0

Tuần 32 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

50 1,499 60
  • Tuần 32 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2018, 15:59

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 32 Thứ hai, ngày 16 tháng năm 2018 Tập đọc VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI (Trần Đức Tiến) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp nội dung diễn tả - Hiểu ND: Cuộc sống thiếu tiếng cười vô tẻ nhạt, buồn chán (trả lời câu hỏi SGK) - GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập; thường xuyên vui vẻ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Tranh minh hoạ đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn đọc tập đọc: Con chuồn chuồn nước? + Tình yêu quê hương đất nước tác giả thể qua câu văn nào? - GV nhận xét 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp nội dung diễn tả * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp - GV HS đọc HD chia đoạn: đoạn HOẠT ĐỘNG HỌC - Hs đọc -Mặt hồ trải rộng mênh mông … cao vút Chia đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu … môn cười cợt + Đoạn 2: Tiếp theo … học khơng vào + Đoạn 3: Còn lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - Tiếp nối đọc đoạn - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc - HS đọc từ khó Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm bài: Cần đọc với giọng chậm rãi Đ1 + Đọc nhanh Đ3 háo hức hi vọng Cần nhấn giọng từ ngữ sau: buồn chán, kinh khủng, khơng muốn hót, chưa nở tàn, ngựa hí, sỏi đá lạo xạo … * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu lốt Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu:Hiểu ND: Cuộc sống thiếu tiếng cười vô tẻ nhạt, buồn chán (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp Năm học 2017 - 2018 + HS luyện đọc câu văn dài - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: * Những chi tiết cho thấy sống * Những chi tiết: “Mặt trời không vương quốc buồn? muốn dậy … mái nhà” * Vì vương quốc buồn chán * Vì cư dân khơng biết cười vậy? *Nhà vua làm để thay đổi tình * Vua cử viên đại thần du học hình? nước ngồi, chun mơn cười - HS đọc thầm đoạn * Kết viên đại thầnh học * Sau năm, viên đại thần trở về, ? xin chịu tội gắn học không vào Các quan nghe ỉu xìu, nhà vua thở dài, khơng khí triều đình ảo não - HS đọc thầm đoạn * Điều bất ngờ xảy ra? * Viên thị vệ bắt kẻ cười sằng sặc đường * Nhà vua có thái độ nghe tin * Nhà vua phấn khởi lệnh dẫn người đó? vào - GV: Để biết điều xảy ra, em học tuần 33 * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4 HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp - Mời HS đọc toàn bài; Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn văn tiêu biểu bài: đoạn - Đọc mẫu đoạn văn - Tổ chức cho HS luyện đọc theo phân vai nhóm đơi: người dẫn chuyện, viên đại thần, viên thị vệ, đức vua + Theo dõi, uốn nắn + Bình chọn người đọc hay + Nhận xét, khen ngợi/ động viên Năm học 2017 - 2018 Thực theo HD GV: Vị đại thần vừa xuất vội rập đầu, tâu lạy: - Muôn tâu Bệ hạ, thần xin chịu tội Thần cố gắng học không vào Các quan nghe ỉu xìu, nhà vua thỉ thở dài sườn sượt Khơng khí triều đình thật ảo não Đúng lúc đó, viên thị vệ hớt hải chạy vào: - Tâu Bệ hạ! Thần vừa tóm kẻ cười sằng sặc ngồi đường - Dẫn vào! – Nhà vua phấn khởi lệnh * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p) - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Nêu Ý nghĩa: Câu chuyện giúp ta hiểu ý nghĩa học? điều: Cuộc sống thiếu tiếng + HS học Chuẩn bị “Hai cười vô tẻ nhạt, buồn chán thơ Bác” + Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Tốn ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (TT- Tr 163) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đặt tính thực nhân số tự nhiên với số có khơng q ba chữ số (tích khơng q sáu chữ số) -Kĩ năng: Biết đặt tính thực chia số có nhiều chữ số cho số có khơng q hai chữ số - Biết so sánh số tự nhiên * Bài (dòng 1, 2), 2, (cột 1) Khuyến khích HS khiếu hồn thành tất BT Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Phiếu nhóm viết sẵn nội dung BT ; cột đặt góc chờ ( Điều chỉnh giá xăng BT cho phù hợp: 14 900 đồng/ lít) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động:(3p) TBVN điều khiển lớp hát vận động - HS hát vận động vào hát HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Biết đặt tính thực nhân số tự nhiên với số có khơng q ba chữ số (tích khơng q sáu chữ số).Biết đặt tính thực chia số có nhiều chữ số cho số có khơng q hai chữ số Biết so sánh số tự nhiên Bài (dòng 1, 2), 2, (cột 1) Khuyến khích HS khiếu hoàn thành tất BT * Cách tiến hành: Cá nhân,nhóm, lớp Bài (dòng 1; 2).( HS khiếu hồn thành bài) - Gọi HS nêu yêu cầu - HS làm cặp đôi, em làm bảng lớn; VD: - HS làm xong cho em chia 057 - Chia sẻ: + Cách đặt tính sẻ với lớp cách đặt tính thực x 13 + Cách tính phép tính 6171 + Nhận xét, chốt KQ đúng, khen ngợi/ 2057 động viên 26741 * Mời HS hoàn thành * Kết phép tính lại: phép tính dòng chia sẻ cách thực 428 x 125 = 53 500 kết phép tính Mời 3167 x 204 = 646 068 lớp nhận xét; GVchốt KQ; khen ngợi/ 7368 : 24 = 307 động viên 285 120 : 216 = 320 13 498 : 32 = 421 (dư 26) Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - HS làm cá nhân, mời em làm bảng lớn; -VD: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 a 40  x = 1400 x = 1400 : 40 x = 35 b x : 13 = 205 x = 205  13 x = 2665 -Cho em chia sẻ với lớp cách a) x thừa số chưa biết phép nhân, tìm thừa số chưa biết cách tìm số bị muốn tìm thừa số chưa biết phép chia nhân ta lấy tích chia cho thừa số biết b) x số bị chia chưa biết phép chia Muốn tìm số bị chia chưa biết + Nhận xét, chốt KQ đúng, khen ngợi/ phép chia ta lấy thương nhân với số chia động viên Bài Cột HS khiếu hồn thành cột -Yêu cầu HS đọc đề Thực theo HD GV: - Tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi: + Để so sánh hai biểu thức với - Chúng ta phải tính giá trị biểu thức, trước hết phải làm gì? sau so sánh giá trị với để chọn dấu so sánh phù hợp - Mời HS điền KQ bảng lớn; tạo - Yêu cầu HS làm theo cặp hội cho cặp chia sẻ với cách thực để điền dấu - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm - Mời cặp nhận xét; GV chốt KQ vào VD: đúng; khen ngợi/ động viên * 13500 = 135  100 ( Áp dụng nhân * Mời HS hoàn thành nhẩm với 100: 135 nhân 100, ta phép tính dòng chia sẻ cách thực việc viết thêm chữ số vào tận kết phép tính Mời bên phải số 135; ta 13 500 lớp nhận xét; chốt KQ; khen ngợi/ nên điền dấu bằng) động viên * 26  11 > 280 ( Áp dụng nhân nhẩm số có chữ số với 11, ta có 26 x 11= 286, mà 286 lớn 280 nên điền dấu lớn) * 1600 : 10 < 1006 ( Áp dụng chia nhẩm số cho 10, ta có 1600 : 10 = 100 , mà 100 bé 1006 nên điền dấu bé) * 257 > 8762 x ( Áp dụng nhân nhẩm số với 0: Số nhân với 0… ) * 320 : (16  2) = 320 : 16 : ( Áp dụng: Khi chia số cho tổng… ) * 15 x x 37 = 37 x 15 x ( Áp dụng tính chất giao hốn phép nhân: Khi Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp *Lưu ý: giúp đỡ hs M1+M2 củng cố tính chất phép nhân * Nếu thời gian:u cầu hs hoàn thành tập 3; chia sẻ cách thực kết Mời lớp nhận xét; chốt KQ; khen ngợi/ động viên Hoạt động tiếp nối:(3p) - Nhận xét học - GV tổng kết học Năm học 2017 - 2018 ta đổi vị trí thừa số tích thì… ) * Bài 3: axb=bxa ( a x b ) x c = a x (b x c) ax1=1xa=a a x (b +c) = a x b + b + a x c a:1=a a : a = ( a khác 0) : a = ( a khác 0) * Bài 5: - Số l xăng cần tiêu hao để hết quãng đường dài 180 km là: 180 : 12 = 15 (l) - Số tiền phải mua xăng để ô tô hết quãng đường dài 180 km là: 14 900 x 15 = 223 500 (đồng) Điều chỉnh: Thứ ba, ngày 17 tháng năm 2018 Chính tả NGHE – VIẾT: VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết CT; biết trình bày đoạn văn trích -Kĩ năng: Làm BT CT phương ngữ (2) a -Thái độ: GD cho HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ số tờ phiếu nhóm viết sẵn nội dung BT2a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi tròchơi:Rung bảng vàng Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra HS viết lại số chữ cần - HS viết bảng lớn; lớp viết bảng chọn viết Băng trôi tiết trước - GV nhận xét Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; biết trình bày đoạn văn trích * Cách tiến hành: HĐ lớp * Tái nội dung bài: Nghe- viết:Vương quốc vắng nụ cười - Em đọc lại tả? - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Em nêu nội dung đoạn viết + Cuộc sống vương quốc buồn tả? * Luyện viết từ khó: - Cho HS viết từ dễ viết sai: - HS luyện viết từ kinh khủng, rầu rĩ, lạo xạo HĐ Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; biết trình bày đoạn văn trích * Cách tiến hành: HĐ cá nhân GV đọc tả - HS viết tả - GV đọc câu cụm từ - HS soát lỗi HĐ Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi - Đọc lại cho HS soát lỗi - HS đổi tập cho soát lỗi Ghi lỗi - GV chữa, nhận xét đến vào dòng sử lỗi - GV sửa sai số lỗi - Nhận xét chung HĐ Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT CT phương ngữ (2) a *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp * Bài tập 2: Bài tập: - GV chọn câu a a) Điền vào chỗ trống - HS đọc, lớp đọc thầm theo - Gắn bảng phụ, gọi HS đọc yêu cầu - HS làm vào câu a - nhóm lên thi tiếp sức Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Cho HS thi hình thức tiếp sức: + Kết quả: Các chữ cần điền là: – GV dán lên bảng tờ phiếu viết sau – xứ – sức – xin – mẫu chuyện có để ô trống - HS chép lời giải vào - GV nhận xét, chốt lại lời giải *Lưu ý: Hs M1+M2 điền từ Hs M3+M4 phải luyện phát âm từ Hoạt động tiếp nối:(3p) - Yêu cầu HS ghi nhớ từ ngữ luyện viết tả - Về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện vui học - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Luyện từ câu THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Hiểu tác dụng đặc điểm trạng ngữ thời gian câu (trả lời CH Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?-ND Ghi nhớ) -Kĩ năng: Nhận diện trạng ngữ thời gian câu (BT1, mục III); bước đầu biết thêm trạng ngữ cho trước vào chỗ thích hợp đoạn văn a đoạn văn b BT (2) * HS khiếu biết thêm trạng ngữ cho đoạn văn (a, b) BT(2) -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn nội dung BT - Một vài băng giấy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên - Bạn thêm trạng ngữ nơi chốn - Thực theo HD GV VD: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp cho câu sau: Chim hót líu lo Năm học 2017 - 2018 + Trong vườn, chim hót líu lo + Trên cây, chim hót líu lo + Trong vòm lá, chim hót líu lo … - Nhận xét; khen ngợi/ động viên Hoạt động hình thành kiến thức mới:(13p) * Mục tiêu: Hiểu tác dụng đặc điểm trạng ngữ thời gian câu (trả lời CH Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?-ND Ghi nhớ) * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, lớp Nhận xét: Bài tập 1,2: - Gọi HS đọc yêu cầu BT1 + 2; GV kết Thực theo HD GV hợp ghi bảng - Tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm ( phút) + Tìm trạng ngữ câu? + Trạng ngữ bổ sung ý cho câu? Trạng ngữ có câu: Đúng lúc Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu Bài tập 3: Đặt câu hỏi cho loại trạng Câu hỏi đặt cho trạng ngữ: ngữ trên? + Viên thị vệ hớt hãi chạy vào nào? - Mời đại diện nhóm chia sẻ; nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, chốt ý Ghi nhớ: - Gọi 3-4 HS đọc ghi nhớ; YC lớp - Đọc ghi nhớ theo HD GV đọc thầm theo; Kết hợp ghi bảng nội dung ghi nhớ * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 Hoạt động thực hành: (15p) * Mục tiêu: Nhận diện trạng ngữ thời gian câu (BT1, mục III); bước đầu biết thêm trạng ngữ cho trước vào chỗ thích hợp đoạn văn a đoạn văn b BT (2) HS khiếu biết thêm trạng ngữ cho đoạn văn (a, b) BT(2) * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm, lớp * Bài tập 1: - Cho HS đọc yêu cầu BT -Thực theo HD GV Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV dán băng giấy viết tập - Tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi (2 lên bảng, mời cặp gạch phút) trạng ngữ vừa tìm a) Trạng ngữ thời gian đoạn văn là: + Buổi sáng hôm nay, … + Vừa ngày hôm qua, … + Thế mà, qua đêm mưa rào, … b) Trạng ngữ thời gian là: + Từ ngày tuổi, … - Mời lớp nhận xét, bổ sung + Mỗi lần tết đến, đứng trước - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng; chiếu bày tranh làng Hồ rải lề YC HS viết vào phố Hà Nội, … * Bài tập 2: GV chọn câu a a Thêm trạng ngữ vào câu Thực Theo HD GV: - Gắn bảng phụ, gọi HS đọc nêu YC -Thêm trạng ngữ thời gian vào BT đoạn văn + Thêm trạng ngữ: …Mùa đơng , cành trơ trụi, nom cằn cỗi… + Thêm trạng ngữ …Đến ngày đến tháng, lại nhờ gió phân phát khắp chốn… - YC HS làm cá nhân vào - Lớp nhận xét - GV chữa số bài, nhận xét, chữa * Mời số hs khiếu nêu thêm b trạng ngữ cho đoạn văn b + Giữa lúc gió gào thét ấy, cánh * Lưu ý: Giúp đỡ HS M1+M2 thêm chim đại bàng vẫn… trạng ngữ hoàn chỉnh câu văn + Có lúc, chim lại vẫy cánh… - HS M3+M4 viết câu văn giàu hình ảnh có sử dụng biện pháp so sánh Hoạt động tiếp nốí:(5p) - Gọi HS nhắc lại nôi dung phần ghi nhớ - Dặn HS nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ tự đặt câu có trạng ngữ thời gian - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Tốn ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tt- tr 164) Giáo viên Trường Tiểu học 10 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập; ý thức bảo vệ loài vật * Cách tiến hành: cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 2: Trò chơi: Đố bạn gì? 10’ - GV phổ biến cách chơi: + GV dán vào lưng HS vật mà khơng cho HS biết, sau u cầu HS + HS tham gia chơi quay lưng lại cho bạn xem vật + HS chơi có nhiệm vụ đốn xem vật mang + HS chơi hỏi bạn lớp câu đặc điểm vật + HS lớp trả lời / sai + Tìm vật nhận tràng pháo tay - Cho HS chơi thử: Ví dụ: HS đeo vật hổ, hỏi: + Con vật có chân phải khơng? – Đúng + Con vật có sừng phải khơng? – Sai - HS tham gia chơi + Con vật ăn thịt tất lồi động vật khác có phải khơng? – Đúng + Đấy hổ – Đúng (Cả lớp vỗ tay khen bạn) - Cho HS chơi theo nhóm - Mời HS xung phong chơi trước lớp - Nhận xét, khen ngợi em nhớ đặc điểm vật, thức ăn chúng Hoạt động tiếp nối: (3p) + Động vật ăn để sống? - Dặn HS nhà học chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT Giáo viên Trường Tiểu học 36 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Trình bày trao đổi chất động vật với môi trường: động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ơ-xi thải chất cặn bã, khí các-bơ-níc, nước tiểu, - Kĩ năng: Thể trao đổi chất thực vật với môi trường sơ đồ -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập BVMT: -Một số đặc điểm mơi trường tài nguyên thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Bảng phụ viết sẵn Sơ đồ trao đổi chất động vật - Giấy A4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển trò chơi: Hộp q bí mật + Động vật thường ăn loại thức ăn để sống? + Vì số lồi động vật lại gọi động vật ăn tạp? - Nhận xét HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Trình bày trao đổi chất động vật với môi trường: động vật thường xuyên phải lấy từ mơi trường thức ăn, nước, khí ơ-xi thải chất cặn bã, khí các-bơ-níc, nước tiểu, * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 1: Trong trình sống động vật lấy thải mơi trường gì?20’ - u cầu HS quan sát hình minh họa trang 128, SGK mơ tả hình vẽ mà em biết Gợi ý: Hãy ý đến yếu tố đóng vai trò quan trọng sống động vật yếu tố cần thiết cho đời sống động vật mà hình vẽ thiếu Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - Hs hát - Động vật thường ăn cỏ, ăn thịt, ăn sâu bọ, …để sống - Động vật ăn động vật thực vật gọi động vật ăn tạp Quá trình trao đổi chất ĐV: - HS ngồi bàn quan sát, trao đổi nói với nghe - Ví dụ câu trả lời: Hình vẽ vẽ lồi động vật loại thức ăn chúng: bò ăn cỏ, nai ăn cỏ, hổ ăn bò, vịt ăn lồi động vật nhỏ nước Các loài động vật Trường Tiểu học 37 Giáo án lớp - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung + Những yếu tố động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường để trì sống? + Động vật thường xun thải mơi trường q trình sống? + Quá trình gọi gì? + Thế trình trao đổi chất động vật? - GV: Thực vật có khả chế tạo chất hữu để tự ni sống có diệp lục Động vật giống người chúng có quan tiêu hố, hơ hấp riêng nên q trình sống chúng lấy từ mơi trường khí ơ- xi, thức ăn, nước uống thải chất thừa, cặn bã, nước tiểu, khí các- bơ- níc Đó q trình trao đổi chất động vật với môi trường HĐ Thực hành: (15p) * Mục tiêu: Thể trao đổi chất thực vật với môi trường sơ đồ GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập Năm học 2017 - 2018 có thức ăn, nước uống, ánh sáng, khơng khí - Trao đồi trả lời: + Để trì sống, động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ơ- xi có khơng khí + Trong trình sống, động vật thường xuyên thải mơi trường khí các- bơ- níc, phân, nước tiểu + Quá trình gọi trình trao đổi chất động vật + Quá trình trao đổi chất động vật trình động vật lấy thức ăn, nước uống, khí ơ- xi từ mơi trường thải mơi trường chất cặn bã, khí cácbơ- níc, phân, nước tiểu - Lắng nghe BVMT: * Cách tiến hành: cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động 2:Thực hành: Vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật: 10’ - Tổ chức cho HS hoạt động nhóm HS - Phát giấy cho nhóm - Yêu cầu: Vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật GV giúp đỡ, hướng dẫn nhóm - Gọi HS trình bày - Hoạt động nhóm theo hướng dẫn GV - Tham gia vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật, sau trình bày trao đổi chất động vật theo sơ đồ nhóm vẽ - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung, nhận xét - Nhận xét, khen ngợi nhóm vẽ - Lắng nghe Giáo viên Trường Tiểu học 38 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đúng, đẹp, trình bày khoa học, mạch lạc, dễ hiểu Hoạt động tiếp nối: (3p) - Hỏi: Hãy nêu trình trao đổi chất - HS trả lời động vật? - Dặn HS nhà học chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Lịch sử KINH THÀNH HUẾ I MỤC TIÊU: Mô tả đôi nét kinh thành Huế: -Kiến thức: Với cơng sức hàng chục vạn dân lính sau hàng chục năm xây dựng tu bổ, kinh thành Huế xây dựng bên bờ sông Hương, thành đồ sộ đẹp nước ta thời -Kĩ năng: Sơ lược cấu trúc kinh thành: thành có 10 cửa ra, vào, nằm kinh thành Hoàng thành; lăng tẩm vua nhà Nguyễn Năm 1993, Huế công nhận Di sản Văn hoá giới -Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, tích cực, chủ động tham gia HĐ học tập; lòng tự hào truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc BVMT: -Vẻ đẹp cố Huế - di sản văn hóa giới, BVMT ý thức giữ gìn , bảo vệ di sản, có ý thức giữ gìn cảnh quan mơi trường đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Hình SGK phóng to (nếu có điều kiện) - Bản đồ Việt Nam - Một số hình ảnh kinh thành lăng tẩm Huế III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: - Cả lớp hát Hộp q bí mật - Trình bày hoàn cảnh đời nhà - Quang Trung mất, triều đại Tây Sơn Nguyễn? suy yếu dần Lợi dụng thời đó, Nguyễn Ánh… Giáo viên Trường Tiểu học 39 Giáo án lớp - Những điều cho thấy vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho kiên bảo vệ ngai vàng mình? - GV nhận xét, khen ngợi/ động viên HĐ Hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Với công sức hàng chục vạn dân lính sau hàng chục năm xây dựng tu bổ, kinh thành Huế xây dựng bên bờ sông Hương, thành đồ sộ đẹp nước ta thời * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp GV treo hình minh họa trang 67 SGK + Hình chụp di tích lịch sử nào? - GV treo đồ Việt Nam, yêu cầu HS xác định vị trí Huế giới thiệu bài: Sau lật đổ triều dại Tây Sơn, nhà Nguyễn thành lập chọn Huế làm kinh đô Nhà Nguyễn thành lập chọn Huế làm kinh đô.Nhà Nguyễn xây dựng Huế thành kinh thành đẹp, độc đáo bên bờ Hương Giang b.Tìm hiểu bài: *GV trình bày q trình đời nhà kinh Huế:Thời Trịnh –Nguyễn phân tranh, Phú Xuân thủ phủ chúa Nguyễn Nguyễn Ánh cháu chúa Nguyễn, nhà Nguyễn chọn Phú Xuân làm kinh đô *Hoạt động1: Cả lớp: - GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn:“Nhà Nguyễn cơng trình kiến trúc” yêu cầu vài em mô tả lại sơ lược trình xây dựng kinh thành Huế - GV tổng kết ý kiến HS *Hoạt động2: Nhóm: GV phát cho nhóm ảnh (chụp cơng trình kinh thành Huế) + Nhóm : Ảnh Lăng Tẩm Giáo viên Năm học 2017 - 2018 + Các vua triều Nguyễn không đặt … - HS khác nhận xét - Hình chụp Ngọ Mơn cụm di tích lịch sử kinh thành Huế - Cả lớp lắng nghe Kinh thành Huế - HS đọc - Vài HS mô tả - HS khác nhận xét, bổ sung Những cơng trình kinh thành Huế Trường Tiểu học 40 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Nhóm : Ảnh Cửa Ngọ Mơn + Nhóm : Ảnh Chùa Thiên Mụ + Nhóm : Ảnh Điện Thái Hòa - Các nhóm thảo luận Sau đó, GV yêu cầu nhóm nhận xét thảo luận đóng vai hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu nét đẹp cơng trình đó(tham khảo SGK) - Các nhóm trình bày kết làm việc - GV gọi đại diện nhóm HS trình nhóm bày lại kết làm việc - Nhóm khác nhận xét GV hệ thống lại để HS nhận thức đồ sộ vẻ đẹp cung điện, lăng tẩm kinh thành Huế - GV kết luận: Kinh thành Huế cơng trình sáng tạo nhân dân ta Ngày giới cơng nhận Huế di sản văn hóa giới Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV cho HS đọc học - HS đọc - Kinh đô Huế xây dựng năm + HS trả lời nào? - Hãy mô tả nét kiến trúc kinh đô Huế *Để Huế mãi di sản văn hóa giới dân tộc, làm để trùng tu, tơn tạo bảo vệ cơng trình kiến trúc Huế Giữ gìn di sản văn hóa Huế trách nhiệm người để Huế mãi - HS lớp niềm tự hào dân tộc ta - Về nhà học chuẩn bị bài: “Tổng kết” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Địa lí BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nhận biết vị trí Biển Đơng, số vịnh, quần đảo, đảo lớn Việt Nam đồ (lược đồ): vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hồng Sa, Trường Sa, đảo Cát Bà, Cơn Đảo, Phú Quốc Giáo viên Trường Tiểu học 41 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Kĩ năng: Biết sơ lược vùng biển, đảo quần đảo nước ta: Vùng biển rộng lớn với nhiều đảo quần đảo - Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi biển, đảo: + Khai thác khống sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt nuôi trồng hải sản * Học sinh khiếu: - Biết Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta - Biết vai trò biển, đảo quần đảo nước ta: kho muối vô tận, nhiều hải sản, khống sản q, điều hòa khí hậu, có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuộn lợi cho việc phát triển du lịch xây dựng cảng biển - Thái độ: Yêu quý, tự hào biển đảo thiêng liêng Tổ Quốc BVMT: -Một số đặt điểm mơi trường TNTN khai thác TNTN biển, đảo quần đảo (vùng biển nước ta có nhiều hải sản, khống sản, nhiều bãi tắm đẹp) * Liên hệ: Chủ quyền biển đảo biển Đông II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - BĐ Địa lí tự nhiên VN - Tranh, ảnh biển, đảo VN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật - Vì ĐN lại thu hút nhiều khách du lịch? -Bạn làm để giữ gìn mơi trường biển? GV nhận xét Hoạt động hình thành kiến thức:( 27p) * Mục tiêu: Nhận biết vị trí Biển Đông, số vịnh, quần đảo, đảo lớn Việt Nam đồ (lược đồ): vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc Biết sơ lược vùng biển, đảo quần đảo nước ta: Vùng biển rộng lớn với nhiều đảo quần đảo Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS hát + Đà Nẵng có nhiều bãi biển đẹp liền kề núi Non Nước, có bảo tàng Chăm… + HS tra lời - HS nhận xét, bổ sung Trường Tiểu học 42 Giáo án lớp - Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi biển, đảo: + Khai thác khống sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt nuôi trồng hải sản * Cách tiến hành:CÁ nhân, nhóm, lớp Hoạt động1: Cá nhân cặp: GV cho HS quan sát hình 1, trả lời câu hỏi mục 1, SGK: + Cho biết Biển Đông bao bọc phía phần đất liền nước ta? + Chỉ vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan lược đồ + Tìm lược đồ nơi có mỏ dầu nước ta Cho HS dựa vào kênh chữ SGK, đồ trả lời câu hỏi sau: + Vùng biển nước ta có đặc điểm gì? Năm học 2017 - 2018 1.Vùng biển Việt Nam: - HS quan sát trả lời + Phía đơng phía nam + HS lên bảng HS thảo luận cặp đôi cho xem + Vùng biển nước ta có diện tích rộng bọ phận Biển Đơng, phía bắc có vịnh Bắc Bộ, phía nam có vinh Thái Lan,… + Biển có vai trò + Là kho muối vo tận, cung cấp nhiều nước ta? khoáng sản, hải sản… - GV cho HS trình bày kết - GV mô tả, cho HS xem tranh, ảnh biển nước ta, phân tích thêm vai trò Biển Đông nước ta *Hoạt động2: Cả lớp - GV đảo, quần đảo Biển 2.Đảo quần đảo: Đông yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Em hiểu đảo, quần đảo? + Đảo phận đất nổi, nhỏ lục địa, xung quanh có nước biển đại dương bao bọc Nơi tập trung nhiều đảo gọi quần đảo + Nơi biển nước ta có nhiều đảo + Vùng biển phía bắc có vịnh Bắc Bộ, nới nhất? có nhiều đảo nước ta * Hoạt động3: Nhóm: Cho HS dựa vào tranh, ảnh, SGK, thảo luận câu hỏi sau: - Các đảo, quần đảo miền Trung + Quần đảo Hoàng Sa (Đà nẵng), quần Giáo viên Trường Tiểu học 43 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 biển phía nam nước ta có đảo đảo Trường Sa (Khánh Hồ) lớn nào? - Các đảo, quần đảo nước ta có giá + Trên đảo có chim yến làm tổ Tổ yến trị gì? ăn q hiếm, bổ dưỡng… GV cho HS thảo luận trình bày kết GV nhận xét cho HS xem ảnh đảo, quần đảo, mô tả thêm cảnh đẹp giá trị kinh tế hoạt động người dân đảo, quần đảo nước ta * Liên hệ : Chủ quyền biển, đảo Hoạt động tiếp nối: (3p) - Cho HS đọc học SGK - Chuẩn bị nhà: “Khai thác khoáng sản hải sản vùng biển VN” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 63: MƠN TỰ CHỌN TRỊ CHƠI"DẪN BĨNG" I MỤC TIÊU: - Thực động tác tâng cầu đùi - Thực cách cầm bóng 150g, tư đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng (khơng có bóng có bóng) - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Trò chơi"Dẫn bóng".YC biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG 1.HĐ Khởi động:(5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo Giáo viên Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 250m 10 lần XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học 44 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 hàng dọc 2lx8nh - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ơn số động tác thể dục phát triển chung HĐ Cơ bản:(27p) - Đá cầu 9-11p +Ôn tâng cầu đùi 5-6p Chia tổ tập luyện theo khu vực qui định tổ trưởng điều khiển + Thi tâng cầu đùi 4-5p - Ném bóng 8-9p Ơn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích * Thi ném bóng trúng đích 4-5p - Thi nhảy dây kiểu chân trước chân, chân sau 4-5p - Trò chơi "Dẫn bóng" 7-8p GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, cho nhóm lên làm mẫu, cho HS chơi thử, sau chơi thức  XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X O O X X X X X  X X  X X  X X   Hoạt động tiếp nối:(3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Chim bay cò bay" 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1-2p  - GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, nhà 1p ôn đá cầu cá nhân Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 64: MÔN TỰ CHỌN NHẢY DÂY I MỤC TIÊU: - Thực động tác tâng cầu đùi - Thực cách cầm bóng 150g, tư đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng (khơng có bóng có bóng) - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Trò chơi"Dẫn bóng".YC biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: Giáo viên Trường Tiểu học 45 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1.HĐ Khởi động:(5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu 1-2p XXXXXXXX học 1p XXXXXXXX - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai 250m  - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo 10 lần hàng dọc 2lx8nh - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ơn số động tác thể dục phát triển chung HĐ Cơ bản:(27p) - Đá cầu 9-11p XXXXXXXX +Ôn tâng cầu đùi 4-5p XXXXXXXX Chia tổ tập luyện theo khu vực qui định  tổ trưởng điều khiển - Ném bóng 7-8p Ơn cầm bóng, đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng vào đích * Thi ném bóng trúng đích.Mỗi em ném 4-5p - Nhảy dây 7-8p X X Cho HS nhảy dây theo kiểu chân trước chân sau X X theo khu vực tổ trưởng điều khiển X O O X - Trò chơi "Dẫn bóng" 7-8p X X GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách X X chơi, cho nhóm lên làm mẫu, cho HS chơi  thử, sau chơi thức Hoạt động tiếp nối:(3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Chim bay cò bay" 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1-2p  - GV nhận xét đánh giá kết qả gời học, nhà 1p ôn đá cầu cá nhân Điều chỉnh: KÜ thuËt Giáo viên Trường Tiểu học 46 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 LẮP XE ĐẨY HÀNG (tiÕt 1) I Mơc tiªu -HS biÕt chän đủ đợc chi tiết để lắp xe đẩy hàng -Lắp đợc phận lắp ráp xe đẩy hàng kỹ thuật, quy trình -Rèn tính cẩn thận, an toàn lao động thực thao tác lắp, tháo chi tiết xe đẩy hàng Ii Chuẩn bị -Mẫu xe đẩy hàng lắp sẵn -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy HĐ khởi động:(5p) TBLĐ Kiểm tra dụng cụ học tập HĐ hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: HS biết chọn đủ đợc chi tiết để lắp xe đẩy hàng -Lắp đợc phận lắp ráp xe đẩy hàng kỹ thuật, quy trình * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp a)Giới thiệu bài: Lắp xe đẩy hàng nêu mục tiêu học b)Hớng dẫn cách làm: Hoạt động 1: GV hớng dẫn HS quan sát nhận xét mẫu -GV giới thiệu mẫu xe đẩy hàng lắp sẵn -Híng dÉn HS quan s¸t tõng bé phËn Hái: +Để lắp đợc xe đẩy hàng, cần phận? -GV nêu tác dụng xe đẩy hàng thực tế HĐ thực hành:(15p) * Mục tiêu: Lắp đợc phận lắp ráp xe đẩy hàng ®óng kü tht, ®óng quy Giáo viên Ho¹t ®éng häc -Chuẩn bị đồ dùng học tập -HS quan sát vật mẫu -5 phận : giá đỡ trục xe, thành xe sau, càn xe, trục bánh xe, tầng giá đỡ Trng Tiu hc 47 Giỏo ỏn lp trình.Rèn tính cẩn thận, an toàn lao động thực thao tác lắp, tháo chi tiết xe đẩy hàng * Cách thục hiện: Cá nhân, nhóm Hoạt động 2: GV hớng dẫn thao tác kỹ thuật a GV híng dÉn HS chän c¸c chi tiÕt theo SGK -GV hớng dẫn HS chọn đủ chi tiết để lắp xe đẩy hàng -Cho HS đọc nội dung SGK gọi vài em lên thùc hiƯn chän chi tiÕt b L¾p tõng bé phËn: -Lắp giá đỡ trục bánh xe H.2 SGK Hỏi: + Giống nh lắp phận xe nôi ? -GV nhận xét chỉnh sửa -Lắp tầng xe giá đỡ H.3 SGK -GV lắp theo bớc SGK Khi lắp GV lu ý vị trí lỗ lắp vị trí , thẳng 11 lỗ, lỗ, lỗ -Lắp thành sau xe, xe, trục xe H.4 SGK Cho HS quan sát hình Sau HS lên chọn chi tiết lắp phận -GV theo dõi sửa chữa c GV hớng dẫn HS cách tháo chi tiết xếp gọn vào hộp -Nh trớc HĐ tiếp nối: (3p) -Nhận xét tinh thần thái độ học tập HS -HS chn bÞ dơng häc tiÕt sau Giáo viên Năm học 2017 - 2018 -HS ®äc -HS quan sát H.2 SGK -Giống giá đỡ bánh xe -HS quan s¸t H.3 SGK -HS quan s¸t H.4 SGK -HS lên chọn -HS lên lắp -HS tháo xếp vào hộp -HS lớp Trng Tiu hc 48 Giỏo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: _ Sinh hoạt Đôi ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 33 I MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược phân đội tuần 32, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạch hoạt động tuần 33 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các phân đội tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ phân đội cá nhân.Đi sâu vào việc thực hiệm vụ người đội viên 2/ Chi đội trưởng điều khiển phân đội trưởng lên nhận xét kết học tập rèn luyện phân đội tuần 32 Các phân đội khác nhận xét, bổ sung 3/ Chi đội trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 33: -Thi đua làm nhiều việc tốt chào mừng ngày thành lập Đội TNTP HCM ngày sinh nhật Bác 19-5 - Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt 6/ Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên Trường Tiểu học 49 Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Giáo viên Trường Tiểu học 50 ... lớn; -VD: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 a 40  x = 140 0 x = 140 0 : 40 x = 35 b x : 13 = 205 x = 205  13 x = 2665 -Cho em chia sẻ với lớp cách a) x thừa số chưa biết... phân số bé Giáo viên 2 7 14 = = ; = 5 7 35 4 3 12 = = ; Giữ 15 15 3 45 - Sắp xếp phân số theo thứ tự tăng dần - Tổ chức cho HS chia sẻ nhóm HD: Trường Tiểu học 26 Giáo án lớp Năm học 2017 -... 2 04 = 646 068 lớp nhận xét; GVchốt KQ; khen ngợi/ 7368 : 24 = 307 động viên 285 120 : 216 = 320 13 49 8 : 32 = 42 1 (dư 26) Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - HS làm cá nhân, mời em làm bảng lớn; -VD: Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan