HS hô “Khỏe” - GV hô: “Giải tán” Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY TRÁI, QUAY PHẢI, QUAY SAU (5 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp Khởi động x N - GV HD học sinh cho GV - Xoay khớp cổ tay, cổ khởi động chân, vai, hông, gối, €€€€€€€€ - Trị chơi “Diệt vật có - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€ hại” € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức Ôn quay trái, quay phải, quay sau 16-18’ - Nhắc lại kĩ thuật, - HS nhắc lại cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau - Hô lệnh thực động tác HS quan sát GV làm mẫu mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập (3 động tác) Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo - Đội hình tập luyện GV đồng loạt - GV quan sát, sửa sai €€€€€€€€ cho HS €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ bạn luyện tập theo khu vực €€€€ - GV quan sát, sửa sai €€€ cho HS € €€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € GV € Tập theo cặp đôi lần - ĐH tập luyện theo - GV quan sát, sửa sai cặp đôi cho HS €€€€€€€€ Thi đua tổ lần * Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”, “số chẵn số lẻ” 3-5’ - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc thức, thái độ học €€€€€€€€ hs €€€€€€€ - VN ôn học € chuẩn bị sau - HS hô “Khỏe” - GV hô: “Giải tán” CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ngày soạn: Bài 5: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ (1 tiết) I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác vươn thở sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết hô nhịp, cách thực động tác vươn thở đúng nhịp phương hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác vươn thở II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “đứng ngồi theo lệnh” €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác vươn thở 16-18’ - Cho HS quan sát tranh - Hô lệnh thực động tác mẫu - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV làm mẫu động - HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác Nhịp 5,6,7,8 thực nhịp 1,2,3,4 bước chân phải sang ngang *Luyện tập Tập đồng loạt - GV hô - HS tập theo lần Gv x 8N - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ x 8N bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ Tập theo cặp đôi lần € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ Thi đua tổ * Trò chơi “Lò cò tiếp sức” lần - GV tổ chức cho HS x 8N thi đua tổ 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn động tác € vươn thở chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 6: ĐỘNG TÁC TAY (1 tiết) I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác tay sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết hô nhịp, cách thực động tác tay đúng nhịp phương hướng Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác tay II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động dạy học Phương pháp, tổ chức yêu cầu TLV Đ Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS I Phần mở đầu 5– 7’ GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ Nhận lớp hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “đứng ngồi theo lệnh” II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác Tay - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € 16-18’ - Cho HS quan sát tranh - Hô lệnh thực động tác mẫu - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV làm mẫu động - HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác Nhịp 5,6,7,8 thực nhịp 1,2,3,4 bước chân phải sang phải *Luyện tập Tập đồng loạt - GV hô - HS tập theo lần Gv x 8N - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ x 8N bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ lần €€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € Tập theo cặp đôi GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS x 8N thi đua tổ * Trò chơi “Lò cò tiếp sức” 3-5’ III Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ Hướng dẫn HS Tự ôn nhà - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn động tác tay € chuẩn bị sau * Xuống lớp - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 7: ĐỘNG TÁC CHÂN (1 tiết) I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực, chăm tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác chân sách giáo khoa https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết hô nhịp, cách thực động tác chân đúng nhịp phương hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác chân II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, bóng, cịi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “Rồng rắn lên mây” II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác Chân TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € 16-18’ - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - Hô lệnh thực động tác €€€€€€€ mẫu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € Nhịp 5,6,7,8 thực nhịp 1,2,3,4 *Luyện tập Tập đồng loạt Tập theo tổ nhóm - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích - HS quan sát GV làm kĩ thuật động tác mẫu - GV hô - HS tập theo lần Gv x 8N - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ x 8N bạn luyện tập theo khu vực €€€€ €€€ Tập theo cặp đôi lần € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đơi €€€€€€€€ €€€€€€€ Thi đua tổ * Trị chơi “Qua cầu tiếp sức” III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp lần - GV tổ chức cho HS x 8N thi đua tổ 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn động tác € Chân chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 8: ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH (1 tiết) I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực, chăm tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác vặn sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết hô nhịp, cách thực động tác chân đúng nhịp phương hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác vặn II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, bóng, cịi phục vụ trị chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trị chơi “Ném vịng trúng đích” II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác Vặn hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € 16-18’ - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - Hô lệnh thực động tác €€€€€€€ mẫu € - GV làm mẫu động - HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác Nhịp 5,6,7,8 thực nhịp 1,2,3,4 bước chân phải sang ngang *Luyện tập Tập đồng loạt - GV hô - HS tập theo lần Gv x 8N - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ x 8N bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ Tập theo cặp đôi lần € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ x 8N thi đua tổ * Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€€€€€ €€€€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn động tác vặn € chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 9: ĐỘNG TÁC LƯNG BỤNG (1 tiết) I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực, chăm tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác lưng bụng sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết hô nhịp, cách thực động tác chân đúng nhịp phương hướng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác lưng bụng II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, bóng, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “Mèo đuổi chuột” TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác lưng bụng 16-18’ Nhịp 5,6,7,8 thực nhịp 1,2,3,4 bước chân phải sang ngang *Luyện tập Tập đồng loạt - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - GV hô - HS tập theo lần Gv x 8N - Gv quan sát, sửa sai - Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ - Hô lệnh thực động tác €€€€€€€ mẫu € - HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ €€€€€€€ cho HS € Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ x 8N bạn luyện tập theo khu vực €€€€ €€€ lần Tập theo cặp đôi € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS x 8N thi đua tổ * Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”; “Chuyền nhanh, nhảy nhanh” III.Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn động tác lưng € bụng chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” 10 Bài 10: ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP (1 tiết) I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác phối hợp sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết hô nhịp, cách thực động tác phối hợp đúng nhịp phương hướng Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác phối hợp II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đơi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “Bịt mắt bắt dê” II Phần bản: TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi 16-18’ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động * Kiến thức - Động tác phối hợp - Cho HS quan sát tranh - Hô lệnh thực động tác mẫu Nhịp 5,6,7,8 thực nhịp 1,2,3,4 bước chân phải lên trước - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV làm mẫu động - HS quan sát GV làm tác kết hợp phân tích mẫu kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt - GV hô - HS tập theo lần Gv x 8N - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ Tập theo tổ nhóm lần - YC Tổ trưởng cho ĐH tập luyện theo tổ x 8N bạn luyện tập theo khu vực € €€€€ €€€ Tập theo cặp đôi lần € €€€€€ GV € -ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ Thi đua tổ * Trò chơi “Lò cò tiếp sức”; Kéo cưa lừa xẻ III Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học lần - GV tổ chức cho HS x 8N thi đua tổ 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Từng tổ lên thi đua - trình diễn €€€€ -€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ hs - VN ôn động tác phối € hợp chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” ... - VN ôn động tác lưng € bụng chuẩn bị sau - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” 10 Bài 10 : ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP (1 tiết) I Mục tiêu học 1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm... Kiến thức - Động tác Tay - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € 16 -18 ’ - Cho HS quan sát tranh... €€€€€€€ - VN ôn động tác tay € chuẩn bị sau * Xuống lớp - GV hô: “Giải tán” - HS hô: “Khỏe !” Bài 7: ĐỘNG TÁC CHÂN (1 tiết) I Mục tiêu học 1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Tuyến, Giáo án GDTC lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 11 đến 20_Tuyến

Mục lục

Xem thêm