Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

14 257 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2019, 17:07

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 Chuyện chức phán đền Tản Viên ( Trích Truyền kì mạn lục) - Nguyễn Dữ A MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp HS: 1.Kiến thức: - Biết số đặc trưng thể loại truyền kì - Thấy vẻ đẹp nhân vật Ngô Tử Văn – đại diện cho người trí thức nước Việt dũng cảm, kiên cường, yêu nghĩa, trọng cơng lí có tinh thần dân tộc mạnh mẽ - Niềm tin chiến thắng gian tà - Thấy cốt truyện giàu kịch tính; kết cấu chặt chẽ, logic; cách dẫn chuyện khéo léo, kể chuyện linh hoạt…của truyện truyền kì Kĩ năng: - Đọc, tóm tắt tác phẩm tự trung đại - Phân tích nhân vật truyện truyền kì Về thái độ: - Tự nhận thức, xác định giá trị chân người sống sống có lĩnh, cứng cỏi, dám đương đầu trước thử thách B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - GV: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách chuẩn kiến thức kĩ năng, thiết kế học, giáo án - HS: Sách giáo khoa, ghi, soạn C PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Sử dụng phối hợp phương pháp: đọc – hiểu, bình giảng, gợi mở, nêu vấn đề D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ởn định lớp Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Phân tích tình tiết liên quan đến Trần Thủ Độ, qua nhận xét chung nhân cách ông Bài mới: Hoạt động GV và HS HĐ1:Hướng dẫn HS tìm hiểu Nội dung cần đạt I Tiểu dẫn chung Tác giả TT1:Tìm hiểu tác giả - Nguyễn Dữ sống kỉ XVI, quê Hải - GV : qua tiểu dẫn em nêu Dương nét tác giả - Là học trò trạng trình Nguyễn Bỉnh Nguyễn Dữ? Khiêm, đỗ hương tiến sĩ (cử nhân), - HS đọc nêu ý làm quan khơng lui ẩn dật - Ông để lại tác phẩm tiếng Truyền kì mạn lục thể rõ quan điểm sống lòng ơng với đời Tác phẩm a.Thể loại truyền kì TT2: Tìm hiểu tác phẩm - Là thể loại văn xuôi tự thời trung đại - GV Qua phần tiểu dẫn em phản ánh thực qua yếu tố li kì, biết thể loại truyền kì? hoang đường HS trả lời, GV nhận xét, bổ - Trong truyện truyền kì, giới người sung giới cõi âm với thánh thần ma quỷ có tương giao Đó yếu tố tạo nên hấp dẫn thể loại b Tác phẩm “ Truyền kì mạn lục” - Nhan đề: Truyền kì mạn lục ( truyền kì: loại truyện có yếu tố li kì, hoang đường; mạn: tản mạn; lục: lục, ghi chép) : ghi chép truyện li kì tản mạn dân chúng -GV gọi HS đọc đoạn phần - Truyền kì mạn lục tác phẩm viết chữ tiểu dẫn trả lời câu hỏi: Hán, gồm 20 truyện, đời vào nửa đầu kỉ + Em giải thích nhan đề XVI Truyền kì mạn lục ? - Nội dung: HS suy nghĩ trả lời GV nhận + Hiện thực xã hội đương thời xét, bổ sung +Số phận người + Nêu vài nét tác phẩm + Tinh thần dân tộc Truyền kì mạn lục - Nghệ thuật: Có tham gia yếu tố hoang HS trả lời GV nhận xét, bổ đường, kì ảo sung => Truyền kì mạn lục vừa có giá trị thực, vừa có giá trị nhân đạo -> Thiên cổ tuỳ bút, dịch nhiều thứ tiếng nước II Đọc – hiểu văn Bố cục Gồm phần : mở đầu, nội dung kết thúc - Mở đầu : giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn - Nội dung: Chia làm đoạn: + Đoạn 1: Ngô Tử Văn hành động đốt đền tà + Đoạn 2: Từ “ Đốt đền xong” đến “ khó lòng - GV :u cầu HS tóm tắt phân chia bố cục truyện nạn” Tử Văn gặp hồn ma tên Bách hộ Thôi Thổ thần đồng thời nêu nội dung + Đoạn 3: “ Tử Văn lời” đến “ không bệnh mà chết” Tử Văn bị bắt đối chất phần? GV nhận xét tóm tắt ngắn Minh ti trước Diêm Vương gọn nội dung tác phẩm dựa theo + Đoạn 4: Phần lại: Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức Tản Viên bố cục - Kết thúc : gặp gỡ quan phán người quen cũ - Chủ đề: Miêu tả người trí thức Tử Văn với tính tình, cương trực, dũng cảm đốt đền, đồng thời làm rõ hành động mạnh mẽ, liệt vạch mặt gian tà trước cơng lí giành chiến thắng Hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn a Cách giới thiệu nhân vật - - Tên họ : Ngô Tử Văn tên Soạn - - Quê quán: huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang HĐ2: Hướng dẫn đọc – hiểu- - Tính tình: Khảng khái, nóng nảy, thấy gian tà khơng chịu => từ ngữ mang tính tác phẩm khẳng định TT1: Tìm hiểu nhân vật - => Cách mở đầu trực tiếp, ngắn gọn theo – Ngô Tử Văn - Gv hỏi: Ngay từ đầu truyện, tác giả giới thiệu Ngô Tử phương pháp truyền thống văn học trung đại, chưa thoát khỏi lối kể dân gian, gây ý người đọc Văn - nhân vật nào? Em có nhận xét cách- b Ngơ Tử Văn – người đốt đền tà giới thiệu tác giả? - - Nguyên nhân đốt đền: Đền nơi thờ người HS trả lời, GV nhận xét, bổ có cơng với nước, với dân Bách hộ họ Thôi tên tướng giặc bại trận, cướp nước sung khơng đáng phải thờ -> Tức giận trước việc “hưng yêu tác quái” tên thần Bách hộ họ Thôi + Chuẩn bị: tắm gội, khấn trời…-> thái độ tôn kính, nghiêm túc + Châm lửa đốt đền : người lắc đầu lè - GV cho HS thảo luận: lưỡi, Tử Văn vung tay khơng cần gì…-> thái độ dứt khoát, bất chấp hậu xấu cho GV chia lớp thành nhóm : thân +Nhóm 1: Nguyên nhân Tử Văn- => Hành động có ý thức, khơng đáng trách đốt đền gì? hợp lòng dân - + Hậu quả: khó lòng tránh khỏi tai vạ, bị + Nhóm 2: Hành động đốt đền chết, xuống âm ti gặp Diêm vương Tử Văn diễn nào?  Ngô Tử Văn kẻ sĩ tính tình khảng Có ý thức hay vơ thức? Đáng khái, cương trực, dũng cảm dân trừ hại Có trách hay khơng đáng trách? tinh thần dân tộc mạnh mẽ + Nhóm 3: Hậu việc đốt gì? - GV gọi em HS nhóm trình bày, sau nhận xét, chốt lại kiến thức - Sự kiện xảy sau đốt đền: + Tử Văn thấy “ khó chịu, đầu lảo đảo bụng run run, lên sốt nóng, sốt rét” + Có người cao lớn, khôi ngô đội mũ trụ đến - GV: Qua hành động đốt đền, đòi làm trả lại đền em có suy nghĩ nhân vật Ngơ Tử Văn? HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung + Có ơng già áo vải, mũ đen, phong độ nhàn nhã đến tỏ lời mừng kể rõ đầu đuôi việc => Thổ công giúp đỡ ủng hộ hành động Tử Văn - Cuộc đối mặt với hồn ma tên tướng giặc + Tướng giặc: Trách mắng - GV: Sau đốt đền kiện xảy với Ngơ Tử Văn? Đòi trả đền Đe doạ HS trả lời, GV nhận xét, bổ + Ngô Tử Văn: mặc kệ, ngồi ngất ngưởng, tự sung nhiên -> Thái độ điền nhiên không sợ trước lời đe dọa thần - Cuộc gặp gỡ với Thổ Công bị hại + Thổ công:  Tỏ lời mừng với Ngô Tử Văn  Kể lại việc bị hại - GV cho HS thảo luận nhóm Chia lớp thành nhóm: + Nhóm 1: Cuộc đối mặt  Căn dặn Ngô Tử Văn điều cần làm đối phó với tên thần đối chất với Diêm Vương âm phủ Ngô Tử Văn với hồn ma tên + Ngô Tử Văn:  Kinh ngạc tướng giặc ( tự xưng cư sĩ)  Tử Văn vặn Thổ Công diễn nào? Chỉ rõ xem: “Hắn có thực tên thần, chi tiết đó? Thái độ gieo vạ cho tơi không? ” Ngô Tử Văn? - -> Thổ công nạn nhân khiếp sợ, tô đậm bạo tàn tên giặc Thổ cơng đồng + Nhóm 2: Cuộc gặp gỡ tiếp sau minh giúp cho Tử văn đường với ơng già Thổ công vạch trần ác Như vậy, người làm việc tốt, thể nào? Thái độ việc nghĩa ủng hộ Tử Văn? Ý nghĩa => Ngô Tử Văn kẻ sĩ đầy lĩnh, gặp gỡ đó? khơng khiếp sợ trước gian tà - Cuộc gặp gỡ người hồn ma, người thần thánh, giới thực - ảo GV nhận xét, đánh giá hồn - Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo chỉnh -> Làm cho câu chuyện truyền kì thêm hấp dẫn ● Tiểu kết: Bằng nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, bất ngờ, kết hợp với yếu tố kì ảo dày đặc….đã khắc họa rõ nét hình tượng nhân vật Ngơ Tử Văn người cương trực, u nghĩa, lĩnh, kiên cường giàu tinh thần - GV hỏi: Thái độ Ngô Tử dân tộc Văn hai kiện c Ngô Tử Văn bị bắt và dẫn xuống Minh Ti thể điều nhân vật này? - Ngơ Tử Văn bị bắt giải xuống âm phủ  Quang cảnh âm phủ: SGK - GV hỏi: Các gặp gỡ Ngơ Tử Văn có đặc điệt? Tác giả sử dụng yếu tố để nói gặp gỡ đó? Tác - Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh mang tính chất kì ảo, hoang đường -> nhấn mạnh quang cảnh đáng sợ nơi cõi âm dụng? - Ngô Tử Văn: gan dạ, khảng khái, liệt - GV : Khái quát lại phẩm chất kêu oan nhân vật Ngô Tử Văn qua việc làm chàng Cuộc xét xử Ngô Tử Văn âm phủ trần -Nguyên nhân: Do hồn ma viên Bách hộ họ - HS lắng nghe chép vào Thôi kiện Ngô Tử Văn tội đốt đền -> chất tên tướng gian tà ( sống cướp nước, chết cướp đền) - GV hỏi: quang cảnh âm - Diễn biến: phủ ntn? + Chặng 1: GV hỏi: Em có nhận xét  Hồn ma tên tướng giặc: Tố cáo Tử Văn với cách miêu tả tác giả? Cách Diêm Vương miêu tả có tác dụng nào? + GV hỏi: Thái độ Ngô Tử Văn trước quang cảnh đó?  Diêm Vương: Nghe lời tố cáo tên tướng giặc mà trách măng Tử Văn  Ngô Tử Văn: Tỏ thái độ cứng cỏi trước Diêm Vương đầy uy quyền, đấu tranh vạch mặt tên tướng giặc gian tà + GV cho HS thảo luận nhóm Chia lớp thành nhóm: + Chặng 2:  Hồn ma tên tướng giặc: Tranh cải với Tử Nhóm 1: Vì Ngơ Tử Văn Văn, sau lại lo sợ, đạo đức giả: xin giảm án lại bị xét xử phiên tòa cho Tử Văn Diêm Vương âm phủ?  Ngô Tử Văn: Xin đem tư giấy đến đền Tản Nhóm : Hồn ma Bách hộ họ Viên chứng thực Thôi tác giả giới thiệu  Diêm Vương: Nghi ngờ, cho người đến đền nào? Tản Viên chứng thực -> xử cho Tử Văn thắng  Nhóm 3: Đối diện với Diêm kiện Vương cõi âm, Ngô Tử Văn thể người - Kết quả: Ngô Tử Văn thắng kiện nào? tiến cử làm chân phán đền thánh Tản Viên Nhận xét:  Nhóm 4: Kết vụ xử  Thái độ mực kêu oan Tử văn kiện? Từng nhóm thảo luận, cử đại chứng tỏ chàng khơng nhụt chí, run rẩy hay diện lên bảng trình bày Các em khiếp sợ trước cảnh địa ngục, ma quỷ xung quanh Chàng đấu tranh cho lẽ lại theo dõi, bổ sung GV nhận xét, đánh giá hồn chỉnh phải, cho cơng lí Điều đáng trân trọng người  Tử Văn thắng kiện chứng tỏ thiện, nghĩa thắng gian tà, ác Tên họ Thơi bị trừng trị đích đáng, dân gian bình an, Thổ cơng trả lại đền d Ngô Tử Văn nhận chức phán - Bằng nghĩa dũng cảm, cương trực đấu tranh cho nghĩa, cuối Ngơ Tử Văn chiến thắng - Ý nghĩa: + Giải trừ tai họa, đem lại an lành cho dân + Diệt trừ tận gốc lực xâm lược tàn ác, làm sáng tỏ nỗi oan khuất phục hồi danh dự cho Thổ thần nước Việt - + Niềm tin vào công lí thiện chiến thắng 10 ác, nghĩa thắng gian tà - e Cuộc gặp gỡ quan phán và người quen cũ - - thể niềm tin nhân dân vào vị quan phán liêm, giúp đỡ nhân dân + GV hỏi: Em có nhận xét hành động thái độ Ngô Di g Lời bình cuối truyện Tử Văn phiên tòa xử kiện Diêm Vương? - GV hỏi: + Lí làm nên chiến thắng Ngô Tử Văn? + Chi tiết Ngô Tử - Vạch trần chất xảo quyệt, ác hồn ma tướng giặc họ Thôi; - Phơi bày thực đầy rẫy bất công, thối nát xã hội đương thời Những tượng tiêu cực cõi âm hình chiếu Văn chiến thắng làm xã hội đương thời quan thể điều gì? + Tệ nạn mê tín dị đoan + Tham ơ, hối lộ  Là kẻ sĩ, biết đấu tranh đến để chống lại xấu, ác Chỉ có đấu TT2: Tìm hiểu ý nghĩa tranh dũng cảm đem lại phần thắng cho nghĩa truyện - Bài học : - GV hỏi:Qua tác phẩm lời bình cuối truyện, em cho biết tác giả muốn nhắn nhủ điều gì? + Nhìn nhận cách sống: Cơng hạnh phúc đến người trực biết đấu tranh với xấu, ác, gian tà 11 + Niềm tin vào lẽ phải: Chính thắng tà => Lẽ phải, cơng lí khơng lệ thuộc vào số lượng người hai phái - tà Bè cánh xấu xa tồn thời Chính nghĩa tất thắng Miễn người quân tử phải có ý chí khơng ngại thiệt hại đến thân III Tổng kết 1.Nội dung - Qua hình tượng nhân vật người trí thức Ngơ Tử văn tên giặc ngoại xâm, tác giả - GV : Em rút học cho thân? ca ngợi nghĩa thái độ kiên diệt trừ gian tà người - Bài học nhân sinh chính- tà; thiện – ác 2.Nghệ thuật - Xây dựng cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ - Dẫn dắt truyện khéo léo, nhiều chi tiết gây ý, hấp dẫn - Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo, mang nét thực 12 HĐ3: Hướng dẫn tổng kếtTT1: Cảm nhận em tác phẩm? Củng cố: - Theo em nhân vật Ngô Tử văn người nào? Ý nghĩa chiến thắng Ngô Tử Văn - Nghệ thuật kể chuyện Nguyễn Dữ có đặc sắc? Dặn dò: - Học cũ với câu hỏi: Nhận xét người Ngô T Văn qua tác phẩm Chuyện chức phán đền Tản Viên ? - Soạn “ Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh” với gợi ý: Giáo viên hướng dẫn kí duyệt Giáo sinh thực tập 13 Trần Hoàng Châu Hà Hoàng Thị Xuân 14 ... Tử văn người nào? Ý nghĩa chiến thắng Ngô Tử Văn - Nghệ thuật kể chuyện Nguyễn Dữ có đặc sắc? Dặn dò: - Học cũ với câu hỏi: Nhận xét người Ngô T Văn qua tác phẩm Chuyện chức phán đền Tản Viên. .. đến đền nào? Tản Viên chứng thực -> xử cho Tử Văn thắng  Nhóm 3: Đối diện với Diêm kiện Vương cõi âm, Ngô Tử Văn thể người - Kết quả: Ngô Tử Văn thắng kiện nào? tiến cử làm chân phán đền thánh... Vì Ngơ Tử Văn Văn, sau lại lo sợ, đạo đức giả: xin giảm án lại bị xét xử phiên tòa cho Tử Văn Diêm Vương âm phủ?  Ngô Tử Văn: Xin đem tư giấy đến đền Tản Nhóm : Hồn ma Bách hộ họ Viên chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

Từ khóa liên quan