0

bài tập quản trị tài chính: phân tích tài chính BIBICA năm 2018-2019

37 425 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2020, 13:53

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG VẼ DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN 1:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA .1 1.1.Tổng quan công ty: .1 1.2.Các nét giai đoạn 2017-2018: PHẦN 2:MÔ TẢ, XỬ LÝ SỐ LIỆU 2.1.Xử lý sơ B02-Báo cáo phân chia thu nhập: 2.2.Xử lý sơ B01-Bảng cân đối tài chính: PHẦN 3:XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 3.1.Cơ cấu tài chính: 3.1.1.Cơ cấu tài sản .8 3.1.2.Cơ cấu nguồn vốn: .10 3.2.Cân tài chính: 13 3.2.1.Cân dài hạn: .13 3.2.2.Cân ngắn hạn: 13 3.3.Luân chuyển tài chính: .14 3.3.1.Luân chuyển dài hạn: 14 3.3.2.Luân chuyển ngắn hạn: 15 3.4.Chỉ số đánh giá hiệu quả: 18 3.5.Các số chuyên biệt: (khả thu hồi vốn đầu tư năm 2018) 19 PHẦN 4:ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ 20 4.1.Đánh giá tác động đòn bẩy tài chính: 20 4.2.Đánh giá tổng thể: 21 DANH MỤC BẢNG VẼ Bảng 1:Bảng cấu lao động theo trình độ tính chất cơng việc (Tính đến tháng 12/2018) Y Bảng 1:Bảng tổng hợp tiêu báo cáo phân chia thu nhập Bảng 2:Bảng tiêu tổng tài sản tổng nguồn vốn sau loại bỏ tài sản không khấu hao Bảng 3:Bảng tổng tài sản tổng nguồn vốn sau điều chỉnh hao mòn lũy kế .5 Bảng 4:Bảng tiêu tài sản sau xử lý, điều chỉnh Bảng 5:Bảng tiêu nguồn vốn sau xử lý, điều chỉnh: Bảng 1:Bảng thể cấu tài sản tồn phần cơng ty: Bảng 2:Bảng cấu tài sản phận công ty Bảng 3:Bảng thể cấu nguồn vốn tồn phần cơng ty 11 Bảng 4:Bảng thể cấu nguồn vốn thành phần công ty .12 Bảng 5:Bảng thể hệ số nợ công ty 12 Bảng 6:Bảng thể khả toán ngắn hạn: .13 Bảng 7:Bảng thể suất sử dụng tài sản suất sử dụng vốn chủ sở hữu: 14 Bảng 8:Bảng thể tiêu thời gian chu chuyển tài sản ngắn hạn 15 Bảng 9:Bảng thể sức sinh lời tài sản sức sinh lời VCSH công ty 18 Bảng 1:Bảng tính hệ số nợ công ty 20 Bảng 2;Bảng tính cấu nguồn vốn công ty .21 Bảng 3:Bảng tổng hợp số công ty năm 2016 năm 2017 .21 DANH MỤC HÌNH VẼ: Hình 1:Biểu đồ thể suất sử dụng tài sản suất sử dụng VCSH năm 2018 công ty 15 Hình 2:Biểu đồ thể thời gian luân chuyển tài sản ngắn hạn công ty.17 Hình 3:Biểu đồ thể số ROA, ROE, ROS công ty năm 2018 19 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA 1.1.Tổng quan công ty: PHẦN 2: - Tên công ty: Công ty cổ phần Bibica, MCK: BBC PHẦN 3: - Trụ sở cơng ty: 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh PHẦN 4: -Mốc lịch sử: PHẦN 5: + Tiền thân CTCP Bánh kẹo Biên Hòa, thành lập từ việc cổ phần hóa phân xưởng: Bánh, kẹo, mạch nha thuộc cơng ty Đường Biên Hòa +Ngày 29/12/2006, đổi tên CTCP Bánh kẹo Biên Hòa thành CTCP Bibica PHẦN 6: -Lĩnh vực kinh doanh: PHẦN 7: + Sản xuất, kinh doanh nước bao gồm lĩnh vực công nghiệp chế biến bánh-kẹo-mạch nha, bột dinh dưỡng, sữa sản phẩm từ sữa, bột giải khát loại thực phẩm chế biến khác + Xuất nhập khẩu: NK nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho SXKD công ty, XK sản phẩm: Bánh-kẹo-mạch nha, loại sản phẩm hàng hóa khác PHẦN 8: → Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất bánh kẹo PHẦN 9: -Quy mơ cơng ty: PHẦN 10: +Vốn điều lệ: Từ năm 2008 đến 2018 vốn điều lệ không thay đổi 154.207.820.000đ PHẦN 11: +Cơ cấu lao động theo trình độ tính chất công việc: PHẦN 12: PHẦN 13: PHẦN 14: PHẦN 15: PHẦN 16: PHẦN 17: PHẦN 18: PHẦN 19: PHẦN 20: Bảng 1:Bảng cấu lao động theo trình độ tính chất cơng việc (Tính đến tháng 12/2018) PHẦN 21: PHẦN 22: Ngu ồn: finance.vietstock.vn PHẦN 23: +Địa bàn:  Khối sản xuất:  Trụ sở công ty cổ phần Bibica PHẦN 24:443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh  Nhà máy Bibica Biên Hồ PHẦN 25:Khu Cơng Nghiệp Biên Hồ 1, phường An Bình, TP.Biên Hồ, tỉnh Đồng Nai  Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông PHẦN 26:Lô J1 - CN, đường D1, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  Nhà máy Bibica Hà Nội PHẦN 27:B18, đường Công Nghiệp 6, Khu Công Nghiệp Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội  Hệ thống phân phối:  Nhà phân phối: Tính đến tháng 12/2018, Cơng ty có 140 nhà phân phối độc quyền có mặt tất tỉnh, thành toàn quốc  Điểm bán lẻ: Được phục vụ trực tiếp nhà phân phối 120.000 điểm  Siêu thị Chuỗi cửa hàng tiện lợi: Sản phẩm Bibica có mặt 3000 siêu thị lớn nhỏ cửa hàng tiện toàn quốc  Xuất khẩu: Xuất đóng góp khoảng 7% vào tổng doanh thu hợp cơng ty Tính đến cuối năm 2018, Bibica xuất 16 quốc gia vùng lãnh thổ 1.2.Các nét giai đoạn 2017-2018: PHẦN 28: *Trong năm 2017: PHẦN 29: - Nâng cấp dây chuyển bánh mì Nhà Máy Hà Nội sản xuất năm chủng loại sản phẩm; PHẦN 30: - Tiếp tục hợp lý hóa sản xuất dây chuyền, tăng suất lao động lên 12% so với kỳ; PHẦN 31: - Tăng suất dây chuyền kẹo dẻo từ 120 lên 165 tấn/tháng, đáp ứng nhu cầu thị trường; PHẦN 32: - Triển khai thành công giải pháp Shop key Bibica, 10.000 Shop chiếm 49% doanh số kênh GT; PHẦN 33: - Phát triển hệ thống bán hàng: Tách đội bán sỉ/lẻ Hồ Chí Minh Hà Nội; Tách đội bán hàng Bánh, đội báo hàng Kẹo tỉnh lại; PHẦN 34: - Phát triển ứng dụng công nghệ thống tin quản lý: Triển khai xử lý đơn hàng điều độ sản xuất phát triển ERP, Giải pháp App Shopkey, Báo cáo thông minh BOBJ PHẦN 35: *Trong năm 2018: PHẦN 36: - Xây dựng nhãn hàng mạnh HURA với doanh thu 360 tỷ/năm Phát triển SKUs có doanh số 50 tỷ/năm: Goody 681g & Hura Deli Cốm - Dừa 336g; PHẦN 37: - Khởi công xây dựng Nhà máy Bibica Miền Tây Long An PHẦN 38: - Xây dựng sách giao khốn sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bánh mì Nhà máy Hà Nội, doanh thu tăng 40% so với kỳ; PHẦN 39: - Phát triển ứng dụng công nghệ thống tin quản lý: Đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng từ tháng 10 năm 2018; PHẦN 40: PHẦN 41: MÔ TẢ, XỬ LÝ SỐ LIỆU 2.1.Xử lý sơ B02-Báo cáo phân chia thu nhập: PHẦN 42: Bảng 1:Bảng tổng hợp tiêu báo cáo phân chia thu nhập PHẦN 43: PHẦN 46: PHẦN 45: PHẦN 44: Chỉ tiêu Mã PHẦN 49: số PHẦN 51: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ PHẦN 55: Doanh thu hoạt động tài PHẦN 52: PHẦN 53: 01 PHẦN 56: PHẦN 57: Doanh thu (03=01+02) PHẦN 63: Lợi nhuận kế toán trước thuế 03 04 201 56.2 53.180.276 1.3 PHẦN 62: 1.50 1.670.266.125 117 PHẦN 66: 411.288.841 1.44 5.417.085.849 54 PHẦN 58: 62.628.451.582 PHẦNPHẦN 64: 65: PHẦN 50: 1.3 PHẦN 54: 355.122.137 PHẦN 60: PHẦN 61: Năm 08.273.329.445 02 PHẦN 59: 201 Đơn vị: đồng 116 908.398.412 PHẦN 68: PHẦN 67: Chi phí lãi vay 05 PHẦN 69: PHẦN 72: PHẦN 73: PHẦN 71: Lợi nhuận sau thuế 06 Chia lãi cho chủ sở hữu 07 PHẦN 79: Lãi (08=04+05) 08 PHẦN 84: PHẦN 85: PHẦN 83: Khấu hao PHẦN 87: Lãi gộp (10=08+09) 09 PHẦN PHẦN 88: 89: 3.08 116 908.398.412 18 PHẦN 86: 265.779.674 99.7 4.156.400 117 PHẦN 82: 411.288.841 - 50.262.005 24 PHẦN 78: 673.251.200 PHẦNPHẦN 80: 81: PHẦN 70: 98 PHẦN 74: 917.883.397 PHẦN 76: PHẦN 77: PHẦN 75: - 27.6 28.491.552 135 PHẦN 90: 144 10 PHẦN 91: Tích lũy nội (11=06- 07+09) 677.068.515 PHẦN 92: PHẦN 93: 11 PHẦN 95: 536.889.964 92 PHẦN 94: 510.411.871 124 294.597.157 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2018 2.2.Xử lý sơ B01-Bảng cân đối tài chính: PHẦN 96: PHẦN 97: +Xử lý loại bỏ: Bảng 2:Bảng tổng tài sản tổng nguồn vốn sau loại bỏ tài sản không khấu hao PHẦN 100: PHẦN 99: M Chỉ tiêu ã số PHẦN 98: Đơn vị: đồng PHẦN 101: Năm PHẦN 104: 17 PHẦNPHẦN 107: 108: PHẦN 106: Tổng tài sản 01 Tài sản dở dang dài hạn PHẦN 114: Tổng tài sản sau xử lý 02 loại bỏ (03=01-02) PHẦN 118: 03 Tổng nguồn vốn sau xử 04 20 3.9 35.570.500 PHẦN 117: 1.2 86.810.309.710 PHẦN 121: 149.506.059.394 1.2 90.745.880.210 PHẦN 113: 149.506.059.394 PHẦNPHẦN 119: 120: lý loại bỏ PHẦN 109: 518.757.159 PHẦNPHẦN 115: 116: PHẦN 105: 18 154.024.816.553 PHẦNPHẦN 111: 112: PHẦN 110: 20 1.2 86.810.309.710 PHẦN 122: Nguồn: Bảng cân đối kế tốn cơng ty ngày 31/12/2018 PHẦN 123: +Điều chỉnh hao mòn lũy kế: PHẦN 124: Hao mòn lũy kế có giá trị âm phần tài sản chuyển sang mục vốn chủ sở hữu PHẦN 125: Bảng 3:Bảng tổng tài sản tổng nguồn vốn sau điều chỉnh hao mòn lũy kế PHẦN 126: PHẦN 128: PHẦN 127: Chỉ tiêu Mã PHẦN 129: 2017 PHẦN 133: 2018 PHẦN 135: PHẦN 136: (254 PHẦN 137: (281 PHẦN 134: Hao mòn lũy kế PHẦN 138: Tổng tài sản sau PHẦN 139: PHẦN 140: 01 693.237.197) 02 PHẦN 142: 1.404 199.296.591 Tổng nguồn vốn PHẦN 143: PHẦN 144: điều chỉnh Năm PHẦN 132: số điều chỉnh Đơn vị: đồng 03 1.404 199.296.591 041.688.197) PHẦN 141: 1.567 851.997.907 PHẦN 145: 1.567 851.997.907 PHẦN 146: Nguồn: Bảng cân đối kế toán công ty ngày 31/12/2018 PHẦN 147: +Các tiêu tài sản công ty năm 2017-2018 sau xử lý, điều chỉnh: PHẦN 148: Bảng 4:Bảng tiêu tài sản sau xử lý, điều chỉnh PHẦN 149: PHẦN 150: C hỉ tiêu PHẦN 160: Mã số PHẦN 156: 01 201 Năm PHẦN 153: PHẦN 157: Tà PHẦNPHẦN 161: 162: i sản ngắn hạn PHẦN 166: PHẦN 152: PHẦN 151: 201 802 PHẦN 163: 255.767.435 Đơn vị: đồng PHẦN 158: So sánh Ch ênh lệch 829 190.176.709 PHẦN 164: PHẦN 159: Tỷ lệ (%) 26 PHẦN 165: 934.409.274 3,36 Tiền khoản tương đương tiền PHẦNPHẦN 167: 168: 02 394 PHẦN 169: 792.758.573 299 PHẦN 170: 675.459.578 (95 PHẦN 171: 117.298.995) (24,09) 02 PHẦN 642: Tiền khoản tương 1.688.148.267 PHẦN PHẦN 643: 644: đương tiền 03 94.792.758.573 PHẦN PHẦN 647: 648: PHẦN 646: Nợ ngắn hạn 04 PHẦN 650: Khả toán PHẦNPHẦN 651: 652: 2, hành (05=01/04) 05 40 PHẦN 654: PHẦNPHẦN 655: 656: 2, (06=(01-02)/04) 06 13 PHẦN 658: PHẦNPHẦN 659: 660: 1, 07 18 Khả nhanh Khả toán tức thời (07=03/04) 33.995.562.972 1.434.417.074 PHẦN 645: 99.675.459.578 PHẦN 649: 84.669.520.352 PHẦN 653: ,16 PHẦN 657: ,94 PHẦN 661: ,78 PHẦN 662: →Khả toán hành hai năm lớn cho thấy Bibica có thừa khả tốn; có tình hình tài khả quan PHẦN 663: →Khả toán nhanh hai năm lớn 0,5 cho thấy công ty CP Bibica đảm bảo thừa khả toán khoản nợ ngắn hạn với số tiền TS có PHẦN 664: →Khả toán tức thời hai năm lớn 0,1 cho thấy với lượng tiền tương đương tiền có, doanh nghiệp đảm bảo thừa khả toán tức thời khoản nợ phải trả vòng 36 tháng PHẦN 665: →Đánh giá chung khả tốn ngắn hạn cơng ty tốt 3.3.Luân chuyển tài chính: PHẦN 666: 3.3.1.Luân chuyển dài hạn: PHẦN 667: Bảng 7:Bảng thể suất sử dụng tài sản suất sử dụng vốn chủ sở hữu: PHẦN 668: Chỉ tiêu PHẦNPHẦN 669: 670: 20 Năm PHẦN 671: Năm M ã số 2017 PHẦNPHẦN 673: 674: PHẦN 672: Doanh thu PHẦN 676: Tổng tài sản bình quân PHẦN 680: Tổng vốn (04=01/02) 1.341 592.497.545 PHẦNPHẦN 681: 682: 03 1.012 755.489.386 1.501 670.266.125 PHẦN 679: 1.486 025.647.249 PHẦN 683: 1.111 580.727.527 PHẦN 685: 04 PHẦN 686: 1,016 PHẦN 687: 1,011 1,345 PHẦN 691: 1,351 Năng suất sử dụng vốn chủ sở hữu (05=01/03) PHẦNPHẦN 677: 678: PHẦN 675: Năng suất sử dụng tài sản PHẦN 688: 1.362 628.451.582 02 chủ sở hữu bình quân PHẦN 684: 01 2018 PHẦN 689: 05 PHẦN 690: PHẦN 692: Nguồn: Bảng cân đối kế tốn cơng ty năm 2017+2018 PHẦN 693: →Năng suất sử dụng TS doanh nghiệp năm 2018 giảm so với năm 2017 (1.01
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập quản trị tài chính: phân tích tài chính BIBICA năm 2018-2019, , PHẦN 313: 3.1.1.Cơ cấu tài sản, PHẦN 467: 3.1.2.Cơ cấu nguồn vốn:, PHẦN 666: 3.3.1.Luân chuyển dài hạn:, PHẦN 707: 3.3.2.Luân chuyển ngắn hạn:

Từ khóa liên quan