0

Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn trong tiết luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình đại số 8, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS nga thủy, huyện nga sơn

20 101 0
  • Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn trong tiết luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình   đại số 8, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS nga thủy, huyện nga sơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 14:11

MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG I MỞ ĐẦU: 1 Lí chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2 Thực trạng vấn đề 2.1 Thực trạng nội dung chương trình SGK 2.2 Thực trạng vấn đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn .3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường .17 III KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 18 Kết luận 18 Đề xuất 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong phát triển xã hội, cần đến người có tri thức, động, sáng tạo, điều trở cấp thiết sống kỉ XXI, kỉ hội nhập phát triển, người tiếp cận với tiến vượt bậc khoa học kỹ thuật, đòi hỏi sở hệ thống tri thức khoa học, cần phải nhạy bén, động trước hoàn cảnh với động cơ, nhu cầu khát vọng lành mạnh…Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học ” Là giáo viên trực tiếp giảng dạy nhiều năm, tiếp thu nhiều lần đổi phương pháp dạy học (PPDH), song thân nhận thấy phương pháp đổi chưa gây hứng thú học tập cho học sinh Trăn trở vấn đề này, tích cực nghiên cứu nội dung SGK mơn học khác, tài liệu đổi PPDH, tham gia đợt học chuyên đề, sinh hoạt cụm chuyên môn, tổ chun mơn, đặc biệt tích cực dự đồng nghiệp, kể ban trái ban Tôi nhận thấy, mơn học, ngồi kiến thức mơn học đó, có kiến thức liên quan đến môn học khác Nếu không sử dụng kiến thức tổng hợp liên mơn nhiều mơn học khó giải thích, truyền thụ cách đầy đủ cho học sinh Có thể nói dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn hình thức dạy học tạo hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập áp dụng cách sáng tạo vào thực tế sống, vận dụng giải nhiều tình xảy thực tiễn Đồng thời giúp em phát triển kĩ giao tiếp, hợp tác học tập độc lập.Tuy nhiên việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn mẻ gặp nhiều khó khăn Do việc nghiên cứu áp dụng hình thức dạy học nhiều nhà trường Xuất phát từ lý trên, năm học qua thử nghiệm thực nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học, góp phần đổi PPDH đúc rút thành kinh nghiệm "Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn tiết luyện tậpgiải tốn cách lập phương trình- đại số 8, góp phần đổi phương pháp dạy học trường THCS Nga Thủy” Mục đích nghiên cứu - Hiểu ý nghĩa dạy học tích hợp liên mơn để từ vận dụng vào q trình giảng dạy - Giúp giáo viên không ngừng trau dồi kiến thức nhiều lĩnh vực, môn khác để có phơng kiến thức sâu rộng đủ để đáp ứng với đòi hỏi ngày cao dạy học - Giúp học sinh hứng thú với tiết học hơn, dễ hiểu hiểu sâu nội dung học Đặc biệt em có chuyển biến rõ rệt vận dụng kiến thức, kỹ vào thực tiễn, tăng cường khả tự học, tự nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Tài liệu dạy học tích hợp liên mơn Bộ Giáo dục Đào tạo - Chương trình Tốn THCS - Học sinh khối Trường THCS Nga Thủy năm học 2018-2019 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thực nghiệm, thu thập thơng tin theo nhóm - Phương pháp vấn đáp, trò chuyện, quan sát - Phương pháp khảo sát thực nghiệm, tổng hợp II NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn quan niệm dạy học đại, nhằm phát huy tính tích cực học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn hình thức tìm tòi nội dung, khái niệm, tư tưởng chung, chủ đề giao thoa mơn học với nhau, tức đường tích hợp nội dung từ số mơn học có liên hệ với làm cho nội dung học chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế học sinh tự hoạt động nhiều để tìm kiến thức vận dụng vào thực tiễn Tại diễn đàn giáo dục ngày 02/11/2013 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: "Dạy học liên môn mang lại nhiều lợi ích giúp học sinh áp dụng nhiều kỹ năng, tảng kiến thức tích hợp giúp việc tìm kiếm thơng tin nhanh hơn, khuyến khích việc học sâu rộng, thúc đẩy thái độ học tập tích cực học sinh” Theo báo cáo kết nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Hội thảo “Dạy học tích hợp- Dạy học phân hóa chương trình giáo dục phổ thông” Bộ GD-ĐT tổ chức vào tháng 12/2012 Phương án tích hợp đề xuất cho việc phát triển chương trình giáo dục phổ thơng Việt Nam sau 2015 ba cấp học Đối với cấp trung học sở, tương tự chương trình hành tăng cường tích hợp nội mơn học Tốn, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Cơng nghệ, Giáo dục công dân, Sinh học … lồng ghép vấn đề mơi trường, biến đổi khí hậu, kĩ sống,… vào môn học hoạt động giáo dục Hai môn học phát triển: Một môn Khoa học tự nhiên xây dựng sở mơn Vật lý, Hóa học, Sinh học chương trình hành; Hai mơn Khoa học xã hội xây dựng sở môn học Lịch sử, Địa lý chương trình hành thêm số vấn đề xã hội Để khuyến khích giáo viên, học sinh sáng tạo, thực dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học, tăng cường khả tự học, tự nghiên cứu thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết, thực hành nhà trường với thực tiễn đời sống Từ năm học 2013-2014, Bộ GD& ĐT tổ chức thi vận dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn dành cho học sinh trung học Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học Với nêu cho thấy dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn hình thức dạy học tích cực, thiết thực, đem lại hiệu cao cho người học người dạy Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Thực trạng nội dung chương trình SGK SGK thiết kế nặng, khơng liên thông môn học, cấp học, dẫn đến trùng lắp số kiến thức cấp học, môn học Biên soạn theo hướng nặng cung cấp kiến thức để thi cử, trọng vấn đề bồi dưỡng lực cho học sinh Thể hình thức mơn khoa học, nhiều học khô khan, số kiến thức hàn lâm không gắn liền với thực tiễn đời sống 2.2 Thực trạng vấn đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn trường THCS Nga Thủy năm học qua Đối với nhà trường Trang thiết bị phục vụ cho cơng tác dạy học tích hợp liên mơn thiếu thốn: Tài liệu liên môn cho giáo viên chưa có; phòng học chức khơng đủ, lại xuống cấp Do chưa có văn hướng dẫn chi tiết nội dung liên quan đến dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn nên nhà trường lúng túng khâu đạo chung Các tổ chuyên môn chưa mạnh dạn xây dựng thành chuyên đề, đề xuất phương pháp tổ chức hình thức dạy học buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường, liên trường, cụm trường Đối với giáo viên Tích hợp liên mơn nội dung đề án thay đổi SGK Sự thay đổi q lớn, đòi hỏi người dạy cần phải có đầu tư, nghiên cứu nhiều môn học Trong giáo viên lại chưa chuyên sâu, bao quát tồn chương trình Nên vận dụng hình thức dạy học đổi nhiều lúng túng Do thói quen ảnh hưởng phương pháp truyền thụ kiến thức chiều, với tính bảo thủ, độc tơn PPDH theo phân môn, nên phận nhỏ giáo viên khó thay đổi bắt kịp Chưa có sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn cụ thể dạy học tích hợp liên mơn nên giáo viên khó khỏi thời khóa biểu thường nhật lên theo khung chương trình Bộ GD-ĐT Trình độ đào tạo giáo viên không đồng đều, nhạy cảm cách vận dụng tích hợp liên mơn giáo viên khác nhau, nên có tranh luận nhiều kiến thức lần góp ý, rút kinh nghiệm từ thao giảng Giáo viên chưa tham gia lớp tập huấn chuyên đề tổ chức PPDH theo chủ đề tích hợp liên mơn việc vận dụng giảng dạy theo hình thức nhiều lúng túng, chưa có hiệu Đối với học sinh Nhiều học sinh cảm thấy hứng thú, say mê với hình thức dạy học đổi Song bên cạnh phận học sinh có thái độ thờ ơ, ngại trau dồi kiến thức, học đối phó, miễn cưỡng, tư tưởng ỉ lại, dựa vào tài liệu có sẵn, sách tham khảo, điều gây khó khăn cho giáo viên q trình giảng dạy Từ kết này, nhận thấy việc định đưa ra" Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn tiết luyện tập - giải tốn cách lập phương trình- Đại số 8, góp phần đổi phương pháp dạy học trường THCS Nga Thủy” điều cần thiết, hoàn toàn phù hợp với xu đổi nội dung SGK Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 3.1 Tìm hiểu nguyên tắc bước xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn 3.1.1 Tìm hiểu ngun tắc xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn Trên quan điểm dạy học tích hợp liên môn thuộc nội dung dạy học, phương pháp dạy học Chúng xác định nguyên tắc dạy học sau: - Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu giáo dục phổ thơng, đảm bảo mục tiêu giáo dục môn học, đặc biệt đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ cho môn học - Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học - Nguyên tắc đảm bảo tính nội dung: Khơng làm tăng nội dung chương trình, khơng tích hợp ngược Nội dung chủ đề yêu cầu học sinh khai thác, vận dụng kiến thức mơn Tốn với mơn liên quan phải tương đồng - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi: Chủ đề tích hợp liên mơn phải gắn với thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Đồng thời phù hợp với lực học sinh, với điều kiện khách quan trường 3.1.2 Tìm hiểu bước xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn Để xây dựng chủ đề, sử dụng kiến thức tích hợp với mơn học khác cách xác, đảm bảo nguyên tắc, điều quan trọng cần thiết tìm hiểu kĩ bước xây dựng chủ đề Bước 1: Xác định chủ đề tích hợp liên mơn: Rà sốt phân tích nội dung chương trình mơn để tìm nội dung chung có liên quan, hỗ trợ bổ sung cho lại trình bày riêng biệt mơn Bước 2: Xác định mục đích tích hợp liên mơn: Đảm bảo mục tiêu chuẩn kiến thức kĩ môn học mơn liên quan khác Bước 3: Tìm nội dung tích hợp: Lựa chọn nội dung gắn với thực tiễn đời sống phù hợp với lực học sinh, đồng thời đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ cho môn học Bước 4: Xác định mức độ, Nội dung đạt được, thời lượng bao nhiêu? Có phù hợp với hồn cảnh nhà trường, địa phương, lực học sinh Bước 5: Tổ chức dạy học theo nội dung tích hợp xác định Dự giờ, rút kinh nghiệm, điều chỉnh chủ đề sau thực nghiệm 3.2 Xây dựng số chủ đề tích hợp liên mơn mơn đại số Để đảm bảo nguyên tắc bước xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn Đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ chương trình Đại số (thời lượng tiết/tuần) môn học khác liên môn Chúng mạnh dạn đề xuất dạy tích hợp liên mơn tiết luyện tập – giải tốn cách lập phương trình đại số sau: - Củng cố kiến thức mơn học: + Mơn Tốn: Đại số: Tính tốn, biến đổi với biểu thức số Hình học: Cơng thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật + Môn Vật lý: Công thức biểu thị mối quan hệ quãng đường, vận tốc thời gian (S = v.t) + Mơn Hóa học: Viết phương trình phản ứng hóa học Tìm ngun tố hóa học biết ngun tử khối + Mơn Tin học: Hàm tính giá trị trung bình (AVERAGE) + Mơn Thể dục: Luật thi đấu bóng đá, hình thức thi đấu cách tính điểm trận đấu + Mơn Ngữ văn: Văn “Chiếu dời đô” Lý Thái Tổ + Môn Lịch sử: Sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị Lịch sử địa phương: Ngày công bố thư Bác Hồ ghi nhận đời ngày Thương binh liệt sĩ nước ta + Mơn Giáo dục cơng dân: Tuần văn hóa du lịch – Biển đảo Việt Nam, Chủ quyền biển đảo Việt Nam Lòng u Tổ quốc, tâm giữ gìn chủ quyền đất nước 3.3 Dạy thử nghiệm Trong đề tài tơi xin trình bày giáo án dạy thử nghiệm cụ thể: I MỤC TIÊU DẠY HỌC Kiến thức: - Học sinh vận dụng bước giải tốn cách lập phương trình vào tốn thực tế (Chú ý: Tìm điều kiện thích hợp cho ẩn) - Củng cố kiến thức mơn học: + Mơn Tốn: Đại số: Tính tốn, biến đổi với biểu thức số Hình học: Cơng thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật + Môn Vật lý: Công thức biểu thị mối quan hệ quãng đường, vận tốc thời gian (S = v.t) + Mơn Hóa học: Viết phương trình phản ứng hóa học Tìm ngun tố hóa học biết ngun tử khối + Mơn Tin học: Hàm tính giá trị trung bình (AVERAGE) + Mơn Thể dục: Luật thi đấu bóng đá, hình thức thi đấu cách tính điểm trận đấu + Mơn Ngữ văn: Văn “Chiếu dời đô” Lý Thái Tổ + Môn Lịch sử: Sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị Lịch sử địa phương: Ngày công bố thư Bác Hồ ghi nhận đời ngày Thương binh liệt sĩ nước ta + Mơn Giáo dục cơng dân: Tuần văn hóa du lịch – Biển đảo Việt Nam, Chủ quyền biển đảo Việt Nam Lòng u Tổ quốc, tâm giữ gìn chủ quyền đất nước Kĩ năng: - Giải thành thạo phương trình bậc ẩn, phương trình tích - Giải thành thạo toán cách lập phương trình - Biết vận dụng kiến thức mơn Đại số, Hình học, Vật lí, Hóa học, Tin học, Thể dục, Ngữ văn, Lịch sử, GDCD để giải vấn đề toán đặt … - Trình bày khoa học Thái độ: - Tích cực, tự giác xây dựng - Tuân thủ bước giải tốn cách lập phương trình - Có thái độ hợp tác - Trình bày cẩn thận, đẹp II CHUẨN BỊ - GV: Bài giảng, giáo án, video, tư liệu phục vụ học, Máy chiếu, máy tính, máy quay camera, máy chiếu vật thể - HS: Biết trình bày bước giải tốn cách lập phương trình Chuẩn bị nội dung tập theo phiếu học tập nhóm, giáo viên giao buổi học lí thuyết III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Kiểm tra cũ: - GV: Em nêu bước giải toán cách lập phương trình? - HS: Các bước giải tốn cách lập phương trình? Bước 1: Lập phương trình - Chọn ẩn số đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số; - Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn đại lượng biết; - Lập phương trình biểu thị mối quan hệ đại lượng; Bước 2: Giải phương trình Bước 3: Kết luận: Kiểm tra xem nghiệm phương trình, nghiệm thỏa mãn điều kiện ẩn, nghiệm không kết luận Bài Hoạt động GV HS Nội dung ghi bảng - HS đọc đề Bài tốn 1: Một tơ từ Hà Nội đến - GV: Có đối tượng tham gia vào Thanh Hóa với vận tốc 40km/h Sau 2h nghỉ lại Thanh Hóa , ơtơ lại từ Thanh tốn? Có đại lượng bài? Hóa Hà Nội với vận tốc - HS: Trả lời: 30km/h.Tổng thời gian - GV: Có 1đối tượng (ơ tơ), có đại 10h45 phút (kể thời gian nghi lại lượng (Quãng đường, vận tốc thời gian) Thanh Hóa) Tính Qng đường Hà Nội – Thanh Hóa - Biểu diễn tốn sơ đồ - GV: Lập bảng Yêu cầu HS điền yếu tố biết vào bảng Yêu cầu HS chọn ẩn biểu thị đại lượng chưa biết thông qua ẩn đại lượng biết vào bảng: (HS điền trực tiếp bảng trình chiếu Powerpoint) 40km/h Hà Nội 30km/h S=? Thanh Hóa Giải: Ơtơ Vận tốc Thời (h) (km/h) gian Quãng đường (km) Lúc 40 s 40 s Lúc 30 s 30 s - Gọi quãng đường Hà Nội - Thanh Hóa S (km) Đk: < S < 175 Khi đó, thời gian ơtơ từ Hà Nội đến Thanh Hóa là: s 40 thời gian ôtô từ Thanh Hóa đến Hà Nội là: s 30 Vì tổng thời gian lẫn về, khơng - GV: Từ yêu cầu HS lên bảng trình kể thời gian nghỉ lại Thanh Hóa là: bày lời giải toán 10giờ 45 phút – = 45 phút - GV: Yêu cầu HS nhận xét làm = bạn - HS: Nhận xét - GV: Sửa chữa sai lầm (nếu có) - GV: Ngồi cách chọn ẩn chọn ẩn quãng đường không? - HS:… - GV: Yêu cầu HS nhà tìm cách khác để giải toán - GV: Để giải toán em vận dụng kiến thức nào? - HS: … Theo có phương trình: s s + = 40 30 � 30 s  40s 35 = � 70s = 35 30.40 1200 � s= 1200.35 = 150 km 70.4 Vậy quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa dài: 150km - GV: Chốt lại:… - HS đọc đầu Bài toán 2: - GV: Cho HS quan sát hình vẽ Một hình chữ nhật có chu vi 300 m Nếu tăng chiều dài 15m, tăng chiều rộng 25m diện tích tăng 3525m2 Tính chiều hình chữ nhật đó? 15 x C =x300m 1 S = 3525m 25 - - xGV: Hãy nêu cơng thức tính chu vi diện tích hình chữ nhật (Chu vi lần tổng hai kích thước; diện tích tích hai kích thước)? Giải: - Gọi chiều dài ban đầu hình chữ nhật x(m) Điều kiện x > Chiều rộng ban đầu hình chữ nhật là: 300 -x =150 -x - GV: Viết cơng thức: Diện tích ban đầu hình chữ nhật là: C=(chiều dài + chiều rộng).2 x(150 – x) = 150x – x2 S = chiều dài.chiều rộng Chiều dài sau tăng hình chữ nhật - GV: Khi biết chu vi, ta có tính x + 15 (m) nửa chu vi (chiều dài + chiều rộng)? Chiều rộng sau tăng hình chữ - GV: Nếu chọn x chiều dài ban đầu nhật là: ( 150 - x ) + 25 = 175 -x HCN chiều rộng ban đầu Diện tích hình chữ nhật sau HCN? tăng chiều dài chiều rộng là: - GV: Chiều dài chiều rộng hình (15 + x)(175 -x ) = 2625+ 160x – x2 chữ nhật sau tăng bao nhiêu? Theo ta có phương trình: - 1HS lên bảng tình bày, lớp làm (2625+160x – x2)–(150x – x2) = 3525 vào - Giải phương trình (2625+ 160x – x2) –(150x – x2) = 3525  10x + 2625 = 3525  10x = 900  x = 90 - Giá trị phù hợp với điều kiện ẩn Vậy chiều dài ban đầu hình chữ nhật 90m, chiều rộng ban đầu hình chữ nhật 150 – 90 = 60 (m) - HS đọc đề Bài toán 3: Hội khỏe phù Tỉnh - GV: Yêu cầu HS nghiên cứu kĩ nội dung Thanh Hóa năm học 2018 -2019, giải tốn, từ xếp câu cho hợp lí bóng đá thiếu niên nhi đồng có đội tham gia thi đấu theo hình thức vòng tròn Kết thúc giải đấu đội bóng đá nam huyện Nga Sơn 16 điểm đạt giải Hỏi đội bóng Nga Sơn thắng trận hòa trận, biết giải đấu đội bóng Nga Sơn khơng thua trận nào? - HS: Đứng chỗ tình bày cách xếp Hãy xếp câu sau cách hợp lí để dược lời giải toán: (5; 4; 1; 3; 6; 2) - GV: Di chuyển theo cách xếp Do thi đấu theo hình thức vòng tròn nên trận thắng điểm, HS để lời giải tốn trận hòa điểm - GV: theo em hình thức thi đấu vòng tròn Giá trị phù hợp với điều kiện ẩn Vậy đội bóng đá nam huyện đội phải đấu trận? Nga Sơn tháng trận hòa trận - HS: trận Theo ta có phương trình: 3.x + 1.(6 – x) = 16 Điều kiện: �x �6 ; x �Z  Gọi số trận đội bóng đá nam huyện Nga Sơn số trận thắng x, số trận hòa – x 10 Giải phương trình: 3.x   – x   16  � x   x  16 � x  10 � x5 - HS đọc đầu Bài toán 4: Điểm kiểm tra số môn - GV: Công thức ô I4 học kì I Quỳnh cho “AVERAGE(E4:H4) cho ta biết điều gì? chương trình bảng tính Excel - HS: Giá trị I4 trung bình cộng giá trị ô E4; F4; G4; H4 - GV: Hướng dẫn HS chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn từ thiết lập phương trình để tìm lời giải cho tốn u cầu HS hoạt động nhóm bảng phụ - HS: Hoạt động nhóm Biết I4 có giá trị cơng thức tính - GV: Treo kiểm tra làm nhóm I4 “=AVERAGE(E4:H4)” nhanh lên bảng, nhóm khác đổi Hãy tính điểm mơn Tốn kiểm tra chéo lẫn Giải: Gọi x điểm mơn Tốn (ĐK: �x �10 ) Ơ I4 tính hàm AVERAGE hàm tính trung bình cộng, ta có phương trình: - Giải phương trình: x   10  9 x   10  9 � x  9.4  (8  10  9)  - Giá trị phù hợp với điều kiện ẩn: Vậy điểm môn Toán 11 GV: Yêu cầu HS đọc kĩ đề tìm hiểu đề Bài tốn 5: Tỉ lệ đồng loại (Máy chiếu) quặng thứ nhỏ tỉ lệ đồng loại quặng thứ hai 15% Trộn hai loại quặng hỗn hợp có 50% đồng, khối lượng loại quặng thứ GV: Hãy chọn ẩn số? hỗn hợp 25kg, khối lượng loại quặng thứ hai hỗn hợp HS: chọn ẩn số nửa khối lượng quặng thứ Tính tỉ GV: Hãy biểu diễn đại lượng chưa lệ phần trăm đồng loại quặng biết khác toán? GV: Dựa vào đâu để thiết lập pt? Gọi tỉ lệ % đồng có loại quặng thứ Giải: Gọi tỉ lệ % đồng có loại quặng thứ x%(x>0) Thì tỉ lệ x%(x>0) HS biểu diễn đại lượng chưa biết đồng có loại quặng thứ hai (x+15)% khác tốn: Tỉ lệ đồng có loại thứ hai: (x+15%) Khối lượng loại quặng thứ Hỗn hợp hai loại quặng đem trộn hỗn hợp 25kg, biết khối lượng loại quặng thứ hai hỗn hợp nửa 37,5kg khối lượng loại quặng thứ thứ nên khối lượng loại quặng thứ hai 12,5 kg Vậy khối lượng hỗn hợp hai loại quặng đem trộn 37,5kg Theo ta có phương trình: 25x + 12,5(x+15) = 37,5.50 Giải pt ta x = 45(TMĐK) Vậy: Tỉ lệ % đồng loại quặng thứ nhất, thứ hai 45%; 60% - GV: Trên sở tập vừa chữa, u cầu đại diện nhóm trình bày hướng giải kết tốn sau nghiên cứu tìm hiểu, tham khảo tài liệu, khai thác mạng Internet, giáo viên mơn liên quan Các nhóm khác quan sát, đặt câu hỏi vấn đáp để nhóm trình bày trả lời Giáo viên chuẩn bị sẵn phương án 12 nhóm có sai sót lời giải tốn số thơng tin liên quan để cung cấp thêm cho HS * Đại diện nhóm 1(ĐDN1): Trình bày tốn ĐDN1: Để biết tác phẩm ta cần phải biết năm viết tác phẩm Nhóm chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn thiết lập phương trình để tìm lời giải cho tốn sau: Bài tốn 6: Đây tác phẩm văn học nào? Tác phẩm thể ý tứ sâu sắc, tầm nhìn thời đại vị Vua viết vào năm abab Nếu viết thêm số 20 vào sau số trăm số gấp 101 lần số ban đầu ĐDN1: Dựa vào hình ảnh kèm, kiến thức văn học thời gian sáng tác, Giải: khai thức mạng Internet nhóm - Gọi số ab x Điều kiện: x �10 ;x � tìm văn – Chiếu dời N - GV: Gợi ý nhóm có vướng mắc Số ban đầu là: 100x + x = 101x - Các nhóm khác: Đưa câu hỏi để Số sau thêm 20 sau số trăm là: nhóm giải đáp 10000x + 2000 + x = 10001x + 2000 - GV: Yêu cầu HS nêu số hiểu biết Theo ta có phương trình: văn – Chiếu dời 10001x + 2000 = 101.101x - GV: Giới thiệu qua hoàn cảnh đời ý nghĩa “Chiếu dời đô” - Giải phương trình: Cho học sinh xem dịch “Chiếu dời 10001x + 2000 = 101.101x đô”  10001x + 2000 = 10201x  200x = 2000  x = 10 - Giá trị phù hợp với điều kiện ẩn Vậy năm cần tìm 1010 13 Tác phẩm văn học thể ý tứ sâu sắc, tầm nhìn thời đại vị vua viết vào năm 1010 Chiếu dời hay Thiên đô chiếu vua Lý Thái Tổ ban hành vào mùa xuân năm 1010 để chuyển kinh đô nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) thành Đại La (Hà Nội) * Đại diện nhóm (ĐDN2): Trình bày tốn Bài tốn Đây kiện Lịch sử nào? Biết kiện diễn vào năm 1972, số ngày diễn kiện số có hai chữ số Trong chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị tổng hai chữ số ĐDN3: Để biết kiện Lịch sử nào, cần biết kiện diễn ngày Để tìm số nhóm chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn thiết lập phương trình để tìm lời giải cho toán sau: - ĐDN3: Dựa vào kết tốn, hình ảnh kèm tự tìm hiểu, khai thác mạng nhóm có câu trả lời: Đó kiện Thành Cổ Quảng Trị công chiến lược 1972 trận chiến 81 ngày đêm lịch sử từ 28/6 đến Giải: 16/9 Gọi chữ số hàng đơn vị x ĐK  x �9 ; x � N 14 - GV: Gợi ý nhóm có vướng mắc Suy chữ số hàng chục là: 8x - Các nhóm khác: Đưa câu hỏi để Tổng hai chữ số 9, ta có phương nhóm giải đáp trình; - GV: Yêu cầu HS nêu số hiểu biết x + 8x = Thành cổ Quảng Trị - Giải phương trình: - GV: Giới thiệu qua thành cổ Quang x + 8x =  x = Trị, cho HS xem tư liệu thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm, qua - Giá trị phù hợp với điều kiện giáo dục HS lòng yêu nước, biết ơn ẩn Chữ số hàng chục 8.1 = anh hùng liệt sĩ hi sinh giành độc lập kiện Lịch sử diễn 81 ngày đêm vào năm 1972 Đó tự cho Tổ quốc kiện Thành Cổ Quảng Trị công chiến lược 1972 trận chiến 81 ngày đêm lịch sử từ 28/6 đến 16/9 * Đại diện nhóm (ĐDN3): Trình bày tốn ĐDN3: Để biết oxit ta cần phải tìm nguyên tử khối tên kim loại Trước tiên cần viết phương trình hóa học Kết hợp với kiến thức mơn hóa học nhóm chọn ẩn, đặt ĐK cho ẩn, dựa vào đầu thiết lập phương trình sau: Bài tốn Hòa tan 2,4 g oxit kim loại hóa trị II vào 21,9g dung dịch HCl 10% vừa đủ Oxit oxit nào? Giải: - Gọi X kí hiệu hóa học kim loại hóa trị II y nguyên tử khối kim loại Điều kiện y > Ta có phương trình hóa học: XO + HCl  XCl2 (y+16) 2,4 + H2O 2.36,5 21,9.10 100 Ta có phương trình: 2,4.2.36,5 = 2,19(y + 16) ĐDN3: Sau tìm giá trị ẩn - Giải phương trình: (nguyên tử khối) 64, tra bảng nguyên tố 2,4.2.36,5 = 2,19(y + 16) hóa học tìm nguyên tố  175,2 = 2,19y + 35,04 y = 64 đồng Vậy oxit cần tìm đồng oxit 15 - Giá trị phù hợp với điều kiện ẩn 64 nguyên tử khối đồng - Các nhóm khác: Đưa câu hỏi để Vậy oxit đồng II oxit Cơng thức nhóm giải đáp hóa học CuO - GV: Gợi ý nhóm có vướng mắc * Đại diện nhóm (ĐDN4): Bài tốn Đây kiện nào? Biết kiện diễn vào tháng 11 năm Trình bày tốn 2014 Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Biết ngày bắt đầu diễn kiện ngày 21 số ngày diễn kiện số mà ĐDN4: Để biết kiện bình phương lên trừ cần biết ngày, tháng, năm diễn kết kiện Giải: - Gọi số ngày diễn kiện x Trước tiên cần tìm số ngày diễn Điều kiện  x ; x �N kiện Theo ta có phương trình: Nhóm chọn ẩn, đặt ĐK cho ẩn, dựa vào đầu thiết lập phương trình sau: x2 –x=6 Giải phương trình tìm số ngày diễn kiện ngày, từ 21/11/2014 đến 24/11/2014 kết hợp với kiến thức thực tế, thông tin đại chúng, khai thác mạng Internet nhóm có câu trả lời: Đó kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014” x2 – x = - Giải phương trình: x2 – x = 6 x2 – x – =  (x – 3)(x + 2) =  x = x = - - Giá trị x = thỏa mãn điều kiện ẩn, giá trị x = -2 không thỏa mãn Sự kiện diễn ngày từ 21/11/2014 đến 24/11/2014 Trung - GV: Gợi ý nhóm có vướng mắc tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt - Các nhóm khác: Đưa câu hỏi để Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhóm giải đáp - GV: Yêu cầu HS nêu số hiểu biết Đó kiện “Tuần Văn hóa “Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014” Nam - Hà Nội 2014” - GV: Cho HS xem câu chuyện hình ảnh mốc kiện quần đảo Trường 16 sa, Hoàng sa, Những việc làm để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam GV: Yêu cầu HS xem lại tập chữa học GV: Tổng kết lại kết học: Những kiến thức học sinh đạt ngồi mơn tốn buổi học Tun dương nhóm tích cực, tự giác nghiên cứu học, kết hợp với khai thác mạng Internet tham khảo ý kiến giáo viên mơn để tìm câu trả lời cho toán Yêu cầu HS xem lại tập chữa Làm tập SGK, SBT Kiểm tra đánh giá kết học tập: Sử dụng phiếu thăm dò ý kiến học sinh với nội dung + Qua chuyên đề em nắm nội dung kiến thức nào? + Kiến thức môn học vận dụng trình giải tập? + Khi giải tập tốn có phải ta cần tới kiến thức mơn tốn hay khơng? + Tốn học có gắn liền với sống hàng ngày xung quanh khơng? + Em thấy chun đề có bổ ích với khơng? Kiểm tra chuẩn bị làm nhóm Một số sản phẩm học sinh (Tham khảo phần phụ lục) Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, với đồng nghiệp nhà trường Sau thực giảng dạy học Luyện tập giải tốn cách lập phương trình đại số 8, năm học 2018-2019 phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn, tiến hành kiểm tra lại mức độ hiểu biết, khả vận dụng kiến thức tổng hợp mơn học HS, nhận thấy có chuyển biến tích cực từ học sinh 17 Để thấy rõ kết này, sau học xong tiết Luyện tập, tiến hành kiểm tra lại mức độ nhận thức vận dụng HS thông qua việc làm kiểm tra Kết sau: Biết sử dụng kiến Vận dụng tổng hợp kiến Tổng số HS Thông hiểu thức môn học thức nhiều môn học SL % SL % SL % 76 10 13,1 23 30,3 43 56,6 Như rõ ràng so với PPDH cũ “ Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn” góp phần phát triển tư duy, lực nhận thức, lực hành động lực làm việc sáng tạo học sinh Đặc biệt kỹ vận dung kiến thức tổng hợp để giải tình thực tiễn sống III KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT Kết luận Từ kết q trình thực hiện, tơi rút số kết luận sau đây: Vấn đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn chủ trương đề án thay sách giáo khoa Bộ GD&ĐT năm 2015 Trên sở lý luận thực trạng vấn đề dạy học tích hợp liên mơn trường THCS Nga Thủy nói riêng, tơi thực nhóm giải pháp bản, mang lại hiệu cao Đó là: + Tìm hiểu ngun tắc bước xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn + Xây dựng số chủ đề tích hợp liên mơn môn đại số + Dạy thử nghiệm chủ đề Tuy nhiên, giải pháp giải pháp nhỏ góp phần đổi phương pháp dạy học Để nâng cao chất lượng dạy học lâu dài, cần hướng tới nhiều giải pháp khác: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn ngoại khóa, dạy học theo dự án Đề xuất 2.1 Đối với Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT: - Trong đề án thay SGK, nên chọn biên soạn SGK theo hướng giảm nội dung lý thuyết hàn lâm môn, tăng cường nội dung ứng dụng thực hành - Cần đưa nội dung chủ đề liên môn chủ đề tự chọn bắt buộc chương trình mơn khoa học tự nhiên - Cần có nhiều văn hướng dẫn cụ thể dạy học tích hợp liên mơn Cung cấp tài liệu tham khảo, hội thảo, giáo án mẫu … đồng thời tạo điều kiện thời gian, sở vật chất, kinh phí… việc triển khai thực chủ đề tích hợp liên mơn 2.2 Đối với Phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn: 18 Đào tạo bồi dưỡng chuyên gia nhằm quán triệt quan điểm dạy học tích hợp liên mơn có khả xây dựng chủ đề tích hợp liên môn 2.3 Đối với nhà trường: Cần tăng cường đào tạo GV cốt cán có khả xây dựng nội dung học thành chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời mạnh dạn đề xuất lên cấp phân phối chương trình riêng theo chủ đề xây dựng, phù hợp với thực trạng nhà trường trường, hoàn cảnh địa phương Chắc chắn kinh nghiệm tơi trình bày có thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 15 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Trần Thị Thu Phương 19 ... ra" Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn tiết luyện tập - giải tốn cách lập phương trình- Đại số 8, góp phần đổi phương pháp dạy học trường THCS Nga Thủy” điều cần thiết, hoàn toàn phù hợp với... giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học, góp phần đổi PPDH đúc rút thành kinh nghiệm "Dạy học theo chủ đề tích hợp liên mơn tiết luyện tậpgiải tốn cách lập phương trình- đại số 8, góp phần đổi. .. chủ đề tích hợp liên mơn + Xây dựng số chủ đề tích hợp liên mơn môn đại số + Dạy thử nghiệm chủ đề Tuy nhiên, giải pháp giải pháp nhỏ góp phần đổi phương pháp dạy học Để nâng cao chất lượng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn trong tiết luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình đại số 8, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS nga thủy, huyện nga sơn , Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn trong tiết luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình đại số 8, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS nga thủy, huyện nga sơn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm