0

Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

4 180 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2019, 17:07

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰĐỀN TẢN VIÊN (Tản Viên từ phán lục - trích “Truyền kỳ mạn lục”) - Nguyễn Dữ A Mục tiêu học Giúp học sinh: Kiến thức - Vẻ đẹp nhân vật Ngô Tử Văn – đại diện cho người trí thức nước Việt dũng cảm, kiên cường, u nghĩa, trọng cơng lý có tinh thần dân tộc mạnh mẽ - Niềm tin nghĩa chiến thắng gian tà lời nhắn nhủ: Phỉa đâu tranh đến để tiêu diệt ác, xấu - Cốt truyện giàu kịch tính; kết cấu truyện chặt chẽ, lô gich; cách dẫn truyện khéo léo, kể chuyện linh hoạt; miêu tả sinh động, hấp dẫn Kỹ - Đọc , tóm tắt tác phẩm tự trung đại - Phân tích nhân vật truyện truyền kỳ B Phương pháp: nêu vấn đề, thảo luận nhóm, gợi mở C Tiến trình học  Ổn định tổ chức lớp  Kiểm tra cũ * Chuyện đốt đền Tử Văn diễn nào? Nguyên nhân , lý đốt đền hậu  Bài Hoạt động GV Hs Yêu cầu cần đạt II Đọc hiểu chi tiết 1.Nhân vật Tử Văn ? Theo em Thổ Công b Tử Văn gặp Thổ Cơng ? Câu chuyện với ơng già thổ cơng có tác dụng đến phát triển cốt truyện nhân vật - Thổ cơng: + Chứng cứ, khuyến khích Tử Văn làm việc Thổ cơng thất bại( Phản ánh thực tế, nghĩa -> lơ gích thần thánh miếu quanh + Kỳ ảo: người làm việc tốt đồng nhận đút lót) tình, ủng hộ ? Qua câu chuyện với ông già thổ công đoạn văn phản ánh điều ->Hiện thực xã hội: quan lại tham nhũng, người cương trực chống lại, mâu thuẫn quan dân ? Tử Văn có thái độ c.Tử Văn bị bắt đối chất với Diêm đường bị quỉ sứ bắt điện Vương Diêm Vương  Thái độ Tử Văn: - Điềm nhiên - Một mực kêu oan -> Bị kết tội: bướng bỉnh, ngoan cố ? Thái độ phản ánh điều tính cách Tử Văn ? Bon quỉ sứ có thái độ -> Kiên bảo vệ công lý  Thái độ bọn quỉ sứ - Vu oan cho Tử Văn - Đe dọa giấu giếm tội lỗi ? Em thấy bọn quỉ sứ có chất  Hung ác, xảo quyệt, tham , bao che Hình ảnh bọn quỉ đại cho kẻ ác biểu tượng cho lực diện cho lực xã hội gian ác xã hội( bon vua quan tham nhũng) bất công, oan trái d Tử Văn nhận lời tiến cử làm chức phán ? Chức phán chức quan ? Vì Tử Văn tiến cử nhận chức ? Việc Tử Văn tiến cử có ý nghĩa ? Qua phân tích trên, em rút phẩm chất Tử Văn đền Tản Viên - Vì : Dũng cảm bảo vệ cơng lý, nghĩa -> Sự cơng minh, khích lệ người dân dũng cảm đấu tranh nghĩa => Tử Văn: Khẳng khái, trực, dũng cảm đấu tranh nghĩa xã hội bất công -> Mơ ước người dân xã hội cơng ? Qua giống cổ tích câu tốt đẹp chuyện thể mơ ước người dân xã hội Nghệ thuật kể chuyện - Yừu tố kì ảo để phản ánh thực Li kì biến hóa linh hoạt, tự nhiên lô gichs Ghi nhớ: sgk Củng cố luyện tập Viết đoạn kết khác theo tưởng tượng em kết truyện Luyện tập Có thể tưởng tượng cách kết sau  Tử Văn từ chối chức phán quan âm ty , xin sống đến 80 tuổi Cho học sinh phát biểu, gv nhận xét quê đánh giá  Tử Văn mời làm cố vấn âm ty -> Từ chối trần gian nhiều ác Diêm Vương đành phải Giờ sau: Trả làm văn số đồng ý ... trái d Tử Văn nhận lời tiến cử làm chức phán ? Chức phán chức quan ? Vì Tử Văn tiến cử nhận chức ? Việc Tử Văn tiến cử có ý nghĩa ? Qua phân tích trên, em rút phẩm chất Tử Văn đền Tản Viên - Vì... tập Có thể tưởng tượng cách kết sau  Tử Văn từ chối chức phán quan âm ty , xin sống đến 80 tuổi Cho học sinh phát biểu, gv nhận xét quê đánh giá  Tử Văn mời làm cố vấn âm ty -> Từ chối trần... 1.Nhân vật Tử Văn ? Theo em Thổ Công b Tử Văn gặp Thổ Công ? Câu chuyện với ông già thổ công có tác dụng đến phát triển cốt truyện nhân vật - Thổ cơng: + Chứng cứ, khuyến khích Tử Văn làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ,

Từ khóa liên quan