0

Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ

8 363 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2019, 17:06

Giáo án Lê Thanh Tuân GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 10 CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN Tiết: 2-3 (Trích “ Truyền kì mạn lục”) Nguyễn Dữ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp học sinh: -Thấy chất khẳng khái, dũng cảm, trực, trọng cơng lí nhân vật Ngơ Soạn (Tử Văn)- đại diện cho nghĩa chống lại lực gian tà; qua củng cố lòng u nghĩa niềm tự hào người trí thức nước Việt -Thấy hay nghệ thuật kể sinh động, hấp dẫn giàu kịch tính: vai trò yếu tố kỳ ảo với việc phản ánh thực sống xã hội đương thời II PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: -Tài liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo -Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, ảnh minh họa III CÁC TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: -Trình bày phẩm chất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn? Giới thiệu mới: Lời vào bài: Thế kỉ XV- XVI Việt Nam thời kì đột khởi văn tự sự- kỉ truyện truyền kì Văn xi tự thoát khỏi mối ràng buộc văn học dân gian, tự sáng tạo loại Giáo án Lê Thanh Tuân truyện vừa mang đậm sắc thái dân gian phản ánh thực đương thời Một thành tựu là: “ Truyền kì mạn lục” Nguyễn Dữ- thiên cổ kì bút, tác phẩm lấy người làm đối tượng trung tâm phản ánh 3.2 Tiến trình dạy học: TG HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ 1: Tìm hiểu HS đọc tìm hiểu I GIỚI THIỆU: chung tác giả phần tiểu dẫn để trả lời tác phẩm Gọi HS đọc phần tiểu dẫn tìm số nét tác giả tác phẩm - Gọi HS nêu số nét tác - HS phát biểu: giả? + Nguyễn Dữ (chưa rõ năm sinh- năm mất), sống vào khoảng TK XVI + Quê Thanh MiệnHải Dương + Sinh gia Tác giả: (SGK) Giáo án Lê Thanh Tuân đình khoa bảng, làm quan, sau lâu lui sống ẩn dật đến cuối đời - HS phát biểu ý kiến: - Gọi HS trình bày số nét tác phẩm?( Xuất xứ, đặc điểm thể loại) + Chuyện chức phán đền Tản Viên truyện đặc sắc “ Truyền kì Tác phẩm: (SGK) a.Xuất xứ: mạn lục”- Nguyễn Dữ + Chuyện chức phán đền Tản Viên tác phẩm thuộc thể loại truyện truyền kì Truyện truyền kì có b Thể loại: (Chuyện chức phán đặc điểm: đền Tản Viên): Đậm yếu tố kì ảo Giàu chất thực .Khát vọng cơng - HS đọc tóm tắt tác phẩm -Goi HS đọc thử Giáo án Lê Thanh Tuân tóm tắt ngắn gọn tác phẩm theo kết cấu? (Mở truyện, thân truyện, kết truyện) c Tóm tắt: - Mở truyện: Gới thiệu nhân vật Ngơ Tử Văn ( Soạn) - Thân truyện: + Tử Văn đốt đền tà + Tử Văn gặp Bách Hộ họ Thôi Thổ Thần + Tử Văn bị quỷ sứ bắt đối chất với Diêm Vương minh ti + Tử Văn thắng lợi trở nhận chức phán đền Tản Viên - Kết truyện: + Cuộc gặp gỡ tình cờ Tử Văn HĐ 2: Hướng dẫn người quen cũ HS phân tích tác - HS tìm ý đoạn đầu + Lời bình trả lời phẩm II Đọc- hiểu văn bản: - Ngay từ đầu tác Tính cách, phẩm chất Ngơ Tử giả giới thiệu Văn : nhân vật a Hồn cảnh xuất thân: nào?( Q qn, tính tình) - Ngơ Tử Văn tên Soạn, quê Giáo án Lê Thanh Tuân Yên Dũng, Lạng Giang - Là người nóng nảy, cương trực, - HS phát biểu ý kiến thấy tà gian không chịu -Trước đốt đền cá nhân  Cách mở truyện theo truyền Tử Văn có hành thống: ngắn gọn, dễ hiểu động nào? Qua b Ngơ Tử Văn với việc đốt nhận xét thái độ đền: Tử Văn ? - Sau đốt đền có kiện xảy tra Tử Văn ? Em liệt kê? - HS điểm lại kiện liệt kê  Trước đốt đền: -Tử Văn tức giận, tắm gội sẽ, khấn trời  Tử Văn người cẩn trọng, cơng khai, đàng hồng, liệt, lòng tin vào nghĩa  Sau đốt đền: - Tử Văn bị bệnh - Mở thấy có người đến đòi đền - Chàng mặc kệ, tự nhiên  Là người cương trực, coi - Thái độ lời nói - HS phân nhóm thảo thường kẻ lọc lừa Tử Văn luận cử đại diện trả đường xuống âm ti, lời(gọi từ 2- câu trả - Tử Văn gặp Thổ Công hiểu rõ cớ sự, biết việc Thổ Công bị cướp đối chất với lời) đền việc làm ác tên Diêm Vương nói lên điều gì? giặc Giáo án Lê Thanh Tn - Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống minh ti: + Không khếp sợ trước cảnh địa ngục rùng rợn + Một mực kêu oan, đòi phán xét cơng khai + Bị kết tội bướng bỉnh, ngoan cố - Em thử khái quát + Chàng thắng lợi trở cách ngắn gọn - HS tự xâu chuỗi lại tiến cử làm chức phán phẩm chất chung phẩm chất  Không khiếp sợ, tin tưởng Ngô Tử Văn? nhân vật Ngơ Tử Văn vào thật nghĩa - Theo em tác phẩm phân tích Tử Văn nho sĩ khảng khái, muốn phê phán điều - HS tự suy nghĩ nêu cương trực, dũng cảm, biết ghét gì? lên ý nghĩa phê phán ác, lòng nghĩa diệt tà tác phẩm Ý nghĩa tác phẩm: a Ý nghĩa phê phán: - Hồn ma Bách Hộ Họ Thôi: Sống, chết ác, xảo huyệt, - Có phải tác phẩm đơn phê - HS liên hệ hoàn cảnh phán thần lịch sử mà tác giả quan lại cõi âm sống để dễ dàng tham la, hại dân, hại thần - Tố cáo thần thánh, quan lại cõi âm: ăn đút lót, bao che, dung Giáo án không? Lê Thanh Tuân trả lời - Ngoài tác phẩm túng kẻ lộng hành  Qua tác phẩm có ngụ ý phê ca ngợi - HS trả lời dựa vào phán xã hội thối nát đương thời gì? dã phân tích ( ý lời bình tác giả) b Ý nghĩ ca ngợi: - Ca ngợi người dũng cảm biết nghĩa quên - Niềm tin vào nghĩa thắng gian tà - Ngồi lời bình thể thái độ tác giả tin vào nghĩa cao đẹp kẻ sĩ - Theo em truyện có  Khát vọng nhân dân vào đặc sắc nghệ - HS tìm liệt kê theo công bằng, phân minh thuật đáng ý kiến thân sống ý? (GV chốt ý bổ Nghệ thuật: sung) - Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đan xen nhiều yếu tố kì ảo - Qua tác phẩm này, em thấy có giá trị cần học - HS tổng kết lại - Tình gây xung đột, nhiều kịch tính - Nghệ thuật tương phản đặc sắc Giáo án hỏi? Lê Thanh Tuân kiến thức hiểu III Tổng kết: vừa học ( ý phần ghi nhớ SGK) - Đề cao tinht thần khẳng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại ác, trừ hại cho dân Ngô Tử Văn- Đồng thời thể niềm tin cơng lí, nghĩa định thắng gian tà - Nghệt thuật kể chuyện lơi cuốn, nhân vật xây dựng sắc nét, tình tiết diễn biến đầy kịch tính Để lại ấn tượng mạnh mẽ lòng người đọc Củng cố dặn dò: - Bài học: + Tính cách, phẩm chất, Ngơ Tử Văn qua diễn biến truyện + Tóm tắt ngắn gọn tác phẩm theo bố cục - Bài soạn: “ Hồi trống cổ thành” ... Xuất xứ, đặc điểm thể loại) + Chuyện chức phán đền Tản Viên truyện đặc sắc “ Truyền kì Tác phẩm: (SGK) a.Xuất xứ: mạn lục”- Nguyễn Dữ + Chuyện chức phán đền Tản Viên tác phẩm thuộc thể loại truyện... Tử Văn ( Soạn) - Thân truyện: + Tử Văn đốt đền tà + Tử Văn gặp Bách Hộ họ Thôi Thổ Thần + Tử Văn bị quỷ sứ bắt đối chất với Diêm Vương minh ti + Tử Văn thắng lợi trở nhận chức phán đền Tản Viên. .. truyền kì có b Thể loại: (Chuyện chức phán đặc điểm: đền Tản Viên) : Đậm yếu tố kì ảo Giàu chất thực .Khát vọng cơng - HS đọc tóm tắt tác phẩm -Goi HS đọc thử Giáo án Lê Thanh Tuân tóm tắt ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 tuần 24 bài: Chuyện chức phán sự đến Tản Viên Nguyễn Dữ,

Từ khóa liên quan