Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

18 310 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2019, 17:07

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN (Tản Viên từ phán lục – trích Truyền kì mạn lục) Nguyễn Dữ I Mức độ cần đạt - Thấy gương dũng cảm, trọng cơng lí, chống gian tà Ngơ Tử Văn qua thấy tinh thần yêu nước người trí thức nước Việt ; - Thấy nghệ thuật kể chuyện sinh động, hấp dẫn tác giả II Trọng tâm kiến thức, kĩ Kiến thức - Một số đặc trưng thể loại truyền kì - Vẻ đẹp nhân vật Ngơ Tử Văn – đại đại diện cho người trí thức nước Việt dũng cảm, kiên cường, u nghĩa, trọng cơng lí có tinh thần dân tộc mạnh mẽ - Niềm tin nghĩa ln thắng gian tà lời nhắn nhủ : phải đấu tranh đến để tiêu diệt ác, xấu - Cốt truyện giàu kịch tính ; kết cấu truyện chặt chẽ, lơ gích ; cách dẫn chuyện khéo léo, kể chuyện linh hoạt ; miêu tả sinh động, hấp dẫn Kĩ - Đọc, tóm tắt tác phẩm tự - Phân tích nhân vật truyện truyền kì Nhận thức Yêu nghĩa niềm tự hào người trí thức nước Việt III Phương pháp phương tiện Phương pháp: trả lời câu hỏi SGK, thảo luận nhóm, gợi tìm, diễn giảng Phương tiện: SGK, SGV, thiết kế giảng, hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn Ngữ văn 10 IV Nội dung tiến trình lên lớp Tiết 1.Ổn định lớp (1 phút) Kiểm tra cũ: Không kiểm tra cũ Giới thiệu (1 phút) Trong chương trình Ngữ văn lớp – THCS, em học tác phẩm Chuyện người gái Nam Xương, hai mươi câu chuyện Truyền kì mạn lục Nguyễn Dữ Hôm nay, lại tìm hiểu câu chuyện tập truyện kí ơng Đó Chuyện chức phán đền Tản Viên, tác phẩm ca ngợi tu sĩ, trí thức khảng khái, trực nghĩa lớn chống gian tà Đồng thời qua lớp vỏ yếu tố kì ảo, phần thấu hiểu thực lịch sử đương thời Dạy mới: Thời gian Nội dung lưu bảng I Tìm hiểu chung phút Hoạt động GV - Gọi HS đọc phần tiểu HS đọc Tác giả: (SGK dẫn trang 55) Hoạt động HS ? Nêu nét tác HS trả lời: - Không rõ năm sinh giả Nguyễn Dữ năm - Sống vào khoảng kỉ XVI - Quê quán: xã Đỗ Tùng – huyện Trường Tân ( thuộc huyện Thanh Miện – Hải Dương) - Xuất thân gia đình khoa bảng - Từng thi làm quan không lui ẩn dật Tác phẩm phút HS trả lời: a) Thể loại: (SGK ? Em hiểu - Là thể văn xi trang 55) thể loại truyền kì tự thời trung đại, xen thơ ca, lời bình luận tác giả người khác cuối truyện - Phản ánh thực qua yếu tố kì lạ, hoang đường - Viết chữ Hán b) Tác phẩm HS trả lời - Tác phẩm rút từ ? Nêu vài nét tác Truyền kì mạn lục – phẩm “thiên cổ kì bút” - Viết chữ Hán - Ra đời vào nửa đầu kỉ XVI - Gồm 20 câu chuyện HS trả lời II Đọc – hiểu văn ? Tìm bố cục tác phút phẩm nêu ý Đọc đoạn Bố cục: đoạn - Đoạn 1: “Ngơ Tử Văn khơng cả”  Giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn - Đoạn 2: “Đốt đền xong khó lòng nạn”  Sự việc đốt đền gặp gỡ Ngô Tử Văn với tên giặc họ Thôi Thổ công - Đoạn 3: “Tử Văn lời không bệnh mà mất”  Cuộc xử kiện âm phủ, Ngô Tử Văn tiến cử làm quan phán đền Tản Viên - Đoạn 4: Còn lại  Cuộc gặp gỡ tình cờ Ngơ Tử Văn người quen cũ + lời bình tác giả Tìm hiểu văn HS diễn kịch a) Nhân vật Ngô - Chia lớp thành Tử Văn nhóm, nhóm đóng  Cương trực yêu kịch đoạn tác phẩm nêu ý nghĩa nghĩa: đoạn trích - GV nhận xét cho điểm nhóm diễn tốt 20 phút HS trả lời: ? Nhân vật Ngô Tử Văn giới thiệu nào? - Tên chữ (tự): Ngô Tử Văn Tên tục: Soạn - Quê quán: người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang - Tính tình: khảng khái, nóng nảy - Phẩm chất: cương trực, dũng cảm, trọng cơng lí HS trả lời - Là người khảng ? Cách giới thiệu - Tác dụng: gây ấn tượng cho người đọc khái “thấy gian có tác dụng nhân vật người trí tà khơng chịu được”  đốt đền trừ hại cho dân => Ngô Tử Văn người đại diện cho thức Giúp người đọc hiểu tính cách nhân vật chính nghĩa HS trả lời: ? Vì Ngơ Tử Văn - Tử Văn đốt đền định đốt đền tức giận, không chịu cảnh yêu tà tác oai tác quái hại dân HS trả lời ? Hành động đốt đền thể điều - Dũng cảm, lo cho an nguy dân lành, sẵn sàng tuyên chiến với ác HS trả lời: - Tắm rửa sẽ, ? Chia lớp thành khấn vái thần linh nhóm thảo luận câu hỏi trước đốt đền phút: Tử Văn - Ý nghĩa : đốt đền nào? Ý + Thể khảng nghĩa việc làm ấy? khái, trực, dũng - GV gọi HS cảm muốn dân trừ trả lời hại kẻ sĩ + Thể tinh thần dân tộc mạnh mẽ qua việc diệt trừ hồn tên tướng giặc xâm lược bạo, bảo vệ Thổ thần nước Việt - GV nhận xét, bổ sung: Cách làm công việc ghê gớm khiến người “lắc đầu, lè lưỡi, lo sợ + Sự sáng, thẳng, có hiểu biết tơn kính thần linh thay cho chàng” vừa cẩn trọng, vừa công khai, đàng hồng, liệt Chàng tự tin vào hành động nghĩa mình, tỏ thái độ chân thành, mong trời đồng tình, ủng hộ HS trả lời: - Sẵn sàng nhận chức ? Tính cách cương trực, phán đền Tản Viên yêu nghĩa để thực cơng lí Ngơ Tử Văn thể - Sẵn sàng nhận tác phẩm? chức phán đền HS trả lời: Tản Viên để thực ? Chức quan phán - Quan phán sự: chức cơng lí chức quan nào? quan coi việc xử án (xem xét vụ kiện tụng, giúp việc cho người xử án), chức quan thực cơng lí HS trả lời: - Là phần thưởng xứng đáng ? Ngơ Tử Văn nhận - Khích lệ người chức quan phán dũng cảm đấu tranh sự, việc nói lên chống ác, bảo vệ điều cơng lí HS trả lời - Đầu đội mũ trụ, khôi ngô, cao lớn, quần áo giống người phương ? Tên bách hộ họ Thôi tác giả miêu tả Bắc  Đại diện cho lực xâm phương Bắc lược - GV: Như vậy, tà 15 phút  Dũng cảm, kiên đội lốt chính, ác lại nhân danh thiện để cao cường: giọng giảng giải đạo - Không run sợ đức Bởi lẽ, lúc sống, y trước lời đe dọa theo chân Mộc hồn ma tướng giặc, Thạnh xâm lược đất vạch mặt tên nước ta, tàn hại dân ta thần Khi bị bỏ xác nơi chiến trường, y lại tiếp tục đánh đuổi, chiếm đền Thổ thần, tác oai tác quái Y tự lật tẩy chất xảo trá, quen thói lọc lừa, cậy làm càn, tham lam, ác HS trả lời - Mạo danh cư sĩ, hăm ? Thái độ với dọa, tức giận, thề độc, buộc tội  xảo trá, Ngô Tử Văn gian manh - GV : Với miêu tả tác giả,tên bách hộ họ Thơi đại diện cho quân xâm lược phương Bắc,đại diện cho lực gian ác HS thảo luận - Chia lớp thành nhóm thảo luận phút Yêu cầu: Lập bảng so sánh theo mẫu (cuộc xử kiện âm HS lên bảng - Cãi lại quỷ tên phủ) thần họ Thơi - GV nhóm lên bảng  dùng lời lẽ “ ghi câu trả lời cứng cỏi không chịu - GV nhận xét, sửa nhún nhường” để chữa tâu trình lên Diêm Vương - Cho HS xem bảng so sánh (Phụ lục 1) HS trả lời - Giúp đỡ Ngơ Tử Văn đòi lại cơng lí ? Trong chiến với ác, Ngơ Tử Văn  Giàu tinh thần không đơn thương dân tộc: - Đấu tranh đến độc mã mà trợ giúp Thổ Công để diệt trừ hồn ? Nhân vật Thổ Công HS trả lời (hết tiết 1) xuất với mục đích ma tên tướng giặc, - Diêm Vương bậc làm sáng tỏ nỗi oan chí tơn âm phủ vị 10 phút phục hồi danh vị quan tòa xử kiện, cho Thổ thần nước người cầm cán cân Việt ? Diêm Vương đóng vai cơng lí => Chiến thắng trò Ngơ Tử Văn – xử kiện HS trả lời kẻ sĩ nước Việt – - Tố cáo thánh thần khẳng định chân quan lại cõi âm: Các lí “chính” thắng đền miếu tham đút “tà” thể tinh bênh vực cho tên thần dân tộc mạnh tướng giặc, Diêm mẽ, tâm đấu ? Qua việc xây dựng Vương bị che mắt, tranh đến để tình Diêm thật giả lẫn lộn, quan bảo vệ công lí Vương bị lừa gạt dẫn lại lộn xộn rối ren nghĩa dẫn đến phán (Ngơ Tử Văn : “Sao hồ đồ Ngô Tử mà nhiều thần Văn qua lời trách vậy”?) Diêm Vương với phán quan, tác giả muốn tố cáo điều gì? HS trả lời - Vạch trần mặt gian tà, quan liêu khơng kể đương quyền “quen dùng chước dối lừa, thích b) Ngụ ý tác phẩm: - Vạch trần chất ? Cuộc xử kiện âm phủ nói lên điều làm trò thảm ngược” - Lên án thói tham nhũng 10 phút xảo quyệt, ác phận quan lại đương hồn ma tướng thời “vì tham đút” giặc họ Thôi mà bênh vực cho kẻ - Phơi bày thực gian tà, khiến “rễ ác trạng bất cơng, thối mọc lan, khó lòng lay nát động”, người tốt bị xã hội hàm oan kẻ gian đương thời - Nhắn nhủ đấu tranh đến tà hưởng phú quý chống lại ác, - Thể niềm tin xấu người thời trung đại: bên cạnh cõi trần có giới khác âm phủ, nơi người sau chết phải đến để nhận phán xét thưởng phạt việc làm sống - Thể khát vọng cơng lí chưa thực sống trần người xưa - Nhằm đẩy xung đột kịch tính truyện đến cao trào để nhân vật Tử Văn có dịp bộc lộ lĩnh, khí phách - Có ý nghĩa khuyên răn người nên sống hành động cho đắn, hợp lẽ phải, tránh làm điều ác - Nhận xét tác giả nhân vật NTV việc thể tính cách - Gửi gắm niềm tin, ước mơ vào nghĩa,t hể nềm tự hào kẻ sĩ đất Việt => Đề cao lĩnh kẻ sĩ c) Lời bình cuối ? Ý nghĩa lời bình kết truyện => Đề cao lĩnh thúc tác phẩm HS trả lời kẻ sĩ - Kể chuyện thần linh (Thổ công, đức thánh Tản Viên) - Kể chuyện ma quỷ (Diêm phút Vương, hồn III Tổng Kết ma, bọn quỷ xứ) Nghệ thuật: - Đốt đền xong Tử - Xây dựng cốt ? Tác giả sử dụng Văn phát bệnh, quỷ sứ truyện giàu kịch biện pháp nghệ bắt Tử Văn tính, kết cấu chặt thuật tác phẩm chẽ - Tử Văn đến nhà ? Truyện truyền kỳ sử biết chết hai - Dẫn dắt truyện dụng yếu tố kỳ ảo ngày 10 phút khéo léo, nhiều chi để thể cốt lõi  Ý nghĩa: tiết công phu, giàu thực Em + Lơi người tính biểu tượng yếu tố kỳ ảo ý nghĩa đọc thực chúng? - Cách kể chuyện + Phản ánh miêu tả sinh động, thực (phản ánh hấp dẫn, xâm lược quân - Sử dụng nhiều yếu phương Bắc, xã hội tố kì ảo, rối ren, xấu, ác mang nét xã hội đương thực thời) b) Ý nghĩa văn  Đề cao HS trả lời người trung thực, thẳng, giàu HS đọc tinh thần dân tộc đồng thời khẳng định niềm tin vào cơng lí, nghĩa nhân dân ta IV Luyện tập phút ? Nêu ý nghĩa văn bản? - GV gọi HS đọc ghi nhớ SGK Củng cố, luyện tập (2 phút) - Nhắc lại tính cách nhân vật Ngơ Tử Văn, rút thể loại thể loại truyền kì - Hướng dẫn HS làm tập nhà: Bài tập SGK trang 61 Hướng dẫn HS học chuẩn bị (2 phút) * Bài cũ: - Học thuộc lí thuyết - Làm tập lại SGK * Bài mới: - Chuẩn bị Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm) Giáo viên hướng dẫn Ngày soạn: 11/03/2013 Ngày duyệt Người soạn Chữ kí Huỳnh Hiếu Hạnh Trần Thị Nga PHỤ LỤC Cuộc xử kiện âm phủ Cảnh xử Hồn ma tên bách kiện hộ họ Thôi Lần I Diêm Vương - Kiện Tử Văn - Không run sợ, kêu Minh Ti oan tâu trình lại - Tiếp tục vu vạ cãi với Tử Quát mắng Tử Văn, bênh vực hồn ma Văn Đổi việc lời lẽ cứng cỏi - Cãi với hồn ma - Sinh nghi Lần II Tử Văn giọng nghĩa nhân - Cử người đến đền Tản Viên lấy chứng thực Đề nghị Diêm Vương đến đền Tản Viên xác minh Bị trừng phạt, nhét Mắng quan lại cõi Kết gỗ vào âm, trừng phạt hồn Nhận chức phán miệng, nhốt vào ma ban thưởng đền Tản Viên ngục Cửu U cho Tử Văn ... chức ? Tính cách cương trực, phán đền Tản Viên yêu nghĩa để thực cơng lí Ngơ Tử Văn thể - Sẵn sàng nhận tác phẩm? chức phán đền HS trả lời: Tản Viên để thực ? Chức quan phán - Quan phán sự: chức. .. Chuyện người gái Nam Xương, hai mươi câu chuyện Truyền kì mạn lục Nguyễn Dữ Hơm nay, lại tìm hiểu câu chuyện tập truyện kí ơng Đó Chuyện chức phán đền Tản Viên, tác phẩm ca ngợi tu sĩ, trí thức... nghĩa nhân - Cử người đến đền Tản Viên lấy chứng thực Đề nghị Diêm Vương đến đền Tản Viên xác minh Bị trừng phạt, nhét Mắng quan lại cõi Kết gỗ vào âm, trừng phạt hồn Nhận chức phán miệng, nhốt vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

Từ khóa liên quan