0

giáo án lớp 4 tuần 18

18 463 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 Thứ Tiết Môn TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC T TD TĐ CT Dấu hiệu chia hết cho 9 Ơn tập HKI (t1) Ơn tập HKI (t2) GVC 3 1 2 3 4 T LTVC AV KC Dấu hiệu chia hết cho 9 Ơn tập HKI (t3) Ơn tập HKI (t4) GVC 4 1 2 3 4 5 T TĐ TLV TD KH Luyện tập Ơn tập HKI (t5) Ơn tập HKI (t6) Khơng khí cần cho sự cháy GVC 5 1 2 3 4 5 6 7 T LTVC LS ĐL KT Nhạc MT Luyện tập chung Kiểm tra HKI Kiểm tra cuối HK1 Kiểm tra cuối HK1 Cắt, khâu thêu sản phẩm tự chọn Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật lọ hoa và quả GVC 6 1 2 3 4 5 T TLV KH ĐĐ SHTT Kiểm tra CHKI Kiểm tra HKI Khơng khí cần cho sự sống Thực hành kĩ năng cuối HKI Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2009 1 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 TOÁN TIẾT 86 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 A.- MỤC TIÊU : Giúp HS : - Biết dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9 . - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm các bài tập . B.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 2’ 1’ 17’ 16’ 3’ I.- Ôn định tổ chức : Sinh hoạt đầu II.- Kiểm tra bài cũ : Hỏi HS : -- Khi nào ta biết một số chia hết cho 2 ? - Khi nào ta biết một số chia hết cho 5 ? III.- Dạy bài mới : 1 / Giới thiệu : Nêu đề bài và mục tiêu bài học . 2/ Cho HS tự phát hiện ra đấu hiệu chia hết cho 9 -Giao nhiệm vụ : Tự tìm vài số chia hết cho 9 và vài số không chia hết cho 9 - Thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 9 : - Chia bảng ra 2 cột . Cột bên trái cho HS viết các số chia hết cho 9 ,cột bên phải viết các số không chia hết cho 9 - Hướng dẫn HS nhận xét và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 9 : chú ý đến tổng các chữ số của số đang xét - Cho HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 9 - Bây giờ ta xét xem các số không chia hết cho 9 có đặc điểm gì ? - Chốt ý : Muốn biết một số có chia hết cho 2 , cho 5 hay không , ta căn cứ vào chữ số tận cùng bên phải . Muốn biết một số có chia hết cho 9 hay không , ta căn cứ vào tổng các chữ số của số đó . 3 / Thực hành : Bài 1 : Nêu đề bài . - Cho HS chọn ra các số chia hết cho 9 trong các số đã cho -Cho HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? Bài 2 : Nêu đề bài . - Cho HS chọn ra các số không chia hết cho 9 trong các số đã cho -Cho HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? Bài 3 : - Cho 1 HS đọc đề bài . - Cho HS tự làm bài và nêu kết quả - Cho HS nhận xét , kiểm tra lẫn nhau , - Nêu nhận xét , xác nhận kết quả . Bài 4 : - Cho 1 HS đọc đề bài . - Hướng dẫn HS làm mẫu : Cần viết vào ô trống một chữ số thích hợp để số 31 chia hết cho 9. Vậy làm thế nào để tìm được chữ số thích hợp đó ? - Cho HS tiếp tục làm các bài còn lại . Kết quả là : 315 , 135 , 225 . IV.- Củng cố – Dặn dò : - Khi nào ta biết được một số chia hết cho 9 và không chia hết cho 9 ? - Dặn HS học thuộc câu nêu điều kiện chia hết cho 9 - CBBS:“ Dấu hiệu chia hết cho 3 “ - Nhận xét tiết học : Hát đồng ca – Lấy sách vở chuẩn bị học tập 2 HS trả lời nêu được : - …. tận cùng là 0 , 2 , 4 , 6 ,8 thì chia hết cho 2 . -…. tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 . - Nghe giới thiệu bài. -Thảo luận nhóm theo bàn tìm ra các số chia hết cho 9 , các số không chia hết cho 9 . -Từng HS nêu kết quả trước lớp ,cả lớp nhận xét . - Ghi các số lên bảng theo 2 cột riêng : số chia hết cho 9 và số không chia hết cho 9 . -HS có thể nhận xét các số chia hết cho 9 có chữ số tận cùng là 7 , 8 , 9 , …từ các ví dụ cụ thể . HS khác có thể phản biện từ các ví dụ cụ thể số không chia hết cho 9 cũng có các chữ số tận cùng là 7,8,9,…Từ đó xét theo gợi ý của GV rồi rút ra kết luận : Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 . - HS tính nhẩm tổng các chữ số của các số ghi ở cột bên phải và nêu nhận xét : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 - Làm bài tập 1 . - Chọn ra các số chia hết cho 9 trong các số đã cho . - 4 HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? (VD : Số 99 có tổng các chữ số là 9+9=18 ,số 18 chia hết cho 9 , ta chọn số 99 ) - Làm bài tập 2 . - Chọn ra các số không chia hết cho 9 trong các số đã cho . - 4 HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? - Làm bài 2 : 1 HS đọc đề bài . - HS tự làm bài rồi trình bày kết quả . - Làm bài tập 4 : 1 HS đọc đề bài . - HS giải thích : Nhẩm thấy 3+1=4,số 4 còn thiếu 5 nữa thì tổng là 9 và 9 chia hết cho 9 . Vậy chữ số thích hợp cần viết vào ô trống là 5. Ngoài ra em thử thấy không còn chữ số nào thích hợp nữa . - HS tiếp tục làm các bài còn lại . TẬP ĐỌC 2 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 TIẾT 35 : ÔN TẬP :TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG A.- MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU : - Củng cố kĩ năng đọc trôi chảy các bài TĐ đã học từ đầu HKI : phát âm rõ , tốc độ tôi thiểu 120 chữ/phút , biết ngừng nghỉ sau các dấu câu , giữa các cụm từ ,biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật . - Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung ,về nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều - Qua đó , giáo dục HS ý thức độc lập , rèn luyện để tiến bộ . B.- CHUẨN BỊ : - Phiếu thăm . - Một số tờ giấy kẻ sẵn bảng ở BT2 để HS điền vào chỗ trống C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1’ 15’ 18’ I.- Ôn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết II- Hướng dẫn HS ôn tập : 1 / Giới thiệu : Nêu y/c tiết học 2 / Kiểm tra : khoảng 6 , 7 HS . - Từng HS lên bốc thăm chọn bài . Sau khi bốc thăm ,được xem lại bài khoảng 2 phút . - Cho từng HS đọc trong SGK ( hoặc đọc thuộc lòng ) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu . - Đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc để HS trả lời - Cho điểm từng em . 3 / Bài tập 2 : Lập bảng tổng kết các bài TĐ là truyện kể theo hai chủ điểm “ Có chí thì nên “ và “ Tiếng sáo diều “ - Cho HS đọc yêu cầu BT2 . - Giao việc : Các em chỉ ghi vào bảng tổng kết những điều cần ghi nhớ về các bài TĐ là truyện kể . - Cho HS xem lại bài . - Phát phiếu học tập cho các nhóm làm bài rồi trình bày kết quả . - Nhận xét , chốt lại ý đúng . Hát đồng ca - Nghe giới thiệu bài . - Từng em lần lượt lên bốc thăm . - Mỗi em chuẩn bị khoảng 1 , 2 phút . - Từng em đọc bài theo yêu cầu trong phiếu thăm và trả lời câu hỏi do giáo viên nêu . -1 HS đọc yêu cầu BT2 , cả lớp đọc thầm . - Nhận phiếu học tập , tổ chức làm việc theo nhóm . - Các nhóm trình bày bài làm ,cử đại diện trình bày miệng . - Lớp nhận xét . Chính tả. 3 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 TIẾT 18 : ƠN TẬP HỌC KÌ I A.- MỤC ĐÍCH , U CẦU : - Tiếp tục ơn luyện Tập đọc – Học thuộc lòng . - Nghe – viết đúng chính tả , trình bày đúng bài thơ Đơi que đan . B.- CHUẨN BỊ : - Phiếu thăm các bài luyện đọc . C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 10’ 1’ 5’ 15’ 5’ 2’ I.- Ơn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết – Hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ học tập . II.- Kiểm tra : Cho HS đọc luyện tập các bài Tập đọc –Học thuộc lòng như tiết ơn trước . III.- Dạy bài mới : 1 / Giới thiệu : Đơi que đan là bài thơ rất hay của nhà thơ Phạm Hổ . Bài thơ khơng chỉ nói về sự khéo léo của hai chị em bạn nhỏ mà còn nói về tấm lòng của hai chị em với những người thân u trong gia đình . Các em sẽ biết được điều đó qua bài chính tả nghe – viết hơm nay . 2/ Hướng dẫn chính tả : - Đọc bài Đơi que đan một lượt . - Nội dung bài thơ nói lên điều gì ? - Cho HS luyện viết chữ khó : giản dị , dẻo dai . 3/ Đọc chính tả cho HS viết . - Đọc từng dòng thơ cho HS viết . - Đọc lại bài cho HS sốt lại . 4/ Chấm chữa bài . - Hướng dẫn HS chấm bài , bắt lỗi . - Chấm bài một số HS . - Nêu nhận xét chung về kết quả và tồn tại trong việc rèn luyện kĩ năng viết chính tả . IV.- Củng cố – Dặn dò : - Nhắc HS ơn luyện kĩ các bài tập đọc vừa luyện để chuẩn bị kiểm tra HKI . - Nhận xét tiết học : Hát đồng ca – Lấy sách vở chuẩn bị học tập -Bốc thăm , chọn bài luyện đọc như ở tiết TĐ số 35 . - Nghe giới thiệu bài . - Nghe đọc – Đọc thầm cả bài thơ . -Hai chị em bạn nhỏ tập đan . Từ bàn tay của chị , của em ,những mũ , khăn , áo của bà , của bé của mẹ cha dần dần hiện ra . - Luyện viết trên bảng con . - Viết chính tả . - Sốt lại bài . - Đổi vở ,kiểm tra chéo , bắt lỗi theo hướng dẫn của GV . Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2009 TỐN TIẾT 87 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 4 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 A.- MỤC TIÊU : Giúp HS : - Biết dấu hiệu chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 . - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 để làm các bài tập . B.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 3’ 1’ 16’ 16’ 3’ I.- Ôn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết II.- Kiểm tra bài cũ : Hỏi HS : -- Khi nào ta biết một số chia hết cho 9 ? - Khi nào ta biết một số không chia hết cho 9 ? III.- Dạy bài mới : 1 / Giới thiệu : Nêu đề bài và mục tiêu bài học . 2/ Cho HS tự phát hiện ra đấu hiệu chia hết cho 3 -Giao nhiệm vụ : Tự tìm vài số chia hết cho 3 và vài số không chia hết cho 3 - Thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 3 : - Chia bảng ra 2 cột . Cột bên trái cho HS viết các số chia hết cho 3 ,cột bên phải viết các số không chia hết cho 3 - Hướng dẫn HS nhận xét và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 3 : chú ý đến tổng các chữ số của số đang xét - Cho HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3 - Bây giờ ta xét xem các số không chia hết cho 3 có đặc điểm gì ? - Chốt ý : Muốn biết một số có chia hết cho 2 , cho 5 hay không , ta căn cứ vào chữ số tận cùng bên phải . Muốn biết một số có chia hết cho 3 hay không , ta căn cứ vào tổng các chữ số của số đó . 3 / Thực hành : Bài 1 : Nêu đề bài . - Cho HS chọn ra các số chia hết cho 3 trong các số đã cho -Cho HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? Bài 2 : Nêu đề bài . - Cho HS chọn ra các số không chia hết cho 3 trong các số đã cho -Cho HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? Bài 3 : - Cho 1 HS đọc đề bài . - Cho HS tự làm bài và nêu kết quả - Cho HS nhận xét , kiểm tra lẫn nhau , - Nêu nhận xét , xác nhận kết quả . Bài 4 : - Cho 1 HS đọc đề bài . - Hướng dẫn HS làm mẫu : Cần viết vào ô trống một chữ số thích hợp để số 56 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Vậy làm thế nào để tìm được chữ số thích hợp đó ? - Cho HS tiếp tục làm các bài còn lại . Kết quả là : 795 , 798 , 2235 , 2535 . IV.- Củng cố – Dặn dò : - Khi nào ta biết được một số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 ? - Dặn HS học thuộc câu nêu điều kiện chia hết cho 3, - CBBS: luyện tập trang 98. - Nhận xét tiết học Hát đồng ca – Lấy sách vở chuẩn bị học tập 2 HS trả lời nêu được : - …. tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 -… tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì … - Nghe giới thiệu bài. -Thảo luận nhóm theo bàn tìm ra các số chia hết cho 3 , các số không chia hết cho 3 . -Từng HS nêu kết quả trước lớp ,cả lớp nhận xét . - Ghi các số lên bảng theo 2 cột riêng : số chia hết cho 3 và số không chia hết cho 3 . -HS có thể nhận xét các số chia hết cho 3 có chữ số tận cùng là 7 , 8 , 9 , …từ các ví dụ cụ thể . HS khác có thể phản biện từ các ví dụ cụ thể số không chia hết cho 3 cũng có các chữ số tận cùng là 7,8,9,…Từ đó xét theo gợi ý của GV rồi rút ra kết luận : Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 - HS tính nhẩm tổng các chữ số của các số ghi ở cột bên phải và nêu nhận xét : Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 - Làm bài tập 1 . - Chọn ra các số chia hết cho 3 trong các số đã cho . - 3 HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? - Làm bài tập 2 . - Chọn ra các số không chia hết cho 3 trong các số đã cho . - 4 HS trình bày kết quả và giải thích tại sao ? - Làm bài 3 : 1 HS đọc đề bài . - HS tự làm bài rồi trình bày kết quả . - HS nhận xét , kiểm tra chéo lẫn nhau . - Làm bài tập 4 : 1 HS đọc đề bài . - HS giải thích : Nhẩm thấy 5+6= 11,số 11 còn thiếu 1 nữa thì tổng là 12 và 12chia hết cho 3 . Vậy chữ số thích hợp cần viết vào ô trống là 1. Ngoài ra em thử thấy còn có chữ số 4 cũng thích hợp . . Vậy chữ số thích hợp cần viết vào ô trống là 4 . Ta tìm được số 561 , 564 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 . - HS tiếp tục làm các bài còn lại . LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 35: ÔN TẬP HỌC KÌ I A.- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Tiếp tục ôn luyện về Tập đọc – Học thuộc lòng . 5 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 - Ôn luyện về danh từ , động từ , tính từ . Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu . B.- CHUẨN BỊ : - Phiếu thăm . - Bảng phụ ghi sẵn BT2 . C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 10’ 1’ 25’ 2’ I.- Ôn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết – Hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ học tập . II.- Kiểm tra : Cho HS đọc luyện tập các bài Tập đọc –Học thuộc lòng như tiết ôn trước . III.- Dạy bài mới : 1 / Giới thiệu : Hôm nay , các em ôn luyện về danh từ , động từ , tính từ và cách đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu . 2/ Hướng dẫn HS làm BT2 . - Cho HS đọc yêu cầu của BT2 . - Giao việc :Treo bảng phụ đã ghi sẵn BT2 . Hướng dẫn HS : bài tập cho một đoạn văn . Trong đoạn văn đó có một số danh từ , động từ , tính từ . Nhiệm vụ của các em là chỉ rõ từ nào là danh từ , từ nào là động từ , từ nào là tính từ . Sau đó biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm - Cho HS làm bài . - Cho HS trình bày . GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng . a/ Các danh từ , động từ , tính từ có đoạn văn :  Danh từ : buổi , chiều , xe, thị trấn , nắng , phố , huyện , ,em bé ,mắt, mí , cổ , móng , hổ , quần áo , sân , H’mông , Tu Dí , Phù Lá .  Động từ : dừng lại , chơi đùa .  Tính từ : nhỏ ,vàng hoe , sặc sỡ . b/ Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm :  Buổi chiều , xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ  Buổi chiều ,xe làm gì ?  Nắng phố huyện vàng hoe  Nắng phố huyện thế nào .  Những em bé H’mông mắt một mí , những em bé Tu Dí , Phù Lá , cổ đeo móng hổ , quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân .  Ai đang chơi đùa trước sân ? IV.- Củng cố – Dặn dò : - Nhắc HS ôn luyện kĩ các bài tập đọc vừa luyện để chuẩn bị kiểm tra HKI . - Nhận xét tiết học : Hát đồng ca – Lấy sách vở chuẩn bị học tập --Bốc thăm , chọn bài luyện đọc như ở tiết TĐ số 35 . - Nghe giới thiệu bài . - 1 HS đọc to , cả lớp theo dõi trong SGK . - HS làm bài cá nhân vào VBT . - Một số HS phát biểu ý kiến . - Lớp nhận xét . - Chữa bài , chép các lời giải đúng vào VBT . KỂ CHUYỆN TIẾT 18 : ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN HKI A.- MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU : 6 GV: Đào Duy Thanh Trng tiu hc s 2 p ỏ Giỏo ỏn 4 - ễn luyn cỏc bi Tp c Hc thuc lũng chun b kim tra HKI . - ễn luyn v cỏc kiu m bi v kt bi trong vn k chuyn . B.- CHUN B : - Phiu thm . - Bng ph . C.- CC HOT NG DY- HC : TG HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH 1 10 1 25 2 I.- ễn nh t chc : Sinh hot u tit Hng dn HS chun b dng c hc tp . II.- Kim tra : Cho HS c luyn tp cỏc bi Tp c Hc thuc lũng nh tit ụn trc . III.- Dy bi mi : 1 / Gii thiu : Trong tit hc hụm nay , cỏc em c rốn luyn v k nng c cỏc bi T ó hc v ụn luyn v cỏc kiu m bi , kt bi trong vn k chuyn . 2/ Hng dn HS lm bi tõp 2 : - Cho HS c yờu cu ca BT2 . - Giao vic : Cỏc em phi lm bi TLV k chuyn ụng Nguyn Hin phn m bi theo kiu giỏn tip ,phn kt bi theo kiu m rng . - Cho HS lm bi , GV a bng ph ó ghi sn hai cỏch m bi lờn HS c . - Theo dừi giỳp nhng HS cũn lỳng tỳng . - Cho HS trỡnh by bi lm . - Nhn xột v kt lun . -VD minh ha : Mt m bi kiu giỏn tip : Nc ta cú nhng thn ng bc l ti nng t nh .ú l trng hp chỳ bộ Nguyn Hin . Nguyn Hin nh nghốo ,phi b hc , nhng vỡ cú ý chớ vn lờn , ó t hc v Trng nguyờn khi mi 13 tui . Cõu chuyn xy ra vo i vua Trn Nhõn Tụng . Mt kt bi kiu m rng : Cõu chuyn v v Trng nguyờn tr nht nc Nam lm em cng thm thớa hn nhng li khuyờn ca ngi xa : Cú chớ thỡ nờn ; Cú cụng mi st , cú ngy nờn kim . IV.- Cng c Dn dũ : - Nhc HS ụn luyn k cỏc bi tp c va luyn chun b kim tra HKI . - Nhn xột tit hc : Hỏt ng ca Ly sỏch v chun b hc tp --Bc thm , chn bi luyn c nh tit T s 35 . - Nghe gii thiu bi . - 1 HS c yờu cu ca BT2 , c lp lng nghe . - C lp c li truyn ễng Trng th diu ( trang 104 SGK) - c li ni dung ghi nh v hai cỏch m bi : m bi trc tip v m bi giỏn tip trờn bng ph . - HS lm bi cỏ nhõn ,mi em vit mt m bi giỏn tip v mt kt bi theo kiu m rng . - Mt s HS ln lt c bi lm ca mỡnh . - Lp nhn xột . Thửự tử ngaứy 30 thaựng 12 naờm 2009 TON TIT 88 : LUYN TP 7 GV: o Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 A.- MỤC TIÊU : - Giúp học sinh củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 . B.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 3’ 1’ 32’ 3’ I.- Ôn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết – Hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ học tập . II.- Kiểm tra bài cũ : Hỏi HS : - Khi nào ta biết một số chia hết cho 3 ? - Khi nào ta biết một số không chia hết cho 3? III.- Dạy bài mới : 1 / Giới thiệu : Hôm nay , các em ôn luyện về các dấu hiệu chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9 . 2 / Hướng dẫn HS ôn tập : - Lần lượt yêu cầu HS nêu các ví dụ về các số chia hết cho 2 ; các số chia hết cho 3 , các số chia hết cho 5 , các số chia hết cho 9. - Cho HS giải thích rõ từng trường hợp , nhờ dấu hiệu nào mà ta biết rõ nó chia hết ? - Tóm tắt , chốt ý chính : + Căn cứ vào chữ số tận cùng bên phải để tìm dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5 . + Căn cứ vào tổng các chữ số để tìm dấu hiệu chia hết cho 3,cho9 3/ Thực hành : Bài 1 : - Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu . - Cho HS tự làm bài tập rồi trình bày bài . - Nhận xét ,chốt các bài làm đúng . Bài 2 : -Cho HS tự làm bài sau đó chữa bài -a) 945 b) 225 ; 255 ; 285 c) 762 ; 768 . Bài 3 : - Cho HS tự làm bài rồi kiểm tra chéo lãn nhau . - KQ: a) Đ b) S c) S d) Đ Bài 4 : - Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu . - Gợi ý cách làm : a) Số cần viết phải chia hết cho 9 nên cần điều kiện gì ? -Vậy ta phải chọn 3 chữ số nào để lập số đó ? - Trên cơ sở đó , ta lập được những số nào ? (HS tự làm ) b) Số cần viết phải thoã mãn điều kiện gì ? - Vậy ta cần chon 3 chữ số nào để lâp số đó ? - Cho HS tự lập số . IV.- Củng cố – Dặn dò : - Khi nào một số chia hết cho 3 ? Cho 9 ? - Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.Vậy có phải số nào chia hết cho 3 cũng chia hết cho 9 hay không ? Tại sao ? - Nhận xét tiết học : Hát đồng ca – Lấy sách vở chuẩn bị học tập 2 HS trả lời nêu được : - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 -Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3 - Nghe giới thiệu bài. - Lần lượt nêu lên nhiều ví dụ cụ thể cho từng trường hợp . - Nêu được các dấu hiệu chia hết cho 2 ; cho 3 ; cho 5 ; cho 9. - 1 HS đọc đề bài và nêu yêu cầu . -HS tự làm bài rồi trình bày nêu được : + Các số chia hết cho 3 là :4563 ; 2229 ; 3576 ; 66816 + Các số chia hết cho 9 là : 4563 ; 66816 . + Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là : 2229 ; 3576 . - Làm bài 2 . - HS tự làm bài sau đó chữa bài - Làm bài 3 . - HS tự làm bài sau đó chữa bài kiểm tra chéo lẫn nhau . - Làm bài 4 . - Tổng các chữ số chia hết cho 9 . - Chữ số 6 ; 1 ; 2 vì có tổng các chữ số là 6 + 1 + 2 = 9 . -Lập được các số : 612 ; 621 ; 126 ; 162 ; 261 ; 216 - Tổng các chữ số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ,do đó tổng các chữ số phải là 3 , 6 mà không là 9 . - Chọn được 3 chữ số 0 ; 1 ; 2 . - Lập được các số : 120 ; 102 ; 201 ; 210 . TẬP ĐỌC TIẾT 35 : ÔN TẬP :TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG 8 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 A.- MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU : - Củng cố kĩ năng đọc trôi chảy các bài TĐ đã học từ đầu HKI : phát âm rõ , tốc độ tôi thiểu 120 chữ/phút , biết ngừng nghỉ sau các dấu câu , giữa các cụm từ ,biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật . - Hệ thống được một số điều cần ghi nhớ về nội dung ,về nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều - Qua đó , giáo dục HS ý thức độc lập , rèn luyện để tiến bộ . B.- CHUẨN BỊ : - Phiếu thăm . - Một số tờ giấy kẻ sẵn bảng ở BT2 để HS điền vào chỗ trống C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1’ 15’ 18’ I.- Ôn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết II- Hướng dẫn HS ôn tập : 1 / Giới thiệu : Nêu tên bài và y/c tiết học 2 / Kiểm tra : khoảng 6 , 7 HS . - Từng HS lên bốc thăm chọn bài . Sau khi bốc thăm ,được xem lại bài khoảng 2 phút . - Cho từng HS đọc trong SGK ( hoặc đọc thuộc lòng ) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu . - Đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc để HS trả lời - Cho điểm từng em . 3 / Bài tập 2 : Lập bảng tổng kết các bài TĐ là truyện kể theo hai chủ điểm “ Có chí thì nên “ và “ Tiếng sáo diều “ - Cho HS đọc yêu cầu BT2 . - Giao việc : Các em chỉ ghi vào bảng tổng kết những điều cần ghi nhớ về các bài TĐ là truyện kể . - Cho HS xem lại bài . - Phát phiếu học tập cho các nhóm làm bài rồi trình bày kết quả . - Nhận xét , chốt lại ý đúng . Hát đồng ca - Nghe giới thiệu bài . - Từng em lần lượt lên bốc thăm . - Mỗi em chuẩn bị khoảng 1 , 2 phút . - Từng em đọc bài theo yêu cầu trong phiếu thăm và trả lời câu hỏi do giáo viên nêu . -1 HS đọc yêu cầu BT2 , cả lớp đọc thầm . - Nhận phiếu học tập , tổ chức làm việc theo nhóm . - Các nhóm trình bày bài làm ,cử đại diện trình bày miệng . - Lớp nhận xét . TẬP LÀM VĂN . TIẾT 35 : ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN A.- MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU : - Tiếp tục ôn luyện TĐ-HTL . 9 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 - Ơn luyện về văn miêu tả đồ vật : quan sát một đồ vật ,chuyển kết quả quan sát thành dàn ý . Viết mở bài kiểu gián tiếp và kết bài kiểu mở rộng cho bài viết . B.- CHUẨN BỊ : - Phiếu thăm . - Bảng phụ C.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 10’ 1’ 26’ 2’ I.- Ơn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết – Hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ học tập . II.- Kiểm tra : - Cho HS đọc luyện tập các bài Tập đọc –Học thuộc lòng như tiết ơn trước III.- Dạy bài mới : 1 / Giới thiệu : Nêu đề bài và mục tiêu . 2 / Làm bài tập 2 : Cho HS đọc u cầu của bài tập . - Giao việc : Các em có hai nhiệm vụ . Một là phải quan sát một đồ dùng học tập ,chuyển kết quả quan sát thành dàn ý . Hai là viết phần mở bài kiểu gián tiếp và phần kết bài kiểu mở rộng - Cho HS làm bài ,GV treo bảng phụ đã ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ về bài văn miêu tả đồ vật . - Cho HS trình bày bài làm . Hướng dẫn lớp nhận xét . - Nhận xét , chốt ý đúng ,giữ lại dàn ý tốt nhất xem như mẫu . Ví dụ : Dàn ý bài văn miêu tả cái bút a) Mở bài : Giới thiệu cây bút em đang dùng được mẹ mua cho từ hơm khai giảng Thân bài : - Tả bao qt bên ngồi : + Hình dáng thon, mảnh, dài hơn gang tay, hiệu Kim Tinh + Chất liệu bằng nhựa cứng, màu xanh đậm + Nắp màu vàng , đậy rất sít . - Tả các chi tiết bên trong + Ngòi bút nhỏ ,rất cứng , sáng lống . +Ruột bằng sắt xi màu trắng bọc ống chứa mực bằng cao su . + Nét bút thanh , đậm đều . c) Kết bài : Em giữ gìn cây bút rất cẩn thận, khi dùng xong cất vào hộp , giữ mãi một lưu vật của mẹ , như một kỉ niệm tuổi thơ . IV.- Củng cố – Dặn dò : - Dặn HS ghi nhớ nhữngnội dung vừa học ( BT2) ,về nhà sửa lại dàn ý ,hồn chỉnh phần mở bài , kết bài ,viết lại vào vở . - Nhận xét tiết học : Hát đồng ca – Lấy sách vở chuẩn bị học tập --Bốc thăm , chọn bài luyện đọc như ở tiết TĐ số 35 . - Nghe giới thiệu . - 1HS đọc ,lớp lắng nghe . - HS đọc lại nội dung cần ghi nhớ về nội dung ghi trên bảng phụ . -HS chọn đồ dùng học tập để quan sát, ghi kết quả vào vở nháp , sau chuyển thành dàn ý . -Một số HS lần lượt trình bày bài làm . - 2 HS trình bày dàn ý trên bảng lớp . - Lớp nhận xét . Ví dụ : Phần mở và kết bài . a) Một mở bài kiểu gián tiếp : Sách , vở , bút , giấy , mực , thước kẻ … là những người bạn giúp ta trong học tập .Trong những người bạn ấy , tơi muốn kể về cây bút thân thiết tơi đang dùng được mẹ mua cho từ hơm khai giảng năm học mới . b) Một kết bài kiểu mở rộng : Cây bút này ln gắn bó với tơi trong những ngày đến lớp . Có lẽ rồi cây bút sẽ hỏng , tơi sẽ phải dùng nhiều cây bút khác nhưng cây bút này tơi sẽ cất trong hộp , giữ mãi như một lưu vật của mẹ, như một kỉ niệm tuổi thơ . Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 TỐN TIẾT 89 : LUYỆN TẬP CHUNG A.- MỤC TIÊU : - Giúp học sinh - Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 . - Vận dụng dấu hiệu chía hết để viết số chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9 và giải tốn . 10 GV: Đào Duy Thanh [...]... 35 46 2 000 b) 162 700 40 0 Bài 2 : a) 518 946 b) 43 5260 c) 23 74 + 7 1529 - 82753 x 23 59 047 5 352507 7122 d) 48 0 24 12 47 48 00 0 24 4002 546 02 00 Bài 3 : Tính giá trị biểu thức : Bài 3 : 46 8 : 3 + 61 x 4 = 156 + 244 46 8 : 3 + 61 x 4 = 40 0 Bài 4 : Trong các số : 45 ; 39 ; 172 ; Bài 4 : a) Số chia hết cho 5 : 45 ; 270 270 b) Số chia hết cho 2 : 172 ; 270 a) Số nào chia hết cho 5 c) Số chia hết cho 3 : 45 ... tập -2 HS lên trước lớp trình bày -Lớp nhận xét -HS tự làm bài - Kiểm tra chéo lẫn nhau - Chữa bài -Làm bài 2 : a) – Số có tận cùng là chữ số 0 Kết quả : 646 20 ; 5270 b) Số chia hết cho 2 : 572 34 ; 646 20 ; 5270 Trong 3 ssó này , số chia hết cho 3 là : 572 34 ; 646 20 c) Chọn được số : 646 20 - Làm bài 3 : Kết quả là : a) 528 ; 558 ; 588 b) 603 ; 693 c) 240 d) 3 54 - Làm bài 4 : Mỗi HS lần lượt tính... Cả lớp theo dõi nhận xét và đánh giá chon nhóm sắm vai thích hợp nhất , hay nhất , biểu dương - Từng HS tự làm bài tập rồi phát biểu trước lớp Lớp nhận xét thống nhất được : Câu 1 : Đ ;Câu 2 : Đ ; Câu 3 : S ; Câu 4 :S Câu 5 : Đ ; Câu 6 : Đ - Vài HS trả lời SINH HOẠT TẬP THỂ: SƠ KẾT LỚP TUẦN 18- SINH HOẠT ĐỘI I MỤC TIÊU: - HS tự nhận xét tuần 18 - Rèn kĩ năng tự quản - Tổ chức sinh hoạt Đội - Giáo. .. Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 *Hoạt động 1: Sơ kết lớp tuần 18: 1.Các tổ trưởng tổng kết tình hình tổ 2 .Lớp tổng kết : -Học tập: Tham gia thi định kì tốt -Nề nếp: +Thực hiện giờ giấc ra vào lớp tốt + Hát văn nghệ rất sơi nổi, vui tươi -Vệ sinh: +Vệ sinh cá nhân tốt +Lớp sạch sẽ, gọn gàng -Tun dương: Lộc, Hiền học tập có tiến bộ 3.Cơng tác tuần tới: -Khắc phục hạn chế tuần qua -Thực hiện thi đua... số 2 Đập Đá Giáo án 4 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1’ I.- Ơn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết 4 II- Kiểm tra bài cũ: 33’ II.- Hướng dẫn luyện tập : Bài 1 : Viết các số sau : a) Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn b) Một trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm nghìn bốn trăm Bài 2 : Đặt tính và tính : a) 518 946 + 71529 b) 43 5260 - 82753 c) 237 4 x 23 d) 48 0 24 : 12 2’ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hát... từng biểu thức , sau đó xem xét kết quả là số chia hết cho những số nào trong các số 2 và 5 Bài 4 : Cho HS tự làm rồi chữa bài Kết quả : a) 2253 + 43 15 – 173 = 6395 ; 6395chia hết cho 5 b) 643 8 – 2325 x 2 = 1788 ; 1788 chia hết cho 2 c) 48 0 - 120 : 4 = 45 0 ; 45 0 chia hết cho 2 và chia hết cho 5 d) 63 + 24 x 3 = 135 ; 135 chia hết cho 5 Bài 5 : Cho HS đọc bài tốn - Hướng dẫn HS phân tích : - Làm bài... cả lớp Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009 TỐN LUYỆN TẬP CHUNG TIẾT 90 : A.- MỤC TIÊU : - Củng cố các kiến thức đã học trong HKI để chuẩn bị kiểm tra HKI - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng làm bài , trình bày bài rõ ràng , sạch đẹp - Giáo dục , rèn luyện cho HS tính cẩn thận , chính xác ,nâng cao năng lực tư duy lơ-gíc B.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 13 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4. .. là đáng chê trách - Nghe giới thiệu - Các nhóm họp thảo luận , góp ý cho nhau rồi cử đại diện trình bày trước lớp - Cả lớp lắng nghe ,góp ý thảo ln chung,thống nhất ý kiến về những việc làm thể hiện được sự hiếu thảo với ơng bà cha mẹ ; biết ơn thầy giáo , cơ giáo và u lao động , lười lao động - Nhóm 1 + 2 chuẩn bị tình huống 1 - Nhóm 3 + 4 chuẩn bị tình huống 2 - Mỗi nhóm cử người lên trước lớp. .. , cơ giáo và biết u lao động B.- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ I.- Ơn định tổ chức : Sinh hoạt đầu tiết Hát đồng ca 4 II.- Kiểm tra bài cũ : Hỏi HS : 2 HS trả lời nêu được : - Lao động giúp ích gì cho người ? - Lao động giúp con người phát triển lành mạnh và đem lại cuộc sống ấm no , hạnh 16 GV: Đào Duy Thanh Trường tiểu học số 2 Đập Đá Giáo án 4 - Ta... trong SGK - HS làm bài phải nêu ý kiến của mình chọn ý nào - Lớp nhận xét - Tiến hành như câu 1 - 1 HS làm trên bảng phụ - HS còn lại làm vào giấy nháp hoặc dùng viết chì đánh dấu câu đúng trong SGK - HS làm bài phải nêu ý kiến của mình chọn ý nào - Lớp nhận xét KĨ THUẬT TIẾT 18 : CẮT, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (4 tiết) I.MỤC TIÊU: Đánh giá kiến thức, kĩ năng khâu, thêu qua mức độ hồn thành sản . 35 46 2 000 b) 162 700 40 0 Bài 2 : a) 518 946 b) 43 5260 c) 23 74 + 7 1529 - 82753 x 23 59 047 5 352507 7122 d) 48 0 24 12 47 48. 00 0 24 4002 546 02 00 Bài 3 : 46 8. : a) 518 946 + 71529 . b) 43 5260 - 82753 . c) 237 4 x 23 d) 48 0 24 : 12 Bài 3 : Tính giá trị biểu thức : 46 8 : 3 + 61 x 4 Bài 4 : Trong các số : 45 ; 39
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 4 tuần 18, giáo án lớp 4 tuần 18,

Hình ảnh liên quan

B.- CHUẨN BỊ :- Phiếu thăm .- Bảng phụ .           C.- CÂC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : - giáo án lớp 4 tuần 18

hi.

ếu thăm .- Bảng phụ . C.- CÂC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Xem tại trang 6 của tài liệu.