0

Tiết 73-79

16 291 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Ngày soạn : 10.01.06 Tuần 19 Bài: 18 Tiết : 73 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu thế nào là tục ngữ, hiểu nội dung, ý nghóa và một số hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhòp điệu, cách lập luận) của nhữmh câu tục ngữ trong bài. - Thuộc lòng những câu tục ngữ trong văn bản. - Bồi dưỡng lòng yêu thiên nhiên, yêu lao động sản xuất. II. Chuẩn bò của thầy và trò : - GV: Tham khảo SGV, soạn bài. - HS: Đọc văn bản - soạn câu hỏi theo SGK. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số, tác phong HS 2. Kiểm tra : (3’) Vở soạn bài của học sin. 3. Bài mới : Giới thiệu : (1’) Ở học kỳ I, các em đã được tìm hiểu về ca dao với các nội dung của nó. Trong học kỳ II này chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về tục ngữ cũng là một thể loại văn học dân gian. Nếu như ca dao thiên về diễn tả đời sống tâm hồn, tư tưởn, tình cảm của người dân thì tục ngữ lại đúc kết những kinh nghiệm của người dân về mọi mặt. Hôm nay, các em sẽ được cung cấp kiến thức về tục ngữ với nội dung về thiên nhiên và lao động sản xuất. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 4’ Hoạt động 1: Đọc, tìm hiểu khái quát. Hoạt động 1: I. Tìm hiểu khái quát + GV đọc mẫu. + HS nghe, đọc Tục ngữ: Những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn đònh, có nhòp + Hướng dẫn HS đọc. + Tìm hiểu chú thích. Tục: thói quen lâu đời được mọi người công nhận. Ngữ: lời nói. Mau: trái nghóa với thưa Cần: chăm chỉ, chòu khó. Thì: thời vụ thích hợp nhất cho việc trồng trọt. Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản Hoạt động 2: II. Tìm hiểu văn bản: Có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài làm mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? gọi tên từng nhóm? TL: có thể chia 8 câu tục ngữ trong bài làm 2 nhóm: Nhóm 1: các câu 1, 2, 3, 4  TN về T/nhiên. Nhóm 2: câu 5, 6, 7, 8  TN về LĐSX 1. Phân loại: + Nhóm 1: các câu 1, 2, 3, 4  TN về T/nhiên. Nhóm 2: câu 5, 6, 7, 8  TN về LĐSX 16 ’ 2. Tìm hiểu nhóm 1: Tục ngữ về thiên nhiên. Ghi bảng câu 1 TL: Đây là cách dự đoán thời tiết âm lòch tháng 5 ngày dài, đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn đêm dài. Câu 1: Đêm tháng năm, chưa nà7m đã sáng. Ngày tháng mười, chưa cười đã tối. ? Em hiểu thế nào về câu tục ngữ này. Nội dung: Tháng 5 đêm ngắn, ngày dài. Tháng 10 đêm dài, ngày ngắn. Hình thức: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức ? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ này có nét gì đặc sắc. TL: - Câu tục ngữ có lối đối, đối vế, đối từ ngữ. - Hình ảnh và cách nói thậm xưng (chưa nằm đã sáng, chưa cười đã tối) - Vần lưng  nhòp nhàng, xuôi tai, dễ nhớ. - Đối vế, đối từ ngữ (đêm- ngày, sáng-tối) - Thậm xưng - Vần lưng (năm-nằm, mười-cười) Trường hợp vận dụng: ? Người ta sử dụng những câu tục ngữ này trong những trường hợp nào? TL: có thể sử dụng câu tục ngữ vào chuyện tính toán, sắp xếp công việc hoặc giữ gìn sức khỏe vào những thời điểm khác nhau trong năm. Sắp xếp công việc, giữ gìn sức khỏe phù hợp với thời gian từng mùa trong năm. Đọc và ghi bảng câu 2 TL: Câu 2: Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. ? Câu TN nói về điều gì? Có đúng tuyệt đối không? ? Cách diễn đạt có gì đặc sắc - Ngày nào, đêm trước trời có nhiều sao, hôm sau sẽ nắng, trời ít sao sẽ mưa. - Đây chỉ là kinh nghiệm dân gian, độ chính xác không cao. - Hai vế đối, có vần lưng (nắng, vắng) Ý nghóa: Đêm trước trời nhiều sao, hôm sau sẽ nắng, ít sao sẽ mưa . Hình thức: Đối vế (mau-vắng, nắng-mưa) Vần lưng (nắng – vắng) ? Tác dụng của câu TN này Câu TN giúp mọi người có thể nhìn trời mà đoán thời tiết để sắp xếp công việc cho ngày hôm sau được hợp lý. Vận dụng: Biết nhìn sao để dự đoán thời tiết. Đọc vàghi bảng câu 3 Câu 3: ? Ráng mỡ gà là thế nào? ? Câu TN có ý nghóa gì? TL: Khi trên trời xuất hiện: ráng có sắc màu vàng mỡ gàtức là sắp có bão. Mọi người cần chống đỡ cho nhà chắc chắn để phòng chống dông bão Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ Ý nghóa, vận dụng: Kinh nghiệm dự đoán bão để có ý thức chủ động giữ gìn nhà cửa, hoa màu. ? Cách diễn đạt câu TN có gì đặc sắc Vần lưng (gà – nha Hình thức: Vần lưng (gà – nhà) Đọc và ghi bảng câu 4. ? Em hiểu câu TN này như thế nào? Mở rộng: ngày xưa nạn lũ lụt là một trong bốn tai họa thường xuyên (thủy, hỏa, đạo, tặc) nên người dân có ý thức quan sát hiện tượng T/N để chủ động phòng chống. TL: Ở miền Bắc và miền Trung vào tháng 7, 8 âm lòch là mùa mưa bão, nếu thấy có hiện tượng kiến di dời chỗ lên cao, báo hiệu trời sắp có mưa to gây nên lụt lội. Câu TN tương tự: Tháng bảy đàn, đại hàn hồng thủy. Đóng thấp thì bão, đóng cao thì lụt. Câu 4: Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt Ý nghóa, vận dụng: Kinh nghiệm dự đoán lũ lụt từ các hiện tượng tự nhiên để chủ động phòng chống. Hình thức: vần lưng (bò – lo) 16 ’ Hoạt động 3: Hoạt động 3: 3. Tìm hiểu nhóm 2 tục ngữ về LĐSX. Đọc và ghi bàng câu 5. ? Tấc là gì? Vàng là gì? ? Tại sao nói tấc đất, tấc vàng TL: Tấc là đơn vò đo chiều dài bằng 1/10 thước (khoảng 2,4m 2 tấc Bắc Bộ hay bằng 3,3m 2 tấc Trung Bộ) Vàng là kim loại quý thường được cân đo bằng cân tiểu ly. Ông cha ta lấy cái rất nhỏ (tấc đất) để so sánh với cái rất lớn (tấc vàng) để nói giá trò của đất. Câu 5: Tấc đất, tấc vàng. Ý nghóa: Đất quý như vàng (đất nuôi sống người) ? Cách diễn đạt có gì đặc sắc chốt: đây là câu tục ngữ tiêu biểu cho tính hàm súc của tục ngữ. Diễn đạt: ngắn gọn, không có từ so sánh nhưng hàm chứa ý so sánh, tạo ấn tượng đậm nét. Vận dụng: khuyên mọi người phái Vận dụng: - Đề cao giá trò của đất - Phê phán hiện tượng lãng phí đất. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức ? Người ta sử dụng câu TN biết q trọng đất, làm cho đất sinh ra này trong trường hợp nào? nhiều lương thực. Đồng thời phê phán hiện tượng lãng phí đất. Tích hợp: ? Tìm câu ca dao tương tự ý trên Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu Đọc và ghi bảng câu 6 Đọc chú thích (5) Câu 6: ? Ý nghóa câu tục ngữ TL: Câu TN nói về thứ tự các nghề, các công việc đẹm lại lợi ích kinh tế cho con người (nuôi cá, làm vườn, làm ruộng) Nhất canh trì, nhò canh viên, tam canh điền. Ý nghóa: Hiệu quả kinh tế của các công việc nhà nông (thứ nhất nuôi cá, thứ 2 làm vườn, thứ 3 làm ruộng) Hình thức: ? Câu TN được vận dụng như thế nào? ? Hình thức câu TN này có gì quen thuộc?  Phương thức phát triển nông nghiệp. Hình thức: có 3 vế được đặt theo trật tự tăng tiến, có vần, dễ nhớ, dễ thuộc - Có 3 vế, trật tư tăng tiến. - Vần (trì – nhò, viên – điền) * Đọc và ghi bảng câu 7 Câu 7: ? Câu tục ngữ nói về việc gì ? Nhận xét về cách diễn đạt TL: Câu tục ngữ phổ biến kinh nghiệm về thứ tự những việc cần qua tâm khi trồng lúa. Trước hết phải tưới tiêu nước đầy đủ, thứ hai là phải bón phân đúng liều lượng, chủng loại, thời điểm, thứ ba là phải cần cù, siêng năng, thứ tư là phải chọn giống tốt. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Ý nghóa, vận dụng: Kinh nghiệm chăm sóc cây lúa giống. Hình thức: Ngắn gọn, nhòp điệu dễ nhớ, dễ thuộc. Đọc và ghi bảng câu 8 Câu 8: ? Em hiểu câu TN này như thế nào? TL: Kinh nghiệm trồng trọt, gieo trồng đúng thời vụ và đất phải được cày bừa kỹ để đảm bảo năng suất cao Nhất thì, nhì thục Ý nghóa: Tầm quan trọng của thời vụ và việc cày bừa kỹ đất đai để tăng năng suất cây trồng. ? Cách diễn đạt câu TN này có gì đặc biệt Câu TN ngắn gọn, rạch ròi, có vần, có nhòp. Hình thức: - Tính hàm súc, ngắn gọn - Vần (thì – nhì) Thảo luận nhóm 4. Cách diễn đạt của tục ngữ: ? Từ 8 câu tục ngữ vừa học, em nhận ra điều gì về cách diễn đạt của tục ngữ. Gợi ý: - Cách nói rất ngắn gọn, hàm súc (lời ít, ý nhiều) - Hình thức ngắn gọn, hàm súc - Vần thường là vần lưng - Kết cấu đối ý, đối lời làm cho ý tứ rạch ròi, vừa có nhòp điệu, dễ nhớ. - Hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống sinh động. - Thường có vần lưng - Các vế thường đối xứng nhau (về hình thức và nội dung) - Hình ảnh cụ thể, sinh động. Hoạt động 4: Tổng kết Hoạt động 4: III. Tổng kết: 3’ Yêu cầu đọc ghi nhớ Yêu cầu đọc thêm - Đọc ghi nhớ SGK - Đọc các câu tục ngữ phần đọc thêm Ghi nhớ (SGK) Dặn dò: (2’) + Học bài + Làm bài tập (Sưu tầm thêm một số câu TN cùng nội dung) + Soạn bài “Tục ngữ về con người và xã hội” IV. Rút kinh nhgiệm: . Ngày soạn: 15/1/2006 Tiết : 74 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Biết cách sưu tầm ca dao, tục ngữ theo chủ đề và bước đầu biết chọn lọc, sắp xếp, tìm hiểu ý nghóa của chúng. - Tăng thêm hiểu biết và tính cảm gắn bó với đòa phương mình. II. Chuẩn bò của thầy và trò : - GV: Hướng dẫn HS sưu tầm. Chuẩn bò đáp án và tình huống. - HS: Sưu tầm ca dao, tục ngữ, chọn lọc, sắp xếp theo chủ đề . III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số. 2. Kiểm tra : (3’) Vở soạn bài của học sinh. 3. Bài mới : Giới thiệu : (1’) Sưu tầm ca dao, dân ca, tục ngữ đòa phương là một công việc có nhiều ý nghóa, giúp các em rèn luyện tính kiên trì, có tri thức về đòa phương, có ý thức khoa học. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện tiết học này cho thật tốt. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 5’ Hoạt động 1: Hoạt động 1: I. Tìm hiểu khái quát - GV nêu yêu cầu sưu tầm - Sưu tầm ca dao, tục ngữ về đòa phương mình. - Số lượng 20 câu (ít nhất) 15 ’ Hoạt động 2: Hoạt động 2: II. Ôn kiến thức: ? GV cho HS ôn lại ca dao, dân ca, tục ngữ là gì? - Nhắc lại khái niệm về ca dao, dân ca, tục ngữ. - Ca dao, dân ca. - Tục ngữ ? Xác đònh thế nào là ca dao, tục ngữ về đòa phương? VD: Ai về Bình Đònh mà coi Con gái Bình Đònh múa roi đi quyền Ca dao, tục ngữ về đòa phương (lưu hành ở đòa phương hay là mang tên riêng đòa phương, nói về sản vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngữ đòa phương, …) Ca dao, tục ngữ về đòa phương Hoạt động 3: Hoạt động 3: III. Phương pháp thực hiện: 20 ’ GV hướng dẫn phương pháp thực hiện (như SGK) Ghi chép sự hướng dẫn của GV Về nhà thực hiện 1. Cách sưu tầm. (Hỏi người lớn, chép lại từ sách báo) 2. Sắp xấp theo A, B, C, 3. Thời hạn: 4 tuần 4. Thành lập nhóm biên tập, tổng hợp kết quả. Có kế hoạch tổ chức nhận xét kết quả, rút kinh nghiệm - Dặn dò: + Học bài + Chuản bò bài “Tìm hiểu chung về văn Nghò luận” IV. Rút kinh nghiệm: . . Ngày soạn: 16/1/2006 Tiết : 75 TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cuộc sống của mỗi con người cần thiết phải có kỹ năng nghò luận, năng lực suy luận và số có bản lónh, có chủ kiến, do vậy cần phải biết làm văn nghò luận. - Năm được đặt điểm của văn nghò luận. II. Chuẩn bò của thầy và trò : - GV: Đọc tài liệu tham khảo, soạn giáo án. - HS: Đọc bài học SGK. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số, tác phong HS 2. Kiểm tra : Không kiểm tra. 3. Bài mới : Giới thiệu : (1’) Ở đầu lớp 6, các em đã học về các phương thức biểu đạt, trong đó có phương thức nghò luận. Hơn nữa, hàng ngày các em vẫn chứng kiến người khác cũng như chính bản thân mình “lam nghò luận khi hội hộp, bàn bạc, tranh cãi về một vấn đề gì đó. Văn bản nghò luận là một trong những kiểu văn bản nghò luận quan trọng ở trong đời sống xã hội của con người, có vai trò rèn luyện tư duy, năng lực biểu đạt TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 20 ’ Hoạt động 1: ? Nghò luận là gì? ? Văn nghò luận là gì? Hoạt động 1: TL: - Nghò luận là bàn và đánh giá cho rõ một vấn đề nào đó. I. Nhu câu nghò luận và văn nghò luận. 1. Nhu cầu nghò luận: ? Trong đời sống, em có thương gặp các vấn đề và câu hỏi dưới đây không? - Văn nghò luận là thể văn dùng lí lẻ phân tích giải quyết vấn đề. Muốn sống đẹp ta phải làm gì? Đọc các câu SGK (7) ? Hãy nêu các câu hỏi về các vấn đề tương tự. TL: Đó lá những câu hỏi mà ta vẫn thường bát gặp trong đời sống. VD: Muốn sống đẹp, ta phải làm gì? Vì sao hút thuốc lá là có hại? Vấn đề cần giải quyết: Bàn bạc để tìm ra hành động đúng đắn tạo nên lối sống đẹp. Bài tập: ? Gặp các vấn đề và câu hỏi loại đó (Vì sao hút thuốc lá là có hại) em sẽ trả lời bằng cách nào với các cách dưới đây. TL: Em sẽ trả lời những câu hỏi đó bằng thể văn nghò luận, dùng lí lẻ để phân tích bàn bạc, đánh giá và giải quyết vấn đề mà câu hỏi nêu ra. - Vì sao hút thuốc lá là có hại? Dùng lí lẻ dẫn chứng để thuyết phục người đọc, người nghe về tác hại của thuốc lá. - Kể chuyện - Biểu cảm - Miêu tả - Nghò luận Vấn đề cần giải quyết: Thuyết phục mọi người hạn chế hoặc xóa bỏ thói quen hút thuốc lá. ? Vì sao tự sự, miêu tả, biểu cảm không đáp ứng yêu cầu vào câu hỏi nêu ra? Thảo luận nhóm: Vì các phương thức tự sự, miêu tả, biểu cảm chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không phải là lí lẻ để đáp ứng yêu cầu trả lời. Kết luận: Trong đời sống ta thương gặp văn nghò luận dưới dạng các ý kiến nêu ra trong cuộc họp. Giảng: Vì nó chỉ có tác dụng hỗ trợ làm cho lập luận thêm sắc bén, thêm sức thuyết phục chứ không phải là lí lẻ để đáp ứng yêu cầu trả lời vào câu hỏi. Các bài xã luận, bình luận, phát biểu ý kiến trên báo chí TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức ? Trong đời sống, trên báo chí, qua đài phát thanh truyền hình em thường gặp văn bản nghò luận dưới những dạng nào? TL: Trong đời sống, trên báo chí, qua đài phát thanh truyền hình, em thường gặp văn bản nghò luận dưới dạng bài xã luận, bình luận, phát biểu cảm nghó, các ý kiến trong cuộc họp. ? Kể tên các loại van bản nghò luận mà em biết TL: Bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ (2/9/1945), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. * Yêu cầu đọc ghi nhớ * Đọc ghi nhớ 1 SGk Ghi nhớ 1 (SGK) 18 ’ Hoạt động 2: Hoạt động 2: 2. Đặc điểm chung của van bản nghò luận: Hướng dẫn tìm hiểu văn bản “Chống nạn thất học” Đọc van bản: “Chống nạ thất học” (CT Hồ Chí Minh) Văn bản: “Chống nạn thất học” ? Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? TL: Mục đích kếu gọi, thuyết phục người dân chống nạn thất học để có kiến thức xây dựng đất nước. Luận điểm: ? Bác Hồ phát biểu ý kiến mình dưới dạng luận điểm nào. Tìm các câu văn mang luận điểm? + Đọc câu văn mang luận điểm Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng đát nước, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ. 3’ Củng cố: (4’) - Văn nghò luận thường gặp dưới dnạg nào? - Trong văn nghò ;uận ý kiến được viết ra dưới dạng gì? 2’ Dặn dò: (1’) - Học bài. - Xem bài tiếp theo. IV. RÚT KINH NGHIỆM: . . . . Ngày soạn: 17/1/2006 Tiết : 76 TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN (tt) I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu được nhu cầu nghò luận trpng đời sống và đặc điểm chung của văn bản nghò luận. - Biết cách phân tích hai văn bản nghò luận trong SGK. - Giáo dục ý thức học tập và rèn luyện Tiếng Việt. II. Chuẩn bò của thầy và trò : - GV: Tham khảo SGV, Soạn giáo án. - HS: Xem bài SGK, Trả lời câu hỏi SGK. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số, tác phong HS 2. Kiểm tra : (5’) ? Trong đời sống, ta thường gặp văn nghò luận dưới dạng văn bản nào? ? Em hãy nêu 1 ví dụ về văn nghò luận mà em đã được học hoặc được nghe. 3. Bài mới : TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 10 ’ Hoạt động 1: * Đọc lại bài văn “Chống nạn thất học” Hoạt động 1: TL: Đặc điểm chung của văn bản nghò luận, lí lẻ, dẫn chứng ? Để ý kiến có sức thuyết phục, bài viết đã nêu lên những ý nghóa nào? Hãy liệt kê các lí lẻ ấy ra? ? Vì sao người dân ta ai cũng biết đọc, biết viết? ? Việc chống nạn mù chữ có thể thực hiện được không? - Pháp cai trò ta, thi hạch sách ngu dân để lừa dối và bóc lột người dân ta. - 95% người dân Việt Nam mù chữ thì tiến bộ làm sao được. - Nay ta giành quyền độc lập thì phải cấp tốc nâng cao dân trí để người dân Việt Nam có tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. - Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ - Người chưa biết chữ gắng sức học cho biết. - Người giàu có mở lớp học, phụ nữ gắng sức học - 95% người dân Việt Nam mù chữ - Người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ - Người chưa biết chữ gắng sức học cho biết. => Tư tưởng, quan điểm bằng mọi cách phải chống nạn thất học. Hoạt động 2: Ghi nhớ Hoạt động 2: Ghi nhớ 2 SGK 4’ ? Văn nghò luận viết ra nhằm mục đích gì, hướng tới ai, về cái gì? Đọc ghi nhớ 2 Hoạt động 3: Luyện tập Hoạt động 3: II. Luyện tập: 20 ’ Đọc yêu cầu bài tập 1 SGK Đọc bài văn trang 9 SGK Bài tập 1: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức ? Đây có phải là bài văn nghò luận không? Vì sao? ? Tác giả đề xuất ý kiến gì? Những câu nào thể hiện ý đó? Để thuyết phục người đọc. Tác giả nêu những lí lẻ, dẫn chứng nào? TL: Đây là một bài văn nghò luận vì: tác giả đã nêu ý kiến nhằm xác lập một quan điểm là cần tạo ra thói quen tốt. - Để thuyết phục người đọc, tác giả nêu ra những lí lẻ: + Lý lẽ 1: có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa. Bài văn: “Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội” - Đây là bài văn nghò luận. - Vấn đề đặt ra: xóa bỏ mọi thói quen xấu, hình thành thói quen tốt trong xã hội. Bố cục: + Nhan đề: 1 luận điểm + Lý lẽ 2: Thói quen hút thuốc lá gạt tàn bừa bãi. + Lý lẽ 3: thói quen vứt rác bừa bãi. + Mở bài: nêu vấn đề (có thói quen tốt và thói quen xấu) + Thân bài: ? Hãy tìm hiểu bố cục của bài văn nghò luận trên. + Dẫn chứng: Thói quen tốt: dậy sớm, đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách. Thói xấu: hút thuốc lá hay cáu giận, mất trật tự, vứt rác bừa bãi, vứt vỏ chuối ra cửa, vứt rác quanh nhà, vứt chia vỡ, cốc vỡ ra đường, … Thói quen tốt cụ thể là gì? Thói quaen xấu cụ thể là gì? + Kết luận: đề nghò mọi người, mọi gia đình cần tạo a nếp sống đẹp, văn minh ? bài văn nghò luận này có giải quyết những vấn đề trong thực tế không? Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? - Đó là vấn đề ta thường thấy trong thực tế - Em tán thành ý kiến đó vì xã hội muốn văn minh, muốn phát triển không thể tồn tại những thói quen xấu. + Yêu cầu đọc bài văn SGK + Đọc bài văn SGK Bài tập 2: Bài văn: “Hai biển hồ” ? Đây là văn bản tự sự hay nghò luận? TL: Đây là bài văn kể chuyện để nghò luận hai biển hồ chỉ có ý nghóa tựơng trưng cho hai cách sống của con người (đón nhận, giữ riêng cho mình  biển chết > < biết và sẻ chia cho mọi người) sẻ chia cho mọi người  Biển Galilê - Củng cố: (4’) Đọc lại 3 mục ghi nhớ - Dặn dò: (1’) - Học bài. - Sưu tầm bài văn, đoạn văn nghò luận trên báo chí. - Chuẩn bò bài “Đặc điểm của văn bản nghò luận” IV. RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . Ngày soạn : 15.01.06 Tuần 20 Bài: 19 Tiết : 77 TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI I. Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu nội dung, ý nghóa và 1 số hình thức diễn đạt (so sánh, ẩn dụ nghóa đen và nghóa bóng) của những câu tục ngữ trong bài học. - Thuộc lòng những câu tục ngữ trong văn bản. - Yêu tiếng nói dân tộc II. Chuẩn bò của thầy và trò : - GV: Soạn bài, Tham khảo SGV - HS: Đọc văn bản - Soạn câu hỏi theo SGK. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh : (1’) Kiểm diện só số HS 2. Kiểm tra : (3’) ? Đọc thuộc lòng các câu tục ngữ trong bài “Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất” ? Tục ngữ là gì? Về hình thức tục ngữ được kết cấu như thế nào? 3. Bài mới : Giới thiệu : (1’) Tục ngữ là những lời vàng ý ngọc, là sự kết tinh kinh nghiệm, trí tuệ của người dân qua bao đời. Ngoài những kinh nghiệm về thiên nhiên và lao động sản xuất Tục ngữ còn là kho báu những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội, giúp ta những bài học bổ ích, vô giá trong cách nhìn nhận giá trò con người, trrong cách học, cách sống và cách ứng xử hằng ngày. Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 4’ Hoạt động 1: Đọc, chú thích - GV đọc mẫu. Yêu cầu HS đọc chú thích Hoạt động 1: + HS đọc văn bản, đọc chú thích I. Đọc – Tìm hiểu khái quát 26’ Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản Đọc – ghi bảng câu 1 Hoạt động 2: TL: Nghóa của câu 1 là: người q hơn của, q gấp bội lần. Không phải là người dân không còn trong của nhưng người dân đặt tên người lên trên mọi thứ của cải. II. Tìm hiểu văn bản Câu 1: Một mặt người bằng mười mặt của - Ý nghóa: Người q hơn của, q gấp bội lần ? Nét đặc sắc về nghệ thuật trong câu tục ngữ - Hình thức: Nhân hoá (mặt của) Đối lập 2 vế, đối lập đơn vò chỉ số lượng (một > < mười) So sánh (một….bằng mười) - Hình thức: Nhân hoá (mặt của) Đối lập, so sánh ? Người ta sử dụng câu tục ngữ này trong trường hợp nào? Liên hệ: Đó còn là tư tưởng đạo lý sống của người dân, đặt con người lên trên mọi thứ của cải - Tác dụng: Phê phán những trường hợp coi của hơn người An ủi, động viên khi bò mất tiền của (Của đi thay người) (Còn người là còn của) - Vận dụng: Phê phán những trường hợp coi của hơn người An ủi, động viên khi bò mất tiền của Quan niệm đạo lý: Đặt con người lên trên mọi thứ của cải Tích hợp: ? Tìm những câu ca dao, tục ngữ có cùng nội dung TL: Người là ra của chứ của không làm ra người Lấy của che thân chứ không lấy thân che của Người sống đống vàng TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức * Đọc – ghi bảng câu 2 ? Gọi con người là thế nào sao TL: Răng và tóc là một bộ phận của cơ thể người. Răng và tóc vừa thể hiện tình trạng sức khoẻ của con người Câu 2: Cái răng cái tóc là góc con người Ý nghóa: Chốt: Những cái gì thuộc hình thức con người đều thể hiện nhân cách của người đó vừa thể hiện tính tình, tư cách của con người Cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người ? Ông cha ta nói như vậy là có ý gì? Tác dụng: Nhắc nhở con người phải biết giữ gìn răng, tóc cho sạch đẹp Tác dụng: Nhắc nhở con người giữ gìn vệ sinh và thẩm mỹ về răng, tóc * Đọc- ghi bảng câu 3: Câu 3: ? Đói, rách là gì? Sạch, thơm có nghóa là gì? ? Hiểu câu tục ngữ này ntn? TL: Đói, sạch thể hiện sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất, sạch, thơm chỉ sự trong sạch, những điều con người phải đạt, phải giữ gìn, vượt lên trên hoàn cảnh. Đói cho sạch, rách cho thơm Giảng: Nghóa bóng: Dù nghèo khổ, thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch, không làm điều xấu xa Nghóa đen: Dù đói vẫn phải ăn uống sạch sẽ, thơm tho. Ý nghóa:Dù nghèo khổ, thiếu thốn cũng phải sống trong sạch, biết tự trọng, không là điều xấu xa, tội lỗi Hình thức diễn đạt của câu tục ngữ có gì đặc biệt? Tác dụng của câu tục ngữ này? TL: Hình thức: 2 vế đối nhau, bổ sung và làn sáng tỏ nghóa cho nhau Câu tục ngữ giáo dục con người phải có lòng tự trọng Hình thức: Đốivế (đói/rách, sạch-thơm) hay (Đói-sạch,rách- thơm) * Đọc – ghi bảng ? Thế nào là gói, mở? ? Ông cha ta muốn nói gì qua câu tục ngữ? TL: Gói – mở: Nghóa đen: Biết làm lụng một cách thành thạo mọi công việc. Nghóa bóng: Là biết cách sống lòch thiệp có văn hoá, biết đối nhân xử thế đúng mực Câu 4: Học ăn, học nói, học gói, học mở Ý nghóa: Con người phải học để mọi hành vi, ứng xử đều chứng tó mình là Giảng: Ở Hà Nội trước đây, 1 số gia đình giàu sang thường gói nước chấm vào lá chuối xanh đặt vào cái chén xinh bày lên mâm. Người gói phải khéo tay, lá chuối tươi giòn mới không bò gãy rách. Người ăn phải biết mở gói nước chấm sao cho khỏi bắn tung toé ra bàn và những người ngồi ăn. Biết gói, mở là tiêu chuẩn của con người khéo tay - Con người ta sinh ra ở đời là phải học từ những hành vi nhỏ nhất (học ăn, học nói)thế nào để không phải là kẻ “ăn tục nói phét” “ ăn phét – nói dối” (học gói, học mở) để thành thạo trong công việc và biết ứng xử có văn hoá, có người cách - Mỗi hành vi của con người ta đều là sự “tự giới thiệu mình” với người khác và đều được người khác đánh giá. Vì vậy, con người phải lòch sự, tế nhò, thành thạo công việc, biết đối nhân xử thế. người có văn hoá, có nhân cách Diễn đạt: Lặp từ “học” để nhấn mạnh. Bốn vế vừa đẳng lập, vừa bổ sung cho nhau. ? Đặc sắc về diễn đạt của câu tục ngữ? * Đọc – ghi bảng câu 5 ? Ý nghóa của câu TN là gì? TL: Nội dung có ý nghóa thách đố, màu sắc thân mật suồng sã dân gian nhằm khẳng đònh vai trò, công ơn của thầy, người đã dạy ta về tri thức, cách sống, đạo đức Câu 5 – câu 6: Không thầy đố mầy làm nên nghóa: khẳng đònh vai trò và công ơn của thầy, người đã dạy ta về tri thức, cách sống, đạo đức, sự thành đạt của học trò, đều có công sức của thầy. Học thầy không tày học bạn * Đọc và ghi bảng câu 6 ? Em hiểu câu tục ngữ này ntn? TL:Đề cao ý nghóa, vai trò của việc học bạn. Bạn và ta gần gũi với nhau, có quan hệ bình đẳng nên Ý nghóa: Đề cao hiệu quả việc học ở bạn [...]... Ngày soạn: 15/1/2006 Tiết : 78 RÚT GỌN CÂU I Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm được cách rút gọn câu - Hiểu được tác dụng của câu rút gọn - Kỹ năng vận dụng trong thực tế nói, viết II Chuẩn bò của thầy và trò : - GV: Đọc sách GV, tài liệu tham khảo Soạn giáo án - HS: Đọc sách giáo khoa Xem trước các bài tập III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số HS, tác... Tiết : 79 ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nhận biết rõ, các yếu tố cơ bản của bài văn nghò luận và mối quan hệ của chúng với nhau - Có ý thức rèn luyện tiếng nói dân tộc II Chuẩn bò của thầy và trò : - GV: Đọc tài liệu tham khảo, sách GV - Soạn giáo án - HS: Xem trước ở nhà III Tiến trình tiết dạy: 1 Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só . thể nhìn trời mà đoán thời tiết để sắp xếp công việc cho ngày hôm sau được hợp lý. Vận dụng: Biết nhìn sao để dự đoán thời tiết. Đọc vàghi bảng câu 3 Câu. khảo SGV, soạn bài. - HS: Đọc văn bản - soạn câu hỏi theo SGK. III. Tiến trình tiết dạy: 1. Ổn đònh : (1’) Kiểm tra só số, tác phong HS 2. Kiểm tra : (3’)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 73-79, Tiết 73-79,

Hình ảnh liên quan

- Hiểu thế nào là tục ngữ, hiểu nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp điệu, cách lập luận) của nhữmh câu tục ngữ trong bài. - Tiết 73-79

i.

ểu thế nào là tục ngữ, hiểu nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp điệu, cách lập luận) của nhữmh câu tục ngữ trong bài Xem tại trang 1 của tài liệu.
+ Ghi bảng 2 ví dụ SGK TL: . Xét 2 ví dụ - Tiết 73-79

hi.

bảng 2 ví dụ SGK TL: . Xét 2 ví dụ Xem tại trang 13 của tài liệu.