Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

7 226 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2019, 17:07

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN (Trích “ Truyền kì mạn lục” - Nguyễn Dữ) I Mục tiêu học Giúp học sinh: - Thấy phẩm chất dũng cảm, kiên cường nhân vật Ngơ Tử Văn đại biểu cho nghĩa chống lại lực gian tà; qua củng cố lòng u nghĩa niềm tự hào người trí thức nước Việt - Thấy hay nghệ thuật kể chuyện sinh động, hấp dẫn, giàu kịch tính tác giả Truyền kỳ mạn lục II.Phương tiện thực hiện: SGV, SGK, TKBG III Cách thức tiến hành GV kết hợp phương pháp dạy học, trao đổi , thảo luận, nêu câu hỏi IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp Kiểm tra cũ Bài Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung cần đạt I Tìm hiểu chung ? Nêu nét -HS trả lời câu tác giả hỏi dựa vào Nguyễn Dữ phần tiểu dẫn đọc trước nhà Tác giả - Nguyễn Dữ sống vào khoảng TK XVI - Quê Thanh Miện- Hải Dương - Sinh gia đình khoa bảng, làm quan, sau lâu lui sống ẩn dật đến cuối đời -Tác phẩm tiếng: Truyền kì mạn lục Tác phẩm ?Nêu đặc điểm thể a.Thể truyền kì HS phát biểu truyền kì ý kiến cá nhân - Thể văn xi tự chữ Hán thời trung đại phản ánh thực quan yếu tố kì lạ, hoang đường +Thế giới người giới cõi âm có tương giao ? Nêu nội dung vị trí tập -HS trả lời câu +Quan niệm thái độ tác giả trước thực “truyền kì mạn hỏi lục” b “Truyền kì mạn lục” - Chữ Hán, gồm 20 truyện, đời vào nửa đầu kỉ XVI - Nội dung: +Số phận bi thảm người xã hội, bi kịch tình yêu đặc biệt người phụ nữ +Tinh thần nhân đạo, giá trị thực sâu sắc +Tinh thần dân tộc, niềm tự hào nhân tài, văn hóa nước Việt, đề cao đạo đức, nhân nghĩa, thủy chung -Vị trí: + Áng “thiên cổ kì bút” + Được dịch nhiều thứ tiếng nước ngoài, -Goi HS đọc - HS đọc đánh giá cao số tác phẩm thử tóm tắt ngắn tóm tắt tác truyền kì nước đồng văn gọn tác phẩm theo phẩm c Chuyện chức phán đền Tản Viên kết cấu? (Mở * Mở truyện: Giới thiệu nhân vật Ngơ truyện, thân Tử Văn truyện, kết truyện) * Thân truyện: -Tử Văn đốt đền tà -Tử Văn gặp Bách hộ họ Thôi Thổ thần -Tử Văn bị bắt đối chất Minh ti trước Diêm Vương -Tử Văn thắng lợi trở về, nhận lời tiến cử làm quan phán đền Tản Viên * Kết truyện -Cuộc gặp gỡ tình cờ quan phán đền Tản Viên người quen cũ -Lời bình II Đọc- hiểu văn ? Ngay từ đầu tác giả giới thiệu - HS tìm ý nhân vật đoạn đầu nào? Nhận trả lời xét cách mở truyện? Nhân vật Ngô Tử Văn a Hồn cảnh xuất thân - Ngơ Tử Văn tên Soạn, quê Yên Dũng, Lạng Giang - Là người nóng nảy, cương trực, thấy tà gian khơng chịu  Cách mở truyện theo truyền thống: ngắn gọn, dễ hiểu -Trước đốt đền Tử Văn có hành - HS phát biểu động nào? ý kiến cá b Ngô Tử Văn với hành động đốt đền tà  Trước đốt đền tà Nhận xét thái độ nhân Tử Văn ? -Tử Văn tức giận, tắm gội sẽ, khấn - Sau Tử Văn đốt đền, người có thái độc - HS tìm chi nào? Thái độ tiết Tử Văn truyện sao? ?Nêu ý nghĩa hành động đốt đền? trời  Tử Văn người cẩn trọng, cơng khai, đàng hồng, liệt, lòng tin vào nghĩa  Sau đốt đền tà -Đốt xong, người lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho chàng, Tử Văn lại vung tay không cần -HS suy nghĩ Tử Văn tự tin vào việc làm nghĩa trả lời ?Gặp Tử Văn, tên tướng giặc có hành động, lời nói - HS tìm chi nào? Nhận tiết xét thái độ truyện, khái hắn? quát nhận ? Trước thái độ xét tên tướng giặc, Tử Văn đáp trả sao? Qua em có nhận xét người Tử Văn?  Ý nghĩa hành động đốt đền tà ?Thổ thần có lời nói hành động gặp Tử Văn? Nhận xét phẩm chất -HS tìm chi tiết miêu tả Thổ thần? Thổ thần, nhận xét →hống hách, ngang ngược -Thể tinh thần dũng cảm diệt trừ ác, bảo vệ sống nhân dân -Thể tinh thần dân tộc c Ngô Tử Văn gặp viên Bách hộ họ Thôi Thổ thần Cuộc gặp Ngô Tử Văn tướng giặc - Tướng giặc: +Ra lệnh cho Tử Văn xây trả đền +Đe dọa Tử Văn: gặp tai vạ - Tử Văn: +mặc kệ +vẫn ngồi ngất ngưởng tự nhiên →dũng cảm, ung dung, không run sợ không khuất phục trước ác Cuộc gặp Ngô Tử Văn Thổ thần -Thổ thần: +Đồng tình với việc đốt đền Tử Văn ?Tử Văn bày tỏ thái độ +Vạch tội ác tên tướng giặc +Vạch tội thần đền miếu xung quanh: lời nói Thố thần? Qua em có nhận xét -HS trả lời người Tử Văn? ăn đút, đồng lõa với tên tướng giặc ?Cuộc đối chất Minh ti diễn nào? -Tử Văn: +Chỉ cho Tử Văn cách đối phó với tên tướng giặc →chính nghĩa, cương trực, ghét thói bạo ngược gian tà +Trách Thổ công không kiện xuống Diêm Vương ?Chân dung Tử +Không tin vào lực tên tướng giặc Văn, tướng giặc -HS tìm chi →Bình tĩnh suy xét Diêm Vương tiết truyện, lên sao? khái quát nhân vật d, Tử Văn bị bắt đối chất Minh ti -Tử Văn: +Tâu trình Diêm Vương: Lời lẽ cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút →gan dạ, kiên định đến +Được chia xôi thịt cúng tế→phần thưởng xứng đáng -Tướng giặc: +Ban đầu: kể tội Tử Văn→ngoan cố +Sau đó: xin tha cho Tử Văn để bưng bít tội mình→xảo quyệt, gian trá +Bị tống ngục Cửu U→hình phạt đích đáng ?Vì Tử Văn nhận chức phán sự? +Mộ bật tung lên, hài cốt tan cám→cái ác bị trừng trị triệt để -Diêm Vương +Điều tra rõ ngành +Thưởng phạt công minh →Cơng lí thực thi, nghĩa - Em thử khái quát chiến thắng gian tà cách ngắn gọn -HS phát biểu e, Tử Văn chiến thắng trở nhận chức phẩm chất ý kiến cá nhân chung Ngô Tử Văn? - HS tự xâu chuỗi lại - Theo em tác phẩm chất phẩm muốn phê nhân vật Ngô Tử Văn phán điều gì? phân tích quan Phán -Tử Văn nhận chức quan phán sự→lưu danh tiếng sau, tiếp tục đường nghĩa, mang lại công cho dân, bảo vệ sống nhân dân Tử Văn nho sĩ khảng khái, cương trực, dũng cảm, biết ghét ác, lòng nghĩa diệt tà - HS tự suy nghĩ nêu lên ý nghĩa Ý nghĩa tác phẩm phê phán a Ý nghĩa phê phán tác phẩm - Hồn ma Bách Hộ Họ Thơi: Sống, chết - Có phải tác phẩm ác, xảo huyệt, tham la, hại dân, hại đơn phê thần phán thần - Tố cáo thần thánh, quan lại cõi âm: ăn quan lại cõi âm đút lót, bao che, dung túng kẻ lộng hành khơng? - Ngồi tác - HS liên hệ  Qua tác phẩm có ngụ ý phê phán xã hội phẩm ca ngợi hoàn cảnh lịch thối nát đương thời gì? sử mà tác giả b Ý nghĩ ca ngợi sống trả - Ca ngợi người dũng cảm biết nghĩa lời qn ?Theo em truyện có đặc sắc - HS trả lời - Niềm tin vào nghĩa thắng gian tà nghệ thuật dựa vào phần - Ngồi lời bình thể thái độ đáng ý? (GV đọc- hiểu( tác giả tin vào nghĩa cử cao đẹp chốt ý bổ sung) ý lời bình kẻ sĩ tác giả)  Khát vọng nhân dân vào cơng - HS tìm bằng, phân minh sống liệt kê - Qua tác phẩm bút pháp nghệ này, em thấy có thuật theo ý Nghệ thuật giá trị kiến thân - Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen cần học hỏi? nhiều yếu tố kì ảo - Tình gây xung đột, nhiều kịch tính - HS tổng kết - Nghệ thuật tương phản đặc sắc lại kiến thức hiểu vừa học III Tổng kết ( ý phần - Đề cao tinh thần khẳng khái, cương trực, ghi nhớ SGK) dám đấu tranh chống lại ác, trừ hại cho dân Ngô Tử Văn- Đồng thời thể niềm tin cơng lí, nghĩa định thắng gian tà - Nghệ thuật kể chuyện lôi cuốn, nhân vật xây dựng sắc nét, tình tiết diễn biến đầy kịch tính Củng cố ?Qua “Chuyện chức phán đền Tản Viên”, em lí giải “Truyền kì mạn lục” coi “thiên cổ kì bút”? -Áng văn kì lạ mn đời: +Yếu tố hoang đường kì ảo làm phương thức chuyển tải nội dung +Trung tâm tác phẩm người với sức mạnh kì lạ, thay đổi giới cõi âm cõi dương Dặn dò Đọc chuẩn bị bài: “Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt” ... đồng văn gọn tác phẩm theo phẩm c Chuyện chức phán đền Tản Viên kết cấu? (Mở * Mở truyện: Giới thiệu nhân vật Ngơ truyện, thân Tử Văn truyện, kết truyện) * Thân truyện: -Tử Văn đốt đền tà -Tử Văn. .. Thổ thần -Tử Văn bị bắt đối chất Minh ti trước Diêm Vương -Tử Văn thắng lợi trở về, nhận lời tiến cử làm quan phán đền Tản Viên * Kết truyện -Cuộc gặp gỡ tình cờ quan phán đền Tản Viên người quen... Tử Văn chiến thắng trở nhận chức phẩm chất ý kiến cá nhân chung Ngô Tử Văn? - HS tự xâu chuỗi lại - Theo em tác phẩm chất phẩm muốn phê nhân vật Ngơ Tử Văn phán điều gì? phân tích quan Phán -Tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

Từ khóa liên quan