0

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tuyến

27 264 0
  • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2020, 23:08

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT – TIẾT 10 GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TUYẾN CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ngày soạn: Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ ( tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh thực tư đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số II Địa điểm – phương tiện https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV Các hoạt động dạy- học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp TLVĐ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ biến nội dung, yêu cầu học €€€€€€€ € Khởi động 2x8N - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “ lộn cầu vồng” II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức * Đứng nghiêm, đứng nghỉ lần - Cán tập trung lớp, - GV HD học sinh khởi điểm số, báo cáo sĩ số, động tình hình lớp cho GV - GV hướng dẫn chơi Cho HS quan sát tranh GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € *Luyện tập Tập đồng loạt lần Hô lệnh thực HS quan sát GV làm mẫu động tác mẫu: - Đội hình tập luyện đồng “nghiêm”, “Nghi” loạt €€€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập theo tổ nhóm Tập theo cặp đơi lần lần Thi đua tổ * Trò chơi “Số chẵn số lẻ”, “ đứng ngồi theo lệnh” - GV hô - HS tập theo Gv - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực 3-5’ III Kết thúc 3-5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp €€€€€€€ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua trình diễn - Chơi theo đội hình hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs - VN thực lại €€€€€€€ tập: tập hợp hàng dọc, € dàn hàng đứng nghiêm, nghỉ cho người thân xem Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ ( tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh thực tư đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV Các hoạt động dạy- học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp TLVĐ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS Gv nhận lớp, thăm hỏi Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu €€€€€€€ học € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo Khởi động x N - GV HD học sinh sĩ số, tình hình lớp cho - Xoay khớp cổ tay, khởi động GV cổ chân, vai, hông, gối, - Trò chơi “lộn cầu vồng” - GV hướng dẫn chơi II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức *Tập hợp hàng dọc Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan sát lần GV làm mẫu động tác tranh €€€€€€€€ kết hợp phân tích kĩ thuật động tác €€€€€€€ € *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần Tập theo cặp đôi Hô lệnh thực động tác mẫu: “Tập hợp hàng dọc” - GV hô - HS tập theo Gv - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực lần HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp Thi đua tổ * Trò chơi “Số chẵn số lẻ”, “ đứng ngồi theo lệnh” 3-5’ - GV cho HS quay mặt vào tạo thành cặp để tập luyện - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS - Nhận xét tuyên €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn - Chơi theo đội hình hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ dương sử người phạm luật III Kết thúc 3-5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp phạt € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN thực lại € tập: tập hợp hàng dọc, dàn hàng đứng nghiêm, nghỉ cho người thân xem Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ ( tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh thực tư đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp IV Các hoạt động dạy- học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp TLVĐ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS Gv nhận lớp, thăm hỏi Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu €€€€€€€ học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho Khởi động x N - GV HD học sinh GV - Xoay khớp cổ tay, khởi động cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “lộn cầu vồng” - GV hướng dẫn chơi II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức *Dóng hàng dọc Cho HS quan sát tranh - Đội hình HS quan sát lần GV làm mẫu động tác tranh €€€€€€€€ kết hợp phân tích kĩ thuật động tác €€€€€€€ *Điểm số hàng dọc € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Luyện tập “Dóng hàng dọc” - Tập đồng loạt lần - Tập theo tổ nhóm lần Hơ lệnh thực động tác mẫu: “Dóng hàng dọc” - GV hơ - HS tập theo Gv - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € “Điểm số hàng dọc” Thi đua tổ * Trò chơi “Số chẵn số lẻ”, “ đứng ngồi theo lệnh” Hô lệnh thực động tác mẫu: “Dóng hàng dọc” - GV hô - HS tập theo Gv - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Y,c Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực 3-5’ III Kết thúc 3-5’ * Thả lỏng toàn thân € HS quan sát GV làm mẫu - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€€ GV €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua - trình diễn - Chơi theo đội hình hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp thức, thái độ học hs - VN thực lại tập: tập hợp hàng dọc, dàn hàng đứng nghiêm, nghỉ cho người thân xem €€€€€€€€ €€€€€€€ € Ngày soạn: Bài 2: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh cách thực tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số II Địa điểm – phương tiện https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trị chơi “Nhảy ơ” II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức * Tập hợp hàng ngang *Luyện tập Tập đồng loạt TLV Đ – 7’ 2x8N Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ GV nhận lớp, thăm hỏi €€€€€€€ sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu € - Cán tập trung học lớp, điểm số, báo cáo - GV HD học sinh khởi sĩ số, tình hình lớp cho GV động - GV hướng dẫn chơi 16-18’ lần - Cho HS quan sát tranh - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Khẩu lệnh: “Thành (2, 3, 4, ) hàng ngang Tập hợp - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ Hô lệnh thực động tác mẫu - GV hô - HS tập theo GV - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thuật động tác € - Khẩu lệnh: “Nhìn phải HS quan sát GV làm thẳng” mẫu *Luyện tập Tập đồng loạt Tập theo tổ nhóm lần lần Hô lệnh thực động tác mẫu - GV hô - HS tập theo GV - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực ĐH tập luyện theo tổ € €€€€ €€€ € Thi đua tổ * Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”, “đứng ngồi theo lệnh” III Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn lần 3-5’ €€€€€ GV € - GV tổ chức cho HS thi - Từng tổ lên thi đua đua tổ - trình diễn - GV nêu tên trị chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ €€€€€€€€ chức chơi trò chơi cho HS €€€€€€€ - Nhận xét tuyên dương € sử phạt người phạm luật Nhắc lại cách tập hợp hàng ngang 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn học € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhà * Xuống lớp chuẩn bị sau Bài 2: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh cách thực tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp TLV Đ – 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm hỏi Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu €€€€€€€ học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “Nhảy ơ” 2x8N - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo - GV HD học sinh khởi sĩ số, tình hình lớp động cho GV €€€€ - GV hướng dẫn chơi €€€€ € II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng 16-18’ lần - GV cho HS quan sát tranh - GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác - Khẩu lệnh: “Từ đến hết - điểm số” Học điểm số hàng ngang *Luyện tập Tập đồng loạt Tập theo tổ nhóm - Cho HS ơn lại tập hợp - Đội hình tập luyện hàng ngang, dóng hàng đồng loạt €€€€€€€€ - GV nhận xét cũ €€€€€€€ lần lần € - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € HS quan sát GV làm mẫu Hô lệnh thực động tác mẫu - GV hô - HS tập theo GV - Gv quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực ĐH tập luyện theo tổ € €€€€ €€€ € Thi đua tổ * Trò chơi “xếp hàng thứ tự”, “Làm theo hiệu lần 3-5’ €€€€€ GV € - GV tổ chức cho HS thi - Từng tổ lên thi đua đua tổ - trình diễn - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lệnh” III Kết thúc * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp chức chơi trò chơi cho HS - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật Nhắc lại cách tập hợp hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€ € 4- 5’ - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - ĐH kết thúc €€€€€€€€ - Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học hs €€€€€€€ - VN ôn học € chuẩn bị sau Ngày soạn: Bài 3: DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG NGANG (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh cách thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Các hoạt động dạy học Phương pháp, tổ chức yêu cầu TLV Nội dung Đ Hoạt động GV Hoạt động HS I Phần mở đầu 5– 7’ Nhận lớp GV nhận lớp, thăm hỏi Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu €€€€€€€ học € - Cán tập trung x N - GV HD học sinh khởi lớp, điểm số, báo cáo Khởi động sĩ số, tình hình lớp cho - Xoay khớp cổ tay, cổ động GV chân, vai, hông, gối, €€€€ - Trò chơi “nhảy - GV hướng dẫn chơi nhảy nhanh” €€€€ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Dàn hàng ngang 16-18’ Cho HS quan sát tranh Hô lệnh thực động tác mẫu GV làm mẫu động tác kết € hợp phân tích kĩ thuật HS quan sát GV làm động tác mẫu - Dồn hàng ngang *Luyện tập Tập đồng loạt - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ lần - GV hô - HS tập theo GV - GV quan sát, sửa sai cho HS - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập theo tổ nhóm Thi đua tổ lần lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực - GV tổ chức cho HS thi đua tổ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua - trình diễn *Trị chơi: “lị cị tiếp sức”, “ đứng ngồi theo lệnh” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật €€€€ -€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs - VN ôn học €€€€€€€ chuẩn bị sau € Bài 3: DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG NGANG (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh cách thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung x N - GV HD học sinh khởi lớp, điểm số, báo cáo Khởi động sĩ số, tình hình lớp cho - Xoay khớp cổ tay, cổ động GV chân, vai, hơng, gối, €€€€ - Trị chơi “nhảy - GV hướng dẫn chơi nhảy nhanh” €€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức Ôn tập hợp dàn hàng Nhắc lại cách dàn hàng ngang, dồn hàng, điểm số ngang, dồn hàng - Dàn hàng ngang - HS nhắc lại - Đội hình HS quan sát mẫu €€€€€€€€ GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật €€€€€€€ động tác € - Dồn hàng ngang HS quan sát GV làm mẫu https://www.thuvientailieu.edu.vn/ *Luyện tập động tác Tập đồng loạt lần - GV hô - HS tập theo GV - GV quan sát, sửa sai cho HS lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực Tập theo tổ nhóm lần Thi đua tổ *Trò chơi: “lò cò tiếp sức”, “đứng ngồi theo lệnh” 3-5’ III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn €€€€ -€€€€ € - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs - VN ôn học €€€€€€€ chuẩn bị sau € Bài 3: DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG NGANG (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trị chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh cách thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực dàn hàng ngang dồn hàng ngang II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp TLV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu học Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ €€€€€€€ € - Cán tập trung x N - GV HD học sinh khởi lớp, điểm số, báo cáo Khởi động sĩ số, tình hình lớp cho - Xoay khớp cổ tay, cổ động GV chân, vai, hơng, gối, €€€€ - Trị chơi “nhảy - GV hướng dẫn chơi nhảy nhanh” €€€€ € II Phần bản: 16-18’ Hoạt động * Kiến thức Ôn tập hợp dàn hàng Nhắc lại cách dàn hàng ngang, dồn hàng, điểm số ngang, dồn hàng - Dàn hàng ngang - HS nhắc lại - Đội hình HS quan sát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mẫu GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác lần - GV hô - HS tập theo GV - GV quan sát, sửa sai cho HS lần - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực Tập theo tổ nhóm lần Thi đua tổ *Trị chơi: “Chuyền bóng”, “Vịng trịn” € HS quan sát GV làm mẫu - Dồn hàng ngang *Luyện tập động tác Tập đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ 3-5’ III Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV tổ chức cho HS thi đua tổ - Đội hình tập luyện đồng loạt €€€€€€€€ €€€€€€€ € ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € €€€€€ GV € - Từng tổ lên thi đua, trình diễn - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi - Cho HS chơi thử chơi thức - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật - GV hướng dẫn HS thực thả lỏng - Nhận xét kết quả, ý - ĐH kết thúc €€€€€€€€ thức, thái độ học hs - VN ôn học €€€€€€€ chuẩn bị sau € _ Ngày soạn: Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY TRÁI, QUAY PHẢI, QUAY SAU (5 tiết) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân cơng, hợp tác nhóm để thực động tác trò chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối, - Trị chơi “chuyển bóng tiếp sức” LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động - GV hướng dẫn chơi €€€€€€€€ €€€€€€€ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ € II Phần bản: Hoạt động * Kiến thức - Động tác quay trái - Khẩu lệnh: “Bên trái quay!” 16-18’ Cho HS quan sát tranh Hô lệnh thực động tác mẫu - Đội hình HS quan sát tranh €€€€€€€€ €€€€€€€ € GV làm mẫu động tác HS quan sát GV làm kết hợp phân tích kĩ mẫu thuật động tác - Động tác quay phải - Khẩu lệnh: “Bên phải quay!” *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần - Đội hình tập luyện - GV hô - HS tập theo đồng loạt €€€€€€€€ GV - GV quan sát, sửa €€€€€€€ sai cho HS € - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € Tập theo cặp đôi lần €€€€€ GV € - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”, “ số chẵn số lẻ” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi €€€€€€€€ - Cho HS chơi thử €€€€€€€ chơi thức https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp € - GV hướng dẫn HS thực thả - Nhận xét kết quả, ý lỏng thức, thái độ học - ĐH kết thúc hs €€€€€€€€ - VN ôn học €€€€€€€ chuẩn bị sau € - GV hô: “Giải tán” - HS hô “Khỏe” Bài 4: ĐỘNG TÁC QUAY TRÁI, QUAY PHẢI, QUAY SAU (5 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2.1 Năng lực chung: - Tự chủ tự học: Tự xem trước cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau sách giáo khoa - Giao tiếp hợp tác: Biết phân công, hợp tác nhóm để thực động tác trị chơi 2.2 Năng lực đặc thù: - NL chăm sóc SK: Biết thực vệ sinh sân tập, thực vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện - NL vận động bản: Biết lệnh, cách thực động tác quay trái, quay phải, quay sau hướng - Biết quan sát tranh, tự khám phá quan sát động tác làm mẫu giáo viên để tập luyện.Thực động tác quay trái, quay phải, quay sau II Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi + Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao III Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trị chơi thi đấu - Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ IV Các hoạt động dạy học Nội dung I Phần mở đầu Nhận lớp Khởi động - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, vai, hơng, gối, - Trị chơi “chuyển bóng tiếp sức” II Phần bản: Hoạt động *Kiến thức Động tác quay sau - Khẩu lệnh: “Đằng sau quay!” LV Đ 5– 7’ Phương pháp, tổ chức yêu cầu Hoạt động GV Hoạt động HS GV nhận lớp, thăm Đội hình nhận lớp €€€€€€€€ hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, €€€€€€€ yêu cầu học € - Cán tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp x N - GV HD học sinh cho GV khởi động €€€€€€€€ €€€€€€€ - GV hướng dẫn chơi € 16-18’ Cho HS quan sát - Đội hình HS quan tranh sát tranh €€€€€€€€ Hô lệnh thực động tác mẫu €€€€€€€ - Khẩu lệnh: “Đằng € sau - quay!” HS quan sát GV làm GV làm mẫu động tác mẫu kết hợp phân tích kĩ thuật động tác *Luyện tập Tập đồng loạt lần Tập theo tổ nhóm lần - Đội hình tập luyện - GV hơ - HS tập theo đồng loạt €€€€€€€€ GV - GV quan sát, sửa €€€€€€€ sai cho HS € - YC Tổ trưởng cho bạn luyện tập theo khu vực ĐH tập luyện theo tổ €€€€ €€€ € €€€€€ GV € https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập theo cặp đôi lần - ĐH tập luyện theo cặp đôi €€€€€€€€ €€€€€€€ - Từng tổ lên thi đua - trình diễn Thi đua tổ lần - GV tổ chức cho HS thi đua tổ * Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”, “ số chẵn số lẻ” 3-5’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi €€€€€€€€ - Cho HS chơi thử €€€€€€€ chơi thức € - Nhận xét tuyên dương sử phạt người phạm luật III.Kết thúc 4- 5’ * Thả lỏng toàn thân * Nhận xét, đánh giá chung buổi học Hướng dẫn HS Tự ôn nhà * Xuống lớp - GV hướng dẫn HS thực thả - Nhận xét kết quả, ý lỏng thức, thái độ học - ĐH kết thúc hs €€€€€€€€ - VN ôn học €€€€€€€ chuẩn bị sau € - GV hô: “Giải tán” - HS hô “Khỏe” ... 1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động có trách nhiệm chơi trò chơi Về lực: 2 .1. .. thân xem Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ ( tiết) Tiết I Mục tiêu học 1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất cụ thể: - Tích... HÀNG, ĐIỂM SỐ (3 tiết) Tiết I Mục tiêu học 1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinhcác phẩm chất cụ thể: - Tích cực tập luyện hoạt động tập thể - Tích cực tham gia trị chơi vận động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tuyến, Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1_ Cánh Diều_Tiết 1 đến 10_Tuyến

Mục lục

Xem thêm