0

Bài tập lớn môn kế toán tài chính I: Lập báo cáo tài chính và phân tích chỉ số tài chính

65 274 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2020, 13:20

Mục lục 1.GIỚI THIỆU CÔNG TY: 2.MƯỜI NGHIỆP VỤ DIỄN RA CỦA CÔNG TY NĂM 2017: .2 3.LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 3.1.Chứng từ gốc 3.2.Ghi sổ nhật ký chung : 3.3.Ghi sổ cái: 12 3.4.Ghi sổ chi tiết: 33 3.5.Lập bảng cân đối phát sinh 42 3.6.Lập báo cáo tài 43 4.PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH .54 4.1.Chỉ tiêu phân tích TSCĐ .54 4.2.Chỉ tiêu phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 55 4.3.Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng tài sản 55 4.4.Chỉ tiêu phân tích khả sinh lời vốn chủ 56 4.5.Chỉ tiêu phân tích khả tốn: 57 4.5.1.Chỉ tiêu phân tích khả toán ngắn hạn 57 4.5.2.Chỉ tiêu phân tích khả tốn dài hạn 58 BÀI TẬP LỚN 1.GIỚI THIỆU CƠNG TY: -Cơng ty Cổ phần Bibica (BBC) có trụ sở đăng ký số 443, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam -Hoạt động năm công ty sản xuất, mua bán sản phẩm đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn), bột dinh dưỡng, sữa sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát kinh doanh bất động sản 2.MƯỜI NGHIỆP VỤ DIỄN RA CỦA CÔNG TY NĂM 2017: Nghiệp vụ 1: Cơng ty Cổ phần Bibica tính thuế GTGT theo phương pháp khấu Ngày 1/2/2017, Cơng ty có mua đưa vào sử dụng máy in văn phòng Cannon từ công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động Giá mua ghi hóa đơn 13.200.000đ (trong thuế suất thuế GTGT 10%) Chi phí vận chuyển, cơng ty toán tiền mặt 242.000đ, thuế GTGT 10% cho bên vận chuyển BBC toán cho Thế giới di động chuyển khoản TK 0.12.100.000098.5 công ty ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Đồng Nai.Công ty đầu tư máy quỹ đầu tư phát triển Nghiệp vụ 2: Cơng ty trích khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng Ngày 5/03/2017, lãnh đạo công ty định lập Hội đồng lý tài sản Ơ tơ phận quản lý, theo đề nghị phận quản lý.Kết thúc buổi họp, Hội đồng lý định lý tài sản Nguyên giá ban đầu tài sản 680.000.000đ, thời gian sử dụng 12 năm, trích khấu hao 450.000.000đ Mức giá sàn lý hội đồng đưa 140.000.000đ giao cho ông Trương Phú Chiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc thực Trong trình lý phát sinh chi phí th ngồi 3.000.000đ, tiền mặt: 1.000.000đ Tài sản lý thu 161.776.772đ chuyển khoản vào tài khoản 0.12.100.000098.5 công ty ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Đồng Nai, chưa bao gồm thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10% Nghiệp vụ 3: Ngày 16/04/2017, Thiết bị sản xuất bánh kem xốp công ty bị hỏng đột xuất, công ty th cơng ty AEON Delight sửa chữa Chi phí sửa chữa tập hợp được: Giá trị phụ tùng thay xuất kho 300 trị giá: 30.000.000đ, tiền công sửa chữa toán tiền mặt 16.500.000đ, thuế GTGT 10% Cơng việc sửa chữa hồn thành vào tháng 4/2017 Chi phí sửa chữa phân bổ tháng bắt đầu tháng Nghiệp vụ 4: Ngày 20/5/2017, Công ty mua bột mỳ loại công ty cổ phần thực phẩm Đại Lộc, số lượng ghi hóa đơn 25.500Kg đơn giá chưa có thuế 3300đ/1kg Cơng ty Đại Lộc giao hàng đến tận kho công ty với chi phí vận chuyển trả tiền mặt 1.650.000đ.Thực nhập 25.000kg, thiếu định mức 500kg Công ty tốn sớm cho cơng ty Đại Lộc TK 710A.00305 công ty ngân hàng ngân hàng Vietinbank thành phố Biên Hòa Đồng Nai nên hưởng triết khấu toán 1,5 % tổng giá toán Nghiệp vụ 5: Ngày 21/6/2017, công ty xuất kho 200 công cụ, trị giá xuất kho 18.000.000đ cho công ty bánh kẹo Hải Hà thuê tháng với giá trị 22.000.000đ, gồm 10% thuế GTGT Công ty bánh kẹo Hải Hà tốn tiền th cơng cụ tiền gửi ngân hàng ngân hàng Vietinbank thành phố Biên Hòa Đồng Nai Cơng ty phân bổ tính giá trị xuất kho dùng cho thuê vào chi phí QLDN tháng, tháng Nghiệp vụ 6: Trong tháng 6, cơng ty có tình hình tiền lương sau: 1.Cơng ty tính tiền lương phải trả cho: Công nhân sản xuất trực tiếp: 60.000.000đ Nhân viên quản lý phân xưởng: 40.000.000đ Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 120.000.000đ 2.BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,BHTNLĐ, BNN trích theo tỷ lệ quy định, doanh nghiệp nộp cho quan BHXH Liên đoàn lao động tiền gửi ngân hàng Vietinbank thành phố Biên Hòa Đồng Nai Nghiệp vụ 7: Cơng ty tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình giá đơn vị bình qn kỳ dự trữ Ngày 22/7/2017, cơng ty xuất kho 10.000 sản phẩm bánh kem xốp bán cho Pan Food theo phương thức thu tiền lần,với giá xuất kho 2.400đ/sp, giá bán chưa thuế 3.400đ/sp, thuế suất thuế GTGT 10% Khách trả ½ số tiền tốn cho cơng ty chuyển khoản vào TK 710A.00305 công ty ngân hàng Vietinbank thành phố Biên Hòa Đồng Nai , số lại khách hàng toán sau Nghiệp vụ 8: Ngày 26/8/2017, công ty bán 30.000 chai nước giải khát cho Lotte trị giá 300.000.000đ chưa bao gồm thuế GTGT, (thuế suất thuế GTGT: 10%), giá vốn 270.000.000đ Công ty chưa thu tiền khách hàng Do lô hàng không đạt yêu cầu hợp đồng nên khách hàng trả lại 50% giá trị hợp đồng, công ty làm thủ tục nhập kho ghi giảm nợ cho khách hàng Nghiệp vụ 9: Ngày 27/9/2017, cơng ty có nhập dây chuyền sản xuất bánh, giá nhập 20.000$ Tỷ giá thực tế toán 23.100đ Biết thuế suất thuế nhập 15%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế GTGT 10% Cơng ty tốn cho bên mua 70% chuyển khoản Đã nộp thuế cho hải quan tiền gửi ngân hàng Vietinbank Chi phí vận chuyển đến đơn vị trả tiền mặt, chưa thuế GTGT 10% 3.850.000đ Biết tài sản đầu tư nguồn vốn kinh doanh Nghiệp vụ 10: Ngày 27/10/2017, Cơng ty nhận giấy báo có ngân hàng Vietinbank việc tốn lơ hàng bánh kem bán ngày 22/7/2017 Fan Food 3.LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung, trình tự ghi chép theo hình thức Nhật ký chung: Chứng từ gốc Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối phát sinh Ghi chú: Báo cáo tài Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu Chú thích: Báo cáo tài lập lấy số dư cuối kỳ năm 2016 làm đầu kỳ năm 2017 Sổ nhật ký đặc biệt mở cho đối tượng phát sinh nhiều, cân nhắc(131,331, xem ký hiệu tài khoản trung gian 3.1.Chứng từ gốc -Nghiệp vụ 1:Hóa đơn GTGT, giấy báo nợ, phiếu chi -Nghiệp vụ 2:Phiếu chi, giấy báo có -Nghiệp vụ 3:Phiếu xuất kho, phiếu chi, hóa đơn GTGT -Nghiệp vụ 4: Phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT, giấy báo nợ -Nghiệp vụ 5: Phiếu xuất kho, giấy báo có , hóa đơn GTGT -Nghiệp vụ 6:Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm, giấy báo nợ -Nghiệp vụ 7: Phiếu xuất kho, giấy báo có , hóa đơn GTGT -Nghiệp vụ 8: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT -Nghiệp vụ 9: Giấy báo nợ, phiếu chi, hóa đơn GTGT -Nghiệp vụ 10: Giấy báo có 3.2.Ghi sổ nhật ký chung : Hàng ngày kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung nghiệp vụ diễn Công ty cổ phần Bibica Sổ nhật ký chung Năm 2017 Đơn vị: VNĐ Chứng từ ghi sổ NTGS SH NT Diễn giải Mua máy in văn phòng Canon tốn Mua máy in văn phòng Canon tốn Mua máy in văn phòng Canon tốn Chi phí vận chuyển máy in Canon Chi phí vận chuyển máy in Canon Chi phí vận chuyển máy in Canon 01/02 01/02 HĐGT 01/02 GT 01/02 01/02 GBN 01/02 01/02 01/02 HĐGT 01/02 GT 01/02 01/02 PC 01/02 01/02 01/02 01/02 Kết chuyển vốn 01/02 Kết chuyển vốn Thanh lý oto phận quản 05/03 lý Thanh lý oto phận quản 05/03 lý Thanh lý oto phận quản 05/03 lý Chi phí lý oto phận 05/03 quản lý Chi phí lý oto phận 05/03 quản lý Chi phí lý oto phận 05/03 quản lý Thu nhập từ lý ô tô 05/03 phận quản lý Thu nhập từ lý ô tô 05/03 phận quản lý Thu nhập từ lý ô tô 05/03 phận quản lý NT Diễn giải BPBK 05/03 HTS BBĐG 05/03 LTS QĐTLT 05/03 S 05/03 PC 05/03 05/03 05/03 GBC 05/03 05/03 NTGS SH Đã ghi sổ x Số hiệu TK Số tiền Nợ Có 211 12.000.000 133 1.200.000 112 x 13.200.000 211 220.000 133 22.000 111 x x 242.000 414 411 12.220.000 214 450.000.000 811 230.000.000 12.220.000 211 x x 811 680.000.000 4.000.000 111 1.000.000 331 3.000.000 112 177954449.2 161.776.772 711 Đã ghi sổ 3331 Số Nợ hiệu TK 16.177.677.2 Có 16/04 16/04 PXK 16/04 HĐGT 16/04 GT 16/04 PC 16/04 16/04 BPBCP 16/04 SC 16/04 20/05 PNK HĐGT 20/05 GT 20/05 20/05 20/05 20/05 Chi phí sửa chữa máy sx bánh 16/04 kem xốp Chi phí sửa chữa máy sx bánh 16/04 kem xốp Chi phí sửa chữa máy sx bánh 16/04 kem xốp Chi phí sửa chữa máy sx bánh 16/04 kem xốp Chi phí sửa chữa máy sx bánh 16/04 kem xốp 16/04 Kết chuyển chi phí sửa chữa 16/04 Kết chuyển chi phí sửa chữa 16/04 Phân bổ chi phí sửa chữa lớn 16/04 Phân bổ chi phí sửa chữa lớn Mua bột mỳ loại công ty 20/05 Đại Lộc Mua bột mỳ loại công ty 20/05 Đại Lộc Mua bột mỳ loại công ty 20/05 Đại Lộc Mua bột mỳ loại công ty 20/05 Đại Lộc 20/05 Hàng thiếu định mức 20/05 GBN 20/05 Hàng thiếu định mức Thanh toán tiền mua bột mỳ 20/05 loại 20/05 Thanh toán tiền mua bột mỳ 20/05 loại 21/06 Thanh toán tiền mua bột mỳ 20/05 loại Xuất kho 200 công cụ cho 21/06 công ty bánh kẹo Hải Hà thuê Xuất kho 200 công cụ cho 21/06 công ty bánh kẹo Hải Hà thuê 21/06 21/06 Phân bổ 21/06 21/06 Phân bổ 20/05 21/06 PXK NTGS SH 21/06 GBC x 2413 30.000.000 153 x x x x x 30.000.000 2413 15.000.000 133 1.500.000 111 242 2413 16.500.000 45.000.000 45.000.000 627 242 9.000.000 152 82.500.000 133 8.415.000 1381 1.650.000 331 632 9.000.000 92.565.000 1.650.000 1.650.000 152 x 331 92.565.000 515 1.388.475 91.176.525 112 x 242 18.000.000 153 x 642 18.000.000 3.000.000 242 Đã ghi sổ x NT Diễn giải 21/06 Thu tiền từ cho thuê Số hiệu TK Nợ 112 3.000.000 Có 22.000.000 HĐGT 21/06 GT 21/06 30/06 21/06 Thu tiền từ cho thuê 21/06 Thu tiền từ cho thuê Tính tiền lương phải trả 30/06 tháng Tính tiền lương phải trả 30/06 tháng Tính tiền lương phải trả 30/06 tháng Tính tiền lương phải trả 30/06 tháng BPBTL 30/06 VBH 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 GBN 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 BPBTL 30/06 30/06 22/07 PXK 22/07 HĐTG 22/07 TGT 22/07 22/07 22/07 GBC 22/07 26/08 PXK 26/08 HĐTG 26/08 TGT 26/08 26/08 26/08 26/08 NTGS SH 26/08 26/08 PNK 26/08 27/09 HĐKT x 627 2.000.000 60.000.000 120.000.000 40.000.000 334 x 22/07 22/07 22/07 22/07 22/07 26/08 26/08 Ghi nhận doanh thu bán hàng Ghi nhận doanh thu bán hàng Ghi nhận doanh thu bán hàng Thu tiền bán hàng Thu tiền bán hàng Xuất kho bán hàng cho Lotte Xuất kho bán hàng cho Lotte x 26/08 26/08 26/08 26/08 26/08 Ghi nhận doanh thu Ghi nhận doanh thu Ghi nhận doanh thu Khách hàng trả lại hàng bán Khách hàng trả lại hàng bán x 622 642 Trích bảo hiểm xã hội Trích bảo hiểm xã hội Trích bảo hiểm xã hội Trích bảo hiểm xã hội Trích bảo hiểm xã hội Nộp khoản trích Nộp khoản trích Xuất kho bán hàng cho Pan 22/07 Food Xuất kho bán hàng cho Pan 22/07 Food NT Diễn giải 26/08 Khách hàng trả lại hàng bán 26/08 Ghi giảm giá vốn 26/08 Ghi giảm giá vốn Nhập dây truyền sản xuất 27/09 bánh 20.000.000 511 3331 x x 220.000.000 622 642 627 334 338 338 112 14.100.000 28.200.000 9.400.000 23.100.000 632 24.000.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 155 x x x Đã ghi sổ x x 131 511 3331 112 131 632 155 131 511 3331 521 3331 24.000.000 37.400.000 34.000.000 3.400.000 18.700.000 18.700.000 270.000.000 270.000.000 330.000.000 300.000.000 30.000.000 150.000.000 15.000.000 Số hiệu TK Nợ Có 131 165.000.000 155 135.000.000 632 135.000.000 211 462.000.000 27/09 Nhập dây truyền sản xuất 27/09 bánh Thanh toán số tiền mua dây 27/09 truyền sản xuất Thanh toán số tiền mua dây 27/09 truyền sản xuất HĐTG 27/09 TGT 27/09 27/09 Tính thuế nhập 27/09 Tính thuế nhập x 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 x 27/09 27/09 GBN 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 27/09 GBN 27/09 27/09 27/09 27/09 HĐTG 27/09 TGT 27/09 PC 27/10 GBC 27/10 GBC 31/12 SKT 31/12 31/12 SKT 31/12 NTGS SH Tính thuế tiêu thu đặc biệt Tính thuế tiêu thu đặc biệt Thuế GTGT Thuế GTGT Nộp thuế Nộp thuế Nộp thuế Nộp thuế Nộp thuế Chi phí vận chuyển 27/09 Chi phí vận chuyển 27/09 Chi phí vận chuyển Fan Food tốn số tiền 27/10 nợ Fan Food tốn số tiền 27/10 nợ 31/12 Kết chuyển thuế GTGT 31/12 Kết chuyển thuế GTGT Kết chuyển chi phí nhân cơng 31/12 trực tiếp Kết chuyển chi phí nhân cơng 31/12 trực tiếp NT 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Diễn giải kết chuyển chi phí sản xuất chung kết chuyển chi phí sản xuất chung Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu Kết chuyển giá vốn vào 10 331 x 462.000.000 331 323.400.000 112 323.400.000 211 3333 69.300.000 211 3332 133 3331 3333 3332 3331 112 53.130.000 211 3.500.000 133 111 350.000 x 112 18.700.000 x 131 3331 133 1.545.462.856 154 74.100.000 x x x x 69.300.000 53.130.000 58.443.000 58.443.000 69.300.000 53.130.000 58.443.000 180.873.000 3.850.000 18.700.000 1.545.462.856 622 Đã ghi sổ Số hiệu TK x 154 74.100.000 Nợ Có 58.400.000 627 x 511 x 521 911 58.400.000 150.000.000 150.000.000 160.650.000 Công ty cổ phần Bibica BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đơn vị:VNĐ Mã số Thuyết minh Chỉ tiêu Năm 01 02 1.Doanh thu bán hàng 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 20.1 20.1 354.000.000 (150.000.000) 10 11 20 21 3.Doanh thu bán hàng 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng 6.Doanh thu tài 20.1 21 204.000.000 (160.650.000) 43.350.000 1.388.475 22 25 26 30 31 32 40 50 51 52 60 61 70 71 7.Chi phí tài 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận (lỗ) khác 14.Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15.Chi phí thuế TNDN hành 16.Thu nhập thuế TNDN hoãn lại 17.Lợi nhuận sau thuế 18.Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 19.Lãi cổ phiếu 20.Lãi suy giảm cổ phiếu Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Lan Anh 20.2 22 23 25 25 25 26.1 26.3 19.4 19.4 Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Lan Anh 51 Năm trước 1.271.249.285.35 (7.816.647.111) 1.263.432.638.24 (818.052.516.238) 445.380.122.006 18.236.228.681 (711.421.616) - (285.308.631.412) (151.200.000) (72.892.714.000) (106.461.525) 104.703.583.659 161.776.772 1.761.881.615 (234.000.000) (9.447.608.857) (72.223.228) (7.685.727.242) (178.684.753) 97.017.856.417 - (16.004.388.659) 267.804.993 81.281.272.751 81.281.272.751 5996 4.878 5996 4.878 Ngày tháng năm 2017 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần Bibica BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 Đơn vị: VNĐ Mã số 02 03 Chỉ tiêu I.Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh khoản : Khấu hao hao mòn Hồn nhập dự phòng 04 05 Lỗ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ Lãi từ hoạt động đầu tư 01 08 09 10 11 12 15 17 20 21 22 24 25 27 9,10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng (giảm) khoản phải thu Tăng hàng tồn kho Tăng (giảm) khoản phải trả Giảm (tăng) chi phí trả trước Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II.Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ Tiền thu lý TSCĐ Thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn Chi tiền gửi có kỳ hạn Lãi tiền gửi nhận 36 Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư III Lưu chuyển từ hoạt động tài Cổ tức trả 40 Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động tài 30 Thuyế t minh 14 19.2 52 Năm Năm trước (178.684.753) 97.017.856.417 40.958.629.428 (1.827.460.685) 40.958.629.428 (1.827.460.685) (1.962.436.227) (160.776.772) (1.962.436.227) (15.702.336.512) 36.829.270.991 690517856 (6.350.000) (552.020.179) (51.000.000) (9.377.827.599) 118.484.252.421 110.219.652.932 (18.065.034.438) (6.005.534.050) (551.471.014) (19.901.112.684) (9.377.827.599) 27.532.591.069 174.802.925.568 (12.542.000) 176.954.449 186.000.000.000 (271.000.000.000) 12.977.027.998 (8.104.303.852) 45.000.000 186.000.000.000 (271.000.000.000) 12.977.027.998 (71.858.559.553) (80.082.275.854) (27.757.407.600) (27.757.407.600) (27.757.407.600) (27.757.407.600) Thuyế t minh Mã số 50 60 Chỉ tiêu Lưu chuyển tiền năm Tiền tương đương tiền đầu năm 61 70 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tê Tiền tương đương tiền cuối năm Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Lan Anh Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Lan Anh 53 Năm (72.083.376.084) 368.688.250.041 (499.644.978) 368.220.562.965 Năm trước 66.963.242.114 299.793.647.514 1.931.360.413 368.688.250.041 Ngày tháng năm 2017 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Cơng ty cổ phần Bibica THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 cho năm tài kết thúc ngày 4.TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN VND Số cuối năm Số đầu năm Tiền mặt 230.578.148 252.170.148 Tiền gửi ngân hàng 65.217.184.817 65.663.279.893 Các khoản tương đương tiền 302.772.800.000 302.772.800.000 TỔNG CỘNG 368.220.562.965 368.688.250.041 Các khoản tương đương tiền thể khoản tiền gửi với kỳ hạn gốc ba tháng hưởng lãi suất theo lãi suất tiền gửi áp dụng 6.CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN: Phải thu ngắn hạn khách hàng Trong đó: Các bên liên quan (Thuyết minh số 27) Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh Khác Trả trước cho người bán ngắn hạn Trong đó: Công ty TNHH Nhựa Tự Lập Chocotech GMBH Công ty cổ phần thực phẩm Đại Lộc Khác Phải thu ngắn hạn khác Trong đó: Thu nhập lãi tiền gửi Cơng ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết Thuế thu nhập cá nhân Khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi GIÁ TRỊ THUẦN 54 Số cuối năm 78.957.450.187 VNĐ Số cuối năm 78.590.050.187 6.039.484.297 72.917.965.890 12.465.604.637 5.634.684.297 9.034.413.757 63.920.952.133 12.049.639.637 92.565.000 12.373.039.637 10.572.595.058 10.636.080.000 1.413.559.637 10.570.945.058 3.762.433.180 229.419.161 2.042.463.971 4.536.628.746 (3.720.589.122) 98.275.060.760 3.762.433.180 229.419.161 2.042.463.971 4.536.628.746 (3.720.589.122) 97.490.045.760 7.HÀNG TỒN KHO VNĐ Thành phẩm Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Chi phí sản xuất dở dang TỔNG CỘNG Số cuối năm Giá gốc Dự phòng 45.061.126.147 53216052075 (2.496.375.633) 4.472.151.216 (615.421.023) 1.272.455.875 104.021.785.313 (3.111.796.656) Số đầu năm Giá gốc Dự phòng 45.220.126.147 53.135.202.075 (2.496.375.633) 4.520.151.216 (615.421.023) 1.139.955.875 104.015.435.313 (3.111.796.656) 8.CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Số cuối năm VNĐ Số đầu năm 3.984.441.240 3.600.444.070 383.997.170 3.984.441.240 3.600.444.070 383.997.170 Dài hạn Trả trước tiền thuê đất 39.392.232.578 23.150.774.209 39.341.232.578 23.150.774.209 Chi phí đền bù, giải tỏa mặt Công cụ dụng cụ Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định Khác TỔNG CỘNG 7.360.342.979 4.001.572.422 3.755.831.912 1.123.711.056 43.376.673.818 7.360.342.979 3.986.572.422 3.719.831.912 1.123.711.056 43.325.673.818 Ngắn hạn Công cụ dụng cụ Chi phí khác 55 9.TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải VNĐ Tổng cộng Thiết bị văn phòng Tài sản cố định khác 12.011.428.661 (680.000.000) 11.277.060.989 12.220.000 - 183.695.159 11.331.428.661 11.289.280.989 183.695.159 10.377.752.612 8.733.090.819 (450.000.000) 9.927.752.612 8.733.090.81 165.718.395 381.624.349.853 1.633.676.049 2.543.970.170 17.976.764 202.273.094.999 1.403.676.049 2.556.190.170 17.976.764 202.643.244.999 Nguyên giá Số đầu năm Mua Thanh lý, xóa sổ 128.316.811.465 - Số cuối năm Trong đó: Đã khấu hao hết Giá trị khấu hao lũy kế 128.316.811.465 432.558.448.57 587.930.000 433.146.378.57 Số đầu năm Khấu hao năm Thanh lý, xóa sổ 62.291.014.708 300.506.773.31 Số cuối năm Giá trị lại 62.291.014.708 Số đầu năm 66.025.796.757 Số cuối năm 66.025.796.757 - 300.506.773.31 132.051.675.25 132.639.605.25 584.347.444.852 600.150.000 (680.000.000) 584.267.594.852 165.718.395 382.074.349.853 - (450.000.000) 12.PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN Số cuối năm 96.079.717.34 18.079.831.34 92.565.000 77.907.321.00 48.824.600 96.128.541.94 Phải trả cho đối tượng khác Công ty cổ phần dược phẩm Công ty Đại Lộc Khác Phải trả bên liên quan (thuyết minh số 27) TỔNG CỘNG VNĐ Số đầu năm 95.522.152.34 18.079.831.34 77.442.321.00 48.824.600 95.570.976.94 13.NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN VNĐ 56 Số cuối năm 18.700.000 6.556.809.162 6.575.509.162 Pan Food Khác TỔNG CỘNG Số đầu năm 6.373.109.162 6.373.109.162 14.THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC VNĐ Số đầu năm Tăng Giảm Số cuối năm 110.020.67 122.430.00 232.450.67 1.618.905.85 - 6.095.641.744,2 4.190.406.255 235.675.211 122.430.000 1.741.335.85 10.521.723.210, Phải nộp Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế thu nhập cá nhân 7.604.526.923 4.190.406.255 235.675.211 Khác 12.030.608.38 TỔNG CỘNG Trong Thuế GTGT khấu trừ Thuế nộp thừa 1.475.532.856 238.352.587 13.744.493.83 Thuế phải nộp 1.475.532.856 238.352.587 12.235.608.653, 19.Vốn chủ sở hữu 19.1.Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu VNĐ Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 154.207.820.000 302.726.583.351 224.553.967.078 71.368.457.048 752.856.827.477 - - - - - - - - - - - - - - - Vốn cổ phần Năm Số đầu kỳ Lợi nhuận năm Cổ tức công bố Phân phối quỹ 57 Tổng cộng Thù lao Hội đồng Quản trị Số cuối năm - - - - - 154.220.040.000 302.726.583.351 224.541.747.078 71.189.772.295 752.678.142.724 20.DOANH THU 20.1.Doanh thu bán hàng Năm Tổng doanh thu bán hàng 354.000.000 (150.000.000 ) Các khoản giảm trừ doanh thu Trong đó: (150.000.000 ) - Hàng bán bị trả lại Chiết khấu thương mại Doanh thu Trong đó: Các bên liên quan 204.000.000 334.000.000 Các bên khác VNĐ Năm trước 1.271.249.285.35 (7.816.647.111) (5.757.913.542) (2.058.733.569) 1.271.249.285.35 20.000.000 36.549.773.053 1.226.882.865.19 Năm 1.388.475 1.388.475 VNĐ Năm trước 15.673.869.320 2.421.228.461 141.130.900 18.236.228.681 20.2.Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái Khác TỔNG CỘNG 58 21.GIÁ VỐN HÀNG BÁN Năm (810.715.163 ) Giá vốn hàng bán Dự phòng giảm giá hàng bán TỔNG CỘNG VNĐ Năm trước 817.402.451.075 650.065.163 (160.650.000 ) 650.065.163 818.052.516.238 Năm 120.000.000 31.200.000 151.200.000 VNĐ Năm trước 49.909.089.434 12.433.218.221 3.057.277.836 7.493.128.509 72.892.714.000 23.CHI PHÍ QUẢN LÝ Chi phí nhân cơng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khấu hao hao mòn Khác TỔNG CỘNG 24.CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ Nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa Chi phí nhân cơng Chi phí sản xuất chung Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khấu hao hao mòn (Thuyết minh số 10) TỔNG CỘNG Năm 74.100.000 151.200.000 - VNĐ Năm trước 626.081.465.266 220.213.567.159 279.969.272.781 40.958.629.428 225.300.000 1.167.222.934.634 25.THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC Năm 161.776.772 161.776.772 (234.000.000 ) (234.000.000 Thu nhập khác Thu nhập từ cho thuê văn phòng Khác Chi phí khác Phạt thuế Bồi thường bảo hiểm Khác 59 VNĐ Năm trước 1.761.881.615 1.101.932.646 659.948.969 (9.447.608.857) (217.793.747) (8.797.622.137) (432.192.973) ) (72.223.228) GIÁ TRỊ THUẦN (7.685.727.242) 27.NGHIỆP VỤ VỚI BÊN LIÊN QUAN Giao dịch trọng yếu Nhóm công ty với bên liên quan năm năm trước bao gồm: Bên liên quan Công ty Cổ phần Thực phẩm Pan ("Pan Food") Lotte Confectionary Co.Ltd ("Lotte) Công ty Cổ phần Thực phẩm Pan ("Pan Food Manufacturing") Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất Long An ("Long An Food") VNĐ Năm trước Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Năm Công ty mẹ Doanh thu bán hàng 34.000.000 Bên liên quan Doanh thu bán hàng 300.000.000 1.179.778.617 24.751.994.43 Bên liên quan Doanh thu bán hàng - - Bên liên quan Mua hàng hóa - 598.984.905 Vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản phải thu với bên liên quan sau: VNĐ Số đầu năm Bên liên quan Phải thu ngắn hạn khách hàng Pan Food Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số cuối năm Công ty mẹ Bán hàng hóa Lotte Pan Food Manufacturing Bên liên quan Bên liên quan Bán hàng hóa Bán hàng hóa 767.020.027 5.272.464.27 6.039.484.29 4.942.464.270 - (48.824.600) (48.824.600) Phải trả người bán ngắn hạn Long An Food Bên liên quan Mua hàng hóa 692.220.027 5.634.684.297 4.PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 4.1.Chỉ tiêu phân tích TSCĐ Năm 2017 206.533.187.489 Lợi nhuận sau thuế Giá trị lại TSCĐ đầu kỳ 60 Đơn vị: VNĐ Năm 2016 81.281.272.751 239.940.885.006 Giá trị lại TSCĐ cuối kỳ Doanh thu kỳ 206.903.337.489 204.000.000 206.533.187.489 1.263.432.638.244 Năm 2017 Năm 2016 0,001 1.013 36,41% 5,66 0,18 Công thức Tỷ suất sinh lời TSCĐ Sức sản xuất TSCĐ Suất hao phí TSCĐ →Nhận xét: *Tỷ suất sinh lời TSCĐ năm 2017 không cho thấy công ty sử dụng TSCĐ không hiệu nguyên nhân TSCĐ đưa vào sản xuất, công suất huy động thấp máy móc khác có nguy phải lý cũ *Sức sản xuất TSCĐ năm 2017 nhỏ nhiều so với năm 2016 cho thấy TSCĐ hoạt động nhiều so với năm 2016 *Suất hao phí TSCĐ năm 2017 cao cho thấy tài sản cố định công ty không sử dụng hiệu gây lãng phí nguồn lực 4.2.Chỉ tiêu phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho Năm 2017 160.650.000 100.909.988.657 204.000.000 Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho Doanh thu Công thức Năm 2017 Vòng quay hàng tồn kho Thời gian vòng quay hàng tồn kho Hệ số đảm nhiệm hàng tồn kho Đơn vị: VNĐ Năm 2016 818.052.516.238 100.903.638.657 1.263.432.638.244 Năm 2016 0,002 vòng 8,873 vòng 229.262 ngày 41 ngày 495 0,07 →Nhận xét: *Năm 2017 số vòng quay nhỏ so với năm 2016 cho thấy tốc độ quay vòng hàng tồn kho thấp dẫn đến doanh nghiệp bị đọng vốn nguyên nhân công ty không bán nhiều hàng nên hàng tồn kho tăng 61 *Năm 2017 thời gian vòng quay hàng tồn kho lớn so với năm 2016 cho thấy hàng tồn kho năm 2107 vận động chậm *Hệ số đảm nhiệm hàng tồn kho năm 2017 lớn cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư cho hàng tồn kho chưa hiệu 4.3.Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng tài sản Đơn vị: VNĐ Năm 2016 81.281.272.751 Năm 2017 1.041.148.060.91 1.040.417.355.98 204.000.000 Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản đầu kỳ Tổng tài sản cuối kỳ Doanh thu Công thức 1.006.902.351.465 1.041.148.060.916 1.263.432.638.244 Năm 2017 Năm 2016 Tỷ suất sinh lời tài sản Số vòng quay tài sản - 80% 0,0002 vòng 1,2338 vòng Suất hao phí tài sản so với doanh thu 5.101,88 0,81 →Nhận xét: *Năm 2017, tỷ suất sinh lời tài sản cho thấy doanh nghiệp đầu tư tài sản chưa thu lợi nhuận doanh nghiệp sử dụng tài sản chưa hiệu *Số vòng quay tài sản năm 2017 thấp cho thấy tài sản vận động chậm hàng tồn kho vận động chậm *Suất hao phí tài sản so với doanh thu năm 2017 lớn cho thấy doanh nghiệp lãng phí tài sản làm giảm doanh thu 62 4.4.Chỉ tiêu phân tích khả sinh lời vốn chủ lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu đầu kỳ Vốn chủ sở hữu cuối kỳ Doanh thu Công thức Năm 2017 Đơn vị: VNĐ Năm 2016 752.856.827.477 752.678.142.724 204.000.000 81.281.272.751 705.598.119.592 752.856.827.477 1.263.432.638.244 Năm 2017 Tỷ suất sinh lời vốn CSH Số vòng quay vốn CSH Thời gian vòng quay vốn CSH 0,0003 vòng 1.346.863,3925 ngày Suất hao phí vốn CSH so với doanh thu 3.690,0367 Năm 2016 11,15% 1,7326 vòng 210,6705 ngày 0,5772 →Nhận xét: *Năm 2017, tỷ suất sinh lời vốn chủ cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn chưa hiệu *Số vòng quay vốn chủ năm 2017 nhỏ so với năm 2016 cho thấy vốn quay chậm dựa vào thời gian vòng quay vốn CSH cho thấy vốn khó thu hồi *Suất hao phí vốn chủ so với doanh thu năm 2017 lớn cho thấy việc sử dụng vốn doanh nghiệp khơng hiệu gây lãng phí nguồn lực 4.5.Chỉ tiêu phân tích khả tốn: 4.5.1.Chỉ tiêu phân tích khả toán ngắn hạn Đơn vi: VNĐ Năm 2017 368.220.562.965,2 266.998.890.507,2 788.157.941.461,2 100.909.988.657 Tiền tương đương tiền Nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho Cơng thức Năm 2017 Tỷ suất khả tốn tức thời Khả toán nhanh 1,3 2,6 63 Tỷ suất khả toán nợ ngắn hạn 3,0 →Nhận xét: *Trị số tỷ suất khả toán nhanh tức thời lớn nên doanh nghiệp đảm bảo khả toán tức thời *Trị số khả tốn nhanh lớn cho thấy tình hình tốn nợ doanh nghiệp khơng tốt tiền khoản tương đương tiền bị ứ đọng, vòng quay vốn chậm làm giảm hiệu sử dụng vốn *Tỷ suất toán nợ ngắn hạn lớn cho thấy doanh nghiệp có khả tốn khoản nợ ngắn hạn 4.5.2.Chỉ tiêu phân tích khả toán dài hạn Đơn vị: VNĐ Năm 2017 252.259.414.523 20.740.322.753 Tài sản dài hạn Nợ dài hạn Tỷ suất khả toán nợ dài hạn==12,2 →Nhận xét:chỉ số cao thể khoản nợ dài hạn bảo đảm an toàn 64 65 ... đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đ i phát sinh Ghi chú: Báo cáo t i Ghi hàng ngày Ghi cu i kỳ Đ i chiếu Chú thích: Báo cáo t i lập lấy số dư cu i. .. đặc biệt mở cho đ i tượng phát sinh nhiều, cân nhắc(131,331, xem ký hiệu t i khoản trung gian 3.1.Chứng từ gốc -Nghiệp vụ 1:Hóa đơn GTGT, giấy báo nợ, phiếu chi -Nghiệp vụ 2:Phiếu chi, giấy báo... HĐSXKD Kết chuyển giá vốn vào HĐSXKD Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển doanh thu bán hàng Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn môn kế toán tài chính I: Lập báo cáo tài chính và phân tích chỉ số tài chính, , MƯỜI NGHIỆP VỤ DIỄN RA CỦA CÔNG TY NĂM 2017:, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:, PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH