0

Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

36 884 24
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2018, 15:59

Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Tuần 32 Thứ hai ngày 16 tháng năm 2018 Tiếng Việt TIẾT + : PHÂN BIỆT I /Y (Thiết kế trang 106 ) -Thể dục BÀI 32: BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh - Thực đ.tác thể dục phát triển chung (thực theo nhịp hơ chậm) Biết cách tâng cầu cá nhân chuyền cầu theo nhóm người (bằng bảng cá nhân vợt gỗ) Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực động tác chơi trò chơi thành thạo, nhanh 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , còi, kẻ sân chơi trò chơi sân trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục - HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc học, đảm bảo an toàn học - Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập - Phương tiện: Cầu, còi, vợt bảng II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường , còi Mỗi HS cầu III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG A Hoạt động khởi động: – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung yêu cầu học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động LVĐ – 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Ôn thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực x nhịp B Hoạt động thực hành: a.Ôn thể dục phát triển chung Giáo viên tổ chức HS luyện tập Nhận xét: Năm học 2017- 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình HS di chuyển sole khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 22 – 24’ – Cả lớp thực theo nhịp hô GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -GV quan sát sửa sai, nhắc nhở hs – Đội hình tập luyện b.Chuyền cầu theo nhóm người * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát sửa hs đảm bảo an toàn * * * * * * * * Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS sai, nhắc nhở chuyền cầu Nhận xét C Hoạt động tiếp nối: – 8’ – Thả lỏng: HS thường theo nhịp –Lớp tập trung -4 hàng ngang, thả hát lỏng – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm * * * * * * * * * tiết học * * * * * * * * * – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm * * * * * * * * * chân theo nhịp, chuẩn bị tiết học * * * * * * * * * sau GV -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Đạo đức ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết quy định an toàn đường phố : Đi vỉa hè sát mép đường ( nơi khơng có vỉa hè ), đường phố phải nắm tay người lớn - Xác định nơi an toàn ( đường phố , gần nhà , gần trường ) biết chọn cách an toàn gặp cản trở đơn giản đường - Chấp hành quy định an toàn đường học Kĩ năng: Rèn HS kĩ biết thực đường phố : Đi vỉa hè sát mép đường ( nơi khơng có vỉa hè ), đường phố phải nắm tay người lớn 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn học - Biết thực đường phố : Đi vỉa hè sát mép đường ( nơi khơng có vỉa hè ), đường phố phải nắm tay người lớn Biết nhắc nhở bạn bè thực II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Tranh minh họa , phiếu tập - HS : Vở tập Đạo đức Bài hát “ Cô giáo dạy em” III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HĐ khởi động: (3 phút) HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ: - Cho HS hát bài: “ Cơ giáo dạy em” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách thực hiện: - HS hát - GV giới thiệu bài, ghi đầu - HS nhắc lại đầu Hoạt động thực hành : (30 phút) * Mục tiêu: : - Biết quy định an toàn đường phố : Đi vỉa hè sát mép đường ( nơi khơng có vỉa hè ), đường phố phải nắm tay người lớn Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 - Xác định nơi an toàn ( đường phố , gần nhà , gần trường) biết chọn cách an toàn gặp cản trở đơn giản đường - Chấp hành quy định an toàn đường học *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp : Trò chơi: "Đi sa bàn" - GV yêu cầu HS quan sát tranh , thảo luận nhóm thi nhóm , nhanh - Các nhóm lên trình bày - HS quan sát thảo luận nhóm - GV HS nhận xét , bổ xung lên thi đúng, nhanh ? Ô tô , xe máy , xe đạp ….đi đâu ? Dưới lòng đường ? Khi đường phố , người Trên vỉa hè , bên phải phải phần đường ? ? Trẻ em có lòng đường Khơng khơng ? ? Người lớn trẻ em cần phải qua đường Nơi có vạch qua đuwờng chỗ ? ? Trẻ em , qua đường cần phải làmgì Nắm tay ngời lớn - GV HS nhận xét : Trò chơi đóng vai - GV đưa tình , yêu cầu HS đóng vai theo tình - GV cho HS thảo luận , tự nhận vai theo HS thảo luận nhóm đơi, tự nhận tình vai - GV cho HS thảo luận lên đóng vai - GV HS nhận xét, tun dương HS lên đóng vai tình 3: Liên hệ: GV đưa ? Khi đường phố , cần phần đường để an toàn ? ? Trẻ em , chơi đùa lòng đường Đi vỉa hè nguy hiểm ? ? Khi đường trẻ em cần phải làm để Dễ bị tai nạn đảm bảo an toàn cho ? ? Khi vỉa hè có vật cản , em Đi nắm tay người lớn cần phải chọn cách ? quan sát xe trước bước xuống - GV HS nhận xét sửa sai đường Hoạt động tiếp nối : 5’ - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại thực theo học Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Thực cộng, trừ khơng nhớ có chữ số, tính nhẩm - Biết đo độ dài, làm tính với số đo độ dài - Giải tốn có phép tính Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính cộng, trừ ( không nhớ) phạm vi 100 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 2, 3, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, 3,4 Đồng hồ - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa Đồng hồ III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm tập 1, 2, 3, * Mục tiêu: Thực cộng, trừ khơng nhớ có chữ số, tính nhẩm - Biết đo độ dài, làm tính với số đo độ dài - Giải tốn có phép tính *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A * Bài 1: Đặt tính tính - Chữa bài, nhận xét * Lưu ý: HS M3, M4 nêu cách đặt tính cách tính HS M1, M2 đặt số thật thẳng cột * Bài : Tính 23 + + = 26 40 + 20 + = 61 90 – 60 – 20 = 10 - Nhận xét, tuyên dương * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - GV hướng dẫn HS làm vào phiếu học tập - Chữa bài, nhận xét * Bài 4: - Gọi 1HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng, lớp nối phiếu học tập, chia sẻ trước lớp * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS M3, M4): - Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét Năm học 2017- 2018 - Cả lớp mở SGK trang 163 - HS nêu yêu cầu - HS làm tập cá nhân vở, chia sẻ trước lớp - 1HS đọc yêu cầu tập - HS làm tập cá nhân vở, chia sẻ trước lớp - 1HS đọc yêu cầu tập - HS làm tập cá nhân vào phiếu học tập, chơi trò chơi: " Nối đúng, nối nhanh" - HS chữa - HS đọc đề - HS làm tập cá nhân phiếu học tập, chia sẻ trước lớp * Bài 5: Tính 31 + 41 - 22 = 50 12 cm+ 26cm = 38 cm 76 – 41 - 21 = 14 46 cm – 32cm = 14 cm Hoạt động tiếp nối: ( 2’) - Trò chơi : Nhanh lên bạn ơi! + GV quay kim mặt đồng hồ, HS thi - HS viết bảng đua nói + GV nói giờ, HS thi đua quay kim - HS dùng mơ hình đồng hồ để chơi mặt đồng hồ - Nhận xét, tuyên dương - Bài sau : Luyện tập chung -ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 17 tháng năm 2018 Hát nhạc HỌC HÁT BÀI : NĂM NGÓN TAY NGOAN ( tiếp ) Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2017- 2018 Tiếng Việt TIẾT 3+ : LUẬT CHÍNH Ả E, Ê I (Thiết kế trang 111 ) Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Thực cộng, trừ khơng nhớ số có chữ số, so sánh hai số, làm tính với số đo độ dài - Giải tốn có phép tính - HS làm tập 1, 2, Kĩ năng: Rèn HS kĩ tính cộng, trừ ( khơng nhớ) phạm vi 100 Kĩ giải tốn có phép tính 3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê u thích mơn Tốn - HS làm tập 1, 2, II CHUẨN BỊ: Phương pháp dạy học hình thức tổ chức: - Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ chép tập 1, 2, - HS: Vở li tốn, sách giáo khoa III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: HĐ khởi động: (3 phút) - Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên” * Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước vào kết nối * Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi - HS nhắc lại đầu - GV giới thiệu bài, ghi đầu Hoạt động thực hành: (30 phút) - HS làm tập 1, 2, * Mục tiêu: Thực cộng, trừ khơng nhớ số có chữ số, so sánh hai số, làm tính với số đo độ dài - Giải tốn có phép tính *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp A Kiểm tra cũ : * Bài : >,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Lớp 1A có 37 học sinh, sau đó có 3 học sinh chuyển sang lớp khác. Hỏi lớp 1A còn lại bao nhiêu học sinh?

Từ khóa liên quan