0

ke hoach chuyen mon nam hoc

39 361 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

kế hoạch chuyên môn Tháng 9 năm 2009 I. nhận định tình hình tháng 9 -09. 1. Thuận lợi : - Công tác tuyển sinh các nhóm lớp đã đi vào ổn định đạt đủ số lợng so với chỉ tiêu giao đạt 191 cháu. - Đã tổ chức lao động vệ sinh trong, ngoài lớp sân vờn và xung quanh gọn gàng sạch sẽ. -Đội ngũ giáo viên đã đợc học tập bồi dỡng về chính trị và chuyên môn. Đội ngũ giáo viên đủ về số lợng, nhiệt tình có trách nhiệm cao. - Công tác tổ chức đợc phân công hợp lý theo đúng khả năng, năng lực của giáo viên và đi vào ổn định. - Văn phòng phẩm đợc cấp phát đầy đủ, bổ sung mua sắm trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 2. Khó khăn: - Số lợng trẻ đông, đầu năm trẻ cha có nề nếp nên còn quấy khóc ảnh hởng đến công tác soạn giảng. - Tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy còn thiếu do tăng số lớp cha đợc đáp ứng kịp thời. - Là tháng của đầu năm học có nhiều nội dung hoạt động, Do thời tiết khí hậu th- ờng xuyên thay đổi ảnh hởng đến sức khoẻ của cô và trẻ. II. công tác trọng tâm tháng 9 . 1 Yêu cầu chung: - Tổ chức tốt ngày hội đến trờng của bé theo đúng ý nghĩa. - ổn định tổ chức các lớp, tạo môi trờng trong lớp, các lớp xây dựng KH hoạt động, trang trí nhóm lớp theo chủ đề, chủ điểm . - Xây dựng KH chuyên môn của tổ - lớp và hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định. - Hoàn thành các bảng biểu trong nhóm và bảng tuyên truyền của lớp, nội dung xây dựng góc tuyên truyền bảo vệ môi trờng và bảo vệ sức khoẻ của trẻ. - Khám sức khỏe định kỳ lần 1và cân, đo - chấm biểu đồ lần 1 vào ngày 18 đến ngày 22/9 - Họp phụ huynh học sinh thống nhất nội dung. - Bổ sung 1 số đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và sinh hoạt của trẻ. - Kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong tháng của các lớp. - Xây dựng chơng trình và chuẩn bị 5-6 tiết mục văn nghệ để tổ chức ngày tết trung thu cho các cháu vào ngày 2/10. - Các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh nhóm lớp - vệ sinh cá nhân trẻ, sắp xếp đồ dùng trong nhóm, đồ dùng cá nhân trẻ gọn gàng ngăn nắp. 2 Chỉ đạo việc thực hiện chơng trình các lớp. - Lớp Cháo thực hiện chơng trình chỉnh lý, vui chơi theo hớng đổi mới. - 2 Lớp Cơm thờng thực hiện chơng trình theo hớng đổi mới. - 2 Lớp Mẫu giáo Bé - Nhỡ - Lớn thực hiện chơng trình đổi mới. Tháng 9: + Lớp Cháo Thực hiện chơng trình tháng thứ nhất. Tuần 1 ổn định nề nếp nhóm lớp bắt đầu soạn giảng từ ngày14/9 . + Lớp Cơm thờng thực hiện chủ đề 1. Bé và gia đình thân yêu 9 tuần. 3 nhánh Nhánh 1: Bé thích nhiều thứ 2 tuần ( từ ngày 7/9 -18/ 9 Nhánh 2: Bé và gia đình thân yêu của bé 2 tuần ( từ ngày 21/9 2/10) Nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình của bé 4 tuần ( từ ngày 5/10 - ôn cả chủ đề 1 tuần. + Lớp Mẫu giáo Bé + Nhỡ + Lớn thực hiện chủ đề : Trờng MN và bé vui tết trung thu 4 tuần từ ngày 7/09 đến 2/10 - Nhánh 1 : Trờng MN thân yêu 2 tuần: từ ngày7/9 đến 18/9 . - Nhánh 2 : Lớp học của bé 1 tuần từ ngày 21/9 đến ngày 25/9 - Nhánh 3: Bé vui tết trung thu 1 tuần từ ngày 28/9 ngày 2/10 - Các lớp nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn và chơng trình đã quy định, thực hiện đúng lịch sinh hoạt ,thời khoá biểu. Phấn đấu đạt cuối tháng: Tỉ lệ chuyên cần; NT; 88 - 90% Bé ngoan: 68 70% MG: 92 94 % Bé ngoan: 72 - 74% 3.Quy định về hồ sơ sổ sách * Đối vơí giáo viên ( Gồm 4 loại hồ sơ). - Kế hoạch giảng dạy. - Kế hoạch vui chơi( GV nhà trẻ), Vẽ mẫu (GV Mẫu giáo) - Sổ theo dõi nhóm -Sổ chuyên môn.( Mỗi tháng soạn 2 bài soạn mẫu đối với giáo viên cũ, soạn 4 bài soạn mẫu đối với giáo viên mới ) Ngoài ra mỗi lớp có sổ chấm cơm hàng ngày, chấm đầy đủ chính xác * Đối với tổ hành chính gồm các loại hồ sơ sau . + Sổ kế hoạch tổ . + Sổ nhận thực phẩm hàng ngày có ký nhận của ngời giao - nhận . + Sổ thu - chi ( sổ chợ ) + Sổ bán vé các nhóm lớp + Sổ tính khẩu phần ăn. + Bảng công khai tài chính hàng ngày - bảng thực đơn ( tuần) . + Phiếu thu - chi. + Sổ nộp nhận vé ăn * Phòng âm nhạc : - Kế hoạch hoạt động . - Lịch sinh hoạt, thời gian hoạt động phòng âm nhạc. * Đối với phòng Y tế: + Sổ kế hoạch hoạt động + Sổ theo dõi trẻ. + Sổ kiểm tra vệ sinh ATTP- VS nhóm lớp. + Sổ cấp phát thuốc. + Bảng theo dõi sức khoẻ . *Đối với phòng thiết bị: +Sổ giao nhận đồ dùng * Biện Pháp thực hiện - Mỗi cán bộ giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ đợc giao - Đôn đốc kiểm tra các nhóm lớp thực hiện đúng lịch sinh hoạt, thời khoá biểu, trang trí nhóm lớp và hoàn thành các loại bảng biểu theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trờng xanh - sạch - đẹp . - Nghiêm túc thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nội quy của nhà trờng. - Thờng xuyên có thông tin hai chiều với phụ huynh về công tác chăm sóc nuôi d- ỡng- giáo dục trẻ. - Làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục lễ giáo, giáo dục bảo vệ môi trờng. - 100% trẻ đợc đảm bảo an toàn tính mạng. - Luôn có sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc, phối kết hợp giữa tổ khối và các lớp. III. công tác trọng tâm từng tuần: Tuần Công tác trọng tâm từng tuần Công việc đột xuất I 31/8 - 4/9 - ổn định số lợng các nhóm lớp. - Bổ sung đồ dùng, thiết bị . - Chuẩn bị và tổ chức ngày vui hội đến trờng . - Các lớp ổn định về nếp lớp. - Triển khai kế hoạch chuyên môn . II 7/9 - 11/9 - Trang trí nhóm lớp - hoàn thành góc tuyên truyền . - Tiếp tục ổn định nề nếp đối với lớp Cháo. - Xây dựng hồ sơ sổ sách, các bảng biểu . - Soạn giảng từ 7 /9 lớp cơm thờng và các lớp MG. - Họp phụ huynh, III 14/9 - 18/9 - Tiếp tục hoàn thành các góc tuyên truyền - góc thiên nhiên . - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách - tổ - lớp. - Cân đo chấm biểu đồ 20/9- khám sức khoẻ định kỳ lần 1 . - Tập văn nghệ chuẩn bị trung thu. IV 21/9- 25/9 - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách. - Kiểm tra các hoạt động chuyên môn - vệ sinh nhóm lớp. - Kiểm tra việc thực hiện chơng trình. - Tập văn nghệ chuẩn bị trung thu. V 28 -2/10 - Kiểm tra hồ sơ sổ sách vào 29/9. - Tổ chức bé vui tết trung thu cho học sinh toàn tr- ờng vào 2/10 - Kiểm tra việc thực hiện chơng trình. Duyệt của nhà trờng Ngày 1/9/2009 P. Hiệu rởng kế hoạch chuyên môn Trờng : Mầm Non Năm học : 2009 2010 Phần thứ nhất : kế hoạch chung. - Căn cứ công văn số 347/PGD- GDMN ngày 11/9/2009cuar phòng GD ĐT về h- ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009- 2010. - Căn cứ vào phơng hớng nhiệm vụ năm học 2009 2010 Trờng Mầm non Hoa Lan . - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trờng, chuyên môn trờng MN Hoa Lan xây dựng KH thực hiện chuyên môn năm học 2009 - 2010 nh sau . A. đặc điểm tình hình . 1. Thuận lợi : - Nhà trờng luôn đợc sự quan tâm của Đảng ủy - UBND Thị trấn . - Luôn đợc sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của tổ chuyên môn Phòng Giáo dục - Đào tạo. - Cơ sở vật chất của nhà trờng tơng đối ổn định, trờng lớp sạch sẽ, khang trang gọn gàng, có đầy đủ đồ chơi ngoài trời. - Ban bảo trợ nhà trờng và các bậc cha mẹ luôn quan tâm đến con em, tham gia đóng góp các khoản đầy đủ để mua sắm đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc giáo dục . - Trờng đợc phân chia thành các lớp theo độ tuổi phù hợp nên rất thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ . - Trờng có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuẩn trở lên . - Ban giám hiệu và công đoàn thống nhất công tác chỉ đạo để xây dựng KH chuyên môn trong năm học . 2. Khó khăn : - Với số lợng học sinh đông, Giáo viên còn thiếu, phòng học chật chội - Một số giáo viên, mới ra trờng cha có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc nuôi dỡng giáo dục, khả năng, năng khiếu còn hạn chế ảnh hởng đến hoạt động phong trào bề nổi của nhà trờng. - Một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy,chăm sóc nuôi dỡng còn cha đầy đủ nh đàn, bếp ga, máy vi tính, phần mềm . - Tài liệu hứơng dẫn chơng trình đổi mới của độ tuổi nhà trẻ cha có ảnh hởng đến công tác soạn giảng. - Một số giáo viên con nhỏ và đang trong độ tuổi sinh đẻ, còn con ốm, mẹ nghỉ . Học sinh là con em ngời dân tộc chiếm 50% ngôn ngữ bất đồng, một số cháu cha qua các lớp ảnh hởng đến công tác giảng dạychơng trình đổi mới. B. yêu cầu và biện pháp thực hiện chuyên môn . 1. Chất lợng chăm sóc - nuôi dỡng . a) Công tác chăm sóc - 100% số trẻ đợc bảo vệ an toàn về tính mạng và tinh thần . - Tất cả các cháu đợc theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trởng, đợc khám sức khoẻ 02 lần/ năm - Tuyệt đối không để xảy ra các dịch bệnh . Các cháu có nề nếp ăn, ngủ, vệ sinh biết yêu quý và giữ gìn môi trờng sáng - xanh- sạch- đẹp. - Đảm bảo môi trờng sáng-xanh-sạch-đẹp - Toàn thể phụ huynh, học sinh nghiêm túc thực hiện những nội quy, quy định chung nh : Giờ đón và trả trẻ, thực hiện nội quy của nhà trờng , b) Công tác nuôi dỡng-VSATTP: - 100% trẻ đợc tăng cân và tăng kênh đều đặn . Tỷ lệ kênh A: 95% - Tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm do ăn uống. - Trẻ đợc ăn, uống đầy đủ theo quy định của từng độ tuổi .( Mẫu giáo ăn 01 bữa chính , 01 bữa phụ. Trẻ nhà trẻ ăn 02 bữa chính và 01 bữa phụ .) - Trẻ phải đợc ăn đầy đủ của chế độ đóng góp ( 8000 đồng/trẻ/ngày ) - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lợng chuyên để giáo dục dinh dỡng -VSATTP. Biện pháp thực hiện: 1- Công tác chăm sóc: - Bồi dỡng cho 100% cán bộ giáo viên về nghiệp vụ chuyên môn về công tác chăm sóc trẻ nh: Cách phòng tránh và sử lý một số tai nạn thờng gặp tại Trờng Mầm non - Nhà trờng xây dựng kế hoạch chỉ đạo về công tác chăm sóc và nuôi dỡng trẻ ngay từ đầu năm học, triển khai đến từng lớp - Tiếp tục đầu t mua sắm, cải tạo về cơ sở vật chất, đồ dùng phục vụ cho các cháu( sửa chữa hệ thống điện, nớc, công trình vệ sinh , hệ thống rèm chống nắng. Sửa hoặc thay toàn bộ số giờng hỏng để đảm bảo an toàn. Dựa trên kế hoạch chỉ đạo của nhà trờng cán bộ y tế xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc kiểm tra, khám sức khoẻ định kỳ trong năm cho trẻ cũng nh việc đôn đốc kiểm tra thực hiện chế độ vệ sinh của từng khối lớp. Tổ chức cân nặng cho trẻ 3 tháng 1 lần. Riêng các cháu dới 2 tuổi và suy dinh dỡng cân 1 lần / 1 tháng vào ngày ấn định (ngày 20 ) và ghi chép đầy đủ, chính xác vào sổ sức khoẻ. - Sau mỗi lần kiểm tra khám sức khoẻ cho trẻ cần thông báo kịp thời cho phụ huynh và có các giải pháp khắc phục khi cần thiết. - Tại bộ phận dinh dỡng và các lớp xây dựng lịch vệ sinh có thời gian biểu thực hiện nghiêm túc. - Mỗi cá nhân, mỗi bộ phận phải tuân thủ theo yêu cầu và quy chế chuyên môn trong việc chăm sóc trẻ (Tổ chức đón và trả trẻ đúng quy định, không trả trẻ cho trẻ em d- ới 10 tuổi, không trả trẻ cho ngời lạ mặt khi cha có thông báo của gia đình, tổ chức giờ ăn ngủ theo quy chế chuyên môn, đầy đủ các bớc vệ sinh trớc, trong và sau khi ăn , giáo viên phải dùng khẩu trang .) - Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để kết hợp chặt chẽ và thông nhất trong việc chăm sóc các cháu, tuyên truyền tại các cuộc họp, lấy chất lợng chăm sóc hàng ngày để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh ) - Thực hiện tốt việc phòng tránh các tác nhân chủ quan gây ra các tai nạn thờng gặp nh: hóc xơng, hóc dị vât, điện giật, thất lạc trẻ . - Trong thời gian quản lý và chăm sóc các cháu tại lớp, tuyệt đối giáo viên không đợc bỏ lớp. Không sử dụng điện thoại trong lúc chăm sóc các cháu - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động 2 không với 4 nội dung trong giáo dục đặc biệt là không vi phạm đạo đức của nhà giáo: Tuyệt đối không đợc cầm que, thớc khi chăm sóc trẻ ( không đợc quát mắng doạ nạt hoặc đánh trẻ, .) - Tăng cờng công tác đôn đốc kiểm tra của BGH, của tổ chuyên môn. - Thờng xuyên giáo viên sử dụng trang phục lao động - Tủ thuốc của nhà trờng phải có đủ các dụng cụ y tế nh : Bơm tiêm , máy đo huyết áp để sử lý khi cần thiết, có các loại thuốc thông thờng. Không đợc sử dụng thuốc quá hạn - Khi xảy ra các tai nạn đột xuất nh: Chấn thơng, hóc, sặc . tại lớp không xử lý đợc cần kịp thời đa trẻ đến cơ sở y tế 2. Công tác nuôi dỡng - VSATTP: - Để tăng cờng thể lực cho trẻ, phấn đấu cuối năm đạt tỷ lệ trẻ kênh A là >85 %, trẻ suy dinh dỡng còn < 15 % không có kênh C, cần có các giải pháp sau : - Toàn thể CB- GV đặc biệt là bộ phận làm công tác dinh dỡng cần nắmchuyên môn về nuôi dỡng và tầm quan trọng của công tác VSATTP (đầu năm đã bồi dỡng ). - Không ngừng việc đầu t mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ công tác nuôi dỡng, cải tạo khu chế biến thực phẩm. Thực hiện theo quy trình bếp 1 chiều thay toàn bộ cốc uống nớc bằng inox, mua một số dụng cụ nấu ăn, tăng chất lợng phục vụ. - Tuyệt đối không đợc dùng tiền ăn của trẻ để chi cho