0

Tuần 31 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 2,033 83

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2018, 20:21

Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 31: Thứ hai ngày tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CHIẾC RỄ ĐA TRÒN I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu nội dung: Bác Hồ có tình thương bao la người, vật - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Biết nghỉ sau dấu câu cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: rễ, ngoằn ngoèo, tròn, thường lệ, cuốn, nhỏ dần, tần ngần Thái độ: HS có ý thức học tập , kính yêu Bác Hồ II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc Cháu nhớ - Học sinh thực Bác Hồ - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Chiếc rễ đa tròn - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó: rễ, ngoằn ngoèo, tròn, thường lệ, cuốn, nhỏ dần, tần ngần - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: thường lệ, tần ngần, cần vụ, thắc mắc *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - GV đọc mẫu - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Tóm tắt nội dung: Bác Hồ có tình thương bao la người, vật Một rễ đa rơi xuống đất Bác muốn trồng lại cho rễ GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 mọc thành Khi trồng rễ, Bác nghĩ cách trồng để sau có chỗ vui chơi cho cháu thiếu nhi b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Giáo viên ghi bảng từ học sinh đọc sai - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, yêu cầu học sinh đọc lại: rễ, ngoằn ngoèo, lớp) tròn, thường lệ, cuốn, nhỏ dần, tần ngần Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Hướng dẫn cách đọc ngắt nghỉ đoạn đoạn kết hợp luyện đọc + Đến gần đa,/ Bác thấy rễ câu khó giải nghĩa từ đa nhỏ,/ dài ngoằn ngoèo/ nằm mặt đất + Nói rồi,/ Bác cuộn rễ thành vòng tròn/ bảo cần vụ buộc tựa vào hai cọc,/ sau vùi hai đầu rễ xuống đất.// - Yêu cầu học sinh giải nghĩa từ: thường lệ, tần ngần, cần vụ, thắc mắc d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm 3, luân phiên đọc đoạn - Gọi học sinh nhận xét bạn đọc nhóm - Học sinh nhận xét bạn đọc yêu cầu số nhóm đọc lại nhóm số nhóm đọc lại Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng - Học sinh đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Bác Hồ có tình thương bao la người, vật *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi HS đọc - HS thực đọc toàn + Thấy rễ đa nằm mặt đất Bác + Bác bảo cần vụ chiêc rễ lại, bảo cần vụ làm ? trồng cho mọc tiếp GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 + Bác hướng dẫn cần vụ trồng + Bác hướng dẫn cần vụ cuộn rễ lại rễ đa nào? thành vòng tròn, buộc tựa vào hai cọc, sau vùi hai đầu rễ xuống đất + Chiếc rễ đa trở thành + Chiếc rễ đa thành đa có vòng nào? tròn + Các bạn nhỏ thích chơi trò bên + Chơi trò chui qua chui lại vòng đa? + Hãy nói câu: a Về tình cảm Bác Hồ - HS phát biểu ý kiến em thiếu nhi (M3, M4) b Về thái độ Bác Hồ - HS theo dõi, nhận xét vật xung quanh (M3, M4) - Bác Hồ có tình thương bao la - HS lắng nghe người, vật Một rễ đa rơi xuống đất Bác muốn trồng lại cho rễ mọc thành Khi trồng rễ, Bác nghĩ cách trồng để sau có chỗ vui chơi cho cháu thiếu nhi HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Yêu cầu HS tự phân vai đọc - HS tự phân vai theo vai - Mỗi nhóm HS đọc lại theo vai - Giáo viên nhận xét – tuyên dương học sinh Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện em thấy Bác Hồ có - Vài HS nhắc lại ý nghĩa truyện tình cảm em thiếu nhi? - Giáo dục tư tưởng cho HS - Lắng nghe - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Cây hoa bên lăng Bác ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm tính cộng (khơng nhớ) số phạm vi 1000, cộng có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán nhiều - Biết tính chu vi hình tam giác Kỹ năng: Rèn kĩ đọc, viết, so sánh số từ 111 đến 200 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn * Bài tập cần làm: BT1; BT2 (cột 1,3); BT4; BT5 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa phép tính - Học sinh tham gia chơi để học sinh nêu kết tương ứng: 724 + 215 806 + 172 263 + 720 624 + 55 - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm tính cộng (khơng nhớ) số phạm vi 1000, cộng có nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán nhiều - Biết tính chu vi hình tam giác *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 - GV yêu cầu HS nêu cách tính phép tính - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết - Yêu cầu học sinh nhận xét bảng - Nhận xét làm học sinh Bài (cột 1,3): Năm học 2017 - 2018 làm - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh nêu - HS chia sẻ: 225 362 683 + 634 + 425 + 204 859 787 887 … - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, em - Học sinh làm bài: làm ý 245 68 217 61 + 312 + 27 + 752 + 29 557 95 969 90 - Học sinh nhận xét - Nhận xét làm học sinh Bài 4: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp + Bài tốn cho biết gì? - Con gấu nặng 210 kg, sư tử nặng co gấu 18 kg + Bài tốn hỏi gì? - Hỏi sư tử nặng kg? + Để tính sư tử nặng kg ta làm - Học sinh nêu tính gì? - Học sinh làm bài: - Yêu cầu HS lên bảng, em tóm tắt, Tóm tắt: em giải 210 kg - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết Gấu: Sư tử: - Tổ chức cho HS nhận xét bạn bảng - Giáo viên nhận xét chung Bài 5: 18 kg ….? kg Bài giải Sư tử nặng : 210 + 18 = 228 (kg) Đáp số : 228 kg - Học sinh nhận xét - HS lắng nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 làm - Kiểm tra chéo cặp - Bằng tổng độ dài cạnh hình tam giác - HS làm bài: Bài giải: Chu vi tam giác ABC là: 300 + 400 + 200 = 900 (cm) Đáp số : 900cm - HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) - HS lắng nghe - Hãy nêu cách tính chu vi tam giác? - Nêu độ dài cạnh hình tam giác ABC? - Yêu cầu HS lên bảng chia sẻ kết - Yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét, tuyên dương HS Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: Hình báo cáo kết với giáo viên khoanh vào số vật a) Bài tập (cột 2) (M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên 665 72 + 214 + 19 879 91 HĐ Tiếp nối: (5 phút) + Muốn cộng số có nhiều chữ số phải qua bước Nêu rõ bước? - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 - Học sinh nêu - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỂ CHUYỆN: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN I MỤC TIÊU: Kiến thức: GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Hiểu nội dung: Bác Hồ có tình thương bao la người, vật - Sắp xếp trật tự tranh theo nội dung câu chuyện kể lại đoạn câu chuyện (BT1; BT2) Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) (M3, M4) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Tranh minh hoạ Các câu hỏi gợi ý đoạn - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể Ai ngoan thưởng - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe sinh - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Sắp xếp trật tự tranh theo nội dung câu chuyện kể lại đoạn câu chuyện (BT1; BT2) Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện (BT3) (M3, M4) *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Việc 1: Sắp xếp lại tranh theo trật tự - Gắn tranh không theo thứ tự - Quan sát tranh - Yêu cầu học sinh nêu nội dung + Tranh 1: Bác Hồ hướng tranh (Nếu học sinh không nêu giáo dẫn cần vụ cách trồng rễ đa viên nói) + Tranh 2: Các bạn thiếu nhi thích thú chui qua vòng tròn, xanh tốt đa non + Tranh 3: Bác Hồ vào rễ đa nhỏ nằm mặt đất bảo cần vụ đem trồng - Yêu cầu học sinh suy nghĩ xếp lại thứ - Đáp án: – – tự tranh theo trình tự câu chuyện - Gọi học sinh lên dán lại tranh theo thứ tự GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét, tuyên dương học sinh Việc 2: Kể lại đoạn truyện Bước 1: Kể nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh kể chuyện nhóm Khi học sinh kể, học sinh theo dõi, dựa vào tranh minh hoạ câu hỏi gợi ý Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp - Sau lượt học sinh kể, gọi học sinh nhận xét - Chú ý học sinh kể giáo viên đặt câu hỏi gợi ý thấy em lúng túng Đoạn - Bác Hồ thấy mặt đất? - Mỗi nhóm học sinh, học sinh nhóm kể lại nội dung đoạn câu chuyện Các học sinh khác nhận xét, bổ sung bạn - Đại diện nhóm học sinh kể Mỗi học sinh trình bày đoạn - Học sinh nhận xét theo tiêu chí nêu - Bác nhìn thấy rễ đa nhỏ, dài - Nhìn thấy rễ đa Bác Hồ nói với - Bác bảo cần vụ rễ lại cần vụ? trồng cho mọc tiếp Đoạn - Chú cần vụ trồng rễ đa nào? - Chú cần vụ xới đất vùi rễ xuống - Theo Bác phải trồng rễ đa - Bác rễ thành nào? vòng tròn bảo cần vụ buộc tựa vào hai cọc, sau vùi hai đầu rễ xuống đất Đoạn - Kết việc trồng rễ đa Bác nào? - Chiếc rễ đa lớn thành đa có vòng tròn - Mọi người hiểu Bác cho trồng rễ đa - Bác trồng rễ đa để làm thành vòng tròn để làm gì? chỗ vui chơi mát mẻ đẹp cho cháu thiếu nhi Việc 3: Kể lại toàn truyện (M3, M4) - Yêu cầu học sinh nối tiếp kể lại toàn - học sinh thực hành kể câu chuyện chuyện - Gọi học sinh nhận xét - Nhận xét bạn theo tiêu chí nêu tuần - Yêu cầu kể lại chuyện theo vai - học sinh đóng vai: người dẫn chuyện, Bác Hồ, cần vụ để kể lại truyện - Gọi học sinh nhận xét - Nhận xét - Nhận xét, đánh giá, tuyên dương Lưu ý: - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể việc gì? - Học sinh trả lời - Em học tập điều từ câu chuyện trên? - Học sinh trả lời Kết luận, giáo dục học sinh: Bác Hồ có tình - Lắng nghe, ghi nhớ thương bao la người, vật Chúng ta cần học theo gương Bác Hồ Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại điều cần nhớ - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe thực thân nghe, chuẩn bị sau: Chuyện bầu ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 10 tháng năm 2018 TỐN: PHÉP TRỪ (KHƠNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm tính trừ (khơng nhớ) số phạm vi 1000 - Biết trừ nhẩm số tròn trăm - Biết giải tốn Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: BT (cột 1,2); BT2 (phép tính đầu phép tính cuối); BT3; BT4 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Các hình biểu diễn trăm, chục, đơn vị - Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đua toán để - Học sinh tham gia chơi học sinh nêu đáp số: Đáp số: 179 lít Thùng đựng 156 lít dầu Thùng hai đựng nhiều thùng thứ 23 lít dầu Hỏi thùng thứ hai đựng lít dầu? - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Phép trừ (khơng nhớ) phạm vi 1000 trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm tính trừ (khơng nhớ) số phạm vi 1000 *Cách tiến hành: Làm việc lớp Việc 1: Giới thiệu phép trừ: - Giáo viên vừa nêu tốn, vừa gắn hình biểu - Học sinh theo dõi tìm hiểu diễn số phần học sách giáo khoa toán - Bài tốn: Có 635 hình vng, bớt 214 hình - Học sinh phân tích tốn vng Hỏi lại hình vng? + Muốn biết lại hình vng ,ta - Thực phép tính trừ 635 – làm nào? 214 + Vậy 635 trừ 214 ? - Bằng 421 Việc 2: Đặt tính thực tính - Viết số bị trừ hàng (635), sau xuống - học sinh lên bảng đặt tính, lớp dòng viết số trừ (214) cho thẳng cột hàng làm bảng trăm, hàng chục, hàng đơn vị với Rồi viết dấu trừ vào hai dòng kẻ gạch ngang số - Thực phép tính từ phải sang trái - Học sinh theo dõi giáo viên trừ 1, viết hướng dẫn trừ 2, viết trừ 4, viết Vậy 635 - 214 = 421 Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm tính trừ (khơng nhớ) số phạm vi 1000 - Biết trừ nhẩm số tròn trăm GV: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 cao li? + Đặt dấu chữ nào? + Khoảng cách chữ nào? Năm học 2017 - 2018 cao cao li + Dấu huyền đặt chữ chữ người đặt chữ a chữ là, dấu sắc đặt chữ â chữ đất + Khoảng cách chữ rộng khoảng chữ Giáo viên lưu ý: - Giáo viên viết mẫu chữ N (cỡ vừa nhỏ) - Luyện viết bảng chữ Người - Quan sát - Học sinh viết chữ Người bảng - Giáo viên theo dõi, uốn nắn Lưu ý học sinh - Lắng nghe thực cách viết liền mạch HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân Việc 1: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên nêu yêu cầu viết: - Quan sát, lắng nghe + dòng chữ N cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng chữ Người cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ - Nhắc nhở học sinh tư ngồi viết - Lắng nghe thực lưu ý cần thiết - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Việc 2: Viết bài: - Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, dòng - Học sinh viết vào Tập theo hiệu lệnh giáo viên viết theo hiệu lệnh giáo viên - Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm Lưu ý theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chấm số - Nhận xét, tuyên dương học sinh viết tốt - Lắng nghe - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham - Quan sát khảo - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung học, - Lắng nghe điểm cần ghi nhớ - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết - Lắng nghe thực tự luyện viết thêm cho đẹp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 30 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 THỂ DỤC: CHUYỀN CẦU TRỊ CHƠI “NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh - Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân vợt gỗ - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an tồn nơi tập - Phương tiện: Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Việc 1: Chuyền cầu - Phân tích kỹ thuật chuyền cầu đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nắm kỹ thuật động tác - Điều khiển cho học sinh thực đồng thời quan sát nhức nhở Việc 2: Trò chơi “Ném bóng trúng đích” - Phân tích cách chơi thị phạm cho học sinh nắm cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt (Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát GV: 31 ĐỊNH LƯỢNG 4p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 26p 13p 2-3 lần 13p 2-3 lần 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả lỏng toàn thân - Hệ thống lại học nhận xét học - Dặn học sinh nhà ôn động tác học * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI KHEN NGỢI TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đáp lời khen ngợi theo tình cho trước (BT1) Quan sát ảnh Bác Hồ, trả lời câu hỏi ảnh Bác (BT2) - Viết vài câu ngắn ảnh Bác Hồ (BT3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ nghe trả lời câu hỏi viết văn Thái độ: Giáo dục học sinh lòng kính u Bác Hồ, u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Bảng phụ ghi câu hỏi tập Tranh minh học truyện sách giáo khoa, bó hoa để học sinh thực hành làm tập 1a - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi kể lại câu - Học sinh thực chuyện Qua suối - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu mới: Trong tập làm văn này, - Học sinh mở sách giáo khoa GV: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 tập đáp lại lời khen ngợi tập người tình giao tiếp viết đoạn văn ngắn tả ảnh Bác Hồ - Giáo viên ghi lên bảng HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Đáp lời khen ngợi theo tình cho trước (BT1) Quan sát ảnh Bác Hồ, trả lời câu hỏi ảnh Bác (BT2) - Viết vài câu ngắn ảnh Bác Hồ (BT3) Cách tiến hành: Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên gọi học sinh đọc đề - học sinh đọc - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại tình - học sinh đọc lại + Khi em quét dọn nhà cửa , bố mẹ có - Học sinh nối tiếp phát thể dành lời khen cho em “Con ngoan quá./ biểu ý kiến Hơm giỏi lắm/”… Khi em đáp lại lời khen bố mẹ nào? - Giáo viên: Khi đáp lại lời khen người khác, cần nói với giọng vui vẻ, phấn khởi khiêm tốn, tránh tỏ kiêu căng - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo - Học sinh thực theo yêu nhóm để nói lời đáp cho tình lại cầu Bài tập 2: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên cho học sinh quan sát ảnh bác Hồ - Học sinh quan sát + Ảnh Bác treo đâu? - Ảnh Bác treo tường + Trông Bác nào? - Râu tóc bác trắng cước, vầng trán cao đôi mắt sáng ngời… + Em muốn hứa với Bác điều ? -…chăm ngoan, học giỏi - Giáo viên chia nhóm yêu cầu học sinh nói - Học sinh làm việc theo nhóm ảnh Bác nhóm dựa vào câu hỏi trả lời - Giáo viên u cầu nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét – Tuyên dương Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu tự làm - Học sinh tìm hiểu yêu cầu tự làm - Giáo viên gọi học sinh trình bày (5 bài) - Học sinh đọc làm - Giáo viên nhận xét HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên hỏi lại tựa - Học sinh nêu GV: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: LÀM CON BƯỚM (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm bướm giấy Kỹ năng: Làm bướm giấy Con bướm tương đối cân đối Các nếp gấp tương đối đều, phẳng Với học sinh khéo tay: Làm bướm giấy Các nếp đều, phẳng Có thể làm bướm có kích thước khác Thái độ: - Thích làm đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo cho học sinh II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mẫu bướm giấy Quy trình làm bướm giấy có hình minh họa Giấy thủ cơng, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - Học sinh: Giấy thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo, cách làm bướm *Cách tiến hành: Hoạt động lớp + Con bướm làm gì? - Làm giấy + Có phận nào? - Cánh bướm, thân, râu HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh làm bướm giấy *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân Bước 1: Cắt giấy GV: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Cắt tờ giấy hình vng có cạnh 14 - Cắt tờ giấy hình vng có cạnh 10 Cắt nan giấy chữ nhật khác màu dài 12 ô, rộng gần nửa ô để làm râu bướm Bước 2: Gấp cánh bướm - Tạo đường nếp gấp: + Gấp đơi tờ giấy hình vng 14 theo đường chéo hình H2 Hình 1, Hình + Gấp liên tiếp lần theo đường dấu gấp hình 2,3,4 cho nếp gấp cách ta H5 (chú ý miết kĩ nếp gấp) Hình 3, Hình 4, Hình Mở hình trở lại tờ giấy hình vng ban đầu Gấp nếp gấp cách theo đường dấu gấp hết tờ giấy, sau Hình gấp đơi lại để lấy giấu (H6) ta đôi cánh bướm thứ Lấy tờ giấy hình vng cạnh 10 gấy tờ giấy hình vng cạnh 14 ơ, ta đôi cánh bướm thứ hai (H7) Bước 3: Buộc thân bướm - Dùng buộc chặt hai đôi cánh bướm nếp gấp cho hai cánh bướm mở theo hai hướng ngược chiều (H8) Chú ý: Sau buộc, mở rộng nếp gấp cánh bướm cho đẹp Bước 4: Làm râu bướm - Gấp đôi nan giấy làm râu bướm, mặt kẻ ô ngồi, dùng thân bút chì mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô hai đầu nan râu bướm - Dán râu bướm vào thân bướm ta - Học sinh thực hành theo nhóm bướm hồn chỉnh (H9) GV: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 Gợi ý: Có thể lấy sợi dây đồng dài 15 cm buộc qua thân bướm vòng, sau quấn vòng tròn đầu sợi dâu đồng làm râu bướm - Tổ chức thực hành theo nhóm - Nhận xét đánh giá sản phẩm Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau - Lắng nghe - Học sinh trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: RÈN LUYỆN TỰ GIÁC TRONG HỌC TẬP Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2018 TỐN: ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (KHƠNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh ôn tập lại số phép tính cộng, trừ (khơng nhớ) phạm vi 1000 Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài tập 1,2,4 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: GV: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Thước mét với cạnh chia thành cm Đoạn dây dài khoảng m - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa phép tính - Học sinh tham gia chơi để học sinh nêu kết quả: - Lắng nghe 348 – 236 390 – 310 358 + 110 - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh trình bày vào - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Mét HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn tập lại số phép tính cộng, trừ (khơng nhớ) phạm vi 1000 *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài tập 1: Đặt tính tính: - học sinh nêu yêu cầu - lượt học sinh lên bảng làm, lượt học sinh ( lớp làm bảng con) Bài tập 2: Đặt tính tính: - lượt học sinh lên bảng làm, lượt học sinh (dưới lớp làm bảng con) Bài tập 3: Tính nhẩm: a) 600 + 300 = 400 + 200 = 500 + 400= b) 700 – 200 = 500 – 300 = 800 – 500 = - Học sinh làm - Nối tiếp nêu kết trước lớp Bài tập 4: Con lợn bé cân nặng 125 ki-lô-gam , lợn to cận nặng lợn bé 34 ki-lô-gam Hỏi lợn to cận nặng ki-lô-gam? Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành tập HĐ Tiếp nối: (3 phút) - học sinh nêu yêu cầu tập - học sinh lên bảng tóm tắt, học sinh giải - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp, tiếp - Lắng nghe thực tục ôn tập bảng nhân, bảng chia Sửa sai GV: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác, trình bày đoạn văn xuôi - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả r/d/gi Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi GV: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp đâu? +…Cảnh sau lăng Bác + Những loài hoa trồng đây? +…Hoa đào Sơn La, sứ đỏ Nam Bộ, hoa hương, hoa mộc, hoa ngâu + Mỗi lồi hoa có vẻ đẹp riêng tình +…cùng toả hương thơm cảm chung chúng gì? ngào ngạt, dâng niềm tơn kính thiêng liêng theo đồn người vào viếng lăng Bác + Bài viết có đoạn, câu? +…Có đoạn, câu + Câu văn có nhiều dấu phẩy nhất? Em +…Trên bậc tam cấp , … đọc câu văn đó? + Chữ đầu đoạn văn viết nào? +…Viết hoa, lùi vào ô + Tìm tên riêng cho biết chúng +…Viết hoa chữ Bác để tỏ lòng ta phải viết nào? tơn kính Bác - u cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: Sơn La , khoẻ khoắn , vươn lên, sinh viết bảng lớp Nam Bộ, ngào ngạt, thiêng liêng, - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác bài: Cây hoa bên lăng Bác - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi GV: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Rèn cho học sinh quy tắc tả r/d/gi *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc - Giáo viên tổ chức trò chơi “Tìm từ” - Giáo viên chia lớp tổ chức trò chơi Đáp án: a) dầu, giấu, rụng b) Cỏ, gõ, chổi - Giáo viên tổng kết trò chơi – Tuyên dương HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Lắng nghe - Học sinh chơi trò chơi - Học sinh tiến hành chơi trò chơi - Học sinh lắng nghe - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường GV: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: MẶT TRỜI (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: GV: 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: - Nêu hình dạng, đặc điểm vai trò Mặt Trời sống Trái Đất Hình dung (tưởng tượng) điều xảy Trái Đất khơng có Mặt Trời Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh ảnh sách giáo khoa (phóng to) - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Mời học sinh nói tên vật vừa - Học sinh trả lời sống cạn, vừa sống nước - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên giới thiệu: Hôm thầy - Lắng nghe hướng dẫn cho em biết hình dạng vai trò Mặt Trời sống Trái Đất qua Mặt Trời - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Nêu hình dạng, đặc điểm vai trò Mặt Trời sống Trái Đất Hình dung (tưởng tượng) điều xảy Trái Đất khơng có Mặt Trời *Cách tiến hành: Việc 1: Vẽ giới thiệu tranh vẽ mặt trời: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Mục tiêu: Học sinh biết khái quát hình dạng, đặc điểm Mặt Trời Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ tô - Học sinh vẽ Mặt Trời màu Mặt Trời Bước 2: Hoạt động lớp - Mời số học sinh giới thiệu tranh vẽ - Học sinh giới thiệu tranh vẽ mình cho lớp GV: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 - Giáo viên hỏi học sinh: + Tại em lại vẽ Mặt Trời vậy? + Theo em Mặt Trời có hình gì? + Tại em lại dùng màu đỏ hay vàng để tô màu mặt Trời? - Cho học sinh quan sát hình vẽ đọc lời ghi sách giáo khoa để nói Mặt Trời - Giáo viên hỏi: + Tại sao, nắng em cần phải đội mũ nón hay che ơ? + Tại không quán sát Mặt Trời trực tiếp mắt? (Muốn quan sát Mặt Trời người ta phải dùng loại kính đặc biệt dùng chậu nước để mặt Trời chiếu vào nhìn qua chậu nước cho khỏi hỏng mắt) Kết luận: Mặt Trời tròn, giống “quả bóng lửa” khổng lồ, chiếu sáng sưởi ấm Trái Đất Mặt Trời xa Trái Đất - Các em cần lưu ý: Khi nắng cần đội mũ nón khơng nhìn trực tiếp vào Mặt Trời Việc 2: Thảo luận: Tại cần Mặt Trời?: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Mục tiêu: Học sinh biết cách khái quát vai trò Mặt Trời sống Trái Đất Cách tiến hành: - Giáo viên hỏi: Hãy nói vai trò mặt Trời vật Trái Đất - Giáo viên ghi ý kiến học sinh lên bảng - Các em tưởng tượng khơng có mặt Trời chiếu sáng toả nhiệt, Trái Đất sao? (Trái Đất có đêm tối, lạnh lẽo khơng có sống: người, vật, cỏ chết) HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Mời học sinh nói lại vai trò Mặt Trời vật Trái Đất GV: 43 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh phát biểu - Học sinh quan sát tranh sách giáo khoa - Học sinh phát biểu - Học sinh phát biểu - Học sinh nói lại vai trò Mặt Trời Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 44 Tiểu học ... - Học sinh làm bài: làm ý 986 73 - 26 4 - 26 GV: 20 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 20 17 - 20 18 722 47 - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Nhận xét làm học sinh Bài (cột 1 ,2, 4):... Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Học sinh đọc yêu cầu GV: 22 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên gọi học sinh đọc... - u cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh làm bài: Bài giải: GV: 11 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 Năm học 20 17 - 20 18 Đàn gà có số là: 183 - 121 = 62 (con) Đáp số: 62 - Học sinh nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , - Nhắc lại cấu tạo nét chữ: Chữ hoa N gồm 2 nét. Đó là một nét móc hai đầu và một nét kết hợp của nét lượn ngang và cong trái.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan