Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

15 227 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2019, 17:07

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN Tiết Nguyễn Dữ A Mục tiêu học: Giúp hs:- Thấy phẩm chất khảng khái, dũng cảm, trực, trọng cơng lí nhân vật Ngơ Tử Văn- đại biểu cho nghĩa chống lại lực gian tà - Củng cố lòng u nghĩa niềm tự hào người trí thức nước Việt - Thấy nghệ thuật kể chuyện sinh động, hấp dẫn, giàu kịch tính, vai trò yếu tố kì ảo việc phản ánh thực sống xã hội đương thời B Sự chuẩn bị thầy trò: - Sgk, sgv số tài liệu tham khảo - Hs soạn theo câu hỏi sgk - Gv soạn thiết kế dạy- học C Cách thức tiến hành: Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp phương pháp hướng dẫn hs: đọc diễn cảm, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi D Tiến trình dạy- học: Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ Bài mới: * Giới thiệu mới: Trong chương trình Ngữ Văn lớp 9- THCS, em học tác phẩm Chuyện người gái Nam Xương, hai mươi câu chuyện Truyền kì mạn lục Nguyễn Dữ Hơm nay, lại tìm hiểu câu chuyện tập truyện kí đócủa ơng Đó Chuyện chức phán đền Tản Viên, tác phẩm ca ngợi nho sĩ, trí thức khảng khái, trực nghĩa lớn chống gian tà Đồng thời qua lớp vỏ yếu tố kì ảo, phần thấu hiểu cốt lõi thực lịch sử đương thời Hoạt động gv hs Yêu cầu cần đạt Hs đọc phần Tiểu dẫn- sgk I Tiểu dẫn: - Nêu nét tác giả Tác giả Nguyễn Dữ: Nguyễn Dữ? - Sống vào khoảng kỉ XVI - Quê quán: xã Đỗ Tùng- huyện Trường Tân (nay thuộc huyện Thanh Miện- Hải Dương) - Xuất thân gia đình khoa bảng - Từng thi làm quan ko - Em có hiểu biết truyện lui ẩn giật truyền kì? Thể loại truyện truyền kì: Gv bổ sung: Qua truyện truyền - Là thể văn xuôi tự thời trung đại, kì, thấy đằng sau xen thơ ca, lời bình luận tác giả chi tiết hoang đường kì người khác cuối truyện ảo (phi thực) lại vấn đề cốt lõi thực, thể - Phản ánh thực qua yếu tố kì lạ, hoang đường rõ quan niệm thái độ tác giả - Viết chữ Hán Gv giải thích nhan đề: + Truyền kì : chuyện kì lạ lưu truyền dân gian + Mạn lục: ghi chép cách Tác phẩm Truyền kì mạn lục: rộng rãi - Viết chữ Hán  Ghi chép cách rộng rãi - Ra đời vào nửa đầu kỉ XVI chuyện kì lạ lưu truyền dân gian  Thái độ khiêm tốn tác giả - Gồm 20 câu chuyện - Giá trị nội dung: Bởi tác phẩm thực + Là tiếng nói phê phán thực sáng tác văn học với gia + Cảm thông, bênh vực người nhỏ bé công hư cấu sáng tạo, trau với số phận bi thảm, đặc biệt người phụ nữ với chuốt, gọt rũa tác giả khát vọng hạnh phúc lứa đôi - Tác phẩm gồm câu + Thể tinh thần dân tộc, niềm tự hào nhân chuyện, viết loại chữ tài, văn hóa nước Việt, đề cao đạo đức nhân hậu, đời vào khoảng thời gian thủy chung nào? + Khẳng định quan điểm sống “lánh đục trong” - Nêu giá trị nội dung nghệ lớp trí thức ẩn dật đương thời thuật tác phẩm? - Giá trị nghệ thuật: Vũ Khâm Lân (thế kỉ XVII) khen tặng “thiên cổ kì bút” II Đọc- hiểu văn bản: Đọc Yêu cầu hs đọc diễn cảm nối Bố cục: phần tiếp phần tác phẩm - P1: “Ngô Tử Văn ko cần cả” - Tìm bố cục tác phẩm?  Giới thiệu nhân vật hành động đốt đền tà Gv yêu cầu hs nhà tóm tắt - P2: “Đốt đền xong khó lòng nạn” tác phẩm theo bố cục tìm  Tử Văn gặp bách hộ Thôi Thổ thần - P3: “Tử Văn lời mất”  Tử Văn bị bắt, đối chất Minh ti trước Diêm Vương, tha, nhận lời tiến cử làm quan phán đền Tản Viên - P4: lại  Cuộc gặp gỡ tình cờ quan phán đền Tản Viên người quen cũ  Lời bình tác giả Tìm hiểu văn bản: a Nhân vật Ngô Tử Văn- người đốt đền tà: - Tên chữ (tự): Ngô Tử Văn - Ngay từ đầu truyện, tác giả giới thiệu nhân vật chính? Tên tục: Soạn - Q quán: người huyện Yên Dũng, đất Lạng Cách giới thiệu có tác Giang dụng gì? - Tính tình: khảng khái, nóng nảy - Phẩm chất: cương trực, dũng cảm, trọng cơng lí  Tác giả giới thiệu nhân vật trực tiếp nhân vật cách ngắn gọn tên họ, quê quán cụ thể, đặc biệt tính tình, phẩm chất bật từ ngữ khẳng định, khen ngợi  Tác dụng: định hướng rõ cho tiếp nhận câu chuyện người đọc (biểu tính khảng khái, cương trực nhân vật ntn?)  Đó cách giới thiệu nhân vật (mở truyện) truyền thống, chưa thoát khỏi cách kể chuyện - Vì Ngơ Tử Văn định dân gian đốt đền? - Tử Văn đốt đền tức giận, ko chịu cảnh - Chàng làm việc ntn? Ý yêu tà tác oai tác quái hại dân nghĩa? Hs thảo luận, phát biểu Gv nhận xét, bổ sung: Cách làm - Cách thực hiện: + Tắm gội + Khấn trời đất công việc ghê gớm khiến + Châm lửa đốt đền người “lắc đầu, lè lưỡi, lo sợ + Không lo sợ hậu thay cho chàng” vừa cẩn trọng,  Cẩn trọng, công khai, đàng hồng, liệt vừa cơng khai, đàng hồng, liệt Chàng tự tin vào - Ý nghĩa: hành động nghĩa + Thể khảng khái, trực, dũng cảm mình, tỏ thái độ chân thành, muốn dân trừ hại kẻ sĩ mong + Thể tinh thần dân tộc mạnh mẽ qua việc trời đồng tình, ủng hộ diệt trừ hồn tên tướng giặc xâm lược bạo, - Hậu việc đốt đền với bảo vệ Thổ thần nước Việt Tử Văn gì? - Phân tích hình ảnh, lời nói, - Hậu quả: chất tên tướng giặc? + Tử Văn bị “sốt nóng sốt rét” Gv bổ sung: Như vậy, tà đội + Bị hồn ma tên tướng giặc mắng mỏ nốt chính, ác lại nhân danh thiện để cao giọng giảng giải + Bị đe dọa, kiện Tử Văn âm phủ đạo đức Bởi lẽ, lúc sống, y theo chân Mộc Thạnh xâm lược - Hình ảnh hồn ma tên tướng giặc: đất nước ta, tàn hại dân ta Khi + Diện mạo: khôi ngô, cao lớn, đầu đội mũ trụ bị bỏ xác nơi chiến trường, y lại tiếp tục đánh đuổi, chiếm đền Thổ thần, tác oai tác quái Y + Lời nói: hiểu biết + Bản chất thực: xảo trá, tham lam, ác tự lật tẩy chất xảo trá, quan tói lọc lừa, cậy làm càn, tham lam, ác - Trước lời lẽ tên tướng giặc, Tử Văn có thái độ ntn? - Thái độ Tử Văn: coi thường, tự tin vào việc Gv bổ sung: Tử Văn biết rõ làm nghĩa thật việc làm tác oai tác quái, ác kẻ lên giọng giảng giải đạo đức cho nên chàng coi thường y, ngồi tự nhiên ngất ngưởng Tính chàng vốn can trường, tự tin vào việc làm Tiết Hoạt động gv hs Yêu cầu cần đạt Gv tiếp tục hướng dẫn hs - Cuộc gặp gỡ với ông già Thổ cơng: tìm hiểu nhân vật Tử Văn + Giúp Tử Văn thấy rõ chất giả mạo, xảo trá, theo bố cục truyện: hành động tác oai tác quái hồn ma tên - Cuộc gặp gỡ với nhân vật tướng giặc ơng già Thổ cơng có tác + Thổ công mong Tử Văn tâm bày cách giúp dụng đến phát triển chàng làm việc nghĩa đến cốt truyện nhân vật Tạo phát triển lơgíc cho câu chuyện chính? - Tinh thần, thái độ lời nói Tử Văn đường bị quỷ sứ bắt điện, trước Diêm Vương - Khi bị quỷ sứ bắt đem giải xuống âm phủ: ntn? Gv bổ sung: + Tinh thần, thái độ: điềm nhiên, ko khiếp sợ trước cảnh địa ngục rùng rợn, quỷ sứ đe dọa + Cảnh địa phủ thật ghê + Vẫn mực kêu oan, đòi phán xét minh rợn: gió sông xám, bạch, công khai lạnh thấu xương, hai bên cầu có đến vạn quỷ Dạ Xoa + Tử Văn bị kết tội “tội sâu ác nặng, ko dự vào hàng khoan giảm” + Khi chàng kêu oan, lại bị kết thêm tội bướng bỉnh, ngoan cố Nhưng đe dọa ko làm chàng nhụt chí, khiếp sợ chàng tin đấu tranh cho thật, cho nghĩa Chàng tranh biện trực tiếp với tên đội mũ trụ với lời lẽ cứng cỏi, ko chịu nhún nhường, kiên đấu tranh cho chân lí, cho lẽ phải, biện hộ cho cứu giúp Thổ - Thái độ lời lẽ tên cư sĩ giả hiệu: + Tỏ vẻ khúm núm, bị oan ức, đáng thương, đáng bênh vực thần + Ra vẻ nhún nhường để khép thêm cho Tử Văn tội - Thái độ lời lẽ tên bướng bỉnh, ngoan cố cư sĩ giả hiệu sao? Nó + Khi Tử Văn yêu cầu Diêm Vương đem tư cho thấy điều chất giấy đến đền Tản Viên để láy chứng cớ từ đức Thánh y? Tản, Diêm Vương làm y lời Tử Văn hết đường bao biện, thật phơi bày Y lại cố tỏ rộng lượng, xin Diêm Vương khoan dung cho Tử Văn để thể đức hiếu sinh  Y tự lật tẩy chất xảo trá, giả hiệu, tạo sơ hở để Diêm Vương nghi ngờ, tâm làm rõ thật - Ý nghĩa việc Diêm Vương xử kiện: + Thể niềm tin người thời trung đại: bên cạnh cõi trần có giới khác âm phủ, nơi người sau chết phải đến để nhận phán xét thưởng phạt việc làm sống + Thể khát vọng cơng lí chưa thực sống trần người xưa + Nhằm đẩy xung đột kịch tính truyện đến cao trào để nhân vật Tử Văn có dịp bộc lộ lĩnh, khí phách + Có ý nghĩa khuyên răn người nên sống hành - Chức quan phán chức quan ntn? Tại Tử động cho đắn, hợp lẽ phải, tránh làm điều ác Văn nhậm chức quan - Quan phán sự: chức quan coi việc xử án đó? Việc nhậm chức (xem xét vụ kiện tụng, giúp việc cho người xử án), chàng có ý nghĩa gì? chức quan thực cơng lí Gv bổ sung: Đền Tản Viên - Tử Văn tiến cử nhậm chức chàng dũng thờ đức Thánh Tản- người cảm bảo vệ cơng lí, nghĩa phán xử rõ cơng đức, - Ý nghĩa: tội trạng người trần + Là phần thưởng xứng đáng Tử Văn nhậm chức phán - xem xét vụ + Khích lệ người dũng cảm đấu tranh chống ác, bảo vệ cơng lí kiện tụng, giúp việc xử án cho đức Thánh Tản – góp phần thực cơng lí nghĩa Gv chuyển ý, nêu vấn đề: b Ngụ ý phê phán: - Hồn ma tên tướng giặc Minh giả mạo Thổ thần Lúc sống ma, y ác, xảo quyệt, Bên cạnh việc đề cao chàng tham lam, hại dân, hại thần nên bị Diêm Vươngnho sĩ kiên cường, dân đại diện cơng lí trừng trị đích đáng trừ tà, truyện ngụ ý phê - Thánh thần, quan lại cõi âm tham nhũng để phán ác lộng hành Diêm Vương cộng quan liêu, tượng, vấn đề xa dân để bao người tốt phải chịu oan ức, bất công, xã hội đương thời? ngang trái  Đó chi tiết hoang đường kì ảo nhằm phản ánh thực: tượng oan trái, bất công cõi trần, quan lại tham nhũng, vua xa dân, người tốt phải chịu bất cơng, ngang trái - Phân tích nghệ thuật kể c Nghệ thuật kể chuyện: chuyện đặc sắc hấp dẫn - Sử dụng yếu tố kì ảo dày đặc: xen lẫn chuyện người, Nguyễn Dữ? Gợi mở: Vai trò yếu tố kì ảo bên cạnh yếu tố chuyện ma, chuyện thần, giới thực- ảo, trần thếđịa ngục, việc chết đi- sống lại, người trần bên cạnh quỷ sứ, Thổ công, Diêm Vương, thực? Phân tích kịch tính  Tăng tính li kì, hấp dẫn (các bước phát triển)  Là phương thức đặc biệt để chuyên chở nội dung câu chuyện? cảm hứng thực (là cách phản ánh thực thâm thuý, sâu sắc) - Giàu kịch tính: + Phần trình bày (mở đầu): giới thiệu nhân vật (tên, quê quán, tính cách, phẩm chất) + Khai đoạn (thắt nút): hành động đốt đền tà Tử Văn + Phát triển: Tử Văn lên sốt, gặp tên tướng giặc Thổ thần, bị bắt xuống âm phủ trị tội + Đỉnh điểm (cao trào): Diêm Vương chấp nhận yêu cầu đối chất Tử Văn + Kết thúc (mở nút): tên tướng giặc bị trị tội, Tử Văn ban thưởng III Tổng kết học: Chủ đề truyện: - Đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu - Nêu chủ đề truyện? tranh chống lại ác trừ hại cho dân Ngô Tử Văn, Hs suy ngẫm, phát biểu đại biểu trí thức nước Việt Gv nhận xét, chốt ý, yêu - Niềm tin cơng lí, nghĩa định chiến cầu hs học phần ghi nhớ- thắng gian tà sgk E Củng cố, dặn dò: Yêu cầu hs:- Học bài, làm tập phần luyện tập - Đọc trước làm văn: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh (Sưu tầm) ... người nên sống hành - Chức quan phán chức quan ntn? Tại Tử động cho đắn, hợp lẽ phải, tránh làm điều ác Văn nhậm chức quan - Quan phán sự: chức quan coi việc xử án đó? Việc nhậm chức (xem xét vụ kiện... cho người xử án) , chàng có ý nghĩa gì? chức quan thực cơng lí Gv bổ sung: Đền Tản Viên - Tử Văn tiến cử nhậm chức chàng dũng thờ đức Thánh Tản- người cảm bảo vệ cơng lí, nghĩa phán xử rõ cơng... trần + Là phần thưởng xứng đáng Tử Văn nhậm chức phán - xem xét vụ + Khích lệ người dũng cảm đấu tranh chống ác, bảo vệ cơng lí kiện tụng, giúp việc xử án cho đức Thánh Tản – góp phần thực cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ, Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

Từ khóa liên quan