NGHIÊN cứu đặc điểm GIẢI PHẪU BỆNH và PHÂN LOẠI GIAI đoạn BỆNH học THEO AJCC 2018 của UNG THƯ BIỂU mô đại TRỰC TRÀNG

48 188 0
NGHIÊN cứu đặc điểm GIẢI PHẪU BỆNH và PHÂN LOẠI GIAI đoạn BỆNH học THEO AJCC 2018 của UNG THƯ BIỂU mô đại TRỰC TRÀNG

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nghiªn cứu đặc điểm giải phẫu bệnh phân loại giai ®o¹n bƯnh häc theo AJCC 2018 cđa ung th biĨu mô đại trực tràng CNG LUN VN THC S Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NI NGUYN TH NH QUNH Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh phân loại giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 ung th biểu mô đại trực tràng Chuyên ngành : Giải phẫu bệnh Mã số : 8720101 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÚY HƯƠNG HÀ NỘI - 2018 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AJCC American Joint Committee on Cancer WHO World Health Oganization HE Hematoxyllin Eosin HMMD Hóa mơ miễn dịch KN Kháng ngun KT Kháng thể MBH: Mô bệnh học UTBMĐTT Ung thư biểu mô đại trực tràng UTBM Ung thư biểu mô UTBMT Ung thư biểu mô tuyến TCLC Tiêu chuẩn lựa chọn T Tumour N Nodes M Metastasis n Số lượng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu, mô học chức đại trực tràng .3 1.1.1 Giải phẫu 1.1.2 Mạch máu .5 1.1.3 Dẫn lưu bạch huyết đại tràng 1.1.4 Thần kinh chi phối 1.1.5 Mô học 1.1.6 Chức .7 1.2 Dịch tễ, chế bệnh sinh ung thư biểu mô đại trực tràng .7 1.2.1 Dịch tễ 1.2.2 Cơ chế bệnh sinh 1.3 Đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư đại trực tràng 10 1.3.1 Đặc điểm đại thể 10 1.3.2 Phân loại mô bệnh học 11 1.3.3 Một số đặc điểm mô bệnh học UTBM đại trực tràng 12 1.3.4 Đặc điểm vi thể UTBMĐTT theo phân loại WHO 2010 13 1.4 Chẩn đoán 18 1.4.1 Chẩn đoán lâm sàng .18 1.4.2 Chẩn đoán cận lâm sàng .19 1.4.3 Chẩn đoán giai đoạn .20 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 25 2.2 Đối tượng nghiên cứu 25 2.3 Thiết kế nghiên cứu .25 2.4 Mẫu nghiên cứu 25 2.4.1 Cỡ mẫu nghiên cứu 25 2.4.2 Cách chọn mẫu .25 2.5 Các biến số số 26 2.5.1 Biến số chung .26 2.5.2 Theo mục tiêu .26 2.6 Kỹ thuật công cụ .27 2.6.1 Kỹ thuật 27 2.6.2 Công cụ nghiên cứu 27 2.7 Các bước thực 27 2.8 Quản lý phân tích số liệu 28 2.8.1 Sai số khống chế sai số 28 2.9 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 28 Chương 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ .30 3.1 Đặc điểm chung 30 3.2 Giải phẫu bệnh 30 Chương 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 33 4.1 Đặc điểm tuổi, giới nhóm nghiên cứu 33 4.2 Các typ UTBM hay gặp độ mô học u, liên quan yếu tố .33 4.3 Giai đoạn bệnh theo AJCC 2018 33 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 34 DỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ .35 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân chia giai đoạn ung thư đại trực tràng theo TNM 22 Bảng 1.2: Phân loại giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 24 Bảng 3.1: Đặc điểm kích thước u UTBMT đại trực tràng .30 Bảng 3.2: Tỷ lệ typ mô bệnh học 30 Bảng 3.3: Tỷ lệ độ mô học 30 Bảng 3.4: Tỷ lệ giai đoạn bệnh theo AJCC 2018 30 Bảng 3.5: Đối chiếu xâm lấn u với số yếu tố 30 Bảng 3.6: Đối chiếu di hạch với số yếu tố 31 Bảng 3.7: Đối chiếu di xa với số yếu tố 31 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh theo tuổi, giới .30 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Giải phẫu đại trực tràng Hình 1.2 Mơ học đại tràng Hình 1.3 Niêm mạc đại tràng Hình 1.4 UTBM tuyến thể trứng cá - mặt sàng 14 Hình 1.5 UTBM tuyến thể vi nhú .14 Hình 1.6 UTBM tuyến thể tủy 15 Hình 1.7 UTBM tuyến nhầy .16 Hình 1.8 UTBM tế bào nhẫn .16 Hình 1.9 UTBM tuyến cưa .17 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) ung thư phổ biến giới Theo tổ chức ung thư giới Globocan 2012, UTĐTT đứng thứ bệnh ung thư nam với 746.000 ca/năm đứng thứ ung thư phụ nữ với 614.000 ca/năm tỷ Tại Việt Nam, bệnh có xu hướng gia tăng, theo thống kê năm 2010 nước có khoảng 13.678 trường hợp mắc [5] Theo báo cáo Bùi Diệu, năm Việt Nam có khoảng 7.568 bệnh nhân nam 6.110 bệnh nhân nữ mắc UTĐTT, ước đoán năm 2020 tăng lên 13.269 nam 11.124 nữ [14] Trong yếu tố tiên lượng bệnh mơ bệnh học giai đoạn bệnh học yếu tố quan trọng nhất, có ý nghĩa trực tiếp tới phương pháp điều trị tiên lượng bệnh nhân Theo nghiên cứu Nguyễn Quang Thái (2003), bệnh nhân giai đoạn Dukes A sống từ 60 tháng, Dukes B tỷ lệ sống năm 67.21%, Dukes C tỷ lệ sống năm đạt 24.79%, giai đoạn Dukes D khơng có bệnh nhân sống 60 tháng [ ] (Nguyễn Quang Thái (2003) Nghiên cứu giá trị số phương pháp chẩn đoán kết sống năm sau điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng Luận án Tiến sỹ y học, Học viện Quân y.) Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh để xác định typ u, độ mô học giai đoạn bệnh có ý nghĩa làm cho định hóa trị bổ trợ sau mổ hợp lý Giai đoạn bệnh học theo AJCC đánh giá dựa yếu tố là: xâm lấn khối u, di hạch di xa UTĐTT có đường di đường bạch huyết với 37% UTĐTT có di hạch [27] Chỉ 10-20% bệnh nhân UTĐTT di hạch điều trị khỏi điều trị hóa chất bổ trợ sau phẫu thuật số khác kéo dài thời gian sống thêm không bệnh, có tỷ lệ tái phát [28] Với vị trí di khác UTĐTT di phúc mạc di gan thường gặp [29] Hiện nay, AJCC lần thứ đưa bảng phân loại giai đoạn bệnh học áp dụng từ năm 2018, có thay đổi quan trọng đánh giá yếu tố TNM UTBMĐTT Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh phân loại giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 ung thư biểu mô đại trực tràng” với hai mục tiêu sau: Nhận xét đặc điểm giải phẫu bệnh giai đoạn bệnh học theo AJCC lần thứ ung thư biểu mô đại trực tràng Đối chiếu giai đoạn bệnh học với số đặc điểm đại thể, vi thể ung thư biểu mô đại trực tràng nhóm bệnh nhân nhiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu, mô học chức đại trực tràng 1.1.1 Giải phẫu 1.1.1.1 Hình thể ngồi Đại tràng phần cuối ống tiêu hóa, ruột non từ góc hồi manh tràng đến hậu môn Đại tràng dài khoảng 1,4 – 1,8m, gồm có phần: manh tràng ruột thừa, đại tràng lên, đại tràng góc gan, đại tràng ngang, đại tràng góc lách, đại tràng xuống, đại tràng sigma trực tràng (Hình 1.1) Thành đại trực tràng có lớp, từ ngồi vào là: lớp mạc, lớp gồm dọc vòng, lớp niêm mạc, lớp niêm mạc Hình 1.1 Giải phẫu đại trực tràng 1.1.1.2 Liên quan định khu đại tràng [30] - Đại tràng phải: nuôi dưỡng động mạch mạc treo tràng trên, bao gồm: manh tràng, đại tràng lên, đại tràng góc gan đoạn cố định đại tràng ngang (1/3 phải) hay tới bờ khúc II tá tràng 27 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian, địa điểm nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: từ 01/08/2018 đến 31/05/2019 - Địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu tiến hành Bệnh viện K1 Bệnh viện Đại học y Hà Nội 2.2 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu dự kiến thực 138 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân UTBMĐTT phẫu thuật chẩn đốn mơ bệnh học bệnh viện K1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2019 2.3 Thiết kế nghiên cứu Mô tả cắt ngang, hồi cứu, tiến cứu 2.4 Mẫu nghiên cứu 2.4.1 Cỡ mẫu nghiên cứu Cỡ mẫu tính theo cơng thức: Trong đó: n= n = số lượng bệnh nhân nghiên cứu Với α = 0.05 p = 0.9 = 1.96 (mức độ tin cậy 95%) tỷ lệ bệnh nhân UTBMT UTBM đại trực tràng ∆ = 0.05 sai số cho phép ước tính Thay vào cơng thức trên, ta có cỡ mẫu cần cho nghiên cứu là: 138 bệnh nhân 2.4.2 Cách chọn mẫu 2.4.2.1 Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện có chủ đích 2.4.2.2.Tiêu chuẩn lựa chọn - Bệnh nhân chẩn đoán xác định UTBM đại trực tràng bệnh phẩm phẫu thuật, Bệnh viện K1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Bệnh nhân khơng có bệnh lý ung thư khác kèm theo 28 - Có hồ sơ bệnh án đầy đủ thơng tin - Có khối nến tiêu lưu giữ đủ để nghiên cứu 2.4.2.3 Tiêu chuẩn loại trừ - Các trường hợp không đủ tiêu chuẩn - Chẩn đốn giải phẫu bệnh khơng phải UTBM - Khối u đại trực tràng di từ quan khác đến - Bệnh nhân có kèm theo bệnh lý ung thư khác - Các trường hợp tái phát sau phẫu thuật điều trị hóa chất, xạ trị trước phẫu thuật 2.5 Các biến số số 2.5.1 Biến số chung - Tuổi: đối tượng nghiên cứu chia 06 nhóm tuổi: + < 30 tuổi + 30 – 39 tuổi + 40 – 49 tuổi + 50 - 59 tuổi + 60 – 69 tuổi + ≥ 70 tuổi Theo nghiên cứu Trần Thắng, UTBMT đại trực tràng gặp người < 30 tuổi > 70 tuổi, nhóm tuổi 41 – 70 chiếm > 80% [25] - Giới: nam – nữ 2.5.2 Theo mục tiêu 2.5.2.1 Giải phẫu bệnh - Các hình thái tổn thương đại thể - Kích thước u: 2 – 4cm, >4cm - Theo nghiên cứu Mai Đức Hùng, kích thước trung bình khối u đại trực tràng 4.05 ± 1.68 [26] 29 - Tỷ lệ typ UTBM - Tỷ lệ theo độ mô học - Hạch di căn: vị trí, số lượng hạch di - Mức độ xâm lấn thành đại trực tràng khối u 2.5.2.2 Giai đoạn bệnh học - Di xa: có – khơng, vị trí di 2.6 Kỹ thuật cơng cụ 2.6.1 Kỹ thuật: - Kỹ thuật sử dụng nhuộm H.E - Hồi cứu bệnh án 2.6.2 Công cụ nghiên cứu - Bệnh án nghiên cứu - Phiếu thơng tin có đầy đủ thơng tin cần thiết bệnh nhân: họ tên, tuổi, giới, thời gian vào viện, bệnh sử, chẩn đoán lâm sàng, kết giải phẫu bệnh, kết chẩn đốn hình ảnh (CT/MRI, X-quang, siêu âm) - Khối nến bệnh phẩm - Kính hiển vi quang học - Lam kính, lamen - Thuốc nhuộm Hematoxylin-eosin(H.E) 2.7 Các bước thực - Thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án - Hồi cứu: với tiêu đảm bảo chất lượng tiến hành đọc đánh giá mô bệnh học di hạch, với tiêu khơng đảm bảo chất lượng để đọc tiến hành cắt nhuộm lại H.E đọc lại - Tiến cứu: nhuộm H.E đánh giá mô bệnh học khối u di hạch 30 - Xác định typ u độ mô học - Từ bệnh án nghiên cứu mô bệnh học, đánh giá giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 - Đối chiếu giai đoạn bệnh học với số yếu tố: tuổi, typ mô học, độ mơ học, kích thước u, hình thái tổn thương đại thể 2.8 Quản lý phân tích số liệu Số liệu quản lý phân tích phần mềm SPSS16.0 2.8.1 Sai số khống chế sai số 2.8.1.1 Sai số gặp: - Do q trình ghi chép thông tin, thu thập số liệu - Sai số trình làm sạch, nhập số liệu, phân tích số liệu - Sai số q trình chẩn đốn mơ bệnh học 2.8.1.2.Cách khống chế sai số: - Tập huấn kĩ cho điều tra viên, tuân thủ quy trình lấy số liệu, đọc kết xét nghiệm - Giám sát, làm số liệu trước nhập liệu - Chẩn đốn quy trình hội chẩn với chuyên gia xác định chẩn đoán 2.9 Vấn đề đạo đức nghiên cứu - Được cho phép sở nghiên cứu - Nghiên cứu thông qua Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu Y sinh học - Bảo mật mã hóa danh tính, giữ bí mật thơng tin bệnh nhân , mã hóa nhập số liệu 31 SƠ ĐỒ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu thập phiếu xét nghiệm MBH Tìm tiêu bản, khối nến Tiêu đảm bảo chất lượng để đọc Tiêu nhìn rõ Tìm bệnh án Cắt, nhuộm lại H.E Tiêu đáp ứng TCLC Điền phiếu thông tin Đọc, xác định typ UTBMT theo WHO 2010 Mục tiêu Tiêu không đảm bảo chất lượng Mục tiêu 32 Chương DỰ KIẾN KẾT QUẢ 3.1 Đặc điểm chung Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh theo tuổi, giới Nhận xét: 3.2 Giải phẫu bệnh Bảng 3.1: Đặc điểm kích thước u UTBMT đại trực tràng STT Kích thước u 2 - cm >4 cm n % Nhận xét: Bảng 3.2: Tỷ lệ typ mô bệnh học Nhận xét Bảng 3.3: Tỷ lệ độ mô học Nhận xét Bảng 3.4: Tỷ lệ giai đoạn bệnh theo AJCC 2018 33 Nhận xét Bảng 3.5: Đối chiếu xâm lấn u với số yếu tố Nhận xét Bảng 3.6: Đối chiếu di hạch với số yếu tố Nhận xét Bảng 3.7: Đối chiếu di xa với số yếu tố Nhận xét 34 35 Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm tuổi, giới nhóm nghiên cứu 4.2 Các typ UTBM hay gặp độ mô học u, liên quan yếu tố 4.3 Giai đoạn bệnh theo AJCC 2018 - Tỷ lệ giai đoạn bệnh nhóm bệnh nhân nghiên cứu - Đối chiếu giai đoạn bệnh học với số yếu tố đại thể, vi thể khối u: kích thước, hình thái tổn thương, loại mơ học, độ mơ học - Đối chiếu giai đoạn bệnh học độ mô học với tuổi bệnh nhân 36 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Theo hai mục tiêu nghiên cứu: - Nhận xét đặc điểm giải phẫu bệnh giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 - Kết đối chiếu giai đoạn bệnh học với đặc điểm đại thể, vi thể nhóm bệnh nhân nghiên cứu 37 DỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ Từ kết thu từ dự kiến kết luận đưa từ nghiên cứu này, dự kiến đưa khuyến nghị sau: - Kiến nghị vét hạch phẫu thuật - Đánh giá kỹ lưỡng chẩn đoán hình ảnh, mơ bệnh học chẩn đốn TÀI LIỆU THAM KHẢO Kurzawski G.J and Suchy, T.Debniak(2004) Importance of microsatellite instability (MSI) in colorectal cancer: MSI as diagnostic tool Annals of Oncology, 15, 283 – 284 WHO classification of tumors of the digestive system- 4th2010 Nguyễn Văn Hiếu (2005), Ung thư học, Nhà xuất Y học, Hà Nội Bùi Diệu (2014) Báo cáo tình hình phòng chống ung thư giai đoạn 2011 – 2014 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia y tế, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 2, 21-34 Zauber NP, Wang C, Lee PS, et al (2004), Ki-ras gene mutations, LOH of the APC and DCC genes, and microsatellite instability in primary colorectal carcinoma are not associated with micrometastases in pericolonic lymph nodes or with patients’ survival, J Clin Pathol, 57, 938 Munro AJ, Lain S, Lane DP (2005), p53 abnormalities and outcomes in colorectal cancer: a systematic review, Br J Cancer, 92, 434 Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Ánh Tuyết (2014) Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tình trạng gen KRAS ung thư đại trực tràng, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 2, 458 Lê Đình Roanh (2001) Bệnh học khối u, Nhà xuất y học, Hà Nội Lê Đình Roanh, Hồng Văn Kỳ Ngơ Thu Thoa (1999) Nghiên cứu hình thái học ung thư đại trực tràng gặp bệnh viện K Hà Nội 19941997, Tạp chí thơng tin y dược, số đặc biệt chuyên đề ung thư, 66-70 10 Nguyễn Văn Hiếu Đồn Hữu Nghị (1993) Nhận xét chẩn đốn điều trị ung thư đại tràng bệnh viện k từ năm 1983-1993, Y học việt Nam,7 11 Trần Công Hòa (2003) Nhận xét giá trị nội soi ống mềm đại tràng chẩn đoán điều trị số bệnh đại tràng, Luận văn tốt nghiệp BSCK II, Trường Đại học Y Hà Nội 12 Nguyễn Văn Hiếu, Vi Trần Doanh (2005) Nghiên cứu số yếu tố nguy di xa ung thư đại trực tràng điều trị bệnh viện K từ 2003 – 2004, Tạp chí y học thực hành, 520 13 Mai Liên (2010) Đánh giá kết điều trị hóa chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn Dukes B bệnh viện K 2004 – 2009, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 14 Bùi Diệu (2014) Báo cáo tình hình hoạt động phòng chống ung thư giai đoạn 2011 – 2014 thuộc chương trình 28 mục tiêu quốc gia y tế, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 2, 21-34 15 Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn Nguyễn Tuyết Mai (2010) Ung thư đại trực tràng, Điều trị nội khoa bệnh ung thư, Nhà xuất y học, Hà Nội, 153 – 162 16 Corman M.L (1989), Colon and rectal surgery, J.B.Lippincot Company, Philadelphia 17 Kahi CJ, Imperiale TF, Juliar BE et al (2009), Effect of screening colonoscopy on colorectal cancer incidence and mortality, Clin Gastroenterol, 7, 770 18 Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Nghiêm Luật (2011), Sự lặp lại đột biến gen APC thành viên gia đình bệnh ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình việt nam Tạp chí y học Việt Nam tháng 1, số 1/2011, 377, 17-21 19 Van Gossum A,Navas MM, Fernandez-Urien I et al (2009), Capsule endoscopy versus colonscopy for the detection of polyps and cancer, N Engl J Med, 361:264 20 Nguyễn Văn Hiếu Đoàn Hữu Nghị (2002) Nghiên cứu độ xâm lấn ung thư trực tràng qua siêu âm nội trực tràng Tạp chí Y học thực hành, Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư 21 Yamamoto S, Mochizuki H, Hase K, et al (1993) Assessment of clinicopathologic features of colorectal mucinous adenocarcinoma Am J Surg,166:257-261 22 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3418538/ 23 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23060121 24 Jass JR, O'Brien MJ, Riddell RH, Snover DC, et al (2007) Recommendations for the reporting of surgically resected specimens of 25 26 27 28 29 30 31 colorectal carcinoma: Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology Hum Pathol; 38:537-545 Trần Thắng (2012) Nghiên cứu áp dụng hóa trị bổ trợ phác đồ FUFA điều trị ung thư biểu mô tuyến đại tràng, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội Mai Đức Hùng (2012) Nghiên cứu định đánh giá kết phẫu thuật nội soi cắt trước thấp nối máy điều trị ung thư trực tràng, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y SEER(2010), SEER stat Fact Sheets: Colon and Rectum, http:/www.seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html Carolyn C.C (2008), Colon cancer, Abeloff’s Clinical Oncology, 4th edition, Churchill Livingstone, An Imprint of Elsevier, chapter 81 Nguyễn Văn Hiếu Võ Văn Xuân (2007) Ung thư đại trực tràng ống hậu môn, Chẩn đoán điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất Y học, Hà Nội, 223 – 235 Đỗ Xuân Hợp(1997) Đại tràng, trực tràng, Giải phẫu bụng, Nhà xuất Y học Rolandelli R, Roslyn J.J (1997), “Surgical anatomy and operative procedure”, The colen and rectum, Sabiton Texbook of Surgery the Biological of Modern Surgical Practice, W.B Saunders Compeny, Philadelphia, CD Rom 32 AJCC 2010, Colon and rectum, Cancer staging handbook, part III Digestive system, pp 173 – 206 PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Mã bệnh án: Họ tên : …………………………………………… Tuổi: Giới: Nam Nữ Thời gian vào viện :……………………………… Chẩn đốn lâm sàng:………………………………………… Kết chẩn đốn hình ảnh - CT - X-Quang - MRI - Siêu âm Kết giải phẫu bệnh 4.1 Đại thể - Kích thước u: - Hình thái tổn thương 4.2 Mơ bệnh học - Typ u - Độ mô học PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU ... "Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh phân loại giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 ung thư biểu mô đại trực tràng với hai mục tiêu sau: Nhận xét đặc điểm giải phẫu bệnh giai đoạn bệnh học theo AJCC. .. thứ ung thư biểu mô đại trực tràng Đối chiếu giai đoạn bệnh học với số đặc điểm đại thể, vi thể ung thư biểu mơ đại trực tràng nhóm bệnh nhân nhiên cứu 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giải phẫu, ... ADN 1.3 Đặc điểm giải phẫu bệnh ung thư đại trực tràng 1.3.1 Đặc điểm đại thể Nhiều nghiên cứu cho thấy khơng có khác hình thái ung thư biểu mơ đại tràng trực tràng Vì vậy, xếp hai loại chung làm

Ngày đăng: 24/08/2019, 16:24

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và phân loại giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 của ung thư biểu mô đại trực tràng

  • Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và phân loại giai đoạn bệnh học theo AJCC 2018 của ung thư biểu mô đại trực tràng

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan