slide quản trị chất lượng:ÁP DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG DOANH NGHIỆP

33 971 1
slide quản trị chất lượng:ÁP DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG DOANH NGHIỆP

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ÁP DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 TRONG DOANH NGHIỆP  Tên thành viên nhóm 7: – Hòa Thị Thu Trang 20165624 – Lữ Thị Ngọc Hiệp 20165194 – Phạm Thị Sang 20165535 – Nguyễn Thị Ngân 20165433 – Đào Thị Anh – Nguyễn Ngọc Thoa 20165005 20165574 – Nguyễn Thị Lan Anh 20165032 – Hòang Thị Ngọc Ly 20165384 Nội dung 01 Nội dung 02 Nội dung 03 Nội dung Những báo liên quan liên quan đến ISO 9000 ISO 9001:2015, Hệ thống quản trị chất lượng – Các yêu cầu Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 cơng cổ phần khí cụ điện I Những báo liên quan đến ISO 9000 Các báo liên quan đến ISO 9000 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 việc áp dụng vào doanh nghiệp Việt Nam Kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông-HTE Đánh giá hiệu việc áp dụng ISO 9001:2008 Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Vai trò, hiệu ISO 9000 nhìn từ góc nhìn kinh tế vĩ mô 1.1.Giới thiệu ISO ISO tên viết tắt Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization) Mục đích:tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa dịch vụ quốc gia khác giới Việt Nam gia nhập ISO năm 1977 thành viên thứ 77 tổ chức 1.2.Các nguyên tắc quản trị chất lượng theo ISO 9000 – Nguyên tắc 1- Tập trung vào khách hàng – Nguyên tắc 2- Vai trò lãnh đạo – Nguyên tắc 3- Toàn tham gia – Nguyên tắc 4- Quản trị theo cách tiếp cận dựa trình – Nguyên tắc 5- Quản trị theo cách tiếp cận dựa hệ thống – Nguyên tắc 6- Cải tiến liên tục – Nguyên tắc 7- Ra định dựa kiện – Nguyên tắc 8- Xây dựng mối quan hệ có lợi với nhà cung cấp 1.3.Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9000 ISO 19011:2011 ISO 9004:2009 ISO 9001:2015 ISO 9000:2005 Hệ thống quản trị chất lượng – Cơ sở từ vựng Hệ thống quản trị chất lượng- Các yêu cầu Quản trị thành công bền vững tổ chức Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 1.4.Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Phạm vi – Tiêu chuẩn viện dẫn – Thuật ngữ định nghĩa – Bối cảnh tổ chức – Sự lãnh đạo – Hoạch định – Hỗ trợ – Vận hành – Đánh giá hoạt động – Cải tiến 2.8.Vận hành • Hoạch định kiểm sốt vận hành • Các u cầu cho sản phẩm dịch vụ • Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ • Kiểm sốt q trình cung cấp, sản phẩm dịch vụ bên ngồi • Thơng qua sản phẩm dịch vụ • Kiểm sốt đầu khơng phù hợp 2.9.Đánh giá hoạt động – Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá – Đánh giá nội bộ: + Có phù hợp với: yêu cầu thân tổ chức hệ thống quản lý chất lượng yêu cầu tiêu chuẩn không + Có thực trì có hiệu lực – Xem xét lãnh đạo   2.10.Cải tiến -Tổ chức phải xác định lựa chọn hội cải tiến thực -Khi không phù hợp xảy tổ chức cần có đánh giá nhu cầu cho hành động, thực hành động cần thiết, xem xét hiệu lực hành động, cập nhật rủi ro hội, thực thay đổi cần thiết - Tổ chức phải lưu giữ chứng thông tin dạng văn -Tổ chức phải thường xuyên nâng cao tính thích hợp, thỏa đáng hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng 3.Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 cơng cổ phần khí cụ điện I 3.1.Giới thiệu doanh nghiệp Nhà máy sản xuất Đồ điện Cơng ty CP Khí cụ điện Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 20 ISO 9001:2015 Nhà máy Chế tạo Khí cụ điện Tiêu chuẩn ISO 9002 : 1994 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Sản xuất kinh doanh thiết bị đóng cắt, điều khiển, chiếu sáng ,dây thiết bị dẫn -  Thi công xây lắp sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị đường dây điện -  Kinh doanh vật tư, vật liệu điện, thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh xuất nhập vật liệu điện thiết bị điện 3.2.Nhu cầu xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Cơ hội :khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm tiến độ – Thách thức: + Lĩnh vực hoạt động yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, cạnh tranh thị trường lớn, cần phải tối ưu hóa lực + Khách hàng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm  hệ thống quản lí phải tiệm cận tích hợp dần với hệ thống quản lí khách hàng Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 3.3.Quá trình cập nhật, chuyển đổi ISO 9001:2015 Công ty Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho HĐSX sản phẩm thiết bị đóng cắt,điều khiển,chiếu sáng bảo vệ dòng điện Mục tiêu Thời gian tháng từ tháng đến tháng 12 năm 2017 Đánh giá thực trạng Phù hợp với chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng Đào tạo cập nhật nội dung ISO 9001:2015 Đào tạo cập nhật nội dung ISO 9001:2015 …) cho cán nhân viên …) cho cán nhân viên Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Đào tạo, tư vấn hỗ trợ nhóm thực dự án Cơng ty kỹ thuật xây dựng hệ thống chất lượng Cùng Ban lãnh đạo phòng nhận diện, phân tích, Cùng Ban lãnh đạo phòng nhận diện, phân tích, đánh giá đưa phương án xử lý rủi ro cấp độ hệ thống đánh giá đưa phương án xử lý rủi ro cấp độ hệ thống cấp độ trình; cấp độ trình; Làm việc với cán phân công trách nhiệm xây dựng văn cụ thể Xem xét văn tài liệu hệ thống chất lượng cán bộ  dự thảo tư vấn Tổ chức đào tạo hướng dẫn cho nhóm cán trực Tổ chức đào tạo hướng dẫn cho nhóm cán trực tiếp thực Dự án tiếp thực Dự án Theo dõi xác nhận việc thực tuân thủ hệ thống Theo dõi xác nhận việc thực tuân thủ hệ thống chất lượng đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2015 chất lượng đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2015 Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội Công ty Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội Công ty đủ trình độ kỹ đủ trình độ kỹ Tiến hành đánh giá nội với chuyên gia đánh giá đào tạo Công ty Tư vấn cho Công ty việc lựa chọn Tổ chức Chứng Tư vấn cho Công ty việc lựa chọn Tổ chức Chứng nhận giúp Công ty tiến hành thủ tục cần thiết để nhận giúp Công ty tiến hành thủ tục cần thiết để đăng ký chứng nhận; đăng ký chứng nhận; Xem xét kết đánh giá giúp Công ty thực Xem xét kết đánh giá giúp Công ty thực biện pháp khắc phục vấn đề tồn cho biện pháp khắc phục vấn đề tồn Cơng ty nhận chứng ISO 9001:2015; đến Công ty nhận chứng ISO 9001:2015; 3.4.Kết xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Nâng cao hình ảnh, Nâng cao hình ảnh, uy tín uy tín Nâng cao tinh thần trách Nâng cao tinh thần trách nhiệm cán nhân viên nhiệm cán nhân viên công ty công ty Sàng lọc lựa chọn Sàng lọc lựa chọn nhà cung nhà cung cấp tốt cấp tốt Các kết cụ thể -Bổ sung xây dựng tài liệu liên quan đến kế hoạch triển khai mục tiêu chất lượng -Cải tiến hệ thống quy trình có -100% sản phẩm sản xuất kiểm soát mặt chất lượng - Hệ thống cấp chứng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 :2015 3.6.Thuận lợi, khó khăn học kinh nghiệm   Khó khăn Thuận lợi Lãnh đ ạo dựng v cam kết xây nâng cao hệ thống q uản lý Toàn b ộC muốn đ BCNV mong óng gó p v s phát tr ự iển Có n ề n t ả ng lâu dà i Triển khai t ích hợp hệ thốn g Hoàn thiện hồ sơ Bài học kinh nghiệm – Lãnh đạo cần tiếp tục cam kết cung cấp nguồn lực để triển khai hệ thống Quản lý chất lượng; – Thực hoạt động hệ thống đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo định kỳ; – Tiếp tục trì hoạt động Ban ISO Công ty – Công nhân viên cần có nhận thức sâu sắc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ... 9001:2015 ISO 9000:2005 Hệ thống quản trị chất lượng – Cơ sở từ vựng Hệ thống quản trị chất lượng- Các yêu cầu Quản trị thành công bền vững tổ chức Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 1.4.Nội dung tiêu... thống quản trị chất lượng – Các yêu cầu Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015 cơng cổ phần khí cụ điện I Những báo liên quan đến ISO 9000 Các báo liên quan đến ISO 9000 Hệ thống quản lý chất. .. thống quản lý chất lượng – Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống 2.5.Sự lãnh đạo – Sự lãnh đạo cam kết – Chính sách • Lãnh đạo cấp cao phải thiết lập, thực trì sách chất lượng • Chính sách chất

Ngày đăng: 20/02/2020, 14:53

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Tên thành viên nhóm 7:

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • 1.1.Giới thiệu về ISO

 • 1.2.Các nguyên tắc của quản trị chất lượng theo ISO 9000

 • Slide 9

 • 1.4.Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 • 1.5.Lợi ích khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

 • 2.ISO 9001:2015, Hệ thống quản trị chất lượng – Các yêu cầu

 • MÔ HÌNH TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNH CỦA ISO 9001:2015

 • Slide 14

 • Slide 15

 • 2.5.Sự lãnh đạo

 • 2.6.Hoạch định

 • 2.7.Hỗ trợ

 • 2.8.Vận hành

 • 2.9.Đánh giá hoạt động

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan