0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)

4 91 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20) Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Tuần : 22 Tiết : 41 Ngày soạn: 24/12/2013 Bài thực hành : VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM I MỤC TIÊU 1.Kiến thức Làm quen hiểu cửa sổ làm việc Word, bảng chọn, nút lệnh Biết cách tạo lưu văn chữ Việt Kyừ naờng Biết đợc thành phần cửa sổ lµm viƯc cđa Word BiÕt bá dÊu tiÕng ViƯt b»ng kiểu gõ Telex Vni Cách tạo lu văn đơn giản 3.Thaựi ủoọ Học sinh nghiêm túc Có ý thức giữ gìn bảo vệ máy tính II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Chuẩn bò học sinh: Xem thực hành SGK ôn lại cách gõ tiÕng ViƯt b»ng kiĨu Telex hc kiĨu Vni III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi CH1: Hãy nêu cách nhanh để khởi động phần mềm soạn thảo văn word? Liệt kê số thành phần có cửa sổ word * Đáp án: -> Nháy đúp biểu tượng Word hình -> Thanh tiêu đề, bảng chọn, nút lệnh công cụ, vùng soạn thảo, (dọc, ngang) Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Để trình bày nội dung vấn đề thông thường người ta tạo văn Có nhiều cách để tạo văn Các em biết cách sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn Ở tiết trước em học qua nội dung soạn thảo văn bản, tiết học hôm em hiểu rõ học * Tiến trình dạy: T Hoạt động giáo Hoạt động Nội dung G viên học sinh 5’ Hoạt động 1: Khởi động Word Khëi ®éng Word Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 101 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp - Yêu cầu HS trình bày - Trình bày cách khởi động Word - Chú ý - Nhận xét - Thực hành mẫu - Thực theo hướng dẫn 5’ Hoạt động 2: Tìm hiểu thành phần hình Word - Yêu cầu HS thực chọn lệnh File  Open; - HS thùc hµnh theo File  New, nháy nút yêu cầu GV lệnh Open ; nót lƯnh - Trả lời New trªn công cụ để suy tơng tự lệnh bảng chọn - Chuự yự laộng nút lệnh nghe, ghi nhụự noọi dung chớnh công cụ - Nhận xét 20 Hoạt động 3: Soạn thảo văn đơn giản ’ - Để soạn thảo văn - Sử dụng VietKey chữ Việt ta sử dụng phần mềm nào? - Thực theo - Trình bày cách sử hướng dẫn dụng VietKey gõ chữ Việt - Thực hành - Yêu cầu HS thực hành soạn thảo văn Biển đẹp trang 77 5’ Hoạt động 3: Củng cố - Yêu cầu lưu văn - Lưu văn với tên Bien dep - Thoát khỏi Word - Thoaựt Nháy đúp vào biểu tợng hình Các thành phần hình Word Soạn văn thảo Dặn dò: (2’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIEÄM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 102 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Tuần : 22 Tiết : 42 Bài thực hành 5: VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM (tt) I MỤC TIÊU Kieỏn thửực Làm quen với vị trí phím bàn phím biết gõ chữ Việt hai cách gõ Telex hay Vni Tạo lu văn đơn giản Kyừ naờng Biết thao tác đợc với thành phần cửa sổ làm viƯc cđa Word BiÕt bá dÊu tiÕng ViƯt b»ng kiĨu gõ Telex Vni Biết cách tạo văn (gõ bàn phím 10 ngón) lu văn đơn giản Thaựi ủoọ Học sinh nghiêm túc Có ý thức giữ gìn bảo vệ máy tính II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Chuẩn bò học sinh: Xem bµi thực hành SGK ôn lại cách gõ tiếng ViƯt b»ng kiĨu Telex hc kiĨu Vni III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra baứi cuừ (5) * Caõu hoỷi Hãy trình bày cách lu văn ? * ẹaựp aựn Choùn FileSave (Chọn nút Trên công cụ) - Xuất hộp thoại save as: + Look in: Chọn ổ đóa (đường dẫn) + File name: Đặt tên cho văn + Chọn save để lưu văn Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Ở tiết trước em thực hành soạn thảo văn bản, tiết học hôm em tiếp tục thực hành soạn thảo văn * Tiến trình dạy: T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh Hoạt động1: Soạn thảo văn đơn giản Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 103 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Hc Lp 20 - Yêu cầu HS mở văn - Thửùc haứnh theo tạo tiết trớc tiếp yeõu cau tục gõ phần lại cha nhập xong đoạn văn SGK 5’ 5’ - Di chun trá so¹n - Sửa loói thảo đến vị trí bị sai gõ không quy tắc soạn thảo để sửa chữa lại cho văn đợc hoàn chỉnh Hoaùt ủoọng 2: Lưu văn với tên - Yêu cầu HS sau - Thực hành theo sửa lỗi xong, lưu lại yêu cầu với tên Hoạt động 3: Thay đổi chế độ hiển thò GV híng dÉn cho HS có HS thực hành quan thể dùng chuột nháy sát thay đổi chọn nút , , hình rút góc dới bên trái kết luận dùng cách ngang để thay nháy chuột vào nút đổi cách hiển thị văn lệnh nh GV hớng dẫn rút kết ln Hoạt động 3: Củng cố - Thoát khỏi Word - Thoát - Nhận xét tiết thực - Chú ý lắng nghe hành Soạn thảo văn đơn giản - Sử dụng chuột bàn phím để di chuyển trỏ văn đến vị trí cần gõ sửa chữa - Nhấn Delete để xóa kí tự sau trỏ văn Nhấn phím Backspace để xóa kí tự trớc trỏ văn Lửu vaờn baỷn * Lu văn với tên khác: B1: File Save As B2: (Xuất hộp thoại) - Nhập tên vào ô File name - Nháy chuột chọn Save Thay đổi chế độ hiển thị văn Chän c¸c lƯnh: ViewNormal, View  PrintLayout, View  Outline Dặn dò: (2’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 104
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 44 (TUẦN 20),