0

(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

197 50 1
  • (Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2020, 08:56

(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Thái Nguyên - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.31.01.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THỊ THU Thái Nguyên - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình khoa học nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khoa học Các số liệu, tài liệu tham khảo trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hương ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên Tôi nhận giúp đỡ nhiệt tình lời động viên, bảo ân cần thầy giáo, cô giáo giảng viên nhà trường, cá nhân, tập thể, quan nơi công tác bạn học viên, đồng chí đồng nghiệp ln quan tâm, động viên tơi Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồng Thị Thu người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi mặt, tận tình dẫn giúp đỡ để tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ Quản lý Kinh tế Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; cảm ơn đồng chí cán công chức số ban ngành liên quan Ủy ban nhân dân phường tạo điều kiện thuận lợi cung cấp cho số liệu trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tế công tác quản lý Thu ngân sách Nhà nước địa bàn phường Tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, đồng chí học viên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình ln tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ vật chất tinh thần Ln quan tâm chia sẻ khó khăn, động viên khích lệ mặt tinh thần đồng thời có ý kiến đóng góp thời gian học tập q trình tơi thực hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vị nghiên cứu 4 Tổng quan nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 1.1 Ngân sách Nhà nước ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 1.1.1 Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 1.2 Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 11 1.2.1 Khái niệm Thu ngân sách cấp xã, phường, thị trấn 11 1.2.2 Phạm vi Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 12 1.2.3 Nguồn thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 12 1.3 Quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 14 1.3.1 Khái niệm quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 14 1.3.2 Đặc điểm quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 15 1.3.3 Vai trò quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 17 1.3.4 Nguyên tắc quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 18 iv 1.3.5 Nội dung quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 19 1.3.6 Quy trình quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 22 1.3.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã, phường, thị trấn 27 1.4 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý Thu ngân sách Nhà nước cấp xã số địa phương nước 30 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý Thu NSNN xã Tống Phan huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 30 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý Thu NSNN phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội năm 2017 32 1.4.3 Kinh nghiệm quản lý Thu NSNN xã, phường Nghi Thu, Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 37 1.4.4 Bài học kinh nghiệm công tác quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 39 Chương II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 42 2.2 Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 42 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 45 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 46 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá trạng địa phương 47 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh cơng tác quản lý Thu ngân sách phường Gia Sàng 48 2.3.3 Nhóm tiêu kinh tế tổng hợp (5 tiêu) 50 2.3.4 Nhóm tiêu văn hóa - xã hội (12 tiêu) 56 v 2.3.5 Nhóm tiêu xây dựng đô thị, nông thôn mới, quản lý đất đai, môi trường (3 tiêu) 68 2.3.6 Nhóm tiêu xây dựng quyền (1 tiêu) 70 Chương III THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 72 3.1 Giới thiệu chung phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 72 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 72 3.1.2 Điều kiện kinh tế 73 3.1.3 Điều kiện xã hội 77 3.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý phường Gia Sàng 82 3.2 Thực trạng quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng 90 3.2.1 Thực trạng lập dự toán Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng 90 3.2.2 Thực trạng chấp hành dự toán Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng 107 3.2.3 Thực trạng toán Thu ngân sách Nhà nước ngân sách phường Gia Sàng 114 3.2.4 Thực trạng kiểm tra, tra công tác quản lý thu ngân sách nhà nước phường Gia Sàng 120 3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Thu ngân sách nhà nước phường Gia Sàng 130 3.3.1 Yếu tố khách quan 130 3.3.2 Yếu tố chủ quan 131 3.4 Đánh giá chung tình hình quản lý Thu ngân sách Nhà nước địa bàn phường Gia Sàng 139 3.4.1 Những kết đạt 139 3.4.2 Những hạn chế tồn 143 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 145 vi Chương IV GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 147 4.1 Các quan điểm quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng147 4.2 Mục tiêu quản lý Thu ngân sách phường Gia Sàng 148 4.3 Giải pháp tăng cường công tác quản lý Thu NSNN phường Gia Sàng 149 4.3.1 Các giải pháp liên quan trực tiếp đến quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng 149 4.3.2 Các giải pháp hỗ trợ nhằm tăng cường quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng 157 4.4 Đề xuất, kiến nghị 163 4.4.1 Đề xuất, kiến nghị với Trung ương 163 4.4.2 Đề xuất, kiến nghị với tỉnh Thái Nguyên 164 4.4.3 Đề xuất, kiến nghị với quan thành phố 166 KẾT LUẬN 168 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 174 PHỤ LỤC 176 vii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt STT Từ nguyên nghĩa TW Trung ương NSNN Ngân sách Nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân SXKD Sản xuất kinh doanh NSX Ngân sách xã TNCN Thu nhập cá nhân GTGT Giá trị gia tăng KBNN Kho bạc nhà nước 11 CNTT Công nghệ thông tin 12 TNDN Thu nhập Doanh nghiệp 13 BCH Ban huy 14 TSPQN Tổng sản phẩm quốc nội 15 BCĐ Ban đạo 16 GD Giáo dục 17 DS Dân số 18 KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình 19 THCS Trung học sở 20 TDTT Thể dục thể thao 21 NQ Nghị 22 GD&ĐT Giáo dục đào tạo 23 KH Kế hoạch 24 CN Công nghiệp 25 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 26 TH Thực viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Chỉ tiêu sản xuất CN-TTCN, lương thực có hạt phường Gia Sàng năm 2016-2018 75 Bảng 3.2 Một số tiêu chủ yếu phường Gia Sàng giai đoạn 2016 2018 81 Bảng 3.3 Tỷ lệ điều tiết khoản thu cấp ngân sách 91 Bảng 3.4 Kết khảo sát phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước phường gia sàng 93 Bảng 3.5 Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016-2018 96 Bảng 3.6 Dự toán khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 99 Bảng 3.7 Ý kiến chất lượng công tác xây dựng dự toán Thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái nguyên 102 Bảng 3.8 Kết thu ngân sách nhà nước năm 2016-2018 105 Bảng 3.9 Thực trạng chấp hành thu ngân sách nhà nước năm 2016-2018 108 Bảng 3.10 Ý kiến thực trạng chấp hành dự toán thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên 112 Bảng 3.11 Tổng hợp toán ngân sách phường gia sàng năm 2016-2018115 Bảng 3.12 Ý kiến chất lượng cơng tác tốn thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên 117 Bảng 3.13 Số lượt kiểm tra sai phạm chủ yếu kiểm tra thu thuế phường Gia Sàng 124 Bảng 3.14 Số lượt Chi cục Thuế thành phố phối hợp với Đội Thuế liên phường kiểm tra sai phạm chủ yếu kiểm tra thu thuế phường 128 Bảng 3.15 Ý kiến khảo sát đánh giá đội ngũ cán thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng 134 Bảng 3.16 Ý kiến khảo sát đánh giá cấu tổ chức phương tiện làm việc công tác quản lý thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng 136 172 Đồng thời thực giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, cụ thể như: tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục hành cho doanh nghiệp khai thác, cho doanh nghiệp thuê đất tăng thu cho ngân sách nhà nước Chính sách thuế phải vừa huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa khuyến khích tích tụ vốn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể nhân dân dùng phần ngân sách nhà nước cho đầu tư trực tiếp vào số cơng trình xây dựng sở hạ tầng quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội Nhà nước cần nâng cao chất lượng máy đảm bảo hoạt động hiệu cao, cải cách thủ tục hành chính, có sách tiết kiệm, khuyến khích người tiết kiệm tiêu dùng để tích lũy vốn chi cho đầu tư Tập trung khai thác, huy động hiệu nguồn thu vào ngân sách nhà nước phận tách rời phát triển kinh tế - xã hội địa phương Những quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu nhằm nâng cao hiệu quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Gia Sàng thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh kinh tế, đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa phương cách bền vững Việc khai thác, huy động nguồn thu vào ngân sách nhà nước cách hiệu phận tách rời phát triển kinh tế - xã hội địa phương Mục đích nghiên cứu luận văn góp phần lý giải phương diện khoa học lý luận hiệu quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Đồng thời, sở phân tích thực trạng hiệu công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Gia Sàng kinh nghiệm số xã, phường, thị trấn địa bàn nước Luận văn nêu mục tiêu quan điểm vấn đề quản lý thu ngân sách phường Gia Sàng đề giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Gia Sàng thời gian tới, nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương 173 cách vững Để hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Gia Sàng góp phần tăng thu ngân sách nhà nước hàng năm địa phương Thu ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, tăng dần tích luỹ cho đầu tư phát triển; đồng thời, sử dụng ngân sách tiết kiệm, thực công khai minh bạch hiệu cao Tuy nhiên, hạn chế thời gian nghiên cứu nên nhiều nội dung chưa sâu phân tích kỹ lưỡng hết số giải pháp đề xuất mang tính chất gợi mở, chưa đề kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót luận văn khơng tránh khỏi điểm cần tham gia, góp ý để tác giả bổ sung, hoàn thiện luận văn Với giải pháp kiến nghị đề xuất Bài Luận văn tác giả hy vọng qua nghiên cứu góp phần hồn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên Góp phần thúc đẩy kinh tế - trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng địa bàn phường Gia Sàng ổn định góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên giàu mạnh phát triển bền vững Cuối tác giả kính mong nhận tham gia đóng góp ý kiến nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên ngồi nhà trường; thầy, Hội đồng Bảo vệ Luận văn Nhà trường dẫn cho em mong nhận góp ý bạn bè, đồng nghiệp để giúp em hồn thiện Luận văn mình; để có giá trị góp phần áp dụng vào việc nâng cao hiệu công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Gia Sàng đến năm 2020 năm có ý nghĩa thiết thực thực tiễn quản lý thu ngân sách nhà nước cấp xã, phường, thị trấn nay./ 174 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Tiến Hạnh (2015), Giáo trình Quản lý tài cơng, nhà xuất tài chính, Hà Nội Các viết mạng kinh nghiệm công tác quản lý thu ngân sách nhà nước cấp xã, phường, thị trấn.Các tài liệu giáo trình, báo, nghiên cứu khoa học công tác quản lý thu ngân sách nhà nước cấp xã, phường, thị trấn Đảng uỷ phường Gia Sàng (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng phường Gia Sàng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Đỗ Hoàng Toàn ( 2013) Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Hồng Yến (2016), Cơng tác thống kê tài hệ thống Kho bạc nhà nước Tạp chí Quản lý Ngân quỹ quốc gia, số 174, Hà Nội Luật số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 Quốc hội Luật Ngân sách Nhà nước Luật số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng năm 2015 Quốc hội quy định Luật Tổ chức quyền địa phương Nghị định số 163/2016/NQ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Ngân sách Nhà nước Ngô Thị Bích Hạnh (2016) Quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Lai Châu – Đại học Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Thái Nguyên 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1996-2002-2015) Luật ngân sách Nhà nước, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 11 Thông tư 344/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài quy định quản lý ngân sách xã hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn.UBND phường Gia Sàng (2015), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 12 Tổng cục thống kê (2017) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, Hà Nội 175 13 UBND phường Gia Sàng (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 14 UBND phường Gia Sàng (2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 15 UBND phường Gia Sàng (2016), Báo cáo toán thu, chi ngân sách phường Gia Sàng năm 2016 16 UBND phường Gia Sàng (2017), Báo cáo toán thu, chi ngân sách phường Gia Sàng năm 2017 17 UBND phường Gia Sàng (2018), Báo cáo toán thu, chi ngân sách phường Gia Sàng năm 2018 18 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2015) Những hạn chế quản lý ngân sách Việt Nam, Hà Nội 176 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH TỔ DÂN PHỐ Phiếu vấn tham khảo phục vụ cho đề tài nghiên cứu: “Tăng cường công tác quản lý Thu ngân sách Nhà nước địa bàn phường Gia Sàng” Thông tin vấn giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu Sự đóng góp thơng tin cách xác giúp cho nghiên cứu sát thực với thực tế đánh giá xác Xin trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến quý vị đại biểu chúc sức khỏe! Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Số điện thoại: Email: Phần CÂU HỎI PHỎNG VẤN * Cách đánh số: 1-Rất không tốt (rất khơng phù hợp); 2-Khơng tốt (khơng phù hợp); 3-Bình thường (khơng có ý kiến gì); 4-Tốt (phù hợp); 5-Rất tốt (rất phù hợp TT Nội dung vấn * Nhận định định phân cấp nguồn Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng Phân bổ 100% lệ phí chứng thực, thu khác, thu quầy quán, thu phạt cho NSNN cấp phường Phân bổ 100% thuế ngoại tỉnh cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố 177 Nội dung vấn TT Phân bổ 100% phí mơn từ cá nhân hộ kinh doanh cho NSNN cấp phường Phân bổ 100% lệ phí trước bạ, nhà đất cho ngân sách Nhà nước cấp phường Phân bổ 90% thuế giá trị gia tăng cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố phân bổ 10% thuế giá trị gia tăng cho ngân sách Nhà nước cấp phường Phân bổ 100% Tiền thuê đất cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố Phân bổ 100% thuế thu nhập cá nhân hộ cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố Phân bổ 90% thuế thu nhập cá nhân đất cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố phân bổ 10% thuế thu nhập cá nhân đất cho ngân sách Nhà nước cấp phường Phân bổ 90% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho NSNN cấp thành phố phân bổ 10% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho NSNN cấp phường 10 11 12 13 14 * Nhận định chất lượng công tác xây dựng dự toán Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng Phân bổ 100% lệ phí chứng thực, thu khác, thu quầy quán, thu phạt cho NSNN cấp phường Phân bổ 100% thuế xây dựng ngoại tỉnh cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố Phân bổ 100% phí mơn từ cá nhân hộ kinh doanh cho NSNN cấp phường Phân bổ 100% lệ phí trước bạ, nhà đất cho ngân 178 Nội dung vấn TT sách Nhà nước cấp phường Phân bổ 90% thuế giá trị gia tăng cho ngân sách 15 Nhà nước cấp thành phố phân bổ 10% thuế giá trị gia tăng cho ngân sách Nhà nước cấp phường 16 17 Phân bổ 100% Tiền thuê đất cho NSNN cấp thành phố Phân bổ 100% thuế thu nhập cá nhân hộ cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố Phân bổ 90% thuế thu nhập cá nhân đất cho ngân 18 sách Nhà nước cấp thành phố phân bổ 10% thuế thu nhập cá nhân đất cho ngân sách Nhà nước cấp phường Phân bổ 90% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 19 cho NSNN cấp thành phố phân bổ 10% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho NSNN cấp phường Ý kiến chất lượng cơng tác xây dựng dự tốn Thu 20 NSNN địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái nguyên 21 * Nhận định thực trạng chấp hành dự toán Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng 22 - Tổng thu ngân sách phường Gia Sàng 23 24 - Kết khoản thu phường Gia Sàng hưởng 100% Thu Lệ phí chứng thực, thu khác, thu quầy quán, thu phạt cho NSNN 25 - Kết khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 26 Thu Thuế xây dựng ngoại tỉnh cho ngân sách Nhà 179 Nội dung vấn TT nước cấp thành phố 27 28 Thu phí mơn từ cá nhân hộ kinh doanh cho NS phường Thu Lệ phí trước bạ, nhà đất cho ngân sách Nhà nước cấp phường Thu thuế giá trị gia tăng cho ngân sách Nhà nước 29 cấp thành phố cho ngân sách Nhà nước cấp phường 30 31 Thu Tiền thuê đất cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố Thu Thuế thu nhập cá nhân hộ cho NSNN cấp thành phố Thu thuế thu nhập cá nhân đất cho ngân sách Nhà 32 nước cấp thành phố thuế thu nhập cá nhân đất cho ngân sách Nhà nước cấp phường Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho NSNN 33 cấp thành phố thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho NSNN cấp phường Ý kiến tổ chức chấp hành dự toán thu NSNN địa 34 bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên 35 36 37 38 * Nhận định chất lượng cơng tác tốn Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng Cơng tác tốn Thu ngân sách Nhà nước Cơng tác tốn thu ngân sách phường Gia Sàng Cơng tác tốn khoản thu phường Gia 180 Nội dung vấn TT Sàng hưởng 100% 39 40 41 42 43 44 45 46 Cơng tác tốn Thu lệ phí chứng thực, thu khác, thu quầy quán, thu phạt cho NSNN Cơng tác tốn khoản thu phân chia theo tỷ lệ % Công tác toán Thu Thuế xây dựng ngoại tỉnh cho ngân sách Nhà nước Cơng tác tốn Thu phí mơn từ cá nhân hộ kinh doanh cho NS phường Công tác tốn Thu Lệ phí trước bạ, nhà đất cho NSNN Cơng tác tốn Thu thuế giá trị gia tăng cho NSNN Cơng tác tốn Thu Tiền th đất cho NSNN Cơng tác tốn Thu Thuế thu nhập cá nhân hộ cho ngân sách Nhà nước Cơng tác tốn Thu thuế thu nhập cá nhân đất 47 cho ngân sách Nhà nước cấp thành phố thuế thu nhập cá nhân đất cho ngân sách phường 48 Cơng tác tốn Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho NSNN cấp thành phố cho NS phường Ý kiến chất lượng công tác toán thu 49 NSNN địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái nguyên 50 51 * Nhận định đánh giá đội ngũ cán Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng Cán bộ, công chức làm công tác quản lý thu ngân 181 Nội dung vấn TT sách nhà nước có trình độ chun mơn cao 52 Cán bộ, cơng chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chất lượng hiệu công việc Cán bộ, công chức ln vững vàng trị, 53 văn hóa, có đạo đức lối sống sạch, có trí tuệ, kiến thức Cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ 54 pháp luật, ln bảo vệ lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức; có tác phong làm việc thái độ mực khách hàng nhân dân 55 Cán bộ, công chức tuyển dụng phù hợp với trình độ chun mơn Cán bộ, cơng chức có lĩnh trị vững vàng, 56 có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm cao * Cán bộ, công chức làm công tác quản lý thu ngân sách cấp xã 57 58 Cán bộ, công chức làm công tác quản lý thu ngân sách nhà nước có trình độ chun mơn cao Cán bộ, cơng chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực chất lượng hiệu công việc Cán bộ, công chức ln vững vàng trị, 59 văn hóa, có đạo đức lối sống sạch, có trí tuệ, kiến thức 60 61 Cán bộ, công chức tuyển dụng phù hợp với trình độ chun mơn Cán bộ, cơng chức có lĩnh trị vững vàng, 182 Nội dung vấn TT có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm cao Ý kiến hiệu công tác quản lý thu NSNN 62 địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái nguyên 63 Ý kiến khảo sát đánh giá đội ngũ cán thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng * Cơ cấu tổ chức phương tiện làm việc cán công chức làm công tác quản lý thu NSNN Hợp lý bố trí sử dụng cán (bố trí người, việc, phù hợp với chuyên môn, nghiệp 64 vụ) Về tổ chức đội thuế liên phường có đồng chí (trong phường Phan Đình Phùng có đồng chí phường Gia Sàng có đồng chí) 65 66 67 Bộ phận Kế tốn - Ngân sách có 01 đồng chí công chức Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác quản lý thu NSNN Các công cụ dụng cụ phục vụ công tác quản lý thu ngân sách nhà nước Trình độ chun mơn người làm cơng tác quản lý thu 68 ngân sách nhà nước (mức độ thành thạo nghiệp vụ, an hiểu loại văn pháp quy sách nhà nước)? 69 Mức độ thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý thủ tục quản lý ngân sách cấp xã, 183 Nội dung vấn TT phường? 70 Trình độ ngoại ngữ đội ngũ cán làm công tác quản lý thu ngân sách nhà nước? * Cơ cấu tổ chức phương tiện làm việc Mức độ thiết bị phương tiện làm việc (phòng 71 làm việc, máy tính…) phục vụ cho công tác quản lý thu ngân sách nhà nước cấp xã, phường 72 Mức độ ứng dụng CNTT khâu giải thủ tục quản lý ngân sách cấp xã, phường? Ý kiến khảo sát đánh giá cấu tổ chức 73 phương tiện làm việc công tác quản lý thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng 184 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Phiếu vấn tham khảo phục vụ cho đề tài nghiên cứu: “Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Gia Sàng” Thông tin vấn giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu Sự đóng góp thơng tin cách xác giúp cho nghiên cứu sát thực với thực tế đánh giá xác Xin trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến quý vị đại biểu chúc sức khỏe! Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Ngành nghề kinh doanh: Địa chỉ: Số điện thoại: Email: Phần CÂU HỎI PHỎNG VẤN * Cách đánh số: 1- Rất không tốt (rất không phù hợp); 2- Không tốt (khơng phù hợp); 3- Bình thường (khơng có ý kiến gì); 4- Tốt (phù hợp); 5- Rất tốt (rất phù hợp) TT Nội dung vấn * Cán bộ, công chức làm công tác quản lý thu ngân sách cấp xã Cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ pháp luật, ln bảo vệ lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức; có tác phong làm việc thái độ mực người nộp thuế 185 Nội dung vấn TT * Về mức độ giải công việc hài lòng người nộp thuế cán bộ, công chức làm công tác quản lý Thu NSNN Về thời gian giải thủ tục hành cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Về phức tạp khâu, thủ tục hành cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Về mức độ thỏa mãn người nộp thuế tiếp cận thủ tục hành công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Về phối hợp nghiệp vụ quan quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn với đơn vị có liên quan giải công việc quản lý thu ngân sách nhà nước Tác phong làm việc thái độ người nộp thuế Sự ân cần, tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn thủ tục cán người nộp thuế * Mức độ giải công việc hài lòng người nộp thuế 10 Thời gian giải thủ tục quản lý thu ngân sách cấp xã, phường? Sự phức tạp khâu, thủ tục hành quản lý ngân sách cấp xã, phường? Mức độ thỏa mãn người nộp thuế tiếp cận thủ tục quản lý ngân sách cấp xã, phường? 186 Nội dung vấn TT Sự phối hợp nghiệp vụ quan quản lý ngân 11 sách cấp xã, phường địa bàn với đơn vị liên quan địa phương khác giải công việc quản lý ngân sách cấp xã, phường? Ý kiến khảo sát đánh giá mức độ giải cơng 12 việc hài lòng người nộp thuế công tác quản lý thu NSNN địa bàn phường Gia Sàng * Nhận định về mức độ giải cơng việc hài lòng người nộp thuế cán bộ, công chức làm công tác quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng 13 14 Về thời gian giải thủ tục hành cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Về khâu, thủ tục hành cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Về mức độ thỏa mãn đơn vị, tổ chức cá nhân 15 tiếp cận thủ tục hành cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn phường Về phối hợp nghiệp vụ quan quản lý 16 thu ngân sách nhà nước địa bàn với đơn vị có liên quan giải cơng việc quản lý thu ngân sách nhà nước 17 Về tác phong làm việc thái độ mực đơn vị, tổ chức cá nhân người nộp thuế Về ân cần, tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn thủ tục 18 cán đơn vị, tổ chức cá nhân người nộp thuế P ... cứu công tác Thu ngân sách Nhà nước quản lý Thu ngân sách Nhà nước địa bàn phường Gia Sàng 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian: Luận văn nghiên cứu công tác quản lý Thu ngân sách Nhà nước. .. tiêu quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng + Nghiên cứu quan điểm quản lý Thu ngân sách Nhà nước phường Gia Sàng + Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý Thu ngân sách Nhà nước. .. pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Thu ngân sách Nhà nước địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 7 Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ, PHƯỜNG,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, (Luận văn thạc sĩ) Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

Từ khóa liên quan