bất cứ nội dung nào khác. Chia đúng, đủ, chia hết khẩu phần ăn của các cháu - Hằng ngày bộ phận kế toán cũng nh bộ phận dinh dỡng cần theo dõi và quản lý tiêu chuẩn ăn của trẻ chặt chẽ: nhận thực phẩm , ghi chép vào sổ sách đầy đủ , chính xác (theo mẫu ), quá trình chế biến đúng quy trình. - Giáo viên tại các lớp tổ chức tốt bữa ăn, động viên trẻ ăn hết khẩu phần, cần có biện pháp u tiên trong việc chăm sóc và nuôi dỡng đối với những trẻ suy dinh dỡng (ngồi bàn riêng để giáo viên tiện động viên và chăm sóc cho trẻ ăn, uống ). Có ý kiến phản ánh kịp thời về chất lợng bữa ăn của trẻ hàng ngày về bộ phận chăm sóc. - Có đủ nớc chín cho trẻ uống hàng ngày . - Đ/c y tế và đ/c kế toán cần phải thu và quản lý vé ăn hàng ngày của trẻ đầy đủ, chính xác, thanh quyết toán đúng quy định ( vào 3 ngày đầu tháng )và bán vé ăn tháng sau . - Hàng tháng bộ phận dinh dỡng cần báo cáo kết quả khẩu phần ăn về BGH đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo cho tháng sau ( khi cần thiết ) - BGH , ban TTND . Kiểm tra bộ phận dinh dỡng ít nhất 1lần/ tháng - Ngời tiếp phẩm nghiêm túc thực hiện theo đúng hợp đồng mua, bán LTTP. - Tại bếp ăn phải lu mẫu của tất cả các món ăn đủ thời gian 24h(cả quả chín ) và huỷ mẫu thức ăn đúng quy định . - CB-GV-NV nhà trờng phải đựơc khám sức khoẻ 1 lần/năm (làm các xét nghiệm đối với các giáo viên ở bộ phận dinh dỡng ). - Toàn thể CB-GV-NV trong nhà trờng phải nêu cao ý thức và tinh thần giữ gìn môi trờng sáng - xanh- sạch-đẹp. - Xây dựng thực đơn theo mùa và thực hiện nghiêm túc . - Tiếp tục triển khai chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trờng trong trờng mầm non . Yêu cầu bộ phận hành chính có kế hoạch thờng xuyên chăm sóc, trồng cấy bổ sung hệ thống cây xanh trong khu vực trờng . Bộ phận y tế thờng xuyên đôn đốc kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh môi trờng . Tại các lớp giáo viên cần tuyên truyền và giáo dục trẻ có thói quen vệ sinh , giữ gìn môi trờng . - Kết hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tiến hành phun thuốc muỗi và thanh khiết môi trờng 2 lần / năm . Để không ngừng nâng cao chất lợng chăm sóc, nuôi dỡng và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ đội ngũ CB-GV cần nâng cao hơn nữa trong việc tự học tự rèn . Đặc biệt trong công tác nuôi dỡng về kỹ thuật nấu ăn, cách chế biến, cách lựa chọn thay thế thực phẩm . Thực hiện nghiêm túc quy định của nhà trờng về quy chế, kỷ cơng, nề nếp sinh hoạt chuyên môn: họp tổ có bình xét thi đua 1 lần / tháng riêng tổ dinh dỡng (khi cần thiết) sau 1 tuần họp rút kinh nghiệm 1 lần. - Mùa đông giữ ấm cho trẻ, có đầy đủ chăn đắp ấm về mùa đông, mát về mùa hè, ăn uống nóng, rửa mặt, rửa tay cho trẻ tuyệt đối phòng tránh cảm lạnh cho trẻ thay quần áo kịp thời cho trẻ thời tiết thay đổi và trẻ đi tiểu tiện. 2. Chất lợng giáo dục. * Thực hiện chơng trình : - Lớp Cháo thực hiện chơng trình chỉnh lý. - 2 Lớp cơm thờng thực hiện chơng trình hớng đổi mới. - Các lớp MG: Bé - Nhỡ - Lớn thực hiện chơng trình đổi mới. - Chỉ đạo thực hiện tốt KH giáo dục hàng ngày, đảm bảo cân đối giữa các môn học và các hoạt động phù hợp chơng trình. - Các lớp dựa theo KH chuyên môn, lên KH giảng dạy xây dựng kế hoạch theo từng chủ đề, chủ điểm, tuần, ngày . - Lớp cơm thờng và MG bé - Nhỡ- Lớn thực hiện chơng trình từ ngày 7/9/09. - Lớp Cháo - thực hiện chơng trình từ ngày 5/10/2009. - Kết thúc chơng trình và ngày 7/5/2010. - Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, chơng trình theo thời khóa biểu. - 100% Giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, trình bày rõ ràng, khoa học, sạch sẽ làm kế hoạch đầy đủ, chi tiết theo chủ đề, chủ điểm chú ý nâng cao chất lợng soạn giảng, đảm bảo chất lợng giáo dục trẻ phát triển toàn diện qua 5 mặt giáo dục . - Bài soạn theo chơng trình chỉnh lý và đổi mới, soạn đủ bài theo quy định, soạn đều ở các môn học chú trọng chuyên đề bảo vệ môi trờng . * Việc thực hiện các chuyên đề. - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề đã đợc triển khai từ những năm học trớc nh: Vệ sinh an toàn thực phẩm, lễ giáo, văn học chữa viết, âm nhạc, - Đặc biệt năm học 2009 - 2010 vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trờng vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo công văn : 388/ SGD - ĐT GDMN và thực hiện chuyên đề Làm quen với môi trờng xung quanh đi xâu vào các nội dung sau: + Phơng pháp làm quen với môi trờng xung quanh . + Tổ chức hội thảo sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lợng Làm quen với MTXQ . + Tổ chức các hội thi : - Bé khỏe - Bé ngoan - Dinh dỡng trẻ thơ c. Sinh hoạt chuyên môn . - Chỉ đạo các tổ chuyên môn lên kế hoạch hoạt động, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo đúng qui định 2lần / tháng . - Nâng cao chất lợng sinh hoạt chuyên môn bằng các hình thức nh: dự giờ thăm lớp xây dựng và tổ chức dạy, rút kinh nghiệm các tiết mẫu . - Dự giờ thăm lớp và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. - Tổ chức học tập bồi dỡng về phơng pháp các môn học, các chuyên đề. * Các quy định về nề nếp chuyên môn. - 100% giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định soạn đúng , đủ ch- ơng trình và đợc thống nhất từ chuyên môn đến các tổ - các lớp. - Soạn đủ các bài soạn mẫu, soạn đều các môn học giáo viên mới soạn 4 bài, giáo viên cũ soạn 2 bài/ tháng vào sổ chuyên môn . - 100% giáo viên tham gia phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng nguyên vật liệu thiên nhiên mỗi giáo viên có 1 bộ Đồ dùng, Đồ chơi /1 tháng .nộp về nhà trờng từ ngày 28 - ngày 30 hàng tháng, và các lớp tạo môi trờng theo chủ đề chủ điểm, - Thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt, thời khóa biểu đảm bảo đúng giờ. -Trang trí nhóm lớp theo chủ đề, chủ điểm, có đầy đủ các loại bảng biểu, xây dựng góc tuyên truyền tới các bậc cha mẹ. - Vệ sinh nhóm lớp sạch sẽ, có lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần về đồ dùng đồ chơi nh : luộc khăn vào thứ 3 hàng tuần, - 100% giáo viên đăng ký thi đua, tham gia hội giảng các cấp . - Hàng tháng tổ chức chấm điểm ĐDĐC, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đánh giá phân xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp theo CV90 của sở GD- ĐT 1 tháng/ 1 lần . * Công tác kiểm tra thi đua - dự giờ đồng nghiệp . - Mỗi giáo viên đợc kiểm tra đánh giá 1 lần/ tháng . - BGH - tổ chuyên môn có dự giờ đột xuất và kiểm tra nề nếp chuyên môn - vệ sinh nhóm lớp - trang trí - lịch sinh hoạt . - Mỗi chủ đề, chủ điểm có đánh giá, kiểm tra xếp loại , * Xây dựng lớp điểm . + Lớp Cháo PĐ: nề nếp tốt vệ sinh và chuyên đề dinh dỡng bảo vệ môi trờng. + 2 Lớp Cơm thờng pđ:- phát triển toàn diện-chuyên đề: dinh dỡng, nhận biết tập nói. - Lớp MG Bé - Nhỡ pđ: nề nếp tốt - chuyên đề MTXQ. GD bảo vệ môi trờng. - Lớp MGlớn: Lớp phát triển toàn diện - chuyên đề : Pháp luật thuế, MTXQ. GD bảo vệ môi trờng. * Phong trào thi đua hai tốt. - Trong năm tổ chức hội giảng, hội thi các cấp. + Cấp tổ : Tháng11 phấn đấu 100 % giáo viên tham gia và đạt . + Cấp trờng: Tháng 12 phấn đấu 100% giáo viên tham gia và đạt 12-14 Đ/c. - Hồ sơ: Phấn đấu 16 -17 bộ hồ sơ từ khá trở lên. - Nhà trờng phấn đấu trờng xuất sắc cấp tỉnh. - Tổ nhà trẻ, tổ nuôi: Tổ tiên tiến. - Tổ MG : Tổ tiên tiến xuất sắc . + Chỉ tiêu phấn đấu và giao cụ thể nh sau: Tỉ lệ chuyên cần; 95 -96% toàn trờng BN 80-83% . Cụ thể từng tổ, lớp nh sau Tổ nhà trẻ: Chuyên cần : 95 - 96% BN: 75 - 80% Tổ Mẫu giáo: Chuyên cần : 96 - 98% BN: 85 - 87% + Lớp cháo : Chuyên cần : 93 - 95% BN: 75 - 80% + 2 Lớp cơm thờng :Chuyên cần : 95 - 97% BN: 82 - 84% + 2 Lớp MG bé : Chuyên cần : 95 - 97% BN : 83 - 85% + Lớp MG Nhỡ : Chuyên cần : 96 - 98% BN : 84 - 86% + Lớp MG Lớn : Chuyên cần : 97 - 99% BN : 85 - 87% - Toàn trờng phấn đấu: + Bé chăm ngoan xuất sắc: 78-84 cháu + Bé sạch 100% . + Đảm bảo an toàn tình mạng cho trẻ: 100% . + Cân đo - Chấm biểu đồ - Khám sức khỏe 100% . - Tỷ lệ kênh A: 85. Kênh B giảm từ: 15%. kênh C: Không . - Tỉ lệ yêu cầu giáo dục : 95 - 97% . - Tổ nhà trẻ: 93 - 96% , - Tổ MG : 97 98%. - Riêng lớp MG 5 tuổi đánh giá chất lợng trẻ 5 tuổi phấn đấu đạt 100% yêu cầu giáo dục. - Tổ chức tốt các hội thi : Bé khỏe- Bé ngoan, Dinh dỡng trẻ thơ b.Biện pháp chất lợng giáo dục . - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và triển khai cụ thể ngay từ đầu năm học và đợc bổ sung , rút kinh nghiệm. - Xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên sâu dạy tốt các bộ môn , giỏi 1 môn . - Thờng xuyên đôn đốc, kiểm tra viêc thực hiện chơng trình , lịch sinh hoạt , thời khóa biểu các nhóm lớp, các tổ. - Xây dựng tổ chuyên môn nhà trờng gồm: Hiệu phó. Các Tổ trởng, giáo viên có thành tích. - Các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, các buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lợng . - Tổ chức xây dựng tiết mẫu cho giáo viên trong tổ đợc học hỏi. trao đổi nâng cao chất lợng mỗi học kỳ 2 tiết , đều ở các môn . - Các tổ có kế hoạch bồi dỡng, giúp đỡ giáo viên trong tổ về tiết dạy, xây dựng hồ sơ sổ sách. - Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu và học hỏi đồng nghiệp để tự nâng cao trình độ chuyên môn . - Tích cực tham gia phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ giảng dạy, trang trí nhóm lớp, tạo môi trờng lớp học . - Phối kết hợp với các đoàn thể làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục . - Xây dựng kế hoạch bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên về phơng pháp 1 số môn học, chuyên đề . - Xếp loại giáo viên theo đúng tiêu chí thi đua, xử lý kịp thời giáo viên khi vi phạm quy chế chuyên môn . - Động viên, khuyến khích giáo viên tham gia tích cực các phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt. - Tăng cờng công tác thanh tra , kiểm tra dới mọi hình thức về tất cả các hoạt động theo định kỳ - đột xuất. - Tham mu với cấp trên để tổ chức cho giáo viên đi học tập kinh nghiệm, tham quan học hỏi ở các trờng trọng điểm của tỉnh. * Các biện pháp khác : - Lên kế hoạch bồi dỡng kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc phụ huynh. - Công tác tuyên truyền thông qua đón, trả trẻ - Tranh ảnh , qua hội nghị phụ huynh. - Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ trong năm gây ấn tợng cho trẻ và tuyên truyền rộng rãi đến các bậc phụ huynh . III. Xây dựng con ngời mới . -Tổ chức triển khai, thực hiện tốt chỉ thị số 33/2006 /CT-TTG của Thủ Tớng Chính phủ ngày 8/9/2006 về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và nội dung đạo đức nghề nghiệp và không ngồi nhầm lớp và chỉ thị số 06/CT?TW ngày 7/11/2006 vủa Bộ Chính Trị về tổ chức cuộc vận động học tập theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. - Giáo dục chính trị, t tởng đạo đức cho mọi cán bộ giáo viên chấp hành tốt chủ tr- ơng chính sách pháp luật của nhà nớc, nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động học tập bồi dỡng. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 161/2008/QĐ-BGD& ĐT ngày 16/4/2008 ban hành quy định về đạo đức nhà giáo gắn nội dung cuộc vận động Đoàn kết- dân chủ kỷ c ơng- tình thơng trách nhiệm, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Chủ tịc Hồ Chí Minh cuộc vận động Mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo, cuộc vân động Trờng học thân thiện học sinh tích cực . - Xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong nhà trờng, giúp đỡ nhau để hoàn thành các nhiệm vụ đợc giao . - Động viên, khuyến khích chị, em nâng cao tinh thần học hỏi kinh nghiệm, tự rèn luyện tu dỡng đạo đức, tác phong , lối sống để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ . - Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của Giáo viên, lắng nghe ý kiến, tôn trọng và kịp thời giải quyết thấu đáo ý kiến của giáo viên. - Nhiệt tình hởng ứng tham gia các lớp bồi dỡng về chính trị , chuyên môn và các phong trào thi đua. - Tham gia sinh hoạt chuyên môn đều đặn và có ý thức xây dựng đóng góp để đi đến thống nhất. [...]... AT thực phẩm không để sảy ra ngộ độc thực phẩm - Trang trí nhóm lớp phù hợp, có đủ các loại bảng biểu thao qui định 2 Tồn tại : - Qua kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên xây dựng kế hoạch tuần về kết quả mong đợi cần bám sát nội dung chơng trình khung - Một số ngày mất nớc ảnh hởng công tác vệ sinh các nhóm lớp II công tác trọng tâm tháng 4/2010 1 Công tác số lợng: - Tiếp tục duy trì và đảm bảo số lợng
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach chuyen mon nam hoc, ke hoach chuyen mon nam hoc,

Hình ảnh liên quan

- Xây dựng hồ sơ sổ sách, các bảng biểu. - ke hoach chuyen mon nam hoc

y.

dựng hồ sơ sổ sách, các bảng biểu Xem tại trang 3 của tài liệu.
3. Hình thức hoạt động. - ke hoach chuyen mon nam hoc

3..

Hình thức hoạt động Xem tại trang 13 của tài liệu.