0

Giáo án tích hợp âm nhạc lớp 8 tiết 6 bài 2 phần âm nhạc thường thức 2017

14 519 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2018, 22:16

Tích hợp kiến thức các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân vào giảng dạy tiết 6 “Phần âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo” môn Âm nhạc lớp 8.Ngày soạn 0210 2017GIÁO ÁN TÍCH HỢP ÂM NHẠC LỚP 8Tiết 6. BÀI 2. ÔN BÀI HÁT: LÍ DĨA BÁNH BÒÔN TẬP BÀI TĐN SỐ 2 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ HOÀNG VÂN VÀ BÀI HÁT “HÒ KÉO PHÁO”I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:1. Kiến thức Môn Âm nhạc: HS ôn tập để trình bày bài hát Lí dĩa bánh bò tình cảm hơn. HS ôn tập lại bài TĐN số 2 cùng với ghép lời ca. HS biết sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân và được biết hoàn cảnh ra đời của bài hát Hò kéo pháo. Học sinh nắm được giai điệu bài hát Hò kéo Pháo mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc bộ. Nội dung bài hát Hò kéo pháo mô tả lại những hình ảnh các chiến sĩ pháo binh đã đồng sức đồng lòng đưa những cỗ pháo nặng hàng tấn lên trận địa. Bài hát Hò kéo Pháo đã góp phần rất lớn trong việc động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ pháo binh vượt qua mọi gian khổ dành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Điện Biên Phủ.Môn Lịch sử: Học sinh nắm được diễn biến cuộc chiến tranh anh dũng của quân và dân ta đánh thắng Thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.Môn Địa lý: Học sinh nắm được vị trí địa lý căn cứ Điện Biên Phủ, một căn cứ mà thực Dân Pháp đã dày công xây dựng với sự tài trợ của Mỹ, chúng cho rằng đây là một căn cứ qui mô lớn nhất, bất khả xâm phạm tại Đông dương. Môn GDCD: Giúp Học sinh hiểu rõ tinh thần yêu nước căm thù giặc của nhân dân ta.2. Kĩ năng. Kỹ năng trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hò giọng, hát lĩnh xướng, biết cách thể hiện bài hát một cách tình cảm của bài hát. Kỹ năng đọc nhạc ghép lời thuần thục bài TĐN số 2 giọng La thứ Kỹ năng thu thập thông tin SGK, tranh ảnh, băng đĩa nhạc để thực hành quan sát và trình bầy một vấn đề. Kỹ năng khai thác tranh, ảnh và thông tin. Kỹ năng liên kết kiến thức giữa các liên môn để giải quyết vấn đề về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Kỹ năng liên kết các kiến thức giữa các phân môn. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe, thực hành và hoạt động nhóm.3. Thái độ. Qua bài hát tạo cho HS những tình cảm gắn bó, yêu quý những làn điệu dân ca Việt Nam, và hiểu được trách nhiệm của mỗi người đều phải học tập, phát triển dân ca, một tài sản vô giá của dân tộc. Giáo dục học sinh lòng yêu nước căm thù giặc. Qua bài TĐN số 2 giúp học sinh hiểu thêm về đất nước Italia Giúp học sinh biết về sự ra đời của bài hát nó mang một ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện trọng đại không thể phai mờ trong bài học Lịch sử và nó còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Có thái độ trân trọng các nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Rèn luyện ý thức, tinh thần tham gia môn học. Yêu thích môn Âm nhạc cũng như các môn học khác như: Giáo dục công dân, Lịch Sử, Địa lí.4. Định hướng hình thành năng lực: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học. Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác theo nhóm. Năng lực tự học, tư duy sáng tạo Năng lực sử dụng nhạc cụ, phương tiện nghe nhìn.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:1. Giáo viên. Máy chiếu, máy tính, đàn. Giáo án điện tử, nội dung trình chiếu. Sách giáo khoa Âm nhạc, Lịch sử, Địa lý. Đĩa nhạc có bài hát Hò kéo pháo. Mộtt số trích đoạn bài hát thiếu nhi tiêu biểu của nhạc sĩ Hoàng Vân để giới thiệu cho HS nghe: Em yêu trường em, Mùa hoa phượng nở, Ca ngợi Tổ quốc. Tranh ảnh về nhạc sĩ Hoàng Vân (Phần phụ lục). Tài liệu lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Phần phụ lục). Tài liệu địa lý về căn cứ Điện Biên Phủ (Phần phụ lục).2. Học sinh. Chuẩn bị Sách giáo khoa, vở ghi, vở bài tập âm nhạc. Học bài và chuẩn bị bài ở nhà. Ôn bài hát lí dĩa bánh bò, ôn bài TĐN số 2 xem trước phần Âm nhạc thường thức.III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC. Phương pháp vấn đáp Phương pháp Phát hiện và giải quyết vấn đề Phương pháp hoạt động nhóm IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP .1. Ổn định lớp.2. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới.Giáo viên kiểm tra bài cũ trong quá trình ôn bài hát và ôn bài TĐN .theo nhóm, tổ và cá nhân lên thực hiện.GV kiểm tra từ 1 cá nhân và nhóm 3 HS lên bảng thực hiệnGV nhận xét những ưu và khuyết điểm đồng thời khuyến khích động viên và cho điểm HS.3. Tiến trình bài học.GV trình chiếu Slide 1; 2; 3; 4; 5 giới thiệu cho học sinh quan sát một số hình ảnh về “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”? Em hãy quan sát hình ảnh trên và cho biết những hình ảnh trên là nói về chiến thắng lịch sử nào của dân tộc ta.HS: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”GV: Qua những hình ảnh trên chúng ta thấy trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất của quân và dân ta và để hiểu rõ hơn về sự ra đời của bài hát Hò kéo pháo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua tiết học: Bài 2 Tiết 6 Ôn tập bài hát Lí dĩa bánh bò Ôn Tập đọc nhạc số 2 Trở về surientô Âm nhạc thường thức nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát “Hò kéo pháo” HOẠT ĐỘNG 1.ÔN TẬP BÀI HÁT LÍ DĨA BÁNH BÒ (Thời gian 10 phút)1.Mục tiêu. Học sinh hát diễn cảm bài hát Lí dĩa bánh bò. Học sinh biết được giai điệu và lời ca của bài TĐN số 2.2. Phương pháp Phát hiện và giải quyết vấn đề.3.Hình thức tổ chức. Hoạt động chung.4.Phương tiện dạy học Máy chiếu, đàn, tranh ảnh, phiếu học tập cá nhân.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HSBước 1. Giao nhiệm vụ:GV: chiếu Slide 6 giới thiệu bài hát Lí dĩa bánh bò – Dân ca Nam BộGV: yêu cầu học sinh.? Bài hát Lí dĩa bánh bò thuộc dân ca nào.Ôn bài hát Lí dĩa bánh bò. Hát tình cảm đúng tính chất và giai điệu của bài hát.GV dạo đàn và hát lại bài hát Lí dĩa bánh bò cho HS nghe lại một lần.HS: Ôn bài hát theo sự hướng dẫn của GV.Bước 2: thực hiện nhiệm vụ:HS thực hiện ôn bài hát theo sự hướng dẫn của GV.GV quan sát, giúp đỡ khuyến khích và động viên HS .Bước 3: Thảo luận, trao đổi, báo cáo.GV: chia HS theo nhóm tổ, đệm đàn cho từng nhóm tổ lên hát.HS: Một nhóm của từng tổ một lên hát bài hát. HS khác nhận xét .Trình bày.Tiếp tục nhóm khác lên thực hiện.HS nhận xét.GV nhận xét lại, khuyến khích HS.Bước 4: Phương án kiểm tra đánh giá.GV kiểm tra HS thông qua các câu hỏi. Em hãy cho biết bài hát Lí dĩa bánh bò thuộc dân ca nào?GV yêu cầu lớp chia làm 3 tổ, mỗi tổ trình bày bài hát một lượt. GV nhận xét đánh giá và cho điểm khuyến khích HS.GV giúp HS hát bài hát nhẹ nhàng tình cảm đúng tính chất của làn điệu dân ca.GV kiểm tra lần lượt một vài HS lên thể hiện bài hát.GV có lời khen ngợi và khuyến khích HS trong suốt giờ học.NỘI DUNG CHÍNHNội dung1:Ôn bài hát. Lí dĩa bánh bò. Kết luận.Qua phần ôn bài hát Lí dĩa bánh bò các em về nhà có ôn bài và học bài tốt ,thể hiện bài hát một cach tự nhiên và tình cảm. ... Phần âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân hát Hò kéo pháo” mơn Âm nhạc lớp Slide Slide https:// 123 doc.org/trang-ca-nhan-34 0 82 96- loc-tin-tai.htm 12 Tích hợp kiến thức mơn Lịch sử, Địa lí, Giáo. .. https:// 123 doc.org/trang-ca-nhan-34 0 82 96- loc-tin-tai.htm Tích hợp kiến thức mơn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục cơng dân vào giảng dạy tiết Phần âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hồng Vân hát Hò kéo pháo” mơn Âm. .. học tích cực sơi HOẠT ĐỘNG 3: https:// 123 doc.org/trang-ca-nhan-34 0 82 96- loc-tin-tai.htm Tích hợp kiến thức mơn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân vào giảng dạy tiết Phần âm nhạc thường thức: Nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tích hợp âm nhạc lớp 8 tiết 6 bài 2 phần âm nhạc thường thức 2017, , Ôn bài hát. Lí dĩa bánh bò.