0

Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 2

91 537 3
  • Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 17:31

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN HỌC KỲ MÔN TN&XH LỚP SÁCH CÁNH DIỀU TÂM BÀI 12: CHĂM SÓC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 1) I MỤC TIÊU:Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Nêu thực số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ trồng vật ni - Nêu tình an tồn khơng an toàn tiếp xúc với số vật Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến hành động gây an toàn tiếp xúc với số vật Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Coa ý thức chăm sóc, bảo vệ vật - Có ý thức giữ an toàn tiếp xúc với số vật II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK Vở Bài tập TN&XH - Video/nhạc hát gia đình - Bảng phụ Phiếu tự đánh giá III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS nghe hát theo lời hát Cái xanh xanh - Hôm học Chăm sóc, bảo vệ trồng vật ni ND 1: Chăm sóc bảo vệ trồng B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu hoạt động chăm sóc bảo vệ trồng * Mục tiêu: Biết chăm sóc trồng có ý thức chăm - HS hát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sóc, bảo vệ * Cách tiến hành:Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp- Yêu cầu HS quan sát hình trang 80, 81 (SGK) - GV hướng dẫn cặp HS mơ tả ý nghĩa - HS quan sát hình SGK - HS tóm tắt vào bảng giấy A4 việc cần làm để chăm sóc cây, thể thể Bước 2: Tổ chức làm việc theo nhóm- Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp Bước 3: Tổ chức làm việc lớp- Các nhóm HS treo sản phẩm bảng.Cử đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm nhóm việc cần làm để chăm sóc trồng, số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn.Bước 4: Củng cố- HS nêu: Sau học này, em học điều gì?- GV nhắc nhở HS cần thực việc chăm sóc bảo vệ nhà nơi công cộng Cẩn thực trồng nhiều để giữ môi trường xung quanh thêm xanh, sạch, đẹp C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Hoạt động 2: Đóng vai xử lí tình huống* Mục tiêu: HS có ý thức bảo vệ trồng nơi công cộng - HS làm việc - HS chia sẻ - Đại diện nhóm trình bày - HS trả lời * Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm - GV tổ chức nhóm đóng vai, xử lý tình gợi ý trang 81 (SGK), khuyến khích HS xây dựng thêm kịch Bước 2: Tổ chức làm việc lớp - Từng nhóm bốc thăm lên đóng vai thể tình mà nhóm vừa thực dựa tình SGK nhóm bổ sung.- Một số HS nhóm khác đặt câu - HS đóng vai xử lí tình hỏi nhận xét nhóm bạn D CỦNG CỐ, VẬN DỤNG - GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau - HS lên đóng vai - Một số HS nhóm khác đặt câu hỏi nhận xét nhóm bạn - HS lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ………………………………………………………………………………… BÀI 12: CHĂM SÓC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Nêu thực số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ trồng vật ni - Nêu tình an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số vật Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến hành động gây an tồn tiếp xúc với số vật Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Coa ý thức chăm sóc, bảo vệ vật - Có ý thức giữ an tồn tiếp xúc với số vật II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK Vở Bài tập TN&XH - Video/nhạc hát gia đình - Bảng phụ Phiếu tự đánh giá III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - GV dẫn dắt vào học : Bài học trước tìm hiểu hoạt động chăm sóc trồng Bài học hôm nay, tiếp tục tìm hiểu hoạt động chăm sóc bảo vệ vật ni ND 2: Chăm sóc bảo vệ vật ni B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Tìm hiểu hoạt động chăm sóc bảo vệ vật ni *Mục tiêu: Biết chăm sóc số vật ni có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật ni *Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát tranh đặt câu hỏi GV hướng dẫn HS khai thác hình trang 82 (SGK): Các bạn hình làm gì? (cho gà ăn, cho bị ăn, - HS lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cho chó tiêm phịng, người lớn che ấm cho gia súc, ) Theo em, việc làm có tác dụng vật? - HS quan sát - HS trả lời Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp - Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 82 - GV hướng dẫn cặp HS mô tả ý nghĩa hình SGK - HS tóm tắt vào bảng giấy A4 việc cần làm để chăm sóc vật sơ đồ hình vẽ GV khuyến khích HS thể lực mà HS thể -HS quan sát - HS làm việc cặp đôi Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) - HS trình bày vào bảng - HS nhận xét Bước 4: Tổ chức làm việc lớp Đại diện HS giới thiệu sản phẩm nhóm việc cần - HS chia sẻ nhóm làm để chăm sóc vật ni u cầu số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn - HS nhận xét Bước 5: Củng cố - HS đặt câu hỏi - HS nêu: Sau học này, em học điều gì? - GV nhắc lại: Chúng ta không nên ngắt hoa, bẻ cành nơi công cộng, cân nhắc - GV nhắc nhở HS cần thực việc chăm sóc, bảo vệ nhà nơi công cộng, Cần thực trồng nhiều để giữ môi trường xung quanh thêm C.THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động Đóng vai, xử lí tình *Mục tiêu HS có ý thức bảo vệ động vật, đặc biệt động vật hoang dã - HS trả lời - HS nhận xét https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Cách tiến hành Bước :Tổ chức làm việc nhóm - GV tổ chức nhóm đóng vai, xử lý tình - HS đóng vai xử lí tình gợi ý SGK, khuyến Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể tình mà nhóm vừa thực Một - HS nhận xét số HS nhóm khác đặt câu hỏi nhận xét nhóm bạn - GV nhận xét Bước 3: Củng cố - Sau tình này, em rút điều gì? - HS trả lời - GV nhắc lại: Khơng đánh đập chó, mèo vật ni, bị chúng cắn lại Chúng ta không nên ăn thịt thú - HS lắng nghe rừng, không nuôi giữ vật hoang dã, cần động vật hoang dã với môi trường sống tự nhiên chúng - GV nhắc nhở HS cần thực việc chăm sóc, bảo vệ vật ni nhà nơi công cộng D CỦNG CỐ, VẬN DỤNG - GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dị HS chuẩn bị cho tiết học sau - HS lắng nghe ……………………………………………………………………………… BÀI 12: CHĂM SĨC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG, VẬT NI ( Tiết 3) I MỤC TIÊU: Sau học HS đạt Về nhận thức khoa học: - Nêu thực số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ trồng vật ni - Nêu tình an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số vật Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến hành động gây an tồn tiếp xúc với số vật Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Coa ý thức chăm sóc, bảo vệ vật - Có ý thức giữ an tồn tiếp xúc với số vật https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ: - Các hình SGK Vở Bài tập TN&XH - Video/nhạc hát gia đình - Bảng phụ Phiếu tự đánh giá III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS nghe hát theo lời hát Con muỗi - Hôm học số vật cod thể khơng an tồn tiếp xúc - HS hát - HS lắng nghe ND Một số vật khơng an tồn tiếp xúc.B KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động Nhận biết số vật khơng an tồn tiếp xúc.* Mục tiêu : Nêu số vật khơng an tồn tiếp xúc.*Cách tiến hànhBước 1: Tổ chức làm việc theo cặp- GV hướng dẫn cặp HS thay hỏi trả lời.Cứ trao đổi hết hình SGK Bước Làm việc theo nhóm -Từng HS chia sẻ thêm với bạn nhóm số vật khác có địa phương khơng an tồn tiếp xúc.-Mỗi nhóm hồn thành sơ đồ vẽ hình tên số cây, vật khơng an tồn tiếp xúc GV hướng dẫn HS cách trình bày em tự sáng tạo theo sáng kiến nhóm - HS làm việc cặp đơi - HS chia sẻ nhóm - HS vẽ Bước 3: Tổ chức làm việc lớp -Cử HS đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm nhóm Các HS cịn lại đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn - Đại diện nhóm trình bày Bước 4: Củng cố -GV nhắc nhở HS - HS nhận xét nhóm bạn + Cẩn trọng tiếp xúc với số vật.+ Không ngắt hoa, bẻ cành vừa giữ vẻ đẹp vừa tránh tiếp xúc với gai nhựa cây+ Khi khơng may bị https://www.thuvientailieu.edu.vn/ gai đâm, nhựa dính vào da, Cần rửa vết thương nước nói với bạn bè, người thân - HS lắng nghe trợ giúp.+ Yêu cầu HS nhà tìm hiểu cây, vật có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống vườn trường gây nguy hiểm, khơng an tồn tiếp xúc Một số việc làm an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số vật Hoạt động 6: Tìm hiểu Một số việc làm an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số vật *Mục tiêu: Nhận biết số hành động khơng an tồn tiếp xúc với số vật *Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp GV hướng dẫn cặp HS mô tả ý nghĩa hình trang 85(SGK) trao đổi với bạn bên cạnh hành vi an toàn ? Vì sao? Những hành động khơng an tồn? Vì sao? Bước 2: Tổ chức làm việc theo nhóm -Từng HS chia sẻ thêm số hành động khác hay xảy em địa phương gây an toàn tiếp xúc với cối vật.- GV hướng dẫn nhóm làm bảng cảnh báo việc làm không an toàn tiếp xúc với số vật - HS quan sát trao đổi cặp đôi - HS chia sẻ nhóm Bước 3: Tổ chức làm việc lớp -Đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm nhóm Các HS cịn lại đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn - GV hỏi số câu hỏi giải thích thêm cho HS câu hỏi sau: + Vì khơng nên kéo chó, mèo?(Vì : bị chó, mèo cào cắn lại gây tổn thương da Chó mèo gây bệnh dại, bị cắn cần phải theo dõi phải tiêm phòng dại, )+ Vì khơng nên đùa - Đại diện nhóm trình bày trước lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nghịch trước đầu trâu, bị ?+ Vì khơng nên chọc vào tổ ong, tổ kiến? - HS trả lời Bước 4: Củng cố -Sau phần học này, em rút điều gì? - GV nhắc nhở HS: + Khi tiếp xúc với số vật, cần cẩn thận để tránh xẩy tổn thương đáng tiếc cho thể người xung quanh Chúng ta cần báo cho người thân bạn bè giúp đỡ bị - HS trả lời thương tiếp xúc với hay vật + Đối với HS vùng nông thôn, miền núi cần nhắc nhở thêm việc không chọc tổ ong , tổ kiến, ; không chơi đùa trước vật trâu, bò, để tránh bị húc gây bị thương hay chết người -Yêu cầu HS nhà tiếp tục tìm hiểu thêm vật có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống gần trường gây an toàn Nêu biện pháp cần phòng tránh tiếp xúc chia sẻ với bạn buổi học sau - HS lắng nghe C THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động 7: Xử lí số tình : Một số việc làm an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số vật Bước : Tổ chức hoạt động nhómGV tổ chức nhóm đóng vai, xử lí tình gợi ý SGK, khuyến khích HS xây dựng thêm kịch Bước : Tổ chức làm việc lớp -Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể tình mà nhóm vừa thực dựa tình SGK nhóm bổ sung- Cử số HS nhóm khác đặt câu hỏi nhận xét nhóm bạn - GV nhận xétBước 3: Củng cố -HS nêu:Sau tình này, em rút điều gì?GV nhắc lại: Chúng ta khơng tự ý ngắt hoa, bẻ ăn lạ mọc bên đường hay rừng Khi không may bị thương cối vật - HS nhận việc - HS đóng vai xử lí tình - HS đóng vai xử lí tình https://www.thuvientailieu.edu.vn/ gây cần rửa vết thương nước báo với bạn bè người thân gần để trợ giúp - HS đặt câu hỏi D.CỦNG CỐ, VẬN DỤNG - HS nhận xét nhóm bạn - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS - HS trả lời - HS lắng nghe - HS lắng nghe …………………………………………………………………………………… Bài 13 THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÂY XANH VÀ CÁC CON VẬT (Tiết 1) I MỤC TIÊU:Sau học, HS đạt * Về nhận thức khoa học: - Kết nối kiến thức học thực vật, động vật học tự nhiên - Biết sử dụng đồ dùng cần thiết tham quan thiên nhiên * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Quan sát, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi vật nơi tham quan - Bước đầu làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết tham quan * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Có ý thức giữ an tồn tiếp xúc với số vật - Có ý thức bảo vệ môi trường sống thực vật động vật - Cân nhắc không sử dụng đồ dùng nhựa dùng lần để bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ: - Các phiếu quan sát Giấy A0 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Ổn định: GV cho HS nghe hát theo lời hát gia đình: Chú mèo - Bài học ngày hơm học Thực hành quan sát xanh vật ND 1: Chuẩn bị tham quan - HS hát - HS lắng nghe B THỰC HÀNH LUYỆN TẬP Hoạt động Chuẩn bị tham quan thiên nhiên *Mục tiêu - Nêu số đồ dùng cần mang tham quan - Thực số nội quy tham quan * Cách tiến hành: Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình - Hướng dẫn HS cách quan sát hình trang 86, 87 (SGK) - HS lắng nghe - HS quan sát - Hỏi: Các bạn hình làm gì? - HS trả lời Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - Từng HS nhóm trình bày, thảo luận - Những đồ dùng cần mang tham quan thiên nhiên? - HS thảo luận, trả lời câu hỏi + Vai trị đồ dùng gì? - Khi tham quan, cần lưu ý điều gì? Bước 3: Tổ chức lại việc lớp - Đại diện nhóm trình bày đồ dùng cần thiết mang theo tham quan thiên nhiên tác dụng - Đại diện nhóm trình bày chúng - Trình bày lưu ý tham quan - GV hỏi: Để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, nên đựng nước đồ ăn vật dụng gì? 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động : Hát Mặt Trời, Mặt Trăng + Bầu trời đêm khác ; có hơm có trăng khơng, có hơm có hơặc khơng, trăng trịn khuyết * Mục tiêu - HS u thích tìm hiểu bầu trời ban ngày ban đêm thông qua hát * Cách tiến hành - GV cho học sinh hát thi theo nhóm nhóm tìm hát nhiều hát thắng - HS hát - HS đọc - GV cho HS đọc Em có biết trang 132 SGK D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ, VẬN DỤNG - Yêu cầu HS làm câu 1,2,3 Bài 20 ( VBT ) GVNX, tun dương HS tích cực.- Dặn dị HS chuẩn bị cho tiết học sau -HS làm câu 1,2,3 Bài 20 ( VBT ) ………………………………………………………………………… Chủ đề : TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 20: BẦU TRỜI BAN NGÀY VÀ BAN ĐÊM (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Mô tả mức độ đơn giản bầu trời Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi mô tả, nhận xét bầu trời ban ngày qua quan sát thực tế Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Có ý thức bảo vệ mắt, khơng nhìn trực tiếp vào Mặt trời chia sẻ với người xung quanh thực II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh, ảnh, video, clip bầu trời ban ngày ban đêm 77 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Hình SGK 20 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - HS hát Cánh chim hịa bình (Em u bầu trời xanh xanh ) - HS hát B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động : Thực hành quan sát bầu trời * Mục tiêu - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi mô tả, nhận xét bầu trời ban ngày ban đêm qua quan sát thực tế - Có ý thức bảo vệ mắt, khơng nhìn trực tiếp vào Mặt trời chia sẻ với người xung quanh thực * Cách tiến hành Bước : Làm việc lớp - Cho HS tự đọc phần Em có biết cuối trang 133 SGK - HS đọc Bước 2: Tiến hành quan sát - GV nêu yêu cầu quan sát : sân trường quan sát bầu trời ghi kết quan sát vào phiếu : + Trên bầu trời có ?+ Bầu trời nhiều mây hay mây ?+ Mây màu ? -HSquan sát bầu trời, ghi kết vào phiếu GV lưu ý em khơng nhìn trực tiếp vào Mặt Trời để không hại mắt - GV tổ chức, hướng dẫn HS quan sát ghi vào phiếu Bước : Làm việc lớp -HS trình bày kết quan sát GVNX, tuyên dương HS quan sát đúng, trình bày tốt- HS làm câu 20 VBT Hoạt động 6: Vẽ tranh bầu trời mà em thích giới thiệu với bạn * Mục tiêu : Vận dụng kiến thức học để thể vào 78 - HSlàm tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hình vẽ bầu trời * Cách tiến hành Bước : Làm việc cá nhân - GV nêu yêu cầu : Các em vẽ bầu trời vào ban ngày đêm theo ý thích hiểu biết em Bước : Làm việc lớp- HS trình bày giới thiệu tranh vẽ - HS làm câu Bài VBT D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ, VẬN DỤNG - HS vẽ tranh - HS giới thiệu- HS làm tập - GVNX, tun dương HS tích cực.- Dặn dị HS chuẩn bị cho tiết học sau ………………………………………………………… Chủ đề : TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 21: THỜI TIẾT (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Nêu lí phải theo dõi thời tiết Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây,ngày mưa, ngày gió Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Biết chọn dùng trang phục phù hợp với thời tiết( nóng,rét, mưa, nắng) II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh, ảnh, video, clip tượng thời tiết; số tin thời tiết - Hình SGK 21 Vở tập TNXH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS 79 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - GV cho HS lớp hát Trời nắng, trời mưa - HS hát - GV hỏi : -HS trả lời + Bài hát nhắc tới tượng thời tiết nào? +Tại trời mưa thỏ phải chạy mau? - GV dẫn dắt vào : Để tìm hiểu tượng mưa, nắng, nóng rét tìm hiểu học Thời tiết - HS lắng nghe *ND Một số tượng thời tết B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động ; Quan sát nhận xét tượng thời tết * Mục tiêu - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác nhau.- Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây, ngày mưa, ngày gió * Cách tiến hành Bước : Làm việc nhóm - GV cho HS học theo nhóm 6, giao nhiệm vụ : Mỗi HS nhóm mơ tả tượng thời tiết hình thảo luận trả lời câu hỏi :+ Bầu trời quang cảnh xung quanh trời mưa có khác với trời nắng?+ Dựa vào dấu hiệu mà em biết trời có gió ? Gió mạnh hay gió nhẹ ? + Khi trời nóng trời lạnh , em cảm thấy nào? - HS thảo luận - HS lắng nghe Bước : Làm việc lớp - Làm việc lớp : Đại diện nhóm trả lời Nhóm khác nhận xét, bổ sung - GVNX, tuyên dương nhóm trả lời C LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG Hoạt động 2: Thi nói tượng thời tiết * Mục tiêu : Trình bày số dấu hiệu 80 - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp.- Nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời https://www.thuvientailieu.edu.vn/ số tượng thời tiết khác * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - Thi nói tượng thời tiết + Khi trời nắng : trời xanh, mây trắng, nắng vàng + Khi trời mưa ; Bầu trời xám xịt, không thấy mặt trời, mưa rơi, cỏ mội vật trời ướt - HS làm việc theo hướng dẫn GV Bước : HS trình bày trước lớp - GVNX, hồn thiện hỏi câu trả lời HS Hoạt động : Thực hành quan sát bầu trời cảnh vật xung quanh - HS lắng nghe * Mục tiêu : Thực hành quan sát, nêu nhận xét bầu trời, quang cảnh xung quanh nhận biết tượng thời tiết * Cách tiến hành Bước : Giao nhiệm vụ - GV nêu yêu cầu thực hành : Quan sát bầu trời cảnh vật xung quanh, ghi vào phiếu kết quan sát: Bầu trời Gió Mây Cảnh vật Gợi ý: + Trời có nắng mưa khơng ?+ Trời có gió khơng ? Gió mạnh hay nhẹ?+ Trời có nhiều mây hay mây? Màu sắc mây ?+ Cảnh vật xung quanh nào? Bước : Tiến hành quan sát ghi vào phiếu theo nhómHS tiến hành ngồi lớp học để quan sát, ghi kết quan sát vào phiếu.- GV hướng dẫn học sinh quan sát Bước : Hoạt động cả lớp- GV yêu cầu nhóm trình bày kết Các nhóm nhận xét, bổ sung.- GV 81 - HS quan sát https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt- GV cho HS đọc phần kiến thức trang 136 SGK D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ VẬN DỤNG - HS trình bày - Vận dụng quan sát bầu trời để đoán thời tiết ngày xem trời mưa hay nắng, nóng hay lạnh- GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dị HS chuẩn bị cho tiết học sau ………………………………………………………… Chủ đề : TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 21: THỜI TIẾT (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Nêu lí phải theo dõi thời tiết Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây,ngày mưa, ngày gió Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Biết chọn dùng trang phục phù hợp với thời tiết( nóng,rét, mưa, nắng) II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh, ảnh, video, clip tượng thời tiết; số tin thời tiết - Hình SGK 21 Vở tập TNXH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Cả lớp hát Bài hát chuồn chuồn : Bay thấp bay thấp mưa ngập bờ ao - GV giới thiệu vào học *ND 2:Trang phục phù hợp với thời tiết - HS hát -HS trả lời 82 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Tìm hiểu việc lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết * Mục tiêu: Chọn trang phục phù hợp với thời tiết* Cách tiến hành Bước : Làm việc theo cặp - HS làm việc theo cặp, quan sát hình vẽ trang 137 (SGK) Trả lời câu hỏi :+ Hình thể trang phục gì?+ Trang phục phù hợp với thời tiết nào? Vì sao?- Tự nhận xét trang phục thân bạn phù hợp với thời tiết chưa?Bước 2:Hoạt động lớp- GV yêu cầu HS báo cáo kết thảo luận - GV hỏi thêm số trang phục khác phù hợp với thời tiết ( nóng, rét, mưa, nắng, gió)- GV kết luận :+Đi trời nắng phải đội mũ nón,che dể tránh bị ánh sáng chiếu vào đầu gây nhức đầu,sổ mũi,cảm nắng.+ Đi trời mưa phải mắc áo mưa, đội nón, che để người không bị ướt, bị lạnh , cảm lạnh, ho + Trời nóng phải chọn trang phục mát, thấm mồ hơi, trời rét phải mặc đủ ấm - HS thảo luận để trả lời -HS báo cáo kết thảo luận - HS lắng nghe - HS trả lời C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Hoạt động 5: Vẽ tranh mô tả thời tiết mà em thích * Mục tiêu : Vận dụng kiến thức dấu hiệu thời tiết để vẽ tranh thời tiết * Cách tiến hànhBước : Làm việc cá nhân - HS lựa chọn chủ đề kiểu thời tiết để vẽ - HS vẽ tô màu vào tranhđể thể cảnh thời tiết mà em chọn HS giới thiệu với bạn nhóm tranh mình, nêu lí em thích vẽ tranh thời tiết - HS vẽ tranh giới này.- HS giới thiệu tranh trước lớp thiệu Bước : Làm việc lớp- GVNX, hoàn thiện hỏi câu trả lời HS D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ VẬN DỤNG - Yêu cầu HS làm câu 1,2,3 Bài 21 ( VBT ) GVNX, tuyên dương HS tích cực.- Dặn dị HS chuẩn bị 83 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cho tiết học sau - HS làm VBT …………………………………………………………… Chủ đề : TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI BÀI 21: THỜI TIẾT (Tiết3) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Nêu lí phải theo dõi thời tiết Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây,ngày mưa, ngày gió Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Biết chọn dùng trang phục phù hợp với thời tiết( nóng,rét, mưa, nắng) II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh, ảnh, video, clip tượng thời tiết; số tin thời tiết - Hình SGK 21 - Vở tập TNXH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Cả lớp hát Bài hát chuồn chuồn : Bay thấp bay thấp mưa ngập bờ ao - GV giới thiệu học - HS hát -HS trả lời *ND :Sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết 84 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ B HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động : Quan sát tình thảo luận cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết * Mục tiêu - Nêu lí phải theo dõi dự báo thời tiết * Cách tiến hành - HS thảo luận để trả lời Bước : Làm việc theo nhóm - HS làm việc theo nhóm, quan sát hình vẽ SGK Trả lời câu hỏi : + Thời tiết vào lúc bạn An tan học so với lúc học thay đổi nào? Nếu An không nghe mẹ điều xảy ra? + Việc theo dõi thời tiết ngày có lợi gì?Nêu ví dụ ? Bước 2:Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS báo cáo kết thảo luận Các nhóm góp ý, bổ sung - GV tổng hợp : Cần phải theo dõi dự báo thời tiết ngày thời tiết liên quan đến sức khỏe hoạt động người : Sinh hoạt ngày; Hoạt động học tập,vui chơi,giải trí; Hoạt động lao động sản xuất C THỰC HÀNHLUYỆN TẬP Hoạt động 7: Thực hành xử lí tình * Mục tiêu - Chọn trang phục phù hợp với thời tiết * Cách tiến hành - HS đọc thông tin theo cặp trả lời câu hỏi trang 139 SGK : + Dựa vào bảng dự báo thời tiết sau, đến Hà Nội Hoặc Đà Nẵng vào ngày em cần 85 - HS báo cáo https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chuẩn bị ? - GV yêu cầu HS báo cáo kết báo cáo HS nêu lí lựa chọn - Các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV tuyên dương nhóm lựa chon phù hợp Hoạt động 8: Thảo luận cách để biết thông tin dự báo thời tiết * Mục tiêu - Nêu số cách để biết thông tin dự báo thời tiết * Cách tiến hành Bước : Thảo luận nhóm - HS thảo luận, trả lời câu hỏi : - HS liên hệ thực tế: qua + Chúng ta biết dự báo thông tin thời tiết việc theo dõi thời tiết cách nào? người nhà Bước : Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS báo cáo kết Nhóm khác bổ sung - GV giới thiệu số tin dự báo thời tiết( lấy từ truyền hình, báo ) Hoạt động 9: Tự đánh giá việc sử dụng trang phục em phù hợp với thời tiết hay chưa? * Mục tiêu - Bước đầu biết tự đánh giá việc sử dụng trang phục phù hợp thời tiết thân - Có ý thức sử dụng trang phục phù hợp thời tiết * Cách tiến hành Bước : Thảo luận nhóm - HS thảo luận cặp, trao đổi: +Đã bạn sử dụng trang phục không phù hợp với thời tiết hay chưa? + Vì cần sử dụng trang phục phù hợp với thời 86 - HS thảo luận https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tiết ? Bước : Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS báo cáo kết Nhóm khác bổ sung - GV cho HS đọc nội dung chủ yếu trang 139 Sau cho số HS nhắc lại - Các nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung - HS theo dõi D HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ,VẬN DỤNG Hoạt động 10: Theo dõi thời tiết tuần * Mục tiêu - Nêu nhận xét thời tiết thay đổi ngày * Cách tiến hành - HS đọc yêu cầu SGK GV hướng dẫn HS cách lập bảng theo dõi thời tiết tuần theo mẫu trang 139 SGK HS quan sát ghi lại kếtquả, nêu nhận xét từ kết em quan sát - Thực hàng ngày học ỏ nhà - Yêu cầu HS làm câu 4,5,6 Bài 21 ( VBT ) - Dặn dò HS Chuẩn bị cho tiết học sau ……………………………….………………………… Chủ đề : ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Ôn lại nội dung học chủ đề Trái Đất bầu trời Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Thu thập thơng tin trình bày thơng tin bàu trời ban ngày ban đêm , tượng trời tiết Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Vận dụng kiến thức tượng thời tiết để đưa cách ứng xử phù hợp 87 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC - Một số tranh,ảnh,video clip bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết - Hình SGK Vở tập TNXH -HS sưu tầm số tranh ảnhvề bầu trời ban ngày ban đêm,hiện tượng thời tiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:- Cả lớp hát hát bầu trời, thời tiết- GV giới thiệu - HS hát học.ND1 Em học bầu trời ban ngày, ban đêm thời tiết.B HOẠT ĐỘNGDẠY HỌCHoạt động : Thi đặt câu hỏi bầu trời ban ngày, ban đêm thời tiết* Mục tiêu - Củng cố kiến thức bầu trời ban ngày, ban đêm , tượng thời tiết - Rèn kĩ đặt câu hỏi tượng tự nhiên * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm- GV yêu cầu Nhóm trưởng định cho bạn nhóm luân phiên nnhau đặt câu hỏi bầu trời ban ngày, ban đêm, - HS chơi tượng thời tiết Bước 2:Hoạt động lớp Hướng dẫn HS chơi trò chơi tiếp sức - GV nêu tình Ví dụ : Một bạn muốn du lịch đến thành phố Hải Phòng Các em đặt câu hỏi cho bạn để tìm hiểu thời tiết Hải Phòng - Hướng dẫn HS chơi : hai đội tham gia đặt câu hỏi tiếp sức tình ,thời gian phút Câu hỏi đặt không trùng Đội đặt nhiều câu hỏi thắng - GV tun dương HS tích cực tham gia Hoạt động : Sưu tầm giới thiệu với bạn hình ảnh bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết 88 - HS đặt câu hỏi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Mục tiêu - Củng cố lại kiến thức bầu trời ban ngày, ban đêm , tượng thời tiết.- Rèn kĩ thu thập trình bày thơng tin bầu trời ban ngày, ban đêm, tượng thời tiết.* Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm- GV yêu cầu nhóm xếp, trưng bày tranh ảnh sưu tầm vị trí giao lớp học Các nhóm lựa chọn bố trí sản phẩm cho đẹp khoa học Bước 2:Hoạt động lớp- Cả lớp tham quan khu vực nhóm, nghe thành viên nhóm trình bày thảo luận trao đổi C HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ,VẬN DỤNG - Yêu cầu HS rèn luyện thói quen quan sát thời tiết - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau -HS trưng bày tập giới thiệu - HS thảo luận trưng bày - HS giới thiệu -HS lắng nghe ………………………………………………………………… Chủ đề : ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Sau học , HS đạt : Về nhận thức khoa học : - Ôn lại nội dung học chủ đề Trái Đất bầu trời Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh : - Thu thập thơng tin trình bày thơng tin bàu trời ban ngày ban đêm , tượng trời tiết Về vận dụng kiến thức , kĩ học : - Vận dụng kiến thức tượng thời tiết để đưa cách ứng xử phù hợp II ĐỒ DÙNG , THIẾT BỊ DẠY HỌC 89 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Một số tranh,ảnh,video clip bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết - Hình SGK - Vở tập TNXH -HS sưu tầm số tranh, ảnhvề bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ GV HĐ HS A HOẠTĐỘNG KHỞI ĐỘNG: - Cả lớp hát hát bầu trời, thời tiết - HS hát - GV giới thiệu học B HOẠT ĐỘNGDẠY HỌC Cần làm để giữ sức khỏe trường hợp thời tiết khác Hoạt động : Trao đổi với bạn việc nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ trời nắng, mưa, nóng, lạnh * Mục tiêu - Củng cố kiến thức việc nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ trời nắng, mưa, nóng, lạnh * Cách tiến hành Bước : Làm việc theo nhóm - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu nhóm trao đổi việc nên làm không nên làm để giữ sức khỏe, đảm bảo an tồn trời nắng, mưa, - HS thảo luận nóng, lạnh; ghi lại kết chung nhóm để chia sẻ với lớp vào bảng sau: Việc nên làm Việc khơng nên làm Trời nắng Trời mưa Trời nóng Trời lạnh 90 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt - HS lắng nghe Hoạt động : Đóng vai xử lí tình * Mục tiêu - Thực hành vận dụng kiến thức học việc nên làm không nên làm để giữu sức khỏe trường hợp thời tiết khác vào xử lí tình * Cách tiến hành Bước 2: Thảo luận nhóm - GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm - Từng nhóm trao đổi đưa ý kiến xử lí tình cho; đưa kịch trình bày tình huống; phân cơng bạn đóng vai(bố, mẹ, bạn nhỏ) thêm vào nhân vật khác Bước 2:Hoạt động lớp - Các nhóm thảo luận tập đóng vai - HS theo dõi nhận xét - Các nhóm lên thể đóng vai - Lớp nhận xét Gv nhận xét nhóm xử lí tốt C HOẠT ĐỘNGCỦNG CỐ,VẬN DỤNG - Yêu cầu HS rèn luyện thói quen quan sát thời tiết tự lựa lựa chọn trang phục phù hợp - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau …………………………………………………… …………………………… 91 ... việc lớp - Gọi đại diện số cặp nói tên hoạt động vẽ hình trang 11 2 , 11 3 47 + HS thảo luận theo cặp đôi - HS quan sát hình trang 11 2 , 11 3 ( SGK ) - Thảo luận theo cặp https://www.thuvientailieu.edu.vn/... Mỗi HS phát phiếu đánh giá (Phiếu phần Phụ lục) 12 8 - HS Vẽ mặt © em tự đánh giá làm - Vẽ mặt © em tự đánh giá làm tốt - tốt - Vẽ mặt Vẽ mặt em tự đánh giá chưa làm tốt em tự đánh giá chưa làm... trước lớp Hoạt động 4: Tự đánh giá: Em làm để chăm sóc bảo vệ cây? * Mục tiêu - HS làm câu 1, 2, 3 VBT - Bước đầu biết tự đánh giá việc chăm sóc bảo vệ - Có ý thức chăm sóc bảo vệ * Cách tiến hành 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 2, Giáo án TNXH lớp 1_ Cánh Diều_HỌC KỲ 2